Довідка про моніторингове дослідження мовленнєвої компетентності дітей дошкільного віку Термін проведення: 05. 10. 2015 -10. 10. 2015 навчального рокуДата конвертації24.04.2017
Розмір82.9 Kb.
ТипДовідка


ДОВІДКА

Про моніторингове дослідження мовленнєвої компетентності

дітей дошкільного віку

Термін проведення: 05.10.2015 -10.10.2015 навчального року.

Відповідно до плану роботи дошкільного закладу на 2015-2016 навчальний рік з питань вивчення стану життєдіяльності дітей було проведено моніторингове дослідження мовленнєвої компетентності

дітей дошкільного вікуМета вивчення: аналіз системи роботи вихователів щодо розвитку мовленнєвої та пізнавальної компетентності.

Методи вивчення: спостереження; педагогічний аналіз; бесіди з дітьми та вихователями; вивчення планування.

Об’єкт вивчення: діти всіх вікових груп.

Вивчення було проведено за такими параметрами:

1. Оцінювання ступеня сформованості знань, умінь та навичок дітей усіх груп з мовленнєвої та пізнавальної компетентностей.

2. Створення умов для розвитку мовленнєвої та пізнавальної компетентностей.

3. Оцінювання професійної майстерності вихователів.

4. Планування роботи.

5. Робота з батьками за цією проблемою.

Вивчення проводили Кириленко К.В, завідувач ДНЗ №4; Романенко О.В. вихователь-методист; Мачульська Н.В., практичний психолог; Дончук Н.М, учитель-логопед.

На підготовчому етапі вивчення було складено план проведення тематичного вивчення (додається); проведено консультації для вихователів за темою «Індивідуальний підхід до дітей під час заняття, підбір методів і прийомів проведення»; проведено семінар-практикум за темою «Розвиток мовленнєвої компетентності дитини дошкільного віку», організовано виставку методичної та науково-педагогічної літератури з питань мовленнєвого та пізнавального розвитку; проведено оцінювання ступеня сформованості знань, умінь та навичок дітей усіх груп з мовленнєвого та пізнавального розвитку (дані занесені до карток «Експертиза рівня знань дітей з мовленнєвого розвитку», «Експертиза рівня знань дітей з пізнавального розвитку»).

На основі «Карток» було виявлено, що 27 % дітей дошкільного віку мають достатні знання: легко та невимушено спілкуються, правильно сприймають ситуацію, діють відповідно. Цінують партнера, з яким спілкуються, уміють вислуховувати іншого не перебиваючи. Мовлення дітей інтонаційно виразне. Діти самостійно, послідовно, логічно й образно складають розповіді-описи та творчі розповіді, сюжетні оповідання з опорою на наочність та по пам’яті. Вільно переказують літературні твори, передаючи діалог дійових осіб, характеризуючи персонажів, використовуючи в переказі епітети, порівняння, образні вирази. Діти активні, завдання виконують з інтересом, уміють зіставити результати діяльності з визначеною метою. Уявлення про світ достатньо розвинені та конкретні. У 59 % дітей - продуктивність мовленнєвої діяльності недостатня, діти зазнають труднощів під час складання різних видів розповідей. Розповіді позбавлені творчості, образності та художньої виразності,контакт та спілкування ускладнені, реакції на ситуацію не завжди правильні. Мовлення дитини інтонаційно маловиразне. У звуковимові є окремі вади. Переважає репродуктивний характер мовленнєвої діяльності. Діти недостатньо активні, коло інтересів вузьке, самостійно не можуть побачити відповідність результату до мети, уявлення обмежені безпосереднім оточенням. 14 % дітей закладу важко контактують, мають значні ускладнення в спілкуванні, у розумінні ситуації. Мовлення дітей невиразне. У дітей обмежений активний запас слів. Відповіді односкладові, в мовленні є багато граматичних помилок. Речення не закінчуються, слова необхідно «витягувати» з дітей. У звуковимові переважають порушення. Результати мовленнєвої діяльності зовсім не відповідають поставленій меті. Діти не володіють навичками зв’язного мовлення, а лише відповідають на поставлені запитання простими реченнями. Знання про безпосередньо навколишній світ обмежені, безсистемні, інтересу до навколишнього світу не виявляють. Зважаючи на те, що дані отримані на початre навчального року, то такий рівень є достатнім.

На основному етапі було вивчено низку питань, що дали змогу проаналізувати стан розвитку мовленнєвих навичок та пізнавальної активності дітей дошкільного віку через ігрову діяльність, наявність системи роботи із зазначеного питання. Результат аналізу умов, створених у дошкільному закладі, для розв’язання питань мовленнєвого зростання дошкільників свідчить про те, що в методичному кабінеті є в навчально-методична література, дидактичний матеріал для навчання дітей мовлення, розповідання за картинами, за сюжетними картинами, є опорні схеми з розвитку мовлення, ознайомлення з природою і довкіллям, оформлена добірка мовленнєвих ігор, проблемно-пошукових завдань, ситуацій, до яких оформлена серія ілюстративного матеріалу. Придбано сучасний демонстраційний матеріал, методичні рекомендації.

Групи обладнані відповідним матеріалом, використання якого впливає на розвиток мовленнєвої активності дошкільників. У достатній кількості є роздавальний та демонстраційний матеріал, виготовлені схеми для складання розповідей за картинками. В усіх групах оформлені куточки мовленнєвої діяльності.

Але практично в усіх групах матеріал для дітей не передбачає вікових особливостей дітей, поступове ускладнення завдань.

На підставі вивчення планування навчально-виховної роботи з напряму можна зробити висновок, що планують відповідно до вимог програми «Дитина», в усіх визначених напрямах: на заняттях, різних видах спільної діяльності, у ранкові та вечірні години, а також планують роботу з батьками. Програмові завдання формулюють досить точно і відповідають віковим можливостям дітей. Планують і проводять комплексні та інтегровані заняття, що дають змогу ширше застосовувати мовленнєві та пізнавальні завдання, міжпредметні зв’язки.

Проте зафіксовано і певні недоліки:


  • недостатній взаємозв’язок методів та прийомів зі знаннями дітей (група «Рушничок», старший дошкільний вік, вихователі Паламарчук Л.А., Большакова Г.А;

  • одноманітність запланованих заходів без урахування ускладнень (група «Сонечко» (молодший дошкільний вік 5-го року життя) вихователі Кормщікова С.Г., Большакова Г.А;

  • мало заплановано складання оповідань за сюжетними картинками та розв’язання проблемно-пошукових завдань у всіх групах;

  • не завжди враховано результати індивідуальної роботи, унаслідок чого відсутня диференціація завдань для дітей із різним рівнем розвитку (практично в усіх вікових групах);

  • обмежене планування настільно-друкованих, дидактичних ігор мовленнєвого та пізнавального розвитку, розвивально-текстових (у старших групах).

Причиною цих недоліків є недостатня поінформованість педагогів щодо новинок методичної літератури з цього питання.

Під час організації та проведення навчально-виховного процесу з питань мовленнєвого та пізнавального розвитку було проаналізовано дотримання дидактичних принципів навчання. Слід відзначити ефективність використання демонстраційного матеріалу, оптимальність використання ігрових прийомів, прийомів активізації дітей у групі “Дзвіночки» (молодший дошкільний вік (4-го року життя), вихователь Волкова О.А, в групі «Веселка» (молодший дошкільний вік (4-го року життя), вихователь Силенко М.О, у групі «Метелик» (старший дошкільний вік (6-го року життя)), вихователь Кузнецова О.В, у групі «Соняшник»(старший дошкільний вік (6-го року життя)) вихователь Трасківська Н.М. Особливо добре в цих групах простежується систематичність і послідовність у подаванні матеріалу. Достатньо уваги в цих групах приділено ігровим методам, що активізують мовленнєву та пізнавальну діяльність, діти не обмежені у самостійності, коли розв’язують завдання. Під час організації та проведення навчально-виховного процесу з напряму мовленнєвого зростання дошкільників вихователі використовують різні види ігрової діяльності (дидактичні ігри: «У країні мовних слів», «Загадки природи», «Що спочатку, а що –– потім», «Іграшок в садку багато», «Визнач звук»; мовленнєво-ритмічні ігри: «Карусель», «На квітучій галявині», «Любимо відпочивати»; інтерактивні ігри «»Коло ідей», «Асоціативна квітка», «Мікрофон», «Ланцюжок»), але роль вихователя здебільшого провідна.

В організації з питань активізації мовленнєвої діяльності дітей є певні недоліки, зокрема:


  • у групі «Соняшник» (старший дошкільний вік, вихователь Трасківська Н.М. мало уваги приділено довільності мовлення, а саме логічності, розгорнутості та творчому характеру розповідей дітей;

  • зміст спільної діяльності одноманітний, кількість дітей, які об’єднуються для виконання певних завдань, незначна;

  • вихователі (практично всіх вікових груп) мало аналізують труднощі та помилки, з якими вони стикаються під час організації й проведення навчально-виховного процесу з питань активізації мовленнєвої та пізнавальної діяльності.

Аналіз спільної роботи з сім’єю показав, що у всіх вікових групах проведені консультації з цього питання, консультації психолога «Розвиток мовлення –– запорука успішного навчання в школі». Проте в папках-пересувках для батьків мало матеріалів з питань мовленнєвого та пізнавального розвитку, що вивчають у дошкільному віці. Абсолютно відсутні (за винятком папки-пересувки в групі «Сонечко», вихователь Кормщікова С.Г.) рекомендації щодо використання лексичних ігор, інтерактивних ігор для використання в домашніх умовах. Суттєвим недоліком у роботі з батьками є те, що не у всіх групах проводять відкриті заняття для батьків, хоча питання активізації мовленнєвої та пізнавальної діяльності дітей розглядали на батьківських зборах.

Аналіз відвіданих занять, спостережень за діяльністю дітей у різні режимні моменти, бесід з ними, результатів проведених контрольних занять дав можливість оцінити рівень знань, умінь, навичок дітей у спілкуванні з дорослими і однолітками.Висновки:

1. В дошкільному закладі загалом створені умови для організації роботи з мовленнєво-комунікативної діяльності дітей дошкільного віку.

2. Позитивний вплив на результативність знань, умінь, навичок дітей має впровадження передового педагогічного досвіду вихователя (ПІБ).

3. Використання ігрових завдань, дидактичних ігор, інтерактивних ігор, мотивація мовленнєвої творчості під час занять, сюжетно-рольових ігор, режимних моментів –– на достатньому рівні.Пропозиції:

1. Збагатити методичний кабінет розробками конспектів занять мовленнєвого та пізнавального спрямування з використанням різноманітних ігрових технологій.

Вихователь-методист, вихователі Постійно

2. Систематизувати роботу з педкадрами:

2.1 Провести додаткові консультації для вихователів:

2.1.1. З проблеми організації навчально-виховної роботи з питань розвитку мовленнєвої та пізнавальної компетентностей .

2.1.2. З організації роботи з батьками щодо розвитку мовлення дітей у сім’ї.

2.1.3. З практичного застосування дидактичних, розвивальних, інтерактивних ігор мовленнєвого спрямування.

Вихователь-методист, практичний психолог 4 квартал 2015 року

3. Урізноманітнити дидактичний матеріал для розвитку мовленнєвих та пізнавальних здібностей, використовувати публікації журналів «Дошкільне виховання», «Палітра педагога», «Джміль», «Вихователь-методист».

Вихователь-методист, вихователі Постійно

4. Застосовувати інтерактивні форми роботи з вихователями із зазначеної проблеми.

Вихователь-методист, вихователі Упродовж навчального року

5. Розмістити в батьківських куточках інформаційні матеріали з цього питання.

Вихователь-методист, вихователі Грудень, 2015р

6. Опрацювати методичний посібник Т.О. Піроженко «Мовленнєве зростання дошкільників».

Вихователь-методист, вихователі Січень, 2016р.

7. Поліпшити рівень індивідуальної роботи з дітьми із зазначеного питання.

Вихователі Постійно

8. Забезпечити оптимальну організацію контролю з цього питання, виконання рекомендацій педагогами, організувати зворотний зв’язок.

Адміністрація ДНЗ Упродовж навчального року
Завідувач ДНЗ № 4 Кириленко К.В.

Вихователь-методист Романенко О.В

Практичний психолог Мачульська Н.В.

Учитель-логопед Дончук Н.М.

З довідкою ознайомлені: Паламарчук Л.А.

Большакова Г.А Кузнецова О.В. Фока А.В.

Волкова О.А. Трасківська Н.М. Кормщікова С.Г

Силенко М.О. Макарова О.В.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал