Доктори наук, професори Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Біобібліографічний покажчикСторінка5/27
Дата конвертації06.12.2016
Розмір5.31 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27

Баженов Лев Васильович, bazhenov

доктор історичних наук, професор, професор кафедри всесвітньої історії


Професор кафедри всесвітньої історії Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, відомий історик, педагог, громадсько-науковий діяч, академік Української академії історичних наук (1999), член-кореспондент Міжнародної слов’янської академії наук (1997), доктор історичних наук (1996), заслужений працівник освіти України (2003), лауреат Всеукраїнської премії імені Дмитра Яворницького (2006), Хмельницької обласної історико-краєзнавчої премії імені Юхима Сіцінського (1999), регіональної премії «Скарби Болохівської землі» (2009), член правління Національної спілки краєзнавців України (з 2008 р.), голова Хмельницької обласної організації НСКУ (з 2008 р.), завідувач Центру дослідження історії Поділля (з 1995 р.), вихованець наукової школи Героя України, академіка НАН України П.Т. Тронька «Історичне краєзнавство та охорона пам’яток історії та культури України» (з 1991 р.), засновник власної наукової школи «Історичне краєзнавство та регіональні проблеми історії Правобережної України кінця ХVIII – початку ХХІ ст.» (з 1995 р.)

Народився 1 січня 1946 року в м. Старокостянтинові, що на Хмельниччині, у сім’ї педагога і письменника Василя Баженова. Дитячі роки провів у с. Новоселиця Старокостянтинівського району. 1958 року сім’я перебралася до м. Хмельницького. Тут 1963 року закінчив місцевий кооперативний технікум і одночасно вечірню СШ № 3. У 1964-1968 рр. навчався на історичному факультеті Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту, в якому 1965 року здійснив першу публікацію і визначив свої наукові інтереси на перспективу. Три роки під час навчання очолював Студентське наукове товариство інституту, на канікулах опрацьовував фонди центральних державних архівів Москви, Києва та облдержархіву, що дало змогу успішно виконати і захистити дипломну роботу "Польське повстання 1831 р. на Поділлі" (1968), виступити з доповідями на ІV-й конференції істориків-славстів СРСР у Мінську (1968) та на ІІ і ІІІ Подільських історико-краєзнавчих конференціях.

За направленням Міністерства освіти УРСР рік викладав історію і географію, в Грушківській СШ Володарськ – Волинського району Житомирської області, де обладнав краєзнавчий музей. З 1969 року працює в Кам’янець-Подільському педінституті (нині національний університет імені Івана Огієнка) асистентом, з 1972 р. – старшим викладачем, з 1977 р. - доцентом, з 1997 р. - професором кафедри всесвітньої історії, у 1975-1993 рр. був деканом історичного факультету. 1974 року захистив кандидатську дисертацію в Київському державному університеті імені Тараса Шевченка на тему «Повстання 1830-1831 рр. на Правобережній Україні» (науковий керівник – доктор історичних наук, професор КДУ Жебокрицький В.А.). У 1993-1995 рр. був докторантом відділу регіональних проблем історії України Інституту історії України НАН України. У вересні 1996 р. в цьому ж інституті захистив докторську дисертацію «Становлення і розвиток історичного краєзнавства Правобережної України у ХІХ – в перші десятиліття ХХ ст.» (науковий консультант – академік НАН України, доктор історичних наук, професор Тронько П.Т.). Водночас з 1995 р. і по даний час Л.В. Баженов очолює і розбудував на історичному факультеті Центр дослідження історії Поділля, засновниками якого виступають Інститут історії України НАН України та Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка.

За 44 роки праці на історичному факультеті підготував понад 4,5 тисячі вчителів для потреб шкіл України, яких навчав історії Стародавнього Сходу, Греції та Риму, історичному краєзнавству, основам наукових досліджень й удостоєний шести Почесних грамот Міністерства освіти України (1986-2006), відзнак «Відмінник освіти УРСР» (1981), "Заслужений працівник освіти України" (2003).

Досліджує і популяризує історію та історіографію України і Польщі, проблеми славістики, історичного краєзнавства і регіональної історії Поділля, Волині та Київщини, історичної географії й етнології Поділля, біографістики. Предметом його наукового зацікавлення – дослідження розвитку історичного краєзнавства в Україні. 1993 року опублікував книгу "Поділля в працях дослідників і краєзнавців ХІХ-ХХ ст.: Історіографія. Біобібліографія. Матеріали". У ній вперше в українській історіографії систематизовано і проаналізовано головні етапи розвитку й наукові здобутки краєзнавства в регіоні за останні два століття, обґрунтовано і введено в обіг поняття наукових спеціалізацій "поділлєзнавство" й "волинознавство", упорядковано 692 енциклопедичні біографічні довідки про вчених і краєзнавців, більше третини яких були вперше оприлюднені, науково реабілітовані як жертви сталінізму або повернені із забуття, чим відновлена історична справедливість. Ця книга, по суті, стала настільною для всіх, хто цікавиться подільським краєм і його дослідниками.

Логічним продовженням і підсумком дослідження історії краєзнавчого руху став вихід у 1995 році монографії "Історичне краєзнавство Правобережної України в XIX – на початку XX ст.: Становлення. Історіографія. Біобібліографія". В ній учений ґрунтовно в контексті нових підходів дослідив процес зародження й розвитку організаційних форм та наукових засад історичного краєзнавства на теренах Київщини, Волині й Поділля.

Обидві книги та численні наукові статті з регіональної історії стали підґрунтям докторської дисертації "Становлення і розвиток історичного краєзнавства Правобережної України (кінець XVIII – перші десятиріччя XX ст.)", яка була успішно захищена в спеціалізованій вченій раді Інституту історії України НАН України у вересні 1996 року.Це був перший захист в Україні докторської дисертації з проблем історичного краєзнавства, який відкрив шлях для інших науковців. З того часу, за оцінкою відомого краєзнавця Житомирщини М.Ю. Костриці, «Л.В. Баженов є незаперечним авторитетом у питаннях історіографії, історичного краєзнавства та регіональної історії України, отримав можливості і право формувати власну наукову школу».

Дійсно, будучи з 1991 р. представником і вихованцем наукової школи з історичного краєзнавства України патріарха краєзнавства, Героя України, академіка НАН України П.Т. Тронька, Л.В. Баженов 1995 року і по даний час сформував й розвинув власну наукову школу. Він зумів згуртувати чимало своїх учнів та послідовників па тлі регіональних досліджень і створити кістяк своєї наукової школи, яка нині суттєво впливає на сучасний розвиток історичного краєзнавства та регіоналістики в Україні. До її яскравих представників нині варто віднести відомих науковців В.С. Прокопчука, С.Е. Баженову, С.В. Гаврилюк, О.П. Григоренка, І.В. Рибака, С.Д. Гальчака, А.М. Трембіцького, О.М. Кошеля, Ю.А. Хоптяра, Е.О. Зваричука, А.О. Михайлика, С.М. Єсюніна та інших, які захистили докторські і кандидатські дисертації з регіональної історії, підтримують тісні наукові зв'язки з своїм наставником.

З-поміж наукових зацікавлень вченого вагоме місце посідає українська славістика та її складова – полоністика. Як історик-славіст, він пройшов шестимісячне стажування на кафедрі південних і західних слов'ян Московського університету імені Михайла Ломоносова (1971), в Інституті слов'янознавства і балканістики АН СРСР у Москві (1978), виступав з доповідями з історії українсько-польських політичних і наукових стосунків на міжнародних наукових конференціях істориків-славістів. У своїх публікаціях Лев Васильович розглядає питання українсько-польського діалогу істориків в добу незалежності України, "україніку" в польській історичній науці XIX – початку ХХ ст.

Водночас Л. Баженов опублікував цикл статей з наукового життя західної української діаспори, з проблем наукової періодизації історичного краєзнавства України, про життя і творчість на ниві регіональної історії України сучасного французького вченого Д. Бовуа, видатних діячів на тлі духовності, науки і культури України В.Антоновича, М. Грушевського, І. Огієнка та ін.

Не менш активне подвижництво Л.В. Баженова на ниві географічної науки. Зокрема, з 1981 по 1997 рік на громадських засадах очолював Кам'янець-Подільський обласний відділ Українського географічного товариства, оргкомітети з проведення всеукраїнських географічних наукових конференцій та видання їх матеріалів, які знаменували розгортання на Хмельниччині масового географічного краєзнавчого руху, позитивно позначилися на впровадження наукових розробок у географічну освіту регіону, у створення Національного природного парку "Подільські товтри" та інших природних заповідників.

Л.В. Баженов опублікував понад 350 наукових і науково-популярних праць, у тому числі таких визначальних для наукової школи книг і монографій, як „Історичне краєзнавство Правобережної України ХІХ – на початку ХХ ст.” (1995), „Alma mater подільського краєзнавства” (2005), "Володимир Січинський. Життя, діяльність, творчість в ім'я України" (2009) та інших. Одночасно Л.В. Баженов виступив одним із організаторів понад 60 міжнародних, всеукраїнських і регіональних науково-практичних і краєзнавчих конференцій, симпозіумів, круглих столів, семінарів і читань, був у складі оргкомітету з проведення в м. Кам’янці-Подільському ІІ-го міжнародного наукового конгресу українських істориків „Українська історична наука на сучасному етапі розвитку” (2003), є одним з організаторів всеукраїнських географічних конференцій «Проблеми історичної географії Поділля» (1982), «Проблеми етнографії Поділля» (1986), «Проблеми економічної географії Поділля» (1987), «Проблеми екології Поділля» (1989); ІХ (1995), Х (2000), ХІ (2004), ХІІ (2007), ХІІІ (2010) Подільських історико-краєзнавчих конференцій; І-ІV міжнародних науково-практичних конференцій "Кам’янець-Подільський у контексті українсько-європейських зв’язків: історія і сучасність" (2003-2006) та інших. Водночас він є членом редколегій 12 серійних видань наукових збірників з історичних наук («Краєзнавство» (Київ), «Питання історії України» (Чернівці), «Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського», «Наукові записки Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка», «Освіта, наука і культура на Поділлі», «Праці Житомирського науково-краєзнавчого товариства дослідників Волині й ін.), є головним редактором наукового збірника «Краєзнавець Хмельниччини», заступником редактора всеукраїнського науково-краєзнавчого видання «Хмельниччина: Дивокрай». Все це створює можливості для розширення складу наукової школи Л.В. Баженова і забезпечує міцні зв’язки між її членами.

Наукова школа Л.В. Баженова базується на діяльності Центру дослідження історії Поділля. Сьогодні Центр об’єднує 25 почесних і 142 дійсних члени – поділлєзнавці з усіх регіонів України і низки зарубіжних країн. За 18 років функціонування під грифом Центру та за його сприяння видано понад 160 монографій і книг, 24 навчальних посібників, 38 наукових збірників та іншу літературу з історії та культури подільського регіону. У цьому доробку вагома частка належить представникам наукової школи Л.В. Баженова. За наукового керівництва Лева Васильовича підготовлено і захищено понад десять кандидатських дисертацій з спеціальності "Історія України".

Л.В. Баженов є членом спеціалізованої вченої в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича (з 2000 р.), був головою спеціалізованої вченої ради у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка (з 2009 р.), членом ученої ради Кам’янець-Подільського національного університету, делегатом VII (1980), VIII (1985) з’їздів Географічного товариства СРСР, делегатом ІІ (1996), ІІІ (2003), ІV (2008) і V (позачергового) (2012) з’їздів ВСК – НСКУ, делегатом І (2007) Всеросійського з’їзду істориків-регіонознавців у Санкт-Петербурзі, є активним учасником громадського життя на Хмельниччині. 29 листопада 2010 р. професора Лева Васильовича Баженова нагороджено Почесною грамотою Кабінету Міністрів України «За вагомий особистий внесок у збереження історичної пам’яті та духовності української нації».Наукові праці Л.В. Баженова

І. Окремі видання

 1. Нариси історії Поділля: на допомогу вчителю [Авт.: Л.В. Баженов, І.С. Винокур, С.К. Гуменюк та ін.]. – Хмельницький: Облполіграфвидав, 1990. – 327 с.

 2. Наш край з найдавніших часів до наших днів: Поділля у ХІХ столітті (на допомогу пропагандистам) / Л.В. Баженов. – Хмельницький, 1990. – 35 с.

 3. Поділля в працях дослідників і краєзнавців ХІХ-ХХ ст.: Історіографія, біобібліографія. Матеріали / Л.В. Баженов. – Кам’янець-Подільський, 1993. – 480 с.

 4. Історичне краєзнавство Правобережної України ХІХ – на початку ХХ ст.: Становлення. Історіографія. Біобібліографія / Л.В. Баженов; Ін-т історії України, Всеукр. спілка краєзнавців, Кам’янець-Подільський. іст. Музей – заповідник. – Хмельницький: Доля, 1995. – 256 с.

 5. Василь Баженов: Сторінки життя і творчості / Л.В.Баженов, Б.С. Кузіна. – Хмельницький, 2001. – 60 с.

 6. Справа його життя. М.Ю. Костриця / Л.В. Баженов. – Житомир: Вид. М. Косенко, 2002. – Вип. 2. – 40 с. – (Серія: Вчені Житомирщини).

 7. Вчений європейського рівня: І.С. Винокур / Л.В. Баженов, М.Ю. Костриця, В.С. Прокопчук. – Житомир: Косенко, 2005. – Вип. 3. – 40 с. – (Серія: вчені Житомирщини).

 8. Alma mater подільського краєзнавства (Місто Кам’янець-Подільський – центр історичної регіоналістики ХІХ – початку ХХІ століть): наук. вид. / Л.В. Баженов; [Ін-т історії України НАНУ, Кам’янець-Поділ. держ. ун-т, Центр досл. історії Поділля]. – Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2005. – 416 с.

 9. Володимир Січинський (1894-1962 рр.). Життя, діяльність творчість в ім’я України: монографія / Л.В. Баженов, В.Л. Логвіна / Ін-т історії України НАНУ; Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, Центр досл. історії Поділля та ін. – Кам’янець-Подільський: К-ПНУ ім. І. Огієнка, 2099. – 236 с.

 10. Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення, перспективи розвитку. Хмельницька область: монографія /авт. кол.: Алєщенко М.І., Баженов Л.В. [та ін.]; Нац. Акад. пед. наук України; Асоц. ректорів пед. ун-тів Європи та ін. – К.: Знання України, 2010. – 447 с. (Розд. 1.1; 2.1).

 11. Путівник. Хмельницька область / автори-члени редкол.: І. Курус (голова), Л.Баженов, Ю.Боєв, С.Єсюнін [та ін.]. – К.: Богдана, 2010. – 320 с.

ІІ. Статті в журналах і збірниках наукових праць

 1. Володимир Антонович та його учні – дослідники історії Поділля / Л.В. Баженов // Наукові праці історичного факультету Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту. – Кам’янець-Подільський: Оіюм, 1995. – Т. 1. – С. 165-170.

 2. Основні наукові школи історико-краєзнавчого вивчення Поділля / Л.В. Баженов // Поділля і Волинь у контексті історії українського національного відродження: наук. зб. / Центр досл. історії Поділля; Кам’янець-Поділ. іст. музей – заповідник та ін. – Хмельницький: Доля, 1995. – С. 334-339.

 3. Нащадки всіх вас спом’януть / Л.В. Баженов // Книга Пам’яті України. Хмельницька область: іст.-меморіальне вид.: в 10 т. – Хмельницький: Поділля, 1995. – Т.3. Деражнянський район. – С. 6-12.

 4. Старосинявщина в історико-краєзнавчих дослідженнях ХІХ-ХХ ст. / Л.В. Баженов // Пилявецька битва 1648 року в історії України: матер. всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 400-річчю від дня народження Богдана Хмельницького, 22-24 вересня 1995 р. – Стара Синява: МП «Офсет», 1995. – С. 77-84.

 5. М.С. Грушевський і Поділля / Л.В. Баженов // Матеріали ІХ-ої Подільської історико-краєзнавчої конференції. – Кам’янець-Подільський, 1995. – С. 219-221.

 6. Академік М. Петров – визначний дослідник регіональної історії Правобережної України / Л.В. Баженов // VII Всеукр. наукова конференція «Історичне краєзнавство в Україні: традиції і сучасність»: матер. пленарного і секційного засідань / Ін-т історії України; Всеукр. спілка краєзнавців [та ін.]. – К.: Рідний край, 1995. – Ч. 1. – С. 57-59.

 7. Подолянин Василь Гречулевич – просвітитель, діяч національного відродження України середини ХІХ ст. / Л.В. Баженов // Матеріали ІХ-ої Подільської історико-краєзнавчої конференції. – Кам’янець-Подільський, 1995. – С. 206-211.

 8. Меджибіж у науково-краєзнавчих дослідженнях ХІХ – ХХ ст. / Л.В. Баженов // Меджибіж: 850 років історії: матер. наук.-краєзн. конф. (17 серпня 1996 р.).– Меджибіж, 1996. – С. 7-14.

 9. Могилів-Подільський і Могилівщина в історико-краєзнавчих дослідженнях ХІХ-ХХ ст. / Л.В. Баженов // Перша Могилів-Подільська краєзнавча конференція (жовтень 1996 р.). – Могилів-Подільський, 1996. – С. 97-106.

 10. Михайло Гршевський і Євтим Сіцінський (з історії взаємин на ниві дослідження Поділля) / Л.В. Баженов // Історія України: маловідомі імена, події, факти: зб. статей. – К.: Рідний край, 1996. – С. 69-76.

 11. Даніель Бовуа і Волинь / Л.В. Баженов // Українська національна ідея: історія і сучасність: наук. зб. за матер. наук. конф. 25-27 червня 1996 р. – Житомир: Журфонд, 1996. – С. 86-88.

 12. Краєзнавство у діяльності і творчості Івана Огієнка // Духовна і науково-педагогічна діяльність І.І. Огієнка (1882-1972) в контексті українського національного відродження: наук. доп. Другої всеукр. наук.-теорет. конф. (18-19 лютого 1997 р.) – К., 1997. – С. 113-116.

 13. З історії краєзнавчого руху на Київщині, Волині й Поділлі у час визвольних змагань в Україні (1917-1920 рр.) / Л.В. Баженов // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету: іст. науки. – Кам’янець-Подільський: К-ПДПУ, 1997. – Т. 1(3). – С. 115-133.

 14. Хроніка археологічних досліджень Кам’янеччини (80-ті роки ХІХ – середина 90-х років ХХ ст.) /Л.В. Баженов, О.Л. Баженов // Кам’янеччина в контексті історії Поділля: наук. зб. за матер. всеукр. наук. симпозіуму. – Кам’янець-Подільський: Оіюм, 1997. – Т. 1. – 44-52.

 15. Польська преса в Україні між 1905-1917 роками / Л.В. Баженов // Національні меншини Правобережної України: історія і сучасність: наук. зб. – Житомир: Волинь, 1998. – Т. 18. – С. 111-113. – (Серія «Праці Житомир. науково-краєзн. тов-ва дослідників Волині»).

 16. Події визвольної війни українського народу 1648-1657 років на Поділлі та Південно-Східній Волині в історико-краєзнавчих дослідженнях другої половини ХХ ст. / Л.В. Баженов // Поділля і Південно-Східна Волинь в роки визвольної війни українського народу середини ХVII століття: матер. всеукр. іст.-краєзн. наук.-практ. конф., 19 вересня 1998 р. – Стара Синява: Поділля, 1998. – С. 85-92.

 17. Польське населення Поділля і Південно-Східної Волині в дослідженнях зарубіжних і українських учених та краєзнавців ХІХ-ХХ ст. / Л.В. Баженов // Поляки на Хмельниччині: погляд крізь віки: зб. наук. праць за матер. міжнар. наук. конф. (23-24 червня 1999 р.). – Хмельницький: Поділля, 1999. – С. 31-42.

 18. Селянське питання у польському повстанні 1831 року в Правобережній Україні / Л.В. Баженов // Наукові праці Кам’янець-Подільського держ. пед. ун-ту: іст. науки. – Кам’янець-Подільський: К-ПДПУ, 1999. – Т. 3(5). – С. 129-136.

 19. Бердичівський край в історико-регіональних дослідженнях ХІХ-ХХ ст. / Л.В. Баженов // Бердичівська земля в контексті історії України: наук. зб. «Велика Волинь: Праці Житомир. науково-краєзн. тов-ва дослід. Волині». – Житомир: М.А.К, 1999. – Т.19. – С. 36-38.

 20. Коростишівська земля в історико-краєзнавчих дослідженнях ХІХ-ХХ ст. / Л.В. Баженов, С.Е. Баженова // Актуальні проблеми історії і літератури Волині та Київщини: зб. наук. праць. – Житомир: Волинь, 1999. – Ч. І. – С. 3-10.

 21. Подвижник на тлі історії Поділля Микола Яворовський / Л.В. Бaженов // Kamieniec Podolski. Studia z dziejow miasta i regionu / pod red. F. Kiryka. – Krakyw: Wyd. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2000. – T. 1. – S. 27-281.

 22. Болохівська земля ХІІ-ХІІІ ст.: погляд учених і краєзнавців / Л.В. Баженов // Історія України: маловідомі імена, події, факти: зб. статей. – К., 2000. – Вип. 10. – С. 114-124.

 23. Відомий археолог та історик України (акад. І.С. Винокур) / Л.В. Баженов // Давня і середньовічна історія України: іст.-археол. зб. на пошану Іона Винокура з нагоди 70-річчя. – Кам’янець-Подільський: К-ПДПУ, 2000. – С. 5-14.

 24. Подільська інтелігенція 40-60-х років ХІХ ст. і Тарас Шевченко / Л.В. Баженов // Тарас Шевченко і українська культура ХХІ століття: зб. наук. праць за матер. всеукр. симпозіуму (19-20 травня 2000 р.). – Кам’янець-Подільський: К-ПДПУ, 2000. – С. 225-228.

 25. Товариство дослідників Волині: етапи історіографічного вивчення / Л.В. Баженов // Житомирщина на зламі тисячоліть: наук. зб. «Велика Волинь. Праці Житомир. наук.-краєзн. тов-ва дослідників Волині. – Житомир: М.А.К., 2000. – Т. 21. – С. 19-22.

 26. Основні етапи регіональних і краєзнавчих досліджень України істориками західної української діаспори (1921-2000) / Л.В. Баженов // Міжнародний Науковий Конгрес „Українська історична наука на порозі ХХІ століття”. Чернівці, 16-18 травня 2000 р.: доп. та повід. – Чернівці: Рута, 2001. – Т. 1. – С. 161-165.

 27. Середнє Подністров’я в наукових дослідженнях ХІХ-ХХ ст. / Л.В. Баженов // Матеріали ІV Буковинської міжнар. історико-краєзн. конференції, присвяч. 125-річчю заснування Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича. – Чернівці: Золоті литаври, 2001. – С. 162-166.

 28. Дослідник історії Правобережної України Казимеж Пуласький / Л.В. Баженов, С. Баженова // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету: іст. науки. – Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2001. – Т. 6. – С. 176-183.

 29. Краєзнавчий поступ на Хмельниччині в роки незалежності України (1991-2001) / Л.В. Баженов // Хмельниччина в роки незалежності України: стан і перспективи: матер. обл. наук.-теорет. конф., присвяченої 10-й річниці незалежності України. 15 серпня 2001 р. – Кам’янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2002. – С. 127-137.

 30. Важкі питання українсько-польського діалогу істориків (1991-2002 рр.) / Л.В. Баженов // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія. – Тернопіль, 2002. – Вип. 2. – С. 127-132.

 31. Фольклорно-етнологічні дослідження Поділля і Південно-Східної Волині за роки державної незалежності України (1991-2002 рр.) / Л.В. Баженов // Проблеми етнології, фольклористики, мистецтвознавства Поділля та Південно-Східної Волині: історія і сучасність: наук. зб. – Кам’янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2002. – С. 8-14.

 32. Олександр Пшездзєцький – історик і археограф України та Польщі ХІХ ст. / Л.В. Баженов, С.Е. Баженова // Питання історії України: зб. наук. статей (кафедри історії України Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича). – Чернівці: Золоті литаври, 2002. – Т. 5. – С. 36-41.

 33. Дунаєвеччина в дослідженнях польських істориків-україністів ХІХ – початку ХХ ст. Л.В. Баженов // Дунаєвеччина очима дослідників, учасників і свідків історичних подій: зб. наук.-краєзн. праць за матер. ІІІ-ї всеукр. наук.-краєзн. конф. – Київ; Дунаївці; Кам’янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2003. – С. 192-203.

 34. Репресії проти етнічних поляків Волині-Житомирщини 30-х – початку 50-х рр. ХХ ст. у сучасних наукових і краєзнавчих дослідженнях / Л.В. Баженов // Поляки Волині: історія і сучасність: наук. зб. „Велика Волинь”. Праці Житомирського науково-краєзнавчого товариства дослідників Волині. – Житомир: М.Г. Косенко, 2003. – Т. 30. – С. 34-41.

 35. До питання про періодизацію українського історичного краєзнавства / Л.В. Баженов // Матеріали V Конгресу Міжнародної Асоціації україністів. Історія: зб. наук. статей. – Чернівці: Рута, 2004. – Ч.2. – С. 350-353.

 36. Кам’янець-Подільський у дослідженнях українських і зарубіжних істориків ХІХ – початку ХХІ ст. / Л.В. Баженов // Кам’янець-Подільський у контексті українсько-європейських культурних зв’язків: історія і сучасність: зб. наук. праць за підсумками міжнар. наук.-практ. конф. – Кам’янець-Подільський: К-ПДУ, 2004. – С. 15-19.

 37. Творча спадщина Є.Й. Сіцінського в українській історіографії (кінець ХІХ – початок ХХІ ст.) / Л.В. Баженов // Юхим Сіцінський в історії та культурі Поділля: зб. наук. праць за підсумками всеукр. наук.-практ. конф. – Кам’янець-Подільський: К-ПДУ, 2004. – С. 11-17.

 38. Подільська полонія в дослідженнях учених і краєзнавців за роки державної незалежності України (1991-2002) / Л.В. Баженов // Pamiętnik Kijowski / pod red. naukową H. Strońskiego. – Kijów, 2004. – T. 7. Polacy na Podolu. – S. 278-284.

 39. Краєзнавчий рух та історико-регіональні дослідження в Україні доби державної незалежності України / Л.В. Баженов // Матеріали V Буковинської міжнар. іст.-краєзн. конф, присвяч. 130-річю заснування Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича. – Чернівці: Книги-ХХІ, 2005. – Т. 1.– С.480-484.

 40. Центр дослідження історії Поділля: становлення і поступ (До 10-річчя створення) / Л.В. Баженов // Студії Кам’янець-Подільського Центру дослідження історії Поділля: наук. зб. – Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2005. – Т. 1. – С. 4-75.

 41. Революція 1905-1907 рр. на Поділлі: історичний погляд з порогу ХХІ ст. / Л.В. Баженов // Історія України: Маловідомі імена, події, факти. – Київ; Хмельницький, 2005. – Вип. 32. – С. 23-28.

 42. Польська історична україністика ХІХ – початку ХХ ст.: регіональний аспект та тенденції розвитку / Л.В. Баженов // ІІ Міжнар. наук. конгрес українських істориків «Українська історична наука на сучасному етапі розвитку. – Кам’янець-Подільський: К-ПДУ, 2006. – Т. 2. – С. 134-141.

 43. Місто Хмельницький – центр наукової історичної регіоналістики (1991-2006 рр.) / Л.В. Баженов // Місто Хмельницький в контексті історії України: матер. наук. конф., присвяч. встановленню найдавнішої згадки про Хмельницький в історичних документах. – Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2006. – С. 3-20.

 44. Події та діячі Української національно-демократичної революції 1917-1920 років на Поділлі – Хмельниччині в сучасних дослідженнях учених і краєзнавців / Л.В. Баженов // Матеріали ХІІ Подільської історико-краєзнавчої конференції. – Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2007. – Т. 1. – С. 53-63.

 45. Володимир Антонович – один з фундаторів української наукової історичної регіоналістики / Л.В. Баженов // Регіональна історія України: зб. наук. статей. – К.: Ін-т іст. Укр. НАНУ, 2008. – Вип. 2. – С. 215-222.

 46. Про діяльність Центру дослідження історії Поділля Інституту історії України НАН України при Кам’янець-Подільському національному університеті / Л.В. Баженов // Регіональна історія України: зб. наук. статей / Л.В. Баженов. – К.: Ін-т іст. Укр. НАНУ, 2008. – Вип. 2. – С. 291-296

 47. Голодомор на Поділлі – Хмельниччині 1932-1933 років у дослідженнях та публікаціях науковців і краєзнавців (1991-2008 рр.) / Л.В. Баженов, В.І. Петренко // Геноцид. Голодомор 1932-1933 рр. на Хмельниччині: причини, жертви, наслідки: матер. всеукр. наук.-практ. конф. (19-20 лист. 2008 р.). – Хмельницький; Кам’янець-Подільський: Сисин О.В., 2008. – С. 7-13.

 48. Поділля і Південно-Східна Волинь у планах, реляціях і діях Богдана Хмельницького / Л.В. Баєенов // Пилявецька битва 1648 року в історії України (До 360-річчя битви під Пилявцями): матер. всеукр. наук.-практ. конф. – Хмельницький: Мельник А.А., 2008. – С. 147-152.

 49. Польська громада Могилівщини та її видатні представники у ХІХ – на початку ХХ ст. / Л.В. Баженов // Третя Могилів-Подільська науково-краєзнавча конференція: зб. матер. – Могилів-Подільський; Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2009. – С. 105-115.

 50. Реформування краєзнавчого руху в Україні та розвиток історико-регіональних досліджень на Поділлі у 2007-2010 рр. / Л.В. Баженов // Матеріали ХІІІ Подільської історико-краєзнавчої конференції. – Кам’янець-Подільський: Абетка, 2010. – С. 32-38.

 51. Від перших товариств до Національної спілки краєзнавців України: основні віхи становлення і розвитку краєзнавства на Хмельниччині (1937-2012 рр.) / Л.В. Баженов // Хмельниччина в контексті історії України: матер. всеукр. наук.-краєзн. конф. – Хмельницький: Мельник А.А., 2012. – С.18-24.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал