Доктори наук, професори Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Біобібліографічний покажчикСторінка10/27
Дата конвертації06.12.2016
Розмір5.31 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   27

Грипас Надія Яківна,

професор кафедри української мови,

кандидат філологічних наук, професор

(1928–2005)


Надія Яківна Грипас (дівоче прізвище – Яценко) народилася 26 червня 1928 року в с. Храпачів Білоцерківського р-ну Київської обл. Була третьою дитиною з п’яти, про яких піклувалася тільки мати-колгоспниця, інвалід другої групи. Перший учитель Степан Омелянович Олексієнко своїм чуйним ставленням зародив у Надії бажання стати вчителькою.

Через бідування сім’ї Надія не могла навчатись у середній школі, яка була за 15 км у райцентрі. 1945 року, після закінчення семирічки, вступила до сільськогосподарського технікуму, який забезпечував житлом і стипендією. Після закінчення навчання протягом трьох років працювала зоотехніком. Але мрія не згасала.

Успішно склавши іспити, стала студенткою філологічного факультету Київського педінституту. Уже на другому курсі отримала підвищену стипендію – єдине джерело достатку, наприкінці навчання – диплом з відзнакою. А далі – аспірантура, підтримка і доброзичливість викладачів, особливо професорів М.А.Жовтобрюха та А.П.Медушевського. Болючим спогадом залишився останній рік навчання в аспірантурі, коли з’ясувалося, що викладачі української мови в Україні зайві (повсюдно скорочувалися кафедри української мови). Довелося випускникам аспірантури самотужки шукати роботу.

Н.Я. Грипас учителювала, працювала вихователькою школи-інтернат у Донецьку. Одночасно виконувала обов’язки позаштатного інспектора мови Донецького міськВНО. Участь в інспектуванні дала можливість вивчати школу, досвід учителів української і російської мов, що знадобилося й під час викладацької роботи в Донецькому педагогічному інституті (1962-1966).

Важкий для здоров’я клімат м. Донецька змусив Н.Я. Грипас переїхати на Поділля. З 1 вересня 1966 р. розпочала трудову діяльність у Кам’янець-Подільському державному педагогічному інституті на кафедрі української мови філологічного факультету на посадах асистента, старшого викладача, доцента.

У січні 1967 року захистила кандидатську дисертацію «Лексика художніх творів П.А. Грабовського».

З 1977 року по 1990 рік працювала на факультеті початкового навчання завідувачем кафедри мовознавства і методики початкового навчання. Постійно допомагала й учителям області. Традиційними були виїзні засідання кафедри, де обговорювалися важливі питання лінгводидактики й учительської практики. Часто як ілюстрування методичних порад проводила й сама уроки. На базі ЗОШ № 1 міста Старокостянтинова вела постійнодіючий семінар “Робота над образним значенням слова на уроках читання у початкових класах”. Логічним завершенням семінару стали методичні рекомендації на допомогу молодим вчителям початкових класів – “Робота над художнім текстом на уроках читання”, що вийшли друком 1983 року, які водночас акумулювали основні положення посібника “Робота над текстом у початкових класах”, виданого 1986 року.

Н.Я. Грипас організувала науково-методичну проблемну групу, яка діяла на базі Кам’янець-Подільської ЗОШ № 12. До складу групи входили усі вчителі початкових класів школи і студенти, що виконували дипломні роботи. Проблема, над якою працювала група, була “Використання таблиць на уроках мови в початкових класах”. Таблиці, які склала Н.Я. Грипас, тут апробувалися. Кожна таблиця обговорювалася на засіданнях групи. Експериментальне апробування сприяло виходу “Таблиць з української мови для третього класу” (1983) та методичних вказівок до них (1984), а також статті “Таблиця як засіб навчання мови” у журналі “Початкова школа”.

Планомірно і послідовно організовувала Н.Я. Грипас вивчення й узагальнення передового досвіду вчителів. Оформлялися теки, до яких вносилися відомості про самого вчителя, характеристика його майстерності, розробки уроків, відвіданих викладачами кафедри, рецензії на уроки, реферати учителів, тексти виступів на спільних з кафедрою засіданнях та ін. 1987 року вийшли друком методичні поради “Самостійна робота з української мови студентів-заочників”.

1985 року з доповіддю “Роль курсових і дипломних робіт в професійній підготовці студентів” виступила на конференції у Мінську, взяла участь у складанні програми з української мови.

На допомогу слухачам і викладачам відділу довузівської підготовки написала й надрукувала посібник “Українська мова: методичні поради” (1983 р.) і “Диктант абітурієнта” (1997).

1990 року Н.Я. Грипас повернулася на кафедру української мови філологічного факультету. Читала курс сучасної української літературної мови, шкільний курс мови і методики його викладання, лінгвістичного аналізу художнього тексту, а також спецкурс “Робота над текстом”.

28 лютого 1991 р. отримала атестат професора.

Надія Яківна перебувала в постійному пошуку ефективних форм роботи зі студентами, започаткувала самостійну роботу студентів з нагромадження дидактичного матеріалу зі шкільного курсу мови для майбутньої роботи, формування “Скриньки молодого вчителя”. Ретельно підготовлений нею посібник “Структура складного речення в сучасній українській літературній мові” (2001) дав можливість організовувати самостійну роботу студентів на кожному практичному і лабораторному занятті з сучасної української літературної мови на V курсі.

Основними напрямами науково-дослідної роботи були лінгвостилістичний і лінгводидактичний. Планова наукова тема “Розвиток зв’язного мовлення учнів на уроках української мови” знайшла відображення в кількох статтях. Її науковий доробок склав понад 80 друкованих праць обсягом понад 100 др. аркушів. Серед них – два підручники української мови для вищих навчальних закладів, 14 посібників, статті, тези доповідей, виголошених на конференціях у Києві, Мінську, Дрогобичі, Черкасах, Ніжині та ін.

Рецензувала Н.Я. Грипас автореферати кандидатських і докторських дисертацій. Починаючи з 1972 року, керувала підготовкою курсових та дипломних робіт. Вела науково-проблемну студентську групу “Розвиток зв’язного мовлення”. Працювала з магістрантами: читала лекції і вела практичні заняття з сучасної української мови, керувала написанням магістерських робіт. Щорічно брала участь у роботі Малої академії наук як член або голова конкурсної комісії.

Активною була Надія Яківна і в громадській роботі: виконувала доручення факультету (член ради факультету, член комісії з наукової роботи студентів, редактор збірників наукових праць), була членом вченої ради інституту, головою комісії з внутрівузівського контролю, членом університетської методичної ради, виконувала доручення МОН України як член комісії з обстеження стану навчально-виховного процесу в інших ВНЗ України, як член комісії зі складання навчального плану для педагогічних факультетів, як член державної комісії з розгляду та оцінки рукописів, навчальних посібників і програм з української мови.

За сумлінну працю удостоєна медалі “Ветеран праці” (1984), знака “Відмінник народної освіти” (1986), почесного звання “Заслужений працівник народної освіти України” (1993).У червні 2005 року Надія Яківна Грипас відійшла у вічність.

Наукові праці Н.Я. Грипас

І. Окремі видання

 1. Сучасна українська літературна мова : тематика контрольних робіт. Спец. "Українська мова і література" / Н.Я. Грипас. – К. : Вища школа, 1970. – Ч. 1. – 56 с.

 2. Сучасна українська мова : контрольні роботи. Спец. "Українська мова і література" / Н.Я. Грипас. – К. : Вища школа, 1972. – Ч. 2. – 84 с.

 3. Сучасна українська мова : контрольні роботи. Спеціальність "Українська мова і література" / Н.Я. Грипас. – К. : Вища школа, 1975. – Ч. 3. – 49 с.

 4. Державний екзамен з української мови та методики її викладання : програма для студ. Спец. 2121 “Педагогіка і методика початкового навчання” / Н.Я. Грипас, Г.П. Ткачук. – К. : РНКВ, 1981.

 5. Українська мова : метод. поради для викладачів та слухачів підгот. відділень : навч. посіб. / Н.Я. Грипас, П.С. Каньоса, В.С. Карпалюк, С.М. Дмітрієв. – Кам'янець-Подільський, 1983. – 70 с.

 6. Робота над художнім текстом на уроках читання : метод. рек. на допомогу молодим вчителям початкових класів / Н.Я. Грипас, Г.О. Галеєва. – Хмельницький, 1983. – 24 с.

 7. Таблиці з української мови для 3 класу : навч. посіб. / Н.Я. Грипас, М.М. Васьковська. – К. : Рад. школа, 1983.

 8. Таблиці з української мови : метод. вказівки (додаток до таблиць) : навч. посіб. / Н.Я. Грипас, М.М. Васьковська. – К. : Рад. школа, 1984.

 9. Робота над текстом у початкових класах : посіб. для вчителів / Н.Я. Грипас. – К. : Рад. школа, 1986. – 168 с.

 10. Методические рекомендации по педагогической практике студентов факультета подготовки учителей началных классов / подгот.: Н.Я. Грипас, В.Г. Кузь, Г.Б. Тришневская, М.А. Шатохина. – Кам'янець-Подольский, 1987. – 36 с.

 11. Самостійна робота з української мови студентів заочної форми навчання : метод. поради для студ. Спец. 2121 "Педагогіка і методика початкової освіти" / А.С. Хоптяр, Н.Я. Грипас. – Кам'янець-Подільський, 1987. – 57 с.

 12. Виховання і розвиток молодшого школяра у навчальному процесі : метод. рек. / Н.Я. Грипас, В.Г. Кузь, Г.Д. Мітін [та ін.]. – Кам'янець-Подільський, 1988.

 13. Державний екзамен з української мови та методики її викладання : програма для студ. Спец. 2121 “Педагогіка і методика початкового навчання” / Н.Я. Грипас, Г.П. Ткачук. – К. : РНКВ, 1988.

 14. Завдання для занять з української мови : метод. рек. для студ. ф-ту підготовки вчителів початкових класів / Н.Я. Грипас, П.С. Каньоса. – Кам'янець-Подільський, 1988. – 40 с.

 15. Робота над текстом на уроках мови в 4-6 класах : посіб. для вчителя / Н.Я. Грипас. – К. : Рад. школа, 1988. –112 с.

 16. Естетичне виховання у процесі розвитку мовлення учнів на основі різних текстів : метод. рек. / Н.Я. Грипас. – Хмельницький, 1990.

 17. Українська мова : довідник / Н.Я. Грипас, М.Я. Плющ. – К. : Рад. школа, 1990. – 255 с.

 18. Сучасна українська літературна мова : [підруч. для студ. вищ. навч. закл.] / М.Я. Плющ, С.П. Бевзенко, Н.Я. Грипас [та ін.]. – К. : Вища школа, 1994. – 414 с.

 19. Українська мова. Фонетика. Орфографія. Морфологія : підручник / Н.Я. Грипас, М.Я. Плющ, Н.Я. Потелло. – К. : МАУП, 1995. – 124 с.

 20. Мовні ігри : метод. посіб. для вчителів / Н.Я. Грипас. – Кам'янець-Подільський : Кам'янець-Поділ. держ. пед. ін-т, 1996. – 90 с.

 21. Диктант абітурієнта : посіб. для абітурієнтів та учнів випуск. класів загальноосвіт. шкіл / Н.Я. Грипас. – Кам'янець-Подільський, 1997. – 28 с.

 22. Українська мова : довідник / Н.Я. Грипас, М.Я. Плющ. – 2-ге вид. – К. : Освіта, 1999.– 255 с.

 23. Сучасна українська літературна мова : [підруч. для студ. філол. спец. вищ. навч. закл.] / М.Я. Плющ, С.П. Бевзенко, Н.Я. Грипас [та ін.]. – 2-ге вид., переробл. і допов.– К. : Вища школа, 2000. – 430 с.

 24. Сучасна українська літературна мова : [підруч. для студ. філол. спец. вищ. навч. закл.] / М.Я. Плющ, С.П. Бевзенко, Н.Я. Грипас [та ін.]. – 3-тє вид., переробл. і допов. – К. : Вища школа, 2001. – 430 с.

 25. Структура складного речення в сучасній українській літературній мові : навч. посіб. / Н.Я. Грипас. – Кам'янець-Подільський : Кам'янець-Поділ. держ. пед. ун-т, 2001. – 112 с.

 26. Українська мова : довідник / Н.Я. Грипас, М.Я. Плющ. – 3-тє вид., переробл. і допов. – К. : Освіта, 2002. – 255 с.

 27. Сучасна українська літературна мова : [підруч. для студ. філол. спец. вищ. навч. закл.] / М.Я. Плющ, С.П. Бевзенко, Н.Я. Грипас [та ін.]. – 4-те вид., переробл. і допов. – К. : Вища школа, 2003. – 430 с.

 28. Українська мова: дидактичний матеріал з морфології : посіб. для вчителя / Н.Я. Грипас, М.Я. Плющ. – К. : Ленвіт, 2003. – 184 с.

 29. Граматика української мови в таблицях : навч. посіб. для студ. філол. спец. ВНЗ / Н.Я. Грипас, М.Я. Плющ. – К. : Вища школа, 2004. – 167 с.

 30. Сучасна українська літературна мова : [підруч. для студ. філол. спец. вищ. навч. закл.] / М.Я. Плющ, С.П. Бевзенко, Н.Я. Грипас [та ін.]. – 5-те вид., переробл. і допов. – К. : Вища школа, 2005. – 430 с.

ІІ. Статті в журналах і збірниках наукових праць

 1. Суспільно-політична лексика в художніх творах П.А. Грабовського / Н.Я. Грипас // Наукові записки / Київ. держ. педінститут ім. О.М. Горького. – К., 1959. – Т. 31. – С. 55-65.

 2. Антоніми в художніх творах П.А. Грабовського / Н.Я. Грипас // Наукові записки / Київ. держ. педінститут ім. О.М. Горького . – К., 1962. – Т. 32. – С. 191-196.

 3. Емоціональна лексика в художніх творах П.А. Грабовського / Н.Я. Грипас // Наукові записки / Київ. держ. педінститут ім. О.М. Горького. – К., 1963. – Т. 33. – С. 38-47.

 4. Виробничо-професійна лексика як засіб художнього зображення в поетичних творах П.А. Грабовського / Н.Я. Яценко (Грипас) // Лексикологія та лексикографія : республ. міжвідомч. зб. – К., 1966. – Вип. 2. – С. 64-75. – (Серія “Питання мовознавства”).

 5. Словесно-зображальні засоби поезій П.А. Грабовського / Н.Я. Яценко (Грипас) // Тезисы и сообщения науч. конф. / Донецкий гос. ун-т. – Донецк, 1966. – С. 180-181.

 6. Словотворчі типи відапелятивних назв населених пунктів Хмельниччини / Н.Я. Грипас // Питання словотвору східнослов'янських мов : матер. міжвуз. респ. наук. конф. – К., 1969. – С. 123-124.

 7. Метафорична основа художньо-зображальних мовних засобів у поезіях І. Франка / Н.Я. Грипас // Матеріали республіканської наукової конференції, присвяч. 115-річчю з дня народж. та 55-річчю з дня смерті І.Я. Франка: тези, повідомлення. – Житомир, 1971. – С. 72-73.

 8. Цифра "промовляє" чи "грає"? / Н.Я. Грипас // Рідне слово. – 1971. – С. 81-84.

 9. Неповне речення в діалогах поетичного мовлення творів І.Я. Франка / Н.Я. Грипас // Матеріали республіканської наукової конференції з проблем синтаксису українського сучасного усного літературного мовлення. – Вінниця, 1974. – С. 122-123.

 10. Контекстуальні засоби вираження поняття "багато". Мікрополе множинності осіб / Н.Я. Грипас // Українське мовознавство : респ. міжвідомч. наук. зб. – К., 1981. – Вип. 9. – С. 24-29.

 11. Таблиця як засіб навчання мови / Н.Я. Грипас // Початкова школа. – 1983. – № 5. – С. 38-42.

 12. Загальновживане слово у поетичних творах І. Франка / Н.Я. Грипас // Українське мовознавство : респ. міжвідомч. наук. зб. – К., 1984. – Вип. 12. – С. 117-122.

 13. Роль курсовых и дипломных работ в профессионально-педагогической подготовке студентов / Н.Я. Грипас, В.Г. Кузь // Тезисы докладов всесоюзного совещания-семинара заведующих кафедрами педагогики и методики начального обучения. – Минск, 1985. – С. 94-98.

 14. Патріотичне виховання молодшого школяра у процесі роботи над художнім словом / Н.Я. Грипас // Актуальні проблеми навчально-виховного процесу в початкових класах відповідно до вимог реформи загальноосвітньої і професійної школи : тези доп. – Хмельницький, 1987. – С. 42-45.

 15. Естетичне виховання учнів на шевченківських традиціях образності слова / Н.Я. Грипас // Т.Г. Шевченко і Поділля : тези доп. наук.-практ. конф., присвяч. 175-річчю від дня народж. Т.Г. Шевченка. – Кам'янець-Подільський, 1989. – Ч. І. – С. 82-83.

 16. Навчально-виховний процес у малокомплектній школі : [рецензії і відгуки] / Н.Я. Грипас // Початкова школа. – 1989. – № 10. – С. 72-73.

 17. Аналізуючи слово, естетично виховуємо / Н.Я. Грипас // Естетичне виховання на уроках мови і літератури : зб. наук. пр. / Київ. держ. педінститут. – К., 1990. – С. 24-29.

 18. Лінгвометодична підготовка вчителя української мови / Н.Я. Грипас // Актуальні питання вивчення у вузі курсу методики викладання мови і літератури в школі : тези доп. і повідомл. респ. наук.-практ. конф.–Ніжин, 1990. – С. 13-14.

 19. Мовна гра як засіб вироблення навичок самовираження вчителя / Н.Я. Грипас // Проблема самореалізації особистості в педвузі і загальноосвіт-ній школі : тези доп. міжвуз. наук. конф., 15-16 верес. 1990 р., м. Київ. – К., 1990. – С. 87.

 20. Підготовка студентів до естетичного виховання учнів на уроках української мови / Н.Я. Грипас // Шляхи вдосконалення підготовки студентів до виховної роботи у початкових класах у процесі викладання навчальних дисциплін : тези доп. міжвуз. наук.-практ. конф., 23-24 трав. 1990 р. – Дрогобич, 1990. – С. 7-8.

 21. Розвиток зв'язного мовлення учнів / Н.Я. Грипас // Тези доповідей ХХХХІІ звіт. наук. конф. кафедр ін-ту за 1989-1990 рр. / Кам'янець-Поділ. держ. педінститут ім. В.П. Затонського. – Кам'янець-Подільський, 1991. – С. 117.

 22. Мовні ігри як засіб самореалізації особистості / Н.Я. Грипас // Викладання вузівського і шкільного курсів мови і літератури в умовах національного відродження : матер. міжвуз. наук. конф. – К., 1992.

 23. І.І. Огієнко про рідну мову в школі / Н.Я. Грипас // Духовна і науково-педагогічна діяльність І.І. Огієнка в контексті українського національного відродження (до 110-річчя від дня народження) : тези доп. наук.-теорет. конф. – Кам'янець-Подільський, 1992. – С. 172-173.

 24. Два етапи у розвитку зв'язного мовлення учнів / Н.Я. Грипас // Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського державного педагогічного інституту. Сер. філологічна. – Кам'янець-Подільський, 1993. – Вип. І. – С. 155-160.

 25. Порівняльні звороти в поетичному мовленні М. Драй-Хмари / Н.Я. Грипас // Українська мова в процесі національно-культурного відроджен-ня України : зб. наук. пр. – К., 1993. – С. 82-84.

 26. Формування творчої мовленнєвої самостійності учнів / Н.Я. Грипас // ХХХХІІІ звітна наукова конференція кафедр ін-ту за 1991-1992 рр. (секція філології) : тези доп. – Кам'янець-Подільський, 1993. – С. 122-124.

 27. Дидактичний матеріал "Початкової граматики" Івана Огієнка / Н.Я. Грипас // Велетень науки : матер. всеукр. наук.-пед. читань, присвяч. вивченню спадщини Івана Огієнка, 15-16 січ. 1996 р. – К., 1996. – С. 189-190.

 28. Виховна сила Огієнкового слова / Н.Я. Грипас // Духовна і науково-педагогічна діяльність І.І. Огієнка (1882-1972) в контексті українського національного відродження : наук. доп. другої всеукр. наук.-теорет. конф., 18-19 лют. 1997 р. – Кам'янець-Подільський; К., 1997. – С. 332-333.

 29. Лінгвістичний аналіз художнього тексту на уроках української мови / Н.Я. Грипас // Збірник наукових праць викладачів педагогічного факультету. – Кам'янець-Подільський, 1997. – Вип. І. – С. 86-93.

 30. Науково-методична спадщина І. Огієнка і концепція національної школи / Н.Я. Грипас // Огієнківські читання : матер. наук. круглих столів 1991-1996 рр. – К., 1997. – Вип. І. – С. 63-69.

 31. Реалізація контрасту в поетичному мовленні П.А. Грабовського / Н.Я. Грипас // Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського державного педагогічного університету. Сер. філолог. – Кам'янець-Подільський, 1998. – Вип. 2. – С. 96-99.

 32. Розвиток зв'язного мовлення учнів 8 класу на основі пунктуаційних вправ / Н.Я. Грипас, Т. Соколовська // Там само. – С. 239-243.

 33. Стилістичні засоби реалізації контрасту в поетичному мовленні Тараса Шевченка / Н.Я. Грипас // Шевченко і Поділля : зб. наук. пр. за матер. другої всеукр. наук. конф., 20-21 трав. 1999 р. – Кам'янець-Подільський, 1999. – С. 144-147.

 34. Шевченківські традиції використання лінгвокультурем у поетичному мовленні Павла Грабовського / Н.Я. Грипас // Тарас Шевченко і українська культура ХХІ століття : зб. наук. пр. за матер. всеукр. симпоз., 19-20 трав. 2000 р. – Кам'янець-Подільський, 2000. – С. 158-162.

 35. Неологізми П.А. Грабовського / Н.Я. Грипас // Наукові праці Кам'янець-Подільського державного педагогічного університету. Філол. науки. – Кам'янець-Подільський, 2000. – Вип. 4. – С. 10-13.

 36. Складні багатокомпонентні речення з різними засобами і типами зв'язку в поетичному мовленні П. Грабовського (формально-граматичний аспект) / Н.Я. Грипас // Проблеми граматики і лексикології української мови. – К., 2001. – С. 186-190.

 37. Складне синтаксичне ціле (ССЦ) як дидактичний матеріал / Н.Я. Грипас // Наукові праці Кам'янець-Подільського державного педагогічного університету. Філол. науки. – Кам'янець-Подільський, 2001. – Вип. 5. – С. 162-166.

 38. Складні конструкції у художньому мовленні М. Стельмаха / Н.Я. Грипас // Наукові праці Кам'янець-Подільського державного педагогічного університету. Філол. науки. – Кам'янець-Подільський, 2002. – Вип. 6. – С. 150-154.

 39. Ускладнені складні багатокомпонентні речення в українському художньому мовленні / Н.Я. Грипас // Наукові праці Кам'янець-Подільського державного педагогічного університету : зб. за підсумками звіт. наук. конф. викл. і асп., присвяч. 85-ій річниці укр. нац.-демократ. рев., 15-16 квіт. 2002 р. – Кам'янець-Подільський, 2002. – Т. 1. – С. 129-131.

 40. Ефективні форми організації самостійної роботи студентів / Н.Я. Грипас // Використання інтерактивних методів та мультимедійних засобів у підготовці педагога : зб. наук. пр. – Кам'янець-Подільський, 2003. – С. 149-150.

 41. Надфразна єдність та її ознаки / Н.Я. Грипас // Наукові праці Кам'янець-Подільського державного університетуту : зб. за підсумками звіт. наук. конф. викл. і асп., присвяч. 85-ій річниці від дня створення ун-ту, 2-4 квіт. 2003 р. : Вип. 2, у 2 т. – Кам'янець-Подільський, 2003. – Т. 1. – С. 145-146.

 42. Воєнізми у поетичних творах Павла Арсеновича Грабовського / Н.Я. Грипас // Наукові праці Кам'янець-Подільського державного університету : зб. за підсумками звіт. наук. конф. викл. і асп., 7-8 квіт. 2004 р. : Вип. 3, у 3 т. – Кам'янець-Подільський, 2004. – Т. 2. – С. 21-26.

 43. Надфразна єдність (НЄ) як компонент тексту / Н.Я. Грипас // Вісник Кам'янець-Подільського національного університетуімені Івана Огієнка. Філологічні науки. – Кам'янець-Подільський, 2009. – Вип. 1. – С. 10-13.

ІІІ. Про Н.Я. Грипас

 1. Брижак П. З роси і води Вам, пані професор. До 75-річчя від дня народження Н.Я. Грипас / П. Брижак // Подільські вісті. – 2003. – 26 черв. (№ 99). – С. 3.

 2. Ткачук П. Є. Грипас Надія Яківна / П. Є Ткачук // Кам’янець-Подільський університет в особах. – Кам’янець-Подільський, 2005. – Т. 2. – С. 89–99.

 3. Надія Яківна Грипас : біобібліогр. нарис (до 80-річчя від дня народження) / упоряд.: Л.М. Марчук, А.С. Попович. – Кам'янець-Подільський : Буйницький О.А., 2009. – 48 с.

 4. Надія Яківна Грипас // Актуальні проблеми українського мовознавства та лінгводидактики ( наукова школа) : біобібліогр. покажч. / [уклад.: І. М. Конет, Л. М. Марчук, Л. А. Онуфрієва та ін.]. – Кам'янець-Подільський, 2009. – С. 29–39. – (Серія «Наукові школи університету»; вип 7).

 5. Марчук Л.М. 85 років від дня народженняНадії Яківни Грипас / Л.М. Марчук // Календар знаменних і пам’ятних дат Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2013 рік / [упоряд.: Т. М. Опря, Л. П. Савченко ; відп. ред. В. С. Прокопчук].Кам’янець-Подільський, 2012. – Вип. 8. – С. 36-37.


Єдинак Геннадій Анатолійович, f:\dsc_0024.jpg

доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор


Народився 26 травня 1963 р. у м. Кам’янці-Подільському в сім’ї службовців. Під час навчання в СШ № 14 з 1970 по 1978 рр. та в СШ № 8 з 1978 по 1979 рр. виявляє інтерес до спорту, спочатку до спортивної гімнастики, з 14 років – до вільної боротьби. Після перемоги у 1979 р. на чемпіонаті України серед юнаків завершує загальну освіту у Львівському спортивному інтернаті як кандидат до юнацької збірної республіки з вільної боротьби.

Паралельно до успіхів у спорті (за час перебування в навчально-спортивному закладі двічі був чемпіоном України серед юнаків, срібним призером Всесоюзного ДСТ «Колос», четвертим на чемпіонаті СРСР серед юнаків з вільної боротьби) сумлінно опановує курс шкільної програми, закінчує цей заклад у 1981 р. лише з двома «4», інші – «5». У цьому ж році, успішно склавши два з чотирьох іспитів, достроково зараховується до складу студентів факультету фізичної культури Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту імені В. П. Затонського.

Протягом навчання наполегливо оволодіває знаннями і паралельно продовжує займатися улюбленим видом спорту, щороку здобуваючи для навчального закладу призові нагороди на першостях ВНЗ України. Розширюючи коло своїх інтересів та уподобань, на 3-му курсі виявляє інтерес до науково-дослідної діяльності, яку на факультеті тоді очолював кандидат медичних наук, доцент Ю. Б. Кривогорський. Результатом плідної співпраці стає написання, успішний захист дипломної роботи та рекомендація Державної екзаменаційної комісії до вступу в аспірантуру.

Успішно закінчивши в 1985 р. факультет фізичної культури зазначеного ВНЗ (тільки чотири «4», інші – «5») за направленням розпочинає трудову діяльність вчителем фізичної культури в с. Гриценки Красилівського району Хмельницької області. Паралельно продовжує займатися науковою роботою та складає на «відмінно» кандидатський іспит з англійської мови. У листопаді ц. р. призивається до лав Збройних Сил СРСР, – до травня 1987 р. проходить строкову службу у військах протиповітряної оборони в Ярославському військовому окрузі. У вільний час самоосвітою підвищує свій професійний рівень фахівця з фізичної культури.

Після служби в армії повертається у рідне місто, з вересня 1987 р. розпочинає роботу в Кам’янець-Подільському державному педагогічному інституті. Спочатку працює на посаді лаборанта, з березня 1988 р. – методиста педагогічної практики, з вересня – викладача кафедри теорії і методики фізичного виховання. З цієї посади в листопаді 1988 р. переводиться на посаду стажиста-дослідника Науково-дослідного інституту фізіології дітей і підлітків Академії педагогічних наук СРСР (м. Москва). Після однорічного стажування у вересні 1989 р. вступає до стаціонарної аспірантури цього науково-дослідного закладу. Активно і наполегливо займається науковою діяльністю, результат якої –– дострокове завершення аспірантури у зв’язку з успішним захистом у 29-річному віці (червень 1992 р.) дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика фізичного виховання, спортивного тренування та оздоровчої фізичної культури.

У вересні цього року продовжується науково-педагогічна діяльність Г.А. Єдинака на кафедрі теорії і методики фізичного виховання Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту спочатку як старшого викладача, потім – доцента кафедри. Вчене звання доцента підтверджено атестатом МОН України у 2004 році. У цей період не залишає поза увагою улюблений вид спорту – співпрацює з тренерами міста й учнями спортивних секцій з вільної боротьби, ініціюючи створення громадської організації «Міська асоціація спортивних одноборств» та з моменту її реєстрації в 1994 р. до 2002 р. керує нею на посаді президента.

У 2002 р. обирається на посаду завідувача кафедри теорії і методики фізичного виховання Кам’янець-Подільського педагогічного університету, очолює її до жовтня 2004 р., після чого терміном на два роки переводиться на посаду провідного наукового співробітника університету для завершення докторської дисертації. Наприкінці 2002 р. ініціює і створює проблемну науково-дослідну лабораторію «Гендерні профілактично-оздоровчі технології фізичного виховання і реабілітації», об’єднавши в ній кращих науковців факультету, яку очолює дотепер. У 2003 р. в університеті започатковано наукову школу Г. А. Єдинака «Розвивальні й оздоровчі технології фізичного виховання та реабілітації».

Продовжуючи активно займатися підготовкою науково-педагогічних працівників і молодих науковців з числа перспективних студентів факультету фізичної культури досягає вагомих здобутків у цьому виді діяльності: протягом 1992–2008 рр. під його керівництвом написано й успішно захищено понад 50 дипломних і бакалаврських, 30 магістерських робіт, а також діє постійний студентський науковий гурток, завданням якого є систематичний моніторинг фізичного стану школярів міста і району.

У жовтні 2010 р. в спеціалізованій вченій раді Д. 26.829.02 Національного університету фізичного виховання і спорту України (м. Київ) Г. А. Єдинак успішно захищає дисертацію «Теоретико-методичні основи рухової діяльності дітей з церебральним паралічем у фізичному вихованні» на здобуття наукового ступеня доктора наук з фізичного виховання і спорту зі спеціальності 24.00.02 –– фізична культура, фізичне виховання різних груп населення.

З грудня 2010 р. по жовтень 2011 р. входить до складу експертної ради Вищої Атестаційної Комісії України (м. Київ) з присудження наукових ступенів кандидата та доктора наук з фізичного виховання і спорту.

У січні 2011 р. МОН України присвоєно вчене звання професора кафедри теорії і методики фізичного виховання.

З січня 2011 р. дотепер є членом спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук (Д.35.829.01 Львівського державного університету фізичної культури) та кандидата наук (К.20.051.10 ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»). З вересня 2011 р. є професором кафедри теорії і методики фізичного виховання Львівського державного університету фізичної культури та Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Сьогодні під керівництвом професора Г. А. Єдинака над написанням дисертацій працює один докторант, 2 здобувачі наукового ступеня доктора наук та 2 аспіранти. Найбільш вагомими здобутками є: 8 успішно захищених під його керівництвом дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного виховання і спорту (більшість цих молодих науковців успішно працює на факультеті фізичної культури нашого університету); виконані за його активної консультативної допомоги в очолюваній проблемній лабораторії й успішно захищені одна дисертація на здобуття наукового ступеню кандидата педагогічних наук та дві –– кандидата наук з фізичного виховання і спорту відповідно викладачами педагогічного факультету і факультету фізичної культури університету.

Упродовж науково-педагогічної діяльності ним опубліковано понад 130 наукових праць, з них: 3 монографії, 26 навчальних, навчально-методичних посібників і методичних рекомендацій з теорії та методики фізичного виховання (5 з них мають гриф МОНМС України), 1 патент на галузеве нововведення, понад 50 статей у спеціалізованих фахових виданнях України, решта праць –– в інших наукових виданнях.Що стосується викладацької діяльності, то вона характеризується студентами як високопрофесійна і компетентна. Про це свідчать лекційні та практичні заняття з теорії й методики фізичного виховання, основ науково-дослідної діяльності, методів дослідження у фізичному вихованні, написання бакалаврських, дипломних і магістерських робіт. Нагороджений відзнакою «За вагомий внесок у розвиток освіти і науки в Кам’янець-Подільському національному університеті», грамотами обласної і міської державних адміністрацій, Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Львівського державного університету фізичної культури.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   27


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал