Доктори наук, професори Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Біобібліографічний покажчикСторінка8/27
Дата конвертації06.12.2016
Розмір5.31 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   27

Наукові праці І. С. Винокура

І. Окремі видання

 1. Археологічні пам’ятки Житомирщини / І. С. Винокур. – Житомир, 1956. – 28 с.

 2. Історико-архітектурний пам’ятник в Чернівцях – колишня резиденція буковинських митрополитів : короткий довідник / І. С. Винокур, Б. О. Тимощук – Чернівці, 1958. – 22 с.

 3. Старожитності Східної Волині першої половини І тисячоліття н.е. // Старожитності Східної Волині / І. С. Винокур. – Чернівці, 1960. – 130 с.

 4. Матеріальна і духовна культура населення Середнього Подністров’я в першій половині І тисячоліття н.е.: конспект лекцій / І. С. Винокур. – Кам’янець-Подільський, 1966. – 42 с.

 5. Методичні вказівки для вчителів історії по вивченню матеріалу про рідний край в курсі історії СРСР / І. С. Винокур, Б. М. Кушнір, О. Д. Степенко – Хмельницький, 1966. – 12 с.

 6. Збирання і визначення археологічних пам’яток та методика їх
  використання в школі : посібник для вчителів. – К., 1967. – 90 с.

 7. Кам’янець-Подільський : історико-архітектурний нарис/ І. С. Винокур, Є. М. Пламеницька, І. І. Медведовський, Г. М. Хотюн – К., 1968. – 120 с.

 8. Історія міст і сіл УРСР. Хмельницька область. – К., 1971. – 706 с.

 9. Історія та культура черняхівських племен Дністро-Дніпровського межиріччя II-V ст. н.е. / І. С. Винокур. – К., 1972. – 180 с.

 10. Давні слов’яни на Дністрі / І. С. Винокур, Б.О. Тимощук – Ужгород, 1977. – 112 с.

 11. Кам’янець-Подільський державний історико-архітектурний заповідник / І. С. Винокур, Г. М. Хотюн. – Львів, 1981. – 96 с.

 12. Древний Киев. К 1500-летию основания города / И. С. Винокур. – Хмельницкий, 1982. – 33 с.

 13. Історична топографія Кам’янця-Подільського з найдавніших часів до кінця XVIII століття / І. С. Винокур, М. Б. Петров – Хмельницький, 1983. – 48 с .

 14. Довідник з археології України. Хмельницька, Чернівецька, Закарпатська області / І. С. Винокур, А. Ф. Гуцал, С. І. Пеняк, Б. О. Тимощук, В. І. Якубовський – К., 1984. – 223 с.

 15. Історія лісостепового Подністров’я та Південного Побужжя. Від кам’яного віку до середньовіччя / І. С. Винокур. – К.; Одеса, 1985. – 128 с.

 16. Кам’янець-Подільський державний історико-архітектурний заповідник / І. С. Винокур, Г. М. Хотюн – Вид. 2-ге, допов. – Львів, 1986. – 159 с.

 17. Историческая топография Каменец-Подольского (конец XVIII-XX вв) / И. С. Винокур, М. Б. Петров. – Хмельницкий, 1987. – 39 с.

 18. Устим Кармалюк. Селянський антикріпосницький рух на Поділлі. До 200 річчя від дня народження / І. С. Винокур, О. Д. Степенко. – Хмельницький, 1987. – 30 с.

 19. Найдавніше минуле території Хмельниччини / І. С. Винокур. – Хмельницький, 1989. – 21 с.

 20. Поділля періоду Київської Русі / І. С. Винокур. – Хмельницький, 1989. – 17 с.

 21. Пам’ятки історії у творчості Т.Г. Шевченка. До 175-річчя від дня народження великого кобзаря / І. С. Винокур, О. Д. Степенко. – Хмельницький, 1989. – 37 с.

 22. Нариси історії Поділля / Л. В. Баженов, І. С. Винокур, С. К. Гуменюк та ін. – Хмельницький, 1990. – 328 с.

 23. Буша. Історико-краєзнавчі нариси / І. С. Винокур, О. М. Альошкін, Р. В. Забашта, та ін. – Хмельницький, 1991. – 150 с.

 24. Історія Поділля та Південно-Східної Волині / І. С. Винокур, С. В. Трубчанінов – Кам’янець-Подільський, 1993. – 112 с.

 25. Археологія України: навч. посіб. для вузів / І. С. Винокур, Д. Я.Телегін. – К., 1994. – 318 с.

 26. Бакота. Столиця давньоруського Пониззя / І. С. Винокур, П. А. Горішній – Кам’янець-Подільський, 1994. – 364 с.

 27. Історія України : ч. І. Пробний навчальний посібник для студентів усіх спеціальностей / І. С. Винокур, С. В. Трубчанінов – Кам’янець-Подільський, 1995. – 48 с. : 12 с. іл.

 28. Давня і середньовічна історія України : навч. посіб. для учнів серед. шкіл / І. С. Винокур, С. В. Трубчанінов – К., 1996. – 220 с.

 29. Археологія доби українського козацтва XVI-XVIII ст. : навч. посіб. / І. С. Винокур, Д. Я. Телегін, О. М. Титова та ін. – К., 1997. – 336 с.

 30. Історія України : навч. посіб. для 6-7 класів / І. С. Винокур, С. В. Трубчанінов. – Вид. 1-ше. –Кам’янець-Подільський, 1997. – 176 с.

 31. Слов’янські ювеліри Подністров’я / І. С. Винокур. – Кам’янець-Подільський, 1997. – 200 с.

 32. Історія України : навч. посіб. для 7 класу серед. загальноосвіт. шкіл / І. С. Винокур, С. В. Трубчанінов. – Кам’янець-Подільський, 1998. – 89 с.

 33. Черняхівська культура: витоки і доля / І. С. Винокур. – Кам’янець-Подільський, 2000. – 376 с.

 34. Винокур І. С. Археологія України : підруч. для студ. іст. спец. вищ. навч. закл. / І. С. Винокур, Д. Я. Телегін. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2004. – 480 с.

 35. Літописний Губин ХІІ-ХІІІ ст. Болохівська земля : Вип. І. За матеріалами археологічних досліджень 1997-2003 років. До 800- річчя Губина / І. С. Винокур, О. І. Журко, В. П. Мегей, В. І. Якубовський. – Хмельницький : Мельник А. А., 2004. – 72 с.

ІІ. Статті в журналах і збірниках наукових праць

 1. Корчакская группа ран неславянских памятников на территории Восточной Волыни / И. С. Винокур // Научный ежегодник Черновицкого государственного университете за 1957 год. – Черновцы 1958 – С.113-116.

 2. Материалы Черняховской культуры, хранящиеся в Житомирском краеведческом музее / И. С. Винокур // Советская археология – 1959 – № 4. – С. 235–238.

 3. Древности Восточной Волыни / И. С. Винокур // Краткие сообщения Института археологии АН СССР. – М., I960. – Вып. 81. – С. 52–60.

 4. Памятники эпохи полей погребений на Буковине / И. С. Винокур, Б. О.Тимощук // Краткие сообщения Института археологии АН СССР.– М., 1962. – Вып. 90. – С. 73–77.

 5. Языческие изваяния из с. Ставчаны в Поднестровье / И. С. Винокур, Г.М. Хотюн // Советская археология. – 1964. – № 4. – С. 210–214.

 6. Ein romisher Munzschatz aus Nowograd-Wolynski / І. С. Винокур, М. Ю. Брайчевський, А. Д. Руденко // Bibliotheka Classica Orientalis. – Berlin, 1965. – С 15.

 7. Новые находки языческих изваяний в Среднем Поднестровье / И. С. Винокур // Материалы I Международного конгресса славянской археологии. – Варшава, 1965 (на рос. і анг. мовах). – С. 378–388.

 8. Археологічні дослідження на трипільському поселенні біля с. Магала / І. С. Винокур // Археологія. – К., 1966. – Т. 20. – С. 157–163.

 9. Najnowsze odkrycia na stanowiskach z pierwszych wiekow n.e. w dorzeczu Srodkowego Dniestru / І. С. Винокур // Z otchlani wiekow. – r. XXXIII. – Wroctaw-Poznari. – 1967. – zeszyt 4. – С198–205.

 10. Волыно-Подольское пограничье – один из районов формирования черняховской культуры / И. С. Винокур // Краткие сообщения Института археологии АН СССР. – М., 1970. – Вып. 121. – С. 27–34.

 11. Черняховские племена Днестро-Днепровского междуречья / И. С. Винокур // Тезисы докладов советской делегации на II Международном конгрессе славянской археологии в Берлине. – М., 1970. – С. 9–13.

 12. Некоторые вопросы духовной культуры Черняховских племен III-IV веков н.э. / И. С. Винокур // Actes du VII-e Congres International des Sciences Prehistoriques et Protohistoriques. – Prague 21-27 aout 1966. – Praha. – 1971. – Т. 2. – C. 1016–1022.

 13. Лесостепные племена II-V вв. н.э. и их роль в истории Юго-Восточной Европы / И. С. Винокур // Советская археология. – 1972. – №4. – С. 131–145.

 14. Черняховские традиции в памятниках середины и третьей четверти I тыс. н. э. Днестро-Днепровского междуречья / И. С. Винокур // Тезисы докладов советской делегации на III Международном конгрессе славянской археологии (Братислава, сентябрь 1975 г.). – М, 1975. – С. 11–13.

 15. Исследования в Среднем Поднестровье / И. С. Винокур, А. Ф. Гуцал // Археологические открытия 1976 года. – Москва, 1977. – С. 276–277.

 16. Проблеми слов’янської археології. Міжнародний симпозіум у Софії / І. С. Винокур, В.Д. Баран // Вісник Академії наук УРСР. – 1978. – № 7. – С. 94–96.

 17. Черняховские традиции в памятниках середины и третьей четверги I тыс.н.э. лесостепного Днестро-Днепровского междуречья / И. С. Винокур // Rapports du III Congres International d'Archeologie Slave. – Bratislava, 1979. – Т. 1. – С 867–878.

 18. Черняховские племена лесостепной полосы Правобережной Украины и вопросы этногенеза славян / И. С. Винокур // Тезисы докладов советской делегации на IV Международном конгрессе славянской археологии. София, сент. 1980. – М., 1980. – С. 9–11.

 19. Древние славяне лесостепного Днестро-Дненровского междуречья и номады (первая половина и середина I тыс.н.э.) / И. С. Винокур // Плиска-Преслав. – София, 1981. – Вып. 3. – С. 76–79.

 20. Черняховские племена на Днестре и Дунае / И. С. Винокур // Славяне на Днестре и Дунае. – К., 1983. – С. 105–135.

 21. Памятники рубежа и первой половины І тыс. п. е. на территории междуречья Днестра и Западного Буга / И. С. Винокур // Annales Universitatis Marie Curie-Sklodowska. – Lublin (Polonia). – 1983/ 1984. – Vol. 38. – №2. – Sectio F. – Historia. – С. 15-27.

 22. Славяне Лесостепи (рубеж н.э. – третья четверть I тыс. н.э.) / И. С. Винокур // Тезисы докладов советской делегации на V Международном конгрессе славянской археологии. – М., 1985. – С. 17–18.

 23. Древности первой половини І тысячелетия н.э. верховьев Днестра, Западного Буга и Вислы / И. С. Винокур // Zachodnia strefa osadnictwa kultury czerniachowskiej. – Lublin, 1986. – C. 35–45.

 24. Особенности генезиса феодализма (по материалам Среднего Поднестровья и Карпато-Подунавья) / И. С. Винокур, Ю.М.Тарасов // Общее и особенное в развитии феодализма в России и Молдавии. Чтения, посвященные памяти академика Л.В.Черепнина.– М., 1988. – Ч. І. – С. 121–126.

 25. Духовная культура славян Правобережной Украины I тыс. н.э. / И.С. Винокур // VI Международный конгресс славянской археологии : тез. докл. советской делегации. – М., 1990. – С. 119–122.

 26. Визначний літописець Поділля (Ю. Й. Сіцинський) / І. С. Винокур, В. В. Корнілов // Репресоване краєзнавство (20-30-і роки). – К. ; Хмельницький, 1991. – С. 93–101.

 27. Черняхівське поселення Ставище / І. С. Винокур // Тези доп. респ. наук. конф. «Дунаївці : їх роль і місце в історії Поділля». – Дунаївці, 1993. – С. 22–25.

 28. Черняховские племена Лесостепи Украины и сарматы / И. С. Винокур // Древнейшие общности земледельцев и скотоводов Северного Причерноморья V тыс. до н. е. – V в. н.э. – Тирасполь, 1994. – С. 249–251.

 29. Черняховские племена лесостепной полоса Правобережной Украины и вопросы этногенеза славян / І. С. Винокур // Четвърти Международен конгрес на славянска археология : доклади и сообщения. (София – 1980). – София, 1992. – Т. 1. – С. 312–321.

 30. До початку історії Кам’янця-Подільського / І. С. Винокур, М. Б. Петров // Марра Mundi. Збірник наук. праць на пошану Ярослава Дашкевича. – Львів; Київ; Нью-Йорк, 1996. – С. 113–136.

 31. Венеди, анти і склавіни в історії східних слов’ян / І. С. Винокур // Наукові записки Академії наук вищої школи України. – К., 1998. – Вип. 1. – С. 13–21.

 32. Літописний Полоний (до 1000-ліття міста) / І. С. Винокур // Київська старовина. – 1999. – № 1. – С. 33–39.

 33. Про час заснування Кам’янця-Подільського: дискусійний аспект / І. С. Винокур, М.Б.Петров // Краєзнавство. – 1999. – № 1–4. – С. 10–24.

 34. Проблеми походження та ранньої історії слов’ян в історіографії України другої половини ХХ ст. / І. С. Винокур // Наук. праці Кам’янець-Поділ. держ. пед. ун-ту. Іст. науки / Українська історіографія на рубежі століть: матер. міжнар. наук. конф. 25-26 жовт. 2001 р. – Кам’янець-Подільський, 2001. – Т. 7 (9). – С. 229–233.

 35. Археолог і краєзнавець Б. О. Тимощук / І. С. Винокур // Краєзнавство. – 2003. – № 1–4. – С. 192–195.

 36. Літописний Губин: перші результати досліджень / І. С. Винокур // Літописний Губин у контексті історії Болохівської землі (ХІІ-ХІІ ст.) : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 800-річчю Губина. м. Старокостянтинів, 26 черв. 2004. – Хмельницький, 2004. – С. 3–15.

 37. Риси господарства і соціально-політичної історії населення Болохівської землі ХІІ-ХІІІ ст. / І. С. Винокур // Наук. праці Кам’янець-Поділ. держ. пед. ун-ту. Іст. науки. – Кам’янець-Подільський. 2004. – Т. 12. – С. 48–62.

 38. Болохівська земля в контексті археології та історії Південно-Західної Русі / І. С. Винокур // Студії Кам’янець-Подільського центру дослідження історії Поділля / відп. ред. Л. В. Баженов. – Кам’янець-Подільський, 2005. – Т. 1. – С. 166–175.

 39. Літописний Губин / І. Винокур // Київська старовина. – 2006. – №4. – С. 22–30.

 40. Давні слов’яни і германці в епоху «Великого переселення народів» / І. С. Винокур // Університет. – 2006. – №3 (11). – С. 24.

ІІІ. Про І. С. Винокура

 1. Гуменюк С. К. Іон Срулевич Винокур: бібліогр. покажч. –Хмельницький, 1989. – 31 с.

 2. Іон Срулевич Винокур: бібліогр. покажч. / Хмельницька обл. наук. б-ка ім. М. Островського; [уклад. С.Л. Карван; автор передм. В.С. Прокопчук]. – Кам’янець-Подільський: Абетка, 2000. – 80 с.

 3. Баженов Л. В. Винокур Іон Ізраїлевич (Срулевич) / Л. В. Баженов // Кам’янець-Подільський державний університет в особах. – Кам’янець-Подільський. – 2003. – Т. 1. – С. 67–80.

 4. Баженов Л. В. Уроки професора І. С. Винокура / Л. В. Баженов, М. Ю. Костриця, В. С. Прокопчук // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. праць. – Кам’янець-Подільський. – 2005. – Т. 5. – С. 349–360.

 5. Іон Винокур: подвижництво в освіті і науці: дослідження, спогади, документи, бібліографія / Кам’янець-Подільський нац. ун-т. ім. І. Огієнка; Наук. б-ка; [уклад.: О.М. Завальнюк, В.С. Прокопчук, О.Б. Комарніцький]. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2010. – 228 с.: іл.

Волковинський Олександр Сергійович,dscn1375

доктор філологічних наук, професор,

завідувач кафедри журналістики
Народився 20 червня 1960 р. у смт Грицеві Шепетівського району Хмельницької області у сім'ї службовців. У 1962 році сім'я переїхала до м.Ізяслава Хмельницької області. Саме там пройшли його дитячі та юнацькі роки. У 1977 році закінчив Ізяславську середню школу № 5. У цьому ж році вступив до Кам'янець-Подільського державного педагогічного інституту на філологічний факультет за спеціальністю "Російська мова і література". У період з 1979 по 1981 рр. служив у Збройних силах СРСР. У 1983 році закінчив Кам'янець-Подільський державний педагогічний інститут. Навчався у проф. Тищенка В.І., проф. Абрамовича С.Д., доц. Краєвської Г.М., доц. Хричикова Б.В. Написав дипломну роботу "Еволюція стилю прози В.П.Катаєва" під керівництвом доц. Краєвської Г.М. У 1983 – 1985 рр. працював учителем російської мови та літератури у Хмельницькій середній школі № 1. У 1985 році обраний на посаду асистента кафедри зарубіжної літератури Кам'янець-Подільського державного педагогічного інституту. У 1990 році закінчив аспірантуру Чернівецького державного університету. У 1993 році під керівництвом проф. Волкова А.Р. захистив кандидатську дисертацію "Еволюція поетики прози В.Катаєва" у спеціалізованій вченій раді Інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка АН України. Вчене звання доцента здобув у 2000 році. Після захисту дисертації працював на посадах старшого викладача, доцента кафедри зарубіжної літератури та мовознавства. З 1998 року по 2005 рік працював на посаді завідувача кафедри зарубіжної літератури та мовознавства. З листопада 2005 року навчався в докторантурі Кам'янець-Подільського національного університету за спеціальністю "Порівняльне літературознавство". Науковий консультант – Волков А.Р., доктор філологічних наук, заслужений професор Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича.

Волковинський Олександр Сергійович працює в Кам`янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка з 1985 р. На всіх посадах зарекомендував себе як компетентний, добросовісний працівник, умілий організатор колективу, який докладає максимум зусиль і енергії для вдалого забезпечення навчально-методичного процесу. Проявив особисту активність у розширенні спеціальностей факультету української філології та журналістики, проводить плідну наукову діяльність. Учасник численних всеукраїнських і міжнародних наукових конференцій та симпозіумів.

На сьогодні здійснив понад 90 публікацій, серед яких варто виділити монографію "Поетика епітета", статті, опубліковані в часописі "Слово і час" і в закордонних виданнях (Болгарія, Польща, Росія, Франція), праці методичного характеру (одна з них вийшла друком з грифом Міністерства освіти і науки України). У 2012 р. успішно захистив докторську дисертацію.

О. Волковинський здійснює успішне керівництво написанням кандидатських дисертацій. Так, під керівництвом О. Волковинського в 2006 році В. Папушина захистила кандидатську дисертацію на тему "Рецепція античної міфології в поезії українського і російського символізму (типологічний аспект)"; у грудні 2009 року В. Кшевецький захистив кандидатську дисертацію на тему "Особливості архітектоніки поетичних творів В. Брюсова та М. Вороного (типологічний аспект)"; у лютому 2011 року О. Колупаєва захистила кандидатську дисертацію на тему "Архітектонічні особливості англомовного й україномовного сонета кінця ХІХ – початку ХХ ст. (порівняльно-типологічний аспект)"; у лютому 2013 року І. Барчишина захистила кандидатську дисертацію на тему "Емфатичність епітетних структур у поетичному тексті".

 Волковинський О.С. бере активну участь в організації та проведенні наукових конференцій в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка. За його ініціативи постійно діючими стали: міжнародний теоретико-методологічний семінар "Об'єкт і суб'єкт в гуманітарних науках"; міжнародний проект для студентів, магістрантів, аспірантів "Школа відкритого розуму".

За почином О. Волковинського було укладено угоди про співпрацю з декількома ВНЗ Польщі, зокрема – з Університетом педагогічним імені Komisji Edukacji Narodowej в Кракові та Природничо-Гуманітарним Університетом імені Яна Кохановського в Кєльцах.Постійну увагу О.С. Волковинський приділяє удосконаленню навчальних планів і робочих програм. О.С. Волковинський розробив мультимедійні курси лекцій з предметів "Вступ до літературознавства", "Теорія літератури", "Аналіз ліричного тексту" та ін., що значно сприяє підвищенню ефективності навчального процесу. О.С. Волковинський здійснює керівництво написанням бакалаврських, дипломних та магістерських робіт, які захищаються їхніми виконавцями лише на "відмінно".
Наукові праці О. С.волковинського

І. Окремі видання

Монографії

 1. Поетика епітета : монографія / Олександр Волковинський. – Кам'янець-Подільський : ФОП Сисин О. В., 2011. – 350 с.; і – vii.

Навчально-методичні праці

 1. Тестові завдання з курсу ”Українська та зарубіжна культура” / О.С. Волковинський, О.В.Кеба // Кам’янець-Подільський, 1998.  36 с.

 2. Контрольные вопросы и задания к проведению практических занятий по курсу "История русской литературы и литературной критики конца XIX – первой трети XX веков"/ О.С. Волковинский // Кам'янець-Подільський, 2000.  28 с.

 3. Написання і захист дипломних та магістерських робіт / О.С. Волковинський // Кам'янець-Подільський, 2000.  32 с.

 4. Практичні та лабораторні заняття зі "Вступу до літературознавства".

 5. Міжнародний інтеграційний проект для студентів, аспірантів і докторантів "Школа Відкритого Розуму" як важлива форма виховання обдарованої молоді/ В. О. Савчук, О. С. Волковинський. – Кам'янець-Подільський : Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2011. – 59 с.

ІІ. Статті в журналах і збірниках наукових праць

 1. Гоголевские традиции в поэтике прозы В. Катаева / О.С. Волковинский // Наследие Н.В. Гоголя и современность: Тез. докл. научн. конф. – Нежин, 1988. – Ч. 1. – С. 67 – 69.

 2. Поздняя проза В. Катаева в англоязычной критике/ О.С. Волковинский, О.В.Кеба // Зарубежная литературная критика: проблемы изучения и преподавания: Тез. крым. научн. конф. – Симферополь, 1989. – С. 82–83.

 3. Фельетон и поздняя проза В. Катаева (внутренняя преемственность) / О.С. Волковинский // Вопросы русской литературы : Респ. межвед. научн. сб. – Львов, 1990. – Вып. 1 (50). – С. 110–117.

 4. Морской пейзаж в произведениях А. Куприна и В. Катаева / О.С. Волковинский // Тезисы докладов и сообщений научно-практической конференции ”Купринские чтения”. – Каменец-Подольский, 1990. – С. 61 – 62.

 5. Записки в жанровій системі В.Катаєва/ О.С. Волковинський // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту: Серія філологічна. –Кам’янець-Подільський, 1993. – Вип. 1. – С. 243 – 248.

 6. ”Повернення” як структурний принцип ”Кінармії” І. Бабеля/ О.С. Волковинський // Academia на пошану професора Леоніда Антоновича Коваленка: Гуманітарно-суспільні дослідження. – Кам’янець-Подільський, 1997. – С. 116–118.

 7. Взаємодія фабульного і сюжетного часу в історичній епопеї Івана Огієнка ”Наш бій за державність”/ О.С. Волковинський // Духовна і науково-педагогічна діяльність І.І.Огієнка (1882–1972) в контексті українського національного відродження. – Кам’янець-Подільський, 1997. – С. 240–242.

 8. Особенности метрической системы С.Я. Надсона/ О.С. Волковинский // Збірник наукових праць викладачів педагогічного факультету. – Серія педагогічна. –Кам’подільський педагогічний університет, 1997. – Вип. ІІ. – С. 95–102.

 9. Субъективация повествования в "Конармии" И. Бабеля/ О.С. Волковинський // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського даржавного педагогічного університету. Серія філологічна. – Кам’янець-Подільський, 1998. – Вип. 2. – С. 200–204.

 10. Актуализация эпитета в рассказе А. Платонова "Государственный житель"/ О.С. Волковинский // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету. Філологічні науки. –Кам’янець-Подільський, 1999. – Вип. 3. – С. 31–37.

 11. Выразительность эпитета в поэзии И. Анненского/ О.С. Волковинский Д.Крушинська, Л.Шевчук // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету. Філологічні науки. – Кам’янець-Подільський, 2000. – Вип. 4. – С. 101–109.

 12. Эпитет как средство лиризации прозы (на материале повести В. Катаева "Белеет парус одинокий")/ О.С. Волковинский // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету. Філологічні науки. – Кам’янець-Подільський, 2001. – Вип. 5. С. 258–264.

 13. Соотношение логических определений и эпитетов в фельетонах М. Булгакова/ О.С. Волковинский // Питання літературознавства: наук. зб. – Чернівці : Рута, 2002. – Вип. 8 (65). – С. 134–141.

 14. Фейлетон / О.С. Волковинский, А.Р.Волков // Лексикон загального та порівняльного літературознавства. – Чернівці : Золоті литаври, 2001. – С. 591–592.

 15. Активность употребления эпитетов в рассказе В. Катаева «Сэр Генри и черт» / О.С. Волковинский // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету: зб. за підсумками звітної наук.конф. викладачів і аспірантів, присвяченої 85-й річниці Української національно-демократичної революції. 15-16 квітня 2002. – В 2 т. – Т. 1. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський державний університет, інформаційно-видавничий відділ, 2002. – С. 210 – 212.

 16. Есенинские реминисценции в песенной лирике В. Высоцкого / О.С. Волковинский // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету: Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів і аспірантів. – В 2 т. – Т. 1. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський державний університет, інформаційно-видавничий відділ, 2003. – С. 198–200.

 17. Використання інтерактивних методів навчання при вивченні теми “Культура античного світу”/ О.С. Волковинський // Вокористання інтерактивних методів та мультимедійних засобів у підготовці педагога : зб. наук. пр. – Кам’янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2003. – С. 171 – 176.

 18. Цветовые эпитеты в песенной поэзии В. Высоцкого/ О.С. Волковинский // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету: Філологічні науки. – Кам’янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2003. – Вип. 7. – С. 400 – 408.

 19. Символизация социально-исторической темы в стихотворении А. Блока « – Всё ли спокойно в народе?» / О.С. Волковинский // Питання літературознавства. Науковий збірник. – Чернівці: “Рута”, 2003. – Вип. 10 (67). – С. 175 – 176.

 20. А. Потебня и проблемы теории эпитета/ О.С. Волковинский // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна. – № 607. Серія Філологія : “Харківська філологічна школа і сучасність”. – Харьків, 2004. – Вип. 39. – С. 7 – 11.

 21. Типологічний аналіз віршів “Ікар” М. Вороного та “Дедал и Икар” В. Брюсова/ О.С. Волковинський, В.А.Папушина // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. Збірник наукових праць. – Чернівці : Зелена Буковина, 2004. – Вип. 1. Гуманітарні науки : Філологія. – С. 15 – 23.

 22. Эпитет в прозаическом тексте Н. Гоголя (еще раз о том, как сделана "Шинель")/ О.С. Волковинский // Література та культура Полісся. – Ніжин : НДПУ, 2004. – Вип.24. – С.78 – 85.

 23. Интертекстуальность эпитета "земной" в поэзии Ф. Сологуба/ О.С. Волковинский // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. – № 631. Серія Філологія. – Харьків, 2004. – Вип. 41. – С. 183 – 186.

 24. Системообразующая роль эпитетных возвращений в поэтическом тексте Ф. Сологуба/ О.С. Волковинский // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету : Філологічні науки. Випуск 8. Том 2. Літературознавство. – Кам’янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2004. – С. 23 – 30.

 25. Офітські мотиви в поезії Федора Сологуба і формальні засоби їх втілення/ О.С. Волковинський // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ : Збірник наукових праць. – Чернівці : ЧТЕІ КНТЕУ, 2005. – Вип. 2 – 3. Гуманітарні науки : Філологія. – С. 26 – 39.

 26. Міфологічний епітет у поезії російського та українського символізму/ О.С. Волковинський // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету : Філологічні науки. – Випуск 10. Том 1. – Кам’янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2005. – С. 36 – 43.

 27. Эпитет как средство актуализации офитских мотивов в стихотворении К. Бальмонта "В душах есть все"/ О.С. Волковинский // Питання літературознавства. Науковий збірник. – Чернівці : “Рута”, 2005. – Вип. 12 (69). – С. 42 – 49.

 28. Офитские мотивы в поэзии Ф. Сологуба и К. Бальмонта (синхронный аспект) / О.С. Волковинский // Література в контексті культури: Зб. наук. праць / Ред. кол. : В. А. Гусєв (відп. редактор) та ін. – Дніпропетровськ : Вид-во ДНУ, 2005. – Вип. 15. – С. 38 – 49.

 29. Архітектонічна функція епітета в ранній ліриці Ф. Сологуба/ О.С. Волковинський // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету : зб. за підсумками звітної наук. конф. викладачів і аспірантів. – Вип. 4. В 3-х томах. – Кам’янець-Подільський : К-ПДУ, РВВ, 2005. – Т. 2. – С. 149 – 151.

 30. Місце і значення епітета в архітектоніці балад В. Свідзінського/ О.С. Волковинський // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету: Філологічні науки. Вип.13. – Кам’янець-Подільський : ПП Заріцький, 2006. – С. 205 – 214.

 31. Алітераційний епітет (із поетики символізму) / О.С. Волковинський // Слово і час. – № 12. – 2006. – С. 28 – 34.

 32. Архитектоническое расположение аллитерационных эпитетов в стансах К. Фофанова/ О.С. Волковинский // Питання літературознавства : Науковий збірник. – Чернівці : Рута, 2006. – Вип. 72. – С. 3 – 10.

 33. Макрообраз саду в поетичних творах В. Свідзінського та В. Кобилянського : епітетна символіка/ О.С. Волковинський // Теорія літератури, компаративістика, україністика : Зб-к наук. пр. з нагоди сімдесятиріччя Романа Гром'яка // Studia methodologica. – Вип. 19. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2007. – С. 329 – 335.

 34. Офитские мотивы в лирике Ф. Сологуба/ О.С. Волковинский // Мир русского слова и русское слово в мире : Материалы ХІ Конгресса МАПРЯЛ. – Т. 7. – Русская литература : история и современность. Методика преподавания русской литературы. – Sofia : Heron Press Ltd., 2007. – С. 88 – 95.

 35. Актуализация офитских мотивов в поэзии Ф. Сологуба/ О.С. Волковинский // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету : зб. за підсумками звітної наук. конф. викладачів і аспірантів. – Вип. 5. В 3-х томах. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський державний університет, 2006. – Т. 2. – С. 160 – 162.

 36. Архитектоника офитских мотивов и аллитерационных эпитетов в поэзии русского символизма/ О.С. Волковинский // Текст и контекст : лингвистический, литературоведческий и методический аспекты. – Т. ІІІ. Русская литература ХХ века: восприятие, анализ и интерпретация художественного текста: Материалы Х Виноградовских чтений: 15-17 ноября 2007 года / Ответ. ред. Н. М. Малыгина. – М. : МГПУ, 2007. – С. 8 – 12.

 37. О. Потебня і О. Веселовський: теоретичне та історичне тлумачення епітета/ О.С. Волковинський // Питання літературознавства. – Чернівці: Рута, 2007. – Вип. 73. – С. 3 – 10. – (Присвячений 60-річчю наукової діяльності професора А. Р. Волкова).

 38. Аллитерационные эпитеты в архитектонике сонетов русского предсимволизма / О.С. Волковинский // Русистика и современность. – Том 2 : Материалы X международной научно-практической конференции. – СПб. : Издательский дом «МИРС», 2007. – С. 304 – 310.

 39. "Архитектоника эпитетов и логических определений в романе А.С. Пушкина "Арап Петра Великого/ О.С. Волковинский // Материалы Х Февральских научно-музейных чтений памяти С.С. Гейченко "Странности юбилиев в России" (февраль 2007 года), V "Онегинских чтений в Тригорском" памяти А.П. Чудакова (июль 2007 года) и Михайловских Пушкинских чтений, посвященных 183-й годовщине северной ссылки А. С. Пушкина и 180-летию романа "Арап Петра Великого" (август 2007 года): [Сб. ст.]. – Сельцо Михайловское; Псков, 2007. – С. 249 – 260. – (Серия "Михайловская пушкиниана"; Вып. 45).

 40. Аллитерационный эпитет в свете учения Ф. де Соссюра о двусторонности знака/ О.С. Волковинский // Studia methodologica. – Вип. 23. – Тернопіль : Редакційно-видавничий відділ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2008. – С. 136 – 140.

 41. Архитектонические средства усиления офитских мотивов в поэзии русского символизма/ О.С. Волковинский // Античность и христианство в литературах России и Запада : Материалы международной научной конференции "Художественный текст и культура VII" 4-6 октября 2007 г. – Владимир : Владимирский государственный гуманитарный университет, 2008. – С. 115 – 120.

 42. Макрообраз сада в произведениях Л. Толстого и Т. Шевченко/ О.С. Волковинский // Лев Толстой и мировая литература : Материалы V Международной научной конференции, проходившей в Ясной Поляне 12-16 августа 2007 г. – Тула : Издательский дом "Ясная Поляна", 2008. – С. 159 – 168.

 43. Макрообраз сада в поэзии русского предсимволизма: эпитетная символика/ О.С. Волковинский // Руссистика и современность : литературоведение : Сборник научных статей по материалам IX Международной конференции, посвященной 100-летию со дня рождения академика Дмитрия Сергеевича Лихачева, г. Одесса, 4 – 7 октября 2006 г. / Ред. кол. : Е. М. Черноиваненко и др. – Одесса : Астропринт, 2007. – С. 281 – 289.

 44. Міжнародний теоретичний семінар у Кам'янці-Подільському/ О.С. Волковинський // Слово і час. – 2008. – № 7 (571). – С. 107 – 108.

 45. Епітет у східнослов'янській філологічній думці ХІХ ст. : (Ф. Буслаєв – О. Потебня – О. Веселовський) / О.С. Волковинський // Наукові праці Кам'янець-Подільського державного університету : Філологічні науки. – Вип. 16. – Т. 2. – Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2008. – С. 121 – 134.

 46. Дуальна організація епітетної структури/ О.С. Волковинський // Новітня теорія літератури і проблеми літературної антропології / Упорядник І. В. Папуша // Studia methodologica. – Вип. 24. – Тернопіль : Редакційно-видавничий відділ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2008. – С. 23 – 27.

 47. Архитектоника аллитерационных эпитетов в сонетах русского символизма / О.С. Волковинский // Русская литература в мировом культурном и образовательном пространстве : Материалы конгресса. Санкт-Петербург, 15 – 17 октября 2008 г. Русская литература в контексте мировой культуры. Место и роль русской литературы в мировом образовательном пространстве [под ред. П. Е. Бухаркина, Н. О. Рогожиной, Е. Е. Юркова]. – В двух томах. – Т. II. Ч. 2. – Спб. : МИРС, 2008. – С. 49 – 57.

 48. Алітераційні епітети в системі означень макрообразу саду (порівняльно-типологічний аналіз українського та російського літературно-поетичного мовлення) / О.С. Волковинський // Мова і культура. (Науковий журнал). – К. : Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2008. – Вип. 10. – Т. VI (106). – 280 с. – С. 142 – 148.

 49. Цепочки аллитерационных эпитетов в романе И. А. Гончарова "Обыкновенная история"/ О.С. Волковинский // И. А. Гончаров : Материалы Международной научной конференции, посвященной 195-летию со дня рождения И. А. Гончарова : Сборник статей русских и зарубежных авторов / Сост. : А. В. Лобкарёва, И. В. Смирнова, Е. Б. Клевогина. – Ульяновск : Издательство ООО "Ника-дизайн", 2008. – С. 14 – 22.

 50. Архітектонічне оздоблення офітських мотивів в поетичному тексті/ О.С. Волковинський // Слово і час. – 2008. – № 12 (576). – С. 66 – 72.

 51. La ponctuation poétique et problèmes de traduction en polonais des premiers poèmes lyriques d’A/Akhmatova [Поэтическая пунктуация и проблемы перевода ранней лирики А. Ахматовой на польский язык] / _______, Leslawa Kоrenowska // [w:] La traduction : philosophie, linquistique et didactique / Tatiana Milliaressi (éd). – Coordination : Conseil Scientifique de l’Université Сharles-de-Gaule – Lille 3, 2009. – 444 s. – S. 281 – 284.

 52. Поетика епітета: прологомени до теми/ О.С. Волковинський // Біблія і культура : Збірник наукових статей. Вип. 11 / За ред. А. Є. Нямцу. – Чернівці : Рута, 2009. – С. 28 – 38. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/dspace/bitstream/handle/123456789/ 17725/03-Volkovinsky.pdf?sequence=1

 53. Культурологические истоки изучения офитства/ О.С. Волковинский // Методологічні проблеми гуманітарних досліджень : матеріали VII міжнародного теоретичного семінару в межах постійно діючого симпозіуму «Об’єкт і суб’єкт гуманітарного пізнання» (Кам’янець-Подільський, 14 – 17 травня 2008 р.) / [редкол. : О. В. Лещак (голова, наук. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2009. – С. 5 – 15.

 54. Архитектоника гностически-офитских мотивов в поэзии Константина Случевского/ О.С. Волковинский // История и современность в русской литературе / pod redakcją Kazimierza Prusa. – V. – Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersztetu Rzeszowskiego, 2009. – С. 67 – 77.

 55. Поетика епітета – епітетологія: від оказіонального до узуального вжитку/ О.С. Волковинський // Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : Філологічні науки. – Вип. 18. – Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2009. – С. 261 – 265.

 56. Мифологизация и демифологизация личности писателя/ О.С. Волковинский // Етнокультурні міфи та упередження в науці, освіті та суспільному житті. – Том 1 : матеріали І-го та II-го міжнародних семінарів у межах постійного Міжнародного Інтеграційного проекту для студентів, магістрантів і аспірантів «Школа відкритого розуму» (Kielce – Chęciny, 2-7 września 2008; Кам’янець-Подільський, 25-30 травня 2009). – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2009. – С. 219 – 227.

 57. Антропологічні виміри епітетотворення/ О.С. Волковинський // Питання літературознавства : науковий збірник / гол. ред. О. В. Червінська. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2010. – Вип. 79. – С. 14 – 20.

 58. Архитектоника и композиция эпитетных структур в аспекте теории С. Бураго о стиховой мелодии/ О.С. Волковинский // Мова і культура. (Науковий журнал). – К. : Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2009. – Вип. 12. – Т. III (128). – С. 245 – 252.

 59. Основные тенденции архитектонической и содержательной эволюции эпитета/ О.С. Волковинский // Еволюція як методологічна та світоглядна проблема в гуманітарних науках : збірник наукових праць / Александр Волковинский ; [редкол.: О. Лещак (голова, науцк. ред.), О. Волковинський (відп. секретар) та ін.]. – Кам'янець-Подільський : Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2010. – С. 10 – 19.

 60. Понятие судьбы в аспекте русских и украинских эпитетных характеристик/ О.С. Волковинский // Współczesny człowiek w społeczeństwie informacyjnym : egzystencja – ideologia – moralność / Александр Волковинский ; [pod redakcją Ryszarda Stefańskiego i Adama Zamojskiego]. – Kielce : Wydawnictwo Adam Marszalek, 2010. – С. 340 – 349. – (Seria the peculiarity of man 4 (14)).

 61. Эпитетная система в пьесе Л. Н. Толстого "Живой труп"/ О.С. Волковинский // Лев Толстой и мировая литература : Материалы VІ Международной научной конференции, проходившей в Ясной Поляне 11-15 августа 2008 г. – Тула : Издательский дом "Ясная Поляна", 2010. – С. 183 – 193.

 62. Эмфатичность аллитерационных эпитетов в повести Гоголя "Шинель"/ О.С. Волковинский // Двести лет Гоголя : сб. науч. трудов / под ред. Василия Щукина. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2011. – С. 189 – 203. – (Krakowskie Spotkania Rusycystyczne).

 63. Эпитетные структуры и логические определения в заглавиях фельетонов М. Булгакова/ О.С. Волковинский // Мова і культура. (Науковий журнал). – К. : Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2010. – Вип. 13. – Т. V (141). – С. 335–341.

 64. Поэтическая пунктуация и проблемы перевода ранней лирики Анны Ахматовой на польский язык / О.С. Волковинский, Л. Кореновская // PRZEGLĄD RUSYCYSTYCZNY. – 2011, nr 3 (135). – S. 85–98.

 65. Епітет як носій та елемент стилю/ О.С. Волковинський // VII Міжнародні Чичерінські Читання "Світова Літературна Класика У "Великому Часі" : зб. тез / відп. за вип. Л. В. Мацевко-Бекерська. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С. 27–28.

 66. Антологія літературного мегасвіту доби Середньовіччя та епохи Відродження [Козлик І. В. Світова література доби Середньовіччя та епохи Відродження ("Картина світу". Естетика. Поетика)] / О.С. Волковинський // Слово і час. – 2012. – № 2 (614). – С. 107–109.

 67. Алітераційні епітети в ранній ліриці В. Кобилянського / О. С. Волковинський // Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : Філологічні науки. –Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2012. – Вип. 30. – С. 47–51.

 68. Алегореза байки Г. Сковороди "Змія і Буфон" в аспекті офітських символів і міфологем/ О.С. Волковинський // Colloquia litteraria sedlcensia studia minora. – Vol. VI : Література у літературознавчому континуумі : тези доповідей Х Міжнародної наукової конференції (17 – 19 жовтня 2012 р., Чернівці) / Redakcja tomu: Roman Mnich i Andrzej Borkowski. – Siedlce : ELPIL, 2012. – С. 57–58.

 69. Необхідність подолання термінологічного хаосу в класифікації епітетів / О. С. Волковинський // Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : Філологічні науки. – Вип. 31. – Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2012. – С. 211–216.Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   27


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал