Доктори наук, професори Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Біобібліографічний покажчикСторінка11/27
Дата конвертації06.12.2016
Розмір5.31 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   27

Наукові праці Г. А. Єдинака

І. Окремі видання

Монографії

 1. Фізичне виховання дітей з церебральним паралічем : монографія / Г. А. Єдинак. – Кам’янець-Подільський : ПП Буйницький О. А., 2009. – 394 с.

 2. Соматотипи і розвиток фізичних якостей дітей : монографія / Г. А. Єдинак, М. В. Зубаль, В. М. Мисів. – Кам’янець-Подільський: ПП Видавництво «Оіюм»», 2011. – 280 с.

 3. Фізична підготовка у військових ліцеях : монографія / Г. А. Єдинак, О. П. Скавронський, В. М. Мисів. – Кам’янець-Подільський : ПП Буйницький О. А., 2012. – 350 с.

Галузеве нововведення

 1. Реєстр № 182/28/08. Методика неперервної рухової діяльності дітей з церебральним паралічем в режимі дня спеціалізованих навчальних закладів / Г. А. Єдинак, Р. О. Моісеєнко // Реєстр галузевих нововведень Міністерства охорони здоров’я України. – К. : Український центр наукової медичної інформації і патентно-ліцензійної роботи, 2008. – Вип. 28–29. – С. 122.

Препринти

 1. Фізична культура. Програма для ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою : програма [рекомендована МОН України] / Г.А. Єдинак, В. М. Мисів. – Кам’янець- Подільський: ПП Мошак М. І., 2006. – 54 с.

 2. Концепція неперервної реабілітаційно-адаптивної рухової діяльності дітей з церебральним паралічем: наук. брошура / Г. А. Єдинак. – Кам’янець-Подільський: ПП Мошак М. І., 2006. – 45 с.

Навчальні, методичні посібники і рекомендації


 1. Вивчення курсу гімнастики на заочному відділенні : метод. рекомендації / Мисів М. П., Єдинак Г. А., Солопчук М. С. – Кам’янець-Подільський, 1994. – 19 с.

 2. Методика використання фізичних вправ у навчально-виховній роботі зі школярами : метод. рекомендації / Єдинак Г. А., Мисів М. П., Солопчук М. С. – Кам’янець-Подільський, 1994. –– 24 с.

 3. Педагогічні умови виховання потреби до фізичного удосконалення в старшокласників: метод. рекомендації / Солопчук М. С., Єдинак Г. А., Мисів М. П. – Кам’янець-Подільський, 1994. –– 38 с.

 4. Фізична культура в школі (молодому спеціалісту) : метод. посіб. / Єдинак Г. А., Плахтій П. Д., Яценюк Ю. П. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 2000. – 305 с.

 5. Методика управління фізичним станом школярів в процесі занять фізичними вправами : навч. посіб. / Г. А. Єдинак. – Кам’янець-Подільський, 2001. – 38 с.

 6. Фізична культура в школі (молодому спеціалісту) : навч. посіб. / В. Г. Ареф’єв, Г. А. Єдинак. – 2-е вид., доп. – Кам’янець-Подільський : Абетка-Нова, 2001. – 383 с.

 7. 13. Фізичне виховання школярів (теоретична підготовка в питаннях і відповідях) : довід. посіб. [для учнів загальноосвіт. навч. закладів] / Бодян О. П., Єдинак Г. А., Сінгаєвський С. М., Совтисік Д. Д. та ін. – Кам’янець-Подільський, 2002. – 120 с.

 8. Навчальний предмет «Захист Вітчизни» : довід. посіб. [рекомендований МОН України] / Єдинак Г. А., Клименко М. М., Мисів В. М / під заг. ред. Г. А. Єдинака. – Кам’янець-Подільський : Вид-во ХВМ, 2004. – 298 с.

 9. Уроки фізичної культури для хлопців-підлітків : удосконалення фізичного стану на основі врахування типу соматичної конституції : метод. рекомендації / О. В. Федорак, Г. А. Єдинак. – Кам’янець-Подільський : ПП Мошак М. І., 2004. – 50 с.

 10. Методика фізичного виховання в ліцеях з посиленою військово-фізичною підготовкою : навч. посіб. [рекомендований МОН України] / Єдинак Г. А., Мисів М. П., Овчарук І. С., Рощук О. В. та ін. / під заг. ред. Г. А. Єдинака. – Кам’янець-Подільський, 2003. – 225 с.

 11. Практикум з основ науково-дослідної діяльності: метод. видання / Г. А. Єдинак. – Кам’янець-Подільський : Абетка-Нова, 2004. – 24 с.

 12. Фізична культура в школі (молодому фахівцю) : навч. посіб. [рекомендований МОН України] / Г. А. Єдинак, В. Г. Ареф’єв. – 3-е вид., доп. і перероб. – Кам’янець-Подільський : Перун, 2006. – 387 с.

 13. Технологія використання засобів фізичної культури в руховій діяльності дітей з церебральним паралічем у спеціальних навчальних закладах : метод. рекомендації / Г. А. Єдинак. – Кам’янець-Подільський : ПП Мошак М. І., 2007. – 89 с.

 14. Передумови організації та формування змісту рухової діяльності дітей з церебральним паралічем : навч. посіб. / Г. А. Єдинак. – Кам’янець-Подільський : ПП Мошак М. І., 2007. – 121 с.

 15. Моделювання параметрів занять з фізичної підготовки курсантів, майбутніх фахівців з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій : метод. рекомендації / І. С. Овчарук, Г. А. Єдинак. – Кам’янець-Подільський : ПП Зарицький А. В., 2007. – 118 с.

 16. Організаційно-методичні основи розвитку фізичних якостей хлопців 7–17 років у процесі фізичного виховання : метод. рекомендації / М. В. Зубаль, Г. А. Єдинак. – Кам’янець-Подільський : ПП Буйницький А. О., 2008. – 108 с.

 17. Основи формування оптимального змісту уроків фізичного виховання оздоровчої спрямованості для хлопчиків-підлітків : метод. рекомендації / К. М. Сидорченко, Г. А. Єдинак. – Кам’янець-Подільський : ПП Буйницький А. О., 2008. – 95 с.

 18. Педагогічні умови індивідуалізації фізичної підготовки учнів військових ліцеїв : метод. рекомендації / О. П. Скавронський, Г. А. Єдинак. – Кам’янець-Подільський : ПП Буйницький О. А., 2009. – 112 с.

 19. Реалізація індивідуального підходу у фізичній підготовці майбутніх рятувальників : метод. рекомендації / Гоншовський В. М., Фотуйма О. Я., Єдинак Г. А. – Кам’янець-Подільський : ПП Буйницький О. А., 2009. – 150 с.

 20. Покращення фізичного стану учнів 4–5 класів засобами спортивних ігор : навч.-метод. посіб. / М. В. Прозар, Г. А. Єдинак. – Кам’янець-Подільський : ПП Буйницький О. А., 2011. – 103 с.

 21. Покращення фізичного стану дітей 8–10 років у процесі фізичного виховання в загальноосвітньому навчальному закладі : навч.-метод. посіб. / В. В. Слюсарчук, Г. А. Єдинак. – Кам’янець-Подільський : ПП Видавництво «Оіюм»», 2011. – 148 с.

 22. Наукові дослідження у фізичному вихованні та спорті : навч. посіб. [реком. МОНМС України] / Шиян Б. М., Єдинак Г. А., Петришин Ю. В. – Кам’янець-Подільський : ПП Видавництво «Оіюм»», 2012. – 280 с.

ІІ. Статті в журналах і збірниках наукових праць

 1. Особенности моторики юношей 16-17 лет, имеющих различные соматические типы / Г. А. Единак // Новые исследования в психологии и возрастной физиологии. – 1992. – № 1. – С. 28–33.

 2. Виховання інтересу до занять фізичною культурою шляхом урахування індивідуально-типологічних особливостей моторики юнаків 15–17 років (за даними експериментального дослідження) / Г. А. Єдинак // Фізичне виховання в школі. – 2001. – № 4. – С.31–33.

 3. Генетичні маркери і сучасні тенденції фізичного виховання / Г.А. Єдинак // Слобожанський науково-спортивний вісник. – 2001. – № 4. – С. 91–94.

 4. Особливості прояву окремих сторін моторики в хлопчиків 7-10 років (за даними лонгітюдного дослідження) / Г. А. Єдинак // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2002. – № 2–3. – С. 153–157.

 5. Фізичне здоров’я і тип конституції : середньогрупові і середньотипологічні особливості дівчаток 7–14 років / Г. А. Єдинак // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2002. – № 4. – С. 34–40.

 6. Узгодженість змісту Державних стандартів і завдань шкільного фізичного виховання / Г. А. Єдинак // Наук. пр. К-ПДУ: зб. наук. пр. за підсум. звіт. наук. конф. викл. і асп. – Кам’янець-Подільський: К-ПДУ, 2003. – С. 65–67.

 7. Статистичні аспекти репрезентативності вибірок в дослідженнях осіб з обмеженими можливостями внаслідок церебрального паралічу / Г. А. Єдинак // Традиції української фізичної культури та формування сучасної системи фізичного виховання в Україні / Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : зб. наук. пр. / за ред. проф. С. С. Єрмакова. – Харків : ХХПІ, 2003. – № 17. – С. 114–122.

 8. До питання про нормативне забезпечення фізкультурної діяльності учнівства з наслідками церебрального паралічу / Г. А. Єдинак // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : зб. наук. пр. / за ред. проф. С. С. Єрмакова. – Харків : ХХПІ, 2003. – № 20. – С. 3–12.

 9. Використання малих гетерогенних вибірок у дослідженнях з фізичної реабілітації / Г. А. Єдинак // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : зб. наук. пр. / за ред. проф. С. С. Єрмакова. – Харків : ХХПІ, 2004. – № 2. – С. 32–39.

 10. Використання нетрадиційних видів рухової діяльності у фізичному вихованні школярів з обмеженими психофізичними можливостями / Г. А. Єдинак // Імідж сучасного педагога. –– 2004. –– № 8–9 (47–48). – С. 97–101.

 11. Про можливість діагностики типу соматичної конституції в дітей з обмеженими можливостями внаслідок захворювання на ЦП / Г. А. Єдинак // Biometrical and Biosocial Anthropology. – 2004. – № 2. – С. 22.

 12. Нетрадиційні види рухової діяльності в адаптивній фізичній культурі учнів з наслідками церебрального паралічу / Г. А. Єдинак, В. У. Дорош // Наук. пр. К-ПДУ : зб. наук. пр. факультету фізичного виховання «Проблеми теорії і методики виховання, лікувальної фізкультури та спортивної медицини, олімпійського та професійного спорту». – Кам’янець-Подільський: К-ПДУ, 2004. – С. 76–82.

 13. Загальні закономірності та особливості вікової динаміки морфофункціональних показників хлопців 7-17 років з церебральним паралічем і фізично здорових однолітків в умовах традиційно організованої фізкультурної діяльності / Г. А. Єдинак // Слобожанський науково-спортивний вісник. – Вип. 8. – 2005. – C. 173–178.

 14. Вікова динаміка деяких показників фізичного стану хлопців з обмеженими функціями в умовах традиційно організованої фізкультурної діяльності / Г. А. Єдинак // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : зб. наук. пр. / за ред. проф. С. С. Єрмакова. – Харків : ХХПІ, 2005. – № 3. – С.11–18.

 15. Вікова динаміка морфофункціональних показників як єдність біологічного та педагогічного фактору в розвитку школярів з наслідками церебрального паралічу / Г. А. Єдинак // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. Волинського державного університету імені Лесі Українки. – Луцьк : Вид-во «Волинська обласна друкарня», 2005. – С. 56–61.

 16. Динаміка загального інтелекту дітей з церебральним паралічем з 7 до 17 років / Г. А. Єдинак // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : зб. наук. пр. / за ред. проф. С. С. Єрмакова. – Харків : ХХПІ, 2005. – № 23. – С. 20–24.

 17. Структура інтелекту дітей з церебральним паралічем 7–17 років: закономірності та особливості формування / Г. А. Єдинак // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : зб. наук. пр. / за ред. проф. С. С. Єрмакова. – Харків : ХХПІ, 2005. – № 24. – С. 59–66.

 18. Рухова діяльність дітей з церебральним паралічем як педагогічний процес у системі фізичного виховання / Г. А. Єдинак // Олімпійський спорт і спорт для всіх : зб. матеріалів ІХ Міжнар. наук. конгресу. – К., 2005. – С. 508.

 19. Загальні закономірності та особливості вікової динаміки морфофункціональних показників дівчат 7–17 років з церебральним паралічем і фізично здорових однолітків в умовах традиційно організованої фізкультурної діяльності / Г. А. Єдинак // Концепція розвитку галузі фізичного виховання і спорту в Україні : зб. наук. праць. – Рівне : Редакц.-видав. центр Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені акад. Степана Дем’янчука, 2006. – C. 145–154.

 20. Обґрунтування організаційно-методичних умов управління руховою активністю підлітків з церебральним паралічем у режимі дня спеціальних навчальних закладів / Г. А. Єдинак // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : зб. наук. пр. / за ред. проф. С. С. Єрмакова. – Харків : ХХПІ, 2007. – № 1. – С. 31–39.

 21. Cравнительная характеристика некоторых факторов, определяющих управление двигательной активностью детей 7–17 лет с церебральным параличом и без нарушений развития / Г. А. Единак // Физическое воспитание студентов творческих специальностей : cб. науч. тр. / под ред. проф. С. С. Ермакова. – Харьков : ХХПИ, 2007. – № 1. – С. 131–144.

 22. Ефективність реалізації технології неперервної рухової діяльності дітей з церебральним паралічем у спеціальних загальноосвітніх навчальних закладах / Г. А. Єдинак // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. на CD ; анотації, зміст та допоміжні індекси. – Вип. 11. – Львів, 2007. – Т. 2. – С. 85–86.

 23. Ефективність технології неперервної реабілітаційно-адаптивної рухової діяльності дітей з церебральним паралічем у спеціальних професійно-освітніх навчальних закладах / Г. А. Єдинак // Спортивний вісник Придніпров’я. – 2007. – № 2–3. – С. 99–105.

 24. Базові положення технології неперервної реабілітаційно-адаптивної рухової діяльності дітей з церебральним паралічем у спеціальних навчальних закладах / Г. А. Єдинак // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : зб. наук. пр. / за ред. проф. С. С. Єрмакова. – Харків : ХХПІ, 2007. – № 9. – С. 47–52.

 25. Передумови формування змісту рухової діяльності дітей з церебральним паралічем / Г. А. Єдинак // Наук. пр. К-ПНУ імені Івана Огієнка. – Вип. 7. У 5-и томах. – Кам’янець-Подільський : К-ПНУ, 2008. – Т. 4. – С. 113–115.

 26. Закономірні тенденції й особливості динаміки морфофункціональних показників фізично здорових і дівчат з церебральним паралічем / Г. А. Єдинак // Вісник К-ПНУ імені Івана Огієнка. – Вип. 6. У 4-х томах. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2008. – Т. 4. – С. 190–194.

 27. Порівняння динаміки морфофункціональних показників дівчат з церебральним паралічем і фізично здорових одноліток від 7 до 17 років / Г. А. Єдинак // Наук. пр. К-ПНУ імені Івана Огієнка. – Вип. 8. У 5-ти томах. – Кам’янець-Подільський : К-ПНУ, 2009. – Т. 4. – С. 56–59.

 28. Деякі методологічні аспекти нормативного забезпечення фізичного виховання учнів із церебральним паралічем / Г. А. Єдинак, В. М. Мисів // Вісник К-ПНУ імені Івана Огієнка, присвячений 60-ій річниці від дня створення факультету фіз. культури. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини : зб. наук. пр. – Вип. 2. – Кам’янець-Подільський: К-ПНУ, 2009. – С. 165–172.

 29. Формування та розвиток традицій військово-прикладної фізичної підготовки фахівців гуманітарного розмінування / Д. А. Окіпняк, М. В. Зубаль, Г. А. Єдинак // 100 років спорту на Поділлі : історичні витоки, сучасний стан та перспективи розвитку : зб. наук. пр. за матер. всеукр. наук.-практ. конф., м. Кам’янець-Подільський, 7 квітня 2009 р., К-ПНУ імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2009. – С. 104–112.

 30. Характеристика показників фізичного стану дівчаток 3–6 років / Г. А. Єдинак // Наук. пр. К-ПНУ імені Івана Огієнка. – Вип. 9. У 5-ти томах. –– Кам’янець-Подільський : К-ПНУ, 2010. – Т. 4. – С. 57–59.

 31. Ефективність експериментального змісту рухової діяльності учнів з церебральним паралічем у процесі фізичного виховання в спеціальних професійно-освітніх навчальних закладах / Г. А. Єдинак // Вісник Прикарпатського національного університету. Фізична культура: зб. наук. пр. – Івано-Франківськ, 2010. – Вип. 12. – С. 115–118.

 32. Соціальна адаптація дітей шкільного віку з церебральним паралічем як педагогічна проблема / С. І. Якобчук, Г. А. Єдинак // Сучасні проблеми фіз. вих., сп. та здоров’я людини : зб. наук. пр. – Спільне українсько-молдавське наук. видання. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2010. – Вип. 1. – С. 219–229.

 33. Теоретико-методичні основи рухової діяльності дітей з церебральним паралічем у фізичному вихованні / Г. А. Єдинак, Б. М. Мицкан, Л. Л. Галаманжук // Вісник Прикарпатського нац. ун-ту. Фізична культура: зб. наук. пр. – Івано-Франківськ, 2011. – Вип. 13. – С. 53–62.

 34. Корекція психофізичного стану старших дошкільників з різною руховою асиметрією як педагогічна проблема / Г. А. Єдинак, Л. Л. Галаманжук // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. –– Луцьк : ВНУ імені Лесі Українки, 2011. – № 4. – С. 49–54.

 35. Рухова асиметрія у корекції психофізичного стану старших дошкільників / Г. А. Єдинак // Наук. пр. К-ПНУ імені Івана Огієнка. – Вип. 10. У 5-ти томах. –– Кам’янець-Подільський : К-ПНУ, 2011. – Т. 4. – С. 61–64.

 36. Нормативна основа фізичного виховання учнів спеціальної медичної групи: постановка проблеми / В. А. Мазур, Г. А. Єдинак // Педагогіка, психологія та мед.-біол. проблеми фіз. вих. і сп. : зб. наук. пр. / за ред. С. С. Єрмакова. – Харків : ХОВНОКУ-ХДАДМ, 2011. – № 9. – С. 77–82.

 37. Програмування занять фізичними вправами для покращення фізичного стану дітей молодшого шкільного віку / В. В. Слюсарчук, Г. А. Єдинак // Педагогіка, психологія та мед.-біол. проблеми фіз. вих. і сп. : зб. наук. пр. / за ред. С. С. Єрмакова. – Харків : ХОВНОКУ-ХДАДМ, 2011. – № 11. – С. 31–39.

 38. Корекція психофізичного стану дітей молодшого шкільного віку як педагогічна проблема / О. Клюс, Г. Єдинак, Л. Галаманжук // Вісник Прикарпатського нац. ун-ту. Фізична культура : зб. наук. пр. – Івано-Франківськ, 2011. – Вип. 15. – С. 87–94.

 39. Стан сформованості підходів до забезпечення оздоровчого змісту занять фізичними вправами дошкільників і молодших школярів / Л. Л. Галаманжук, Г. А. Єдинак // Наук. пр. К-ПНУ імені Івана Огієнка. Серія: Педагогічна. – Вип. 12. – 2011. – Кам’янець-Подільський : ПП Мошак М. І., 2011. – С. 22–27.

 40. Формування соматичного здоров’я першокласників засобами фізичного виховання як педагогічна проблема / А. Ю. Герасимчук, Г. А. Єдинак // Педагогіка, психологія та мед.-біол. проблеми фіз. вих. і сп. : зб. наук. пр. / за ред. С. С. Єрмакова. – Харків : ХХПІ, 2011. – № 2. – С. 61–66.

 41. Стан та деякі теоретичні аспекти посилення мотивації студентів до систематичної рухової активності оздоровчого спрямування / Г. А. Єдинак // Вісник Прикарпатського нац. ун-ту. Фізична культура : зб. наук. пр. – Івано-Франківськ, 2012. – Вип. 16. – С. 34–39.

 42. Реабілітація після інсульту: комплексний підхід / Г. А. Єдинак, Б. М. Мицкан, З. М. Остап’як // Вісник Прикарпатського нац. ун-ту. Фізична культура : зб. наук. пр. – Івано-Франківськ, 2012. – Вип. 15. – С. 115–126.

 43. До питання про вдосконалення системи оцінювання фізичної підготовленості військовослужбовців Збройних Сил України / Г. А. Єдинак, Є. Н. Приступа // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : Матер. V міжнар. наук.-практ. конф., м. Луцьк, 27–29 вересня, 2012. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2012. – № 4 (20). – С. 276–280.

 44. Фізична реабілітація у комплексі відновлювальних заходів після інсульту / Г. А. Єдинак // Актуальні пробл. розвитку спорту для всіх : досвід, досягнення, перспективи : Матер. міжнар. наук.-практ. конф., Тернопіль, 25–27 жовтня 1012 р. – Тернопіль, 2012. – С. 32–37.

 45. Стан сформованості установки студентів факультету фізичної культури на здоровий спосіб життя / Г. А. Єдинак // Актуальні проблеми розвитку спорту для всіх : досвід, досягнення, перспективи : Матер. міжнар. наук.-практ. конф., Тернопіль, 25–27 жовтня 1012 р. – Тернопіль, 2012. – С. 266–269.

 46. Особливості розвитку моторики дітей з різною руховою асиметрією між 3 і 6 роками / Л. Балацька, Г. Єдинак, Л. Галаманжук // Вісник Прикарпатського нац. ун-ту. Фізична культура : зб. наук. пр. – Івано-Франківськ, 2012. – Вип. 17. – С. 57–64.

 47. Диференційований підхід до покращення психофізичного стану першокурсників вищих навчальних закладів як проблема галузі фізичного виховання / А. В. Лукавенко, Г. А. Єдинак // Педагогіка, психологія та мед.-біол. проблеми фіз. вих. і сп. : зб. наук. пр. / за ред. С. С. Єрмакова. – Харків : ХХПІ, 2012. – № 4. – С. 27–33.

ІІІ. Про Єдинака Г.А.

 1. Солопчук М. С. Факультет фізичної культури Кам’янець-Подільського національного університету (1949–2008 рр.) : історичний нарис / М. С. Солопчук, О. Б. Комарницький. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2008. – 164 с.

 2. Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка : Факультет фізичної культури в особах. – Кам’янець-Подільський : ПП Сисин О. В., 2009. – 384 с.

 3. Розвивальні й оздоровчі технології фізичного виховання та реабілітації (наукова школа) : бібліографічний покажчик / [уклад.: І. М. Конет, В. М. Мисів, Л. А. Онуфрієва, М. С. Карпович, В.В. Боденчук]. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2009. – 46 с.: іл. – (Серія : Наукові школи університету; вип. 4).

 4. Львівський державний університет фізичної культури. 75 років: довідник / під заг. ред. професора Є. Н. Приступи. – Львів : Вид-во ЛДУФК, 2011. – 180 с.


Кеба Олександр Воодимирович, kebaov

доктор філологічних наук, професор, проректор

з наукової роботи
Олександр Володимирович Кеба народився 31 липня 1959 року в місті Старокостянтинові Хмельницької області в родині робітників. Зростав у звичайних для того часу умовах: жив у приватному будинку, допомагав батькам по господарству, щоліта виїздив до села Лапківці, що у Хмельницькому районі, найкращі враження про яке зберіг до сьогодні.

1976 року закінчив Старокостянтинівську середню школу №8, після чого вступив на філологічний факультет Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту ім. В.П. Затонського за спеціальністю „Російська мова і література”. Навчався на „відмінно” і залюбки займався громадською і культурно-масовою роботою: був редактором факультетської стіннівки, брав участь у виставах драматичної студії, якою керувала доцент Г.М. Краєвська, працював у студентських будівельних загонах. Зокрема, 1978 року в складі інтернаціонального студентського будівельного загону „Дружба” відвідав Народну Республіку Болгарію.

Під час навчання в інституті особливо запам’яталися заняття професора В.І. Тищенка, доцента Г.М. Краєвської, майбутнього професора і знаного сьогодні у всьому світі вченого-літературознавця С.Д. Абрамовича. Під керівництвом проф. В.І.Тищенка виконав дипломну роботу „Традиції В. Маяковського у творчості А. Вознесенського”, рішенням Державної екзаменаційної комісії був рекомендований до навчання в аспірантурі.

У 1980-1981 роках працював учителем у Новосільській середній школі Ярмолинецького району Хмельницької області. Тут збагатився першим педагогічним досвідом, навчився цінувати роботу колег-учителів, бачити й розвивати в кожному вихованцеві кращі якості.

Восени 1981 року вступив до аспірантури Харківського державного педагогічного інституту ім. Г.С. Сковороди за спеціальністю „Російська література”. Навчався в аспірантурі з перервою, яку зайняла служба в лавах Радянської Армії (1982-1983). В армії до високих чинів не дослужився і був демобілізований у званні рядового, хоча й зі знаком „Відмінник Радянської Армії”.

Науковим керівником під час навчання в аспірантурі був відомий учений, доктор філологічних наук, професор Михайло Федосійович Гетьманець, якому надзвичайно вдячний за колосальні уроки професійного і людського зростання.

Після завершення навчання в аспірантурі 1987 року повернувся до рідного навчального закладу, де розпочав викладацьку діяльність на посаді асистента кафедри російської та зарубіжної літератури. Повернувся не один, а з молодою дружиною, випускницею Харківського педагогічного інституту, Тетяною Василівною, та дворічною донечкою Даринкою. Згодом сім’я поповнилася і сином Іллею.

1 квітня 1988 року на засіданні спеціалізованої вченої ради в Одеському державному університеті ім. І. Мєчнікова захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук.

У листопаді 1988 року був призначений на посаду завідувача кафедри російської і зарубіжної літератури Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту, керівництво якою здійснював упродовж 10 років. Великою заслугою Олександра Володимировича стало створення на кафедрі атмосфери доброзичливості й високопрофесійної вимогливості кожного викладача до власного наукового й педагогічного зростання. Не випадково 90% складу кафедри сьогодні є докторами і кандидатами наук.

У 1998-2001 роках навчався в докторантурі Харківського державного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди. Після представлення докторської дисертації до захисту в липні 2002 року отримав пропозицію від ректора Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету, професора О.М. Завальнюка зайняти посаду декана новоствореного факультету іноземної філології, яку прийняв з почуттям високої відповідальності за висловлену довіру.

Набутий на посаді завідувача кафедри досвід, навички адміністративної роботи, організаторські здібності, чуйне і разом з тим вимогливе ставлення до колег та студентів, виваженість у прийнятті рішень дозволили Олександру Володимировичу створити на факультеті дієздатний та перспективний колектив, в якому вдало поєднувалися професійний досвід старших науково-педагогічних працівників та енергія, завзяття, потяг до новаторства молодих викладачів.

Продовжуючи наукові традиції своїх наставників, викладачів Кам’янець-Подільського педагогічного інституту 1970-1990-х років – професора В.І.Тищенка, професора С.Д.Абрамовича, доцента Г.М.Краєвської, О.В. Кеба створив на факультеті іноземної філології науково-дослідну лабораторію «Проблеми світової літератури ХХ ст.», результатом діяльності якої є десятки наукових досліджень, адресованих фахівцям у різних галузях літературознавства, вчителям, студентам, аспірантам.

23 квітня 2003 року на засіданні спеціалізованої вченої ради в Інституті літератури ім. Т.Г. Шевченка Національної академії наук України захистив докторську дисертацію за двома спеціальностями: “російська література” і “порівняльне літературознавство” на тему: “Творчість А.П.Платонова в контексті світової літератури ХХ ст.”. Сам захист пройшов блискуче. Вчена рада, до складу якої входять більше 20 знаних в Україні і за її межами академіків, професорів одностайно підтримала науковий пошук Олександра Володимировича. Під час захисту, академік НАН України Д.В. Затонський, зокрема, відзначав: «Це була дуже цікава робота. Цікава тим, що проблема поставлена в широкому історико-літературному і типологічному контекстах. Тут представлений не тільки Платонов, а через творчість Платонова – розріз всієї літератури доби…», а на думку члена-кореспондента Національної академії наук України, професора Д.С. Наливайко, «ця дисертація є з багатьох поглядів явище непересічне. Олександр Володимирович перший дав таке розгорнуте дослідження творчості Платонова в контексті європейської філософської думки і літератури. Це справжній прорив. Якщо виходити з масштабності Платонова, який, можливо, є найбільшим письменником у російській літературі першої половини ХХ ст., то введення його в європейський контекст – є безперечним внеском у сучасне літературознавство…».

У 2005 році рішенням колегії Міністерства освіти і науки України О.В. Кебі було присвоєно вчене звання професора по кафедрі зарубіжної літератури та мовознавства.

З 1 вересня 2006 року О.В. Кеба обіймає посаду проректора з наукової роботи. Продовжуючи перспективний курс розвитку наукової діяльності університету, розроблений його попередником на цій посаді професором А.Г. Філінюком, Олександр Володимирович докладає значних зусиль для реалізації поставлених перед навчальним закладом завдань щодо виконання програми інтеграції науки і освіти. За 2007-2012 рр. науково-педагогічними працівниками університету захищено 14 докторських і понад 160 кандидатських дисертацій, 80 осіб отримали вчені звання професорів і доцентів, опубліковано понад 300 монографій і майже 120 навчальних і навчально-методичних посібників з грифом Міністерства освіти і науки України.

У 2007 році О.В. Кебу обрано академіком Академії наук вищої освіти України. Ще одним підтвердженням високого рівня науково-педагогічної кваліфікації Олександра Володимировича стало призначення його членом експертної ради з гуманітарних наук Державної акредитаційної комісії України. Виконує також обов’язки члена двох спеціалізованих вчених рад по захисту докторських і кандидатських дисертацій з літературознавчих спеціальностей – у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка й у Таврійському національному університеті імені В.І. Вернадського.

О.В. Кеба – Відмінник освіти України, його праця на освітянській ниві удостоєна державних відзнак – Почесної Грамоти Верховної Ради України і Почесної Грамоти Міністерства освіти і науки України, Знаку Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України "За наукові досягнення".

Основні наукові інтереси професора О.В.Кеби пов’язані з такими галузями філології, як порівняльне літературознавство, історія світової літератури ХХ ст. Він постійно бере участь у наукових конференціях і форумах. Серед останніх – Еволюція російської літературної теорії ХХ ст.: система, периферія, гротеск" (Європейський університет Дзьоті, м.Токіо, 29.01.2012 р.); V-й Міжнародний український конгрес викладачів зарубіжної літератури "Світова література на перехресті культур і цивілізацій". (Алушта, 5-18 квітня 2012 р.); Міжкафедральний науково-методичний семінар "Поетика художніх форм у сучасному сприйнятті" (Одеса, 4-6 травня 2012 р.); XІ Міжнародний симпозіум "Русский вектор в мировой литературе. Крымский контекст" (АР Крим, Саки, 13-17 вересня 2012 р.); ІV Міжнародна наукова конференція "Актуальні проблеми історичної та теоретичної поетики" (Кам’янець-Подільський, 5-6 жовтня 2012 р.).

Олександр Володимирович є автором більше 200 наукових праць. Це – монографії, навчально-методичні посібники, методичні рекомендації вчителям і студентам, статті. Вони опубліковані в Україні і за кордоном (Росія, Польща, Чехія).

О.В.Кеба постійно перебуває у творчому пошуку, активно залучає молодь до наукової роботи, регулярно виступає опонентом на захистах кандидатських і докторських дисертацій. Чуйність, доброзичливість, відданість справі й людям склали Олександру Володимировичу репутацію прекрасної людини й фахівця високої кваліфікації.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   27


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал