Доктори наук, професори Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Біобібліографічний покажчикСторінка18/27
Дата конвертації06.12.2016
Розмір5.31 Mb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   27

І. Окремі видання


 1. Буквар сопілкаря : навч.-метод. посіб. / М. А. Печенюк, П. П. Леонтієв. – Вид. 2-ге випр. і доп.. – Хмельницький : Поділля, 2004. – 135 с.

 2. Дзвінкі голоси : музична хрестоматія : пісенний матеріал : навч.-метод. посіб. 1-2 кл. / М. А. Печенюк, Леонтієв П. П. – Т. : Астон, 1999. – 57 с.

 3. Дзвінкі голоси : музична хрестоматія : пісенний матеріал : навч.-метод. посіб. 3 кл. / М. А. Печенюк. – Т. : Астон, . – 1999. – 75 с.

 4. Дзвінкі голоси : музична хрестоматія : пісенний матеріал : навч.-метод. посіб. 4 кл. / М. А. Печенюк. – Т. : Астон, . – 1999. – 88 с.

 5. Дзвінкі голоси : музична хрестоматія : пісенний матеріал : навч.-метод. посіб. 5 кл. / М. А. Печенюк. – Т. : Астон . – 2000. – 100 с.

 6. Дзвінкі голоси : музична хрестоматія : пісенний матеріал : навч.-метод. посіб. 6 кл. / М. А. Печенюк. – Т. : Астон. – 2000. – 75 с.

 7. Дзвінкі голоси : музична хрестоматія : пісенний матеріал : навч.-метод. посіб. 7 кл. / М. А. Печенюк, Леонтієв П. П. – Т. : Астон, – 2001. – 106 с.

 8. Дзвінкі голоси : музична хрестоматія : пісенний матеріал : навч.-метод. посіб. 8 кл. / М. А. Печенюк. – Т. : Астон. – 2002. – 168 с.

 9. Музиканти Кам’ янеччини : біографічно-репертуарний довідник / М. А. Печенюк. – Хмельницький : Поділля, 2003. – 480 с.

 10. Організація ансамблю бандуристів у педагогічному інституті : метод. рекоменд. студентам-практикантам та вчителям музики / М. А. Печенюк – Нова Ушиця, 1995. – 13 с.

 11. Фольклорна збирацька практика : програма та метод. рекоменд. / М. А. Печенюк. – Кам’янець-Подільський, 1995. – 22 с.

 12. Програма та навчальний матеріал занять з постановки голосу для студентів спеціальності “Педагогіка і методика середньої освіти. Музика” : метод. розробки. / М. А. Печенюк, Т. М. Плющ. – Кам’янець-Подільський, 2002. – 18 с.

 13. Фольклорна збирацька практика : програма та метод. рекоменд. / М. А. Печенюк – Кам’янець-Подільсь-кий : Міська друкарня, 1995. – 22 с.

 14. Державний екзамен : музика з методикою викладання : програма для спеціальності “Педагогіка та методика середньої освіти. Музика” / М. А. Печенюк, З. П. Яропуд. – Кам’янець-Подільський, 2004. – 25 с.

 15. Програма та навчальний матеріал занять з «Основ наукових досліджень» : програма для спеціальності “Педагогіка та методика середньої освіти. Музика”. – Кам’янець-Подільський, 2004. – 16 с.

ІІ. Статті в журналах і збірниках наукові праць

 1. Вокальна підготовка вчителя музики на педагогічному факультеті / М. А. Печенюк // Зб. наук. праць викл. пед. ф-ту. – Кам’янець-Подільський, 1997. – Вип. ІІІ. – С. 133-134.

 2. Охорона дитячого голосу / М. А. Печенюк // Зб. наук. праць викл. пед. факультету. – Кам’янець-Подільський, 1997. – Вип. І. – C. 236-243.

 3. Просвітницька діяльність подільського вчителя М. Ф. Пащенка / М. А. Печенюк // Музично-педагогічна і творча діяльність М. Леонтовича в контексті відродження національної освіти та культури (до 120-річчя від дня народження) : матеріали І всеукраїнської наук.-практ. конф. – Кам’янець- Подільський, 1997. – С. 94-98.

 4. Сопілка на уроках музики / М. А. Печенюк, П. П. Леонтієв // Педагогічний вісник : наук.-метод. журн. – Хмельницький, 1998. – №1, – С. 18.

 5. Пісенна творчість композиторів Кам’янеччини / М. А. Печенюк // Матеріали до українського мистецтвознавства. Микола Леонтович і сучасна освіта та культура (До 125-річчя від дня народження) : зб. матеріалів конф. – К.; Кам’янець-Подільський, 2003. – С. 91-97.

 6. Музиканти Кам’янеччини (кінець ХІХ початок ХХ ст.) / М. А. Печенюк // Наук. праці Кам’янець-Поділ. держ. ун-ту : зб. за підсумками звіт. наук. конф. викл. і асп., присв. 85-річчю від дня створення університету : вип. 2., у 2 т.- Кам’янець-Подільський .– Т.1.– С. 283.

 7. Збирачка фольклору Тамара Сис-Бистрицька (до 90-річчя Т. Сис-Бистрицької) / М. А. Печенюк // Народна творчість та етнографія. – 2003. – №5. – С. 111-115.

 8. Пам’яті великого композитора / М. А. Печенюк // Мистецтво та освіта. – 2003. – №4. – С. 60.

 9. Діячі музичної культури Поділля ) / М. А. Печенюк // Зб. наук. праць. Серія педагогічна. – Кам’янець-Подільський, 2004. – Вип. 6. – С. 14-17.

 10. Організація наукової роботи на педагогічному факультеті / М. А. Печенюк // Зб. наук. праць Кам’янець-Поділ. держ. ун-ту. Серія педагогічна. – Кам’янець-Подільський, 2004. – Вип. 5. – С. 195-204.

 11. Pieśni z Podola // Polacy na Podolu. – Pamętnic Kijovski. – Kijov. – 2004. – T. 7. – S. 354-357.

 12. Polski śpiewnik Podola // Rota. Kwartalnik dla Po-lonii i Polaków poza Granizami Kraju. – Warszawa : Wydawza “Fundacja pomocy szkołow polskim na wscondzie im.T.Gonie-wicza”. – 2004. – №2/3. – S. 132.

 13. Сис-Бистрицька (до 90-річчя Т. Сис-Бистрицької) // Rota. Kwartalnik dla Polonii i Polaków poza Granizami Kraju. – Warszawa : Wydawza “Fundacja pomocy szkołow polskim na wscon-dzie im.T.Gonie-wicza”. – 2004. – №1. – S. 70.

 14. Видатний піаніст Лео Сирота (повернення із забуття) / М. А. Печенюк // Наука і освіта – 2005 : матер. VІІІ міжнар. наук.- практ. конф., 7-21 лютого 2005 р. – Дніпропетровськ, 2005. – Т. 29: – С. 19-21.

 15. Музика – його покликання / М. А. Печенюк // Кам’янець-Подільський державний університет в особах / [творчий задум та загальна редакція О. М. Завльнюка]. – Кам’янець-Подільський, 2005. – Т.2. – С. 386-391.

 16. Науково-творча діяльність професора музики Подільської губернії Тадея Ганицького / М. А. Печенюк // Кам’янець-Подільський у контексті україно-європейських культурних зв’язків: історія та сучасність : зб. ма-теріалів ІІ між нар. наук.-практ. конф. – Кам’янець-Подільський, 2005. – С. 185-187.

 17. Тадей Ганицький – славний музичний діяч Кам’янеччини / М. А. Печенюк // Наук. записки Терноп. нац. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка та Нац. муз. акад. України ім. П.Чайковського, 2005. – №2 (14). – С. 43-47.

 18. До історії вокальної педагогіки / М. А. Печенюк // Проблеми педагогічних технологій : зб. наук.праць. – Луцьк, 2006. – Вип. 1. – С. 73-76

 19. Лео Сирота – піаніст і педагог / М. А. Печенюк // Наук. праці Кам’я-нець-Поділ. держ. ун-ту : зб. за підсумками звіт. наук. конф. викладачів, асп. і докторантів. – Кам’янець-Подільський, 2006. – Вип. 5. – С. 179-180.

 20. Естетичне виховання засобами вокально-хорового мистецтва / М. А. Печенюк // Зб. наук. праць Кам’янець-Поділ. держ. ун-ту Серія педагогічна. – Кам’янець-Подільський, 2007. – Вип. 13. – Кн. 2. – С. 170-173.

 21. Использование сопилки в учебно-воспитательном процессе / М. А. Печенюк //Музычнае i тэатральнае мастацтва: праблемы выкладання : наву-кова-метадычны часопіс. – Минськ, 2007. – №4. – С. 53-56.

 22. Музей М. Леонтовича в Кам’янець-Подільському університеті / М. А. Печенюк // Зб. наук. праць. Серія педагогічна. – Кам’янець-Подільський, 2007. – Вип. 14. – С. 110-111.

 23. Духовне джерело науки / М. А. Печенюк // Кам’янець-Подільський національний університет імені І.Огієнка в особах / [творчий задум та загальна редакція О. М. Завальнюка]. – Кам’янець-Подільський. 2008. – Т.З. – С. 189-207.

 24. Музей М. Д. Леонтовича / М. А. Печенюк // Мистецтво та освіта. – 2008. – №2. – С. 56.

 25. Освітня колиска Людмили Іванової / М. А. Печенюк // Кам’янець-Подільський національний університет ім.. І. Огієнка в особах / [творчий задум та загальна редакція О. М. Завальнюка]. – Кам’янець-Подільський, 2008. – Т.З. – С. 676-684.

 26. Викладання курсу “Методика музичного виховання” у руслі вимог кредитно-модульної системи / М. А. Печенюк // Наук. праці Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту імені Івана Огієнка : у 5 т. – Кам’янець-Подільський, 2009. – Вип. 8. – Т. 5. – С. 157-158.

 27. Пісні з Поділля / М. А. Печенюк // Педагогічна освіта: теорія і практика : Зб. наук. праць. –– Кам’янець-По-дільський, 2009. –– Вип. 2. –– С. 236-240.

 28. Polske remeniscenzje w Podolskim piosennym folklorze / М. А. Печенюк // Культурна спадщина України : матеріали Міжн. наук.-практ. конф. – Черкаси, 2009. – С. 105-111.

 29. Структура науково-дослідницької роботи студентів мистецьких спеціальностей вишу / М. А. Печенюк // Педагогічна освіта: теорія і практика : зб. наук. праць. –– Кам’янець-Подільський, 2009. –– Вип. 1. –– С. 275-279.

 30. Добро великої душі Борис Романович Ліпман. Серія : постаті в освіті і науці. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2010. – С. 18-22.

 31. Інтелектуально-культурний потенціал краю : розвиток культури.Музично-педагогічна діяльність Вища педагогічна осві-та і наука України : історія, сьогодення та перспективи розвитку Хмельницької обл. / ред. рада вид. : В. Г. Кремень (гол.) [та ін.] : ред. кол. тому : О. М. Завальнюк (гол.) [та ін.]. К. : Знання України, 2010. – С. 86-101.

 32. Сучасні досягнення в галузі музичної педагогіки / М. А. Печенюк // Педагогічна освіта: теорія і практика : зб. наук праць. – Кам’янець-Подільський, 2010. – Вип. 5. – С. 286-293.

 33. Формування професійно-педагогічної майстерності майбутніх педагогів-музикантів у “Вокальному класі” / М. А. Печенюк // Мистецька освіта: теоретичні та методичні засади : матер. II міжнар. наук. конф., 20-30 верес. 2010 р. – Суми : Суми, 2010. – С. 143-144.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   27


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал