Доктори наук, професори Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Біобібліографічний покажчикСторінка12/27
Дата конвертації06.12.2016
Розмір5.31 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   27

Наукові праці О.В. Кеби

І. Окремі видання

Монографії

 1. Андрей Платонов и мировая литература ХХ века: Типологические связи / А.В. Кеба. – Кам’янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2001. – 320 с.

 2. Лирика И. Анненского: художественная семантика и структура / А.В. Кеба. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2009. – 176 с.

 3. Творчество Андрея Платонова в контексте мировой литературы ХХ века / А.В. Кеба. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2009. – 388 с.

Навчальні та методичні посібники

 1. Зарубіжна поезія ХХ ст. Матеріали до вивчення. / О.В. Кеба, П.Л. Шулик. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 1999. – 92 с.

 2. Зарубіжна література. 9 клас. Матеріали до вивчення / О.В. Кеба, П.Л. Шулик. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 2000. – 140 с.

 3. Джеймс Джойс. Джакомо: Матеріали до вивчення. / О.В. Кеба, П.Л. Шулик. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 2000. – 112 с.

 4. Кнут Г. Пан. Матеріали до вивчення / О.В. Кеба, П.Л. Шулик. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 2000. – 72 с.

 5. Зарубіжна література. 10 клас. Матеріали до вивчення. / О.В. Кеба, М.Л. Базилевич, П.Л. Шулик. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 2000. – 244 с.

 6. Ясунарі Кавабата. «Тисяча журавлів»: Матеріали для вивчення / О.В. Кеба, П.Л. Шулик. – Кам’янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2001. – 104 с.

 7. «Котлован» Андрея Платонова: Материалы для изучения / А.В. Кеба // Кам’янець-Подільський : Абетка-Нова, 2001. – 120 с.

 8. Драматургія кінця ХІХ – початку ХХ ст.: Матеріали до вивчення / О.В. Кеба. – Кам’янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2006. – 218 с.

 9. Модернізм у зарубіжній поезії другої половини ХІХ – ХХ ст.: Навчальний посібник / О.В. Кеба, П.Л. Шулик. – Кам’янець-Подільський : Акіома, 2011. – 208 с.

 10. Літературознавчі стратегії ХХ ст. : навчально-методичний посібник / О.В. Кеба, О.С. Силаєв, П.Л. Шулик. – Кам’янець-Подільський : Акіома, 2011. – 128 с.

 11. Поезія французького символізму у шкільному вивченні: Навчальний посібник / О.В.Кеба, П.Л.Шулик, Т.В.Івасишена. – ПП Буйницький О.А., 2012. – 88 с.

ІІ. Статті в журналах і збірниках наукових праць

 1. Проза Андрея Платонова: стиль и авторская позиция / А.В. Кеба // Проблема автора и авторской позиции в литературе : сб. науч. тр. – Харьков. 1992. – С. 11-18.

 2. Тема як стилетворчий чинник (на прикладі прози А.П. Платонова) / О.В. Кеба // Зб. наук. пр. Кам’янець-Подільського держ. пед. ін-ту : серія філологічна. – Кам’янець-Подільський, 1993. – Вип. 1. – С. 218-222.

 3. Петровська доба в художній інтерпретації А. Платонова (за повістю «Єпіфанські шлюзи») / О.В. Кеба // ACADEMIA на пошану професора Леоніда Антоновича Коваленка. – Кам’янець-Подільський, 1997. – Книга ІІ. Гуманітарно-суспільні дослідження. – С. 119-121.

 4. К вопросу о христианских идеях в творчестве Андрея Платонова / А.В. Кеба // Наукові записки Харківського державного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : серія «Літературознавство». – Харків, 1998. – Вип. 8(19). – С. 92-101.

 5. Пушкинская тема Моцарта и Сальери в творчестве А. Платонова / А.В. Кеба // Наук. вісник Чернівецького ун-ту : зб. наук. пр. – Чернівці, 1999. – Вип. 61. Слов’янська філологія. – С.17-20.

 6. Структура сюжету в прозі М. Хвильового і А. Платонова («Санаторійна зона» і «Котлован») / О.В. Кеба // Наук. записки Харківського держ. пед. ун-ту. Серія Літературознавство. – Харків, 1999. – Вип. 3 (24). – С. 203-214.

 7. Поэтика Андрея Платонова в контексте обновления художественных форм в литературе ХХ века / А.В. Кеба // Наук. праці Кам’янець-Подільського держ. пед. ун-ту. Філологічні науки. – Кам’янець-Подільський, 1999. – Вип. 3. – С. 55-66.

 8. Рецепция идей О. Шпенглера в творчестве А. Платонова / А.В. Кеба // Мова і культура : наук. щорічний журн : вип. 2. – К., 2000. – Т. ІІІ. Мова і художня творчість. – С.231-237.

 9. Герои Андрея Платонова в поисках истины / А.В. Кеба // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – К., 2000. – № 2. – С. 51-56.

 10. «Русская душа» в творчестве Андрея Платонова / А.В. Кеба // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – К., 2000. – № 6. – С. 51-56.

 11. Принципи композиційної організації в прозі М. Хвильового і А. Платонова («Санаторійна зона» і «Котлован») / О.В. Кеба // Питання літературознавства : наук. зб. – Чернівці, 2000. – Вип. 6(63). – С. 94-103.

 12. Андрей Платонов и Джеймс Джойс: типологические аспекты поэтики («Чевенгур» и «Улисс») / А.В. Кеба // Мова і культура : наук. щорічний журн : вип. 3. – К., 2001. – Т. IV. Мова і художня творчість. – С. 138-144.

 13. Идеи А.А. Потебни в эстетике и художественном творчестве Андрея Платонова / А.В. Кеба // Вісник Харківського нац. ун-ту. – Харків, 2000. – № 491. Серія Філологія. – С. 562-565.

 14. Типология художественного времени у Дж. Джойса и А. Платонова / А.В. Кеба // Русская филология. Украинский вестник. – Харьков, 2001. – № 1-2 (18). – С. 54-58.

 15. Природа гротеска у Андрея Платонова и Франца Кафки / А.В. Кеба // Русская филология. Украинский вестник. – Харьков, 2001. – № 3 (19). – С. 74-76.

 16. Концепт скука в романе А. Платонова «Чевенгур» / А.В. Кеба // Русская филология. Украинский вестник. – Харьков, 2001. – № 4 (20). – С. 70-72.

 17. Кеба А.В. «Котлован» Андрея Платонова: сюжетно-композиционное своеобразие в контексте поэтики модернизма / А.В. Кеба // Вісник Сумського держ. ун-ту. Серія Філологічні науки. – Суми, 2001. – № 8 (29). – С. 61-71.

 18. «Котлован» Андрея Платонова: средства создания образа персонажа в контексте поэтики модернизма / А.В. Кеба // Русский язык и литература в учебных заведениях : науч.-метод. журн. – К., 2001. – № 5. – С. 25-29.

 19. Андрей Платонов и модернизм: заметки к проблеме / А.В. Кеба // Филологические записки : Вестник литературоведения и языкознания. – Воронеж : Воронежский ун-т, 2001. – Вып. 16. – С. 94-100.

 20. Одухотворенный мир: Рассказы Андрея Платонова в школе / А.В. Кеба // Школа. Рабочая книга преподавателя. – М., 2001. – № 3 (42). – С. 70-71.

 21. Петровская эпоха в художественной интерпретации Андрея Платонова. Повесть «Епифанские шлюзы» / А.В. Кеба // Школа. Рабочая книга преподавателя. – М., 2001. – № 6 (45). – С. 47-48.

 22. Карел Чапек і Андрій Платонов: типологічні аспекти поетики / О.В. Кеба // Наук. праці Кам’янець-Подільського держ. пед. ун-ту. Філологічні науки. – Кам’янець-Подільський, 2001. – Вип. 5. – С. 229-236.

 23. Андрей Платонов и философия Ницше / А.В. Кеба // Русская филология. Украинский вестник. – Харьков, 2002. – № 1-2 (21). – С. 40-44.

 24. Творчество Андрея Платонова и философия интуитивизма А. Бергсона / А.В. Кеба // Русская филология. Украинский вестник. – Харьков, 2002. – № 3-4 (22). – С. 47-50.

 25. Структура образа персонажа в романах «Чевенгур» Андрея Платонова и «Замок» Ф. Кафки / А.В. Кеба // Мова і культура : наук. щорічний журн. : вип. 4. – К., 2002. – Т. IV, Ч. 1. Мова і художня творчість. – С. 129-137.

 26. Мифологема пути в романах «Мастер и Маргарита» М. Булгакова и «Чевенгур» А. Платонова / А.В. Кеба // Питання літературознавства : наук. зб. – Чернівці, 2003. – Вип. 9 (66). – С. 6-16.

 27. “Русское” и “вселенское” в концепции человека Андрея Платонова / А.В. Кеба // Русская литература и философия: постижения человека. – Липецк : ЛГПУ, 2002. – С. 44-54.

 28. Проблемы «о-своения» пространства и времени в романе А. Платонова «Чевенгур» / А.В. Кеба // Іноземна філологія : Укр. наук. зб. – Львів, 2003. – Вип. 114. – С. 152-162.

 29. А. Платонов и У. Голдинг: амбивалентность притчевого мышления / А.В. Кеба // Мова і культура : наук. щорічний журн. : вип. 5. – К., 2002. – Т. IV, Ч. 1. Мова і художня творчість. – С. 180-184.

 30. Творчество Карела Чапека в оценке Андрея Платонова / А.В. Кеба // Opera Slavica. Slavisticke Rozhledy. Brno, 2002. – XII. № 3. – P. 9-20.

 31. Андрей Платонов и А.С. Пушкин: непрерывность гуманистической традиции русской литературы / А.В. Кеба // Крымский Пушкинский науч. сб. – Симферополь, 2003. – Вып. 3. – С. 121-129.

 32. Андрей Платонов и Альбер Камю: типологические аспекты художественной философии / А.В. Кеба // Слов’янський вісник : зб. наук. пр. Серія "Філологічні науки". – Рівне, 2003. – Вип. 3. – С. 165-169.

 33. А. Платонов и М. Хвылёвый: Поэтика притчи в ХХ в. / А.В. Кеба // Филологические записки. Вестник литературоведения и языкознания. – Воронеж, 2003. – Вып. 19. – С. 63-77.

 34. «Реализация метафоры» как особенность поэтики Андрея Платонова / А.В. Кеба // Вісник Харківського нац. ун-ту. – Харків, 2004. – Вип. 607. – С. 95-98.

 35. “Мертвые души” Н.В. Гоголя и “Чевенгур” А. Платонова: типологические аспекты поэтики / А.В. Кеба // VII Міжнародні Гоголівські читання : зб. наук. пр. – Полтава : ПДПУ, 2004. – С. 46-53.

 36. Мотив життя/смерть у А. Платонова і Дж. Джойса / О.В. Кеба // Наук. вісник Чернівецького торговельно-економічного ін-ту КНТЕУ. Гуманітарні науки: Філологія. – Чернівці : Зелена Буковина, 2004. – Вип. 2-3. – С. 92-98.

 37. Романний жанр у першій половині ХХ ст.: константне і змінне / О.В. Кеба // Наук. праці Кам’янець-Подільського держ. ун-ту. Філологічні науки : вип. 10. – Кам’янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2005. – Т. 1. – С. 111-117.

 38. Эволюция художественной концепции Б. Пастернака в 1940-1950-е годы / А.В. Кеба // Наук. праці Кам’янець-Подільського держ. ун-ту. Філологічні науки : вип. 12. – Кам’янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2006. – Т. 2. – С. 119-127.

 39. Типология гротескных форм в европейской литературе 1920-1930-х гг. / А.В. Кеба // ВРЛ : межвуз. сб. науч. тр. – Симферополь : Крымский архив, 2006. – Вып. 12 (69). – С. 99-110.

 40. "Чевенгур" А. Платонова и "Игра в бисер" Г. Гессе: к проблеме жанровой специфики / А.В. Кеба // Наук. праці Кам’янець-Подільського держ. ун-ту. Філологічні науки : вип. 15. – Кам’янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2007. – Т. 2. – С. 3-7.

 41. Нарратологические новации Андрея Платонова в контексте модернистской прозы первой половины ХХ века / А.В. Кеба // Весник Магілёускага дзяржаунага універсітєта імя А.А. Куляшова : Навуковы і метадычны часопіс. – 2007. – № 2-3 (27). – С. 111-115.

 42. Своєрідність стилю Андрія Платонова у світлі художньо-філософського досвіду ХХ ст. / О.В. Кеба // Іноземна філологія : Укр. наук. зб. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – Вип. 118. – С. 88-99.

 43. Міф про Вавилонську вежу в літературі ХХ ст.: варіанти трансформації / О.В. Кеба // Біблія і культура : зб. наук. статей. – Чернівці : Рута, 2008. – Вип. 8-9. – С. 6772.

 44. Игра в поэтике Андрея Платонова и Джеймса Джойса (Типологический аспект) / А.В. Кеба // Творчество Андрея Платонова: Исследования и материалы : кн. 4 / Отв.ред. Е.И. Колесникова; Институт русской литературы (Пушкинский Дом). – СПб. : Наука, 2008. – С. 3947.

 45. "Точка зрения" в контексте повествовательных стратегий А. Платонова / А.В. Кеба // Біблія і культура : зб. наук. статей. – Чернівці : Рута, 2009. – Вип. 11. – С. 214-218.

 46. Прецедентне ім’я як генератор художнього змісту в літературному тексті / О.В. Кеба // Біблія і Культура : Науково-теоретичний журнал. Випуск 12. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2010. – С.69-73.

 47. Утопічне й антиутопічне в художній структурі роману ХХ століття / О.В. Кеба // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. Вип. 1. – Кам’янець-Подільський : ПП Буйніцький, 2009. – С. 117-121.

 48. "Своё" и "чужое" в ментальном пространстве литературного героя (на материале творчества А. Платонова) / А.В. Кеба // Вісник КПНУ. Серія Літературознавство. Вип.2. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, редакційно-видавничий відділ, 2011. – С. 41-52.

 49. "Без истины жить стыдно": эпистемологическая составляющая художественной прозы Андрея Платонова / А.В. Кеба // Вісник К-ПНУ. Серія Філологічні науки. Випуск 2. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, редакційно-видавничий відділ, 2011. – С. 76-86.

 50. Поетика Андрія Платонова і художня філософія модернізму / О.В. Кеба // Обрії наукового пошуку. Збірник на пошану професора Івана Мегели / За ред. М. Зимомрі. – Київ-Дрогобич: Видавець Карпенко В.М., 2011. – С.137-150.

 51. «Чевенгур» А. Платонова: хронотоп как мировидение / А.В. Кеба // К «Оправданию филологии» или Вариации на тему общего дела : сб. науч. трудов / Редкол.: В.М. Калинкин и др. – Донецк, 2011. – С. 126–140.

 52. Художественный мир Андрея Платонова: Пространство и текст. Статья первая. Пространство в тексте / А.В. Кеба // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2012. – Вип. 30. – С.133-136.

 53. Художественный мир Андрея Платонова: Пространство и текст. Статья вторая. Пространство текста / А.В. Кеба // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2012. – Вип. 31. – С. 231-236.

 54. Простір у тексті vs простір тексту: до проблеми вивчення просторовості у художній літературі / О.В. Кеба // Біблія і культура : Науково-теоретичний журнал. Вип. 16. – Чернівці : ЧНУ імені Юрія Федьковича, 2012. – С. 6-16.

 55. Метатекст, метароман и проблема отношения искусства к действительности в литературе ХХ века / А.В. Кеба // Поетика художніх форм у сучасному сприйнятті: Наук. зб. – Одеса Астропринт, 2012. – С. 6-16.

 56. Андрей Платонов: творчество как поиск истины / А.В. Кеба // Благородний вимір наукового подвижництва: зб. наук. пр. / НАН України, Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка; редкол.: М.Г. Жулинський (голова) [та ін.]. – К. : Наук. думка, 2012. – С. 151-159.

ІІІ. Про О.В. Кебу

 1. Суровий А. Ф. О.В. Кеба // Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка в особах. Т.3. Кам’янець-Подільський, 2008.

 2. Літературний текст у контексті культури: проблеми рецепції та інтерпретації (наукова школа) : бібліографічний покажчик / [уклад.: І.М.Конет, П.Л.Шулик, Л.А.Онуфрієва, М.С.Карпович, В.В.Боденчук]. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2010. – С. 17-27.

 3. [б/а] Кеба Олександр Володимирович // Академія наук вищої освіти України. – К. : ТОВ "Брама-V", 2012. – С. 272.


Коваленко Леонід Антонович,

доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри загальної історії (1962-1984), визнаний організатор науки, засновник і фундатор власної наукової історичної школи

(1907–1985)
Народився Л.А. Коваленко 12 березня 1907 року в селі Ступична Черкаської області в учительській родині. Дуже рано залишився без батьків. Зростав та виховувався в батькового родича – селянина-бідняка. Трудову діяльність розпочав різноробом у сільському господарстві. Згодом працював робітником радгоспу, завідувачем сільського клубу, потім – кореспондентом районної газети. 1930 року навчання продовжив на робітфаці у Білій Церкві. 1931 року вступив у Київський державний університет, де 1936 року здобув кваліфікацію викладача історії.

Навчання в аспірантурі рідного університету перервала війна. Фронтовими дорогами Великої Вітчизняної війни Л.А. Коваленко пройшов майже тисячу днів – із червня 1941 року до важкого поранення в березні 1944 року. Лише після тривалого лікування зумів відновити навчання в аспірантурі. Наполеглива праця завершилася успішним захистом кандидатської дисертації на тему "Французька буржуазна революція кінця XVIII століття і Україна", в якій дослідник вперше в українській історіографії показав події вітчизняного минулого в органічній єдності з європейською історією, дослідив активізацію громадсько-політичного життя в Україні під впливом Французької революції.

Кандидат історичних наук Л.А. Коваленко став старшим науковим співробітником Інституту історії АН УРСР, одночасно займався і науково-педагогічною діяльністю, викладаючи нову історію в Київському педагогічному інституті. В 1947 року Л.А. Коваленко переїхав на роботу до Житомирського педагогічного інституту ім. І. Франка, де працював до 1956 року. Тут вже зрілий викладач і науковець очолив кафедру загальної історії, 1950 року здобув вчене звання доцента. Викладацьку, виховну та організаційно-управлінську діяльність Л.A. Коваленко вміло поєднував з активною науково-дослідною роботою. З самого початку в центрі його наукових досліджень житомирського періоду були історіографічні та історико-краєзнавчі аспекти. Найважливіші статті, написані упродовж 1947-1956 pp., опубліковані в найбільш авторитетних на той час журналах "Вопросы истории", "Вісник АН УРСР", "История УССР" і наукових записках Житомирського педінституту. Найбільш помітне місце серед них посіли велика стаття "Про приєднання Правобережної України" (1950 р.) та брошура "Житомир. Історичний нарис" (1951 p.).

Після закриття в Житомирі історичного факультету Л.А. Коваленко переїхав до Ужгорода і працював там з 1956 по 1961 рік доцентом кафедри загальної історії Ужгородського державного університету, викладав курс нової історії та спецкурс з історії міжнародних відносин.

У жовтні 1961 р. Леонід Антонович переїхав на роботу до Кам'янець-Подільського державного педагогічного інституту. На перших порах працював доцентом кафедри загальної історії, а з 1962 по 1984 рік – завідувачем кафедри загальної історії.

Як викладач всесвітньої історії, член вченої ради інституту, відзначався світлим розумом, високою ерудицією та інтелігентністю, великою працелюбністю, невичерпною енергією, безкорисливістю та любов'ю до людей. Був дружнім порадником, умілим наставником молодих викладачів і майбутніх учителів, умів безпомилково виявляти талановитих викладачів, учителів й обдарованих студентів.

Авторитетний вчений і педагог схвалював усі цікаві починання, які лягали в основу якісної підготовки студентів до учительської праці, удосконалення кваліфікації вчителів, пошуку ефективних методів навчання. За його підтримки на історичному факультеті були створені шкільний кабінет історії і постійнодіюча виставка студентських саморобних об'ємних посібників, лабораторія педагогічних досліджень.

Кам'янець-Подільський період діяльності Коваленка Леоніда Антоновича був найбільш плідним з точки зору науково-дослідної роботи, підготовки науково-педагогічних і учительських кадрів, виведення очолюваної ним кафедри загальної історії у число кращих в інституті та Україні. 1965 року його цілеспрямована багаторічна праця завершилася успішним захистом у Київському університеті імені Т. Шевченка докторської дисертації на тему "Демократичні течії в історіографії України XIX ст.", в якій учений на великому фактичному матеріалі розкрив розвиток історичної думки в Україні в XIX ст. 1966 року Л.А. Коваленку присвоєно вчене звання професора.

Спрямованість науково-дослідної роботи Л.А. Коваленка впродовж усього періоду його науково-педагогічної діяльності обумовлювалися трьома основними чинниками: по-перше, характером педагогічної діяльності; по-друге, завданнями, які покладалися на нього, як вченого; по-третє, кодом зацікавлень проблемами історіографії України XIX ст. Як професор, Л.А. Коваленко викладав провідні навчальні курси всесвітньої історії. Тому систематично працював над історичною проблематикою на стику нової історії країн Європи і Америки та історії України. Творчий доробок вченого-педагога склав понад 100 наукових і навчально-методичних праць. До найбільш вагомих із них належать його монографії "Велика французька буржуазна революція і громадсько-політичні рухи на Україні в кінці XVIII ст." (К., 1973), "Історіографія історії Української РСР від найдавніших часів до Великої Жовтневої соціалістичної революції" (К., 1983), трьохтомне фундаментальне видання "Очерки истории исторической науки в СССР", підготовлене і опубліковане у співавторстві в 1955-1963 роках, "Очерки новой и новейшей истории Венгрии" (М., 1963), друга частина "Хрестоматії з нової історії" (К., 1972).

Пріоритетним напрямком наукових досліджень професора Л.А. Коваленка, якими він займався понад 35 років, були проблеми історіографії України XIX століття. Леонідом Антоновичем підготовлена до друку значна кількість навчальних посібників, методичних розробок і статей навчально-методичного характеру. Серед них – "Конспект лекцій з української історіографії XIX ст." (Кам'янець-Подільський, 1964)," "М.В.Гоголь – історик України: навч. посіб." (Кам'янець-Подільський, 1965) та "Історіографія історії Української РСР від найдавніших часів до Великої Жовтневої революції: навч. посіб." (К., 1983), "Хрестоматія з нової історії. Частина друга" (К., 1972), курс лекцій про соціально-економічний розвиток країн Європи та Америки з 1789 по 1870 p.

Серед наукових інтересів Л.А. Коваленка – історичне краєзнавство Волині і Поділля. Перші кроки в краєзнавчих дослідженнях Леонід Антонович розпочав ще працюючи доцентом, завідувачем кафедрою історичного факультету Житомирського педагогічного інституту (кінець 40-х – середина 50-х рр.). Справжньою віхою в краєзнавчих дослідженнях і взагалі в українській історичній науці стала його велика стаття "Про приєднання Правобережної України", опублікована 1950 року в першому томі "Наукових записок Житомирського педагогічного інституту", публікація книги "Ізяслав. Історичний нарис" (1966) та нарисів "Ізяслав", "Білогородка", "Кам'янець-Подільський" в томі "Хмельницька область" двадцятишеститомної "Історії міст і сіл Української РСР" (1971).

Наукові інтереси Л.А. Коваленка у вивченні історії краю були різноманітними. Його цікавили проблеми історіографії Поділля, погляди І.Я. Франка на історію Поділля, суспільно-політичні рухи на Поділлі і Волині в зв'язку з Великою французькою буржуазною революцією, історія багатьох міст і сіл Хмельниччини.

З ім'ям професора Л.А. Коваленка пов'язані також заснування і діяльність відомої в Україні та за її межами наукової школи, в якій пройшла підготовку і загартування низка вчених-істориків. Її зародження можна віднести до 1968 року, коли історичний факультет виділився в самостійний підрозділ інституту і 1969 року було створено на базі кафедри історії кафедри загальної історії та історії СРСР і УРСР.

Визначальною рисою історичної школи стала система організації наукової роботи викладачів і пошуково-дослідницької діяльності студентів. Вже на перших порах визначився діапазон наукових проблем, якими зайнялись однодумці і послідовники Л.А. Коваленка. Основні зусилля науково-педагогічних працівників були зосереджені на вивченні вітчизняного минулого. Інша група зайнялась розробкою історіографічних питань. Кілька викладачів стали досліджувати проблеми славістики. Водночас майже всі члени колективу працювали над історико-краєзнавчими аспектами. Ця ж проблематика лягла в основу роботи студентських наукових гуртків і проблемних груп, написання дипломних робіт. Провідними ланками наукової діяльності передусім були засідання кафедр, ради факультету, теоретичних і методичних семінарів. Стало правилом обговорення рукописів тез доповідей і повідомлень на наукові конференції, семінари та симпозіуми, статей у наукові збірники і фахові журнали, монографічних і дисертаційних праць, навчально-методичної літератури. Заздалегідь із текстами рукописів знайомилися всі бажаючі. Суттєвим фактором успішного функціонування школи було і є створення сприятливих умов наукової праці. Практично задовольнялась кожна пропозиція щодо відряджень для роботи в архівах, наукових бібліотеках не лише у містах країни, а й за рубежем. Підвищення кваліфікації викладачі факультету проходили переважно в столичних ВНЗ і наукових установах.

Результатом майже 30-літнього функціонування наукової школи професора Л.А. Коваленка став захист 5 докторських і близько 50 кандидатських дисертацій, підготовка понад 600 різноманітних наукових і навчально-методичних праць, в тому числі 28 монографій, 15 підручників і навчальних посібників, 325 статей.

22 червня 1985 року після важкої хвороби Леонід Антонович Коваленко помер. Похований на центральній алеї нового цвинтаря в м. Кам’янці-Подільському.Відомий учений стояв біля витоків історичної школи інституту та особисто керував нею впродовж 17 років. Історична школа Леоніда Антоновича і сьогодні є авторитетною серед вчених та науковців, які наполегливо працюють над збагаченням його ідей, розвивають започатковані ним напрями.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   27


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал