Доктори наук, професори Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Біобібліографічний покажчикСторінка17/27
Дата конвертації06.12.2016
Розмір5.31 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   27
Миронова Світлана Петрівна,_mg_0177

доктор педагогічних наук, професор,

завідувач кафедри корекційної педагогіки

та інклюзивної освіти


Народилася 6 липня 1963 року в місті Пологи Запорізької області.

З 1970 по 1980 рік навчалась у Пологівській середній школі № 4. У 1980-1981 навчальному році працювала старшою піонервожатою Пологівської середньої школи № 1.

З 1981 по 1983 рік навчалась у Запорізькому педагогічному училищі на дошкільному відділенні, отримала дипломом з відзнакою і спеціальність вихователя дошкільного закладу. У 1983 р. поступила на дефектологічний факультет Київського державного педагогічного інституту ім. М.Горького і 1988 року закінчила його, одержавши диплом з відзнакою і спеціальність “Вчитель і логопед допоміжної школи, олігофренопедагог дошкільних закладів”.

За розподілом була направлена на роботу в Кам’янець-Подільський державний педагогічний інститут ім. Затонського (нині – Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка), стала першим фахівцем-дефектологом нашого ВНЗ. Спочатку працювала асистентом педагогічного факультету на дефектологічному відділенні, згодом асистентом кафедри психології, а з 1990 р. - асистентом на створеній кафедрі олігофренопедагогіки. Багато зусиль доклала до організації підготовки фахівців-дефектологів у регіоні, укладання зв’язків із спеціальними закладами та інститутами післядипломної освіти, створення навчальної, методичної та матеріально-технічної бази підготовки вчителів спеціальних шкіл.

З 1991 по 1994 р. навчалася в аспірантурі Київського державного педагогічного інституту, водночас працюючи за сумісництвом у Кам’янець-Подільському педагогічному інституті. 1994 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук на тему “Формування професійної готовності педагога – дефектолога до корекційно-виховної роботи з розумово відсталими дошкільниками ” і була призначена старшим викладачем кафедри олігофренопедагогіки. У 1995-1996 н.р. працювала на посаді заступника декана дефектологічного факультету. Протягом 1996 – 2002 р. виконувала обов’язки завідувача кафедри олігофренопедагогіки, згодом – дефектології (у зв’язку з реорганізацією). 1998 року їй присвоєно вчене звання доцента.

З 1 листопада 2002 р. по 31 жовтня 2005 р. навчалася в докторантурі при лабораторії олігофренопедагогіки Інституту спеціальної педагогіки АПН України, водночас продовжуючи працювати за сумісництвом на кафедрі реабілітаційної педагогіки Кам’янець-Подільського державного університету. Після докторантури повернулася на постійну роботу до К-ПДУ спочатку на посаду доцента, а з 2007 року – професора кафедри дефектології.

2007 року захистила докторську дисертацію на тему «Теоретико-методичні основи підготовки майбутніх учителів до корекційної роботи в освітніх закладах для дітей з вадами інтелекту». У травні 2008 р. їй присуджено науковий ступінь доктора педагогічних наук зі спеціальності «корекційна педагогіка», у жовтні 2008 р. – вчене звання професора кафедри дефектології.

У 2009–2011 рр. очолювала кафедру педагогіки і методики дошкільної та початкової освіти, з 2011 р. – кафедру корекційної педагогіки та інклюзивної освіти.

За 24 роки роботи у ВНЗ викладала багато дисциплін. Зокрема, олігофренопедагогіку; ручну працю із спеціальною методикою викладання; психологію розумово відсталої дитини; основи дефектології; логопедію; спеціальну педагогіку; педагогіку; ранню діагностико-корекційну роботу з дітьми із складними вадами розвитку; організацію роботи з батьками, що мають дітей із складними вадами розвитку; методику викладання корекційної педагогіки; основи інтегрованої та інклюзивної освіти; спецкурси. Проте основною дисципліною серед них є, звичайно, корекційна педагогіка, якій присвячена більшість її наукових досліджень, навчальних та методичних посібників. В останні роки відповідно до актуальних проблем корекційної педагогіки одним із напрямків наукового пошуку стали питання організації та методики інклюзивної освіти дітей з психофізичними порушеннями.

С.П.Миронова є практикуючим дефектологом, оскільки викладацьку й наукову роботу поєднує з роботою корекційного педагога в міській психолого-медико-педагогічній консультації.

Багато уваги приділяє методичній роботі, щороку читає лекції, проводить практичні заняття на курсах підвищення кваліфікації вчителів спеціальних шкіл. Постійно надає консультації батькам і педагогам міста, району з питань виховання та навчання дітей з особливими потребами, бере участь у комплектації та методичному керівництві спеціальних дошкільних груп та інклюзивних закладів міста.

Світлана Петрівна постійно бере участь у міжнародних, всеукраїнських та регіональних наукових і науково-методичних семінарах, конференціях як у місті, так і за його межами (Львів, Київ, Чернівці, Тернопіль, Івано-Франківськ, Переяслав-Хмельницький, Херсон, Одеса, Хмельницький та ін.).

Вона – керівник наукової школи «Психолого-педагогічне забезпечення навчально-корекційної і корекційно-виховної роботи з дітьми, що мають вади психофізичного розвитку». Здійснює наукове керівництво науково-дослідною роботою аспірантів, магістрантів. 5 аспірантів під науковим керівництвом С.П. Миронової захистили дисертації на здобуття вченого ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.03 – корекційна педагогіка.

У колі наукових інтересів – проблеми удосконалення корекційної роботи в закладах для дітей з вадами інтелекту; змістові, організаційні та методичні засади підготовки вчителів до роботи з дітьми, що потребують корекції психофізичного розвитку, як у системі корекційної, так і інклюзивної освіти.

Світлана Петрівна є членом експертної групи з питань впровадження інклюзивного навчання в загальноосвітні заклади м. Кам’янця-Подільського, заступником голови методичної комісії зі спеціальної педагогіки науково-методичної Ради Міністерства освіти та науки України, членом комісії вищої спеціальної освіти при науково-методичній раді відділення вищої освіти МОН України.

Нею опубліковано 141 наукову працю, з них 107 наукового і 34 навчально-методичного характеру, у тому числі: 3 монографії (2 – у співавторстві); 1 підручник (у співавторстві) рекомендований МОН України; 18 навчальних і навчально-методичних посібників (12 у співавторстві), з яких 8 рекомендовано МОН України; низка статей у міжнародних збірниках наукових праць, виданих за кордоном, та українських журналах і збірниках наукових праць.

Її творча і сумлінна праця відзначена багатьма нагородами: • медаллю «За трудовую доблесть» (1986);

 • Почесними грамотами МОН України, Хмельницької обласної державної адміністрації, виконавчого комітету Кам’янець-Подільської міської ради (2), Кам’янець-Подільської районної державної адміністрації, Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (3);

 • Дипломами і подяками Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, відзнакою «За вагомий внесок у розвиток освіти і науки в Кам’янець-Подільському державному університеті»;

 • Подяками Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова, видавництва «Шкільний світ» за плідну співпрацю;

 • Золотою медаллю і дипломом за особисту участь у Третій національній виставці-презентації «Інноватика в сучасній освіті» (2011); та Четвертій національній виставці-презентації «Інноватика в сучасній освіті» (2012).

Світлана Петрівна одружена, виховує двох дітей – сина – аспіранта Національного авіаційного університету та доньку – школярку.Наукові праці С.П. Миронової

І. Окремі видання

Підручники

 1. Принципи навчання дітей, які потребують корекції розумового розвитку. Форми організації навчання в спеціальній корекційній школі / С. П. Миронова. // Синьов В.М. Корекційна психопедагогіка. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2009. – Ч. 2 : Навчання і виховання дітей, розд. 7, 9. – С. 39 – 70, 118 – 148.

Монографії

 1. Підготовка вчителів до корекційної роботи в системі освіти дітей з вадами інтелекту: монографія / С.П. Миронова. – Кам’янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2007. – 304 с.

 2. Внесок учених Хмельниччини у розвиток корекційної педагогіки та спеціальної психології. 3.3. Становлення і розвиток професійної підготовки вчителів спеціальних шкіл на Хмельниччині / С.П. Миронова. // Вища педагогічна освіта і наука України : історія, сьогодення та перспективи розвитку. Хмельницька обл. / ред. рада: В.Г. Кремень (голова) [та ін.] ; редкол. Тому : О.М. Завальнюк (голова) [та ін.] : монографія. – К.: Знання України, 2010. – С. 196 – 202, С. 246 – 252.

 3. Формування самообслуговуючої діяльності у дітей-сиріт з вадами інтелекту : монографія / С.П. Миронова, О.С. Форнальчук. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2012. – 156 с.

Навчальні посібники

 1. Спеціальна психологія. Тексти: навч. посіб. / С.П. Миронова, М.П. Матвєєва. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. держ. пед. ун-т, інформ.- видав. відділ, 1999. – Ч. І. – 158 с.

 2. Спеціальна психологія. Тексти: навч.посібник. / С.П. Миронова, М.П. Матвєєва. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. держ. пед. ун-т, інформ.-видав. відділ, 2001. – Ч. ІІ. – 140 с.

 3. Самостійна робота студентів з дисципліни „Корекційна педагогіка (Олігофренопедагогіка)” : навч. посіб. / Уклад. С. П. Миронова – Кам’янець-Подільський : К-ПДУ, інформ.-видав. відділ, 2003. – 104 с.

 4. Психолого-педагогічні основи корекційної роботи в спеціальній школі. Хрестоматія : навч. посіб. / за ред. С.П. Миронової. – Кам’янець-Подільський : К-ПДУ, інформ.-видав. відділ, 2004. – 220 с.

 5. Олігофренопедагогіка. Компактний навчальний курс: навч. посіб. / С. П. Миронова. – Кам’янець-Подільський : КПДУ, ред.-видав. відділ, 2008. – 204 с.

 6. Методика корекційної роботи з дітьми, які мають вади розумового розвитку / С.П. Миронова. // Методика навчання учнів 1-4-х класів спеціальної школи : навчальний посібник / за ред. О.В.Гаврилова. – Кам’янець-Подільський : Друк-Сервіс, 2011. – 312 с.

Навчально-методичні посібники

 1. Теоретичні аспекти та методика подолання заїкання у молодших школярів / С.П. Миронова, Л.Л. Гуцал. – Хмельницький : Поділля, 2001. – 92 с.

 2. Корекційна робота в системі освіти дітей з вадами розумового розвитку: навч.-метод. посіб. / С.П. Миронова, О.В. Гаврилов, М.П. Матвєєва. – Кам’янець-Подільський : КПДУ, 2005. – 164 с.

 3. Основи корекційної педагогіки : навч.-метод. посіб. / С.П. Миронова, О.В. Гаврилов, М.П. Матвєєва. – КПНУ ім. І. Огієнка, 2010. – 264 с.

 4. Інклюзивна освіта : теорія та практика : навч.-метод. посіб. / за заг. ред. С.П. Миронової. – Кам’янець-Подільський : КПНУ ім. І. Огієнка, 2010. – 238 с.

Методичні посібники

 1. Вивчення особистості учня: методичні рекомендації для педагогів, які працюють з молодшими школярами / С.П. Миронова, В.С. Карпалюк, В.Г. Кузь, В.Д. Федоров та ін. – Хмельницький : МТЦНТІ, 1989. – 57с.

 2. Методичні рекомендації з організації педагогічної практики студентів 2 курсу дефектологічного відділення в допоміжній школі : методичні рекомендації / С.П. Миронова, М.П. Матвєєва. – Кам’янець – Подільський, 1990. – 18 с.

 3. Методичні рекомендації до вивчення курсу олігофренопедагогіки на дефектологічному факультеті / С.П. Миронова. – Кам’янець- Подільський : Кам’янець-Поділ. держ. пед. ін-т, наук.-видав. відділ, 1995. – 50 с.

 4. Статеве виховання. Моральна підготовка учнів допоміжної школи до сімейного життя: метод. посіб. / С.П.Миронова, М.П. Матвєєва. – Кам’янець - Подільський, 1996. – 36 с.

 5. Вимоги до уроку в спеціальній школі для дітей з вадами інтелекту: методичні рекомендації / С.П.Миронова. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 1998. - 24 с.

 6. Реалізація індивідуального підходу до дітей з вадами інтелекту у процесі навчання : методичні рекомендації / С. П. Миронова, М. П. Матвєєва. – Кам’янець-Подільський : КПДУ, інформ.-видав. відділ, 2001. – 26с.

 7. Вимоги до написання, оформлення, захисту курсових, дипломних і магістерських робіт із спеціальної педагогіки : метод. реком. для студентів і магістрантів спеціальності “Дефектологія” / С. П. Миронова. – Кам’янець-Подільський : К-ПДПУ, інформ.-видав. відділ, 2003. – 50 с.

Брошури

 1. Діяльність факультету корекційної та соціальної педагогіки і психології Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка в галузі інклюзивної освіти молоді та дітей з особливими потребами / С. П. Миронова. – Кам’янець-Подільський : Медобори-2006, 2011. – 16 с.

ІІ. Статті в журналах і збірниках наукових праць

 1. Професіограма олігофренопедагога дошкільних закладів / С. П. Миронова. // Конспект. – 1996 . – № 3. – С. 12 – 22.

 2. Структура професійної діяльності олігофренопедагога дошкільних закладів / С. П. Миронова // Психолого-педагогічні основи професійної підготовки вчителя : наук.-метод. зб., Вип. 1. – Кам’янець-Подільський : КПДПІ, наук.-видав. відділ. – 1996. – С. 74 – 79.

 3. Причини і шляхи подолання неуспішності учнів початкових класів / С. П. Миронова // Вертикаль. – 1997. – № 4. – С. 53 – 57.

 4. Міжпредметні зв’язки та самостійна робота студентів як засоби формування професійної спрямованості майбутніх спеціалістів. / С. П. Миронова // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету : Серія соціально-педагогічна. Змістові засади професійної підготовки соціально-педагогічних працівників. – Кам’янець-Подільський : К-ПДПУ, інформ.-видав. відділ, 1999. – Вип. 1. – С. 18 – 24.

 5. Моральна рефлексія в духовному становленні особистості./ С. П. Миронова // Науково-методичний збірник «Кроки до компетентності та інтеграції в суспільство». – Київ : Контекст. – 2000. – С. 181 – 185.

 6. Концептуальні основи підготовки вчителя-дефектолога до корекційної роботи у спеціальних закладах. / С. П. Миронова // Вісник Львівського університету : Серія педагогічна. – 2003. – Вип. 17. – С. 19 – 24.

 7. Підготовка майбутніх вчителів-дефектологів до використання прикладних комп’ютерних програм у спеціальній школі. / С. П. Миронова // Використання інтерактивних та мультимедійних засобів у підготовці педагога : зб. наук. праць. – Кам’янець-Подільський : Абетка – НОВА, 2003. – С. 65 – 73.

 8. Використання комп’ютера у корекційному навчанні дітей з вадами інтелекту. / С. П. Миронова // Дефектологія. – 2003. – № 3. – С. 41 – 44.

 9. Самостійна робота студентів-дефектологів як основа особистісно орієнтованої професійної освіти. / С. П. Миронова // Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного педуніверситету ім. Г. Сковороди : наук.-теорет. часопис. – Переяслав -Хмельницький, 2003. – С. 342 – 347.

 10. Програмований контроль знань як один із засобів підвищення ефективності навчання майбутніх вчителів спеціальних шкіл / С. П. Миронова // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. праць: Педагогіка та психологія. – Чернівці : Рута, 2003. – Вип. 183. – С. 68 – 72.

 11. З історії підготовки вчителів допоміжної школи в Україні / С. П. Миронова // Дидактичні та соціально-психологічні аспекти корекційної роботи у спеціальній школі : наук.-метод. зб. / за ред. В.І. Бондаря, В.В. Засенка. – Вип. 5. – К.: Наук. світ, 2004. – С. 39– 42.

 12. Корекційна робота як специфіка професійної діяльності педагога – дефектолога / С. П. Миронова. // Дефектологія. – 2004. – № 2. – С. 11 – 14.

 13. Сутність і методика здійснення корекційно-педагогічної діяльності вчителя допоміжної школи / С. П. Миронова // Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова: зб. наук. праць. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2004. – № 1. – С. 154 – 169. – ( Серія : Корекційна педагогіка та психологія) – № 19.

 14. З історії розвитку спеціальної освіти у Подільському і Західному регіонах України / С. П. Миронова // Педагогічне Поділля: зб. наук. праць Кам’янець-Поділ. держ. ун-ту. Серія соціально-педагогічна. / відп. ред. Ю.М. Ковальчук. Упоряд. Гурський В.А. – Кам’янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2005. – Вип. 4, т. 1 – С. 12 – 18.

 15. Методична робота як складова професійної діяльності вчителів спеціальних шкіл / С. П. Миронова // Дефектологія. – 2005. – № 3. – С. 13 – 18.

 16. Ценностные ориентации профессиональной подготовки коррекционных педагогов / С. П. Миронова // Подготовка дефектологов в системе высшей школы : состояние, перспективы развития : матер. междунар. научно-метод. семинара. – Минск : Белорусский госуд. пед. ун-т им. М. Танка. – 2005. – С. 85 – 90.

 17. Підготовка студентів – корекційних педагогів до подальшого професійного вдосконалення / С. П. Миронова // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. праць : Педагогіка та психологія. – Чернівці : Рута, 2005. – Вип. 258. – С. 132 – 140.

 18. Сучасний стан забезпеченнями фахівцями спеціальних шкіл для дітей з вадами інтелекту / С. П. Миронова // Нові технології навчання : наук.-метод. зб. – К.: Наук.-метод. центр вищої освіти, 2006. – Вип. 44. – С. 91 – 96.

 19. Специфіка реалізації дидактичних принципів вищої школи у підготовці корекційних педагогів / С. П. Миронова // Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова : Серія № 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія : зб. наук. праць. –– К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2006. – Вип. 5. – С. 97 – 104.

 20. Сучасний стан готовності студентів до професійної діяльності вчителя допоміжної школи. / С. П. Миронова // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського державного університету : Серія соціально-педагогічна / відп. ред. В.І. Співак ; упоряд. О.В.Гаврилов. – Кам’янець-Подільський : Мошинський В. С., 2006. – Вип. VІ – С. 32 – 36.

 21. Форми і методи організації навчального процесу у вищому навчальному закладі / С. П. Миронова // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського державного університету : Серія педагогічна / відп. ред. П.І. Каньоса. – Кам’янець-Подільський : ПП Мошак, 2006. – Вип. 9 – С. 5 – 8.

 22. Особливості професійної діяльності корекційного педагога у роботі з сім’ями, що виховують дітей з порушеннями у розвитку / С. П. Миронова // Дефектологія. – 2006. – № 4. – С. 27 – 30.

 23. Теоретичні основи побудови моделі діяльності педагога. / С. П. Миронова // Нові технології навчання: наук.-метод. зб. – К.: Інст. іннов. технол. і змісту освіти, 2006. – Вип. 46. – С. 36 – 41.

 24. Робота педагога психолого-медико-педагогічної консультації з батьками, що виховують дітей з проблемами розвитку / С. П. Миронова // Pomoc rodzinie dysfunkcyjnej. Miedzynarodowa Konferencja Naukowa: рraca zbiorowa/ pod red. Barbary Kaldon. – Sandomierz ; Stalowa Wola : Wydawnictwo Diecezjalne i drukarnia w Sandomierzu. – 2006. – С. 197 – 205.

 25. Соціальне середовище і особистість дитини з вадами психофізичного розвитку / С. П. Миронова // Церква, сім’я і школа у розв’язанні проблем виховання підростаючого покоління : мат. наук.-практ. конфер. 10 січня 2007 р. – Кам’янець-Подільський, 2007. – С. 232 – 236.

 26. Концептуальна модель діяльності сучасного корекційного педагога / С. П. Миронова // Дефектологія. – 2007. – № 1. – С. 3 – 6.

 27. Цілісність особистості педагога як необхідна передумова ефективності корекційної роботи / С. П. Миронова // Дефектологія. – 2007. – № 3. – С. 41 – 44.

 28. Загальна характеристика етапів підготовки дефектологічних кадрів / С. П. Миронова // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова : зб. наук. праць. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2007. – № 8. – С. 23 – 25.

 29. Модель підготовки вчителя-дефектолога до корекційної роботи / С. П. Миронова // Вісник Луганського національного університету імені Т.Г. Шевченка : Альма-матер ЛНУ, 2008. – № 12 (151) – С. 185 – 189.

 30. Етапи підготовки майбутніх педагогів до корекційної роботи з розумово відсталими дітьми / С. П. Миронова // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського державного університету / за ред. О.В. Гаврилова, В.І. Співака. – Кам’янець-Подільський: Мошинський В.С., 2008. – С.82 – 88. – (Серія соціально-педагогічна; вип. 8).

 31. Спецкурс «Корекційна робота педагога з розумово відсталими дітьми» як засіб інтеграції та удосконалення професійних знань і умінь вчителя-дефектолога / С. П. Миронова // Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова : зб. наук. праць. За матеріалами між нар. наук. конфер. «Тенденції розвитку корекційної освіти в Україні» – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2008. – № 11. – С. 136 – 140. – (Серія : Корекційна педагогіка та психологія). – Вип. 19.

 32. Відображення фахової моделі діяльності корекційного педагога у професійній підготовці / С. П. Миронова // Сучасні освітні технології навчання у вищій школі : теорія і практика : наук. зб. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2008. – С. 363 – 375.

 33. Реалізація корекційних цілей у разі використання сучасних освітніх технологій у спеціальних школах / С. П. Миронова // Нові технології навчання : наук.-метод. зб. – К.: Інст. іннов. технол. і змісту освіти МОН України, 2008. – Вип. 53. – С. 70 – 73.

 34. Психокорекційна робота з молодшими школярами, які мають вади психофізичного розвитку, в умовах інтегрованого навчання / С. П. Миронова, М.П. Матвєєва, Л.М. Гречко // Дефектологія. – 2008. – № 4. – С. 17 – 20.

 35. Рівні готовності майбутніх педагогів до корекційної роботи з дітьми, що мають порушення інтелекту / С. П. Миронова // Материали за 5-та международна научна практична конференция, «Найновите научни постижения» : Педагогически науки. – Софія: «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2009. – Т. 14. – С. 3 – 5.

 36. До проблеми уніфікації понятійно-категоріального апарату дефектології / С. П. Миронова, О.В. Гаврилов // Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова: зб. наук. праць. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2009. – №13. – С. 97 - 100. – (Серія : Корекційна педагогіка та психологія). – Вип. 19.

 37. Теоретичний аналіз проблеми впровадження педагогічних технологій у вищому навчальному закладі / С. П. Миронова // Збірник наукових праць «Педагогічна освіта: теорія і практика». –– Кам’янець-Подільський : Медобори-2006, 2009. – Вип. 1. – С. 9 – 14.

 38. Співпраця вчителя індивідуального навчання з іншими спеціалістами та батьками дитини / С. П. Миронова // Materially V Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji “Nauka i inowacja - 2009”. Volume 5. Pedagogiczne nauki. – Przemysl : Nauka i studia. – Str. 3 – 5.

 39. Формування професійно-технологічної компетентності корекційного педагога / С. П. Миронова // Модернізація вищої освіти в контексті європейського виміру : наук.-метод. зб. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2009. – С. 313 – 318.

 40. Роль сім’ї та громадськості у розв’язанні проблем корекційної освіти / С. П. Миронова // Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова: зб. наук. праць. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2009. – № 14. – С. 98 – 100. – (Серія : Корекційна педагогіка та психологія). – Вип. 19.

 41. Особенности индивидуального обучения детей с нарушениями психофизического развития / С. П. Миронова // Специальное образование: традиции и инновации: матер. ІІ междунар. науч.-практ. конфер., г. Минск, 8 – 9 апреля 2010. / Белорусский гос. пед. ун-т им. М. Танка. – Минск: БГПУ, 2010. – С.168 – 170.

 42. Особливості інклюзивної дошкільної освіти / С. П. Миронова // Вихователь-методист дошкільного закладу. – 2010. – № 11. – С. 8 – 15.

 43. Робота спеціалістів дошкільного навчального закладу з родинами дітей, що мають вади психофізичного розвитку / С. П. Миронова // Вихователь-методист дошкільного закладу. – 2010. – № 12. – С. 62 – 72.

 44. Підготовка педагогічного персоналу до роботи в системі інклюзивної освіти дітей з психофізичними порушеннями / С. П. Миронова // Инклюзивное образование на современном этапе становления школы инновационного типа : материалы Всеукр. науч.-практич. конфер. (с участием зарубежных ученых) / под общ. ред. Ляшенко А.Н. – Симферополь: РВУЗ «КИПУ», 2011. – С.222 – 226.

 45. Ставлення студентів і педагогів до проблем інклюзивної освіти дітей з психофізичними порушеннями / С. П. Миронова, О.О. Завальнюк // Дефектологія. – 2011. – № 1. – С. 8 – 12.

 46. Особливості фахової діяльності керівника закладу корекційної освіти/ С. П. Миронова // Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова: зб. наук. праць. – К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2011. – №17. – С. 169 - 173. – (Серія: Корекційна педагогіка та спеціальна психологія). – Вип. 19.

 47. Педагогічна допомога дитині раннього віку з особливостями психофізичного розвитку / С. П. Миронова // Вихователь-методист дошкільного закладу. – 2011. – № 5. – С. 65 – 72.

 48. Розвиток теорії корекційної роботи у період становлення української олігофренопедагогіки / С. П. Миронова // Гуманітарні студії: Україна – Польща : зб. наук. праць – Кам’янець-Подільський : Зволейко Д.Г., 2011. – С.287 – 294.

 49. Командний підхід до психолого-педагогічного супроводу дітей з вадами психофізичного розвитку в умовах інклюзивної освіти / С. П. Миронова // Вісник Луганського національного університету імені Т.Г. Шевченка, Педагогічні науки, ч. 3.Луганськ: : ЛНУ ім. Т.Г.Шевченка, 2011. – № 14 (225) – С. 108 – 112.

 50. Дифференцированный подход к подготовке специалистов для инклюзивного образования / С. П. Миронова // Формирование личности ребенка с особыми потребностями в условиях меняющегося мира [Электронный ресурс]: Электронные дан. и прогр. (40 Мб). – Минск, 2011. – 1 электр. опт. диск (DVD-ROM) : цв.

 51. Підготовка вихователів до виховання дітей-сиріт з вадами інтелекту / С. П. Миронова // Materialy VІII mezinarodni vedecko – prakticka conference “Dny vedy - 2012”. – Dil 25. Pedagogika : Praha. Publishing House “Education and Science” s.r.o. – С. 38 – 40.

 52. Дифференцированная подготовка специалистов для инклюзивного образования / С. П. Миронова, Н.М. Коваль, О.В. Коган // Коррекционно-развивающее и специальное образование: инновации, перспективы, проблемы : мат. I междунар. заочной науч.-практ. конфер. / под общ. ред. Н.Г. Калашниковой, Г.Ф. Кумариной, В.В. Гладкой, В.В. Зикратова [и др.]. – Барнаул : АЗБУКА, 2012. – С. 457 – 459.

 53. Методическая работа специальной школы как средство развития профессиональной компетентности коррекционного педагога / С. П. Миронова // Актуальные проблемы обучения и воспитания лиц с ограниченными возможностями здоровья: мат. II Междунар. науч.-практич. конфер., Москва, 19–21 июня 2012 г.: в 3 т. – М., 2012. – Т. 1. – С. 33 – 39.


ІІІ. Про С.П. Миронову

 1. Світлана Петрівна Миронова // Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка в особах. - Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2008. – С. 400 - 408.

 2. Миронова Світлана Петрівна // Педагогічний: віхи розвою: історичний нарис. Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2010. - С. 61.

 3. Миронова Світлана Петрівна // Дефектологічний словник: навчальний посібник / За ред. В.І.Бондаря, В.М.Синьова. – К.: МП Леся, 2011. – С. 267 – 268.

 4. Миронова Світлана Петрівна // Факультет корекційної та соціальної педагогіки і психології Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: історичний нарис / Співак В.І., Гаврилов О.В., Михальський А.В. - Кам’янець-Подільський: Медобори – 2006, 2012. – С. 44 – 46.


Нечитайло Віталій Васильович, c:\users\user\desktop\нечитайло\19.jpg

доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри політології і соціології


Народився Віталій Васильович 7 червня 1941 року в селі Пилипівка-1 Чуднівського району Житомирської області в сім’ї вчителя математики Нечитайла Василя Григоровича та колгоспниці Нечитайло (Дуплійчук) Любові Оверківни. Ріс без батька: повернувшись із фронту важко хворим, він незабаром помер. Спочатку Віталій з матір’ю жив у чужих людей, бо своя хата згоріла, згодом з допомогою родичів збудували власне помешкання, куди й переселилися. Мати весь вік важко працювала – п’ятнадцять років дояркою на фермі, потім – у ланці. Хоча була малоосвіченою, робила все, аби син добре вчився, здобув вищу освіту. 1947 голодного року Віталій став першокласником місцевої семирічки. Першою його вчителькою була Гуменна Ліза Спиридонівна, донька священика з-під Києва, закинута долею в глухе поліське село. Саме вона прищепила хлопчику любов до знань, до історії та рідної мови. У школі була велика бібліотека (при радянській системі освіти, на відміну від теперішньої, усі школи централізовано поповнювалися новою літературою), тому навіть у невеликому селі, далеко від культурних центрів, можна було долучатися до світової і вітчизняної літератури. Після семирічки Віталій навчався в П'ятківській середній школі, відтак у Хустському культосвітньому технікумі, який закінчив з відзнакою. Три роки служив у ракетних військах. Протягом 1964-1968 років навчався в Кам'янець-Подільському державному педагогічному інституті, який також закінчив з відзнакою. Досвідчені педагоги, відомі науковці Л.А.Коваленко, П.Ф.Лаптін, П.Ф.Щербина, І.С.Винокур, А.О.Копилов та інші прищепили здібному студенту любов до науково-дослідної роботи. І він успішно захистив курсову, дипломну роботу з теми «Еволюція житлового будівництва в Глушківцях на Поділлі» (науковий керівник – доктор історичних наук, профессор Л.А.Коваленко). У 1967-1968 навчальному році четвертокурсник Віталій Нечитайло був удостоєний Ленінської стипендії.

Однак професійно науковою роботою Віталій Васильович почав займатися під час роботи в Інституті суспільних наук АН УРСР. Праця поряд з такими відомими істориками, як Я.Д.Ісаєвич, М.К.Івасюта, Ю.Ю.Сливка, Ф.І.Стеблій, І.Г.Патер та ін. була і захоплюючою, і плідною. За порадою доктора історичних наук М.К.Івасюти молодий співробітник вирішив досліджувати аграрні відносини в західних областях України. Кандидатську дисертацію «Підвищення матеріального добробуту і культурного рівня колгоспного селянства західних областей УРСР у 1959-1970 рр.» (науковий керівник доктор історичних наук М.К.Івасюта) Віталій Васильович виконав вчасно і на засіданні Вченої ради при Львівському державному університеті ім. І.Франка успішно її захистив. Водночас разом з іншими науковцями відділу України Інституту працював над упорядкуванням 46 тому (книга 1) історичних праць І.Франка та підготовкою до нього наукових коментарів. Том побачив світ 1985 року у видавництві «Наукова думка».

На львівський період роботи В.В.Нечитайла припадає його участь у підготовці та виданні двох колективних монографій, опублікованих названим видавництвом. Перша – «За щастя оновленої землі. Нариси історії колгоспного селянства західних областей УРСР (1939-1979) (К.,1979). У книзі аналізуються трансформаційні процеси, що відбулися в сільському господарстві західного регіону України за роки радянської влади. Друга – «Робітничий клас УРСР і науково-технічний прогрес» (К.,1980) – присвячена аналізу кількісних і якісних змін у складі робітничого класу, характері його праці, найважливіших сторін науково-технічного прогресу. Докладно висвітлено творчу активність робітників у боротьбі за підвищення продуктивності праці. У той же час В.В. Нечитайло у співробітництві з Ф.І.Стеблієм підготував історичний нарис «Ясенів» до багатотомної історії міст і сіл України (Львівська область). Активним було співробітництво Віталія Васильовича з редакцією журналу «Народна творчість та етнографії», зокрема з одним із його керівників В.Скуратівським. У названому часописі молодий науковець опублікував низку статей з побуту українського селянства. Не забував він і про історію Поділля. В одному з чисел «Українського історичного журналу» побачила світ його стаття про час заснування стародавнього Ізяславля. У ній дослідник спростував поширену в українській історіографії думку про ототожнення Ізяславля на річці Горині з літописним Ізяславлем, згаданим під 987 роком, довів, що цей сюжет стосується білоруського Ізяславля на річці Свіслочі. Оригінальною є також стаття «До біографії Миколи Островського», опублікована в журналі «Радянське літературознавство», в якій автор переглядає сторінки життя Миколи Островського в ізяславський та берездівський період його діяльності, спростовує деякі міфи і надумані різними авторами події.

Новий етап у науковій та педагогічній діяльності В.В.Нечитайла пов'язаний з його поверненням до рідного ВНЗ. Зробив він це за пропозицією свого колишнього куратора, а на той час уже ректора інституту А.О.Копилова. З 1 серпня 1978 р. Віталія Васильовича прийняли на посаду старшого викладача кафедри філософії і наукового комунізму, потім (27 квітня 1981 р.) – на посаду виконуючого обов'язки завідувача названої кафедри. 29 квітня 1982 р. він був обраний на цю посаду і обіймав її десять років – до 1 вересня 1992 р. Кафедра неодноразово виборювала першість у змаганні з іншими кафедрами інституту. За успішну роботу з навчання і виховання студентської молоді Міністерство освіти УРСР 30 жовтня 1987 р. нагородило В.В. Нечитайла знаком «Відмінник народної освіти УРСР».

Після двох строків завідування кафедрою В.Нечитайло два роки працював старшим науковим співробітником інституту. У цей час підготував і опублікував монографію «Українське селянство: важкий шлях до волі» (Кам'янець-Подільський, 1995), в якій на основі історико-філософського, соціологічного, архівного матеріалів розглянув селянство і землеробство як природно-історичні явища, обгрунтував об'єктивну зумовленість становлення вільного селянського господарства.

У серпні 1994 р. у зв’язку з реформуванням кафедр суспільних дисциплін Віталій Васильович був переведений на посаду доцента, а з 17 квітня 1996 р. обраний на посаду професора кафедри основ економічних знань і політології.

З 2007 р. В.В. Нечитайло очолює кафедру політології і соціології університету. За минулі роки значно виріс професійний рівень викладачів кафедри. Захистили кандидатські дисертації зі спеціальності «Соціологія» Т.В.Білецька, О.В. Рибщун, зі спеціальності «Політологія» – В.В.Кобильник, В.Ю.Маркітантов, О.В.Віннічук. Завершив навчання в докторантурі доц. А.В. Найчук. Навчаються в докторантурі доценти О.О.Городецький та С.Г.Вонсович. В аспірантурі навчаються учні Віталія Васильовича – випускники історичного факультету (спеціальність «Політологія») магістри В.Г.Чабанов, Є.В.Куценко, О.В.Березенська. Станом на 1 червня 2013 р. із 10 штатних працівників кафедри 9 мають вчені ступені.

За роки керівництва кафедрою В.В.Нечитайло виріс не лише як керівник важливого навчального підрозділу, а й науковець. Його наукові уподобання охоплюють питання аграрних відносин, формування фермерського укладу господарювання. За останні роки в різних наукових виданнях опублікована низка статей, присвячених трансформаційним процесам, що відбуваються в аграрному секторі економіки України. Дослідник на багатому фактичному матеріалі розкрив особливості становлення фермерства в різних регіонах України. 2004 року побачила світ монографія В.В. Нечитайла «Селянське господарство фермерського типу в Україні: історія і сучасність». У ній вперше в українській історіографії дано об'єктивний аналіз процесу розвитку фермерства на українських землях на різних історичних етапах – від козаччини до сьогоднішнього дня. Через три роки, у 2007 році, на засіданні спеціалізованої вченої ради Інституту українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України та Інституту народознавства НАН України В.В.Нечитайло успішно захистив докторську дисертацію «Становлення селянського господарства фермерського типу в Україні: історична ретроспектива і сучасний стан». Поки що це – перше комплексне дослідження зародження і розвитку традиційного для українців укладу господарювання.Окрім історичної проблематики досить близькою для В.Нечитайла є проблематика політологічна. Він – головний редактор наукового збірника «Політологічні студії», який виходить у світ у співпраці з науковцями Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. Журнал розглядає актуальні проблеми політичної думки з найдавніших часів до сьогоднішнього дня, трансформаційні процеси, що відбуваються в політичних системах постсоціалістичних країн, у тому числі й Україні. У грудні 2008 року Атестаційна колегія Міністерства освіти і науки України присвоїла йому вчене звання професора кафедри політології і соціології.

Наукові праці В.В. Нечитайла

І. Окремі видання

 1. Українське селянство: важкий шлях до волі / В. Нечитайло. – Кам’янець-Подільський: ВВП Апостроф, 1995. – 192 с.

 2. Селянське господарство фермерського типу в Україні: історія і сучасність / В. Нечитайло. – Кам’янець-Подільський, Аксіома, 2004. – 436 с.

 3. За щастя оновленої землі: нариси історії колгоспного селянства західних областей УРСР. 1939-1979 / М.К. Івасюта, В.І. Масловський, А.І. Мартинюк, В.В. Нечитайло. – К.: Наук. думка, 1979. – 212 с.

 4. Робітничий УРСР і науково-технічний прогрес / М.І. Долішний, М.М. Драк, В.П. Іськів, В.В. Нечитайло. – К.: Наук. думка, 1980. – 260 с.

 5. Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення та перспективи розвитку. Хмельницька область / В. Нечитайло, А.Філінюк [та ін.]; ред. рада: В.Г. Кремень (гол.). – К.: Знання України, 2010. – 447 с.

ІІ. Статті в журналах і збірниках наукових праць

 1. Коментарі // Франко I. Зібрання творів у п’ятдесяти томах. Наукові праці / В. Нечитайло. – К.: Наук. думка, 1985. – Т. 46, кн. 1. – С. 591-649.

 2. Дореволюційне житло в селі Глушківці на Поділлі / В. Нечитайло // Проблеми етнографії, фольклору і соц1альної географії Поділля: наук. зб. – Кам'янець-Подільський, 1992. – С. 18-24.

 3. Займанщина як спосіб вирішення земельного питання: історичний досвід українського та американського селянства / В. Нечитайло // АСАDЕМIА на пошану професора Л.А. Коваленка. – Кам'янець-Подільський: К-ПДПІ, 1997. – Кн. II: Гуманітарно-суспільні дослідження. – С. 56-59.

 4. Хутірська і фермерська форми господарювання: історичний досвід українського та американського селянства / В. Нечитайло // Сучасність. – 1997. – №4. – С. 90-93.

 5. Кам'янець-Подільські селяни-переселенці на Зеленому Клину / В. Нечитайло // Кам'янеччина в контексті історії Поділля: наук. зб. – Кам'янець-Подільський: К-ПДПУ, 1997. – Т.2. - С. 39-40.

 6. Вільне селянство в хліборобській традиції України / В. Нечитайло // Наукові праці Кам'янець-Подільського державного університету: іст. науки. – Кам'янець-Подільський: К-ПДПУ, 1997. – Т. 1(3). – С. 188-201.

 7. Вільне селянство в хліборобській традиції України / В. Нечитайло // Наукові праці Кам'янець-Подільського державного університету: іст. науки. – Кам'янець-Подільський: К-ПДПУ, 1997. – Т. 1(3). – С. 188-201.

 8. Козацькі та селянські господарства фермерського типу в роки Нащональної революції 1648-1676 рр. / В. Нечитайло // 350-річчя Української держави Б. Хмельницького: матер. міжнар. наук. конф. 15-16 грудня 1998 р. – К.: Знання, 1998. – С. 63-66.

 9. Вільне селянство в Київській Русі (за статтями "Руської Правди") / В. Нечитайло // Творчі вершини вченого: зб. наук. праць до 60-річчя від дня народження доктора історичних наук, професора М.Г. Кукурудзяка. – Кам'янець-Подільський: К-ПДПУ, 1998. – С. 318-320.

 10. Становлення господарств фермерського типу в добу козаччини / В. Нечитайло // Наукові праці Кам'янець-Подільського державного педагогічного університету: іст. науки. – Кам'янець-Подільський: К-ПДПУ, 1998. – Т.2 (4). – С. 113-119.

 11. Аграрні відносини у "Миньковецькій державі" Ігнащя Мархоцького / В. Нечитайло // Поляки на Хмельниччині: зб. наук. праць за матер. міжнар. наук. конф. (23-24 червня 1999 р.). – Хмельницький: Поділля, 1999. – С. 151-155.

 12. «Третє покріпачення» скасовується? / В. Нечитайло // Перспектива. – 1999. – Груд. – С. 12-14.

 13. Лібералізм в Україні: історичні традиції та сучасність / В. Нечитайло // Перспектива. – 1999. – Листоп. – С. 7-9.

 14. Господарства фермерського типу в покозаченій Україні / В. Нечитайло // Перспектива. – 2000. – Лют. – С. 11-14.

 15. Становлення господарств фермерського типу в Україні після скасування кріпосного права (1861-1906 рр.) / В. Нечитайло // Наукові праці Кам'янець-Подільського державного педагогічного університету: іст. науки. – Кам'янець-Подільський: К-ПДПУ, 2000. – Т.4 (6). – С. 169-174.

 16. Три аграрні реформи в Україні, або селянство як об'єкт політики / В. Нечитайло // Нова влада: зб. аналіт. матер. – К.: Факт, 2000. – Т.2 (4). –С. 128-137.

 17. Історіографія становлення господарств фермерського типу на українських землях у добу козаччини / В. Нечитайло // Наукові праці Кам'янець-Подільського державного педагогічного університету: іст. науки. – Кам'янець-Подільський: Оіюм, 2001. – Т. 7(9). – С. 143-148.

 18. Столипінська реформа (1906-1911 рр.) і формування господарств фермерського типу в Україні / В. Нечитайло // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету: іст. науки. – Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2001. – Т. 5(7). – С. 131-137.

 19. Коли ж він прийде, справжній господар? / В. Нечитайло // Автограф. – Хмельницький: НВП "Еврика" ТОВ, 2002. – С. 7-12.

 20. Становлення фермерських господарств як загальноцивілзацій процес: історичний досвід українського і американського селянства / В. Нечитайло // Фермерські господарства на Поділлі: історична ретроспектива і сучасний стан: зб. наук. праць за матер. всеукр. наук.-практ. конф. (22-23 квітня 2003 р.). – Кам'янець-Подільський: Абетка - НОВА, 2003. – С. 3-12.

 21. Проблеми становлення селянських (фермерських) господарств у незалежній Україні (початок 90-х років XX ст.) / В. Нечитайло // Наукові праці Кам'янець-Подільського державного педагогічного університету: іст. науки. – Кам'янець-Подільський: Оіюм, 2003. – Т. 11. – С. 247- 256.

 22. Наукові дискусії вчених – аграрників (прихильників і противників теорії сімейно-трудового селянського господарства) щодо модернізації аграрного сектора економіки (20-ті рр. XX ст.) // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М.Коцюбинського: зб. наук. праць / за заг. ред. проф. П.С.Григорчука. – Вінниця: ДП 2004 ДКФ, 2004. – С. 85-89. – (Серія: Історія; вип.8).

 23. Розвиток фермерських господарств України на засадах приватної власності (1997-2002 рр.) / В. Нечитайло // Наукові праці Кам'янець- Подільського державного педагогічного університету: іст. науки. – Кам'янець-Подільський: Оіюм, 2004. – Т. 12. – С. 249-260.

 24. Розвиток фермерських господарств у країнах з ринковою та перехідною економікою на початку нового тисячоліття// Наукові праці Кам'янець-Подільського державного педагогічного університету: іст. науки. – Кам'янець-Подільський: Оіюм, 2004. – Т. 13. – С. 442-450.

 25. Розвиток козацьких господарств фермерського типу в Лівобережній Україні після скасування гетьманства (60-ті рр. XVIII ст.) / В. Нечитайло // Український селянин: зб. наук. пр. // за ред. С.В. Кульчицького, А.Г.Морозова. – Черкаси: Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, 2004. – Вип.8. – С. 144-146.

 26. Ринкові відносини і приватна власність на землю в сучасній українській державі / В. Нечитайло // Наукові праці Кам'янець-Подільського державного педагогічного університету: зб. за підсумками звітної наук. конф. викладачів і аспірантів. 6-7 квітня 2005 р. –В 3-х томах. – Кам'янець-Подільський: К-ПДУ, 2005. – Вип. 4, т. 1. – С. 112-114.

 27. Політика більшовицької влади щодо господарств фермерського типу в українському селі в роки НЕПу / В. Нечитайло // Буковинський журнал. – 2005. – № 2-3. – С. 40-46.

 28. Селянство як фактор континуїтету матеріальної і духовної культури народу / В.В. Нечитайло // Психологія і суспільство. – Тернопіль: Тернопільський економічний університет, 2010. – № 4. – С. 17- 21.

 29. Історична пам'ять як умова ідентифікації українського фермерства / В. Нечитайло // Наукові пращ Кам'янець-Подільського державного університету: іст. науки. – Кам'янець-Подільський: Оіюм, 2005. – Т. 14. – С. 359-367.

 30. Фермерське господарство як об'єкт аграрної політики незалежної України / В. Нечитайло // Наукові праці Кам'янець-Подільського державного університету: іст. науки. – Кам'янець-Подільський: Оіюм, 2005. –Т. 15. – С. 210-216.

 31. Селянство як природне явище / В. Нечитайло // Український селянин: зб. наук. пр. / за ред. А.Г. Морозова. – Черкаси: Черкаський державний університет ім. Б.Хмельницького, 2005. – Вип. 9. – С. 9-11.

 32. Формування підприємницької форми господарювання в аграрному секторі України в умовах кризи кріпосництва (початок – середина XIX ст.) / В. Нечитайло // Наукові праці Кам'янець-Подільського університету: іст. науки. – Кам'янець-Подільський: Оіюм, 2006. – Т. 16. – С. 61-68.

 33. Дмитро Ісаевич: вчений – економіст, політик, провідник української державницької ідеї (сторінки діяльності в УНР) / В. Нечитайло // Освіта, наука і культура на Поділлі: зб. наук. пр. –Кам'янець- Подільський: Оіюм, 2006. – Т.9. – С. 42-47.

 34. Природна основа соціальної та політичної ідентичності фермерства: спроба порівняльного аналізу українського та американського досвіду / В. Нечитайло // Наукові праці Кам'янець-Подільського державного університету: іст. науки. – Кам'янець-Подільський: Оіюм, 2007. – Т.17. – С. 331-338.

 35. Проблеми політичної та соціальної ідентифікації у творчій спадщині З. Фройда / В. Нечитайло // Наукові праці Кам'янець-Подільського державного університету: зб. за підсумками звітної наук. конф. викладачів та аспірантів. – Кам'янець-Подільський: Оіюм, 2007. – Вип. 6, т. 1. – С. 56-58.

 36. Хутірські та вирубні господарства в Україні (1906-1916 рр.) / В. Нечитайло // Міжнародний науковий конгрес українських істориків "Українська історична наука на сучасному етапі розвитку": доп. та повід. – Кам’янець-Подільський; К.; Нью-Йорк; Острог: Вид-во На УОА, 2007. – Т. 3. – С. 239-243.

 37. Вивчення політичної культури в курсі політології (за матеріалами діяльності політичних і громадських організацій Хмельницької області / В. Нечитайло // Освіта і культура на Поділлі: зб. наук. пр. – Кам'янець-Подільський: Оіюм, 2007. – Т.10. – С. 187-193.

 38. Що в душі зросло / В. Нечитайло // Наукова звитяга у щоденному вимірі. До 60-річчя від дня народження та 40-річчя науково-педагогічної діяльності доктора історичних наук, професора, академіка В.С. Степанкова. – Кам'янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2007. – С. 191-197.

 39. Технократичний підхід в державній аграрній політиці і проблеми збереження українського села / В. Нечитайло // Наукові праці Кам'янець- Подільського державного університету: іст. науки. – Кам'янець-Подільський: Оіюм, 2008. – Т. 18. – С. 272-279.

 40. Поет і час: громадські мотиви у творчості Миколи Федунця / В. Нечитайло // Освіта, наука і культура на Поділлі: зб. наук. пр. – Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2009. – Т.13. – С. 237-244.

 41. Селянські господарства фермерського типу в Новій Січі / В. Нечитайло // Українська держава середини ХVІІ ст.: проблеми становлення та розвитку: зб. матер. наук.-практ. конф. – Кам’янець-Подільський: К-ПНУ Імені Івана Огієнка, 2009. – С. 14-24.

 42. Аграрна політика сучасної української держави: західна чи азійська модель?/ В.В. Нечитайло // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету Імені Івана Огієнка: іст. науки. – Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2009. – Т. 19. – С. 356-365.

 43. Глобалізаційні процеси і криза національних культур / В. Нечитайло // Політолопчні студії: зб. наук. пр. Кам’янець-Подільського нац. ун-ту ім. І. Огієнка, Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / за ред. В.В. Нечитайла. – Кам'янець-Подільський: К-ПНУ ім. І Огієнка, 2010. – Вип. 1. – С. 16-23.

 44. Апологія свободи і справедливості (за драмою Броніслава Грищука „Нерон”) / В. Нечитайло // Освіта, наука і культура на Поділлі: зб. наук. пр. – Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2010. – Т. 16. – С. 552- 538.

 45. Еволюція системи сільського господарства в умовах України / В. Нечитайло // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: іст. науки. – Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2010. – Т. 20. – С. 297-306.

 46. Теорія свободи слова Джона Стюарта Мілля і сучасність / В. Нечитайло // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів. – Кам’янець-Подільський: К-ПНУ, 2010. – Т. 1. – С. 58-59.

 47. Наука сама собі нагорода (замітки до біографії професора І.І. Винокура) / В. Нечитайло // Іон Винокур: подвижництво в освіті і науці. Дослідження. Спогади. Документи. Бібліографія. – Кам'янець-Подільський: Аксіома, 2010. – С. 77-81.

 48. Важка ноша Божого дару / В. Нечитайло // Музейний провулок: журн. Нац. худож. музею України. – 2010. – №2(16). – С. 152-157.

 49. Селянство як фактор континуїтету матеріальної і духовної культури народу / В. Нечитайло // Психологія і суспільство. – Тернопіль: Тернопільський національний економічний університет, 2010. – № 4. – С. 17-21.

 50. Реформи Солона в інтерпретації Діогена Лаертського / В. Нечитайло // Політологічні студії: зб. наук. пр. / Кам’янець-Поділ. наці. ун-т ім. І. Огієнка; Ін-т політ. і етнонац. дослідж. Ім. І.Ф. Кураса НАН України; [редкол.: В.В. Нечитайло (від. ред.) та ін.] – К-ПНУ, 2011. – Вип. 2. – С.133-141.

 51. Теорія свободи слова Джона Стюарта Мілля / В. Нечитайло // Анатолій Олексійович Копилов: Особистість у вимірі епохи: Дослідження. Спогади. Документи. Бібліографія / Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка; [уклад.: О.М. Завальнюк, В.С. Степанков]. – Кам'янець-Подільський: К-ПНУ, 2011. – С. 264-267.

 52. Російська православна церква як фактор дестабілізації українського суспільства / В. Нечитайло // ”Русский мир”: нові реалії старого міфу”: матер. круглого столу. – Кам'янець-Подільський: Релігійна громада Храму „Різдва Христового” УПЦ КП, 2011. – С. 18-20.

 53. Земельна реформа в Україні: політичні і соціальні ризики / В. Нечитайло // Незалежність України: проблеми, поступ, перспективи: матер. круглого столу. – Кам’янець-Подільський: К-ПНУ Імені Івана Огієнка, 2011. – С. 22-26.

 54. Політична опозиція – важливий інститут політичної системи: польський урок для України / В.Нечитайло // Країни Центрально – Східної Європи в умовах постсоціалістичної демократичної трансформації: зб. матер. наук.-теорет. конф. – Кам’янець-Подільський: К-ПНУ, 2012. – С. 17-20.

ІІІ. Про В.В. Нечитайла

 1. Суровий А.Ф. Віталій Васильович Нечитайло / А.Суровий // Кам’янець-Подільський державний університет в особах. – Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2005. – Т.2. – С. 334-340.

 2. Святосвіт Вігалія Нечитайла: бібліогр. покаж. – Хмельницький: Хмельницька обласна бібліотека для юнацтва; Кам'янець-Подільська центральна бібліотека, 2011. – 36 с.

 3. Віталій Нечитайло: особистість, вчений, гуморист. – Кам’янець- Подільський: Аксіома, 2011. – 40 с.

 4. Чехівський О. Про творчість Віталія Нечитайла / О. Чехівський // Літературна Хмельниччина XX століття: хрестоматія / упоряд. М.Ф. Федунець. – Хмельницький, 2005. – С. 408-409.


Печенюк Майя Антонівна,печенюк фото ат img_1527

кандидат педагогічних наук, професор, професор кафедри методики музичного виховання, вокалу і хорового диригування


Народилася 15 лютого 1946 року в селі Проскурівка Ярмолинецького району Хмельницької області. Співачка (сопрано), педагог вокалу, кандидат педагогічних наук (1989), професор (2011) кафедри методики музичного виховання, вокалу і хорового диригування, Відмінник освіти України (2003), лауреат обласної премії в галузі музичного мистецтва ім. В. Заремби (2004), володарка відзнаки міста «Честь і шана» (2005), почесного знаку імені Софії Русової (2006), член Національної всеукраїнської музичної спілки (НВМС, від 2005), удостоєна звання «Викладач року» (2003). Закінчила Кам’янець-Подільський державний педагогічний інститут (1973, музично-педагогічний факультет). Від 1973 там працює викладачем вокалу, методики музичного виховання, методики наукових досліджень, основ мистецьких дисциплін (1992 – доцент, 2011 – професор). Удосконалювала виконавську майстерність на факультеті підвищення кваліфікації у Львівській консерваторії (кл. вокалу О.Бандрівської – небоги С.Крушельницької, 1972-73), Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова (класи народної артистки України Г .Шоліної (1979), заслуженої артистки України В. Любимової (1984), у Київській консерваторії імені П.Чайковського (клас вокалу професора Є. Єгоричевої, 1991).

Музично-педагогічна та громадська діяльність М.Печенюк пов’язана з власною виконавською концертною практикою. У її репертуарі твори українських авторів (минулого й сучасності), арії з опер, опрацювання народних пісень, дуети та вокальні ансамблі. Музично-теоретичні та практичні заняття її як педагога спрямовані на формування музичної культури та духовного світу молоді За роботу в університеті, концертну діяльність, участь у мистецьких конкурсах і фестивалях була нагороджена багатьма відзнаками. Керує написанням курсових, дипломних і маґістерських робіт, науково-дослідницькою роботою студентів музичних спеціальностей. Підготувала понад 60 перможців творчих змагань, з них 4 переможці всеукраїнських конференцій, 3 – Гран-прі та 52 лауреати міжнародних і всеукраїнських мистецьких конкурсів, 10 лауреатів реґіональних мистецьких конкурсів.

М.Печенюк керує роботою наукової школи: “Проблеми естетичного виховання молоді засобами музики у школах різного типу навчання і вищих закладах освіти“. Вона – авторка низки публікацій з проблем музичної педагогіки, освіти, культури, посібників. Має 99 публікацій, з них 79 наукового і 20 навчально-методичного характеру, з них 29 публікацій у фахових виданнях (з них 22 одноосібні); 8 у міжнародних виданнях; 1 монографію (у співавторстві); 1 біографічно-репертуарний довідник; 10 навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти України (5 одноосібних, 5 у співавторстві).

Вагомим внеском у розвиток музичного краєзнавства є ґрунтовна праця М.А. Печенюк “Музиканти Кам’янеччини”. Автор висвітлює невідомі та маловідомі факти з історії музичної культури регіону, простежує основні етапи композиторської творчості, представляє соціоестетичні портрети визначних представників музичного мистецтва, розкриває виконавські та педагогічні погляди відомих митців. Джерелознавчі дослідження М.А. Печенюк дозволили опублікувати великий масив музичних творів. Ця праця набуває значення важливого першоджерела для вивчення музичної культури Подільського краю, оскільки автором опрацьовано і вперше введено у науковий обіг велику кількість рукописних матеріалів. Монографія М.А. Печенюк “Музиканти Кам’янеччини” є унікальним явищем у сучасному соціокультурному просторі України. То ж заслужено у 2004 році за вагомий внесок у розвиток і пропаганду музичного мистецтва Поділля та видання монографії “Музиканти Кам’янеччини” М.А. Печенюк відзначено обласною премією в галузі музичного мистецтва імені В. Заремби.Відомі наукові здобутки професора М. А. Печенюк, насамперед, у керівництві науковою роботою студентів і аспірантів. Про актуальність і наукову новизну проведених під її керівництвом досліджень свідчить успішний захист кандидатських дисертацій багатьма її вихованцями. Підготувала п’ятьох кандидатів педагогічних наук: Прядко О. М. – „Методика розвитку співацького голосу у майбутніх педагогів-музикантів”, спеціальність 13.00.02 – теорія та методика музичного виховання, диплом кандидата наук ДК №059297 присуджено рішенням президії Вищої атестаційної комісії України від 26 травня 2010 року (протокол №88.06/4); Гавриленко Л. М. – „Методика формування основ вокальної культури молодших школярів у школах мистецтв”, спеціальність 13.00.02 – теорія та методика музичного виховання, диплом кандидата наук ДК №061276 присуджено рішенням президії Вищої атестаційної комісії України від 6 жовтня 2010 року (протокол №65.06/6); Стасюк М. В. – „Формування основ художнього світогляду учнів молодшого шкільного віку у процесі хорової діяльності”, спеціальність 13.00.02 – теорія та методика музичного виховання, захист відбувся 12 травня 2010 р.; Карпенко Т. П. – „Формування концертмейстерської компетентності майбутніх педагогів-музикантів у процесі вивчення фахових дисциплін”, спеціальність 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти, захист відбувся 15 жовтня 2010 р. Ярова М.В. “Становлення і розвиток вокально-хорової освіти на Поділлі (кінець ХІХ – початок ХХ століть) спеціальність 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки, захист відбувся 21 квітня 2011 р.

Печенюк М.А. виступає офіційним опонентом на захисті кандидатських дисертацій, готує відгуки на автореферати кандидатських дисертацій.

Професор А.Філінюк так пише про М.Печенюк: “Упродовж багатьох років М. А. Печенюк органічно поєднує любов до пісні, мистецький талант, інтелектуальний потенціал та організаторську майстерність. У наукових, науково-методичних і творчих працях майстра вокального співу (а їх нараховується близько ста, в тому числі 10 навчальних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України), відтворені велич і ліричність української душі, незборимість духовності, виражені звитяга та життєвий подвиг нашого народу, романтизм подільського побуту. В піснях і романсах у її витонченому виконанні епічні сюжети високопрофесійно переплітаються з неповторними образами рідного Подільського краю, з їх яскравою та самобутньою палітрою.

Кажуть: що людина робить, тим вона стає. У колективі славетного університету Майя Антонівна виявила і розкрила себе як прекрасний педагог-наставник, який безперестанно формує якісно нові зразки українського музично-пісенного мистецтва, особистим прикладом і невтомною щоденною працею показує сучасникам шляхи й засоби відродження української національної культури, з величезним натхненням і наполегливістю, любов’ю та душевною теплотою вкладає свої знання, свої вміння, багатий досвід і професійні секрети в своїх учнів – студентів і аспірантів рідного університету. Дає майбутнім фахівцям не лише глибокі знання та виробляє професійні навички й вміння, а й дарує їм віру в кращі часи, надію на те, що краса і мистецтво переможуть усі негаразди, зроблять незворотним щасливе майбутнє України, нашого народу“.

Мистецтвознавець, Є.Богдан-Бєлова так характеризує творчість-педагога-музиканта: “Вчитель, покликаний ліпити їх артистичні і життєвої долі. Піклуючись про красу і академічну правильність співу, Майя Антонівна водночас у невловимо тихих, тонких і делікатних зауваженнях, репліках зміцнює волю молодих митців до втілення музичних образів на сцені, допомагає зняти напругу й острах; загострює увагу на глибинах і деталях змісту. Педагогічна стратегія очевидна: вчитель крок за кроком формує артистичні характери особистостей, здатних функціонувати у сучасному розбалансованому суспільстві, стверджуючи закони істини і краси. Десять телепрограм «Палітри мистецтв», сформованих за участю професора М. Печенюк та вихованців її класу вокалу – це і успіх, і окраса подільського телеекрану. Мудрий добір репертуару – академічного, народного, естрадного напрямів; гідний рівень професійного виконання у кожної з молодих виконавців; серйозний, науково-аналітичного характеру, коментар; розкриття таїн специфіки навчання мистецтву співу – і педагогіка становлення особистості, у єдності цих процесів.

М.А. Печенюк – одна з ініціаторів створення і облаштування музею Миколи Леонтовича – прославленого композитора, земляка-патріота. Досвідчений професор М. А. Печенюк, заступник декана педагогічного факультету з наукової роботи та інформатизації навчального, живе проблемами факультету і університету, студентів і аспірантів.Наукові праці М.А. Печенюк


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   27


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал