Доктори наук, професори Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Біобібліографічний покажчикСторінка2/27
Дата конвертації06.12.2016
Розмір5.31 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27


Копилов Сергій Анатолійович,img_0529

доктор історичних наук, професор, ректор, завідувач кафедри всесвітньої історії

Народився 23 червня 1963 р. в учительській сім’ї у м.Слов’янськ Донецької області, де батько та мати, випускники Чернівецького університету (Анатолій Олексійович – історик, Олександра Прокопівна – російський філолог), планували облаштувати сімейне гніздо (у місті проживали батьки Олександри Прокопівної). Але Анатолій Олексійович отримав призначення на посаду асистента кафедри історії до Кам’янець-Подільського державного педінституту й молоде подружжя перебралося до міста над Смотричем, оселилося на другому поверсі студентського гуртожитку, де малий Сергійко зробив свої перші в житті кроки. Попри постійну зайнятість на роботі (з 1968 р. Анатолій Олексійович обіймав посаду декана історичного факультету), батько приділяв спілкуванню з сином велику увагу. Його твердість й сувора вимогливість гармонійно урівноважувалися щирою теплотою материнського серця, її постійним розумінням внутрішнього світу дитини. Разом вони сформували в Сергія скромність, чесність, особисту відповідальність за вчинки.

1970 р. з’явився братик Андрійко, а він сам пішов у 1-й клас. Улюбленими були історія, іноземна й російська література. На все життя запам’ятав уроки російської й зарубіжної літератури Іскри Сергіївни Брик (двічі орденоносця), котра вкладала у свій предмет не тільки знання, а й душу.

Ще в школі сформувалася внутрішня потреба багато читати. Вдома була чудова бібліотека, у сім’ї панував культ книги. Захоплювався історичною літературою. Почерпнуті знання породжували десятки запитань, пошук відповідей на які шліфував уміння й навики роботи з джерелами, самостійність мислення. У старших класах захопився нумізматикою. Старовинні монети ілюстрували факти з історії різних країн. Закінчивши школу із золотою медаллю й успішно подолавши вступні випробування, у вересні 1980 р. Сергій став студентом історичного факультету Київського державного університету імені Т.Г.Шевченка. Природні здібності, помножені на щоденну копітку працю, стали запорукою успішного опанування нелегкою професією науковця й викладача.

Вже в університеті Сергій Анатолійович вирішив вивчати історію слов’янських народів. Не без батькового впливу, уже відомого тоді в СРСР та за його межами ученого-славіста, темою дипломної обрав “Діяльність Болгарської комуністичної партії по зміцненню народно-демократичного ладу в Болгарії (9 вересня 1944-1947 рр.)” і з головою поринув у вивчення джерел, насамперед – болгарських. У червні 1985 р. на “відмінно” захистив дипломну роботу, і її, як кращу, подали на республіканський конкурс студентських наукових робіт, що проходив у Донецькому державному університеті, де вона виборола перше місце. Робота була рекомендована до участі в конкурсі студентських робіт з гуманітарних дисциплін й визнана кращою з-поміж усіх. Постановою Президії АН УРСР від 19 лютого 1986 р. її автора нагородили медаллю і премією, яку Сергій Анатолійович отримав на щорічному засіданні Академії наук із рук її президента академіка Бориса Патона.

Після закінчення університету з відзнакою молодий історик за призначенням поїхав на роботу до Луцького державного педінституту імені Лесі Українки. Через кілька місяців з посади асистента кафедри всесвітньої історії перевівся на посаду стажиста-дослідника Інституту історії АН УРСР, щоб мати змогу працювати над кандидатською дисертацією “Участь Робітничої молодіжної спілки Болгарії у зміцненні народно-демократичного ладу в Болгарії (1944-1947 рр.)”. Науковим керівником погодився стати відомий славіст, дослідник історії Болгарії й українсько-болгарських стосунків член-кореспондент АН УРСР Павло Степанович Сохань. Вивчав джерела в центральних радянських архівах, Державній бібліотеці імені В.І.Леніна (Москва), Державній історичній бібліотеці (Москва) й Державній бібліотеці іноземної літератури. У лютому 1987 р. з дозволу Міністерства вищої освіти СРСР розпочалося 6-місячне наукове стажування в Софійському університеті імені Климента Охрідського. Сергій Анатолійович опрацював фонди Центрального державного архіву НРБ, Центрального архіву БКП, окружних архівів у містах Софія, Пловдив, Стара Загора, Хасково, Плевен, всебічно вивчив тогочасну періодику й роботи болгарських авторів з теми дисертації, зібрав матеріал, який ліг в основу не тільки дисертації, а й перших публікацій. Упродовж 1987-1988 рр. вийшли друком 5 робіт. У грудні 1988 р. дисертація була успішно захищена.

Упродовж 1986-1988 рр. відбулися важливі події і в особистому житті Сергія Анатолійовича: 1986 року він одружився з Іриною (також істориком), 1988-го у них народилася донечка Марина. У жовтні того року сім’я переїхала до Кам’янця-Подільського, де Сергій Анатолійович став асистента кафедри всесвітньої історії педінституту. Тут розпочався процес формування викладача. Розробив і читав нормативні курси “Нова історія країн Європи і Америки (1870-1918 рр.)”, “Джерелознавство нової і новітньої історії країн Європи і Америки”, спецкурс “Історія країн Латинської Америки”.

Проблемою дальшого дослідження обрав історію української історичної славістики XVIII – початку ХХ ст. І вже в першій половині 90-х рр. опублікував понад 20 робіт, присвячених вивченню історіографічного доробку в царині української славістики В.Григоровича, М.Бречкевича, М.Костомарова, М.Любовича, Ф.Уманця, А.Хойнацького, І.Євсєєва, А.Скальковського, О.Яцимірського та інших.

У другій половині 90-х рр. вийшло 14 статей, у тому числі і в закордонних виданнях, які пролили світло на проблему слов’янознавства в Історичному товаристві Нестора-Літописця (1872-1914 рр.), Київській духовній академії (1819-1920 рр.), в українських історичних творах XVIII ст., на роль Києво-Могилянської академії у становленні слов’янознавства в Україні тощо. З 1999 р. почав читати курс „Історіографії всевітньої історії”. Спільно з професором Володимиром Газіним видали навчальні посібники «Новітня історія країн Європи і Америки (1918-1945 рр.)», «Новітня історія країн Європи і Америки (1945-2000 рр.)». С.А. Копилов був нагороджений відзнакою Міністерства освіти і науки України „Відмінник освіти України” (1997), у березні 2000 р. обраний на посаду професора кафедри всесвітньої історії.

2002 року рада історичного факультету обрала його деканом. І все ж, попри постійну зайнятість, Сергій Анатолійович опрацьовував фонди архівів і рукописних відділів наукових бібліотек Києва, Кракова, Санкт-Петербурга, Москви й завершив формування джерельної бази для написання монографії й докторської дисертації. 2005 року опублікував монографічне дослідження „Проблеми історії слов’янських народів в історичній думці України (остання третина XVII – початок ХХ ст.)” (464 с.; 19,8 др.арк.), наступного року завершив написання дисертації „Українська історична славістика нового часу: витоки, становлення і етапи розвитку”, яку успішно захистив в Інституті історії НАН України (26 травня 2006 р.). А після захисту дисертації до кінця 2007 р. з’явилося в друці 12 праць автора. Загалом науковий доробок Сергія Анатолійовича складає понад 100 робіт (монографій, статей, посібників, підручників, методичних порад). Серед них у співавторстві з професором В. Газіним опублікував рекомендований МОН України підручник для студентів історичних факультетів „Новітня історія країн Європи і Америки 1918-1945 рр.” Наступного року у видавництві „Либідь” вийшов його навчальний посібник „Новітня історія країн Європи і Америки 1945-2002 рр.”, 2006 року – навчально-методичний посібник „Джерелознавство нової і новітньої історії країн Європи і Америки” та методичні рекомендації до семінарських занять з курсу „Новітня історія країн Європи і Америки (1918-1945 рр.)”. У кінці 2006 р. Міністерство освіти і науки України присвоїло йому вчене звання професора кафедри всесвітньої історії, яку й очолив з 1 вересня того року.

2006 року захистила кандидатську дисертацію дружина, донька, закінчивши із золотою медаллю приватний ліцей „Антей”, поступила на юридичний факультет університету, в якому навчався колись батько. У грудні 2007 р. сім’я Копилових зазнала важкої втрати – після тривалої хвороби помер батько Анатолій Олексійович, який назавжди вписав своє ім’я в історію першого українського університету.

У наступні роки помітно розширились обрії наукових студій Сергія Анатолійовича, зокрема вивчення життя, педагогічної й наукової діяльності істориків, які працювали в стінах університету: монографічне дослідження наукової і педагогічної діяльності видатного українського історіографа 60-70 рр. ХХ ст. Леоніда Антоновича Коваленка, серія статей про науковий доробок, життя й діяльність А.Стороженка, О.Крижанівського, І.Рибака, В.Малого й М.Петрова. Зацікавився й регіональною тематикою, так, у співавторстві з проф. М.Петровим і доц. А.Задорожнюком видав брошуру «Казанський собор у Кам’янці-Подільському» (2008), у співавторстві з доц. В.В. Газіним – брошуру «Історичний факультет Кам’янець-Подільського національного університету: іст. нарис» (2008), став автором розділу «Розвиток історичної науки на Хмельниччині у 1920-х – на початку 2000-х рр.» монографії «Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення та перспективи розвитку. Хмельницька область» (2010).

Як новий напрям наукових досліджень постає джерелознавство, 2008 року побачила світ стаття «Епістолярії вчених істориків як історіографічне джерело», через рік – «Листи Михайла Грушевського до Володимира Ламанського». 2011 р. у співавторстві з доц. А.Задорожнюком здійснив археографічне видання «Опис Подільської губернії кінця XVIІІ – початку ХІХ ст.», наступного року – «Опис Подільської губернії 1830 р.»

Всього на літо 2013 р. у творчому доробку автора – понад 130 публікацій.

Другий термін перебування на посаді декана став часом удосконалення форм і методів управлінської діяльності. Упродовж 10 років керівництва факультетом і 6 років кафедрою Сергій Анатолійович заслужив авторитет не лише факультетського, а й університетського колективу. Відтак вчена рада університету підтримала його кандидатуру (поряд з двома іншими колегами) на включення до резерву міністерства на заміщення посади ректора вишу. Після закінчення (червень 2012 р.) другого терміну перебування на посаді ректора професора О.Завальнюка міністр освіти 13 серпня призначив Сергія Анатолійовича на посаду виконувача обов’язків ректора. Уважно проаналізувавши зроблене, взяв курс на збереження й примноження усіх попередніх надбань університету. Водночас розробив програму першорядних перетворень. Не приховуючи від колективу труднощів, відмовився від спокуси робити ставку на використання переважно адміністративних заходів. Кожен важливий для вишу чи його структурних підрозділів крок обговорював на ректораті або вченій раді й лише потім приймав ухвалу.

Послідовність і прозорість ухвал ректорату, їх колективна виваженість допомогли колективу перейти до нових принципів функціонування. Підвищилася ефективність діяльності управлінських структур університету. Наприкінці 2012 р. успішно завершився процес акредитації за IV рівнем спеціальностей вишу. 16 січня 2013 р. конференція трудового колективу, заслухавши проголошену програму діяльності на 2013-2020 рр. та обговоривши її, майже одноголосно проголосувала за обрання Сергія Анатолійовича на посаду ректора. 30 січня Міністерство затвердило його на посаді ректора Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.Це велике довір’я, без сумніву, Сергій Анатолійович успішно оправдає й університет підніметься на вищу сходинку свого розвитку.
Наукові праці С. А. Копилова

І. Окремі видання

 1. З історії українсько-болгарських зв’язків : метод. розробка на допомогу лектору / А. О. Копилов, С. А. Копилов, М. Г. Кукурудзяк. – Хмельницький : Знання, 1985. – 32 с.

 2. Созидательная сила братской дружбы (О связях и сотрудничестве ВЛКСМ и Димитровского коммунистического союза молодежи Болгарии) : метод. разработка. – Хмельницкий : Знание, 1986. – 30 с.

 3. Методичні вказівки до вичення тем “Міжнародні відносини нового часу 1870-1918 рр.” / С. А. Копилов. – Кам’янець-Подільський, 1993. – 20 с.

 4. Новітня історія країн Європи і Америки 1918-1945 рр. : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / В. П. Газін, С. А. Копилов. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. держ. пед. ун-т, інформ.-вид. від., 1997. – 388 с.

 5. Новітня історія країн Європи і Америки 1945-2000 рр. : навч. посіб. [для студ. іст. ф-тів вищ. навч. закл.] / В. П. Газін, С. А. Копилов ; за ред. А. О. Копилова. – Кам'янець-Подільський : Абетка, 2000. – 476 с.

 6. Новітня історія країн Європи і Америки 1918-1945 рр. : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В. П. Газін, С. А. Копилов. – Вид. 2-ге, допов. і переробл. – К. : Вид. дім «Слово», 2003. – 472 с.

 7. Новітня історія країн Європи та Америки 1945-2002 рр. : навч. посіб. для студ. іст. спец. вищ. навч. закл. / В. П. Газін, С. А. Копилов ; за ред. А. О. Копилова. – К. : Либідь, 2004. – 624 с.

 8. Проблеми історії слов’янських народів в історичній думці України (остання третина ХVII – початок ХХ ст.) : [монографія] / С. А. Копилов. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2005. – 464 с.

 9. Новітня історія країн Європи і Америки (1918–1945 рр.) : метод. рек. до семінар. занять для студ. 4 курсу спец. 6.030300 “Історія” / С. А. Копилов. – Кам'янець-Подільський, 2006. – 38 с.

 10. Українська історична славістика нового часу: витоки, становлення і етапи розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора іст. наук / С. А. Копилов. – К. : Ін-т іст. України НАН України, 2006. – 36 с.

 11. Джерелознавство нової і новітньої історії країн Європи і Америки : навч.-метод. посіб. / С. А. Копилов. – Кам'янець-Подільський : Кам'янець-Поділ. держ. ун-т, РВВ, 2007. – 47 с.

 12. Казанський собор у Кам’янці-Подільському (Іст. довідка) : [наук.-попул. вид.] / А. Б. Задорожнюк, С. А. Копилов, М. Б. Петров. – Кам’янець-Подільський : Мошак М. І., 2007. – 52 с.

 13. Історичний факультет Кам’янець-Подільського національного університету: іст. нарис / В. В. Газін, С. А. Копилов. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2008. –76 с.

 14. Казанський собор у Кам’янці-Подільському (Історична довідка) :[наук.-попул. вид.] / А. Б. Задорожнюк, С. А. Копилов, М. Б. Петров. – 2-ге вид., допов. – Кам’янець-Подільський : Мошак М. І., 2008. – 52 с.

 15. Леонід Антонович Коваленко: вчений, педагог, особистість : [монографія] / С. А. Копилов, В. С. Степанков. – Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2008. – 192 с.: іл.

 16. Новітня історія країн Європи і Америки 1918–1945 рр. : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В. П. Газін, С. А. Копилов. – 2-ге вид., допов. і випр. – К. : Вид. дім «Слово», 2008. – 472 с.

 17. Історіографія всесвітньої історії : метод. рек. до семінар. занять для студ. денної та заочної форм навчання / С. А. Копилов. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2009. – 44 с.

 18. Розвиток історичної науки на Хмельниччині у 1920-х – на початку 2000-х рр. / С. А. Копилов // Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення та перспективи розвитку. Хмельницька область [кол. моногр.] / [ред. рада: В. Г. Кремень (голова) та ін. ; редкол. тому: О. М. Завальнюк (голова) та ін.]. – К. : Знання України, 2010. – С. 157-175.

 19. Описи Подільської губернії кінця XVIII–початку ХІХ ст.: [наук. вид.] / [уклад., автори вступ. ст. С. А. Копилов, А. Б. Задорожнюк]. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2011. – 124 с.

 20. Опис Подільської губернії 1830 р. : [наук. вид.] / [уклад., автори вступ. ст. С. А. Копилов, А. Б. Задорожнюк]. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2012. – 59 с.

 21. Світова історіографія новітньої доби : навч.-метод. посіб. для студ. іст. ф-ту / С. А. Копилов, В. В. Верстюк. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2012. – 55 с.


ІІ. Статті в журналах і збірниках наукових праць

 1. Висвітлення в періодичній пресі радянського Поділля питань історії і сучасності Народної Республіки Болгарії / С. А. Копилов // Тези доповідей четвертої Вінницької обласної історико-краєзнавчої конференції. – Вінниця : Вінниц. держ. пед. ін-т, 1986. – С. 32-33.

 2. Робітнича молодіжна спілка у Вітчизняній війні Болгарії / С. А. Копилов // Проблеми слов’янознавства : респуб. міжвід. наук. зб. – Львів : Вид-во Львів. держ. ун-ту "Вища школа", 1987. – Вип. 36. – С. 106-111.

 3. Развитие на интернационалните връзки между ВЛКСМ и РМС (9 септември 1944–1947 гг.) / С. А. Копылов // Годишник на катедрите на марксизм-ленинизъм при висшите учебни заведения. История на БКП. – София : Изд-во Софийски ун-т им. Климент Охридски, 1988. – Кн. 2. – С. 184-214. – (болг. мовою).

 4. Развитие интернациональных связей между ВЛКСМ и Рабочим молодежным союзом Болгарии (9 сентября 1944–1947 гг.) / С. А. Копылов // Вопросы новой и новейшей истории : респуб. межвед. науч. сб. – К. : Изд-во КГУ "Вища школа", 1988. – Вип. 34. – С. 29-36.

 5. Молодежь и народно-демократическая революция в Болгарии / С. А. Копылов // Молодежь и актуальные проблемы исторической науки : сб. матер. общест.-полит. чтений, 24-25 мая 1988 г., г. Киев. – К. : Ин-т ист. АН УССР, 1989. – С. 152-157.

 6. М. Булгаков на Поділлі (за матеріалами ЦДІА в м. Києві) / С. А. Копилов // VIII Подільська історико-краєзнавча конференція : тези доп. Секція історії дожовтневого періоду. – Кам’янець-Подільський, 1990. – С.7-9.

 7. Болгары в освободительной войне украинского народа 1648–1654 гг. / С. А. Копылов // Проблеми історії національно-визвольного руху на Україні в період феодалізму та капіталізму. – К. ; Запоріжжя, 1991.– С. 52-53.

 8. М. Державін як дослідник болгарського населення Новоросії / С. А. Копилов // Розвиток історичного краєзнавства в контексті національного і культурного відродження України : тези доп. і повідомл. V всеукр. конф. (жовт. 1991 р.). – К. ; Кам’янець-Подільський : Ін-т історії АН України, 1991. – С. 205-206.

 9. М. Костомаров в "Історії українського письменства" Сергія Єфремова / С. А. Копилов // Микола Костомаров і проблеми суспільного та культурного розвитку української нації : тези доп. конф., присвяч. 175-річчю від дня народж. Миколи Костомарова. – Рівне : Рівнен. держ. пед. ін-т, 1992. – С. 17-18.

 10. А. Скальковський як дослідник болгарських колоній Новоросії і Бессарабії / С. А. Копилов // Шоста всеукраїнська наукова конференція з історичного краєзнавства, м. Луцьк, верес.-жовт. 1993 р. – Луцьк : Луц. держ. пед. ін-т ім. Лесі Українки, 1993. – С. 246-247.

 11. Болгаристика в Київському університеті в кінці XIX – на початку XX ст. / С. А. Копилов // III Дриновские чтения: проблемы источниковедения, историографии и культуры Болгарии, история болгаристики : тез. докл. – Харьков : ХГУ, 1994. – С. 99-101.

 12. М. Драй-Хмара в Кам’янець-Подільському державному українському університеті (1918–1921 рр.) / С. А. Копилов // Матеріали IX Подільської історико-краєзнавчої конференції. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. держ. пед. ін-т, 1995. – С. 264-268.

 13. Слов’янознавство в Київському університеті в кінці ХІХ – на початку XX ст. / С. А. Копилов // Наукові праці історичного факультету Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту. – Кам’янець-Подільський, 1995. – Т. 1. – С. 171-183.

 14. Іван Огієнко – професорський стипендіат університету ім. Святого Володимира / С. А. Копилов // Велетень науки : матер. всеукр. наук.-пед. читань, присвяч. вивченню спадщини Івана Огієнка (15-16 січ. 1996 р.). – К. : Четверта хвиля, 1996. – С. 15-17.

 15. Освітянська співпраця В. Петра та І. Огієнка у Кам’янець-Подільському державному українському університеті (1918–1920 рр.) / С. А. Копилов // Духовна і науково-педагогічна діяльність І. І. Огієнка (1882-1972) в контексті українського національного відродження : наук. доп. другої всеукр. наук.-теорет. конф. (18–19 лют. 1997 р.). До 115-річчя від дня народження. – Кам’янець-Подільський ; К., 1997. – С. 100-102.

 16. Слов’янознавство в Київській духовній академії (1819–1920 рр.) / С. А. Копилов // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту. Історичні науки. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 1995. – Т. 1(3). – С. 75-95.

 17. Києво-Могилянська академія і витоки становлення слов’янознавства в Україні (XVIII ст.) / С. А. Копилов // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету. Іст. науки. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 1998. – Т. 2(4). – С. 15-25.

 18. П. Клепатський: Кам’янецький період діяльності (1919–1921 рр.) / С. А. Копилов // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. пр. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 1998. – Т. 1. – С. 209-213.

 19. Ф. Прокопович та його слов’янознавчі інтереси (до питання про вивчення «передісторії» славістики) / С. А. Копилов // Творчі вершини вченого. До 60-річчя від дня народження професора М. Г. Кукурудзяка. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 1998. – С. 40-51.

 20. Слов’янська проблематика в Історичному товаристві Нестора-літописця (1872–1914 рр.) / С. А. Копилов // Міжнародні зв’язки України : Наукові пошуки і знахідки / С. А. Копилов. – К. : Ін-т історії України НАН України, 1998. – Вип. 7. – С. 3-20.

 21. Книгозбірні першої третини XVIII ст. як свідчення поінформованості соціальної еліти Гетьманщини про слов’янські народи // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту. Історичні науки. – К. : Стилос, 1999. – Т. 3(5). – С. 70-79.

 22. Польська історична література в українських книгозбірнях першої третини XVIII ст. / С. А. Копилов // Питання історії України : зб. наук. ст. – Чернівці : Золоті литаври, 1999. – Т. 3. – С. 333-340.

 23. Історія слов’янських народів в історичних творах XVIII ст. // Укр. іст. журн. – 2000. – № 1. – С. 45-60.

 24. Історія слов’янських народів в наукових зацікавленнях Д. Туптала // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету. Іст. науки. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2000. – Т. 4(6). – С. 10-17.

 25. Історія слов’янських народів у наукових зацікавленнях Феофана Прокоповича / С. А. Копилов // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : наук. записки Рівненського держ. нац. ун-ту. – Рівне : Рівнен. держ. нац. ун-т, 2000. – Вип. 1, ч. 2. – С. 265-272.

 26. Wojna polsko-turecka w 1672–1676 w ukrainskiej historiografii pierszego trzydriestolecia XVIII w. / S. Cоpylоv // Biblioteka Przemyska. – Przemysl: Towarzystwo Pryjaciol Nauk w Przemyslu, 2000. – T.XXXVIII: Mater. z konf. nauk. Kamienec-Podolski, 11–15 wrzesnia 2000 r. – S. 63–70.

 27. М. Бантиш-Каменський як історик Польщі / С. А. Копилов // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : наук. записки Рівненського держ. гуманіт. ун-ту. – Рівне : РДГУ, 2001. – Вип. 2. – С. 233-238.

 28. М. Іванишев і українське слов’янознавство в 40–60-х рр. ХІХ ст. / С. А Копилов // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету. Іст. науки. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2001. – Т. 5(7). – С. 9-15.

 29. Історія Польщі в наукових зацікавленнях М. Бантиш-Каменського / С. А. Копилов // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного педагогічного університетут. Іст. науки. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2001. – Т. 7(9): Українська історіографія на рубежі століть : матер. міжнар. наук. конф., 25–26 жовт. 2001 р. – С. 255-264.

 30. Рецепція слов’янського світу в українських історичних творах останньої третини ХІХ ст. / С. А. Копилов // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету. Іст. науки. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2001. – Т. 6(8). – С. 157-176.

 31. Слов’янознавчі студіювання в Україні у першій третині XIX ст. / С. А. Копилов // Матеріали IV Буковинської міжнародної історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 125-річчю заснування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 5 жовт. 2000 р. – Чернівці : Золоті литавари, 2001. – С. 157-160.

 32. Іван Лашнюков: штрихи до наукової біографії / С. А. Копилов // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : у 2 ч. – К. : Ін-т іст. України НАН України, 2002. – Чис. 8–9. – Ч. 1: Збірка наукових праць на пошану відомого вченого, історика-українознавця, академіка Української Могилянсько-Мазепинської Академії наук (м. Оттава, Канада) Ярослава Івановича Дзири. – С. 310-319.

 33. Краледворський і Зеленогорський рукописи у наукових працях М. Костомарова та І. Срезневського / С. А. Копилов // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету. Історичні науки. – Кам’янець-Подільський : Кам'янець-Поділ. держ. пед. ун-т, інформ.-вид. від., 2003. – Т. 11. – С. 279-284.

 34. Виникнення історії славістики як нового напрямку слов’янознавчих досліджень в Україні (друга половина ХІХ ст.) / С. А. Копилов // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету. Іст. науки. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2004. – Т. 12. – С. 427-440.

 35. Проблеми історії полабських і балтійських слов’ян в українській історіографії другої половини ХІХ ст. / С. А. Копилов // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету. Іст. науки. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2004. – Т. 13. – С. 505-517.

 36. Виникнення історії славістики як нового напряму слов’янознавчих досліджень / С. А. Копилов // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : наук. зап. Рівнен. держ. гуманіт. ун-ту. – Рівне : РДГУ, 2005. – Вип. 5. – С. 194-201.

 37. Дослідження проблем історії південних і західних слов’ян в українській історіографії наприкінці 1840-х – на початку 1860-х рр.) / С. А. Копилов // Міжнародні зв’язки України : Наукові пошуки і знахідки: міжвід. зб. наук. пр. – К.: Ін-т іст. України НАН України, 2005. – Вип. 14. – С. 346-358.

 38. Кам’янець-Подільський і польсько-турецька війна 1672–1676 рр.: рецепція в українському історичному письменстві (кінець XVII– перша третина XVIII ст.) / С. А. Копилов // Kamienec Podolski: Studia z dzieow miasta i regionu / рod red. Feliksa Kiryka. – Krakow : Wyd-wo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2005. – S. 139-148.

 39. Проблеми історії слов’янських народів в історичній думці України у вітчизняній історіографії (ХІХ ст. –1991 р.) / С. А. Копилов // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету. Іст. науки. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2005. – Т. 14: На пошану акад. І. С. Винокура. – С. 451-461.

 40. Українська історична славістика нового часу: етапи розвитку / С. А. Копилов // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету. Іст. науки. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2006. – Т. 16: На пошану професора А. О. Копилова. – С. 365-378.

 41. Із епістолярної спадщини Івана Огієнка (листи до академіка О. Шахматова та професора О. Соболевського) / С. А. Копилов // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. пр. – Кам'янець-Подільський : Оіюм, 2007. – Т. 10. – С. 16-21.

 42. Головні етапи та особливості розвитку української історичної славістики нового часу / С. А. Копилов, С. Віднянський // Слов’янські обрії: XIV Міжнародний з’їзд славістів: доповіді (10.09–16.09.2008 року, Охрид, Республіка Македонія). – К.: НАН України, Український комітет славістів, НБУ імені В. І. Вернадського, 2008. – Вип. 2. – С. 92–111.

 43. Епістолярії вчених істориків як історіографічне джерело / С. А. Копилов // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету. Іст. науки. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2008. – Т. 18: На пошану професора В. С. Степанкова. – С. 158-166.

А. В. Стороженко – вчений-історик і громадський діяч / С. А. Копилов // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Історичні науки. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2009. – Т. 19: На пошану акад. В. А. Смолія. – С. 140-152.

 1. З історії підготовки навчального посібника Л. А. Коваленка з історіографії історії України / С. А. Копилов // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : зб. за підсумками звіт. наук. конф. викл., докторантів і асп., 10-11 берез. 2010 р. : вип. 9, у 5 т. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, 2010. – Т. 1. – С. 43-45.

 2. Історія створення описів Поділля кінця ХVIII – початку ХІХ ст. Карла Екстера та їх значимість як історичного джерела / С. А. Копилов, А. Б. Задорожнюк // Вісник Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Іст. науки. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2010. – Вип. 3: До 20-річчя кафедри історії України. – С. 56-67.

 3. Письма Михаила Грушевского к Владимиру Ламанскому / С. А. Копылов // Гуманитарный вектор. – Чита : ЗабГГПУ, 2010. – №4 (24). – С. 10-13.

 4. «Бесіда поляка з литвином», як пам’ятка литовської публіцистики другої половини XVI ст. / С. А. Коплов // Україна і Велике князівство Литовське в XIV–XVIII ст.: політичні, економічні, міжнаціональні та соціокультурні відносини у загальноєвропейському вимірі : ІІ міжнар. наук. конф., Кам’янець-Подільський, 22–24 верес. 2011 р. : тези доп. – К. : Ін-т іст. України НАН України, 2011. – С. 50-52.

 5. «Ведомость городам, местечкам, селениям и деревням Подольской губернии… 1830 г.» – важливе джерело з історії Поділля / А. Б. Задорожнюк, С. А. Копилов // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Іст. науки. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2011. – Т. 21: На пошану професора О. М. Завальнюка. – С. 142-146.

 6. Історіографічна ситуація в історичній науці України на зламі ХІХ–ХХ ст. у науковій літературі / С. А. Копилов // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Іст. науки. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2011. – Т. 21: На пошану проф. О. М. Завальнюка. – С. 123-132.

 7. Академік Е. О. Космінський і доцент П. Ф. Лаптін: штрихи наукової співпраці / С. А. Копилов // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Історичні науки. – Кам’янець-Подільський : Медобори–2006, 2012. – Т. 22: На пошану професора П.Ф. Лаптіна. – С. 22-32.

 8. Микола Борисович Петров: учений, педагог, особистість. Відомий український історик, талановитий педагог / С. А. Копилов, В. С. Степанков // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Іст. науки / [редкол.: В.С. Степанков (відп. ред.), С. А. Копилов, А. Г. Філінюк та ін.]. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, 2012. – Вип. 5: На пошану проф. М. Б. Петрова. – С. 7-18.

 9. Серце, віддане Кам’янцю (кілька штрихів до портрета: світлій пам’яті Миколи Петрова) / С. А. Копилов // Петров М. Б. Місто Кам’янець-Подільський в 30-х роках XVII – XVIII століть: проблеми соціально-економічного, демографічного, етнічного та історико-топографічного розвитку. Міське і замкове управління / М. Б. Петров. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2012. – С. 7-16.

 10. Слов’янознавство (славістика) в Україні / С. А. Копилов // Енциклопедія історії України : у 10 т. / редкол.: В. А. Смолій (голова) [та ін.]. – К. : Наук. думка, 2012. – Т. 9. – С. 643 – 651.

ІІІ. Про С. А. Копилова

  1. Копилов Сергій Анатолійович // Кращі науково-педагогічні працівники ВНЗ України : темат. зб. – К., 2007. – Вип.4. – С. 31.

  2. Копилов Сергій Анатолійович // Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка [ювілейне виданя] / [авт.-упоряд. Я. Білейчук ; редкол.: О. М. Завальнюк, В. А. Смолій, В. С. Степанков та ін.]. – К. : Вид-во Логос Україна, 2008. – С. 56, 59.

  3. Степанков В. С. Копилов Сергій Анатолійович / В. С. Степанков // Енциклопедія історії України : у 10 т. / [редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін.]. – Т. 5: Кон–Кю. – К. : Наук. думка, 2008. – С. 129.

  4. Степанков В. С. Копилов Сергій Анатолійович / В. С. Степанков // Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка в особах / творчий задум та заг. ред. О. М. Завальнюка. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2008. – Т. 3. – С. 291-302.

  5. Продовжив династію : [23 січня 2013 року ректором Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка обрано Сергія Анатолійовича Копилова] // Ключ. – 2013. – № 4(52). – С. 2.


c:\users\admin\desktop\абрамович.jpg


Абрамович Семен Дмитрович,

доктор філологічних наук, професор, визначний фахівець у галузі філології, богослов’я, культурознавства, українознавства, риторики


Семен Дмитрович Абрамович розпочав свій трудовий шлях масовиком у Житомирському палаці піонерів, працював також вчителем малювання в сш № 23 м. Житомира.

Навчався в Житомирському державному педагогічному інституті імені Івана Франка та в аспірантурі Львівського державного університету імені Івана Франка. По отриманні диплома викладав літературу в Коростишівському педучилищі імені Івана Франка (Житомирська обл.), а з 1973 року працював старшим викладачем, згодом доцентом у Кам’янець-Подільському педагогічному інституті. З 1988 року – доцент, згодом професор та завідувач кафедри російської філології Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, в. о. завідувача кафедри суспільних дисциплін Буковинської медичної академії (за сумісництвом), у 1989 р. – завідувач кафедри гуманітарних наук Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. З 1998 р. проф. С. Д. Абрамович – завідувач кафедри слов’янської філології, згодом – слов’янської філології та загального мовознавства Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Як літературознавець, С. Д. Абрамович досліджує російську та зарубіжну літературу, зокрема проблеми вивчення Біблії та її рецепції в художньому тексті, творчість А. П. Чехова та М. В. Гоголя, питання компаративістики та інтертекстуального аналізу літератури. Його перу належать і численні наукові та науково-методичні праці з гострих проблем багатьох гуманітарних наук.

Доробок С. Д. Абрамовича нараховує близько 250 наукових та науково-методичних праць, серед яких – 10 монографій, 165 наукових статей, тез і рецензій, 3 підручники, 35 навчальних і методичних посібників. Професор був активним учасником більш ніж 160-ти міжнародних, всеукраїнських та регіональних наукових конференцій з актуальних проблем сучасної філології, релігієзнавства, українознавства, виступив ініціатором та організатором міжнародної науково-практичної конференції «Гуманітарні науки в сучасному негуманітарному ВНЗ» (Чернівці, 2008 р.). С. Д. Абрамович здійснює наукове редагування монографій вітчизняних та зарубіжних вчених, входить до складу редколегій наукових збірників та видань («Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, серія: Літературознавство»; «Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, серія: Філологічні науки»; «Гоголівські студії», що видаються Ніжинським держаним університетом імені М. Гоголя та ін.), виконує обов’язки члена Міжнародного консорціуму дослідників релігії різних країн світу (Польща, Ягеллонський університет) та – останніми роками – члена Оргкомітету Всеукраїнської олімпіади з російської мови та літератури (Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка).

Проф. С. Д. Абрамович багато років керує науковою роботою аспірантів, очолює наукову школу «Літературний текст у контексті культури: проблеми рецепції та інтерпретації», яка нараховує у своєму активі 700 праць, з яких – 19 монографій, 119 підручників, навчальних та методичних посібників, понад 500 наукових статей, у тому числі у зарубіжних виданнях. Під його керівництвом захищено 9 кандидатських дисертацій. Професор широко публікується в співавторстві зі своїми учнями.

Проф. С. Д. Абрамович виступив ініціатором і провідним автором концептуальних підручників «Релігієзнавство» (К., 2004) та «Мовленнєва комунікація» (К., 2004) і навчальних посібників «Риторика загальна та судова» (К., 2002), «Культурологія» (К., 2004) й «Українська та зарубіжна культура» (Л., 2004) та ін., написаних у співавторстві з учнями й виданих друком під грифом МОНМС. Деякі одноосібно створені професором навчальні посібники активно відновлюють зруйновані в минулому традиції вітчизняної освіти й відкривають певні перспективи: «Веди. Авеста, Біблія, Коран у шкільному вивченні» (Харків, 2003), «Церковне мистецтво» (К., 2005), «Гомілетика» (Чернівці, 2009), «Біблія як інтертекст європейської філологічної культури» (Кам'янець-Подільський, 2010) та ін.


Наукові праці С.Д. Абрамовича


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал