Доктори наук, професори Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Біобібліографічний покажчикСторінка27/27
Дата конвертації06.12.2016
Розмір5.31 Mb.
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27

ІІІ. Про А.І. Шинкарюка

 1. Кам’янець-Подільський державний університет в особах / за заг.ред. О.М. Завальнюка. – Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2005. – Т.2. – С.593-598.

 2. Кращі науково-педагогічні працівники вищих навчальних закладів України / [автор-упорядник Болгов В.В.] – Болгов медіа центр, 2007. – С.31.

 3. Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка: Факультет фізичної культури в особах. – Кам’янець-Подільський: ФОП Сисин О.В., 2009. – С.250-255.

 4. Сучасні проблеми експериментальної психології (наукова школа): бібліогр. покажч. / [уклад.: І.М.Конет, А.І.Шинкарюк, Л.А.Онуфрієва, М.С. Карпович, В.В.Боденчук]. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2010. – С. 3-15.

 5. Факультет корекційної та соціальної педагогіки і психології Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (історичний нарис) / В.І.Співак, О.В.Гаврилов, А.В. Михальський / Кам’янець-Подільський: Медобори – 2006, 2012. – С.46-47.Щербина Петро Федорович,

кандидат історичних наук,

доктор юридичних наук, професор

(1910-2001)


Народився 22 лютого 1910 року в селі Полтавка Покровського району Уссурійського краю в сім'ї українців-переселенців з Полтавської губернії. Дитячі роки пройшли в багатодітній селянській родині, в якій панували праця, порядність, чесність, взаємодопомога. Ці людські якості, виховані в сім'ї, стали його життєвим кредо.

Початкову освіту Петро Федорович отримав в Полтавській земській школі, середню – на робітфаці, в якому викладали вчителі гімназії. 1929 року Петро Федорович розпочав трудове життя робітником на жерстяно-баночній фабриці в м. Владивостоці, потім – вантажником у порту. 1932 року, після закінчення робітфаку, крайком комсомолу направив його на навчання до інституту радянського будівництва при ВЦВК РРСФР. Працював у Приморському крайвиконкомі в м. Владивосток. 1936 року був призваний до армії, служив у Читі. Після демобілізації працював вчителем історії середньої школи м. Іркутська, з 1941 року – викладачем історії та географії в технікумі при авіаційному заводі. У передвоєнні роки екстерном за 4 роки здав іспити на історико-філологічному факультеті Московського державного університету, де вчився у видатних істориків Б. Д. Грекова, М. В. Нечкіної, М. Н. Тихомирова. У квітні 1944 р. Петро Федорович був направлений на педагогічну роботу у звільнені райони України і в травні 1944 р. призначений завідувачем відділу народної освіти Дунаєвецького району Кам'янець-Подільської області. На цій посаді працював до вересня 1948 року. Цього ж року П. Ф. Щербина закінчив ще й історичний факультет Львівського університету і у вересні 1949 року перейшов на роботу до Кам'янець-Подільського педагогічного інституту. 1952 року, після закінчення юридичного факультету Львівського університету, перейшов на роботу до юридичної консультації на посаду адвоката та викладав правові дисципліни в Кам'янець-Подільському сільськогосподарському інституті.

Науковою роботою Петро Федорович зайнявся в зрілому віці. 1964 року захистив кандидатську дисертацію і був прийнятий на кафедру історії СРСР і УРСР Кам'янець-Подільського педінституту на посаду старшого викладача. Згодом став доцентом кафедри, викладав цикл правових та історичних дисциплін. У житті та науковій діяльності П. Ф. Щербини започаткувався другий найбільш плідний період творчості. Він вирішив дослідити процеси формування і розвитку судочинства на Правобережній Україні з часів проникнення сюди магдебурзького і литовсько-польського права до судових реформ у Російській імперії 60-х років ХІХ ст. 1978 року став доктором юридичних наук, читав лекції з історичних і правових дисциплін на історичному факультеті – історію народів Росії ХІХст., теорію держави і права, історію правових ідей.

Петро Федорович був активним організатором науково-дослідної роботи студентів наукового гуртка, керував підготовкою курсових, дипломних робіт. Серед його вихованців – професори Л. В. Баженов, В. С. Степанков, І. В. Рибак та інші.

З 1992 р. Петро Федорович – професор Хмельницького інституту регіонального управління та права, перший завідувач кафедрою теорії та історії держави і права. Він надавав великого значення методиці викладання, видав методичні посібники “Міжпредметні зв'язки у викладанні історії та права”, “Методика правового виховання”.

Багатогранну педагогічну діяльність поєднував з активною науковою роботою. Монографічні дослідження з історії держави і права України, проведені ним, відзначаються фундаментальністю та науковою новизною. У дисертації “Селянська реформа 1861 року в Подільській губернії” він вперше дослідив наділи селян за інвентарною реформою 1847-1848 рр. та за селянською реформою 1861 р., вивчивши 900 інвентарів і 900 уставних грамот, які зберігаються в державних архівах. На основі аналізу Місцевого положення 19 лютого 1861 р. для Київської, Подільської та Волинської губерній грунтовно з'ясував питання дострокового припинення тимчасовозобов'язаного стану селян Правобережної України, викупу землі, селянського руху у зв'язку з реформою 1861 року, особливості проведення реформи на Правобережній Україні в порівнянні з Лівобережною Україною та Росією.

Згодом об'єктом наукових досліджень П. Ф. Щербина обрав історію судового права на Правобережній Україні. На протязі 10 років, під час літніх відпусток, вивчав тисячі справ з десятків фондів центральних історичних архівів Ленінграда, Москви, Києва, державних обласних архівів Кам'янця-Подільського, Житомира. У його працях широко використано такі пам'ятки права, як Повне зібрання законів Російської імперії, “Права, по которым судится малороссийский народ”, Судові статути 1864 року, матеріали тогочасної періодики, мемуаристики – “Журнал министерства юстиций”, “Судебная газета”, щоденники Валуєва, Мілютіна, Нікітенка, Люблінського сейму 1596 р. тощо. Він вперше ввів до наукового обігу нові архівні матеріали з історії судового права, зокрема відшукане ним у ЦДІА 74-томне видання “Дела о преобразовании судебной части в России”, що стало подією для істориків права України і Росії.

Важливе місце в науковій творчості Петра Федоровича, безперечно, займає монографія “Судебная реформа 1864 года на Правобережной Украине”, яка побачила світ у видавництві Львівського державного університету ім. І. Франка 1974 року. Це – перша і донині єдина праця з історії судового права Правобережної України ХІХ ст. У ній автор глибоко і всебічно дослідив матеріали про суд присяжних на Правобережній Україні, запроваджений за судовою реформою 1864 року.

За роки праці в Кам'янець-Подільському педагогічному університеті Петро Федорович Щербина опублікував десятки робіт, у тому числі “Селянський рух в Подільській губернії в період реформи 1861 року”, “Століття від дня відміни кріпосного права в Росії”, “Охорона пам'яток історії та культури”, “Судові репресії над революційними народниками на Правобережній Україні”, “Судові тяжби в підкоморських судах про землі Кам'янця ХV–ХVІ ст.”, “Адміністративний поділ Правобережної України”, “Кодифікація українського права ХVІІІ ст.”, “Норми судового права у пам'ятці українського права”, “З історії судової реформи 1864 р. на Волині”, “Сучасні концепції держави і права”. До 90-річного ювілею Петро Федорович підготував до друку курс лекцій “Історія політичних і правових учень: Давній світ: Єгипет, Вавилон, Індія, Китай, Греція, Рим”.

Петро Федорович Щербина брав участь у багатьох наукових конференціях, у тому числі у роботі Всесоюзної наукової конференції з вивчення історії народництва в Росії у м. Воронежі (1968), у Всесоюзній науково-практичній конференції ”Викладання права у вищій школі” в Ташкенті (1973), науково-практичній “Концепція розвитку законодавства України до 2005 року”, що відбулася 1996 року в Інституті законодавства Верховної Ради України.

Нагороджений медалями “За доблесный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.”, ”Ветеран праці”, двома медалями “За долголетний добросовестный труд», «40 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», нагрудними знаками “За отличные успехи в работе”, “Высшая школа СССР”, а також багатьма почесними грамотами.

Посланець Росії Петро Федорович Щербина пропрацював в Україні 54 роки, з них 36 років – у Кам'янець-Подільському державному педагогічному університеті. Упродовж багатьох років педагогічної праці мав славу талановитого викладача, який не тільки оперував численними фактами й датами, але знав в обличчя усіх, кого навчав.У листопаді 2001 року відійшов він у вічність.

Наукові праці П.Ф. Щербини

І. Окремі видання

 1. Судебная реформа 1864 г. на Правобережной Украине / П. Ф. Щербина. – Львов, Вища школа, 1974. – 190 с.

 2. К вопросу о земле г. Каменца в ХІV – ХVІІІ вв. / П. Ф. Щербина. – Кам'янець-Подільський, 1985. – 60 с.

 3. Буржуазные реформы 60-х годов ХІХ в. на Правобережной Украине / П. Ф. Щербина. – К., 1987. – 95 с.

 4. Межпредметные связи в преподавании истории и права : метод. рек. / сост. П. Ф. Щербина. – Каменец-Подольский : Каменец-Подол. гос. пед. ин-т, 1987. – 32 с.

 5. Судебная реформа 1864 г. на Правобережной Украине / П. Ф. Щербина. – К., 1987. – 95 с.

ІІ. Статті в журналах і збірниках наукових праць

 1. Крестьянская реформа 1861 г. в Подольской губернии ( к вопросу об отрезках) / П. Ф. Щербина // Научные записки Института истории АН СССР. – М., 1960.

 2. Селянська реформа 1861 р. у Подільській губернії : ( до питання про відрізки / П. Ф. Щербина // З історії суспільно-економічного розвитку та класової боротьби на Україні (ХVІ – початок ХХ ст.). – К., 1960. – С. 192 - 214.

 3. Селянська реформа у 1861 р. в Подільській губернії / П. Ф. Щербина // Наукові записки Інституту історії АН УРСР. – К., 1960. – Т. 13. – С. 198 - 205.

 4. Селянський рух на Поділлі в період проведення реформи 1861 р. / П. Ф. Щербина // Укр. іст. журн. – 1963. – №5. – С. 103 - 107.

 5. Судебная реформа 1864 года на Правобережной Украине ( из истории на Подолии) / П. Ф. Щербина // Тези доповідей Подільської іст.-краєзн. конф. (жовтень, 1965 р.). – Хмельницький, 1965. – С. 57 - 59.

 6. Радянська історіографія судової реформи 1864 року в Росії / П. Ф. Щербина // Тези доповідей на звітній науковій сесії кафедр Кам'янець-Подільського педінституту за 1965 р. ( вересень 1966 р.). – Кам'янець-Подільський, 1966. – С. 30 - 32.

 7. Судебные репрессии над участниками революционного движения в Юго-Западной России в период второй революционной ситуации / П. Ф. Щербина // Революционное и общественное движение в России ХІХ века : тезисы докладов и сообщ. науч. конф. – Воронеж, 1968. – С. 91 - 95.

 8. Адміністративно-територіальний поділ Правобережної України у ХІХ ст. / П. Ф. Щербина // Матеріали ІІІ Подільської історико-краєзнавчої конференції. – Львів, 1970. – С. 80 – 84.

 9. Буржуазні реформи 60 – 70-х рр. ХІХ ст. на Правобережній Україні / П. Ф. Щербина // Тези доповідей V Подільської історико-краєзнавчої конференції. – Кам'янець-Подільський, 1980. – С. 79 - 80.

 10. Адміністративно-територіальний устрій Поділля (1569 – 1917 рр.) / П. Ф. Щербина // Тези доповідей обласної наукової конференції “ Проблеми історичної географії Поділля”. – Кам'янець-Подільський, 1982. – С. 32 - 33.

 11. Суд і судочинство на Поділлі у ХVІІІ – першій половині ХІХ ст. / П. Ф. Щербина // VІІ Подільська історико-краєзнавча конференція. Секція дожовтневого періоду. – Кам'янець-Подільський, 1987. – С. 54 - 56.

 12. До питання про землі міста Кам'янця в ХІV – ХVІІІ ст. / П. Ф. Щербина // Тези доповідей VІ-ої Подільської іст.-краєз. конф. ( Секція історії дожовтневого періоду ). – Кам'янець-Подільський, 1985. – С. 82 - 83.

 13. Права, по которым судится малороссийский народ / П. Ф. Щербина // Науково-практична конференція “ Культура України і слов'янський світ” : тези доп. – К., 1992. – Ч. 2. – С. 71 - 72.

 14. Судова розправа царизму над революційними народниками на Правобережній Україні / П. Ф. Щербина // Наукові праці історичного факультету Кам'янець-Подільського педінституту. – Кам'янець-Подільський, 1996. – Т. 2. – С. 60-69.

 15. Л. А. Коваленко – визначний український історик / П. Ф. Щербина // Academia на пошану професора Леоніда Антоновича Коваленка ( до 90-річчя від дня народження). – Кам'янець-Подільський, 1997. – Т. 1. – С. 6-8.

 16. Селянський рух в Подільській губернії в період реформи 1861 р. / П. Ф. Щербина // Творчі вершини вченого: зб. наук. праць до 60-річчя професора М. Г. Кукурудзяка. – Кам'янець-Подільський, 1998. – С. 190-198.

 17. Сучасна концепція суду присяжних / П. Ф. Щербина // Наукові праці Кам'янець-Подільського державного університету. Іст. науки. – К., 1999. – Т. 3 (5). – С. 377-378.

 18. Праворозуміння: історичний аспект / П. Ф. Щербина // 90 років професорові П. Щербині : [ зб. наук. праць на пошану П. Ф. Щербини]. – Кам'янець-Подільський, 2000. – С. 9-16.

ІІІ. Про П. Ф. Щербину

 1. Щербина Петро Федорович // Баженов Л. В. Поділля в працях дослідників і краєзнавців ХІХ – ХХ ст. / Л. В. Баженов. – Кам'янець-Подільський, 1993. – С. 406.

 2. 90 років професорові П. Ф. Щербині : зб. наук. праць на пошану професора П. Ф. Щербини / редкол.: Баженов Л. В., Винокур І. С. , Смолій В. А. та ін. – Кам'янець-Подільський : К-ПДПУ, 2000. – 128 с.

 3. Винокур І. С. Петро Федорович Щербина / І. С. Винокур, Л. В. Баженов // Кам'янець-Подільський державний університет в особах. – Кам'янець-Подільський, 2003. – Т. 1. – С. 541-549.

 4. Петро Федорович Щербина // Баженов Л. Alma mater подільського краєзнавства: Місто Кам'янець-Подільський – осередок історичної регіоналістики ХІХ – початку ХХІ століть / Л. Баженов. – Кам'янець-Подільський, 2005. – С. 122-126.Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал