Довідка про підсумки атестаційної експертизи Дертівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Згідно з графіком проведення атестаційної експертизи навчальних закладів таСкачати 415.11 Kb.
Сторінка2/3
Дата конвертації07.03.2017
Розмір415.11 Kb.
ТипДовідка
1   2   3

Відвідані уроки в учителя німецької мови Харипончук О.А. свідчать про те, що вчитель вміло обирає форми роботи та прийоми навчання, раціонально визначає дозування матеріалу, взаємопов’язує паралельне вивчення всіх видів мовленнєвої діяльності, створює доброзичливий клімат на уроці, вміє зацікавити своїм предметом, формуючи особистісні потреби вивчення німецької мови.

Вчитель до уроків готується добросовісно. Індивідуальні та колективні творчі завдання, ситуації змагання, різноманітні тематичні ігри, які впроваджує на уроках учитель, вносить елемент нестандартності уроку, підвищує зацікавленість учнів до роботи. Мовна діяльність в основному спрямовується на формування умінь і навичок діалогічного мовлення, читання, перекладу, письма.

Результати експертної контрольної роботи з німецької мови дали змогу визначити коефіцієнт навченості та рівень навчальних досягнень учнів.

Предмет

Клас

Кількість учнів

Рівень навчальних досягнень за І семестр

Рівень навчальних досягнень за результатами експертної контрольної роботи

Німецька мова

5

8

62,5

54.3

Німецька мова

6

7

43

37.4

Німецька мова

7

11

54,5

42.7

Німецька мова

8

11

18

17.2

Німецька мова

9

7

28,5

21.4

До уроків історії та основ правознавства вчитель Покальчук Наталія Василівна добре готується, має належну професійну підготовку, володіє методикою викладання суспільно-гуманітарних дисциплін і сучасними ефективними формами організації навчально-виховного процесу. Уміє користуватися комп'ютером, використовує його у навчально-виховному процесі, добре володіє методикою викладання предмету.

На достатньому рівні розкриває і показує практичне застосування основних положень предмета. Практикує, хоч і несистематично, активні та інтерактивні форми та технології навчання. Використовує можливості предмета для морального виховання учнів. Запроваджує елементи оптимізації навчально-виховного процесу, намагається вдосконалювати традиційну методику викладання. За необхідності шукає нові форми і методи організації занять з учнями.

Спостереження на уроках показали, що вчитель готується до них, має власні напрацювання у поурочному плануванні та раціонально використовує досвід роботи колег. Це дає можливість постійно координувати навчальний процес у кожному класі, дозволяє гнучкіше розподіляти навчальний матеріал, обирати оптимальні форми та методи навчання. Але поряд з цим необхідно вчити учнів більше аналізувати, узагальнювати події, розвивати вміння самостійно здобувати знання, вести пошуково-дослідницьку роботу.

Також вчителем недостатньо відпрацьована система роботи з диференціації домашніх завдань. Не завжди пояснює алгоритм їх виконання. Слід зауважити, що окремі учні не систематично готуються до уроків.

Результати експертної контрольної роботи з історії України дали змогу визначити коефіцієнт навченості та рівень навчальних досягнень учнів.Предмет

Клас

Кількість учнів

Рівень навчальних досягнень за І семестр

Рівень навчальних досягнень за результатами експертної контрольної роботи

Історія України

5

8

62,5

53.4

Історія України

6

7

85,7

68.2

Історія України

7

11

45,4

38.4

Історія України

8

11

54,5

41.8

Історія України

9

7

42,8

31.4

Під час проведення уроків з біології вчителі Крупенко Анатолій Корнійович та Єремейчук Микола Петрович працюють над розвитком логічного мислення в учнів, формують навички самоконтролю та самонавчання, використовують дидактичні матеріали і технічні засоби навчання.

Навчання учнів з предмету біологія проводиться частково на базі кабінету, який забезпечений натуральними об’єктами, приладами та пристосуваннями, таблицями. Вчителі практикують різні форми навчальної діяльності, які здійснюються в умовах колективної діяльності. Віддають перевагу методам самостійного здобуття знань, які спрямовані на реалізацію принципу активності навчання. Робота переважно будується так, що основний навчальний матеріал учні засвоюють безпосередньо на уроках.

У практиці своєї роботи вчителі біології використовують біологічні досліди і спостереження.

Рекомендовано більш активно використовувати можливості Інтернету, комп’ютерних технологій та більше уваги приділяти використанню активних форм роботи в старших класах.

Географію в школі викладає Єремейчук Микола Петрович, стаж роботи складає більше 36 років. Вчитель обізнаний з навчальними програмами, вимогами щодо освітньої підготовки учнів. Вчитель своєчасно готується до уроків, володіє програмовим матеріалом.Результати експертних контрольних робіт з географії та біології дали змогу визначити коефіцієнт навченості та рівень навчальних досягнень учнів.

Предмет

Клас

Кількість учнів

Рівень навчальних досягнень за І семестр

Рівень навчальних досягнень за результатами експертної контрольної роботи

Географія

5

8

-
Географія

6

7

57

41.2

Географія

7

11

54,5

34.7

Географія

8

11

18

16.2

Географія

9

7

42,8

34.3

Біологія

5

8

-

-

Біологія

6

7

57

48.9

Біологія

7

11

54,5

39.4

Біологія

8

11

36,3

22.4

Біологія

9

7

42,8

31.2

Вчитель математики Єремейчук Віра Михайлівна виявила себе фахівцем справи, має добру науково – теоретичну підготовку, володіє методикою викладання предмета, забезпечує засвоєння учнями основних математичних понять, передбачених програмою з формування практичних умінь і навичок. Надає перевагу фронтальним методам роботи з класом. При поясненні нового матеріалу використовує проблемно-пошуковий метод, виводить нові формули на основі вивченого матеріалу.

В подальшій роботі необхідно ширше використовувати роботу з підручником, роздатковий та дидактичний матеріал, картки з диференційованими завданнями. Під час вивчення нової теми необхідно продумувати можливість створення проблемної ситуації, розробляти шляхи здійснення зворотнього зв’язку.

Результати експертної контрольної роботи з математики дали змогу визначити коефіцієнт навченості та рівень навчальних досягнень учнів.

Предмет

Клас

Кількість учнів

Рівень навчальних досягнень за І семестр

Рівень навчальних досягнень за результатами експертної контрольної роботи

Математика

5

8

62,5

43.7

Математика

6

7

85,7

51.2

Математика

7

11

45,4

30.3

Математика

8

11

27,2

18.2

Математика

9

7

28,5

17.8

Вчитель фізики Чубик Тетяна Степанівна забезпечує засвоєння учнями основних понять, законів, передбачених програмою, формує в них практичні вміння та навички. У своїй роботі вчитель дотримується принципів науковості й доступності навчання, працює над удосконаленням фахової майстерності. Постійно використовує комп’ютерну підтримку при вивченні предмета. Вчить учнів працювати з підручником, знайомить із технічним застосуванням вивчених явищ, процесів та законів, належну увагу приділяє фізичному експерименту, забезпечує виконання фронтальних лабораторних робіт.

Наявне обладнання, плакати, посібники та роздатковий матеріал оптимально систематизовано, що сприяє значній економії часу під час підготовки до уроків та в процесі їх проведення. Навчально-матеріальна база кабінету добре зберігається, своєчасно проводиться ремонт обладнання, поповнення наочності, роздаткового матеріалу.

Проте на якість знань з фізики впливає недостатній рівень обчислювальних навичок деяких учнів. Ще залишається проблемою незнання основних фізичних понять: маси, сили, енергії, вміння застосовувати теоретичні знання при розв‘язуванні задач.

Навчання предмету хімія проводиться в класній кімнаті обладнання якої не відповідає сучасним вимогам. Не достатнім є рівень забезпечення кабінету навчально-наочними посібниками, засобами навчання, роздатковим матеріалом. Не належним є рівень забезпеченості викладання предмету приладами, посудом, хімічними реактивами для проведення лабораторних та практичних робіт.

Вчитель хімії Чубик Тетяна Степанівна ознайомлена з інноваційними технологіями з питань викладання хімії,інтерактивними формами навчання, передовим педагогічним досвідом і активно впроваджує їх в практику роботи. На достатньому рівні вчитель забезпечений методичною літературою, постійно слідкує за новинками, виписує періодичні видання. Приймає активну участь в колективних формах роботи: шкільному методоб‘єднанні природничих дисциплін, районних семінарах з хімії.

Спілкування з учнями будується на принципах партнерства і поваги до особистості учня. На заняттях учні добре відчувають поєднання вимогливості і розуміння зі сторони вчителя. Робота вчителя відзначається педагогічною майстерністю, стабільністю результативності навчання.

Основними характерними якостями її роботи є пошук власного підходу до дієвого використання форм, методів, прийомів викладання предмета, максимального врахування інтересів учнів. Для розвитку мислення, створення проблемних ситуацій, спостережливості і допитливості учнів слугують використання вчителем хімічних експериментів та розв’язування задач на різних етапах уроку.

В школі проводяться заходи з хімії, зокрема тиждень хімії.

Однак вчителю необхідно у більшій мірі використовувати наочні посібники, чітко і методично грамотно організовувати демонстраційні, лабораторні роботи, дотримуючись правил техніки безпеки. На неналежному рівні ведеться журнал інструктажів з техніки безпеки.

Результати експертних контрольних робіт з фізики та хімії дали змогу визначити коефіцієнт навченості та рівень навчальних досягнень учнів.Предмет

Клас

Кількість учнів

Рівень навчальних досягнень за І семестр

Рівень навчальних досягнень за результатами експертної контрольної роботи

Фізика

7

11

54,5

39.2

Фізика

8

11

27,2

17

Фізика

9

7

42,8

29.3

Хімія

7

11

72,7

42.4

Хімія

8

11

27,2

22.5

Хімія

9

7

42,8

30.4

У навчальному закладі функціонує кабінет інформатики, обладнаний комп’ютерною технікою (5 одиниць), з розрахунку 15 учнів на один комп’ютер, та підключені до світової мережі Іnternet. Наявна мультимедійна дошка. Для більш якісного навчання та виховання дітей є потреба в додатковому забезпеченні установи комп’ютерною технікою, технічними засобами навчання.

Викладання інформатики у закладі забезпечує вчитель Чубик Ангеліна Степанівна, яка ознайомлена зі структурою навчальних програм, знає і правильно розуміє їхні вимоги. Календарно-тематичне планування вчителя інформатики складене на основі навчальних програм, затверджених Міністерством освіти та науки.

Вчителем мало використовуються комп’ютерні програми. Учні не залучаються до самостійної роботи. Також не проводиться індивідуальна робота з учнями як при вивченні нового матеріалу так і при виконанні практичних робіт.

Результати експертної контрольної роботи з інформатики дали змогу визначити коефіцієнт навченості та рівень навчальних досягнень учнів.

Предмет

Клас

Кількість учнів

Рівень навчальних досягнень за І семестр

Рівень навчальних досягнень за результатами експертної контрольної роботи

Інформатика

5

8

62,5

41.2

Інформатика

6

7

85,7

60.2

Інформатика

7

11

-

-

Інформатика

8

11

-

-

Інформатика

9

7

71,4

50.3

Уроки музики викладає Мигловець Олена Романівна. Уроки музики проводяться згідно з календарним та поурочним плануванням. До уроків учитель готується ретельно. Матеріали уроків музики відповідають вимогам навчальних програм, викладаються в чіткій логічній послідовності.

В основу уроку вчитель кладе формування музичної культури дітей. Важливий елемент – хоровий спів. Учитель поглиблює накопичені знання учнів про музику, а також акцентує увагу на взаємозв’язку музики й життя. Учні знають прізвища видатних композиторів, музикантів, твори, які вони виконують. Учні мають можливість слухати музику, записану на аудіоапаратурі. Проте, учні не завжди чітко розрізняють жанри музичного мистецтва, знають і розуміють відповідні поняття.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал