Доктори наук, професори Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Біобібліографічний покажчикСторінка4/27
Дата конвертації06.12.2016
Розмір5.31 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27

Наукові праці П.С. Атаманчука

І. Окремі видання

Монографії

 1. Управління процесом навчально-пізнавальної діяльності: монографія / П.С. Атаманчук. – Кам’янець-Подільський: К-ПДПІ, 1997. – 136 с.

 2. Інноваційні технології управління навчанням фізики: монографія / П.С. Атаманчук. – Кам’янець-Подільський: К-ПДПУ, 1999. – 174 с.

 3. Методичні основи управління навчанням фізики: монографія / П.С. Атаманчук, О.М. Семерня. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський держ. ун-т, 2005. – 196 с.

 4. Дидактика физики (основные аспекты): монография / П.С. Атаманчук, П.И. Самойленко. – М: Московский гос. ун-т технологий и управния, РИО, 2006.– 245 с.

 5. Вища педагогічна освіта і наука України: Історія, сьогодення та перспективи розвитку. Хмельницька обл.: колективна монографія / Ред рада.: В.Г. Кремінь (гол.) [та ін.]; том 5. О.М. Завльнюк (гол.), П.С. Атаманчук [та ін.]. – К. : Знання України. – 447 с.

 6. Управления процессом формирования физико-технологических компетенций учащихся / П.С. Атаманчук, О.П.Панчук, О.М. Павлюк // Личность в едином образовательном пространстве: организация, содержание и технологи освоения: коллективная монография / науч. редакторы К.Л. Крутий, А.И. Павленко, В.В. Пашков. – Запорожье : ООО «ЛИПС» ЛТД, 2011. – С. 210-228.

 7. Дидактичні основи формування фізико-технічних компетенцій учнів: монографія / П.С. Атаманчук, О.П. Панчук. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2011. – 252 с.

Підручники

 1. Методика і техніка навчального фізичного експерименту в основній школі : підручник для студентів вищих навчальних закладів / П.С. Атаманчук, О.І. Ляшенко, В.В. Мендерецький, О.М. Ніколаєв. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2010. – 292 с. : іл.

 2. Методика і техніка навчального фізичного експерименту в старшій школі: підручник для студентів вищих навчальних закладів / П.С. Атаманчук, О.І. Ляшенко, В.В. Мендерецький, О.М. Ніколаєв. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2011. – 420с.

Навчальні посібники

 1. Збірник завдань з фізики для тематичного та підсумкового контролю / П.С. Атаманчук, І.В. Оленюк. – Гусятин, 2009. – 192 с.

 2. Планування та виконання науково-методичних проектів: навчально-методичний посібник / [ уклад.: П.С. Атаманчук, Ю.В. Гнатюк, Ц.А. Криськов, А.М. Кух, В.С. Щирба]. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2009. – 24 с.

 3. Безпека життєдіяльності та охорони праці (практичний курс): навчально-методичний посібник / П.С. Атаманчук, В.В. Мендерецький, О.П. Панчук. – Кам’янець-Подільський: Думка, 2009. – 152 с.

 4. Інтегрований курс безпеки життєдіяльності (теоретичні основи) : навч. посібн. / П.С. Атаманчук, В.В. Мендерецький, О.П. Панчук, О.Г. Чорна. – Кам’янець-Подільський: Буйницький О.А., 2009. – 200 с.

 5. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету. Серія педагогічна / [редкол. : П. С. Атаманчук (голова, наук. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2009. – Вип. 15 : Управління якістю підготовки майбутніх учителів фізики та трудового навчання. – 352 с.

 6. Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: серія педагогічна / [ред. кол. П. С. Атаманчук (голова, наук. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський: Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2010. – Вип. 16: Формування професійних компетентностей майбутніх учителів фізико-технологічного профілю в умовах євроінтеграції. – 328 с.

 7. Дидактичне забезпечення семінарських занять з курсу «Методика навчання фізики» (загальні питання): навчально-методичний посібник / П.С. Атаманчук, О.М. Семерня, Т.П. Поведа. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2010. – 392 с.

 8. Безпека життєдіяльності: навч. посіб. / П.С. Атаманчук, В.В.Мендерецький, О.П.Панчук, О.Г. Чорна. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 276 с.

 9. Основи охорони праці: навч. посіб. / П.С. Атаманчук, В.В.Мендерецький, О.П.Панчук, О.Г. Чорна. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 224 с.

 10. Дидактичне забезпечення семінарських занять з курсу «Методика навчання фізики» (загальні питання) : навч. посіб. 2-е вид., випр. і доп. / П.С. Атаманчук, О.М. Семерня, Т.П. Поведа. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2011. – 384 с.

 11. Безпека життєдіяльності та охорона праці (практичний курс): навч. посіб. / П.С. Атаманчук, В.В. Мендерецький, О.П.Панчук, О.Г. Чорна. – Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друк-Сервіс», 2012. – 136 с.

 12. Охорона праці в галузі: навч. посіб. / П.С. Атаманчук, В.В. Мендерецький, О.П.Панчук, Р.М. Білик. – Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друк-Сервіс», 2012. – 156 с.

ІІ. Статті в журналах і збірниках наукових праць

 1. Психолого–педагогічні основи управління навчанням школярів / В.П. Атаманчук, Г.І. Атаманчук, П.С. Атаманчук // Материали за 5-а международна научна практична конференция «Основните проблеми на съвременната наук». – 2009. –Том 16. Педагогически науки. София. «Бял ГРАД-БГ» ООД. – С. 41 – 44.

 2. Технологічні аспекти удосконалення експериментальної підготовки випускників школи / П. Атаманчук, В.Мендерецький, О. Ніколаєв // Збірник науково-методичних праць “Теорія та методика вивчення природничо-математичних і технічних дисциплін”. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. – Рівне: Волинські обереги, 2009. – Вип. 13. – С. 111 – 114.

 3. Компетентнісно світоглядні рівні становлення майбутнього вчителя фізики / П.С. Атаманчук// Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : зб. за підсумками звітної наук. конф. викладачів, докторантів і аспірантів, присвяченої 90-річчю Кам’янець-Подільського національного університету. – Вип. 7. У 5-ти томах. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2008. – Т.1. – С. 111 – 113.

 4. Професійна компетентність як найважливіший орієнтир підготовки майбутніх фахівців / П.С. Атаманчук // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : зб. за підсумками звітної наук. конф. викладачів, докторантів і аспірантів, присвяченої 90-річчю Кам’янець-Подільського національного університету. – Вип. 7. У 5-ти томах. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2008. – Т.1. – С. 166 – 167.

 5. Методология физического образования / П.С. Атаманчук, А.В. Бордюг, А.Н. Павлюк, П.И. Самойленко // Materialy V Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji “Naukowa przestrzen Europy - 2009”. – Vol. 12. – Pedagogiczne nauki. – Przemysl: Nauka i studia. – S. 40 – 43.

 6. Модернизация содержания физического образования в контексте раскрытия взаимосвязей науки, культуры и искусства / П.С. Атаманчук, Е.М. Диндилевич, А.М. Николаев, П.И. Самойленко // Збірник науково-методичних праць «Теорія та методика вивчення природничо-математичних і технічних дисциплін». Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. – Рівне: Волинські обереги, 2009. – Вип. 12. – С. 42 – 47.

 7. Управління процесами становлення майбутніх вчителів / П.С. Атаманчук, О.І.Ляшенко, В.П. Атаманчук // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету. Серія педагогічна / [редкол. : П. С. Атаманчук (голова, наук. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2009. – Вип. 15: Управління якістю підготовки майбутніх учителів фізики та трудового навчання. – С. 5 – 10.

 8. Фізичний експеримент в умовах особистісної орієнтації / П.С. Атаманчук, В.В. Мендерецький, С.І. Дмитрук, О.М. Павлюк // Збірник наукових праць. Педагогічні науки. – Херсон : Вид-во ХДУ, 2008. – Вип. 50, ч. 1. – С. 59 – 63.

 9. Личностно ориентированная модель экспериментальной подготовки / П.С. Атаманчук, В.В. Мендерецький // Материалы X Международной учебно-практической конференции «Современный физический практикум». – Астрахань, 2009. – С. 59 – 60.

 10. Методична система експериментальної підготовки майбутніх учителів фізики / П.С. Атаманчук, В.В. Мендерецький, С.І. Дмитрук // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Фізико-технічна і фізична освіта у гуманістичній парадигмі» (м. Керч, 10-13 вересня 2009 року) / Ред. кол.; наук. ред Т.М. Попова. – Керч: РВВ КДМТУ, 2009. – С. 5 – 7.

 11. Методична система експериментальної підготовки майбутніх учителів фізики / П.С. Атаманчук, В.В. Мендерецький, О.М. Ніколаєв // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету ім. Т.Г.Шевченка. Серія: педагогічні науки: Збірник. – Чернігів: ЧДПУ, 2009. – Вип. 65. – С. 157 – 161.

 12. Методологія управління якістю професійного становлення майбутніх вчителів фізики / П.С. Атаманчук, В.В. Мендерецький, О.М. Ніколаєв, О.М. Павлюк, Т.П. Поведа // Материали за 5-а международна научна практична конференция «Основните проблеми на съвременната наук». – 2009. Том 14. Педагогически науки. – София: «Бял ГРАД-БГ» ООД. – С. 35 – 45.

 13. Роль мысленного эксперимента в методологическом обеспечении физического образования / П.С. Атаманчук, Т.П. Поведа // Наукові записки. – Вип. 82. – Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград: РВВ КДУ ім. В.Винниченка. – 2009. – Ч. 1. – С. 258 – 265.

 14. Формування компетентнiсно-свiтоглядних якостей майбутнього вчителя фізики / П.С. Атаманчук, Т.П. Поведа // Науковий вісник Ужгородського національного університету: Серія «Педагогіка. Соціальна робота». – 2008. – Вип. 14. – С. 7 – 9.

 15. Проблемно-содержательные компоненты общекультурной составляющей ВУЗовского и школьного курса физики / П.С. Атаманчук, Т.П. Поведа, П.И. Самойленко // V Міжнародна конференція «Стратегія якості у промисловості і освіті» (6-13 червня 2009 р., Варна, Болгарія) : Матеріали. – У 2-х томах, т. ІІ. / Упоряд. : Хохлова Т.С., Хохлов В.О., Ступак Ю.О. – Дніпропетровськ-Варна, 2009. – С. 32 – 37.

 16. Интерпритации физического знания в методологическом контексте / П.С. Атаманчук, П.И. Самойленко, В.В. Мендерецкий, Е.М. Диндилевич // Физика в системе современного образования (ФССО - 2009). Материалы X Международной конференции, Санкт-Петербург, 31 мая – 4 июня 2009 г. Т.2. – СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И.Герцена, 2009. – С. 10-13.

 17. Особливості формування навчального середовища з фізики в умовах реалізації міждисциплінарних зв’язків / П.С. Атаманчук, О.М. Семерня // Збірник наукових праць. Педагогічні науки. Вип. 50. – Ч. 2. – Херсон : Вид-во ХДУ, 2008. – С. 11 – 15.

 18. Всеохопне управління якістю в результативному навчанні майбутнього учителя фізики / П.С. Атаманчук // Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна / [редкол. П. С. Атаманчук (голова, наук. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський: Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. І.Огієнка, 2010. – Вип. 16: Формування професійних компетентностей майбутніх учителів фізико-технологічного профілю в умовах євроінтеграції. – С. 5 – 9.

 19. Інновації в управління якості навчання / П.С. Атаманчук // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія № 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. – Вип. 22 : зб. наук. пр. / за ред. В.П. Сергієнка. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2010. – С. 30 – 34.

 20. Іннонвації в формуванні фахових якостей майбутніх вчителів фізики / П.С. Атаманчук // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка. Серія: педагогічні науки / Гол. ред. Носко М.О. – Чернігів: ЧДПУ, 2010. – Вип. 77. – С. 167 – 173.

 21. Ціннісні основи формування фахових якостей майбутнього вчителя фізики / П.С. Атаманчук // Личность в едином образовательном пространстве: сборник научных статей I международного образовательного форума (г. Запорожье, 5-7 мая 2010 года) / Под. науч. ред. проф. К.Л. Крутий. Часть 3. Коференция «Образовательное пространство индивидуальность: современная дидактика, задания диагностика, оценка качества образования», «Личность и здоровье сберегающее пространство». – Запорожье: ООО «Липс» ЛТД, 2010. – С. 11 – 15.

 22. Якість навчання та прогноз його результатів як феномен управління цими процесами / П.С. Атаманчук // Фізика та астрономія в школі. – 2010. – № 11-12. – С.15 – 19.

 23. Інновації в формування компетентнісних якостей майбутнього вчителя / П.С. Атаманчук, В.П. Атаманчук // Перспективні напрями і способи реалізації інноваційних технологій у системі європейської вищої освіти. Міжнародний нуковий вісник Закарпатського державного університету : У 2-х кн. / Відп. ред. М.М.Полюжин, упоряд. К.Мовчан. – Ужгород : ЗакДУ, 2010. – Кн. 1. – С. 77-87.

 24. Особливості формування фахових компетенцій та світогляду майбутніх вчителів / П.С. Атаманчук, В.П. Атаманчук // Materialy VI mezinarodni vedecko-prakticka conference “Dny vedy - 2010”. – Dil 19. Pedagogika: Praha. Publishing House “Education and Science” s.r.o. – S. 14-22.

 25. Атаманчук П.С., Атаманчук Г.І., Атаманчук В.П. Основні доктрини та прогноз як механізми становлення майбутнього вчителя / П.С. Атаманчук, Г.І. Атаманчук, В.П. Атаманчук / Материалы VІ Международной конференции «Стратегия качества в промышлености и образованиии» 4-11 июня, Варна, Болгария. – Матеріали. У 4-х т., т. ІІ (4.1) / Упоряд. : Хохлова Т.С., Хохлов В.О., Ступак Ю.О. – Дніпропетровськ; Варна, 2010. – С. 33 – 37.

 26. Інформаційно-комунікативні технології у формуванні дієвих компетенцій / П.С. Атаманчук, О.В. Бордюг, А.В. Печенюк, С.М. Грушецький // Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна / [редкол. П. С. Атаманчук (голова, наук. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський: Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2010. – Вип. 16: Формування професійних компетентностей майбутніх учителів фізико-технологічного профілю в умовах євроінтеграції. – С. 72 – 74.

 27. Управление компетентностно-мировоззренческим становлением будущего учителя / П.С. Атаманчук, А.А. Губанова, О.Н. Семерня // Вестник Калужского университета. – 2010. – №3. – С. 13 – 16.

 28. Методика розкриття механізму проходження світла в оптично-неоднорідному середовищі / П.С. Атаманчук, А.О. Губанова, О.Г. Бойко // Материалы VІ Международной конференции «Стратегия качества в промышлености и образованиии» 4-11 июня, Варна, Болгария. – Матеріали. У 4-х т., т. ІІ (4.1) / Упоряд.: Хохлова Т.С., Хохлов В.О., Ступак Ю.О. – Дніпропетровськ; Варна, 2010. – С. 29 – 32.

 29. Методические особенности обучения в системе украинского общего образования / П.С. Атаманчук, А.М. Николаев, О.Н. Семерня // Физическое образование: проблемы и перпективы развития: материалы 9-й международной научно-методической конференции, 1-4 марта 2010 г / МПГУ; РГУ им. С.А. Есенина. – М.: Рязань, 2010. – Ч. 1. – С. 18-24 с.

 30. Технологія цілеспрямованого управління якістю навчання майбутніх фахівців / П.С. Атаманчук, О.М. Ніколаєв, А.О. Губанова // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. Серія № 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи: збірник наукових праць / За ред. В.Д.Сиротюка. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2009. – Вип. 17. – С. 3-9.

 31. Досягнення прогнозованого рівня якості знань у процесі особистісно-діяльнісного підходу у навчанні фізики / П.С. Атаманчук, І.В. Оленюк / Second International Summer School “Educational Measurements: Teaching, Research and Practice” is held under the support of the EU within the frame-work of the EU Project 145029 – TEMPUS – 2008-SE-JPCR “Educational Measurements Adapted to EU Standards”. – P. 26 – 27.

 32. Методологический аспект содержания физического образования / П.С. Атаманчук, А.Н. Павлюк, П.И. Самойленко // Материалы научно-методической конференции посвященной памяти С.Е.Каменецкого. – М.: МПГУ, 2009. – С. 63 – 66.

 33. Управління якістю підготовки вчителів фізики і трудового навчання: компетентнісно-світоглядний аспект / П.С. Атаманчук, О.М. Павлюк, Т.П. Поведа // Фізика та астрономія. – 2010. – № 1. – С. 37 – 40.

 34. Інноваційні технології формування професійних якостей майбутнього вивчення фізики / П.С. Атаманчук // Вища освіта України, № 3 (додаток 1). – 2010. – Тематичний випуск «Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології». – Т.2. – Рівне. – С. 5-11.

 35. Менеджмент качества в обучении / П.С. Атаманчук, В.П. Атаманчук, Г.И. Атаманчук // Materialy VII Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Kluczowe aspekty naukowej dzialalnosci - 2011». – Vol. 11. Pedagogiczne nauki. Fizyczna kultura I sport. – Przemysl: Nauka і studia. – S. 91 – 96.

 36. Менеджмент якості підготовки майбутнього вчителя фізики / П.С. Атаманчук // Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики : зб. наук. пр. – Вип. ІХ. – Кривий Ріг : Видав. відділ НМет АУ, 2011. – С. 217 – 225.

 37. Інновації в системі формування професійних компетенцій майбутнього педагога / П.С. Атаманчук // Міжнародний науковий вісник : зб. наук. доп. за матер. ХХІ міжнар. наук.-практ. конф. «Перспективні шляхи і напрями вдосконалення освітньої системи у світлі Болонського процесу», 16-19 листоп. 2010 р. / Редкол.: Ф.Г. Ващук (голова), Х.М. Олексик, І В. Артьомов та ін..; упоряд. К.М. Мовчан. – Ужгород : ЗакДУ, 2011. – Вип. 2(21). – Ч. 1. – С. 29 – 35.

 38. Якість як міра компетентності фахівця / П.С. Атаманчук // VII Міжнародна конференція «Стратегія якості у промисловості і освіті» (3-10 червня, 2011 р., Варна, Болгарія) : матер. у 3-х томах. Т. І. / упоряд. : Хохлова Т.С., Хохлов В.О., Ступак Ю.О. – Дніпропетровськ – Варна. – С. 256-262.

 39. Факультативный курс «Элементы астрофизики в системе дистанционного обучения» / П.С. Атаманчук // Х Международная научно-методическая конференция «Физическое образование : проблемы и перспективы развития», посвященная 110-летию факультета физики и информационных технологий : [сб. матер. Х Междунар. науч.-метод. конф. «Физическое образование : проблемы и перспективы развития», посвященной 110-летию факультета физики и информационных технологий. МПГУ] / Московский педагогический государственный университет, журнал «Наука и школа», журнал «Школа будущего». – М.: МГПУ, Изд. Карпов Е.В., 2011. – Ч. 1 : Актуальные проблемы школьного физического образования. Учебный физический эксперимент в школе и в ВУЗе. – С. 13-19.

 40. Методологічний аспект професійного становлення майбутнього вчителя фізики / П.С. Атаманчук, А.О. Губанова // Тенденція розвитку вищої освіти в Україні: Європейський вектор. Матер. міжнар. наук.-практ. конф., Ялта (10-12 берез. 2011 р.). – Ялта: РВНЗ КГУ, 2011. – Ч.1. –С. 16 – 20.

 41. Моделювання як засіб компетентнісного ставлення майбутнього фахівця у методиці навчання фізики / П.С. Атаманчук, О.М. Семерня // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки. – Вип. 89 / Гол. ред. Носко М.О. – Чернігів : ЧНПУ, 2011. – С. 3 – 8.

 42. Реализация компетентносного подхода к технологическому обучении будущего учителя / П.С. Атаманчук, О.П.Панчук, Е.М. Диндилевич, Р.М. Билык // Севременное технологическое образование : проблемы и перспективы : матер. Междунар. науч.-практ. конф. (16-18 июня 2011 г.). – Улан-Удэ : Изд-во «Бэлиг», 2011. – С. 89 – 96.

 43. Менеджмент качества в обучении / П.С. Атаманчук, В.П.Атаманчук, А.И. Атаманчук // Materialy VII mezinarodni vedosko-prakticka conference “Veda a vznik – 2010/2011”. - Dil. 13/ Pedagogika. – Praha: Publishing House “Education and Science”. – S. 60 – 65.

 44. Инновационные схемы построения учебника / П.С. Атаманчук, В.В.Мендерецкий, И.В. Засанова // Журнал Забайкальского гуманитарного педагогического университета им. Н.Г Чернышевского. Гуманитарный вектор. № 1 (25) Чита. : Забайкальский гуманитарный педагогический университет им. Н.Г Чернышевского. – 2011. – С. 5-9.

 45. Формирование предметных компетентностей учащихся в процессе обучения физике / П.С. Атаманчук, О.П. Панчук, А.Н. Павлюк // Педагогический журнал Башкортостана. – 2011. – № 3 (34). – С. 138-147.

 46. Психолого-педагогічні основи кометентнісного становлення майбутнього фахівця / П.С. Атаманчук // «Actual problems and modern trends of development of psychology and pedagogics» : materials of the XIVth International Scientific and Practical Conference (Kiev, London, November 24- November 28. 2011). Psychological and pedagogical sciences All-Ukrainian Academic Union of specialists for professional assessment of scientific research and pedagogical activity; organizing Cjmmitte : B. Zhithigor (chairman); Chief editor Pavlov V.V. – Odessa: InPress, 2012. – P. 73 – 78.

 47. Прогноз як основа управління в навчанні / В.П. Атаманчук, П.С. Атаманчук // Materialy VII mezinarodni vedecko-prakticka conference “Moderni vymozenosti vedy - 2012”, - Dil. 16. Pedagogika. – Praha: Publishing House “Education and Science”. – S. 15 – 23.

 48. Управління компетентнісно-світоглядним становленням учителя фізики / П.С. Атаманчук, О.М. Ніколаєв // Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми і перспективи дидактики фізики. 26-28 квітня 2012. – Вип. №2 (225). – Черкаси: Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, 2012. – С. 3 – 10.

 49. Методологічні передумови створення освітнього середовища з фізики у навчанні молодих школярів / П.С. Атаманчук, О.М. Ніколаєв, О.М. Павлюк // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 24-25 квітня «Психолого-дидактичні засади формування освітнього середовища навчально-дослідницької діяльності дітей». – Кіровоград, 2012. – С. 6-8.

 50. Лабораторні роботи з фізики як важливий засіб формування професійних компетентностей студентів аграрно-технічних закладів / П.С. Атаманчук, М.В. Торчук // Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики: зб. наук. пр. Вип. Х: в 3 томах. Кривий Ріг: вид. відділ НМЕТАУ, 2012. – Т.2: Теорія і методика навчання фізики. – С. 3 – 8.

 51. Підручник як засіб формування предметних і професійних компетентностей майбутнього вчителя фізики/ П.С. Атаманчук // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: зб. за підсумками звітної наук. конф. викладачів, докторантів і аспірантів: у 5-ти томах. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2011. – Вип. 10. – Т. 2. – С.7 – 9.

 52. Становлення майбутнього вчителя фізики / П.С. Атаманчук, В.П. Атаманчук // Актуальні проблеми психології особистості та міжособистісних взаємин, 22-23 трав. 2012 р., Київ-Кам’янець-Подільський: Матер. IV міжнар. наук.-практ. конф. / За ред. С.Д. Максименка, Л.А. Онуфрієвої. – Кам’янець-Подільський: Медобори - 2012, 2012. – С.54 – 57.

 53. Якість освіти як проблема дидактики фізики / П.С. Атаманчук, О.І. Ляшенко // Педагогіка і психологія. Вісник НАПН України. – К.: Педагогічна преса, 2011. – № 4 (73). – С.8 – 12.

 54. Інноватики компетентнісного становлення майбутніх учителів фізико-технологічного профілю / П.С. Атаманчук, О.М. Ніколаєв, О.М. Павлюк // Матеріали за 8-а международна научна практична конференция, «Новината за преднали наука». – 2012. – Т.13. Педагогически науки. – София: «Бял ГРАД-БГ» ООД. – С. 22-32.

ІІІ. Про П.С. Атаманчука

 1. Кам’янець-Подільський державний університет в особах. – Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2005. – Т. 2. – С. 10-21.

 2. Теоретико-технологічні аспекти об’єктивізації контролю навчальної діяльності (наукова школа): біобібліогр. покажч. / [уклад.: І.М. Конет, Л.А. Онуфрієва, М.С. Карпович, В.В. Боденчук]. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Поділ. нац. ун-т, 2009. – 124 с.: іл. – (Серія: Наукові школи університету; вип. 1).

 3. Освіта, наука і культура на Поділлі: зб. наук. пр. – Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2011. – Т. 17: Пам’яті академіка Петра Тимофійовича Тронька. – 592 с.: (С. 413 – 415; С. 434 – 440; С. 574 – 579).

 4. Академія наук вищої освіти України. – К.: ТОВ «Брама», 2012. – 544 с.: (С. 114-115).

 5. Завальнюк О.М. Петро Атаманчук. Портрет науковця – професіонала / О.М. Завальнюк, І.М. Конет. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2009. – 52 с. – (Серія: Видатні випускники Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка).Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал