Доктори наук, професори Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Біобібліографічний покажчикСторінка19/27
Дата конвертації06.12.2016
Розмір5.31 Mb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   27

ІІІ. Про М.А. Печенюк


 1. Гаврищук А. П. Муза Майї Печенюк // Кам’янець-Подільський вісник. – 2000. – 21 квіт.

 2. Лабунець В. М. Шляхи музичної освіти і культури : [про педагогічний досвід М. А. Печенюк] // Використання інтерактивних методів та мультимедійних засобів у підготовці педагога : зб. наук. праць. – Кам’янець-Подільський, 2003. – С. 137-142.

 3. Суровий А. Ф. «Викладач року – 2003» : [М. А. Печенюк] // Студентський меридіан. – 2003. – 21 жовт.

 4. Гаврищук А. Інформація про участь у ХХ Міжнародному мистецькому фестивалі студентів і аспірантів професора класу вокалу : [про М. А. Печенюк] // Студентський меридіан. – 2006. – 29 верес.

 5. Печенюк Майя Антонівна // Завальнюк О. М., Комарніцький О. Б., Стецюк В. Б. Минуле і сучасне Кам’янця-Подільського: політики, військові, підприємці, діячі освіти, науки, культури й медицини : іст. нариси. – Кам’янець-Подільський, 2007. – Вип. 2. – С. 383-389.Прокопчук Віктор Степанович, d:\прокопчук\фотографії\портрети\dsc_0721 (копия).jpg

доктор історичних наук, професор,

директор наукової бібліотеки, професор кафедри історії народів Росії і спеціальних історичних дисциплін Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Народився 20 липня 1944 року в с. Блищанівка Дунаєвецького району Кам'янець-Подільської області в сім'ї учителя, завідувача початкових шкіл на Дунаєвеччині Степана Івановича Прокопчука.

Родина мешкала в с. Блищанівка з давніх-давен. Тут з 1896 року дід Іван Якович, а згодом і батько Степан Іванович Прокопчуки працювали учителями місцевої школи, започаткувавши династію педагогів-освітян. Батькові не судилося на власні очі побачити сина, який народився через два місяці після того, як він пішов на фронт, бо загинув у боях за визволення Польщі.

На долю Віктора - дитини війни випали важкі часи повоєнної скрути - без батька, без його моральної і матеріальної підтримки. Навчався в Блищанівській семирічній школі, середню освіту 1961 року здобув у Рахнівській десятирічці, оволодів не тільки основами знань, а й деякими навиками роботи з молодшими школярами, певним досвідом громадської діяльності в органах учнівського самоврядування.

Після закінчення середньої школи працював спочатку завідувачем Слобідкорахнівської сільської бібліотеки, потім старшим піонервожатим Тернавської, учителем російської мови і літератури Кривчицької восьмирічних шкіл Дунаєвецького району.

1962 року вступив на російський відділ історико-філологічного факультету Кам'янець-Подільського педагогічного інституту (нині - національний університет імені Івана Огієнка). Яскравий слід у його студентському житті залишили лекції Віктора Івановича Тищенка, Івана Степановича Зеленюка, Леоніда Антоновича Коваленка, Іона Срулевича Винокура, Євгенії Мойсеївни Гінзбург, Галини Мефодіївни Краєвської, Полікарпа Івановича Свідера, Ольги Іванівни Брициної, Ганни Луківни Лебедик та ін.

1967 року Віктор Степанович закінчив інститут з відзнакою і твердими намірами зайнятися науково-викладацькою діяльністю. Кілька місяців працював учителем історії Великояромирської СШ Городоцького району, звідки був призваний на строкову військову службу, яка проходила в Росії до 1969 року.

Після демобілізації отримав призначення на посаду вчителя історії Маківської середньої школи Дунаєвецького району, а невдовзі став директором цього закладу. Виявив організаторські здібності в розбудові школи, впровадженні в навчально-виховний процес інновацій. 1970 року на основі пошукової роботи його стараннями в школі був відкритий перший на Дунаєвеччині сільський історико-краєзнавчий музей, за що був нагороджений Почесною грамотою Міністерства народної освіти УРСР.

1972 року В.С. Прокопчук був запрошений на роботу в Дунаєвецький райком Компартії України і започаткував найдовший період свого життя в Дунаївцях. У 1980-1982 та 1988-2004 рр. з повною віддачею працював начальником відділу освіти Дунаєвецької райдержадміністрації і доклав чимало зусиль до перебудови шкільної системи в умовах національно-культурного відродження і державотворчих процесів у незалежній Україні. За ці роки навчився цінувати людей, розуміти їх, співпрацювати з різними категоріями.

1988 року пленум Українського фонду культури обрав його до складу правління, згодом – президії.

27 березня 1990 року Віктор Степанович у складі хмельницької делегації брав участь у роботі установчого з'їзду, на якому створено Всеукраїнську спілку краєзнавців - спадкоємницю репресованого в 30-і роки Українського комітету краєзнавства. А 23 квітня 1992 року за його ініціативи другою в Україні після канівської була створена дунаєвецька районна організація Спілки. В роботі установчої конференції в Дунаївцях взяли участь академік НАН України Петро Тимофійович Тронько та член-кореспондент НАН України дунаєвчанин Федір Павлович Шевченко. 1993 року В.С. Прокопчука було обрано членом правління ВСК та членом редколегії відновленого журналу "Краєзнавство". Тоді районна організація краєзнавців налічувала 40 первинних осередків, які об'єднували 530 членів з числа освітян, працівників культури, старшокласників та інших категорій населення. Дунаєвецька організація ВСК упродовж 1990-х років й сьогодні займає провідні позиції в краєзнавчому русі України.

З кінця 1980-х років відчутно зросла роль Віктора Степановича як талановитого науковця. Він опублікував книги "Дунаївці" (1989), "Тернова стежка" (1991), "З народних глибин: славетні подоляни" (1991), "Просвітителі з Поділля", "Стелися, зелений кудрявцю" (1992), під науковим керівництвом академіка П.Т. Тронька підготував дисертаційне дослідження, присвячене історії краєзнавчого руху на Поділлі, яке успішно захистив 1994 року на засіданні спеціалізованої вченої ради в Інституті історії України НАН України і здобув науковий ступінь кандидата історичних наук. Видавши 1995 року монографію "Краєзнавство на Поділлі: історія і сучасність", утвердився в наукових колах як теоретик і практик українського краєзнавства. На той час у його творчому доробку вже було 8 окремих видань, більше 50 науково-краєзнавчих публікацій.

У науковій діяльності Віктора Степановича визначилися такі головні напрями досліджень: історіографія краю, дослідження діяльності Подільського єпархіального історико-статистичного комітету та його активних членів – краєзнавців ХІХ - початку ХХ ст. Н.В. Молчановського, Й.Й. Ролле, П.М. Троїцького, Ю.Й. Сіцінського, М.І. Яворовського. Згодом свій науковий пошук поширив і на західну українську діаспору, зокрема Австралію, Канаду.

Віктор Степанович всебічно вивчає життя і діяльність на Поділлі та Волині династії Смотрицьких - Данила, Герасима, Мелетія, сприяв відкриттю в Смотричі двох меморіальних плит на їх честь, музею, присвоєнню місцевій школі І-ІІІ ступенів імені Мелетія Смотрицького. Дунаєвецький районний відділ освіти за його пропозицією ще 1988 року заснував премію імені М. Смотрицького, якої удостоїлись чимало відомих педагогів-гуманітаріїв.

Вагоме місце в науковій діяльності В.С. Прокопчука займає регіоналістика, зокрема робота з підготовки і видання нарисів історії населених пунктів краю в новій редакції. Він є автором історичних нарисів «Дунаївці» (1969), «Лисець» (1998) (у співавторстві), «Два села – одна доля» (2001) про рідну Блищанівку та сусідню Михайлівку на Дунаєвеччині. Плідно працює він також в галузі персоналістики, топоніміки, історії, теорії та методики шкільного краєзнавства, над тематикою, пов'язаною з історією Великої Вітчизняної війни.

1 вересня 2004 року Віктор Степанович перейшов на постійну роботу до Кам'янець-Подільського державного університету, в якому з 1996 року за сумісництвом працював доцентом кафедри історії Східної Європи та археології. Він успішно і по-новаторському працює директором однієї з найбільших у системі вищої школи університетської наукової бібліотеки, активно розбудовує її, дбаючи про оновлення і зростання фонду літератури, впроваджуючи комп'ютеризацію.

Не менш плідно працює В.С Прокопчук на посаді професора кафедри історії народів Росії і спеціальних історичних дисциплін, викладає декілька нормативних та спеціальних курсів, є автором навчальних посібників і методичних рекомендацій для студентів, науковим керівником студентів, магістрантів та аспірантів з написання курсових, бакалаврських, дипломних, магістерських і дисертаційних робіт, частина з яких виконується в руслі власних наукових інтересів, пов'язаних з історичним краєзнавством, видав монографії "Під егідою Українського комітету краєзнавства" (2004), "Історичне краєзнавство Правобережної України 30-х років ХХ- початку ХХІ ст.: від репресій, занепаду – до відродження, розквіту" (2005).

20 лютого 2009 року на засіданні спеціалізованої вченої ради в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича захистив докторську дисертацію і здобув науковий ступінь доктора історичних наук за спеціальністю "Історія України". Того ж року видав монографію "Інституціоналізація краєзнавчого руху Правобережної України 20 х років ХХ - початку ХХІ ст." 20 січня 2011 р. Атестаційна колегія МОН України присвоїла йому вчене звання професора.

Великий науковий інтерес виявив Віктор Степанович до питань історії, теорії і методики бібліотечної справи, проблем бібліографознавства, виступив організатором кількох бібліотекознавчих конференцій різних рівнів, видання трьох випусків наукового збірника "Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія: Бібліотекознавство. Книгознавство", співавтором нарису історії університетської бібліотеки, колективної монографії "Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення та перспективи розвитку. Хмельницька область" (2010), автором низки наукових статей з цієї царини.

А загалом науковий доробок професора В.С. Прокопчука складають близько 40 окремих видань, понад 400 наукових праць, вміщених у наукових збірниках та журналах України, Росії, Австралії, Канади, Польщі.

Водночас В.С. Прокопчук продовжує залишатися відомим організатором і діячем краєзнавчого руху на Хмельниччині і в Україні. Він активно підтримав процес реформування Всеукраїнської спілки краєзнавців, є її Почесним членом, з 1993 року і до тепер – членом правління НСКУ. З 2008 року виконує обов’язки заступника голови Хмельницької обласної організації НСКУ. Реалізації творчих планів Віктора Степановича сприяє також його активна участь у діяльності Центру дослідження історії Поділля Інституту історії України НАН України при Кам'янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка. 1988 року був обраний заступником голови правління обласної організації Українського фонду культури, членом правління, а згодом і президії УФК.

Він є ініціатором низки пам’яткоохоронних акцій – присвоєння Великожванчицькій, Смотрицькій та Лисогірській загальноосвітнім школам Дунаєвецького району імен Героя Радянського Союзу М.С. Майдана, письменника-полеміста, вченого і церковного діяча Мелетія Смотрицького, письменника-земляка Івана Сварника, встановлення на Дунаєвеччині низки пам’ятників і пам’ятних знаків, відкриття музеїв, зокрема – Дунаєвецького районного, музеїв Мелетія Смотрицького в смт Смотричі, Володимира Бабляка – у Великому Жванчику та ін.

Науково-педагогічна і краєзнавча праця В.С. Прокопчука відзначена званнями "Заслуженого працівника народної освіти України" (1993), "Почесного члена Всеукраїнської (національної) спілки краєзнавців", медаллю "За трудову доблесть", п'ятьма Почесними грамотами Міністерства освіти і науки України, знаками "Відмінник освіти", "Петро Могила", обласною премією імені Юхима Сіцінського, Почесними грамотами і знаками рідного університету, Почесною грамотою Кам’янець-Подільської міської ради, ювілейною медаллю на відзнаку 25-річчя діяльності Українського фонду культури. 1999 року Українська академія історичних наук обрала його своїм членом-кореспондентом.Наукові праці В.С. Прокопчука

І. Окремі видання

 1. Дунаївці : краєзн. нарис / В. С. Прокопчук. – Львів : Каменяр, 1989. – 79 с. : іл.

 2. З народних глибин. Славетні подоляни / Віктор Прокопчук. – Хмельницький : Облполіграфвидав, 1991. – 97 с. : іл.

 3. Тернова стежка : нариси, оповідання / Віктор Прокопчук. – Хмельницький : Облполіграфвидав, 1991. – 84 с.

 4. Стелися, зелений кудрявцю : подільські колядки, щедрівки, гаївки / авт. передм. і упоряд. : В. С. Прокопчук, Т. К. Прокопчук. – Хмельницький, 1992. – 158 с. : іл.

 5. Краєзнавство на Поділлі: історія і сучасність / Віктор Прокопчук. – К.: Рідний край, 1995. – 204 с.

 6. Лисець: іст.-краєзн. нарис / В. С. Прокопчук, Ю. В. Телячий. – К.: Рідний край, 1998. – 95 с. : іл.

 7. Топоніми рідного краю: метод. посіб. / В. С. Прокопчук ; Упр. освіти і науки Хмельницької ОДА, ХОЦТК. – К.: Рідний край, 1999. – 94 с.

 8. Два села – одна доля / В. С. Прокопчук ; наук. ред. П. Т. Тронько. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2001. – 272 с. : іл.

 9. Професор М. П. Чорнобривий: нарис життя й наук.-мед. діяльності / Віктор Прокопчук. – Хмельницький: Міськ. друк., 2003. – 150 с. : іл.

 10. Ой радуйся, земле: подільські колядки, щедрівки, гаївки / авт. передм. і упоряд. В. С. Прокопчук, Т. К. Прокопчук ; Подільське відділення ІМФЕ НАН України при Хмельницьк. гум.-пед. ін-ті. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2001. – 112 с.

 11. Під егідою Українського комітету краєзнавства: [монографія] / В. С. Прокопчук. – Кам’янець-Подільський : Абетка-Нова, 2004. – 312 с.

 12. Вчений європейського рівня: І. С. Винокур / Л. В. Баженов, М. Ю. Костриця, В. С. Прокопчук. – Житомир : Косенко 2005. – 40 с. : іл. – (Серія «Вчені Житомирщини»; вип. 3).

 13. Історичне краєзнавство Правобережної України 30-х років ХХ-початку ХХІ ст.: від репресій, занепаду – до відродження, розквіту [монографія] / В. С. Прокопчук ; наук. ред. П. Т. Тронько. – Кам’янець-Подільський: Абетка-Нова, 2005. – 600 с.

 14. Дунаєвеччина в іменах : біобібліогр. довід. / В. С. Прокопчук, Т. К. Прокопчук. – Дунаївці ; Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2006. – Вип. 1. – 92 с.: іл.; 2007. – Вип. 2. – 112 с. : іл.

 15. Я спасення шукав для народу (Мелетій Смотрицький в долі України): наук.-попул. вид. / В. С. Прокопчук, Т. К. Прокопчук. – Кам’янець-Подільський : Мошак М. І., 2008. – 64 с., іл.

 16. Кондрацький Франц Андрійович – ректор Кам’янець-Подільського інституту народної освіти / В. С. Прокопчук ; Кам’янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2008. – 72 с. : іл. – (Серія «Керівники навчального закладу»).

 17. Бібліотека Кам’янець-Подільського національного університету: роки становлення й розквіту : іст. нарис / В. С. Прокопчук, Л. Ф. Філінюк. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2009. – 284 с. : іл.

 18. Інституціоналізація краєзнавчого руху Правобережної України 20-х років ХХ – початку ХХІ ст.: етапи, форми, напрями діяльності [монографія] / В. С. Прокопчук. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2009. – 600 с.

 19. Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення та перспективи розвитку. Хмельницька область: [колект. Монографія] / [Алєщенко М.І., Баженов Л.В., Завальнюк О.М., Копилов С.А., Прокопчук В.С. та ін.; редкол.: О.М. Завальнюк (голова), Прокопчук В.С. та ін.]. – К. : Знання України, 2010. – 447с. – Автору належить: 2.1.2. Бібліотека і освіта, с. 56-72.

 20. Кам'янець-Подільський державний учительський інститут у роки Великої Вітчизняної війни: дослідж., док. і матер., спогади / О. М. Завальнюк, В. С. Прокопчук, А. П. Гаврищук ; Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, Наук. б-ка, Центр дослідж. іст. Поділля. – Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2010. – 448 с.: іл.

 21. Труды Подольского епархиального историко-статистического комитета (церковного историко-археологического общества) (1876-1916): зведений каталог і покажчик змісту / В. С. Прокопчук, Н. Д. Крючкова ; наук. ред. О. М. Завальнюк ; бібліогр. ред. В. М. Пархоменко ; Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, Наук. б-ка. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2010. – 184 с.: фото.

 22. Юрій Телячий: на злеті творчості / О.М. Завальнюк, В.С. Прокопчук. - Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2010. – 36 с.: іл. – (Серія: Видатні випускники Кам’янець-Подільського нац. ун-ту ім. Івана Огієнка).

 23. Від університету педагогічного – до університету національного (2001-2011 рр.): дослідж., док. / В.С. Прокопчук, О.Б. Комарніцький. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2011. – 680 с.

 24. Іван Михайлович Конет (до 60-річчя від дня народження та 35-річчя науково-педагогічної праці): біобібліогр. нарис / О.М. Завальнюк, В.С. Прокопчук. – Кам’янець-Подільський: Абетка-Світ, 2011. – 160 с.: іл.

 25. Лідер наукової школи (До 65-річчя від дня народження і 40-річчя науково-педагогічної праці професора Л. В. Баженова) / О. М. Завальнюк, В. С. Прокопчук ; Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка. – Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2011. – 180 с.: іл. – (Серія "Видатні випускники Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка").

 26. Шкільне краєзнавство: навч. посіб. / В.С. Прокопчук; МОН України, Кам’янець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка. - К.: Кондор, 2011. – 335 с. – Рекомендовано МОНмолодьспорт України.

Упорядкування

 1. Лупан Л. Дорога у вічність / Леонід Лупан; упоряд. : В. С. Прокопчук, Т. К. Прокопчук; ред. Б. А. Грищук. – Хмельницький : Поділля, 1995. – 116 с.

 2. Іон Винокур: подвижництво в освіті і науці: дослідж., спогади, док., бібліогр.: [наук.-док. та бібліогр. вид.] / Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, Наук. б-ка, Каф. іст. народів Росії і спец. іст. дисциплін ; [уклад.: О. М. Завальнюк, В. С. Прокопчук, О. Б. Комарніцький]. – Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2010. – 228 с.

 3. Історичне краєзнавство і проблеми регіональної історії Правобережної України (наукова школа): біобібліогр. покаж. / [уклад. І.М. Конет, В.С. Прокопчук, Л.В. Баженов, Л.А. Онуфрієва та ін.]. – Кам’янець-Подільський: Кам’нець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2011. – 204 с.: іл. – (Серія: Наукові школи університету; вип. 12).

 4. Професор Іван Васильович Рибак : біобібліогр. покаж. / Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, Наук. б-ка ; [уклад. і автор вступ. ст. В. С. Прокопчук; редкол.: О. М. Завальнюк (голова), Т. М. Опря, В. М. Пархоменко та ін.]. – Кам'янець-Подільський : Сисин О. В., 2011. – 56 с. – (Серія "Постаті в освіті та науці" ; вип. 15).

 5. Професор П.П. Брицький – педагог, учений, громадянин: наук.-док. та бібліогр. вид. / Кам’янець-Подільський нац. ун-т імені Івана Огієнка, Наук. б-ка; [уклад. і автор вступ. статті В.С. Прокопчук]. – Кам’янець-Подільський: Абетка, 2011. – 120 с.: іл. – (Серія: Постаті в освіті і науці; вип. 14).

 6. Життєве кредо професора В.П. Струманського: біобібліогр. покаж. / К-ПНУ ім. І. Огієнка, Наук. б-ка; [уклад.: В.С. Прокопчук, І.І. Грінішина, І.О. Старенький]. – Кам’янець-Подільський: К-ПНУ ім. І. Огієнка, 2012. – 64 с.: іл. – (Серія: Постаті в освіті і науці; вип. 19).

 7. Просвітницький рух на Поділлі (1906-2011): бібліогр. покаж. / К-ПНУ ім. І. Огієнка, наук. б-ка; [упоряд.: В.С. Прокопчук, О.Б. Комарніцький, Т.М. Опря]. – Кам’янець-Подільський: К-ПНУ ім. І. Огієнка, 2012. – 76 с. – (Серія: Хмельниччина краєзнавча; вип. 1).

 8. Професор С.А. Копилов: біобібліогр. покаж. / Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, Наук. б-ка; уклад. В.С. Прокопчук. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2013. – 64 с.: іл. – (Серія: Постаті в освіті і науці; вип. 20).

ІІ. Статті в журналах і збірниках наукових праць

 1. Дунаєвеччина в роки першої російської революції 1905-1907 рр. / В. С. Прокопчук // Тези доповідей VІ Подільської іст.-краєзн. конф. – Кам’янець-Подільський, 1985. – С. 11–12.

 2. Подільське церковне історико-археологічне товариство // Шоста всеукр. наук. конф. з іст. краєзн. – Луцьк, 1993. – С. 79–80.

 3. Минуле Поділля очима краєзнавців (ХІХ – поч. ХХ ст.) // Краєзнавство. – 1994. – №1–2. – С. 7–11.

 4. Краєзнавство української діаспори: Товариство «Волинь», Інститут дослідів Волині у Вінніпезі // VІІІ всеукр. наук. конф. «Історичне краєзнавство і культура» : наук. доп. та повід. – К. ; Харків, 1997. – Ч. 1. – С. 103–108.

 5. Вшанування пам’яті Ф. П. Шевченка на його батьківщині в м. Дунаївці // Історіографічні дослідження в Україні : наук. зб. – К., 1999. – Вип. 7. – С. 91–99.

 6. Ілля Федорович Онуфрійчук – організатор волинських краєзнавчих студій в діаспорі // Літопис Волині. – Вінніпег, 1999. – Ч. 19–20. – С. 26–32.

 7. Краєзнавство в діаспорі: українознавчі студії в Австралії // Степан Радіон. Бібліографія творчості ентешівців Австралії. – Аделаїда (Австралія): Наша мета, 1999. – Ч. 9. – С. 126–132.

 8. Подоляни в співпраці з ВУАН // Краєзнавство. – 1999. – № 1-4. – С. 42–45.

 9. Павло Богацький – повернення в Україну // Вільна думка (Австралія). – 2000. – Ч. 1-2. – С. 14–15.

 10. 70-річчя доктора історичних наук, професора І. С. Винокура // Укр. іст. журн. – 2000. – №5. – С. 153–156.

 11. З досвіду підготовки історії населених пунктів Поділля / В. С. Прокопчук // Історія України. Маловідомі імена, події, факти: зб. статей. – К. ; Донецьк, 2001. – Вип. 16. – С. 322–330.

 12. Міністр УНР – виходець із Стріхівців / В. С. Прокопчук // Наук. праці Кам’янець-Поділ. держ. пед. ун-ту. Іст. науки. – Кам’янець-Подільський, 2001. – Т. 6 (8). – С. 559–564.

 13. Подоляни – жертви харківського процесу в справі спілки визволення України / В. С. Прокопчук // Наук. праці Кам’янець-Поділ. держ. пед. ун-ту. Іст. науки. – Кам’янець-Подільський, 2001. – Т. 5. (7). – С. 286–294.

 14. Українознавчі студії в Австралії / Віктор Прокопчук // Міжнар. наук. конгрес «Українська історична наука на порозі ХХІ століття». Чернівці, 16-18 трав. 2007 р.: доп. та повід. / УІТ, ЧНУ ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2001. – Т. 1. – С. 115–120.

 15. Трагічна доля Дмитра Богацького / Віктор Прокопчук // Архіви / упоряд. Левко Богацький. – Сідней, 2003. – С. 191–197.

 16. Історичне краєзнавство у Волинському воєводстві (1924-1939 рр.) / В. С. Прокопчук // Краєзнавство. – 2003. – № 1-4. – С. 33–41.

 17. Павло Богацький – повернення в Україну / Віктор Прокопчук // Архіви / упоряд. Левко Богацький. – Сідней, 2003. – С. 8–19.

 18. Періодизація історичного краєзнавства Правобережної України // Київська старовина. – 2003. – № 3. – С. 159–164.

 19. У вічній скорботі / В. С. Прокопчук // Книга Скорботи України. Хмельницька область. – Хмельницький, 2008. – Т. 1. – С. 304–316.

 20. Втрати у Великій Вітчизняній війні в оцінці істориків-краєзнавців, учасників і свідків подій // ХІ всеукр. наук. конф. «Велика Вітчизняна війна : маловідомі сторінки історії, імена, події» : зб. доп. і повід. – К. ; Хмельницький, 2004. – С. 154–162.

 21. Кабінет виучування Шевченківщини у контексті розвитку краєзнавчого руху в Україні 1920-х рр. // Вісник Черкаського ун-ту. Серія : Іст. науки. – Черкаси, 2005. – Вип. 80. – С. 31–36.

 22. Перша всеукраїнська краєзнавча конференція та її рішення (до 80-річчя Українського комітету краєзнавства) // Вісник Харків. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна. Серія: Історія № 701. – Х., 2005. – Вип. 37. – С. 203–275.

 23. Український комітет краєзнавства на етапі становлення (1925-1929 рр. ХХ ст.) // Краєзнавство. – 2005. – № 1–4. – С. 51–57.

 24. Лідер наукової школи (До 60-річчя професора Баженова Л.В.) // Університет : іст. філософ. журн. – 2006. – №1 (9). – С. 58–65.

 25. Український комітет краєзнавства: з хроніки діяльності // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. праць. – Кам’янець-Подільський, 2006. – Т. 8. – С. 286–304.

 26. Академік М. Н. Тихомиров и дискуссия о времени основания Каменца-Подольского / А. М. Завальнюк, В. С. Прокопчук // Археографический ежегодник за 2005 год. – М., 2007. – С. 387–393.

 27. Краєзнавча діяльність Волинського обласного громадського культурного товариства «Холмщина» // ІІІ Міжнародний конгрес українських істориків «Українська наука на шляху творчого поступу». – Луцьк, 2008. – Т. 3. – С. 171–176.

 28. Літописець з Поділля // Подільська старовина : наук. зб. – Вінниця. – Вип. 4. – С. 242–251.

 29. Терниста стежка родини Богацьких // Реабілітовані історією: у 27 томах. Хмельницька область. – Хмельницький, 2008. – Кн. 1. – С. 752–755.

 30. "Доля пронесла нас крізь злигодні життя…" (За матеріалами епістолярної спадщини М.П. Годованця) // Вітчизна. – 2009. – №3-4. – С. 148-154.

 31. Євген Паранюк і наукова бібліотека Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка // Євген Паранюк: краєзнавець, дослідник української еміграції, меценат (до 85-річчя від дня народження): матер. міжнар. наук. читань. – Нью-Йорк; Пряшів; Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2009. – С. 87-93.

 32. Кам’янець-Подільський період в житті й діяльності видатних українських бібліотекознавців та бібліографів С.О. Сірополка, Л.Ю. Биковського, М.Я. Ясинського // Матеріали науково-практичної конференції "Сучасні проблеми діяльності бібліотек в умовах інформаційного суспільства", 12 листопада 2009 р., Львів. – Львів: Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2009. – С.214-224.

 33. Кам’янець-Подільський період у бібліотечній діяльності М. І Ясинського // Четверті бібліографічні студії, присвячені 120-річчю Михайла Ясинського / Держ. заклад «Харківська держ. б-ка ім. В.Г. Короленка; [уклад.: Г.О. Сосновська, В.О. Ярмошик]. – Х.: Харк. держ. б-ка ім. В.Г. Короленка, 2009. – С.14-25.

 34. Основні фактори активізації краєзнавчого руху на Правобережній Україні в 20-і роки ХХ ст. // Краєзнавство. – 2009. – № 3-4. – С. 6-15.

 35. Краеведение Украины на современном этапе (1991-2007) / В.С. Прокопчук // Труды Первого всероссийского съезда историков-регионоведов (Санкт-Петербург, 11-13 окт. 2007 г.): В 3 т. – СПб.; Президентская б-ка им. Б.Н. Ельцина, 2010. – Т. 3. – С. 376-383.

 36. Никандр Васильович Молчановський – історик, краєзнавець // Українська біографістика: зб. наук. праць. – К.: НБУВ, 2010. – С. 168-179.

 37. Український комітет краєзнавства: історія становлення й наслідки діяльності / Петро Тронько, Віктор Прокопчук // Краєзнавство. – 2010. – №1-2. – С. 76-96.

 38. Життєва позиція Петра Брицького // Пам’ять століть. Планета: іст. наук. та літ. журн. – 2011. – № 1-2. – С. 181-195.

 39. Українсько-польський аспект у діяльності наукової бібліотеки Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Віктор С. Прокопчук // Otwarte zasoby wiedzj nowe zadania uczelni I bibliotek w rozwoju komunikacji naukowej: mater. konf., Krakow – Zakopane, 15-17 czerwca 2011. – Krakow, 2011. – S. 271-290.

 40. Библиографическая деятельность С. А. Сирополко, Л.У. Быковского, М.И. Ясинского в фундаментальной библиотеке Каменец-Подольского государственного украинского университета (1919-1922 гг.) / В.С. Прокопчук // Труды Международного библиографического конгресса (Санкт-Петербург, 21-23 сентября 2010 г.). – С-Пб., 2012. – Ч. 3. – С. 447-448.

 41. Святкування 900-річчя хрещення Русі на території Подільської єпархії / В.С. Прокопчук, І.О. Старенький // Із Києва по всій Русі: зб. матер. наук. богосл. іст. конф., присвяченої 1025-літтю хрещення Київської Руси – України. – К.: Київська правосл. богосл. акад., 2013. – С. 119-126.

ІІІ. Про В.С. Прокопчука

 1. Прокопчук В. С. – подільський краєзнавець : бібліографічно-біографічна довідка до 50 – річчя від дня народження // Хмельниц. обл. управління культури; обл. відділення Укр. фонду культури; обл. універсальна наук. б-ка ім. М. Островського. – Хмельницький, 1994. – 16 с.

 2. Баженов Л. В. Віктор Степанович Прокопчук / Л. В. Баженов // Кам’янець-Подільський державний університет в особах. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2003. – Т. 1. – С. 731-744.

 3. Заторжинська В. За покликом серця : нарис життя й наук.-краєзн. діяльності В. С. Прокопчука / В. Заторжинська, А. Філінюк. – Кам’янець-Подільський : Абетка-Нова, 2004. – 292 с.: іл.

 4. Завальнюк О. М. Віктор Прокопчук – науковець, педагог / О. М. Завальнюк, Л. В. Баженов; бібліогр. ред. В. М. Пархоменко ; Кам’янець-Подільський національний університет ім. Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2009. – 84 с. : іл. – (Серія : Видатні випускники Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка).

 5. Конет І.М. Славний син Дунаєвеччини / І.М. Конет // Наукові праці Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка : зб. наук. пр. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2010. – С. – 603-607. – (Серія: Бібліотекознавство. Книгознавство; вип. 2).


Рибак Іван Васильович, d:\збірник про докторів кпну\фото\рибак img_3979.jpg

кандидат історичних наук, професор, завідувач кафедри історії народів Росії і спеціальних історичних дисциплін


Народився 1 січня 1951 р. у с. Зінькові Віньковецького району Кам’янець-Подільської (нині Хмельницької) області в сім’ї колгоспників.

1968 року закінчив Зіньківську середню школу і вступив на історичний факультет Кам’янець-Подільського педінституту (нині Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка), який закінчив з відзнакою 1972 року. Учителював на Вінниччині, а після служби в Радянській армії (1973-1974 рр.) – на Хмельниччині. У 1975-1976 рр. – відповідальний працівник Віньковецького райкому, Хмельницького обкому комсомолу.

3 жовтня 1976 р. і до цього часу на викладацькій роботі в Кам’янець-Подільському національному університеті імені І.Огієнка. Пройшов шлях від асистента до професора, завідувача кафедри історії народів Росії та спеціальних історичних дисциплін. Дисертацію «Крестьянские комитеты (общества взаимопомощи Украинской ССР (1921-1932 г.)». Захистив в Інституті історії АН УРСР 1981 року. 5 червня 2008 р. рішенням атестаційної колегії Міністерства освіти і науки йому присвоєно вчене звання професора кафедри історії народів Росії.

1999 року обраний членом-кореспондентом Української академії історичних наук. 2006 року став лауреатом премії імені Дмитра Яворницького. За особливі заслуги перед українським народом у 2006 р. нагороджений Почесною грамотою Верховної Ради України.

Коло наукових інтересів – аграрна історія України, історична регіоналістика. Взяв участь у роботі 152 міжнародних, всеукраїнських та регіональних наукових конференцій.

Під науковим керівництвом захищено кандидатські дисертації А.А.Лубчинським – «Соціально-економічні зміни в аграрному секторі України в 20-х роках ХХ ст.» (2005), Л.А.Іваневич – «Кость Широцький-науковець, громадсько-просвітницький та педагогічний діяч» (2006), Д.П.Красносілецьким – «Антибільшовицький рух селян в правобережній частині УСРР ( 1920-1924 рр.)» (2007), А.Ю.Матвеєвим – «Колективізація і розкуркулення селян Поділля та Південно-Східної Волині ( друга половина 20-х – середина 30-х років ХХ ст.)» (2009), О.М.Свідерською –«Сільськогосподарське виробництво на Поділлі і Південно-Східній Волині у добу НЕПу ( 1921-1928 рр.)».Опубліковав понад 300 наукових та навчально-методичних праць.

Наукові праці І.В. Рибака

І. Окремі видання

Монографії, історичні нариси

 1. Социально-бытовая сфера украинского села: проблемы и трудности развития ( 1921-1971 гг.) / И.В.Рыбак. – М., 1991. – 221 с. – Рук. деп. в ИНИОН АН СССР, №841.

 2. Зіньків в історії Поділля: наук. вид. / І.В.Рибак. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський пед. ін – т, 1995. – 120 с.

 3. Соціальна інфраструктура українського села: зміни, труднощі, проблеми ( 20 – початок 90-х рр. ХХ ст.) / І.В.Рибак; НАН України, Ін-т історії України. – К.: Рідний край, 1997. – 165 с.

 4. Селянська взаємодопомога в Україні ( 1921-1932 рр.) / І.В.Рибак; НАН України, Ін-т історії України. – К.: Рідний край, 1999. – 92 с.

 5. Соціально-побутова інфраструктура українського села (1921-1991 рр.) / І.В.Рибак. - Кам’янець-Подільський: Абетка, 2000. – 304 с.

 6. Трагічний перелом. Колективізація і розкуркулення на Поділлі та Південно-Східній Волині / А.Ю. Матвеєв. – Кам’янець-Подільський: Абетка, 2001. – 140 с.

 7. Індивідуальне селянське господарство Поділля у добу непу / І.В.Рибак. - Кам’янець-Подільський: Абетка, 2008. – 244 с.

 8. Зіньків від найдавнішого часу до сьогодення: наук. вид. / І.В.Рибак. –2-ге вид., допов. – Кам’янець-Подільський: Абетка, 2010. – 160 с.

 9. Місцеве самоврядування Хмельниччини: нариси історії місцевих громад Віньковецького району / І.В. Рибак, П.Я.Слободянюк. – Хмельницький: Поділля, 2003. – 312 с.

 10. Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення та перспективи розвитку. Хмельницька область / [Л.В. Баженов, Ю.С. Латер, І.В. Рибак, І.В. Ящишина та ін.]. К.: Знання, 2010. – 447 с.

 11. Здійснення насильницької політики розселювання на Поділлі та Південно-Східній Волині ( друга половина 20 – перша половина 30-х рр. ХХ ст.) / А.Ю.Матвєєв, І.В. Рибак. – Кам’янець-Подільський: ФОП Сисин О.В., 2011. – 195 с.

 12. Повсякденне життя подільського селянина в доколгоспний період (1921- 1928 рр.) / І.В.Рибак. – Кам’янець-Подільський: Абетка, 2012. – 162 с.

 13. Сільськогосподарське виробництво на Поділлі та Південно-Східній Волині у добу непівського агропереходу: стан,труднощі та проблеми розвитку (1921-1929 рр.) / І.В. Рибак, О.М. Свідерська. – Кам’янець-Подільський: абетка, 2013. – 232 с.

Навчальні посібники

 1. Історія радянського суспільства: зародження та утвердження ( 1917-1941 рр.): навч. посіб. / І.В. Рибак. – Кам’янець-Подільський: Абетка, 1998. – 140с.

 2. Історія радянського суспільства: випробування, криза, загибель ( 1941-1991 рр.): навч. посіб. / І.В.Рибак. - Кам’янець-Подільський: Абетка, 1998. – 148 с.

 3. Хмельниччина від найдавнішого часу до сьогодення: навч. посіб. / І.В.Рибак. - Кам’янець-Подільський: Абетка – НОВА, 2002. – 157 с.

 4. Історія України у проблемному викладі, в особах, термінах, назвах і поняттях: навч. посіб. – коментар / І.В.Рибак. - Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2003. – 144 с.

 5. Історія України у проблемному викладі, в особах, термінах, назвах і поняттях: навч. посіб. – коментар / І.В. Рибак. – 2-ге вид., допов. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. –200 с. – Рекомендовано МОН України.

 6. Новітня аграрна історія України / І.В. Рибак, О.М.Завальнюк. – Кам’янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2004. – 288 с. – Рекомендовано МОН України.

 7. Історія народів Росії нової доби ( початок ХІХ-ХХ ст.): навч. посіб. / І.В. Рибак. – Кам’янець-Подільський: Абетка, 2006. – 216 с.

 8. Новітня історія радянської доби 1917-1991 рр.: навч. посіб. / І.В.Рибак. – 2-ге вид., допов. – Кам’янець-Подільський: Абетка, 2007. – 288 с. – Рекомендовано МОН України.

 9. Країни СНД і Балтії у постсоюзний період: навч. посіб. / І.В.Рибак. - Кам’янець-Подільський: Абетка, 2010. – 168 с.

 10. Історія рідного краю від найдавніших часів до новітньої доби: навч. посіб. для учнів 7 – 9 класів / І.В. Рибак. – Кам’янець-Подільський: Абетка –НОВА, 2004. – 124 с.

 11. Історія рідного краю новітньої доби: навч. посіб. для учнів 10-11 класів / І.В. Рибак. – Кам’янець-Подільський: Абетка, 2004. – 118 с.

 12. Нариси історії Поділля. На допомогу вчителю / [Л.В. Баженов, І.С. Винокур, С.К. Гуменюк, О.М. Завальнюк, В.С. Степанков, А.Ф. Суровий, І.В. Рибак та ін.]. – Хмельницький: Облполіграфвидав, 1990. – 328 с.

 13. Хмельниччина в історії України: навч. посіб. / І.В.Рибак. - Кам’янець-Подільський: Сисин О.В., 2010. – 271 с. – Рекомендовано МОН України.

ІІ. Статті в журналах і збірниках наукових праць

 1. Крестьянский комитет взаимопомощи / И.В.Рыбак // Социальное обезпечение. – 1978. – №4. – С.22-23.

 2. Селянські комітети ( товариства взаємодопомоги) в соціалістичній перебудові села / І.Д.Мазур, І.В.Рибак // Укр. іст. журн. – 1979. – №11. – С.54-62.

 3. Організація селянської взаємодопомоги в Україні в 1925-1932 рр. / І.В.Рибак // Там само. – 1981. – №2. – С.82-88.

 4. Документи про діяльність селянських комітетів ( товариств) взаємодопомоги на Україні ( 1921-1932 рр.) / І.В.Рибак // Архіви України. – 1991. – №2. – С.22-26.

 5. Общественно-политические организации крестьянства украинского села (1918-1933) // М.Д. Березовчук, Г.В.Бондаренко, И.В.Рыбак // ХІХ сессия Всесоюзного симпозиума по изучению проблем аграрной истории. – М., 1982. – С.284 – 289.

 6. Общественно-политические организации крестьянства украинского села (1918-1933 гг.) / Н.Д. Березовчук, В.Ф. Кондрашов, Г.В.Бондаренко, И.В.Рыбак // ХХУІ съезд КПСС и проблемы аграрной истории СССР. – Уфа, 1984. – С.232 – 242.

 7. Адамівські гончарі / А.П. Гаврищук, В.В.Нечитайло, І.В.Рибак // Народна творчість та етнографія. – 1985. – №3. – С.29 – 32.

 8. Преобразование в быту украинского крестьянства в доколхозный период / И.В.Рыбак // Вопросы истории СССР: респ. межвед. сб. – Харьков: Высшая школа, 1987. – №32. – С.124 – 132.

 9. К проблеме изучения быта советского крестьянства / И.В.Рыбак // Доклады Всесоюзной научной конференции «Этнографическая наука и пропаганда этнографических знаний» / И.В.Рыбак. – Омск, 1987. – С.139 – 202.

 10. История колхозов и совхозов Украинской ССР: основные итоги и задачи изучения проблемы / И.В.Рыбак // І Всесоюзная конференция по историческому краеведению: доклады и сообщения. – К., 1987. – С.115 – 116.

 11. Соціально-побутовий розвиток українського села в роки передвоєнних п’ятирічок / І.В.Рибак // Питання історії народів СРСР: наук. зб. – Харків, 1991. – С.114 – 116.

 12. Складності формування соціально-побутової сфери українського повоєнного села / І.В.Рибак // Україна: короткі нариси історії. – К., 1992. – С.114 – 122.

 13. Колективізація на Поділлі / І.В.Рибак // Подільська старовина: наук. зб. на пошану В.Д.Отамановського. – Вінниця, 1993. – С.212 – 219.

 14. Стан соціально-побутової сфери українського повоєнного села ( 1953) / І.В.Рибак // Укр. іст. журн. – 1994. – №4. – С.82 – 92.

 15. Труднощі соціального розвитку українського села ( середина 50-х – 60-ті рр.) / П.П.Панченко, І.В. Рибак // Культурологічний вісник: щорічник Нижньої Наддніпрянщини. – Запоріжжя, 1994. – С.134 – 146.

 16. Сталінські репресії у Зінькові на Поділлі / І.В.Рибак // Історія України: маловідомі імена, події, факти: зб. статей . – К., 1996. – С.214 – 218.

 17. Деформація соціальної сфери українського села / І.В.Рибак, Є.В.Крочак // Тоталітарна держава і політичні репресії в Україні: наук. зб. – К., 1997. – С.100 – 105.

 18. Розкуркулення на Поділлі / А.Ю.Матвеєв, І.В.Рибак // Історія України: маловідомі імена, події, факти: зб. статей. – К., 1999. – Вип. 9. – С.133 – 140.

 19. Типологія антиколгоспних виступів на Поділлі у період «колективізаторської лихоманки» ( грудень 1929 – березень 1930 рр. / І.В.Рибак // Історія України: маловідомі імена, події, факти: зб. статей. – К., 1999. – Вип.7. – С.298 – 302.

 20. Соціально-побутова інфраструктура українського доколгоспного села: зміни, труднощі, проблеми / І.В. Рибак // Вісник Донецького національного університету. – Донецьк, 2000. – № 2. – С.236 – 244.

 1. Спроба під час колективізації сільського господарства модернізувати соціально-побутову інфраструктуру села та її провал / І.В.Рибак // Питання історії України: зб. наук. пр. кафедри історії України ЧДУ ім. Ю.Федьковича. – Чернівці, 2000. – С.158 – 162.

 2. Здійснення невідкладних заходів з відбудови житла та благоустрою сіл у районах, звільнених від фашистських окупантів / Г.В.Бондаренко, І.В.Рибак // Вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2000. – С.125 – 129.

 3. Проблема соціально-побутового розвитку українського села радянської доби у вітчизняній історіографії / І.В.Рибак // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: наук. записки Рівненського держ. гуманіт. у-ту. – Рівне, 2000. – Ч.2. – С.279 – 295.

 4. Сільські населенні пункти України: проблеми та труднощі розвитку (кінець 50-х – перша половина 80–х років XX ст.) / І.В.Рибак // Краєзнавство. – 2000. – № 1-2. – С.82 – 86.

 5. Розвиток сіл України радянської доби: історико-теоретичні аспекти вивчення / І.В.Рибак // Історія України: маловідомі імена, події, факти: зб. статей. –К.: Рідний край, 2001. – Вип.16. – С.241 – 250.

 6. Соціально-побутовий розвиток українського села радянської доби у вітчизняній історіографії / І.В.Рибак // Наукові праці Кам'янець-Подільського державного педагогічного університету: Іст. науки: «Українська історіографія на рубежі століть». – Кам'янець-Подільський: ОІЮМ, 2001. – Т.7. – С.761 – 766.

 7. Аграризація євреїв на Поділлі (40-60-ті роки XIX ст.) / І.В.Рибак // Народознавчі зошити: двомісяч. Ін-ту народозн. України. – Львів, 2001. – С.575 – 579.

 8. Рух за перебудову соціальної сфері села у часи "колгоспного неонепу": форми та наслідки (1934-1936 pp.) / І.В.Рибак // Український селянин: праці Наук. дослід. ін-ту селянства України. – Черкаси, 2001. – № 3. – С.267 – 271.

 9. Соціально-побутова сфера українського села: труднощі та проблеми розвитку (кінець 80-х – 90-ті pp. XX ст. / І.В.Рибак // Там само. – № 4. – С.90 – 95.

 10. Соціально-побутова сфера українського села в період фашистської окупації / І.В.Рибак // Матеріали IV Буковинської міжнар. іст. краєзн. конф. – Чернівці, 2001. – С.414 – 418.

 11. Соціально-побутовий розвиток українського села у 60-х роках XX ст. (за матеріалами вибіркових бюджетних обстежень органів статистики) / І.В.Рибак // Проблеми історії України: зб. наук. пр. – К. 2002. – Вип. 5. – С.217 – 222.

 12. Впорядкування українських післявоєнних сіл (1945-1955 pp.): плани та реальність / І.В.Рибак // Український селянин: пр. Наук. дослід. ін-ту селянства. – Черкаси, 2002. – № 6. – С.130 – 134.

 13. Житлові умови сільських трудівників України (50-80-ті pp. XX ст.) / І.В. Рибак // Історія України. Маловідомі імена, події, факти: зб. статей на пошану професора Є.М. Скляренка. – К.: Рідний край, 2004. – Вип. 25. – С. 264 – 271.

 14. Відбудова селянських осель у повоєнний період (1945 –1955 pp.) / І.В. Рибак // Український селянин: праці Наук. дослід. ін-ту селянства. – Черкаси, 2004. – Вип.7. – С.158 – 162.

 15. Польский фактор в осуществлении судебной реформы на Подолии в 70-е годы XIX ст. / І.В.Рибак // POLACY NA PODOLY: наук. зб. – KIYOW, 2004. – S.123 – 138.

 16. Житлово-побутові умови колгоспників Півдня України наприкінці 50-х років (за матеріалами вибіркових бюджетних обстежень органів статистики / І.В.Рибак // Селянство Півдня України: історія і сучасність: наук. зб. – Миколаїв, 2004. – С.217 – 221.

 1. Реконструкція сільського житла: зміни, труднощі, проблеми (друга половина 50–х – 70–х pp. XX ст.) / І.В.Рибак // Український селянин: праці Наук. дослід. ін-ту селянства. – Черкаси, 2004. – Вип.8. – С. 198-202.

 2. Детермінанта голодомору на Поділлі і Південно-Східної Волині у 1930-1932 pp. / І.В.Рибак // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – Львів, 2004. – № 493. – С.165 – 170.

 3. Друга спроба модернізації соціально-побутової сфери українського села (кінець 50–х – перша половина 90-х pp. XX ст.) / І.В.Рибак // Наукові праці Кам'янець-Подільського державного університету: іст. науки. – Кам'янець-Подільський: ОІЮМ, 2005. – Т.14. – С.329 – 337.

 4. Малярська творчість визначних художників у працях К. Широцького / Л.А. Іванович, І.В. Рибак // Наукові записки Вінницького держ. пед. ун-ту. Серія: Історія. – Вінниця, 2005. – Вип. 9. – С.284 – 287.

 5. Житло українського доколгоспного села: кількісні та якісні зміни / І.В.Рибак / / Український селянин: праці Наук. дослід. ін-ту селянства. – Черкаси, 2005. –Вип. 6. – С.232 – 238.

 6. Історичне минуле українського народу у поглядах Костя Широцького / І.В.Рибак, Л.А.Іваневич / / Наукові записки Тернопільського держ. пед. ун-ту імені Володимира Гнатюка: Серія: Історія. – Тернопіль, 2005. – Вип. 2. – С.199 – 201.

 7. Культурно-освітні заклади у соціально-побутовій інфраструктурі українського села (1929-1940) / І.В.Рибак // Український селянин: зб. наук. праць. – Черкаси, 2006. – Вип.7. – С. 164 – 168.

 8. Соціально-побутовий розвиток українського села радянської доби: зміни, труднощі проблеми / І.В.Рибак // ІІ Міжнародний науковий конгрес українських істориків «Українська історична наука на сучасному етапі розвитку»: доп. та повід. – Нью-Йорк; Київ; Кам’янець-Подільський; Острог, 2007. – Т.4. – С.387 – 390.

 9. Головні напрями та підсумки соціально-побутового розвитку українського села у радянську добу / І.В. Рибак, О.С.Олійник // Гуржієвські історичні читання: зб. наук. пр. – Черкаси, 2007. – С.427 – 431.

 10. Проблема кількості депортованих розкуркулених селян України та її розв’язання у найновіших російських документальних публікаціях / І.В. Рибак // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету: Іст. науки. – Кам’янець-Подільський, Оіюм. –2008. – Т.18. – С.126 – 134.

 11. Індивідуальне селянське господарство Південно-Східної Волині у добу непу / І.В.Рибак // Велика Волинь: праці Житомирського наук. краєзн. товариства Волинь. – Житомир, 2009. – Т. 34. – С.400 – 406.

 12. Запровадження радянської моделі соціально-побутової сфери у західноукраїнському селі (1945 – 1955 рр.) / І.В.Рибак, О.С. Олійник // Український селянин: зб. наук. пр. – Черкаси, 2010. – С. 296 – 299.

 13. Спроба інтенсифікації тваринництва на Поділлі і Південно-Східній Волині в добу непу ( 1921-1929 рр.) та її незавершений характер / О.М. Свідерська, І.В. Рибак // Вісник аграрної історії: зб. наук. пр. – К., 2011. – Вип. 1. – С.22 – 37.

ІІІ. Про І.В.Рибака

  1. Рибак І.В. // Історія селянства Української РСР ( 1917 – 1989 рр.): наук. –доп. бібліогр. покаж. – К., 1989. – №118; 1107; 1892; 1894; 2579; 2677.

  2. Рибак Іван Васильович // Краєзнавці України: довідник. – К., 2003. – Т.1. – С.187 – 189.

  3. Рибак Іван Васильович // Баженов Л.В. Поділля у працях дослідників–краєзнавців ХІХ – ХХ ст. – Кам’янець-Подільський, 1997. – С.328 – 329.

  4. Копилов С.А. Відданість обраному шляху: І.В.Рибак – історик і педагог // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Іст. науки: На пошану професора І.В.Рибака. – Кам’янець-Подільський, 2010. – Т.20. – С.9 – 27.

  5. Професор І.В.Рибак: біобібліогр. покаж. – Кам’янець-Подільський: Абетка, 2001. – 55 с.


Полікарп Іванович Свідер,svider

професор кафедри журналістики, доктор філологічних наук,

професор, академік АНВШ України

(1923 – 2012)


Шанований в університеті та далеко за його межами П.І. Свідер народився 5 квітня 1923 року в с. Хропотова Чемеровецького району Хмельницької області.

Батьки Полікарпа Івановича були простими селянами, працювали спочатку на власній землі, а згодом – у колгоспі, тож виховувався хлопець у традиціях селянської сім’ї, допомагав по господарству, доглядав лоша, бачив як батьки власноруч будували хатину.

На дитячу долю малого Полікарпа припав голод. У 1933 році батько працював в колгоспній коморі комірником, а діти вдома їли кропиву, бо глава сім’ї навіть зернини не міг принести – не можна було. А коли під час ревізії не вистачило пів центнера пшениці, постав перед судом і отримав чотири роки тюрми на Далекому Сході. За гарну поведінку термін ув’язнення скоротили, повернувся додому через два з половиною роки.

1937 року Полікарп закінчив сьомий клас Хропотівської неповної середньої школи і продовжив навчання в Чемеровецькій СШ, яку закінчив 1940 року. Щодня він мусив долати двадцять кілометрів, та ще гори, річку. Взимку місяць-два міг пожити на квартирі, увесь інший час – бігом в Чемерівці на уроки й назад додому. Ця звичка швидко ходити супроводжувала його все життя.

По закінчені школи в тому ж році вступив на перший курс Харківського юридичного інституту. Та навчатись далеко від дому він не зміг, тому через декілька місяців перейшов на навчання на мовно-літературний факультет Кам'янець-Подільського учительського інституту.

Упродовж 1941-1944 років працював на різних сільськогосподарських роботах та на молочному пункті в сусідньому селі Кугаївці Чемеровецького району сепараторщиком. Двічі доводилося тікати від мобілізації на роботи до Німеччини. Був учасником партизанського руху.

Після визволення краю від німецької окупації (весна 1944 р.) призваний до армії, був кулеметником 316 Темрюкської червонопрапорної дивізії. Під час одного з боїв Полікарп Іванович втратив ліву руку, дістав поранення в груди. Бойовий шлях на цьому для нього закінчився, оскільки змушений був тривалий час лікуватись у місті Сочі.

Протягом 1945 – 1950 рр. навчався в Київському університеті імені Т.Г.Шевченка на філологічному факультеті. Після закінчення отримав направлення на посаду викладача української та зарубіжної літератур у Кам’янець-Подільське училище культури, де пропрацював чотири роки. З 1952 року Полікарп Іванович консультував студентів-практикантів педінституту. А 1954 року перейшов на роботу до Кам’янець-Подільського педагогічного інституту (сьогодні – КПНУ імені Івана Огієнка) і до останнього дня життя працював тут викладачем української літератури.

Саме в стінах університету відбулося становлення Полікарпа Івановича як знаного в широких колах науковця, висококваліфікованого викладача. Тут пройшов він шлях свого становлення: спершу – асистент, згодом – старший викладач, доцент, кандидат філологічних наук (1960), доктор філологічних наук (1986), професор (1990), академік АН Вищої школи України (1997). Декілька років перебував на посаді завідувача кафедри української літератури.

Свою викладацьку діяльність вміло поєднував з науковим пошуком, що дала вагомі результати. Кандидатська дисертація Полікарпа Івановича присвячена життю і творчості відомого українського письменника Олександра Копиленка. Наступні наукові дослідження торкаються проблеми поколінь в українській літературі дореволюційного і радянського періодів. Наукові інтереси орієнтовані на усвідомлення однієї з визначальних рис народу – ментальності, відтворення її суті в складні періоди життя.

Полікарп Іванович є автором багатьох монографій, посібників, літературних нарисів, статей у наукових збірниках, журналах, газетах. Серед них – літературно-критичний нарис “Олександр Копиленко” (1960), літературний портрет “Олександр Копиленко” (1962), нарис “Традиції і покоління” (1980), методичні рекомендації “Олесь Донченко. Твори про школу” (1988), “О. Гончар. “Модри Камінь”, “Бригантина” (1989), “Бригантина” (1989), “Рід, родовід, покоління в українському художньому слові. Перша частина” (2003), “Рід, родовід, покоління в українському художньому слові. Друга частина” (2008).

Окрім того, професор постійно виступав з доповідями і повідомленнями на всеукраїнських, регіональних та міжвузівських наукових конференціях, опонентом на захисті дисертацій. Працював з магістрантами. Став автором десятків рецензій та відгуків на дисертації. Очолював наукову школу «Текст як основна одиниця комунікації».

Полікарп Іванович знаний як активний громадський діяч. Він часто виступав з лекціями перед студентами, у робітничих колективах тощо. Упродовж тридцяти двох років був відповідальним за випуск, редактором інститутської багатотиражки «Радянський студент» (сьогодні – «Студентський меридіан»). Редагування, вичитка газети, відповідальність за випуск – усе це його робота.

За свої наукові здобутки Полікарп Іванович отримав знак «Відмінник народної освіти УРСР» (1981), почесне звання заслуженого працівника освіти України (1993). Арсенал його нагород доповнюють і фронтові орден Вітчизняної війни І ступеня, медалі «За бойові заслуги», «За відвагу». Полікарп Іванович у числі сорока дев’яти працівників освіти України удостоєний найвищої нагороди СРСР – ордена Леніна.

Лекції, консультації, дипломні, курсові, виступи перед студентами, колегами, наукові дослідження, статті, посібники… Й дорога до рідного університету. Весна, зима чи осінь. Сонячно, дощ чи сніг. І темп, який супроводжував його усе життя.

Однак, попри всю зайнятість, найдорожче – сім’я: дружина Надія Степанівна, син Олесь – викладач нашого університету, та наймолодший із Свідерів – любимий онук Владислав.

До 85 – річного ювілею Полікарпа Івановича, який святкували 5 квітня 2008 року, підготовлено і випущено біобібліографічний покажчик «Професор П.І. Свідер – педагог, літературознавець, громадянин». Покажчик вийшов третім у серії «Постаті в освіті та науці».

17 лютого 2012 року Полікарп Іванович відійшов у вічність.Наукові праці П.І. Свідера

І. Окремі видання

 1. О. Копиленко. Життя і творчість / П.І. Свідер. – К. : Рад. письменник, 1960. – 180 с.

 2. Олександр Копиленко. Літературний портрет / П.І. Свідер. – К. : Держлітвидав України, 1962. – 87 с.

  • Традиції і покоління : літературно-критичний нарис / П.І. Свідер. К. : Рад. письменник, 1980. – 25 с.

 3. Гончар О. «Модри Камень», «Бригантина» : метод. рек. / П.І. Свідер. – Кам’янець-Подільський, 1986. – 19 с.

 4. Олесь Донченко. Произведения о школе : метод. разработка для студ. филол. и пед. ф-тов / П.И. Свидер. – Каменец Подольский, 1988. – 38 с.

 5. Рід, родовід, покоління в українському художньому слові : літ.-публіц. нарис / П.І. Свідер // Кам’янець – Подільський : Кам’янець-Поділ. держ. ун-т, інформ.-вид. від., 2003. –Ч. 1. – 140 с.

 6. Рід, родовід, покоління в українському художньому слові : літ.-публіц. нарис / П.І. Свідер // Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т, 2008. – Ч. 2 – 144 с.

ІІ. Статті в журналах і збірниках наукових праць

 1. Хазяїн: оповідання / П.І Свідер // Кам’янець-Подільський літературно-художній альманах. – Хмельницький : Хмельн. обл. вид-во. – 1956. – № 1. – С. 78-83.

 2. Оповідання про старість / П.І. Свідер // Літературне Поділля : зб. тв. письменників-початківців Хмельниц. обл. – Хмельницький : Хмельниц. обл. вид-во, 1957. – Вип. 2. – С. 89-100.

 3. Олександр Копиленко / П.І. Свідер // Рад. літературознав. – 1958. – № 6. – С. 52-69.

 4. У Кам’янець-Подільському педінституті : хроніка / П.І. Свідер // Там само. – № 3. – С. 156-157.

 5. «Народжується місто» О. Копиленка (до питання про позитивного героя в романі) / П.І. Свідер // Наукові записки Кам’янець-Подільського державного педінституту. Сер. іст.-філол. – Хмельницький, 1959. – Т. 8. – С. 94-108.

 6. Олександр Копиленко / П.І. Свідер // Українська дитяча література : хрестоматія критич. матер. – К.  Рад. письменник, 1962. – С. 185-188.

 7. Думки про героя сучасності / П.І. Свідер, В.І. Тищенко // Рад. літературознав. – 1963. – № 4 – С. 136-138.

 8. Крилата проза (про композицію новели О. Гончара “Соняшники”) / П.І. Свідер  Там само. – 1966. – № 4 – С. 69-73.

 9. Вітер революції (про роман А. Головка “Артем Гармаш”) / П.І. Свідер  Там само. – 1967. – № 12 – С. 56-57.

 10. Олександр Копиленко / П.І. Свідер  Українська дитяча література : хрестоматія критичних матеріалів. – 2-ге вид. – К., 1969. – С. 228-236.

 11. Поезія людяності / П.І. Свідер  Укр. мова і л-ра в школі. – 1972. –№ 5. – С. 19-28.

 12. Комсомольська тема в художній літературі : до 50-річчя присвоєння комсомолові ім. В. І. Леніна / П.І. Свідер  Там само. – 1974. – № 7. – С. 3-13.

 13. Творчість Степана Васильченка радянського періоду / П.І. Свідер  Рад. літературознав. – 1975. – № 10 – С. 69-77.

 14. Т. Г. Шевченко і сучасне літературне Поділля (до питання про традиції поета) / П.І. Свідер // Т.Г. Шевченко і Поділля : тези доп. наук.-практ. конф., присвяч. 175-річчю від дня народж. Т. Г. Шевченка. – Кам’янець-Подільський, 1989. – Ч. 2. – С. 49-51.

 15. Природа в образному світі М. Стельмаха / П.І. Свідер //  звітна наук. конф. кафедр Кам’янець-Подільського держ. педінституту за 1991–1992 рр. (секція філології) : тези доп. – Кам’янець-Подільський, 1993. – С. 50-51.

 16. Час і твір (дещо про редагування ранніх оповідань А. Головка) / П.І. Свідер // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського держ. педінституту. Сер. філол. – Кам’янець-Подільський, 1993. – Вип. 1. – С. 305 – 311.

 17. Людина і час. Щастя / П.І. Свідер // Akademia на пошану професора Л.А. Коваленка : до 90-річчя від дня народження. – Кам’янець-Подільський, 1997. – Ч. 2: Гуманітарно-суспільні дослідження. – С. 23-26.

 18. Бачити, думати, діяти… / П. Свідер, Н. Богуцька // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського держ. пед. ун-ту. Сер. філол. – Кам’янець-Подільський, 1998. – Вип. 2. – С. 183-186.

 19. Вічно живе слово / П.І. Свідер  Інформ. вісн. АН ВШ України. – 1998. – С. 5.

 20. Присвячено поету : подоляни про Т. Шевченка / П.І. Свідер  Шевченко і Поділля : зб. наук. пр. за матеріалами другої всеукр. наук. конф. – Кам’янець-Подільський, 1999. – С. 262-263.

 21. На перехресті думок і доріг / П.І. Свідер // Наукові праці Ка'мянець-Подільського пед. ун-ту. Філол. науки. – Кам’янець-Подільський, 2000. – Вип. 4. – С. 190-199.

 22. Образний світ вченого / П.І. Свідер // Тарас Шевченко і українська культура XXI століття : зб. наук. пр. за матер. всеукр. cимп. – Кам’янець-Подільський, 2000. – С. 69-75.

 23. Хто ж він, Чіпка Вареник? / П. І. Свідер // Укр. л-ра в загальноосвіт. школі. – 2000. – № 5. – С. 16-18.

 24. Цвіт образу М. Коцюбинського / П. І. Свідер // Наукові праці Кам’янець-Подільського держ. педагогічного університету : зб. за підсумками звіт. наук. конф. викл. і асп., присвяч. 85-ій річн. Укр. нац.-дем. рев. : у 2 т. – Кам’янець-Подільський, 2002. – Т. 1. – С. 188-190.

 25. Собор. Соборність. Людина. Життя / П.І. Свідер // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету. Філол. науки. – Кам’янець-Подільський, 2003. – Вип.7. – С. 292-296.

ІІІ. Про П. І. Cвідера

 1. Костевич І. Ці світлі сімдесят / І. Костевич // Студентський меридіан. – 1973. – 18 квіт.

 2. Карась П. Воїн, життєлюб, академік / П. Карась // Подільські вісті. – 1999. – 7 трав.

 3. Будзей О. Зі стрічки років Полікарпа Свідера / О. Будзей // Подолянин. – 2003. – 4 квіт.

 4. Сохацька Є.І. Свідер Полікарп Іванович / Є.І. Сохацька // Кам’янець-Подільський державний університет в особах. – Кам’янець-Подільський, 2003. – Т. 1. – С. 377-386.

 5. Професор П.І. Свідер – педагог, літературознавець, громадянин / уклад.: А.О. Рарицький, Н.С. Богуцька та ін.; відп. за вип. О.А. Рарицький. – Кам’янець-Подільський : Мошинський В. С., 2008. – 136 с. – (Серія “Постаті в освіті та науці”; вип. 3).


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   27


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал