Досвід роботи з проблеми «Психологічний супровід учнів з використанням інноваційних технологій з метою надання їм допомоги в розвитку особистості та збереження психічного здоров’я»Скачати 120.78 Kb.
Дата конвертації14.12.2016
Розмір120.78 Kb.
Досвід роботи з проблеми « Психологічний супровід учнів з використанням інноваційних технологій з метою надання їм допомоги в розвитку особистості та збереження психічного здоров’я »
Сумцова С.Є., практичний психолог

Боярської ЗОШ І-ІІІ ст. № 4

Києво-Святошинського р-н

Київської області

Завдання сучасної школи полягає в тому, щоб виховати творчу особистість, створити умови для її повноцінного фізичного, інтелектуального, духовного та соціального розвитку

Першочерговим завданням в сучасному навчально-виховному процесі школи повинно стати виховання і стимулювання соціальної активності учнів, розвиток їх індивідуально-психологічних здібностей.

ОПИС ДОСВІДУ РОБОТИ

Завдання, яке ставиться перед школою полягає в тому, щоб забезпечити всіх учнів оволодінням знаннями і уміннями, які визначені відповідними програмами. Ці знання і уміння на сучасному рівні засобів і методів навчання доступні всьому контингенту школярів.

Зміст роботи практичного психолога базується на тісній співпраці з учнями, батьками, вчителями та з відповідними службами міста, району з метою виявлення і створення соціально-психологічних умов розвитку особистості.

Основною метою діяльності практичного психолога є забезпечення та підвищення ефективності педагогічного процесу, захист психічного здоров'я і соціального благополуччя усіх його учасників.

Практичний психолог школи здійснює свою роботу відповідно статей 21, 22, 57 Закону України «Про освіту», наказу Міністерства освіти України «Про затвердження Положення про психологічну службу системи освіти України» № 616 від 02.07.2009 р., наказу Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів» № 691 від 19.10.2001р., наказу Міністерства освіти і науки «Про планування діяльності та ведення документації соціальних педагогів, соціальних педагогів по роботі з дітьми-інвалідами» № 864 від 28.12.2006 р., наказу Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Положення про експертизу психологічного і соціологічного інструментарію, що застосовується в навчальних закладах» № 330 від 20.01.2001 р., листа Міністерства освіти і науки України від 27.08.2000 № 1/9-352 «Про планування діяльності, ведення документації і звітності усіх ланок психологічної служби системи освіти України» Етичного Кодексу соціального педагога, Етичного Кодексу психолога та інших нормативних документів і методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки.Проблема, над якою працює практичний психолог:

« Психологічний супровід учнів з використанням інноваційних технологій з метою надання їм допомоги в розвитку особистості та збереження психічного здоров’я ».

На думку психолога , неможливо правильно спланувати і організувати роботу навчально-виховного процесу без чіткої психолого-педагогічної діагностики індивідуальних особливостей дитини.

Пріоритетними напрямками роботи психолога є: проведення співбесід з майбутніми першокласниками на виявлення психологічної готовності дитини до навчання в школі та надання практичних рекомендацій щодо подолання виявлених недоліків, соціально-психологічний супровід першокласників; адаптація п'ятикласників до навчання в середній школі; психологічний супровід профільного навчання, тощо. Психолог школи проводить систематично роботу, спрямовану на поглиблену діагностику дітей різних вікових категорій. Психологом ведуться протоколи, де занотовуються всі дані психо-діагностичних досліджень. Саме це дає можливість здійснювати особистісно-орієнтований підхід у навчально-виховній роботі та відслідковувати розвиток дитини у динаміці.

ГОТОВНІСТЬ ДО НАВЧАННЯ 1-Х КЛАСІВ

Для вчасного запобігання шкільним проблемам, необхідне обстеження психологічної готовності до навчання дітей у школі. Звичайно, що діагностика не є самоціль. За визначеними ознаками неготовності дитини до навчання дуже важливим є надання їй необхідної психолого-педагогічної допомоги. Зрозуміло, що найкраще здійснювати психолого-педагогічний контроль за розвитком дитини та корекції, заздалегідь, протягом дошкільного віку, інакше залучена в навчальний процес не готовою до нього, вона приречена на труднощі, які долати їх буде нелегко.

Саме тому, починаючи від навчання дітей в початковій школі, постійно ведеться спостереження за розвитком кожної дитини, використовуючи сучасні діагностичні методики.

Так, з учнями 1-х класів застосовується комплексна діагностика на визначення рівня розвитку тонкої моторики руки, координації зору, інтелектуального розвитку, готовності та адаптації до навчання у школі. Використовуються методики Стадненка-Ілляшенко та спостереження за Гудкіною.

В вересні 2014 році в обстежені взяли участь 89 учнів 1-х класів.

Отримано наступні результати:

Високий рівень - 49 учнів

Середній рівень – 37 учнів

Низький рівень – 3 учняПрактика показує , що діти, які ходили до дитячого садка та на підготовчі заняття більше підготовлені до навчання у школі, у них вже сформовані відповідні навички навчання та поведінки в колективі.

Рання психологічна діагностика учнів початкових класів дає можливість передбачити розвиток особистості дитини в середніх класах. Під час навчання в початковій школі постійно здійснюється спостереження за розвитком кожної дитини, використовуються різновиди діагностики, в залежності від віку дитини. Всі результати і спостереження фіксуються в індивідуальній картці психолого-педагогічного розвитку, оформляються протоколи психологічного обстеження, за результатами обстеження надаються рекомендації батькам та вчителям.

АДАПТАЦІЯ ДО НАВЧАННЯ 5-Х КЛАСІВ

Серед учнів 5-х класах психолог проводить діагностика перевірки шкільної адаптації до навчання у середній школі. У своїй роботі використовує методику незакінчених речень (Пономаренко Л.) та методику визначення особистісної адаптованості школяра до зовнішнього та внутрішнього світу (Фурмана), методика «Дерево». В листопаді на тривожність за методикою Філіпса було обстежено 68 учнів. З них високі показники тривожності виявилися наступні:

Загальна тривожність у школі – 9 уч.

Переживання соціального стресу – 6 уч.

Фрустрація потреби в досягнені успіху – 0 уч.

Страх самовираження – 12 уч.

Страх ситуації перевірки знань – 3 уч.

Страх не відповідати очікуванням оточуючих – 0 уч.

Низький фізіологічний опір стресу – 0 уч.

Проблеми і страхи у стосунках із учителями – 3 уч.

Визначення типу темпераменту за методикою Айзенка було обстежено 40 учнів. З яких :

Меланхолік -10 уч

Флегматик – 4 уч

Холерик – 16 уч

Сангвінік -10 уч

В с/п досліджені «Соціометрія» взяли участь 63 учнів 5-х класів. У результаті дослідження взаємин в учнівському колективі виявлено:

Актив -40 уч. з них Лідери -6 уч.

Пасив – 10 уч.

Дезадаптовані -13 уч.

Результати даних діагностик дають можливість класному керівникові побачити мікроклімат класного колективу, статус кожної дитини в ньому та корегувати взаємостосунки між школярами, спрямувати увагу дорослого на дітей певної категорії («відторгнуті», «ізольовані»).

РОБОТА З ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ

Завданням психолога у роботі з обдарованими дітьми стимулювання їх активної пошукової діяльності та самостійності.

Основними умовами для виконання цього завдання є:


 • залучення дитини в навчальний процес, який сприятиме підвищенню ефективного засвоєння матеріалу;

 • стимулювання інтелектуальних зусиль дитини;

 • формування впевненості у своїх силах;

 • виховання відповідної незалежності у поглядах дитини.

Обдарована дитина не зможе реалізувати свої здібності, якщо у неї сформувалась низька самооцінка, невпевненість, низька комунікативність. Тільки соціально-активна особистість зможе успішно оволодівати навчально-виховними програмами, прагнутиме до самовдосконалення і саморозвитку.

Особливістю вивчення соціального і емоційного розвитку обдарованої

дитини є:


 • розвиток позитивної Я-концепції як умови повної реалізації потенційних можливостей дитини;

 • формування навичок міжособистісного спілкування. Для того, щоб обдарована дитина могла успішно взаємодіяти в колективі, вона повинна володіти навичками спілкування і співробітництва;

 • цілеспрямованість і прагнення доводити справу до кінця;

 • готовність ризикувати у ситуаціях самоствердження та самореалізації. Робота психолога спрямована на виховання і розвиток творчих здібностей дітей в процесі проведення різноманітних заходів, що сприяють тренуванню пізнавальних процесів, розумової активності та мислительної діяльності.

Робота з обдарованими дітьми здійснюється за напрямками:

- психодіагностична робота; • консультаційна робота;

 • розвивальна робота ( проведення розвивальних ігор, вікторин, брейн-рингів, диспутів, шкільних інтелектуальних олімпіад);

 • психологічна просвіта вчителів та учнів з питань розвитку творчих здібностей дітей, формування їх індивідуально-психологічних особливостей. Так, з метою вивчення рівня обдарованості школяра у навчальному закладі було проведено засідання педагогічної ради на тему: «Обдарована дитина: виявлення, навчання і розвиток». Була проведена діагностика визначення рівня розумових здібностей за методикою Равена, підготовлено буклети-поради вчителям, щодо роботи з обдарованою дитиною.

Таким чином, система роботи з обдарованими дітьми спрямована на розвиток їх пізнавальної активності, творчих та соціально-комунікативних здібностей, які сприятимуть професійному самовизначенню, виборі професії і самореалізації у суспільстві як соціально-активної і соціально-значимої особистості.

Психолог в практиці роботи з учнями, застосовує новітні технологію

які ґрунтується на глибокій психолого-педагогічній діагностиці: анкета «ДВОР», «Ціннісні пріоритети», анкета «Батьки-Діти». Після проведення діагностичного зрізу і обробки анкет, результати обговорюються на педагогічних консиліумах вчителів, що працюють у даних класах. Результати діагностики порівнюються з результатами спостережень вчителів, з думками про окремих учнів. На цій основі класним керівникам надаються психолого-педагогічні характеристики на класний колектив та рекомендації щодо конструювання завдань особистісного розвитку учнів.

Проблема розвитку соціально-комунікативного потенціалу учнів є дуже важливою та актуальною в наш час. Тільки соціально-активна особистість зможе реалізуватись ,змінити своє відношення до навчання, творити - стати активним учасником навчально-виховного процесу, а в майбутньому стати особистістю, здатною вирішувати, змінювати, приносити користь суспільству.

ПІДВИЩЕННЯ МОТИВАЦІЇ ДО НАВЧАННЯ

Ні для кого не секрет, що найкращий учитель той, хто пробуджує в учнів бажання вчитися. Щоб навчити дитину, треба не просто передати їй знання і вміння, а й викликати в неї відповідну активність, пізнавальну чи практичну. Мотивація і є таким важливим структурним елементом цієї активності, в якій виявляється ставлення школярів до навчання.

Метою роботи є визначення методичних аспектів підвищення мотивації навчання та навчальних досягнень учнів, шляхів вирішення даної проблеми.

Один із шляхів формування позитивного ставлення дітей до навчання є створення системи мотивів діяльності особистості, яка піддається педагогічному управлінню і забезпечує визначення поведінки учнів і їх ставлення до вивчення того чи іншого навчального предмета.

Таким чином, кожному педагогу слід вчасно виявляти ознаки відставання у навчанні школяра.

Тому психологом запропоновуються певні шляхи формування мотивації учнів до навчання та підвищення їх навчальних досягнень: • Щоденна увага до кожного учня, визнання його особистості.

 • Своєчасна ліквідація прогалин у знаннях і організація оперативної допомоги кожному учневі, що відстає у навчанні.

 • Формування мотивації навчання як необхідного стимулу бажання учня до навчання.

 • Перехід до інноваційних методів навчання, що дають можливість розкрити потенційні можливості кожного учня, повірити у власні сили.

 • Організація навчального процесу з визначенням трьох головних видів складності під час пояснення матеріалу, його закріплення і оцінювання.

 • У підготовці будь-якої теми навчальний матеріал поділяти на кілька блоків.

 • Вивчення умов, в яких виховується кожна дитина, враховувати їх у навчальній діяльності.

 • Співпраця з батьками, спільне формування педагогічної культури сім’ї.

З вище сказаного можемо зробити висновок , що справжній учитель кожним своїм словом і дією має переконувати учнів у своїй щирості, доброзичливості і справедливості. Тільки за цієї умови можна виховувати позитивні мотиви до навчання, як до відповідальної, цікавої і радісної праці.

ПРОСВІТНИЦЬКА РОБОТА

З метою формування навичок здорового способу життя, профілактики шкідливих звичок, розширення знань учнів щодо збереження здоров’я впродовж останніх років психологом впроваджується інноваційна програма ,,Сприяння просвітницькій роботі ,, рівний-рівному,, серед молоді України щодо здорового способу життя.

Також з метою просвітницької роботи серед учнів школи психолог проводить виховні години спілкування на теми: «Колектив і особистість», «Дороги, які ми обираємо», «Профілактика суїцидальної поведінки» , «Вплив мультфільмів на дитячу свідомість», «Комп’ютер, друг чи ворог», «Добрим бути просто чи не просто».

В рамках всеобучу з питань правового виховання залучено дітей, батьків, педагогів до правової культури. Так, проведено:


 • для учнів 7-8 класів години спілкування «Мої права та обов’язки», «Конвенція ООН про права дитини», «Права свої знай – обов’язки не забувай»,

 • для учнів 10-11 класів проведено анкетування на визначення рівня громадянської активності.

З метою профілактики насильства серед учнівської молоді та на виконання Державної програми щодо подолання дитячої безпритульності і бездоглядності підготовлено та проведено анкетування «Сім’я », «Школа, в якій я навчаюсь: за і проти», корекційні заняття на тему: «Насильство. Як вміти себе захистити». Проведено семінар для класних керівників 7-8 класів на тему: «Робота класних керівників з важковиховуваними учнями», «Єдиний організм: створення і розвиток колективу класу», тренінгові заняття з вчителями «Подолання наслідків гострих стресових ситуацій» .

РОБОТА З ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ УЧНІВ

Для вивчення професійних нахилів проведено тестування учнів 9-11 класів ( «ДДО»,Голланда), годину спілкування на тему «Вибір професій», тренінг для учнів 9-11 класів на тему «Ярмарок професій». Надавалась допомога у професійному самовизначенні шляхом індивідуальних бесід зі старшокласниками з проблем професійного вибору. Проводились зустрічі з викладачами ВНЗ.

В січні 2015 р. було підготовлено та проведено засідання шкільної ради на тему: «Спілкування батьків та дітей – основа родинного виховання», на якій обговорювалися питання співпраці педагогів, батьків та вчителів. На засіданні виступили заступник директора з ВР Юрчук О.В., практичний психолог Сумцова С.Є., до участі в обговоренні були запрошені інспектор у справах неповнолітніх Боярської міської ради. Усім вчителям, батькам та учням школи були роздані буклети з методичними рекомендаціями.

За запитом адміністрації школи для батьків, учнів та вчителів школи в січні 2015 року, було проведено засідання шкільної ради на тему: «Реальність проти віртуальності. Психологічні та медичні аспекти негативного впливу комп’ютерної залежності на особистість учня».

Постійно за порадами, індивідуальними консультаціями до психолога школи звертаються учні, батьки, вчителі.

Найчастіші причини звернень:


 • непорозуміння дітей з батьками;

 • проблеми у спілкуванні з однолітками;

 • конфліктні ситуації: учень-учень, вчитель-учень, батьки-діти;

 • підліткові проблеми;

 • адаптація школярів.

Виступила на батьківських зборах на теми: «Проблема адаптації першокласників у школі», «Причини та наслідки агресивної поведінки у дітей», «Покарання і заохочення в родині», «Труднощі адаптації дитини до навчання в 5 класі», «Спілкування батьків з підлітком», «Індивідуальні особливості дитини», «Казкатерапія», «Подолання гострих стресових ситуацій».

Для участі у засіданні педагогічної ради школи у січні 2015 року на тему: «Психологічний клімат на уроках» було проведено анонімне анкетування учнів на тему: «Вчитель очима учнів. Я і школа» та виступ на дану тему.З метою вивчення психологічного мікроклімату класних колективів проводяться анкетування учнів на теми: «Анкета для виявлення стосунків у колективі» , «Життя та клімат у колективі».

Кожний освітній заклад має свої, лише для нього характерні особливості, які зумовлюють своєрідність його соціалізуючих впливів на особистість вихованця. Тип освітньої установи визначає специфіку завдань і форм роботи практичного психолога школи. Основні види і напрями роботи практичного психолога слід розглядати не як жорстко встановлений припис, а як діяльність спеціаліста з певним досвідом професійної діяльності, з власним компетентним поглядом на сутність педагогічних проблем, покликаного суспільством здійснювати психологічний супровід освітнього процесу.Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал