Доктори наук, професори Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Біобібліографічний покажчикСторінка26/27
Дата конвертації06.12.2016
Розмір5.31 Mb.
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27

ІІІ. Про А.Г. Філінюка

 1. Завальнюк О.М. Філінюк Анатолій Григорович / О.М. Завальнюк // Кам'янець-Подільський державний університет в особах. – Кам'янець-Подільський: Оіюм, 2005. – Т. 2. – С. 527-552.

 2. Завальнюк О.М. Творчий шлях до вершин науки та педагогічної діяльності Анатолія Григоровича Філінюка / О.М. Завальнюк, М.Б. Петров // Освіта, наука і культура на Поділлі: зб. наук. праць. – Кам'янець-Подільський: Оіюм, 2008. – Т. 11. – С. 484-496.

 3. Історія Української революції 1648-1676 рр. та Гетьманщини (середина ХVІІ – ХVІІІ с.) (наукова школа): біобібліогр. покаж. / І.М. Конет, В.С. Степанков, Л.А. Онуфрієва, М.С. Карпович, В.В. Боденчук. – Кам'янець-Подільський: Кам.-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2009. – С. 172-187.

 4. Копилов С.А. Історичний факультет Кам'янець-Подільського національного університету: Історичний нарис / С.А. Копилов, В.П. Газін. – Кам'янець-Подільський: Аксіома, 2008. – 76 с.

 5. Організатор науки, вчений (Філінюк А.Г.) // Кам'янчани – заслужені працівники України. Розповіді про кам'янчан, які працею, трудовими досягненнями уславили місто над Смотричем, Подільський край / В.Т. Грубляк, Н.М. Мартинюк, Н.К. Підскоцька та ін. – Кам'янець-Подільський: Абетка, 2011. – С. 229-230.


Хричиков Борис Васильович,f:\хричіков.jpg

професор кафедри російської мови,

доктор філологічних наук, доцент

(1922-1995)


Борис Васильович Хричиков народився 26 липня 1922 року в м. Бежеця Брянської області в робочій сім’ї. Рано залишився без батька – Василь Іларіонович помер, залишивши четверо дітей. Виховувався матір'ю Єлизаветою Олексіївною. Нелегким було дитинство в незаможній багатодітній родині. Однак хлопчик ще змалку любив читати книги, писав вірші, записував народний фольклор.

Після закінчення середньої школи чотири місяці працював пресувальником на місцевому заводі «Червоний профінтерн». У жовтні 1940 року був призваний на дійсну військову службу в ряди Радянської Армії.

У 1941 році, з початком Великої Вітчизняної війни, червоноармієць Борис Хричиков став на захист рідної землі. Був учасником бойових дій до грудня 1945 року, у складі 1001-го артилерійського полку дійшов від Москви до Берліну. На фронті йому присвоїли офіцерське звання. На фронтових дорогах зустрів свою майбутню дружину Лідію Олексіївну. Разом прожили довге і щасливе життя, виховали двох доньок.

Борис Васильович Хричиков брав участь у двох знаменитих парадах – він учасник параду 7 листопада 1941 року на Красній площі в Москві і параду переможців там же 24 червня 1945 року.

За участь у бойових діях нагороджений медалями «За оборону Москви», «За оборону Ленінграда», «За взяття Берліна», «За перемогу над Німеччиною у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 рр.». Указами Президії Верховної Ради СРСР нагороджений ювілейними медалями «Двадцять років Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 рр.» (1965 р.), «Тридцять років Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 рр.» (1975 р.), «60 років Збройних Сил СРСР» (1978 р.), «Сорок років Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 рр.» (1985 р.), «70 років Збройних Сил СРСР» (1988 р.), орденом Вітчизняної війни ІІ ступеня (1985 р.).

Після закінчення військової служби в 1946-1947 рр. працював інструктором ЦК ВЦРПС робітників паперової промисловості. У 1947 році Борис Васильович вступив до Московського обласного педагогічного інституту ім. Н.К. Крупської. 1951 року з відзнакою закінчив філологічний факультет за спеціальністю логіка, психологія, російська мова. У тому ж ВНЗ випускника рекомендовано до аспірантури. 1954 року закінчив навчання в аспірантурі, а 1955 року захистив кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук. Того ж року наказом Міністерства освіти РРФСР Б.В. Хричиков був направлений на роботу в Новгородський педагогічний інститут. Працював старшим викладачем кафедри російської мови, деканом історико-філологічного факультету, читав курс сучасної російської мови, був головним редактором «Вчених записок» НДПІ, в яких публікував і свої наукові роботи.

1963 року Борис Васильович переїхав до Львова, працював доцентом і завідуючим кафедрою російської мови і загального мовознавства філологічного факультету Львівського державного університету ім. І.Франка. У 1967-1970 рр. викладацька діяльність Бориса Васильовича була успішно продовжена на ниві підготовки національних кадрів для вищої школи в Делійськім Інституті російських досліджень в Індії. По закінченні закордонного відрядження Борис Васильович не раз ділився спогадами з друзями, колегами про незабутні зустрічі з видатними діячами Індії Індірою Ганді, Раджівом Ганді, студентами.

У 1970-1973 рр. продовжив викладацьку роботу в стінах Львівського державного університету ім. І. Франка на посаді доцента, завідуючого кафедрою російської мови і загального мовознавства, заступника декана філологічного факультету.

У 1965-1973 рр. видрукував низку наукових праць у «Вестнике ЛГУ им. И. Франко», видавництві КВАІУ (м. Київ), журналі «Русский язык» (м. Делі).

З кінця 1973 року Б.В. Хричиков починає працювати в Кам’янець-Подільському педагогічному інституті на посаді доцента кафедри російської мови. На роботу до Кам’янець-Подільського Борис Васильович прибув як зрілий, висококваліфікований і досвідчений викладач вищої школи. Адже за плечима був 19-річний досвід роботи в Новгородському педінституті, Львівському університеті та Інституті російських досліджень у м. Делі (Індія).

З перших днів здобув визнання, викликав до себе повагу і висококваліфікованим викладанням складних філологічних дисциплін, і організаторськими здібностями, і високими людськими якостями. Викладав «Загальне мовознавство», «Сучасну російську літературну мову», «Історію російської літературної мови», «Діалектологію», низку спеціальних курсів. У 1978-1983 рр. виконував обов’язки декана філологічного факультету.

Володіючи чудовою пам’яттю, читав лекції, не звертаючись до конспектів. Вирізнявся надзвичайною лояльністю до студентів. Викладач готовий був будь-коли допомогти і словом, і ділом. Чимало випускників філфаку – вихованців вченого – пішли його шляхом, стали кандидатами, докторами наук, успішно навчають і виховують майбутніх спеціалістів у нашому університеті та інших ВНЗ.

За багаторічну плідну роботу зі студентами республіки Узбекистан, які навчалися у нашому вузі, удостоєний знака «Відмінник народної освіти Узбецької РСР».

Указом Президії Верховної Ради СРСР від 14 квітня 1970 року Борис Васильович Хричиков нагороджений медаллю «За доблесну працю».

1976 року Міністерством освіти СРСР нагоджений знаком «Переможець соціалістичного змагання 1976 року». 1982 року за багаторічну плідну працю нагороджений медаллю «Ветеран праці».

Підсумком багаторічної наукової і викладацької діяльності Бориса Васильовича стала публікація, а потім і успішний захист 1994 року, докторської дисертації на тему «Категорія модальності, її об’єм і засоби вираження в сучасній російській мові». Рішенням вченої ради інституту мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України від 11 жовтня 1994 року Хричикову Б. В. присвоєно науковий ступінь доктора філологічних наук.

Працюючи в Кам’янець-Подільському педагогічному інституті, Борис Васильович брав активну участь у громадському житті студентів, трудового колективу, міста. Його часто запрошували в навчальні заклади, установи, підприємства з виступами про трагічні і героїчні події Великої Вітчизняної війни, загадкову країну Індію. За активну участь у підготовці і проведенні свята Перемоги 1983 року був нагороджений пам’ятним знаком «50 років визволення України».

Борис Васильович Хричиков був цікавою колоритною особистістю. Крім своєї рідної російської, добре знав німецьку та англійську, володів українською та польською мовами. Там, де він з’являвся, панували влучне слово, жарти, сміх, доброзичливість. Був чудовим товаришем, вмів дружити з людьми різних спеціальностей і віку.Наукові праці Б. В. Хричикова

І. Окремі видання

 1. Лексикология и семасиология: лекции по курсу «Введение в языкознание»: для студентов филолог. фак-та ун-та / Б. В. Хрычиков. – Львов, 1966. – 70 с.

 2. Современный русский язык: сборник програм. заданий / Б. В. Хрычиков. – Львов, 1975. – 146 с.

 3. Категория модальности, ее объем и средства выражения в современном русском языке : монография / Б. В. Хрычиков. – К. : КГПИ, 1992. – 201 с.

 4. Категория модальности, ее объем и средства выражения в современном русском языке: автореф. дис. на соиск. науч. степени д-ра филол. наук / Б. В. Хрычиков. – К., 1994. – 32 с.

ІІ. Статті в журналах і збірниках наукових праць

 1. Значение форм сослагательного наклонения в простом предложении в современном русском языке / Б. В. Хрычиков // Ученые записки. Историко-филологический факультет. – Новгород, 1956. – Т. 1. – С. 138-174.

 2. О некоторых наблюдениях над лексикой Новгородских берестяных грамот / Б. В. Хрычиков // Ученые записки. Кафедра русского языка. – Новгород, 1962. – Вып. 2, т. 6. – С. 82-87.

 3. М. Смотрицкий о наклонениях / Б. В. Хрычиков // Східно-слов’янські граматики ХVІ-ХVІІ ст.: матер. симпозіуму. – К. , 1982. – С. 141-142.

 4. В. П. Затонский об изучении украинского и русского языков / Б. В. Хрычиков, Т. И. Суровая // Видатний партійний і державний діяч В.П. Затонський : тези доп. наук. конф. – Кам’янець-Подільський, 1988. – 108 с.

 5. Междуметия – лексико-семантическое средство выражения модальности / Б. В. Хрычиков // Русский язик: вопросы функционирования и методики преподавания: сб. науч. статей и метод. матер. – Львов, 1992. – С. 134-144.

 6. Частицы – одно из средств выражения модальности / Б. В. Хрычиков // Збірник наук. праць Кам’янець-Поділ. держ. пед. ін-ту : Сер. філологічна. – Кам’янець-Подільський, 1993. – Вип. 1-4. – С. 91-95.

 7. Существительные с эмоционально-оценочными суффиксами и их отношение к категории модальности / Б. В. Хрычиков // Русский язык: вопросы функционирования и методики преподавания. – Львов, 1993. – С.134-144.

 8. О статусе модальных слов и их происхождении / Б. В. Хрычиков // Тезисы докладов 43 отчетной науч. конф. кафедр ин-та за 1991-1992 гг. (секция филологич.). – Каменец-Подольский, 1993. – С. 82-84.

 9. Взаимоотношение между категориями предикативности и модальности // Научные чтения, посвященные 50-летию кафедры русского языка ЛГУ. – Львов, 1994.

ІІІ. Про Б.В. Хричикова

 1. Лівінська Ю. А пам’ять кличе в дорогу : [про Б.В. Хричикова] / Ю. Лівінська // Радянський студент. – 1983. – 10 лют. (№ 2). – С. 4.

 2. Костевич І. Щодня, як на парад : [про Б. В. Хричикова] / І. Костевич // Рад. Поділля. – 1991. – 31 серп.

 3. Суровий А. Ф. Спомин про вченого та колегу [Б. Хричикова] / А. Ф. Суровий, А. П. Гаврищук // Подолянин. – 2000. – 3 листоп. – С. 3.

 4. Розповідь про творців Перемоги : учасник двох знаменитих парадів [Б. Хричиков] // Студентський меридіан. – 2003. – 31 трав. – С. 2.

 5. Завальнюк О. М. Кам’янець-Подільський державний учительський інститут у роки Великої Вітчизняної війни : дослідження, документи і матеріали, спогади / О. М. Завальнюк, В. С. Прокопчук, А. П. Гаврищук ; Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, наук. бібліотека. – Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2010. – С. 293-298.Шинкарюк Анатолій Іванович, доктор психологічних наук, професор, завідувач

кафедри загальної та практичної психології


Народився 6 жовтня 1952 року у м. Хотині Чернівецької області. Батько Іван Васильович працював у пожежній охороні, мати Надія Михайлівна – у магазині бджолярства.

У 1969 році закінчив Хотинську середню школу № 5. А далі – навчався у Чернівецькому професійно-технічному училищі №1, у якому здобув спеціальність монтажника радіоапаратури. Працював розпорядником робіт на Чернівецькому заводі обчислювальних машин.

У 1970-1972 рр. проходив дійсну військову службу. Після демобілізації навчався у Вінницькому педагогічному інституті на факультеті фізичного виховання. Науковою роботою почав займатись з 1973 року в лабораторії біомеханіки під керівництвом кандидата педагогічних наук, професора Орещука Станіслава Олексійовича. У 1976 році на Всесоюзному конкурсі студентських наукових робіт посів I місце. У 1977 році з відзнакою закінчив інститут і був направлений на роботу вчителем фізкультури Данківської восьмирічної школи Хотинського району Чернівецької області. Цього ж року вступив на заочну форму навчання до аспірантури Київського інституту фізичної культури. Науковий керівник – доктор психологічних наук, професор В.В. Клименко.

З грудня 1977 року А.І.Шинкарюк – викладач кафедри теорії та методики фізичного виховання. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук відбувся у вересні 1982 року в науково-дослідному Інституті психології АПН УРСР. Тема кандидатської дисертації «Психологічні умови формування ритму дій балістичного типу». У роботі розкрито особливості психологічного відображення ритму рухів, що регулюються в мікроінтервалах часу. Досліджено вплив вибіркових смислових завдань щодо керування окремими характеристиками дії на перебудову психологічних механізмів керування ритмом моторики загалом. Експериментально доведена можливість застосування смислових завдань з метою керування асимілюючою пропріоцептивні відчуття і регуляторною функціями образів майбутніх рухів.

Згодом А.І.Шинкарюк обіймав посади старшого викладача, завідувача кафедри легкої атлетики з методикою викладання (1982-1992 рр.), старшого викладача, доцента, провідного наукового співробітника кафедри психології (1992-2002 рр.). У вересні 2002 року був обраний завідувачем, а з липня 2003 року професором кафедри практичної психології Інституту соціальної реабілітації та розвитку дитини.

Сфера наукових інтересів – експериментальна та теоретична психологія; філогенез психомоторики; онтогенез психомоторики; патогенез психомоторики; функціонування психомоторики; психологія фізичного виховання і спорту; діагностика психіки за показниками моторики.

У квітні 2005 року А.І.Шинкарюк захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук в Одеському національному університеті імені І.І.Мечникова. Науковий консультант – доктор психологічних наук, професор, дійсний член НАПН України І.Д. Бех.

У дисертації вчений обґрунтував теоретичні засади взаємовпливу зростання моторних можливостей і активності психіки у філо-та онтогенезі шляхом утворення нових ступенів психомоторної свободи суб’єктів активності на основі рівнів побудови рухів; здійснив подальший розвиток положення про участь ієрархії орієнтувально-дослідницької діяльності, зростання спроможності до якої у філо-та онтогенезі є показником збільшення активності психіки; встановив участь рівнів побудови рухів і орієнтувально-дослідницької діяльності у функціональних органах, що забезпечують реалізацію рухової функції людини, її психомоторної активності та свободи і в яких відбувається об’єктивація психіки.

А.І.Шинкарюк експериментально довів, що довільне обмеження ступенів свободи рухів у суглобах може збільшувати кількість помилок при писемному мовленні та збільшувати ситуативну тривожність у юнаків. Розробив систему методів і прийомів діагностики координаційних характеристик психомоторики людини, запропонував підхід до застосування штучних умов у процесі навчання моторних дій, описав особливості досягнення м’язової релаксації та подолання негативних психічних станів на основі функціонування ієрархії рівнів побудови рухів.

Результати наукових досліджень доповідались на міжнародних, всеукраїнських і регіональних конференціях. А.І.Шинкарюк є автором понад 150 наукових та науково-методичних праць, серед яких 3 монографії і 7 навчальних посібників. Працює в спеціалізованих вчених радах Одеського національного університету імені І.І.Мечникова та Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького із захисту докторських і кандидатських дисертацій з психології.

Є фахівцем з теоретико-методологічних проблем психології, психології масової поведінки, психології особистості, історії психології, експериментальної психології, соціальної психології і забезпечує викладання відповідних навчальних дисциплін. За період роботи у ВНЗ викладав біля 40 дисциплін, що забезпечують професійну підготовку майбутніх психологів.

Не стоїть осторонь громадської роботи і сумлінно виконує громадські доручення. Працював заступником відповідального секретаря і двічі відповідальним секретарем приймальної комісії університету. Виступав перед вчителями міста і області здійснюючи профорієнтаційну роботу.

У 2010-2012 рр. працював проректором із заочного навчання та зв’язків з навчальними закладами Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Сьогодні доктор психологічних наук, професор Анатолій Іванович Шинкарюк завідує кафедрою загальної та практичної психології факультету корекційної та соціальної педагогіки і психології, керує аспірантами, виступає опонентом на захистах докторських та кандидатських дисертацій з психології, керує науковою школою – сучасні проблеми експериментальної психології, здійснює роботу, спрямовану на забезпечення наукових зв’язків кафедри з багатьма академічними установами та університетами України.А.І.Шинкарюка знають як принципову, порядну, скромну і доброзичливу людину. Його відзначають спокійна вдача, врівноваженість, виваженість у прийнятті рішень, працьовитість. Він – весь у праці, у щоденних клопотах навчальної та наукової роботи. Анатолій Іванович перебуває у розквіті творчих сил. Набуто великого досвіду роботи у вищому навчальному закладі. Кожен день приносить задоволення від праці, спілкування з колегами, контактів з студентами. Попереду у вченого нові книги, нові здобутки.
Наукові праці А.І. Шинкарюка

І. Окремі видання

Монографії

 1. Розвиток моторики і психіки: Проблема активності та свободи / А.І.Шинкарюк. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Поділ. держ. пед. ун-т, 2002. – 200 с.

 2. Психомоторно-рівнева структура активності та свободи суб’єкта / А.І.Шинкарюк. – Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2005. – 448 с.

 3. Рівні побудови рухів і смислова структура дії / А.І.Шинкарюк – Кам’янець-Подільський: ФОП Сисин О.В., 2008. – 200 с.

Препринти

 1. Психомоторика: Програма навчальної дисципліни для студентів вищих медичних закладів III-IV рівнів акредитації / А.І. Шинкарюк, Н.І. Зорій, Л.А. Зінзюк. – K., 2008. – 14 с.

Навчальні та методичні посібники

 1. Биомеханические методы исследования в спорте : метод. рекоменд. в помощь студ. ф-та физического воспитания / В.Е. Хапко, В.И. Белоус, А.И. Шинкарюк, B.C. Папкин. – Каменец-Подольский, 1979. – 58 с.

 1. Физическое воспитание : метод, рекоменд. в помощь студ. ф-та физического воспитания / В.Е. Хапко, А.И. Шинкарюк, В.И. Белоус. – Каменец-Подольский, 1979. – 31 с.

 1. Организация работы по физической культуре в школе : метод, рекоменд. в помощь студ. ф-та физического воспитания / В.Е. Хапко, A.C. Данилов, А.И. Шинкарюк, A.A. Леоненко. – Каменец-Подольский, 1980. – 27 с.

 2. Организация и проведение тестирования по физической культуре в школе: метод. рекоменд. в помощь студ. ф-та физического воспитания / В.Е. Хапко, А.И. Шинкарюк, Э.Л. Левицкий, К.А. Пидченко. – Хмельницкий, 1980. – 27 с.

 3. Гимнастика: метод. рекоменд. в помощь студ. ф-та физического воспитания / В.Е. Хапко, A.C. Данилов, А.И. Шинкарюк, – Каменец-Подольский, 1980. – 32 с.

 4. Педагогические основы физического воспитания школьников : метод. рекоменд. в помощь студ. ф-та физического воспитания / В.Е. Хапко, А.И. Шинкарюк, A.A. Леоненко, Э.Л. Левицкий. – Каменец-Подольский, 1980. – 32с.

 5. Лабораторные работы по биомеханике физических упражнений. Электрические методы измерения : метод. рекоменд. в помощь студ. ф-та физического воспитания / А.И. Шинкарюк, Э.Л. Левицкий, A.A. Леоненко и др. – Каменец-Подольский, 1988. – 24 с.

 6. Лабораторные работы по биомеханике физических упражнений. Оптические методы регистрации движений : метод. рекоменд. в помощь студ. ф-та физического воспитания / А.И. Шинкарюк, Э.Л. Левицкий, A.A. Леоненко и др. – Каменец-Подольский, 1988. – 28 с.

 7. Психомоторика : метод, рекоменд. на допомогу студ. пед. ін.-ту / A.I. Шинкарюк. – Кам’янець-Подільский, 1996. – 24 с.

 8. Методи дослідження психомоторики : метод. рекоменд. на допомогу студ. пед. ін-ту / А.І. Шинкарюк. – Кам’янець-Подільский, 1996. – 24 с.

 9. Основи психодіагностики : метод, рекоменд. на допомогу студ. педагогічного інституту / А.І. Шинкарюк. – Кам’янець-Подільский, 1996. –16 с.

 10. Самопідготовка молодого науковця в галузі фізичної культури: Навчальний посібник / В.Ю. Хапко, А.І. Шинкарюк, М.П. Мисів. / Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський держ. ун-т, 2004, –124 с.

 11. Наукознавство у системі професійної підготовки студентів : навч. посіб. / П.Д. Плахтій, А.І. Шинкарюк, В.А. Гурський, Л.Г. Любінська. / Кам’янець- Подільський : Рута, 2006. – 130 с.

 12. Практикум з психомоторики : навч. посіб. / А.І. Шинкарюк. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2006. – 136 с.

 13. Навчально-методичний комплекс дисципліни „Психомоторика” / А.І. Шинкарюк, В.А. Шинкарюк, Н.В. Попович. – Кам’янець-Подільський ; ФОП Сисин OB., 2007. – 114 с.

 14. Навчально-методичний комплекс дисципліни „Розвиток психомоторики дитини” / А.І. Шинкарюк, В.А. Шинкарюк, Н.В. Попович. – Кам’янець-Подільський : ФОП Сисин О.В., 2007. – 108 с.

 15. Психологія діяльності : навч. посіб. / А.І. Шинкарюк, А. В.Шинкарюк, Р.Т. Сімко. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2009. - 208 с.

 16. Основи тілесно-орієнтованих психотерапевтичних технік: навч.-метод. посіб. / А.І. Шинкарюк, Р.Т. Сімко, В.А. Шинкарюк. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2010. – 192 с.

ІІ. Статті в журналах і збірниках наукових праць

 1. Дослідження динаміки біомеханічних особливостей навичок швидкісного бігу в екстремальних умовах змагань / В.Ю. Хапко, А.І Шинкарюк // Фізичне виховання дітей і молоді. – K., 1981, – № 8. – С. 51-53.

 2. З історії проблеми співвідношення рухів і психіки людини / А.І. Шинкарюк // АКАДЕМІА на пошану професора .Леоніда Антоновича Коваленка. – Книга II. Гуманітарно-суспільні дослідження, – Кам’янець-Подільський, 1997. – С.197-199.

 3. Еволюція моторики і психіки в процесі формування генетичної програми виду „Гомо сапієнс” / А.І. Шинкарюк // Психологія : зб. наук. пр. НПУ ім. М.П. Драгоманова. – 2000. – Вип. 11. – С.139-148.

 4. Теоретико-методологічні основи дослідження стресових станів за показниками моторики / А.І. Шинкарюк // Наука і освіта. – 2000. – № 1-2. – С. 66-68.

 1. Філогенез моторних можливостей і активності психіки у тварин / А.І. Шинкарюк // Наука і освіта. – 2001. – № 2-3. – С. 91-94.

 1. Моторні можливості та активність психіки сучасної людини / А.І. Шинкарюк // Проблема загальної та педагогічної психології: зб. наук. пр. Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / За ред. Максименка С.Д. – К.: 2001. – Т. III, Ч. 7. – С. 259-266.

 2. Гуманістичність громадянського виховання і проблема свободи волі особистості / А.І. Шинкарюк // Гуманістично спрямований виховний процес і становлення особистості (Теоретико методологічні проблеми виховання дітей та учнівської молоді) : зб. наук. пр. – К. : ВІРА Інсайт, 2001. – Кн. І. – С. 77-83.

 3. Психомоторний розвиток дитини у віці від одного до трьох років / А.І. Шинкарюк // Проблеми загальної та педагогічної психології: зб. наук. пр. Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / За ред. Максименка С.Д. – К. : 2002. – Т. IV, Ч. 2. – С. 338-348.

 4. Єдність моторних пізнавальних і емоційних виявів психіки на перших етапах онтогенезу / А.І. Шинкарюк // Проблеми загальної та педагогічної психології: зб. наук. пр. Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / За ред. Максименка С.Д. – К. : 2002. – Т. IV, Ч. 4. – С. 280-288.

 5. Проблеми внутрішнього і зовнішнього, у психології / А.І. Шинкарюк // Проблеми загальної та педагогічної психології : зб. наук. пр. Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / за ред. Максименка С.Д. – К.: 2002. – Т. IV, Ч. 5. – С. 269-274.

 6. Взаємодія моторики і активності психіки дитини від народження до року / А.І. Шинкарюк // Психологія : зб. наук. пр. НПУ ім. М.П. Дра гоманова. – 2002. – Вип. 16. – С. 178-185.

 7. Функціональні особливості взаємовпливу моторики і психіки / А.І. Шинкарюк // Проблеми загальної та педагогічної психології: зб. наук, пр. Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / за ред. Максименка С.Д. К.: 2002. – Т. IV, Ч. 6. – С. 295-302.

 8. Взаємодія рухів і психіки у контексті сучасного трактування психофізіологічної проблеми / А.І. Шинкарюк // Вісник технологічного університету Поділля. – 2002. – № 2. Ч. 2. – С. 153-156.

 9. 36.Патологія моторних рівнів ЦНС і активність психіки дітей з церебральним паралічем / А.І. Шинкарюк // Науковий вісник Київського міжнародного університету. Серія: Педагогічні науки. Психологічні науки. – К.: 2002. – Т. І., Ч. 2. – С. 268-275.

 10. До питання про суспільні умови філогенезу моторики і активності психіки людини / А.І. Шинкарюк // Актуальні проблеми психології. Т. 1.: Соціальна психологія. Організаційна психологія. – К. : Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України, 2002. – Ч. 5. – С. 175-183.

 11. Діагностика психіки за показниками моторики / А.І. Шинкарюк // Фізичне виховання в школі. – 2002. – № 2. – С. 33-38.

 12. Людина як цілісна тілесно-духовна істота і письмове мовлення / А.І. Шинкарюк // Актуальні проблеми психології. T. І.: Соціальна психологія. Психологія управління. Організаційна психологія. – К. : Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН Україна, 2002. – Ч. 3. – С. 181-190.

 13. Зростання моторних можливостей у дітей дошкільного віку / А.І. Шинкарюк // Психологія : зб. наук. пр. НПУ ім. М.П. Драгоманова. – 2002. – Вип. 17. – С. 167-174.

 14. Активність психіки людини і моторика / А.І. Шинкарюк // Наука і освіта. – 2002. – № 3-4. – С. 56-59.

 15. Розуміння активності та свободи в терапії K.P. Роджерса і тілесно орієнтованих психотерапевтичних системах / А.І. Шинкарюк, В.А. Шинкарюк // Феноменологія щирості : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф. / за заг. ред. Слободянюка I.A. - Вінниця : Поділля - 2000, 2002. - С. 208-213.

 16. Спроможність до перебудови моторного стетеотипу письма як показник ефективності управління трудовими і спортивними діями / А.І. Шинкарюк // Актуальні проблеми психології. Т. 1.: Соціальна психологія Психологія управління. Організаційна психологія. – К. : Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України / За ред. С.Д. Максименка. – К. : 2002. – T. IV. Ч. 7. – С. 202-211.

 17. Теоретичні підходи до проблеми загальної психомоторної обдарованості учнів I-IV класів / А.І. Шинкарюк // Актуальні проблеми психології: Т. 6. Обдарована особистість: Пошук, розвиток, допомога : зб. наук. пр. / за заг. ред. С.Д. Максименка. – К. : BONA MENTE, 2002. – С. 211-216.

 18. Шляхи подолання м’язової скутості та негативних психічних станів клієнтів у роботі психолога-практика / А.І. Шинкарюк // Проблеми трудової і професійної підготовки : наук.-метод. зб. / колектив авторів. – Слов’янськ : СПУ, 2002. – Вип. 7. – С. 126-131.

 19. Розвиток психомоторної активності та свободи дитини за умов нормативного і ненормативного розвитку / А.І. Шинкарюк // Проблеми загальної та педагогічної психології: зб. наук. пр. Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / за ред. Максименка С.Д. – К. : 2002. – Т. 4. Ч. 7. – С. 316-323.

 20. До питання методології досліджень взаємовпливу рухів і психіки та його розуміння в історії психології / А.І. Шинкарюк // Психологія : зб. наук. пр. НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2002. – Вип. 18. – С. 24-30.

 21. Динаміка спроможності до управління психомоторними діями у школярів / А.І. Шинкарюк // Актуальні проблеми психології. Т. 1.: Соціальна психологія. Психологія управління. Організаційна психологія : зб. наук. пр. Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / за ред. Максименка С.Д., Карамушки Л.М. - К. : Міленіум, 2002. – Ч. 8. – С. 219-225.

 22. Програма психодіагностичного обстеження координаційних характеристик психомоторики людини / А.І. Шинкарюк // Наука і освіта. – № 6. – С. 41-44.

 23. До питання методології досліджень взаємовпливу рухів і психіки / А.І. Шинкарюк // Наук. пр. Кам’янець-Подільського держ. ун-ту : зб. за підсумками звіт. наук. конф. викл. і асп. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський держ. пед. ун-т, 2002. – Т. 1. – С.11-13.

 24. Єдність фізичної та психологічної активності хворих на ДЦГІ у процесі їх комплексної реабілітації / А.І. Шинкарюк // Проблеми загальної та педагогічної психології : зб. наук. пр. Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / За ред. Максименка С.Д. – К. : 2003. – T. IV, Ч. 8. – С. 303-309.

 25. Закономірності розвитку психомоторної активності та свободи у філогенезі тварин і людини / А.І. Шинкарюк // Психологія : зб. наук. пр. НПУ ім. М.П. Драгоманова. – 2003. – Вип. 19. – С. 61-67.

 26. Напрями застосування психомоторної активності в групових психологічних тренінгах / А.І. Шинкарюк // Актуальні проблеми практичної психології в системі освіти : зб. наук. пр. – Херсон : Персей, 2003. – С. 184-186.

 27. Моторика і активність психіки дітей з нервово-психічними захворюваннями / А.І. Шинкарюк // Науковий вісник Київського міжнародного університету. Серія: Педагогічні науки. Психологічні науки. – К. : КиМУ, 2003. – Вип. 3. – С. 151-159.

 28. Корекція психомоторних можливостей учнів допоміжної школи / А.І. Шинкарюк // Дефектологія. – 2003. – № 4. – С. 12-15.

 29. Історичний аналіз тенденцій розвитку психодіагностики у процесі її викладання (на прикладі діагностики психомоторики) / А.І. Шинкарюк, В. А.Шинкарюк // Наук. пр. Кам’янець-Подільського держ. ун-ту : зб. за підсумками звіт. наук. конф. викл. і асп.: вип. 2, у 2 т. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський держ. ун-т, 2003. – Т. 2. – С. 191-193.

 30. Рівні побудови рухів і шляхи подолання м’язової скутості та ситуативної тривожності особистості / А.І. Шинкарюк // Актуальні проблеми психології. Т. 1.: Економічна психологія. Соціальна психологія : зб. наук. пр. Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / за ред. Максименка С.Д., Кара- мушки Л.М. – К. : Міленіум, 2003. Вип. 11. – С. 146-150.

 31. Рівні побудови рухів як теоретико-методологічна основа аналізу психомоторної активності людини / А.І. Шинкарюк // Психологія у XXI столітті: перспективи розвитку : матеріали VI Костюківських читань. – К.: Міленіум. – С. 189-194.

 32. Діагностика психіки за показниками моторики різних рівнів побудови рухів / А.І. Шинкарюк // Проблеми загальної та педагогічної психології: зб. наук. пр. Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / за ред. Максименка С.Д. – K., 2004. – Т. VI, Вип. 1. – С. 365-371.

 33. Розвиток загальної психомоторної обдарованості в учнів I-IV класів / А.І. Шинкарюк // Наука і освіта. – 2004. – № 1. – С. 66-69.

 34. Застосування координаційних „Підказок" на різних рівнях побудови рухів у процесі удосконалення психомоторних навичок / А.І. Шинкарюк // Психологія : зб. наук. пр. НПУ ім. М.П. Драгоманова. – 2004. – Вип. 23. – С. 72-80.

 35. Експериментально-теоретичне дослідження проблеми взаємовпливу моторики та активності психіки / А.І. Шинкарюк // Наук. пр. Кам’янець- Подільського держ. ун-ту: зб. за підсумками звіт. наук. конф. викл. і асп. : вип. З, у З т. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський держ. ун-т, 2004. – Т. 3. – С. 134-137.

 36. Теоретична психологія як галузь психологічної науки / А.І. Шинкарюк, В.А. Шинкарюк // Наук. пр. Кам’янець-Подільського держ. ун-ту : зб. за підсумками звіт. наук. конф. викл. і асп. : вип. З, у 3 т. – Кам'янець-Подільський : Кам’янець-Подільський держ. ун-т, 2005. – Т. 3. – С. 221-224.

 37. Психологічні особливості реалізації смислових завдань з регуляції силових і просторово-часових елементів ритму дії / А.І. Шинкарюк // Наук. пр. Кам’янець-Подільського держ. ун-ту: Проблеми теорії і методики фізичного виховання, Олімпійського та професіонального спорту, лікувальної фізичної культури та спортивної медицини / Серія педагогічна. – Кам’янець-Подільський : Абетка - НОВА, 2005. – Вип. 3. – С. 219-224.

 38. Модель психомоторно-рівневої структури активності та свободи суб’єкта / А.І. Шинкарюк // Психологія і суспільство. – 2008. – № 3. – С. 5-21.

 39. Психологічні умови формування ритму дій балістичного типу за допомогою смислових завдань / А.І. Шинкарюк // Психологія і суспільство. – 2009. – № 4. – С. 215-223.

 40. Концептуальні засади застосування фізичнорї активності як засобу збереження психічного здоров’я людини / А.І. Шинкарюк // Вісник Кам’янець-Подільського нац. ун-ту імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2009. – Вип. 7. – С. 275-279.

 41. Психологічні особливості оптимізації фізичної активності особистості /А.І.Шинкарюк // Проблеми сучасної психології: зб. наук. пр. Кам’янець-Подільський нац. ун-ту імені Івана Огієнка, Ін-ту психології імені Г.С.Костюка АПН України / за ред. С.Д.Максименка, Л.А.Онуфрієвої. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2010. – Вип. 9.– С.778-787.

 42. Досягнення філософії як передумови запровадження експериментального дослідження психіки за моторикою / А.І.Шинкарюк // Проблеми сучасної психології: збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г.С.Костюка АПН України / за ред. С.Д.Максименка, Л.А.Онуфрієвої. – Кам’янець-Подільський: Аксіома. – 2011. Вип.13. – С.691-700.

 43. Експериментальне дослідження мотиваційної динаміки за психомоторними діями в науковій школі К.Левіна / А.І.Шинкарюк // Проблеми сучасної психології: збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г.С.Костюка АПН України / за ред. С.Д.Максименка, Л.А.Онуфрієвої. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, – 2011. – Вип.14. – С.862-870.

 44. Specyfika psychomotornych przejawow aktywnosci i swobody chlowieka / A.I.Shynkaryk // Zeszyty Naukowe PWSZ. Sanok. – 2011. - № 7. – S.113-118.

 45. Суперечності психофізичного розвитку підлітків і шляхи їх розв’язання у спортивних секціях / А.І.Шинкарюк // Формування здорового способу життя студентської молоді засобами освіти: збірник матеріалів V Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2012. – Вип. 1. – С.167-170.

 46. Розвиток психомоторики дитини від народження до шести років як передумова особистісної активності / А.І.Шинкарюк // Проблеми сучасної психології: збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України / за ред. С.Д.Максименка, Л.А.Онуфрієвої. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2012. Вип. 17. – С.733-743.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал