Додаток 2 Наприклад, під час вивчення теми «Степан Руданський «Добре торгувалось», «Запорожці у короля» на уроці української літератури в 6 класі я пропоную учням дати відповіді на такі запитанняСторінка1/4
Дата конвертації12.04.2017
Розмір0.7 Mb.
  1   2   3   4


Додаток 1

Наприклад, вивчаючи в 5 класі правопис префіксів з-, с- , використовую для актуалізації опорних знань з теми інтерактивну технологію «Мозковий штурм» : • Якого правила стосується сполучення слів «кафе птах»?

 • Сформулюйте це правило.

 • Наведіть приклади слів на це правило.

c:\users\avatar & co.avatar\desktop\m2a1dc730.png

Додаток 2

Наприклад, під час вивчення теми «Степан Руданський «Добре торгувалось», «Запорожці у короля» на уроці української літератури в 6 класі я пропоную учням дати відповіді на такі запитання:

 • Кого висміяв Руданський у розглянутих співомовках?

 • Проти чого спрямована сатира автора?

 • Які гумористичні прийоми застосував автор для розкриття ідеї?

Взагалі під час вивчення будь – якої теми можна, підводячи підсумок уроку, запропонувати учням пограти у гру «Мікрофон».(Учні передають один одному мікрофон, відповідають на запитання вчителя.)

 • Що нового ти дізнався на уроці?

 • Що тебе зацікавило?

 • Що здивувало тебе?

 • Що схвилювало?

 • Що змусило задуматись?

 • Що найбільше тобі запам’яталось?

Додаток 3

Наприклад, під час вивчення теми «Євген Гуцало. «Сім’я дикої качки» на уроці української літератури в 7 класі я пропоную учням продовжити висловлювання на картках.

 1. Мені найбільше подобаються в людях такі риси характеру…

 2. Сьогоднішній урок дав мені можливість зрозуміти…

 3. На уроці для мене відкриттям було…

c:\users\avatar & co.avatar\desktop\2_html_27f89d93.gif 1. Я хотів(ла) сказати Юркові (Тосі)…

Додаток 4

Наприклад, під час вивчення будь-якого твору на уроці української літератури пропоную дітям уявити, що вони опинилися на місці того чи іншого героя. Якою була б їхня поведінка? Який вони можуть запропонувати вихід з тієї чи іншої ситуації?Додаток 5

Наприклад, під час вивчення теми «М. Хвильовий. «Я (Романтика)» на уроці української літератури в 11 класі розподіляю учнів на три групи:

1.Філософи. Мета групи: з’ясування загальнолюдських категорій, задіяних автором у творі; побудова логічних ланцюжків; знаходження причинно – наслідкових зв’язків; формулювання висновків.

2.Психологи. Мета групи: спостереження за вчинками персонажів; з’ясування мотивів поведінки; дослідження наростання психологічного конфлікту самої людини із собою.

3.Літературознавці. Мета групи: пошук логічного зв’язку новели «Я(Романтика)» з новелою «Мати»; підготовка коротких повідомлень; робота з текстами додаткових творів; з’ясування аналогії новели з романом «Вальдшнепи» і пошук зв’язку їх центральних персонажів.c:\users\avatar & co.avatar\desktop\1321108569.jpg

Додаток 6

Наприклад, на уроці української літератури в 5 класі до теми «Світ фантазії, мудрості. Міфи, легенди, казки» пропоную представити:

 • словничок міфологічних істот за уявленнями давніх українців;

 • карту вірувань давніх українців та ін.

Завдання повинні бути сформовані чітко, щоб учні не розгубилися.

Визначаємо тривалість проекту та форму представлення результатів, підбираємо матеріали, необхідні для роботи. Діти працюють групами: тих, що не мають навичок дослідницької роботи, навчають більш підготовлені учні.

Додаток 7

Наприклад, під час вивчення теми «Правопис прислівників на – о, - е, утворених від прикметників та дієприкметників» на уроці української мови у 7 класі я пропоную учням від прислівників вищого ступеня утворити по 2 словосполучення. У першому – це слово – прислівник, у другому – однозвучний прикметник середнього роду.

Наприклад: старанніше (старанніше виконав, старанніше виконання).

Обережніше (ставитись, ставлення);

ніжніше (любить, піклування);

тісніше (дружити, співробітництво);

чіткіше (зобразити, зображення);

цікавіше (більше, уважніше, влучніше).
c:\users\avatar & co.avatar\desktop\269088_html_2b800013.jpg


Додаток 8

Наприклад, під час вивчення теми «М.В.Гоголь. «Вечір проти Івана Купала» на уроці української літератури в 9 класі:

Проблема

Як слід було вчинити Петрові, коли його прогнав Корж?

Рішення І
Рішення ІІ
Рішення ІІІ

Піти в Крим і Туреччину завоювати добра

Втекти разом з дівчиною

Відмовитися від дівчини; все залишити, як є


Пози-тивне
Нега-тивне

Пози-тивне
Нега-тивне

Пози-тивне
Нега-тивне

Зали-шитися чесним і живим

Міг утра-тити дівчи-ну, теж міг заги-нути на війні

Бути з коха-ною люди-ною

Не мати батьків-ського благо-словіння

Зали-шитися чесним і живим, можли-во,зу-стріти іншу

Бути неща-сним без коха-ної дівчи-ни


Під час вивчення теми « Мотив жіночої долі у творчості Шевченка. Поеми «Катерина», «Наймичка» на уроці української літератури в 9 класі:Проблема

Яке рішення могла б прийняти Катерина, коли залишилася з позашлюбною дитиною?

Рішення І
Рішення ІІ
Рішення ІІІ

Випросила прощення в батьків і залишилася

Підкинула дитину бездітним заможним людям

Пішла б у найми в місто, працювала б при монастирі
Пози-тивне

Нега-тивне

Пози-тивне

Нега-тивне
Пози-тивне
Нега-тивне

Зали-шилася б жива і з дити-ною, працю-вала б, допо-магала батькам

Чула б докори з боку одно-сель-ців та бать-ків, з дитини б глузу-вали

Дитина б і сама зали-шили-ся живі

Позбула-ся б свого материн-ства
Була б жива, виро-стила б дитину
Позбу-лася бать-ківщи-ни й бать-ків, пере-живала б великі труд-нощі

Додаток 9

Наприклад, під час вивчення теми «Групи слів за значенням» на уроці української мови в 5 класі учні отримують картки із завданнями за варіантами:

- прочитайте уважно завдання;

- у кожній колонці знайдіть і випишіть пару слів, яка не є антонімічною;

- обміняйтесь зошитами та перевірте записи вашого товариша;

- звірте з відповіддю на зворотній стороні картки;

- якщо все правильно,на полях поставте знак «+». Якщо ні - «-»; закресліть та напишіть правильну відповідь.

- Чи всі впорались?

- Підніміть руку, у кого в зошиті є неправильна відповідь.

- Тепер перевіримо. (Відповіді учнів.)


Додаток 10

Наприклад, під час вивчення теми «Розділові знаки між простими реченнями в складносурядному» на уроці української мови в 9 класі я пропоную учням записати по групах подані речення та визначити, які розділові знаки треба поставити і чому.

I група


Дмухнув вітер понад ставом - і сліду не стало. (Т.Шевченко)

II група


Плаче день, і серце плаче. (О.Олесь)

III група

Сьогодні день сонця повен і груші гупають в саду. (П.Малєєв)

- У якому реченні не потрібно ставити розділові знаки? Чому? Доведіть свою думку. Які смислові зв'язки між простими реченнями у складносурядних?c:\users\avatar & co.avatar\desktop\загружено.jpgДодаток 11

Наприклад, під час вивчення теми «Звертання. Поширені, непоширені звертання» на уроці української мови у 8 класі я пропоную учням прочитати тему уроку, обговорити її в парах, згадати вивчене про звертання в попередніх класах.

 • Скажіть, що і в якій послідовності, на ваш погляд, ми будемо вивчати. Які питання розглянемо? Які будуть ідеї?

(Пропозиції записуємо на дошці).

Додаток 12

Наприклад, під час вивчення життєвого і творчого шляху будь-якого письменника пропоную учням самостійно дібрати необхідну інформацію до уроку.Додаток 13

Наприклад, під час вивчення теми «Правопис НЕ з дієсловами» на уроці української мови в 7 класі учнів розподіляю на «акваріуми». Кожен «акваріум» отримує картку із завданням, визначається доповідач, який висловлює думку групи, запитує виконане завдання — «мікрофон».

1. Запишіть 6 прикладів написання не з дієсловами окремо, використовуючи застереження, написані класним керівником у вашому щоденнику.

2. Списати, розкрити дужки.

Я (не) навиджу брехню у всякій одежі... (М. Рильський). Мине і молодість, як золотінь, лиш вічний труд ніколи (не) загине (Ю. Яновський). Я (не) люблю тебе, (не) навиджу, беркуте! (Максим Горький).

3. Дописати слова-синоніми з не або недо до поданих дієслів:- турбуватись — непокоїтись;

- ганьбити — неславити;

- хворіти—нездужати;

- ігнорувати — нехтувати;

- погано бачити — недобачати;

- погано харчуватися - недоїдати.

З двома утвореними дієсловами скласти речення.

Додаток 14

Наприклад, метод «мозкова атака – карусель» використала на підсумковому уроці з розділу "Лексичне значення слова" (5 клас).

На великих аркушах паперу записані підтеми:

1. Омоніми.

2. Синоніми.

3. Антоніми.

4. Фразеологізми.

Об'єднавшись у чотири групи, діти рухаються від однієї таблиці до наступної. У кожної групи є 5 хвилин, щоб записати все, що вони знають з цієї теми. Кожна група отримує фломастер певного кольору. Групи закінчують свою подорож біля таблиці, з якої почали. При такій роботі діти мають змогу висловити свої думки з кожної теми, а також побачити, що було дописано іншими групами.Додаток 15

Наприклад, під час вивчення теми «Узагальнення та систематизація вивченого про прийменник» на уроці української мови в 7 класі я пропоную учням згрупувати прийменники у синонімічні ряди (якщо у групи виникають труднощі, вона консультується в експерта іншої групи, попередньо піднявши червону сигнальну картку. Про готовність група сповіщає зеленою сигнальною карткою).

Задля, близько, біля, з, понад, над, коло, із, побіля, межи, зі, близ, проміж, круг, між, заради, із – за, навколо, навкруги, поміж.

Додаток 16

Наприклад, на етапі формування вмінь і навичок у 6 класі при вивченні теми «Кількісні й порядкові числівники» кожен учень витягає аркуш з    написаним на ньому числівником. На дошці – в різних місцях – аркуші з написами: «кількісні», «порядкові». Школяр повинен підійти до відповідного аркуша, назвати свій числівник і обґрунтувати  вибір.Додаток 17c:\users\avatar & co.avatar\desktop\img8.jpg
Наприклад, під час вивчення теми «Правопис НЕ з дієсловами» на уроці української мови в 7 класі я пропоную учням довести, як пишеться НЕ з дієсловами:

- Я думаю...

- Тому що...

- Наприклад...

- Отже…

Під час вивчення теми «Повість А. Дімарова «Блакитна дитина» на уроці української літератури в 7 класі я пропоную визначити тему та морально – етичні проблеми у творі.Позиція. «Я вважаю, що…» (висловлення своєї думки).

Обгрунтування: «Тому що…» (ґрунтуються докази на підтримку позиції).

Приклад: «Наприклад…» (факти, дані, що підтверджують позицію).

Висновки: «Отже (тому), я вважаю…» (узагальнення думки).

Отже. Тема твору – змалювання незабутніх спогадів письменника про своє дитинство.Проблеми: доброта, людяність, взаємодопомога, любов до природи, взаємостосунки з друзями; проблема батьків і дітей.

Додаток 18

Наприклад, під час вивчення колискових пісень на уроці української літератури в 6 класі я пропоную учням продовжити речення: «Щаслива дитина тоді, коли...». Або пропоную пограти в гру - вікторину «Відгадай назву пісні» (за малюнком назвати пісню,згадати декілька рядків із пісні).c:\users\avatar & co.avatar\desktop\172782_html_3e8809c4.png

Додаток 19

Наприклад, під час вивчення співомовок Степана Руданського на уроці української літератури в 6 класі я пропоную кожному бажаючому усно розкрити тему та ідею однієї з розглянутих співомовок, художні прийоми, що створюють гумористичну ситуацію, знаходять у творах приклади інверсії. За кожну таку відповідь вручаю жетон з певним числом балів. Хто набере їх найбільше, тому присвоюю звання найкращого літературного критика класу.

Додаток 20

Наприклад, під час вивчення теми «Антоніми» на уроці української мови в 5 класі пропоную учням вилучити зайве слово з поданого ряду слів.

Достойний – негідний, сильний – кволий, тиша – шум, щедро – скупо, хороший – чудовий, чистота – бруд, журитися – тішитися, жити – співати, жар – стужа.

- Поміркуйте, чи можна до одного слова дібрати більш ніж один антонім. Якщо можна, наведіть приклад.

Додаток 21

Наприклад, під час вивчення теми «Прийменник» на уроці української мови в 7 класі пропоную учням пригадати, що таке антоніми. Замінити у поданих реченнях слова антонімами. Підкреслити антонімічні пари прийменників.

Зразок. Поспішати до школи. – Не спішити із дому.

Стояти перед будинком, втікати від ворога, сміятися від болю, згинати із зусиллям, нагріти у руках, співати про майбутнє, охолодити на вулиці.

Додаток 22

Наприклад, під час вивчення теми «Звуки мови. Голосні й приголосні звуки» на уроці української мови в 5 класі пропоную учням відгадати слова та записати їх у фонетичній транскрипції.
Ви, дітки, враз впізнаєте мене.

Я сильний вітер, що дерева гне.

Склад ки допишете в кінці

Солодкі вийдуть корінці.

( Буря – буряки )
Якщо із з візьмеш це слово,

Великий дощ впаде раптово.

Як тільки з на с заміниш –

Між фруктами мене зустрінеш.

( Злива – слива )

У затінку моїм

Мене у спеку вихваляєш,

А літери лиш перестав –

Чимало дров ти розпиляєш.

( Липа – пила )

Додаток 23

Під час вивчення тієї ж теми пропоную учням від поданих слів утворити нові, змінюючи першу літеру.

Бій –

Рік –

Порт –

Мак –

Вір –

Січ –

УКРАЇНСЬКА МОВА. 6 КЛАС

ТЕМА. ЛЕКСИКОЛОГІЯ

Тема: Групи слів за їх походженням: власне українські й запозичені (іншомовного походження) слова

Мета: поглибити знання учнів щодо слів за походженням; удосконалити вміння шестикласників визначати групи слів за значенням, правильно вживати їх у мовленні; виробляти вміння добирати українські відповідники до слів іншомовного походження; аргументовано доводити приналежність слова до певної групи; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати повагу до пращурів, які жили на території нашого краю.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: таблиці «Групи української лексики за походженням»,

«Правопис іншомовних слів».ХІД УРОКУ

Ну що б, здавалося, слова…

Слова та голос – більш нічого.

А серце б’ється – ожива,

Як їх почує!..

Т.ШевченкоI. Організаційний момент

II. Психологічна настанова щодо вивчення теми

ІІІ. Оголошення теми, мети, завдань уроку. Мотивація навчальної діяльності учнів.

1.Слово учителя.

Українська мова має невичерпне багатство слів для вираження найтонших відтінків думок і почуттів. Чим більше слів ми знаємо, тим багатше наше мовлення, гнучкіші звороти, точніші висловлювання. Кожному потрібно засвоїти якомога більше слів рідної мови, осягти її глибини й тонкощі.

2. «Мозковий штурм»

Закінчіть речення:

Лексика –

Лексикологія –

Лексичне значення слова –

IV. Актуалізація опорних знань, умінь і навичок шестикласників

1. Гра «Словникова подорож».

/Клас ділиться на 2 команди, кожна з яких виконує певні завдання/
Завдання для І групи

Завдання для ІІ групи

1)

Дати визначення таким поняттям: синоніми, омоніми.

1)

Дати визначення таким поняттям: антоніми, фразеологізми

2)

Дібрати синоніми й антоніми до слів друг, хоробрий, зникнути у хвилях.

2)

Дібрати синоніми й антоніми до слів весела історія, відважний, правда.

3)

Увести в речення слова синонімічного ряду врятувати, визволити, виручити.

3)

Увести в речення слова синонімічного ряду образливий, грубий, неввічливий.

4)

Скласти речення з омонімами на розі – на розі, мати – мати.

4)

Скласти речення з омонімами балка – балка, натри – на три.

5)

Увести в речення словосполучення золотий голос і золотий ланцюжок.

5)

Увести в речення словосполучення свіже слово, свіжа сорочка.

6)

Пояснити значення фразеологізмів грати першу скрипку, грати на нервах.

6)

Пояснити значення фразеологізмів мати на оці, мозолити очі.

V. Сприймання й усвідомлення учнями нового матеріалу

Робота з узагальнювальною таблицею

Учитель пояснює новий матеріал за допомогою узагальнювальної таблиці.Групи слів за походженням

Незапозичені

Запозичені

1. Слова, успадковані з попередніх періодів розвитку мови:• спільнослов’янські слова (дочка, діти, день, ніс, гуска);

• спільносхіднослов’янські слова (давньоруський шар лексики): щавель, білий, кузня.

2. Власне українські слова (мовлення Київської Русі і після її занепаду): кирпатий, стежка, джерело

 


1. Старослов’янізми (прийшли до української мови зі старослов’янської (староболгарської) мови, якою довгий час писали церковні книги). Ознаки старослов’янізмів:

• наявність звукосполучень -жд-, -ра-, -ла-, префіксів воз-, пред-, со-, а також звукосполучень -енний, -щий, -мий, -тель, -іє в кінці слів.

2. З інших слов’янських мов (російської, польської, білоруської, чеської): завод, новатор, атомохід, пан, шляхетний, хвороба, бадьорий, дьоготь, ліпший, влада, табір.
3. З неслов’янських мов


 

VІ. Усвідомлення здобутих знань у процесі практичної роботи, удосконалення загальнопізнавальних умінь з теми

1. Вибіркова робота

Прочитати текст. Виписати з нього запозичені й незапозичені слова у відповідні колонки таблиці.

Запозичені

Незапозичені

 

ПЕРШІ СОЮЗИ СЛОВ’ЯНСЬКИХ ПЛЕМЕН

На початку нашої ери слов’яни жили ще первісним ладом. Але ви знаєте, що цей час був дуже неспокійним. Римська імперія та Європа клекотали у війнах. Це вимагало єдності та згуртованості слов’ян. Щоб протистояти навколишнім народам, слов’яни об’єднуються в союзи племен. Їх очолювали військові ватажки. Одним із таких слов’янських союзів був союз антів. Анти мешкали в південній смузі лісостепу. Історик Йордан, що жив у VI ст., занотував таку трагічну подію. На зламі ІV—V ст. готський король Вінітарій напав на антів. Запекла битва скінчилася поразкою антів. Антського ватажка Божа та його синів і начальників готи захопили в полон і розіп’яли. Але анти оправилися після цієї трагедії й надалі були активним слов’янським народом. Воюючи з Візантією, вони просунулися далеко на південь, заселили територію Балкан, дійшли аж до Адріатичного моря і далі (З кн. «Нариси з історії України»).2. Робота зі словником

Користуючись словником іншомовних слів, з’ясувати походження і лексичне значення поданих слів.

Логіка (з гр.) — … . Ода (з гр.) — … . Дифтонг (з гр.) — … . Емпіричний (з гр.) — … . Фортуна (з лат.) — … . Імперія (з лат.) — … . Імунітет (з лат.) — … . Резолюція (з лат.) — … . Бархан (тюркського походження) — … . Азимут (арабського походження) — … . Шахта (іранського походження) — … . Балахон (іранського походження) — … . Маклер (з пол.) — … . Експропріація (з франц.) — … . Дисонанс (з франц.) — … . Фетр (з франц.) — … .3. Лексична п’ятихвилинка

Дібрати до слів іншомовного походження унікальний, аудієнція, стимул, дистанція, раціональний, шосе, радикальний українські відповідники.

Довідка: рідкісний, прийом, поштовх, відстань, розумний, брук, корінний.

4. Гра «Ланцюжок»

Назвати по черзі слова іншомовного походження так, щоб наступне слово починалось останнім звуком попереднього слова. Наприклад: Агент (лат. — адвокат) — тонна (франц. — одиниця маси) — агітація (лат. — приведення в рух) — арсенал (італ. — зброярня) — лагуна (італ. — озеро) — апельсин (голл. — китайське яблуко) — ноу-хау (англ. — знаю, як) — ушу (кит. — воєнне мистецтво).

5.Гра «Хто більше»

Клас поділяється на кілька команд.

Завдання: продовжити ряди слів, які б починалися названними грецькими і латинськими елементами.

Аеро (гр. «повітря») — аеровокзал, аерозоль...

Біо (гр. «життя») — біологія, біомаса...

Інтер (лат. «перебування поміж») — інтервал, інтернаціональний.

Теле (гр. «далеко») — телевізор, телеграф.

6. Вибірковий диктант

Виписати власне українські слова. До виділених слів дібрати синоніми.

Багаття, фарватер, гай, держава, сузір’я, боксер, баскетбол, прізвище, передбачати, вариво, вермішель, чарівний, мрія, інтуїція, вибалок, кафе, голота, реверанс, відродження, смуга, рюкзак, зачарований, нездара, дуель, малесенький, кремезний, леді.Матеріал для вчителя: багаття — вогнище, вогонь, огнище; чарівний — красивий, славний, чудовий, розкішний, казковий, дивний, прегарний; кремезний — коренастий, жилавий, дебелий, широкоплечий, плечистий.

VII. Підсумок уроку

1. Бесіда.

1) На які дві групи за походженням поділяються всі слова української мови?

2) Які слова відносять до незапозичених? Як ми ще називаємо їх? Наведіть приклади.

3) Які слова вважають запозиченими? Наведіть приклади.

4) Які слов’янські мови ви знаєте? З якої з них українці найбільше запозичили слів?

2. «Мікрофон»

Найцікавішим для мене на уроці було ...VIII. Домашнє завдання (на вибір):

1. За допомогою словника з’ясувати походження і значення слів марсельєза, лібрето, пюпітр, авангард, тріумф.

2. Скласти розповідь про види занять (землеробство, ткацтво, бджільництво) наших пращурів, використовуючи власне українську й запозичену лексику.

3. Скласти словничок власне української лексики із 15—20 слів.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал