Доктори наук, професори Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Біобібліографічний покажчикСторінка15/27
Дата конвертації06.12.2016
Розмір5.31 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   27

2012 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.07 – теорія та методика виховання (м. Київ).


Наукові праці І.О. Кучинської

І. Окремі видання

Монографії

 1. Виховання громадянськості в Україні (друга половина ХІХ–ХХ ст.) : монографія / І. О. Кучинська. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2009. – 196 с.

Навчальні посібники

 1. Виховання духовних цінностей дітей і молоді у творчій спадщині Івана Огієнка: навч. посіб. / І. О. Кучинська. – Кам’янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2002. – 104 с.

 2. Духовні джерела Івана Огієнка: навч. посіб. / І. О. Кучинська. – Кам’янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2004. – 88 с.

ІІ. Статті в журналах і збірниках наукових праць

 1. Духовне відродження особистості у творчій спадщині Івана Огієнка / І. О. Кучинська // Педагогіка і психологія. – 1998. – № 4. – С. 158–162.

 2. Мораль християнства та її роль у світогляді Івана Огієнка на духовне відродження особистості / І. О. Кучинська // Вісник технологічного університету Поділля. – Хмельницький. – 1999. – № 1. – С. 107–110.

 3. Іван Огієнко про духовне відродження нації / І. О. Кучинська // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. Серія : Педагогіка. – 1999. – № 1. – С. 107–110.

 4. Іван Огієнко про шляхи та засоби виховання духовних цінностей особистості / І. О. Кучинська // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. Серія : Педагогіка. – 1999. – № 3. – С. 48–52.

 5. Вплив християнської моралі на духовний розвиток особистості в творчій спадщині Івана Огієнка / І. О. Кучинська // Українська література в загальноосвітній школі. – 1999. – № 6. – С. 50–52.

 6. Вплив духовної культури на розвиток особистості у творчій спадщині І. Огієнка / І. О. Кучинська // Мистецтво та Освіта. – 1999. –№ 2. – С. 57–59.

 7. Кам’янець-Подільський період культурно-освітньої діяльності Івана Огієнка / І. О. Кучинська // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. – 2001. – № 8. – С. 34–37. – (Серія : Педагогіка; вип. 8).

 8. Іван Огієнко про засоби розвитку духовної свідомості та самовиховання підростаючої особистості / І. О. Кучинська // Історія педагогіки у структурі професійної підготовки вчителя : зб. наук. праць Кам’янець-Подільський держ. пед. ун-т. Серія соціально-педагогічна. – Кам’янець-Подільський, 2002. – Вип. ІІІ, т. І. – С. 224–229.

 9. Шляхи виховання духовних цінностей особистості у творчій спадщині Івана Огієнка / І. О. Кучинська // Вісник Житомирського пед. ун-ту. – 2002. – Вип. 9. – С. 123–125.

 10. Психолого-педагогічні основи виховання духовної особистості у творчій спадщині Івана Огієнка / І. О. Кучинська // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : зб. наук. праць. – К., 2002. – Кн. 2. – С. 198–203.

 11. Джерела духовності Івана Огієнка / І. О. Кучинська // Українська література в загальноосвітній школі. – 2002. – № 1. – С. 26–30.

 12. Іван Огієнко про значення рідної мови в духовному відродженні особистості / І. О. Кучинська // Українська література в загальноосвітній школі. – 2003. – № 1. – С. 22–23.

 13. Духовна велич Івана Огієнка / І. О. Кучинська // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : наук. зб. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський держ. ун-т, 2003. – С. 23–25. – (Серія історична та філологічна; вип. 1).

 14. Ідеї громадянського виховання в педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського / І. О. Кучинська // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : зб. наук. праць. – К., 2005. – Вип. 8, кн. 2. – С. 323–326.

 15. Громадянська зрілість педагогів-новаторів в роки духовно-національного відродження України (1918–1920 рр.) / І. О. Кучинська // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : наук. зб. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський держ. ун-т, 2005. – С. 202–205. – (Серія історична та філологічна; вип. ІІ).

 16. Громадянське Поділля: перший ректор Кам’янець-Подільського державного університету (1918–1920 рр.) / І. О. Кучинська // Педагогічне поділля : зб. наук. праць Кам’янець-Подільського держ. ун-ту. Серія соціально-педагогічна. – 2005. – Вип. ІV, т. ІІ. – С. 8–12.

 17. Громадянське виховання : минулий досвід і сучасні вимоги / І. О. Кучинська // Українська література в загальноосвітній школі. – 2005. – № 5. – С. 40–41.

 18. Значення громадянського виховання у становленні особистості / І. О. Кучинська // Там само. – № 6. – С. 27–29.

 19. Педагогічні погляди на громадянське виховання особистості видатних українських діячів ХХ ст. / І. О. Кучинська // Там само. – № 11. – С. 42–43.

 20. Громадянське виховання як шлях до демократичного суспільства / І. О. Кучинська // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. – 2005. – С. 160–162. – (Серія: Педагогіка; вип. 1).

 21. Виховання громадянина: традиції та сучасні потреби / І. О. Кучинська // Там само. – Вип. 3. – С. 13–16.

 22. Традиції виховання громадянських якостей молоді та сучасні вимоги / І. О. Кучинська // Там само. – Вип. 5. – С. 24–27.

 23. Громадянське виховання в Україні в другій половині ХІХ–ХХ ст. / І. О. Кучинська // Педагогіка і психологія. – 2006. – № 1. – С. 128–132.

 24. Мотиви розвитку громадянського виховання в Україні (друга половина ХІХ–ХХ ст.) / І. О. Кучинська // Там само. – № 2. – С. 115–119.

 25. Виникнення ідеї громадянського виховання в Україні у другій половині ХІХ ст. та умови її реалізації / І. О. Кучинська // Українська література в загальноосвітній школі. – 2006. – № 1. – С. 46–49.

 26. Громадянське виховання та його значення у сучасному виховному процесі / І. О. Кучинська // Там само. – № 3. – С. 26–27.

 27. Світоглядна позиція діячів культури другої половини ХІХ ст. стосовно громадянської ідеї у виховному процесі / І. О. Кучинська // Там само. – №7. – С. 46–47.

 28. Основні шляхи розвитку громадянського виховання у 1905–1920 рр. / І. О. Кучинська // Там само. – № 11. – С. 45–48.

 29. Громадянське виховання особистості у педагогічній спадщині С. Русової / І. О. Кучинська // Просвітницька діяльність Софії Русової: зб. наук. праць Кам’янець-Подільського державного університету. Серія соціально-педагогічна. – Кам’янець-Подільський, 2006. – Вип. VІ, т. І. – С. 41–44.

 30. Громадянська ідея у вихованні як провідний напрям теоретичних розробок педагогів другої половини ХІХ століття / І. О. Кучинська // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: Педагогіка. – Тернопіль, 2006. – № 1. – С. 70–75.

 31. Засоби виховання громадянськості в педагогічних пошуках українських діячів 1905–1920 рр. / І. О. Кучинська // Там само. – № 7. – С. 139–144.

 32. Виховні ідеї громадянськості в Україні у 1958-1985 рр. / І. О. Кучинська // Українська література в загальноосвітній школі. – 2007. – № 1. – С. 51-54.

 33. Особливості розвитку громадянського виховання в Україні у 1920–1933 рр. / І. О. Кучинська // Там само. – № 4. – С. 46–51.

 34. Прогресивні представники національної еліти про формування громадянськості особистості (ІІ пол. ХІХ ст.) / І. О. Кучинська // Там само. – № 8. – С. 53–54.

 35. Розвиток громадянськості в науковій думці українських вчених у ХХ ст. / І. О. Кучинська // Там само. – № 12. – С. 47–50.

 36. Динаміка розвитку громадянського виховання в Україні у другій половині ХІХ та ХХ ст. / І. О. Кучинська // Педагогічна освіта: теорія і практика : зб. наук. праць. – Кам’янець-Подільський, 2010. – Вип. 5. – С.43–45.

 37. Правовий аспект виховання громадянськості в Україні на початку ХХ ст. / І. О. Кучинська // Там само. – Кам’янець-Подільський, 2011. – Вип. 7. – С. 80–84.

 38. Становлення громадянського виховання як чинника формування української державності в спадщині вітчизняних педагогів початку ХХ ст. / І. О. Кучинська // Там само. – Вип. 8. – С. 78–84.

 39. Основні напрямки розвитку ідей громадянського виховання учнівської молоді в умовах сьогодення / І. О. Кучинська // Там само. – Кам’янець-Подільський, 2012. – Вип. 11. – С. 56–63.

 40. Шляхи та засоби виховання духовних цінностей учнівської молоді у творчій спадщині І. І. Огієнка / І. О. Кучинська // Наукові праці Кам’янець-Подільської аграрно-технічної академії : зб. за підсумками звітної наук. конф. викладачів і аспірантів. – Кам’янець-Подільський, 2000. – С. 108.

 41. Іван Огієнко про засоби розвитку духовної свідомості та самовиховання підростаючої особистості Огієнка / І. О. Кучинська // Наукові праці Кам’янець-Подільської аграрно-технічної академії : зб. за підсумками звітної наук. конф. викладачів і аспірантів. – Кам’янець-Подільський, 2001. – С. 125.

 42. Проблеми духовного та громадянського виховання особистості: минулий досвід та сучасні тенденції / І. О. Кучинська // Наукові праці Житомирського педагогічного універсітету : зб. за підсумками звітної наук. конф. викладачів і аспірантів. - Житомир, 2003. – С. 105.

 43. Громадянське виховання в умовах розвитку української державності / І. О. Кучинська // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету : зб. за підсумками звітної наук. конф. викладачів і аспірантів. – Кам’янець-Подільський, 2005. – Вип. 4, т. 1. – С. 190–191.

 44. Реформаторські впливи на виховання громадянськості в Україні у 1985–1991 рр. / І. О. Кучинська // Там само. – Кам’янець-Подільський, 2006. – Вип. 5, т. 3. – С. 54–56.

 45. В. Сухомлинський про громадянське виховання / І. О. Кучинська // Особистісно орієнтований потенціал педагогіки В. О. Сухомлинського : зб. матер. наук.-практ. конф. (30 верес. –1 жовт. 2008 р.). – Кам’янець-Подільський, 2008. – С. 130–133.

 46. Орієнтація виховання громадянськості в Україні у другій половині ХІХ та ХХ ст. / І. О. Кучинська // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : зб. за підсумками звітної наук. конф. викладачів, докторантів і аспірантів. – Кам’янець-Подільський, 2010. – Вип. 9, т. 4. – С. 35–36.

 47. І. Огієнко про виховання духовних цінностей у молоді / І. О. Кучинська // Формування основ християнської моралі в процесі духовного відродження нації : матер. ІV всеукр. міжконф. християнської наук.-практ. конф. (13–14 січн. 2011 р.). – Кам’янець-Подільський, 2011. – С. 17–20.

ІІІ. Про І.О. Кучинську

 1. Кам’янець-Подільський національний університет: ювілейне видання. – К.: ТОВ “Вид-во Логос Україна”, 2008. – С. 69.

 2. Михальський А.В. Факультет психології Кам’янець-Подільського національного університету / А.В. Михальський, О.А. Юга. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2008. – С. 28.
Лаптін Петро Флорович,

кандидат історичних наук, професор

(1912-1986)
Одним з яскравих представників наукової еліти Кам’янець-Подільського педагогічного інституту 50-80-х рр. минулого століття був відомий історик професор Петро Флорович Лаптін. Народився він 24 грудня 1912 р. в селі Івча Літинськоґо повіту Подільської губернії (тепер Літинський район Вінницької області) в сім’ї ремісника. Залишившись дуже рано без матері, ще в дитинстві пізнав труднощі життя, які ще більше ускладнилися в зв’язку з подіями громадянської війни в Україні. Батько фактично нічим не міг допомогти йому, оскільки сам був інвалідом та пенсіонером. Тому з 1919 по 1926 рік майбутній історик був змушений самостійно шукати собі шматок хліба, періодично перебував у дитячих будинках. Проте життєві негаразди не зламали підлітка, і він витримав своє перше випробування на стійкість.

Свою трудову діяльність Петро Флорович почав у 1926 р. робітником слюсарної майстерні в м. Гриців Вінницької області. Жадоба до знань і путівка районної комсомольської організації привели його на робітфак, який він закінчив 1931 р. у місті Вінниці. В тому ж році став вчителем історії у сільській школі (с. Малі Крушлинці Вінницького району). Це відкривало йому шлях до отримання вищої освіти, яку вирішив здобувати в м. Києві. З 1932 по 1937 р. Петро Флорович – студент Київського державного університету. Саме в стінах цього престижного навчального закладу було покладено початок формуванню наукових інтересів молодого історика. 1937 року закінчив Київський державний університет ім. Тараса Шевченка з спеціальності «історія» і за рішенням Державної екзаменаційної комісії від 29 червня 1937 р. йому було присвоєно кваліфікацію історика.

Після завершення навчання проходив службу в армії, демобілізувавшись у 1939 р. розпочав роботу в Київському педагогічному інституті ім. О. М. Горького на посаді старшого викладача кафедри середньовічної історії. Саме з того часу розпочалась його викладацька кар’єра. У липні 1941 р. П. Ф. Лаптін отримав дозвіл від парторганізації інституту на евакуацію до м. Новосибірська у зв’язку з хворобою сина, якому був лише один рік. Тут з 25 серпня 1941 р. він продовжив викладацьку діяльність на посаді старшого викладача кафедри всесвітньої історії Новосибірського державного педагогічного інституту. Очевидно, працюючи в цьому інституті, П. Ф. Лаптін добре себе зарекомендував, оскільки в квітні 1943 р. його було призначено деканом історичного факультету.

У серпні того ж 1943 р. його мобілізували до Червоної армії, де він прослужив до 1945 року. Війну П. Ф. Лаптін завершив у званні лейтенанта і був звільнений у запас. В кінці 1945 р. повернувся до викладання в Київському державному педагогічному інституті імені О. М. Горького, в якому пропрацював до вересня 1948 р. У цьому вищому навчальному закладі він обіймав посаду старшого викладача кафедри давньої та середньовічної історії. Крім цього, брав активну участь у громадській роботі інституту, виконуючи важливі доручення.

З вересня 1948 р. і до вересня 1951 р. Петро Флорович працював викладачем вчительського інституту в Києві, педагогічного інституту в Житомирі. Під час роботи у Київському вчительському інституті він виявив себе як один із кращих працівників цього ВНЗ. Лекції П.Ф. Лаптіна вже тоді відрізнялися глибоким науковим змістом, в педагогічній діяльності він уміло поєднував чуйність з високою вимогливістю до студентів. Разом з тим не полишав і громадської роботи, зокрема, виконував обов’язки заступника редактора інститутської газети. Усе це забезпечило йому великий авторитет серед професорсько-викладацького колективу навчального закладу.

Наприкінці 40-х – на початку 50-х років у науковому житті П.Ф. Лаптіна сталися важливі події. 1948 року він захистив кандидатську дисертацію, а в 1950 р. став доцентом. 1950 рік виявився вдалим для нього ще й тим, що тоді ж був опублікований його посібник з хронології історії середніх віків для заочників педагогічних і учительських інститутів. У ньому П.Ф. Лаптін не лише вказав ключові дати з історії середніх віків, але й дав короткий зміст історичних подій, пов’язаних з цими датами, примірну схему синхроністичної таблиці. Враховуючи те, що подібних праць у той час було обмаль, цей посібник, безперечно, приніс значну користь вчителям-історикам.

З вересня 1951 р. і до кінця свого життя Петро Флорович працював у Кам’янець-Подільському педагогічному інституті. 1952 року кафедра історії нашого педінституту зазнала змін. Одна група викладачів утворила кафедру історії народів Росії, інша – кафедру загальної історії. Петро Флорович, зрозуміло, опинився на другій кафедрі і в 1952-1956 рр. навіть виконував обов’язки її завідувача. Сам факт призначення його на цю посаду свідчив не лише про довіру з боку інститутського керівництва, але й про високі ділові якості П. Ф. Лаптіна, адже тодішній ректор І. С. Зеленюк дуже ретельно здійснював підбір керівників факультетів і кафедр.

Науковий доробок Петра Флоровича Лаптіна складають праці, присвячені проблемам медієвістики, історіографії, педагогіки вищої школи. Вершиною його наукової творчості стала монографія “Община в русской историографии последней трети XIX – начала XX в.” Відповідальним редактором цієї книги, яка вийшла під грифом Інституту історії АН УРСР у 1971 р., був відомий український вчений, член-кореспондент АН УРСР Ф. П. Шевченко. Вказана праця стала своєрідним підсумком історіографічних досліджень П. Ф. Лаптіна, які він здійснював впродовж багатьох років. Саме за цю монографію, а також за багаторічну викладацьку роботу у ВНЗ України, 1976 року Петру Флоровичу без захисту докторської дисертації було присвоєно вчене звання професора. До цієї події мали безпосереднє відношення і науковці Інституту всесвітньої історії АН СРСР, які, високо оцінивши книгу українського вченого, рекомендували ВАКу СРСР присвоїти кандидату історичних наук, доценту Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту П.Ф. Лаптіну вчене звання професора.

Важливим аспектом наукової діяльності П. Ф. Лаптіна було написання ним статей до “Української Радянської Енциклопедії”. На замовлення редакції УРЕ у 60-х рр. він підготував низку статей з історії середніх віків для цього видання, а також помістив три статті-персоналії про видатних російських та українських істориків-медієвістів.

Паралельно з вивченням історії середніх віків та історіографічною тематикою П.Ф. Лаптін впродовж багатьох років досліджував проблеми методики викладання історії в середній школі та вищих навчальних закладах. Лекційний курс з цієї дисципліни він почав читати ще наприкінці 40-х рр., працюючи у Київському вчительському інституті.

В останні роки свого життя П. Ф. Лаптін посилено вивчав питання проблемного викладання у ВНЗ, особливу увагу акцентуючи на проблемній лекції. Логічним завершенням його творчих пошуків у цьому напрямку стала друга монографія “Проблемное преподавание и изучение истории в высшей школе” (К., 1988). У зв'язку з тим, що Петра Флоровича на той час вже не було в живих, книга вийшла за редакцією доктора історичних наук, професора І.С. Винокура, який у передмові до праці наголосив, що автор всебічно розкрив значення проблемного навчання для формування творчої особистості спеціаліста-історика. Аналіз творчого доробку Петра Флоровича в галузі проблемного навчання свідчить, що багато його міркувань і висновків не втратили своєї актуальності до сьогодні.

П. Ф. Лаптін був активним учасником багатьох наукових конференцій та симпозіумів, де виступав з питань методології історичної науки та історіографії.

Окремо слід сказати про рівень журнальних публікацій професора П. Ф. Лаптіна. Вони завжди високо оцінювалися науковою громадськістю, друкувалися на сторінках престижних академічних видань. Слід відзначити, що П. Ф. Лаптін одним із перших викладачів нашого ВНЗ в 50-х роках видав змістовну статтю про історика М. М. Ковалевського у всесоюзному журналі «Вопросы истории», що свідчило про його високий науковий рівень.

Петро Флорович Лаптін був талановитим викладачем, умілим наставником студентської молоді. Він з великою повагою ставився до студентів, завжди допомагав їм вирішувати складні життєві питання. На екзамені професор цікавився матеріальним становищем студента і міг підвищити йому екзаменаційний бал, щоб той не втратив стипендії.

Лекції та семінарські заняття з історії середніх віків, які проводив П.Ф. Лаптін, викликали велику цікавість у студентів, будили їх творчу думку, прищеплювали інтерес до історичної науки та педагогічної праці. Впродовж багатьох років П.Ф. Лаптін очолював профспілкову організацію працівників історичного факультету. До виконання громадських доручень, як і до службових обов’язків, ставився надзвичайно сумлінно. В усьому виявляв відповідальність і принциповість.

П. Ф. Лаптін був принциповою, доброзичливою і тактовною людиною, надзвичайно пунктуальним і дисциплінованим викладачем. Своєю любов’ю до наукової та педагогічної роботи, компетентністю у різноманітних проблемах історичної науки, високими людськими якостями він здобув заслужений авторитет у викладачів та студентів. Завжди був готовий прийти на допомогу, щедро ділився своїми багатими знаннями з молодшими колегами по кафедрі, вчителями та студентами. Багато його учнів плідно працюють зараз у ВНЗ та науково-дослідних установах незалежної України. Ціла низка його вихованців стали відомими вченими, назавжди зберегли любов до науки, творчого пошуку. Серед них – директор Інституту історії України Національної академії наук України, академік В.А. Смолій; доктори історичних наук, професори В.С. Степанков, Л.В. Баженов та багато інших.

За багаторічну плідну наукову та педагогічну діяльність Петро Флорович неодноразово нагороджувався Почесними грамотами. У 1972 р. отримав значок “Відмінник народної освіти УРСР”, що стало яскравим свідченням його великих заслуг на ниві підготовки висококваліфікованих педагогічних кадрів.

З січня 1983 р. був переведений на посаду професора-консультанта кафедри загальної історії нашого інституту. У березні 1986 р. у зв’язку з виходом на пенсію та хворобою був звільнений з роботи за власним бажанням. 16 грудня 1986 р. професор П.Ф. Лаптін помер.Світла пам’ять про талановитого вченого, мудрого педагога, чуйну і доброзичливу людину назавжди залишиться в серцях його колег і вихованців.
Наукові праці П. Ф. Лаптіна

І. Окремі видання

 1. М.М. Ковалевский и его взгляды на средневековую общину : дисс. … канд. ист. наук : рукопись / П.Ф Лаптин. – К., 1947. – 270 с.

 2. Маркс про деякі питання історії середньовіччя і ранні буржуазні революції : лекція для студ.-заоч. пед. вишів / П.Ф. Лаптін. – К. : Рад. шк., 1949. – 24 с.

 3. Посібник з хронології історії середніх віків (для заочників педагогічних і учительських інститутів) / П.Ф. Лаптін. – К. : Рад. шк., 1950. – 88 с.

 4. Спецсемінар з історії середніх віків для історичних факультетів педагогічних інститутів / П.Ф. Лаптін. – К., 1952. – 132 с.

 5. До питання організації і методики проведення практичних і семінарських занять з загальної історії на історичних факультетах педінститутів / П.Ф. Лаптін. – К., 1955. – 46 с.

 6. Організація і проведення практичних занять з методики викладання історії на заочних відділах педінститутів : метод. посіб. / П.Ф. Лаптін. – К. : Рад. шк., 1958. – 32 с.

 7. М.М. Ковалевський як представник ліберально-буржуазного позитивізму / П.Ф. Лаптін. – К., 1959. – 36 с.

 8. Методичні вказівки до навчального курсу з історії : метод. посіб. для студ.-заочн. іст. відділу іст.-філол. ф-ту / уклад.: П.Ф. Лаптін (ред.), О.Д. Степенко, М.Ф. Александра ; Кам'янець-Поділ. пед. ін-т. – Кам'янець-Подільський, 1960. – 48 с.

 9. Програма педагогічної практики з історії для історико-філологічних факультетів / П.Ф. Лаптін. – К., 1960. – 20 с.

 10. «Економізм» і проблеми держави західноєвропейського середньовіччя в російській ліберально-буржуазній позитивістській історіографії : конспект лекцій з курсу історіографії / П.Ф. Лаптін. – Кам'янець-Подільський, 1965. – 54 с.

 11. Община в русской историографии последней трети ХIХ – начала ХХ в. / П.Ф. Лаптин. – К. : Наук. думка, 1971. – 300 с. – [Рецензии на кн.: Лаптин П. Ф. Община в русской историографии последней трети ХIХ – начала ХХ в. – К. : Наук. думка, 1971. – 300 с.: Барг М. А. [Рецензия] // История СССР. – 1972. – № 6. – С. 172-173; Олійник Л.В. [Рецензія] // Укр. іст. журн. – 1972. – № 5. – С. 140-142; Гутнова Е. В., Самаркин В. В. [Рецензия] // Вопросы истории. – 1973. – № 7. – С. 155-157].

 12. Практичні заняття з історії середніх віків : метод. вказівки для студ. ІІ курсу іст. ф-ту / П.Ф. Лаптін. – Кам’янець-Подільський, 1976. – 60 с.

 13. Практичні заняття з історії середніх віків : метод. вказівки для студ. ІІ курсу іст. ф-ту / П.Ф. Лаптін, А.В. Опря. – Вид. 2-ге, допов. – Кам’янець-Подільський, 1983. – 79 с.

 14. Проблемное преподавание и изучение истории в высшей школе : историческая монография / П.Ф. Лаптин ; под ред. И.С. Винокура. – К. : Выща школа. Головное изд-во, 1988. – 124 с.

ІІ. Статті в журналах і збірниках наукових праць

 1. Проблемы общины в трудах М.М. Ковалевского / П.Ф. Лаптин // Вопросы истории. – 1955. – № 9. – С. 110-120.

 2. З досвіду організації і методики проведення практичних і семінарських занять з загальної історії на історичних факультетах педінститутів / П.Ф. Лаптін // Доповіді та повідомлення міжвузівської конференції істориків педінститутів УРСР. – Полтава, 1958. – Вип. 1. – С. 122-127.

 3. Бодричі (ободрити) / П.Ф. Лаптін // Українська Радянська Енциклопедія. – К., 1960. – Т. 2. – С. 7.

 4. Бранденбург / П.Ф. Лаптін // Українська Радянська Енциклопедія. – К., 1960. – Т. 2. – С. 76.

 5. Бранібор / П.Ф. Лаптін // Українська Радянська Енциклопедія. – К., 1960. – Т. 2. – С. 77.

 6. Виноградов Павло Гаврилович / П.Ф. Лаптін // Українська Радянська Енциклопедія. – К., 1960. – Т. 2. – С. 374.

 7. Ганза / П.Ф. Лаптін // Українська Радянська Енциклопедія. – К., 1960. – Т. 3. – С. 127.

 8. До питання “ліберально-буржуазний позитивізм” в російській медієвістиці останньої чверті ХІХ – початку ХХ століття (постановка проблеми) / П.Ф. Лаптін // Тези доповідей викладачів Кам'янець-Подільського педагогічного інституту на звітній сесії про наукову роботу за 1961 рік. – Кам'янець-Подільський, [1962]. – С. 12-13.

 9. Історичні погляди М.М. Ковалевського / П.Ф. Лаптін // Укр. іст. журн. – 1962. – № 1. – С. 91-97.

 10. Лекції з загальної історії на заочних відділах та основні принципи їх побудови // Збірник методичних матеріалів з досвіду роботи заочних відділів і кафедр педагогічних інститутів УРСР. – К., 1962. – Вип. 5. – С. 113-123.

 11. Лучицький Іван Васильович (1845-1918) / П.Ф. Лаптін // Українська Радянська Енциклопедія. – К., 1962. – Т. 8. – С. 299-300.

 12. Практичні заняття з методики викладання історії в педінститутах. На допомогу викладачу історії / П.Ф. Лаптін // Укр. іст. журн. – 1962. – № 6. – С. 86-88.

 13. Проблемы общины в трудах И.В. Лучицкого / П.Ф. Лаптин // Средние века : сб. ст. – М., 1963. – Вып. 23. – С. 216-228.

 14. Соціально-економічна проблематика в російській ліберально-буржуазній медієвістиці другої половини ХІХ – початку ХХ ст. / П.Ф. Лаптін // Доповіді та повідомлення на звітній науковій сесії кафедр Кам'янець-Подільського державного педагогічного інституту за 1962 рік. – Кам'янець-Подільський, 1963. – С. 23-24.

 15. Успенський Федір Іванович / П.Ф. Лаптін // Українська Радянська Енциклопедія. – К., 1964. – Т. 15. – С. 168-169.

 16. Проблеми общини в радянські медієвістиці (1917-1941 рр.) / П.Ф. Лаптін // Тези доповідей викладачів Кам'янець-Подільського державного педагогічного інституту на звітній науковій сесії за 1964 рік (секція соціально-економічних наук). – Кам'янець-Подільський, 1965. – С. 44.

 17. Проблеми феодальної держави і права в працях російської “школи” медієвістів-позитивістів / П.Ф. Лаптін // Тези доповідей викладачів Кам'янець-Подільського державного педагогічного інституту на звітній науковій сесії за 1964 рік (секція соціально-економічних наук). – Кам'янець-Подільський, 1965.– С. 46-48.

 18. Историографические элементы в лекционном курсе истории средних веков на исторических факультетах педагогических институтов (из опыта работы Каменец-Подольского пединститута) / П.Ф. Лаптин // Средние века : сб. ст. – М., 1966. – Вып. 29. – С. 315-321.

 19. Питання про форми общини в російській ліберально-буржуазній історіографії / П. Ф. Лаптін // Тези доповідей на звітній науковій сесії кафедр Кам'янець-Подільського державного педагогічного інституту за 1965 р. – Кам'янець-Подільський, 1966. – С. 25-26.

 20. По страницам сборника “Средние века” (обзор) / П.Ф. Лаптин // Вопросы истории. – 1968. – № 12. – С. 135-142.

 21. Проблеми общини в російській історіографії перед реформою 1861 р. // Укр. іст. журн. – 1969. – № 1. – С. 64-73.

 22. Дослідження подолянина І.В. Лучицького проблем общини на Україні / П.Ф. Лаптін // Матеріали третьої Подільської історико-краєзнавчої конференції. – Львів, 1970. – С. 62-67.

 23. І.В. Лучицький про общину на Україні (до 125-річчя від дня народження) / П.Ф. Лаптін // Укр. іст. журн. – 1970. – № 6. – С. 127-130.

 24. О роли гипотезы в историческом исследовании / П.Ф. Лаптин // Вопросы истории. – 1970. – № 1. – С. 75-88.

 25. Маків : іст. нарис / П.Ф. Лаптін, І.І. Сохатюк // Історія міст і сіл Української РСР. Хмельницька область. – К., 1971. – С. 247-255.

 26. Историография в практическом курсе всеобщей истории на исторических факультетах пединститутов / П.Ф. Лаптин // Вопросы историографии в высшей школе : всесоюз. конф. препод. историогр. ист. СССР и всеобщей ист. ун-тов и пед. ин-тов, г. Смоленск, 31 янв.–3 февр. 1973 г. – Смоленск, 1975. – С. 221-226.

 27. Гутнова Е.В. Историография истории средних веков (середина ХІХ в. – 1917 г.). – М. : Высш. школа, 174. – 400 с. – Рец. П.Ф. Лаптіна // Укр. іст. журн. – 1975. – № 6. – С. 148-149.

 28. Вопросы историографии в высшей школе / П.Ф. Лаптин, Л.А. Коваленко // Вопросы истории. – 1977. – № 5. – С. 142-144.

 29. Работа студентов с исторической литературой. Ее особенности и принципы организации / П.Ф. Лаптин // ХХVсъезд КПСС и задачи изучения истории исторической науки. – Калинин, 1978. – Ч. 1. – С. 142-145.

 30. Проблемна лекція із загальної історії у вузі / П.Ф. Лаптін // Укр. іст. журн. – 1979. – № 6. – С. 111-115.

 31. Проблемные лекции по истории в высшей школе / П.Ф. Лаптин // Вопросы истории. – 1980. – № 7. – С. 128-131.

 32. Проблемная лекция по историографии в вузе / П.Ф. Лаптин // Историография в вузе / П.Ф. Лаптин. – Калининград, 1980.

 33. Проблемные лекции по историографии в курсе медиевистики в педагогических институтах // Изучение и преподавание историографии в высшей школе. – Калининград. 1982.

 34. О некоторых вопросах проблемной лекции по истории в вузе / П.Ф. Лаптин // Новая и новейшая история. – 1986. – № 2. – С. 174-178.

ІІІ. Про П. Ф. Лаптіна

 1. Лаптін Петро Флорович // Вчені Хмельниччини : бібліогр. покажч. / уклад. С.К. Гуменюк. – Хмельницький, 1988. – С. 98-100.

 2. Баженов Л.В. Лаптін Петро Флорович // Баженов Л.В. Поділля в працях дослідників і краєзнавців ХІХ – ХХ ст. / Л.В. Баженов. – Кам'янець-Подільський, 1993. – С. 264-265.

 3. Опря А.В. Професор П.Ф. Лаптін – вчений і педагог / А.В. Опря // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету. Історичні науки. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2002. – Т. 8 (10). – С. 5- 14.

 4. Опря А.В. Петро Фролович Лаптін / А.В. Опря, І.С. Винокур // Кам’янець-Подільський державний університет в особах. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2003. – Т. 1. – С. 278-286.

 5. Касьянович Л.М. Професор П.Ф. Лаптін – вчений-історик, педагог та особистість : магістерська робота / Л.М. Касьянович. – Кам’янець-Подільський, 2010. – 125 с.

любинський


Любинський Олександр Іванович,

доктор сільськогосподарських наук, професор, академік Міжнародної академії аграрної освіти

Народився 20 жовтня 1968 року в сім’ї учителів у мальовничому подільському селі Шрубків (раніше село мало назву Кам’янецькі хутори, оскільки було форпостом Кам’янецької фортеці) Летичівського району Хмельницької області. Батько Іван Всеволодович Любинський 1964 року закінчив Кременецький державний педагогічний інститут, викладав хімію та біологію в різних школах Хмельниччини. Мати Єлизавета Михайлівна Швець 1960 року закінчила фізико-математичний факультет Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту, упродовж 40 років викладала математику. Дідусь Михайло Швець також був вчителем у селі Нагоряни Кам’янець-Подільського району та директором школи в селі Яцьківці Дунаєвецького району. Однокурсниками матері були відомі постаті – Іван Вишневський та Борис Бец.

Такий генетичний заряд отримав малий Cашко, жвавий, енергійний і цікавий хлопчина, «хлопчик помагай», якого знали всі жителі села, а особливо сусіди та родичі з вулиці Чайківської, завдяки його бажанню про все дізнатися, усім допомогти, з не пороках дорослу розсудливість. У школу пішов раніше, оскільки програму першого класу опанував удома. 1983 року після закінчення восьмирічної школи в рідному селі, продовжив навчання в Меджибізькій середній школі. 1985 року вступив до Кам’янець-Подільського державного сільськогосподарського інституту (тепер – Подільський державний аграрно-технічний університет), який закінчив 1992 року з відзнакою та спеціальністю “ Зоотехнія”.

З липня 1987 по травень 1989 року проходив службу в армії на Далекому Сході (Приморський край м. Уссурійськ), а пізніше – у селищі Ліповци Пограничного району.

Висока ерудованість випускника, його працездатність, залюбленість у свою справу привернули увагу викладачів, зокрема доцента Кімаковського В.І., який запросив його на роботу на кафедру годівлі сільськогосподарських тварин, та професора Пахолка А.А., як наукового керівника кандидатської дисертації. З 1992 року О.І. Любинський працював у Подільському державному аграрно-технічному університеті на біотехнологічному факультеті на посадах молодшого наукового співробітника, аспіранта, асистента, доцента, завідувача кафедрою, зокрема з 5 липня 2001 року по 30 серпня 2012 року – завідувача кафедри селекційно-генетичних технологій тваринництва. Його завжди підтримував і був наставником ректор інституту (з 1995 року – академії) професор Михайло Іванович Самокиш.

Кандидатську дисертацію “Господарсько-біологічні особливості української червоно-рябої молочної породи різних генотипів на Буковині захистив 5 червня 1996 року в спеціалізованій раді Д.01.05.04 при Національному аграрному університеті за спеціальністю 06.02.01 – розведення та селекція тварин. Наукове керівництво здійснив кандидат сільськогосподарських наук, професор А.А. Пахолок. Докторську дисертацію “Селекційно-генетичні аспекти формування і консолідації прикарпатського внутішньопородного типу української червоно-рябої молочної породи ” захистив 10 червня 2009 року в спеціалізованій раді Д.27.355.01 при Інституті розведення і генетики тварин НААН за спеціальністю 06.02.01– розведення та селекція тварин. Науковий консультант – доктор сільськогосподарських наук, професор Й.З. Сірацький. Вчене звання доцент кафедри розведення та генетики сільськогосподарських тварин присвоєно 21 грудня 2001 року, а професора кафедри селекційно-генетичних технологій тваринництва – 20 січня 2011 року.

Велике значення у формуванні професора О.І. Любинського відіграло знайомство та багаторічна співпраця з доктором сільськогосподарських наук, професором, академіком Академії наук Вищої школи України, Заслуженим діячем науки і техніки України, відомим вченим в галузі селекції, розведення та відтворення сільськогосподарських тварин Сірацьким Йосипом Зеноновичем, доктором сільськогосподарських наук, професором, академіком НААН України Валерієм Петровичем Буркатом, доктором сільськогосподарських наук, професором Єлизаветою Іллівною Федорович.

У Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка Олександр Іванович працює з вересня 2004 року за сумісництвом на посадах доцента (з 2011 року – професора) кафедри біології та методики її викладання. З 1 вересня 2012 року – завідувач, професор кафедри географії та екології. Провідний викладач з дисциплін «Генетика з основами селекції», «Молекулярна генетика», «Охорона природи» (ОКР бакалавр), «Актуальні питання генетики людини» (ОКР магістр за напрямом «Біологія»), «Основи екології» (ОКР бакалавр за напрямами «Історія» та «Фізичне виховання»), «Основи ведення сільського господарства та охорони земель», «Техноекологія» (ОКР бакалавр), «Біологічне різноманіття та методи його оцінювання» (ОКР спеціаліст за напрямом Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування).

Впродовж двадцяти років займався дослідженнями, пов’язаними з особливостями формування і консолідації прикарпатського внутішньопородного типу та буковинського заводського типу української червонорябої молочної породи. Автор селекційних досягнень: «Заводський тип української червоно-рябої молочної породи «Буковинський» та «Заводська лінія української червоно-рябої молочної породи Рігела 352882» (Наказ Міністерства аграрної політики України та УААН № 902/133 від 13 грудня 2007 року). За результатами науково-дослідної роботи в 1995-1996 роках отримував стипендію Кабінету Міністрів України для молодих вчених, 2005 року нагороджений відзнакою Міністерства аграрної політики України «Відмінник аграрної освіти і науки», з 2011 року – академік Міжнародної академії аграрної освіти. Результати наукової діяльності висвітлені в 203 публікаціях, у тому числі у 6 монографіях, 3 навчальних посібниках.

Сучасні пріоритети наукової діяльності професора О.І. Любинського пов’язані з проблемами екологічної генетики, розробкою ефективних методів збереження біорізноманіття України. Олександр Іванович проводить наукову роботу за темами «Еколого-генетичний, біологічний, хімічний, фізико-географічний моніторинг біорізноманіття Поділля і Буковини» (0112U005651), «Розробка системної оцінки та моніторингу генофонду домашніх тварин» (0110U006076), активно займається підготовкою наукових кадрів при Інституті розведення і генетики тварин НААН та Подільському аграрно-технічному університеті. Підготував одного кандидата наук.

Надійною опорою в житті та роботі є сім’я. Дружина Інна Борисівна – заступник декана природничого факультету з навчально-методичної роботи Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, старша донька Іванна – студентка інституту бізнесу та фінансів Подільського державного аграрно-технічного університету, молодша донька Олександра – учениця Кам’янець-Подільської гімназії та музичної школи імені Ф.Ганіцького по класу фортепіано, зять Денис – приватний підприємець.Високі професійні якості, величезна працездатність, шанобливе та уважне ставлення до людей створили Олександру Івановичу заслужений авторитет серед колег та студентів.

Наукові праці О.І. Любинського

І. Окремі видання

 1. Формування відтворювальної здатності у м’ясної худоби: монографія / Т.В. Засуха, М.В. Зубець Й.З. В.В. Меркушин, С.Ю. Демчук, В.В. Шапірко, В.О. Кадиш, Є.І. Федорович, В.С. Федорович, О.І. Любинський.–К.: Аграрна наука, 2000.–248с.

 2. Інтер’єр сільськогосподарських тварин: лекція / Й.З. Сірацький, Б.М. Гопка, Є.І. Федорович, В.С. Федорович, В.О. Кадиш, О.І. Любинський; Д.Б. Гопка, В.Є. Скоцик, Д.Ю. Дорофеєв, С.І. Гнатюк; за ред. Й.З. Сірацького. – К.: Науковий світ, 2000.–75 с.

 3. Екстер’єр молочних корів: перспективи оцінки і селекції:монографія/ Й.Сірацький, Я.Н. Данилків, О.М. Данилків, Є.І. Федорович, В.В. Меркушин, Ю.Ф. Мельник, О.П. Чуприна, В.О. Кадиш, О.І. Любинський; за ред. Й.З. Сірацького, Є.І. Федорович. – К.: Наук. світ, 2001. – 146 с.

 4. М’ясна продуктивність великої рогатої худоби різних генотипів: монографія / М.Г. Повозніков, М.О. Мазуренко, О.І. Любинський, С.М. Блюсюк, О.М. Хильницький, А.В. Гуцул, В.П. Кучерявий.– Кам’янець-Подільський: Абетка, 2002.– 44 с.

 5. Селекційно-генетичні та біологічні особливості абердин-ангуської породи в Україні: монографія / Й.З. Сірацький, В.О. Пабат, Є.І. Федорович, В.О. Кадиш, О.П. Чуприна, О.І. Любинський; за ред. Й.З. Сірацького, Є.І. Федорович. – К.: Наук. світ, 2002. – 203 с.

 6. Рекомендації по організації відтворення великої рогатої худоби / В.П. Буркат, Ю.Ф. Мельник, Й.З. Сірацький, С.Ю. Демчук, Є.І. Федорович, І.В. Гузєв, В.О. Кадиш, Д.Ю. Дорофеєв, Т.С. Плотко, О.І. Любинський; П.І. Шаран, Н.Г. Копитець, А.М. Угнівенко. –К.: Наук. світ, 2002.– 27 с.

 7. Методи селекції української червоно-рябої молочної породи: монографія/ М.В. Зубець, В.П. Буркат, Й.З. Сірацький, Є.І. Федорович, О.І. Любинський, О.О. Данилевський, А.П. Кругляк, Ю.Ф. Мельник, О.І. Костенко, С.Ю. Рубан, М.І. Бащенко, А.М. Дубін. –К.: 2005.– 436 с.

 8. Програма розвитку племінного скотарства в господарствах Чернівецької області / О.І. Любинський, М.Г. Повoзніков, Р.В. Ячник, Л.В. Ротар, В.С. Драп, В.Г. Ящук, І.В.,Кебко, В.І. Літун, М.В. Новіцький, І.О. Боднар, В.П. Гайдей, Б.В. Москалюк. – Кам’янець-Подільський, 2007. – 48 с.

 9. Виробництво молока на малій фермі: практ. посіб. / А.Т. Цвігун, М.Г. Повозніков, С.М. Блюсюк, В.С. Кушнір, Н.В. Кравець, В.І. Бучковська, Ю.М. Євстафієва, В.Є Харкавлюк, В.Г. Кураш, В.К. Погрібний, О. І. Любинський, М.В. Aйшпур; за ред. А.Т. Цвігуна, В.Б. Кирилюка. – Кам’янець-Подільський, 2008. – 216 с.

 10. Програма підвищення кваліфікації дорадників та експертів–дорадників за спеціальністю 06.02.01- розведення та селекція тварин/ В.П. Буркат, Й.З. Сірацький, Є.І. Федорович, О.І Любинський. – Кам’янець-Подільський: ФОП Сисин О.В., 2008. – 12 с.

 11. Інтер’єр сільськогосподарських тварин: навч. посіб. / Й.З. Сірацький, Є.І. Федорович, Б.М. Гопка, В.С. Федорович, В.Є. Скоцик, О.І. Любинський, В.О. Кадиш, В.Д. Уманець, Л.М. Цицюрський.– К.: Вища освіта, 2009.–280 с.

 12. Історія, селекція та біологічні особливості абердин-ангусів України: монографія / Й.З. Сірацький, Є.І.Федорович, І.В. Гузєв В.О. Кадиш, Р.В. каспров, В.В. Федорович, О.І. Любинський, О.П. Чуприна; за ред. Й.З. Сірацького, Є.І. Федорович. – Корсунь-Шевченківський: ФОП Гавришенко В.М. –2011.–432 с.

ІІ. Статті в журналах і збірниках наукових праць

 1. Ефективність використання сапоніту Варварівського родовища в раціонах телят / О.І. Любинський, М.Г.Повозніков, А.Т.Цвігун // Міжвідомчий збірник наукових робіт "Вчені–аграрники – сільськогосподарському виробництву". – Чернівці: Прут, 1993.– С.291–292.

 2. Біологічні показники помісних тварин симентальської породи при формуванні червоно–рябої породи молочного типу / О.І. Любинський // Збірник наукових праць співробітників КПСГІ, присвячений 75–річчю з дня заснування. – Кам’янець–Подільський, 1995.– С.120–121.

 3. Українська червоно-ряба молочна порода на Буковині / О.І. Любинський, А.А. Пахолок // Тваринництво України, №2.–1996.–С.–12 – 13.

 4. Біологічні особливості різних генотипів української червоно-рябої молочної худоби / О.І. Любинський, А.А. Пахолок // Розведення та генетика тварин. – К.: Аграрна наука, 1996.– Вип. 28. – С.30–40.

 5. Природна резистентність корів різних генотипів української червоно-рябої молочної породи / О.І. Любинський, А.А. Пахолок // Міжвідомчий науковий збірник: Аграрна наука–селу. – Чернівці: Буковина, 1997.– Вип.3.–С.8–11.

 6. Ріст, розвиток та біологічні особливості молодняка різних генотипів української червоно-рябої молочної породи / О.І. Любинський, А.А. Пахолок // Розведення і генетика тварин. – К.: Аграрна наука, 1998. – Вип. 29. – С.57–64.

 7. Продуктивні якості корів червоно–рябої молочної породи різного генеалогічного походження / О.І. Любинський, А.А. Пахолок // Міжвідомчий науковий збірник: Аграрна наука–селу. – Кам’янець–Подільський. – 1998.– Вип.6. – С.212–213.

 8. Продуктивні якості червоно-рябої молочної худоби Буковини / О.І. Любинський, А.А. Пахолок // Вісник Білоцерківського ДАУ.– Біла Церква, 1998. – С. 215–218.

 9. Газоенергетичний обмін і розподіл енергії у бичків різних генотипів української червоно-рябої молочної породи / О.І. Любинський, А.А. Пахолок, М.Г. Повозніков // Науковий збірник: Аграрна наука–селу. – Кам’янець–Подільський: Абетка, 1999.– Вип. 7. – С.179–182.

 10. Вплив генетичних факторів і середовища на продуктивність червоно-рябої молочної породи / О.І. Любинський // Науковий вісник Львівської академії ветеринарної медицини. – 1999. – Вип. 3. – С. 215–217.

 11. Молочна продуктивність корів червоно-рябої молочної породи різного генеалогічного походження / О.І. Любинський, А.А. Пахолок, Б.В. Москалюк // Розведення і генетика тварин. – 1999. – Вип. 32. – С. 143–145.

 12. Селекційно-генетичні аспекти удосконалення прикарпатського типу української червоно-рябої молочної породи / О.І. Любинський // Збірник наукових праць Подільської ДАТА. – Кам’янець-Подільський : “Абетка”, 2000. – Вип. 8. – С.233–235.

 13. Селекція української червоно-рябої молочної породи на Буковині / О.І. Любинський // Розведення і генетика тварин. – 2000. – Вип. 33. – С. 65–69.

 14. Молочна продуктивність корів різних ліній прикарпатського типу української червоно-рябої молочної породи / О.І. Любинський // Розведення і генетика тварин. – 2001. – Вип. 34. – С. 212–213.

 15. Роль корів биковиробничої групи у формуванні високопродуктивного стада прикарпатського типу української червоно-рябої молочної породи / О.І. Любинський, Б.В. Москалюк // Збірник наукових праць Подільської ДАТА. – 2002. – Вип. 10. – С. 75-77.

 16. Генетична структура поліморфних білкових систем української червоно-рябої молочної худоби прикарпатського типу / О.І. Любинський // Розведення і генетика тварин. – 2002. – Вип. 36. – С. 109–110.

 17. Племінна цінність бугаїв-плідників різних ліній прикарпатського типу червоно-рябої молочної породи / О.І. Любинський // Вісник Сумського НАУ. Серія “Тваринництво”. – 2003. – Вип. 7. – С. 128–133.

 18. Імуногенетична характеристика прикарпатського типу української червоно-рябої молочної породи / О.І. Любинський, Р.О. Стоянов // Науковий вісник ЛДАВМ ім. С.З. Гжицького. – 2003. – Т. 5 (№ 2), ч. 4. – С. 69–72.

 19. Племінні якості заводських родин прикарпатського типу української червоно-рябої молочної породи /О.І. Любинський, М.В. Новіцький., І.О. Бондар // Науковий вісник ЛДАВМ ім. С.З. Гжицького. – 2003. – Т. 5 (№ 3), ч. 3. – С. 56–60.

 20. Генетична структура поліморфних білкових систем сироватки крові української червоно-рябої молочної худоби прикарпатського типу / О.І. Любинський // Розведення і генетика тварин. – 2003. – Вип. 35. – С. 91–94.

 21. Формування племінних якостей високопродуктивних корів прикарпатського типу української червоно-рябої молочної худоби / О.І. Любинський, В.В. Шуплик // Зб. наук. праць ПДАТА. – 2003. – Вип. 11. – С. 134–136.

 22. Методологічні аспекти удосконалення генеалогічної структури прикарпатського типу української червоно-рябої молочної породи / О.І. Любинський // Наук.-тех. бюлетень Інституту тваринництва УААН. – 2003. – № 85. – С. 65–69.

 23. Продуктивні якості корів прикарпатського типу української червоно-рябої молочної породи гомо- і гетерозиготних за трансфериновим локусом / О. І. Любинський // Збірник наукових праць ПДАТА. – 2004. – № 12. – С. 124–127.

 24. Генетична оцінка прикарпатського типу української червоно-рябої молочної породи / О.І. Любинський // Науковий вісник ЛНАВМ ім.С.З. Гжицького. – 2004. – Т. 6 (№ 3), ч. 4. – С. 79–84.

 25. Методологічні аспекти формування буковинського заводського типу української червоно-рябої молочної породи / О.І. Любинський, Р.В. Ячник // Науковий вісник Львівської НАВМ ім. С.З. Гжицького. – 2005. – Т. 6 (№ 2), ч. 4. – С. 270–273.

 26. Оцінка системи селекції та формування генеалогічної структури прикарпатського внутріпородного типу української червоно-рябої молочної породи / О.І. Любинський // Тваринництво України. – 2005. – № 8. – С. 21–23.

 27. Інтеграційна оцінка племінної цінності бугаїв-плідників при формуванні і консолідації прикарпатського типу української червоно-рябої молочної породи / О.І. Любинський // Підвищення продуктивності сільськогосподарських тварин : зб. наук. праць / Харк. нац. аграр. ун-т ; Харк. держ. зоовет. акад. – Х., 2005. – Т. 15. – С.126–130.

 28. Формування і напрями удосконалення генеалогічної структури прикарпатського типу української червоно-рябої молочної породи / О.І. Любинський // Розведення і генетика тварин. – 2005. – Вип. 38. – С. 167–170.

 29. Оцінка системи селекції прикарпатського внутрішньопородного типу української червоно-рябої молочної худоби / О.І. Любинський, М.В. Новіцький., І.О. Бондар // Розведення і генетика тварин. – 2005. – Вип. 39. – С. 28–30.

 30. Методика вивчення екстер’єру великої рогатої худоби в онтогенезі / Й.З. Сірацький, Є.І. Федорович, Я.Н. Данилків, О.М. Данилків, О.І. Любинський, С.Б. Просяний // Методи наукових досліджень із селекції, генетики та біотехнології у тваринництві. – К. : Аграрна наука, 2005. – С. 98–102.

 31. Методика визначення казеїну в молоці / Й.З. Сірацький, Є.І. Федорович, О.І. Любинський, С.Б. Просяний // Методи наукових досліджень із селекції, генетики та біотехнології у тваринництві. – К. : Аграрна наука, 2005. – С. 108–109.

 32. Проблемні питання розведення тварин за лініями / Й. Сірацький, Є. Федорович, М. Кузів, Т. Дорда, О. Любинський // Тваринництво України. – 2005. – № 9. – С. 16–17.

 33. Реалізація продуктивного потенціалу корів прикарпатського внутрішньопородного типу української червоно-рябої молочної породи / О.І. Любинський // Збірник наукових праць ПДАТУ. – 2007. – № 15. – С. 101–104.

 34. Ріст телиць різних ліній прикарпатського внутрішньопородного типу української червоно-рябої молочної породи / О.І. Любинський // Науковий вісник ЛНУВМ ім. С.З. Гжицького. – 2007. – Т. 9, № 3 (34), ч. 3. – С. 80–84.

 35. Молочна продуктивність корів різних ліній прикарпатського внутрішньопородного типу української червоно-рябої молочної породи / О.І. Любинський // Збірник наукових праць Віницького ДАУ. – 2008. – Вип. 34, т. 3. – С. 281–285.

 36. Інтеграційна генетична оцінка різних селекційних груп прикарпатського внутрішньо породного типу української червоно-рябої молочної породи / О. І. Любинський // Наук.-тех. бюлетень інститут біології тварин і ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок. – 2008. – Вип. 9. – № 1, 2. – С. 236–239.

 37. Лінійний ріст телиць прикарпатського внутрішньопородного типу української червоно-рябої молочної породи / О.І. Любинський //Наук.-тех. бюлетень інститут біології тварин і ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок. – 2008. – Вип. 9. – № 3. – С. 302–306.

 38. Фенотипова оцінка вимені корів різних селекційних груп прикарпатського внутрішньопрородного типу української червоно-рябої молочної породи / О.І. Любинський, Т.В. Колосовська, Р.В. Мазур // Науковий вісник ЛНУВМ ім. С.З. Гжицького. – 2008. – Т. 10, № 3 (38), ч. 3. – С. 86–89.

 39. Біологічні особливості тварин прикарпатського внутрішньопородного типу української червоно-рябої молочної худоби / О.І. Любинський // Розведення і генетика тварин. – 2008. – Вип. 42. – С. 145–150.

 40. Фенотипова оцінка продуктивних якостей корів різних генотипів прикарпатського внутрішньопородного типу української червоно-рябої молочної породи / Р.В. Мазур, О.І. Любинський // Науковий вісник ЛНУВМ та біотехнологій ім. С.З. Гжицького. – 2008. – Т. 10, № 2 (37), ч. 3. – С. 67–73.

 41. Генетична оцінка різних ліній прикарпатського внутрішньопородного типу української червоно–рябої молочної породи / О.І. Любинський // Наукові праці КПНУ ім. І. Огієнка. – Кам’янець–Подільський, 2008. –Вип.7. – С. 146.

 42. Особливості формування продуктивних якостей корів прикарпатського внутрішньопородного типу української червоно-рябої молочної породи при використанні бугаїв різної селекції / О.І. Любинський // Збірник наукових праць ПДАТУ.– Кам’янець–Подільський, 2008. – Вип.16. – С.153–156.

 43. Екстер’єрні особливості корів прикарпатського внутрішньо породного типу української червоно-рябої молочної породи / О.І. Любинський, Р.В. Ячник // Збірник наукових праць ПДАТУ. – Кам’янець–Подільський, 2009. – Вип.17 Серія "ТВППТ". – С. 61–64.

 44. Формування продуктивних та племінних якостей високопродуктивних корів прикарпатського внутрішньопородного типу української червоно-рябої молочної породи / О.І. Любинський, Т.В. Колосовська, Р.В. Мазур // Науковий вісник ЛНУВМ та біотехнологій ім. С.З. Гжицького. – Львів, 2009. – Т.11, №3(42).Ч.2. – С. 290–295.

 45. Племінна цінність бугаїв прикарпатського внутрішньопородного типу української червоно–рябої молочної породи / О.І. Любинський, Й.З. Сірацький // Збірник наукових праць ПДАТУ. – Кам’янець–Подільський, 2010. – Вип.18. Серія "ТВППТ".– С.113–115.

 46. Селекційно–генетична оцінка природної резистентності корів прикарпатського внутрішньопородного типу української червоно–рябої молочної породи / О.І. Любинський // Збірник наукових праць Вінницького НАУ, Серія: сільськогосподарські науки. – 2010. – Вип. 5. –С.46–49.

 47. Оптимізація оцінки та використання бугаїв–плідників прикарпатського внутрішньопородного типу української червоно–рябої молочної породи / О.І. Любинський // Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва: зб. наук. праць БНАУ. – 2010. – Вип. 3 (72). – С.143–146.

 48. Природна резистентність корів прикарпатського типу української червоно–рябої молочної породи / О.І. Любинський, В.В. Федорович, Є.І. Федорович, Й.З. Сірацький // Науково–технічний бюлетень Інституту біології тварин УААН та ДНДКІ вепрепаратів та кормових добавок. – Львів, 2010. – Вип. 11, № 1 – С. 234–239.

 49. Селекционно–генетические аспекты формирования и консолидации прикарпатского внутрипородного типа украинской красно–пестрой молочной породы / О.І. Любинський // Сборник работ молодых учених "Молодые ученые в решении актуальних проблем науки".– Владикавказ, 2010. – С. 193–195.

 50. Селекційна оцінка корів прикарпатського внутрішньопородного типу української червоно–рябої молочної породи за екстер’єрними особливостями та тривалістю господарського використання / О.І. Любинський, В.В. Шуплик, Р.В. Ячник, А.К. Калинка // Вісник наукових праць Луганського НАУ. – Луганськ, 2010. – №21. – С. 111–114.

 51. Сучасні селекційно–генетичні аспекти удосконалення прикарпатського внутрішньопородного типу української червоно–рябої молочної породи/ О.І. Любинський, Р.В. Мазур, О.Г. Дикун, Т.В. Колосовська, О.Г. Бушку // Міжвідомчий тематичний науковий збірник: Розведення і генетика тварин.– К.: Аграрна наука, 2010.– Вип.44. – С.114–117.

 52. Селекційно–генетична оцінка прикарпатського внутрішньо породного типу української червоно–рябої молочної породи за поліморфними системами білків крові / О.І. Любинський // Науково–теоретичний журнал Біологія тварин. – Львів, 2010. – Т. 12, №2. – С.373–378.

 53. Газоенергетичний обмін та теплопродукція у тварин прикарпатського внутрішньопородного типу української червоно-рябої молочної породи / О.І. Любинський, В.В. Шуплик, Т.В. Колосовська, О.Г. Бушку та інші // Науковий вісник ЛНУВМ та біотехнологій ім. С.З. Гжицького. – Львів, 2010. – Т.12, №4(46). – С.114–118.

 54. Особливості формування природної резистентності у корів прикарпатського внутрішньо породного типу української червоно–рябої молочної породи / О.І. Любинський // Вісник КПНУ ім. І.Огієнка. Природничі науки. – Кам’янець–Подільський, 2010. – Вип.2. – С.122-129.

 55. Вплив рівня вирощування телиць на молочну продуктивність корів прикарпатського внутрішньопородного типу української червоно-рябої молочної породи / О.І. Любинський, В.В. Шуплик, О. Г. Дикун, Є. М. Рясенко, Б. В. Москалюк // Збірник наукових праць ПДАТУ. – Кам’янець–Подільський, 2011.– Вип.19. Серія "ТВППТ". – С.77–80.

 56. Селекційно–генетичні особливості племінних якостей корів буковинського заводського типу української червоно–рябої молочної породи / О.І. Любинський, В.В. Шуплик, О. Г. Дикун, Є. М. Рясенко, Б.В. Москалюк // Збірник наукових праць Вінницького НАУ, Серія: сільськогосподарські науки. – 2011. – Вип. 8 (48). – С. 34–37.

 57. Селекційно–генетична оцінка технологічних ознак розвитку вим’я у корів прикарпатського внутрішньопородного типу української червоно–рябої молочної породи / О.І. Любинський, М.Г. Повозніко, В.В. Шуплик // Збірник наукових праць Вінницького НАУ, Серія: сільськогосподарські науки. – 2011. – Вип.11(51). – С. 73–77.

 58. Селекция и совершенствование прикарпатского внутрипородного типа украинской красно–пестрой молочной породы / О.І. Любинський, В.В. Шуплик, А.Г. Дикун, Р.В. Мазур // Научные труды: Экологические и селекционные проблемы племенного животноводства. – Брянск, 2011.–Вип.7. – С. 21-23.

 59. Особливості відтворювальної здатності корів прикарпатського внутрішньопородного типу української червоно-рябої молочної породи / О.І. Любинський, В.В. Шуплик, О.Г. Бушку // Науковий вісник ЛНУВМ та біотехнологій ім.С.З. Гжицького. – Львів, 2011. – Т.13, №4(50).Ч.3.–С.185–190.

 60. Селекційно-генетичні аспекти формування продуктивного потенціалу прикарпатського внутрішньопородного типу української червоно-рябої молочної породи / О.І. Любинський, В.В. Шуплик, О.Г. Дикун, Б.В. Москалюк, Т.В. Колосовська, О.Г. Бушку // Розведення і генетика тварин. – К.: Аграрна наука, 2011.– Вип.45. – С.133-141

 61. Селекционно-генетичние особенности формирования естественной резистентности у коров прикарпатского внутрипородного типа украинской красно–пестрой молочной породы / О.І. Любинський // Сборник научных трудов РУП НПЦНАН Беларуси по животноводсту «Зоотехническая наука Беларуси».–Жодино, 2011. – Т.46.Ч.1. – С.160-163.

 62. Селекционно-генетическая оценка вымени у коров прикарпатского внутрипородного типа украинской красно–пестрой молочной породы / О.І. Любинський, А.Г. Дикун, Р.В. Мазур, О.Г. Бушку // Научные труды: Экологические и селекционные проблемы племенного животноводства.-Брянск, 2012. – Вип.12. – С. 25-27.

 63. Генетичний моніторинг ліній буковинської породної групи української червоно-рябої молочної породи / О.І. Любинський, В.В. Шуплик, Р.В. Каспров // Збірник наукових праць ПДАТУ. – Кам’янець–Подільський, 2012.–Вип.20. Серія "ТВППТ".– С.77–80.

ІІІ. Про Любинського О.І.

 1. Алещенко М.І. Подільська державна аграрно-технічна академія: монографія. – Кам’янець-Подільський; Тернопіль: Лілея, 2004.– 172 с.

 2. Біотехнологічний факультет: історія і сьогодення / упоряд. М.Г. Повозніков, С.М. Блюсюк, Н.В. Кравець, В.І. Бучковська, В.П. Саєнко.–Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2005.–260 с.

 3. Професор Сірацький Йосип Зенонович: біобібліогр. покажч. / уклад.: В.І. Фасоля, І.В.Рясенко; НААН, Ін-т розведення і генетики тварин, ДНСГБ; наук. ред. М.І. Бащенко. – 2-ге вид., перероб. і доп.– К., 2011.–109 с.: фото. – (Сер. «Біобібліографія вчених-аграіїв України»; кн.38).

Марчук Людмила Миколаївна, _mg_0560

доктор філологічних наук, професор,

завідувач кафедри української мови
Народилася 14 жовтня 1960 року в Дунаївцях – мальовничому містечку Поділля. Воно славилося ткацькою фабрикою та іменами славних земляків, серед яких відомі вчені, письменники, краєзнавці. Батько – Марчук Микола Юрійович, учасник Великої Вітчизняної війни, нагороджений орденом Червоної Зірки, медалями «За перемогу над Німеччиною», «За взяття Будапешта», «За відвагу», працював водієм на підприємстві «Районні електросистеми»; мати – Марчук Владислава Антонівна, педагог за освітою понад 30 років очолювала Дунаєвецький дитячий садк №2, відмінник народної освіти, нагороджена медаллю ім. А. Макаренка.

Людмила Миколаївна навчалася в Дунаєвецькій середній школі №2, яку 1977 року закінчила із золотою медаллю. 1981 року закінчила з відзнакою філологічний факультет Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту за спеціальністю «вчитель російської мови та літератури». У час навчання у виші виявляла схильність до наукової роботи, брала участь у науково-педагогічній конференції в Мінську (1980). Основи педагогічної та наукової майстерності опановувала під керівництвом таких викладачів, як С.Є. Вайнтруб, Л.Г. Ништа, Б.В. Хричиков, Л. Житкевич, П.Є. Ткачук, Ф.Я. Середа.

Трудову діяльність розпочала в Дунаєвецькій середній школі №2, викладала українську мову та літературу, працювала організатором позакласної діяльності. 1984 року перейшла на роботу до Кам’янець-Подільського індустріального технікуму (тепер коледж). З 1988 року працювала в Кам’янець-Подільському державному університеті на посаді асистента кафедри сучасної російської мови та методики її викладання. З 1990 по 1993 рік навчалася в аспірантурі Харківського педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди (інститут мов світу, кафедра російської мови). Дисертацію «Явище надлишковості в багатокомпонентному складному реченні» готувала під науковим керівництвом доктора філологічних наук, професора Г.Ф. Калашникової і захистила її 13 травня 1994 року на спеціалізованій вченій раді Харківського державного університету ім. В.М. Каразіна й отримала науковий ступінь кандидата філологічних наук. З 1994 року обіймала посади асистента, старшого викладача, з 1998 року – доцента кафедри української мови. 2001 року їй присвоєно вчене звання доцента кафедри української мови.

У 2004 – 2007 рр. навчалася в докторантурі Інституту української мови (відділ стилістики і культури мови), за наукового консультування доктора філологічних наук, професор Н.М. Сологуб) підготувала дисертацію «Категорія градації в сучасній українській мові», яку успішно захистила 21 жовтня 2008 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Інституту української мови НАН України (спеціальність 10.02.01 «Українська мова»).

У січні 2008 року обрана на посаду професора та завідувача кафедри української мови Кам’янець-Подільського національного університету. У вересні 2010 року Л.М. Марчук присвоєно вчене звання професора кафедри української мови. Стаж педагогічної роботи у вищих закладах освіти ІІІ-ІV рівня акредитації – 22 роки, у Кам’янець-Подільському національному університету імені Івана Огієнка – 24 роки.

Розробила і читає низку навчальних курсів, зокрема: • Сучасна українська літературна мова. Морфеміка. Словотвір. Морфологія

Підготувала та видала у співавторстві з сучасної української літературної мови навчально-методичні посібники «Лабораторні роботи з сучасної української літературної мови: збірник завдань і вправ» (2002) (у співавторстві), «Орфографічний та пунктуаційний тренінг з української мови» (2005) (у співавторстві), «Сучасна українська мова. Морфологія: навч. – метод. посіб.» ( 2010) (у співавторстві).

 • Вступ до мовознавства

Підготувала і видала навчальні посібники «Вступ до мовознавства: навч. – метод. посіб.» (2000), «Вступ до мовознавства: навч. посіб.» (2007) (у співавторстві).

 • Основи термінознавства

«Словник градаційної лексики сучасної української літературної мови» (2009), «Словник актуальної фахової термінології» (2010) (у співавторстві),

«Словник термінології сучасної журналістики» (2010) (у співавторстві), «Основи термінознавства : навч. посіб.» (2011) (у співавторстві).

Керує написанням курсових, дипломних і магістерських робіт, науково-дослідною роботою студентів факультету української філології та журналістики. У 2009/2010рр, 2010/2011 та 2011/2012рр підготувала переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (І та ІІ місце).

Під її керівництвом 2011 року захистила кандидатську дисертацію на тему «Семантика та стилістичні функції запозичень у мові української постмодерністської прози» Н.В. Гудима, 2013 року кандидатську дисертацію «Концепти гріх/спокута в українській історичній прозі ІІ половини ХХ століття» – А.М. Сірант.

Керує науково-дослідною роботою, яка фінансується із коштів державного бюджету Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України «Дослідження сучасного стану стилістичної системи української мови як національної» (№ державної реєстрації 0110U002858).

Л.М. Марчук є членом спеціалізованої вченої ради Д 76.051.07 у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича. Має 148 публікацій, у т.ч. – монографію, 5 навчальних та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України, 132 праці наукового і 16 навчально-методичного характеру.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   27


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал