Додаток 1 до розпорядження голови райдержадміністрації Аналітична довідка про погодження проекту програми соціально-економічногоСкачати 231.2 Kb.
Дата конвертації03.03.2017
Розмір231.2 Kb.
ТипДодаток
Додаток 1

до розпорядження голови

райдержадміністрації
Аналітична довідка

про погодження проекту програми соціально-економічного

та культурного розвитку району на 2014 рік
Програма соціально-економічного та культурного розвитку району на 2014 рік (далі - Програма) та основні показники економічного і соціального розвитку Солонянського району на 2014 рік (додаються) розроблена відділом економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації з урахуванням пропозицій підприємств, установ та організацій усіх форм власності, завдань і заходів районних програм у розрізі галузей і сфер діяльності та клопотань сільських і селищних рад, управлінь та відділів райдержадміністрації на виконання доручення голови облдержадміністрації від 01.11.2013 року № 07-104/0/35-13 "Про підготовку проекту програми соціально-економічного та культурного розвитку області на 2013 рік", доручення голови райдержадміністрації від 06.11.2013 року № 71/0/5-13 "Про підготовку проекту програми соціально-економічного та культурного розвитку району на 2014 рік".

Законодавчою основою для розроблення Програми є Закон України "Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України", постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 року № 621 "Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету" (зі змінами та доповненнями).

Програму розроблено з урахуванням завдань і положень:

Програми економічних реформ на 2010-2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава";

Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2006 року №1001 (зі змінами та доповненнями);

Комплексної стратегії розвитку Дніпропетровської області на період до 2015 року, затвердженої рішенням Дніпропетровської обласної ради від 24 червня 2011 року № 132-7/ VІ;

Стратегії соціально-економічного та культурного розвитку Солонянського району на період до 2015 року, затвердженої рішенням районної ради від 09.09.2011 року № 1-11/VІ.

Програма визначає мету та пріоритетні напрями дій на 2014 рік щодо забезпечення стабільного зростання в реальному секторі економіки і на цій основі поліпшення якості життя населення.

Прогнозні розрахунки і заходи Програми розроблені на основі аналізу поточної соціально-економічної ситуації в господарському комплексі району, з урахуванням тенденцій останніх місяців, пропозицій підприємств, установ та організацій усіх форм власності, завдань і заходів районних програм у розрізі галузей і сфер діяльності та клопотань сільських і селищних рад, управлінь та відділів райдержадміністрації.

Фінансування заходів, передбачених Програмою буде здійснюватися за рахунок:


  • коштів Державного фонду регіонального розвитку;

  • коштів бюджету розвитку обласного бюджету;

  • субвенції з Державного бюджету місцевим бюджетам на:

будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності в населених пунктах;

  • коштів місцевих бюджетів;

  • інвестиційних коштів;

  • коштів підприємств.

Інвестиційна політика Солонянського району реалізовується через відповідні програмні документи - Cтратегія соціально-економічного та культурного розвитку Солонянського району на період до 2015 року, Програму соціально-економічного та культурного розвитку району, об’єктом реалізації яких є весь соціально-економічний комплекс району: об'єкти виробничої сфери, комунальне господарство, соціально-культурна сфера, малий та середній бізнес.
2. ГОЛОВНА МЕТА ТА ПРІОРИТЕТИ ЕКОНОМІЧНОГО

І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ РАЙОНУ НА 2014 РІК

Головною метою Програми є поліпшення якості життя населення за рахунок стабільного економічного зростання.

Головними пріоритетами в роботі райдержадміністрації та органів місцевого самоврядування щодо соціально-економічного розвитку району на 2014 рік визначено:

зростання конкурентоспроможності економіки району;

підвищення ефективності енергоспоживання;

реалізація пріоритетних інвестиційних проектів, проектів соціально-економічного розвитку району;

розв'язання екологічних проблем;

формування сприятливого інвестиційного іміджу району;

надійне функціонування систем життєзабезпечення населення, реформування і розвиток житлово-комунального господарства;

підвищення якості соціальних послуг;

подальша модернізація системи охорони здоров'я;

підвищення якості загальної середньої освіти;

створення належних умов для всебічного та повноцінного розвитку дітей; забезпечення розвитку культури і культурного розмаїття;

соціальне відродження села та підвищення доходів селян, створення умов для розвитку аграрного сектору;

публічність і прозорість діяльності органів влади.

Для реалізації програми соціально-економічного та культурного розвитку в 2014 році з місцевого бюджету, в рамках районних програм, прогнозується фінансування в сумі 1 666,0 тис. грн.3. СТВОРЕННЯ СПРИЯТЛИВИХ УМОВ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ

3.1. Податково-бюджетна діяльність

Головна мета: запровадження дієвого механізму управління бюджетним процесом як складової частини системи управління державними фінансами, установлення взаємозв’язку між стратегічними цілями розвитку регіону та можливостями бюджету, забезпечення прозорості, передбачуваності та послідовності бюджетної політики, підвищення ефективності використання бюджетних коштів. Упровадження жорсткого контролю за дотриманням повноти сплати нарахованих платежів, проведення відповідної мобілізуючої роботи щодо безумовного дотримання платіжної дисципліни усіма платниками податків, зборів та інших обов'язкових платежів

Критерії досягнення:

прогнозується забезпечити виконання планових показників на 2014 рік по доходах, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансферів, в обсязі 27,4 млн. грн. та доходах загального фонду бюджетів району в обсязі 34,2 млн. грн.3.2. Дерегуляція й розвиток підприємництва

Головна мета: сприяння у фінансово-кредитній та інвестиційній підтримці малого й середнього підприємництва та розвитку дієвої інфраструктури підтримки бізнесу, надання центрами зайнятості одноразової допомоги для започаткування власної справи безробітним, які бажають займатися підприємницькою діяльністю, оптимізація сфери надання адміністративних послуг та дозвільної системи у сфері господарської діяльності, моніторинг роботи центрів. Усунення необґрунтованих адміністративних бар’єрів, забезпечення відкритості та прозорості регуляторної діяльності, високої якості роботи центрів надання адміністративних послуг та дозвільних центрів завдяки реалізації поставлених завдань

Критерії досягнення:

У 2014 році прогнозується зростання кількості малих підприємств до 350одиниць, що на 1,1 % більше 2013 року, кількість підприємств середнього бізнесу становитиме 12 одиниць, на рівні 2013 року. Прогнозується 1404 працюючих у малому бізнесі, що на 102,0% більше 2013 року і в середньому бізнесі 1707осіб, що на 101,1% більше 2013 року. Зросте середньомісячна заробітна плата працівників малих підприємств на 5 відсотків і прогнозується в розмірі 1938грн, на підприємствах середнього бізнесу прогнозується ріст на 103,5 % і складе 2 774грн. Питома вага продукції, виробленої малими та середніми підприємствами, у загальному обсязі виробництва прогнозується 40,0%.3.3 Розвиток торгівлі, сфери послуг,

захист прав споживачів

Розвиток торгівлі:

Головна мета: забезпечення належного рівня торговельного обслуговування населення, зростання обсягу роздрібного товарообороту, насичення споживчого ринку високоякісними товарами.

Критерії досягнення

Обсяг роздрібного товарообороту за всіма каналами реалізації на 2014 рік прогнозується в сумі 340,0 млн. грн., що на 1,7% більше, ніж у 2013 році. У розрахунку на 1 мешканця району на рік цей показник становитиме 746грн.

Загальний обсяг роздрібного товарообороту підприємств роздрібної торгівлі та ресторанного господарства становитиме 100,4 млн. грн., що більше, ніж у попередньому році на 2,0%.

З метою підвищення ефективності роботи щодо вдосконалення системи захисту прав споживачів передбачається:популяризація питань захисту прав споживачів, підвищення рівня активності населення району у вирішенні питань захисту своїх прав як споживачів.

Розвиток сфери послуг:.

Головна мета: забезпечення споживачів різноманітними та високоякісними послугами, підвищення ефективної діяльності підприємств галузі,створення нових об’єктів побутового обслуговування населення.

Критерії досягнення:

збільшення обсягу реалізованих послуг для всіх споживачів на 1,1%, прогнозується в сумі майже 28,6 млн.грн. Збереження мережі підприємств обслуговування населення в кількості 24одиниці.Упровадження нових видів послуг.4.2. Інвестиційна діяльність

Головна мета: залучення інвестицій у економіку району, стимулювання розвитку виробництва, упровадження сучасних технологій, налагодження виробництва нових, конкурентоспроможних видів продукції, збільшення частки використання продукції вітчизняного товаровиробника.

збільшення обсягу інвестицій у модернізацію, технічне та технологічне переозброєння діючих підприємств за рахунок власних коштів підприємств.реалізація ключових інфраструктурних проектів за рахунок підтримки держави з бюджетів усіх рівнів направлено 62 об’єкта.

У 2014 році планується за рахунок коштів державного, обласного і місцевого бюджетів, інвестиційних вкладень та коштів населення завершення:

- розпочатого у 2013 році будівництва водоводу сіл Петриківка,Тихе (Олександропільська сільська рада);

- газифікації вул.Садова, Степова, Дружба, Набережна в с.Новомар’ївка;

- реконструкції системи опалення в дошкільному навчальному закладі «Веселка» с. Єлізарове.

Подальше:

- будівництво та реконструкція об’єктів водопостачання та каналізації;

- газифікація населених пунктів району;

- розвиток та капітальний ремонт закладів соціально-культурної сфери;

- індивідуальне житлове будівництво (за рахунок власних коштів населення).Критерії досягнення:

У 2014 році очікується освоєння капітальних інвестицій у обсязі


57,5 млн. грн. Введення 900,0 кв. м загальної площі житла дасть змогу поліпшити житлові умови понад 12 сімей. Введення в дію газових (12,6 км) та водопровідних мереж (12,6 км) дозволить поліпшити умови проживання 1829 мешканцям та забезпечити питною водою 819 мешканців сіл Петриківка та Тихе.

5. РОЗВИТОК РЕАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ

5.1. Паливно-енергетичний комплекс та енергозбереження

Головна мета: Раціональне та економне використання паливно-енергетичних ресурсів у всіх сферах життєдіяльності, зменшення загальних витрат на споживання паливно-енергетичних ресурсів планується відповідно до основних заходів районної Програми підвищення енергоефективності та енергозбереження на 2011-2015 роки, затвердженої рішенням районної ради від 31 березня 2011 року №7-7/VI та підвищення рівня енергоефективності суспільного виробництва шляхом впровадження енергозберігаючих проектів та заходів,перехід від принципу абсолютного зменшення обсягу енергоспоживання до принципу зниження рівня питомих паливно-енергетичних витрат.

Критерії досягнення:Після реалізації всіх заходів районної Програми підвищення енергоефективності та енергозбереження на 2011-2015 роки економія паливно-енергетичних ресурсів становитиме 822,5тонн умовного палива.

5.2. ПРОМИСЛОВІСТЬ

Головна мета: стабільна робота промислових підприємств, зміцнення конкурентних позицій виробників на внутрішньому і зовнішніх ринках, підвищення інвестиційної привабливості,збільшення обсягу випуску товарів народного споживання, а саме: сантехнічних виробів з пластмас, оприскувачів переробних, виготовлення водо-дисперсійних фарб, грунтів. Збільшення обсягів виробництва експортної продукції, пошук нових перспективних ринків збуту і споживачів.

Критерії досягнення:

Прогнозується обсяг реалізованої промислової продукції у діючих цінах в сумі 390,4 млн. грн. та зростання обсягів промислової продукції на 38,0 %.

Виробництво та розподіл газу, тепла та води планується в обсязі 28,0 млн. грн., що на 6,4 % менше в зв’язку зі зниженням ціни на природний газ.

5.3. АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС

Головна мета: збереження, відтворення та нарощування ресурсного потенціалу, збільшення виробництва сільськогосподарської продукції та зниження її собівартості, подальший розвиток інфраструктури аграрного ринку, упровадження сучасних технологій з метою збільшення обсягів виробленої продукції та зниження її собівартості, зменшення.Удосконалення структури посівних площ та впровадження у виробництво передової техніки та технологій вирощування сільськогосподарських культур. Оновлення машино-тракторного парку, придбання енергозберігаючої техніки. Відновлення, реконструкція, модернізація меліоративних об’єктів і систем, підвищення ефективності використання меліоративних систем, подальше застосування систем зрошення. Планується будівництво системи зрошення довжиною 2,0км сільськогосподарським підприємством Союз-3" (смт Новопокровка). Створення та впровадження високоефективних сортів та гібридів сільськогосподарських культур, нових високопродуктивних порід тварин.Забезпечення поступового збільшення кількості високопродуктивних молочних корів, придбання 100 голів корів в фермерському господарстві «Агрофортуна».Підвищення рівня життя сільського населення, створення нових робочих місць, зростання рівня ефективності зайнятості селян.

Ризики:

залежність результатів сільськогосподарського виробництва від природно-кліматичних умов;

нестабільність цін на продукцію сільського господарства.

Критерії досягнення:

виробництво валової продукції сільського господарства прогнозується в сумі 752,4млн.грн. і зменшиться на 5,8% за рахунок зменшення площі посіву соняшника на 1 653 га, в результаті буде отримано валового збору менше на 23,5тис. тонн, або на 66,8млн.грн.;

зернових культур збільшиться на 9,1% (255,4 тис. тонн), кукурудзи зросте на 8,5%, пшениці – на 0,3%, овочів – збільшиться на 0,3%, картоплі – на 14,9%, соняшника зменшиться на 34,9%;

у тваринницькій галузі планується збільшення виробництва м’яса на 0,3 %, молока на 0,5%, збільшення поголів’я великої рогатої худоби на 1,9%, свиней на 4,0%;

ріст середньомісячної заробітної плати на 1,9%.

6. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Головна мета: зростання експортного потенціалу району, розширення міжрегіональних зв'язків, формування позитивного іміджу району. Просування продукції підприємств-виробників на нові перспективні ринки збуту;

Критерії досягнення: досягнення експорту в обсязі 33,0млн. дол. США. Збільшення обсягу зовнішньоторговельного обороту на 19,8% (61,0 млн.дол. США.)

7. СОЦІАЛЬНА СФЕРА

7.1. Демографічно-ресурсний розвиток

Головна мета: стабільна демографічна ситуація, стимулювання народжуваності, створення сприятливих умов для поєднання жінками професійної зайнятості з материнством, поліпшення здоров’я громадян шляхом створення умов для забезпечення доступної кваліфікованої медичної допомоги кожному громадянинові.Критерії досягнення:

Середньорічна чисельність наявного населення у 2014 році становитиме 39,0 тис. осіб.7.2. Зайнятість населення та ринок праці

Головна мета: сприяння ефективній зайнятості населення, закріплення позитивних тенденцій щодо стабілізації на ринку праці.

Критерії досягнення:

залучення 260 осіб до громадських та інших робіт тимчасового характеру; працевлаштування за сприянням державної служби зайнятості


560 незайнятих громадян, охоплення професійною підготовкою 176 осіб;

недопущення зростання рівня зареєстрованого безробіття.7.3. Грошові доходи населення та заробітна плата

Головна мета: забезпечення зростання доходів населення, у тому числі підвищення рівня заробітної плати, зменшення їх диференціації, забезпечення контролю за своєчасною і не нижчою за визначений державою мінімальний розмір оплатою праці.Дотримання умов колективних договорів у частині оплати праці, недопущення необґрунтованого зменшення заробітної плати;

Критерії досягнення:

зростання середньомісячної заробітної плати на 2,3 % до 2700 грн.;

зростання фонду оплати праці до 166,9млн. грн, або на 2,3%;

7.4. Пенсійне забезпечення та соціальне страхування

Головна мета: забезпечення стабільності виплати призначених пенсій, підвищення рівня пенсійного забезпечення. Поліпшення платіжної дисципліни роботодавців.У повному обсязі поточного надходження коштів до бюджету Пенсійного фонду України та фінансування витрат на виплату пенсій і допомоги;

Критерії досягнення:

своєчасна та в повному обсязі виплата призначених пенсій та допомога 10067 пенсіонерам;

забезпечити: - середньомісячний розмір пенсій в розмірі 1417,16 грн;

- надходження до Пенсійного фонду коштів в сумі 96388,7 тис.грн, в тому числі власних коштів 62 393,4тис.грн.;

- витрати на виплату пенсій та допомог в сумі 165 768,9тис.грн;

- надходження власних коштів в розмірі 38,0%.7.5. Соціальне забезпечення

Головна мета: удосконалення надання якісних і доступних соціальних послуг, забезпечення державних соціальних гарантій та регіональних форм адресної підтримки ветеранів війни, інвалідів та окремих категорій громадян.

забезпечення:

своєчасності нарахування та проведення виплати допомоги сім’ям з дітьми, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, малозабезпеченим сім’ям, а також контроль за призначенням та виплатою пенсій громадянам у порядку і розмірах, визначених законодавством;

санаторно-курортного лікування й оздоровлення ветеранів війни та праці, дітей-інвалідів, які перебувають у будинках-інтернатах системи соціального захисту населення;

надання:

матеріальної допомоги найбільш вразливим верствам населення на підставі рішень комісії з питань надання допомоги окремим категоріям населення;

громадській організації інвалідів та ветеранів фінансової допомоги на проведення організаційних заходів відповідно до статутної діяльності;

соціальних послуг громадянам різних категорій відповідно до чинного законодавства України;

продовження забезпечення осіб з обмеженими фізичними можливостями спецавтотранспортом, засобами пересування та зв’язок.

Критерії досягнення:

збільшення виплат допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям на 44,3млн. грн для 3700 чол;

фінансова підтримка 165 малозабезпечених родин в сумі 21,5 тис. для, які опинилися у скрутному становищі;

додаткова фінансова підтримка 2 особам, яким виповнилося 100 і більше років;

надання:

фінансової підтримки для забезпечення статутної діяльності


громадської організації інвалідів і ветеранів війни в сумі 31,0тис.грн.

соціальних послуг для 185 громадян різних категорій відповідно до чинного законодавства в сумі 200тис. грн.;

відшкодування витрат за встановлення телефонів для 4 інвалідів І та ІІ груп в сумі 0,2тис.грн;

забезпечення:спецавтотранспортом 28 інвалідів, які перебувають у черзі,засобами пересування 65 осіб;

підтримка та поліпшення стану здоров’я придбання санаторно-курортних путівок для 20 ветеранів війни на суму 99,9тис.грн.
Загальний обсяг фінансування з місцевого бюджету на зазначені заходи прогнозується в сумі 291,0 тис. грн.

7.6. Житлово-комунальне господарство

Головна мета: забезпечення високого рівня та якості житлово-комунальних послуг шляхом продовження реформування й розвитку житлово-комунального господарства. Збільшення кількості об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (завдання на 2014 рік 6 ОСББ);

залучення приватних інвестицій на технічне переоснащення та модернізацію житлово-комунального господарства;

упровадження ефективно діючої системи поводження з відходами.

Критерії досягнення:

забезпечення своєчасної сплати житлово-комунальних послуг та погашення заборгованості за попередні періоди;капітальний ремонт житлового будинку № 1 по вул. Шевченка, смт Солоне, капітальний ремонт внутрішньої розподільчої мережі водопостачання житлового будинку №11 та №4 вул.Зінченко, №11 вул. Миру смт Солоне;

реконструкція водопровідних мереж с. Башмачка, вул. Петровського та Кірова, капітальний ремонт доріг комунальної власності.
8. Природокористування та безпека життєдіяльності людини

8.1. Охорона навколишнього природного середовища

Головна мета: забезпечення екологічної безпеки шляхом запобігання й мінімізації негативного впливу людської діяльності на навколишнє природне середовище, раціонального використання і збереження природних ресурсів, перехід до сталого, екологічно збалансованого розвитку регіону.

- реконструкція каналізаційних очисних споруд і мереж для підвищення надійності роботи систем життєзабезпечення;Критерії досягнення:

реалізація заходів дозволить поліпшити стан навколишнього природного середовища та створити умови для безпечного життя населення, забезпечити збалансовану систему еколого-економічного природокористування;

реалізація проекту "Реконструкція напірних каналізаційних колекторів від КНС №1 до КНС №2 та від КНС №2 до очисних споруд в смт Солоне";

реалізація проекту "Реконструкція полігону твердих побутових відходів в смт Солоне" (вартістю 9 340,7тис.грн.).8.2. Техногенна безпека

Головна мета: забезпечення достатнього рівня безпеки населення, території району та ефективних дій щодо запобігання й реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру.

Критерії досягнення:

створення безпечних умов життєдіяльності населення, забезпечення достатнього рівня безпеки території, ефективність дій щодо запобігання й реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру.8.3. Забезпечення законності та правопорядку

Головна мета: протидія злочинності та усунення причин і умов, що спричинили вчинення протиправних дій, поліпшення криміногенної та оздоровлення соціально-економічної ситуації в районі.

організація забезпечення профілактики правопорушень;Критерії досягнення:

профілактика окремих категорій злочинів кримінальної та економічної спрямованості,запобігання порушень громадського порядку та ослаблення дії криміногенних факторів, екстренне реагування на факти бездоглядності дітей, у тому числі здійснення профілактичної роботи з неблагополучними сім’ями, для недопущення втягнення дітей у протиправну діяльність. Забезпечити зниження рівня злочинності на 3%.9. ГУМАНІТАРНА СФЕРА

9.1. Охорона здоров’я

Головна мета: підвищення доступності та ефективності медичного обслуговування.

забезпечення медикаментами та виробами медичного призначення станцій швидкої медичної допомоги;- підготовка та перепідготовка спеціалістів загальної практики - сімейної медицини (лікарів та середнього медичного персоналу);

- забезпечення нормативного доїзду швидкої медичної допомоги;

- організація безкоштовного рентгенологічного і бактеріологічного обстеження хворих на туберкульоз на амбулаторному етапі лікування;

- приведення лікувально-профілактичних закладів відповідно до санітарних норм, проведення реконструкції медичних об'єктів;

- пріоритетне забезпечення в наданні медичної допомоги ветеранам війни та праці;

- зменшення онкозахворюваності в районі, зменшення малюкової смертності;

- спрямування роботи на профілактику, ранню діагностику, своєчасне лікування та на цій основі поліпшення епідемічної ситуації в районі;

- пропаганда здорового способу життя, формування у населення навиків безпечної поведінки;

- забезпечення в наданні медичної допомоги ветеранам війни та праці;- забезпечення хворих на цукровий діабет інсуліном та цукровознижуючими препаратами;

Критерії досягнення:

зниження на два відсотки рівня захворюваності та смертності від туберкульозу. Покращення проходження профілактичних оглядів натуберкульоз до 95% до плану флюрооглядів, зниження рівня захворюваності на серцево-судинні і судинно-мозкові хвороби;

зменшення розповсюдженості наркоманії на один відсоток;

зменшення малюкової смертності з 10,0‰ до 7,8‰ на 1 тис. народжених живими, материнської – з 10,8% до 10,0% на 1000 народжених живими;

збільшення відсотка охоплення населення лікарями загальної практики – сімейними лікарями на 10% (з 47,7% до 57,7%), зменшення смертності населення (з 7,5% до 5,5%), удосконалення діяльності та матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я.

З районного бюджету передбачається спрямувати на охорону здоров’я 171,0 тис. грн.

9.2. Підвищення якості та конкурентоспроможності освіти

Головна мета: сталий розвиток безперервної якісної освіти, оптимальність використання ресурсів, забезпечення комфортних умов учасникам педагогічного процесу, стійкий розвиток освітньо-виховних моделей, збільшення охоплення учнів профільним навчанням, організація гарячого харчування учнів та дітей пільгової категорії, оздоровлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, інших категорій дітей на пришкільних майданчиках та придбати путівки в ДОТ «Орльонок, забезпечення підвозу учнів та вчителів до місця навчання та в зворотному напрямку.

Критерії досягнення:

На заходи у рамках програми розвитку освіти Солонянщини, програми оздоровлення та відпочинку дітей Солонянського району передбачається залучити - 962,4 тис. грн.Планується проведення реконструкції Василівського і Привільнянського дошкільнийх навчальних закладів;

закінчення роботи з реконструкції опалення Єлізаровського ДНЗ;

проведення заміни підлоги і вікон в їдальні Солонянської СШ №1;

здійснення ремонту вузла обліку газу в газових котельнях Тритузнянського НВК та Аполонівської НСШ на суму 74,2тис.грн.

9.3. Культура

Головна мета: збереження та розвиток культурного потенціалу регіону, поліпшення обслуговування населення, просування культурних можливостей у межах країни та за кордоном.

Критерії досягнення:

створення сучасного іміджу закладів культури;

проведення реконструкції братських могил загиблим радянським воїнам в с. Дніпровське, Сергіївка, Пропашне, проведення капітального ремонту покрівлі будівель сільських будинків культури в с. Привільне та Тритузне;

поповнення бібліотечних фондів у кількості 1100 примірників.

На заходи, у рамках програми розвитку культури і туризму Солонянського району, передбачається з місцевого бюджету залучити кошти в сумі 31,0тис.грн.

9.4. Фізична культура та спорт
Головна мета: формування здорового способу життя, в першу чергу дітей і молоді, популяризації масового і професійного спорту, забезпечення функціонування мережі дитячо-юнацьких спортивних шкіл, задоволення потреб населення у щоденній руховій активності відповідно до фізіологічних потреб. Збереження передових позицій успішної участі спортсменів району у всеукраїнських та міжнародних змаганнях. Поліпшення розвитку спортивної інфраструктури, проведення спортивних змагань на території району та забезпечення участі спортсменів району у обласних, всеукраїнських, міжнародних змаганнях,здійснення районних спортивних заходів за участю учнівської та студентської молоді.

Критерії досягнення:

виховання здорового підростаючого покоління, шляхом широкого залучення батьків до фізичного виховання дітей та молоді.

облаштування 8 спортивних майданчиків за рахунок обласного бюджету;

реконструкція адмінбудівлі стадіону „Колос” під споруду для фізкультурно-оздоровчих навчань

На проведення заходів у 2014 році з місцевого бюджету прогнозується залучити 23,0 тис. грн.

9.5. Підтримка сімей, дітей та молоді

Захист прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

Головна мета: охоплення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, сімейними формами виховання: опіка (піклування), прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу.

Критерії досягнення:

Збільшення чисельності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у сімейних формах виховання – на 5%, дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях – на 5%.

На проведення заходів програми планується спрямувати 10,0 тис. грн. з районного бюджету.

Підтримка сім’ї, дітей та молоді

Головна мета: забезпечення якісних умов для життя й соціального становлення молоді, сімей, дітей, як базового інституту формування та розвитку людського ресурсу; активізація їх участі в соціально-економічному, культурному, громадському житті регіону, виявлення на ранній стадії сімей, які неспроможні виконувати виховні функції, захист прав дітей. Забезпечення якісним оздоровленням та відпочинком дітей шкільного віку, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, у тому числі: дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей та інших категорій..

Критерії досягнення:

забезпечення: оздоровленням та відпочинком: майже 88,3% від загальної чисельності дітей, 100% дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 90% дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей, 100% дітей, які перебувають у дитячих будинках сімейного типу та у прийомних сім’ях.

На проведення молодіжних заходів у 2014 році з місцевого бюджету планується спрямувати 97,2 тис. грн.

10. Регіональний розвиток

Головна мета: створення сприятливих умов для динамічного і збалансованого розвитку територіальних громад району, підвищення конкурентоспроможності їх економік та активізація місцевих ініціатив.

Основні завдання:

забезпечення: сприятливих умов для залучення інвестицій у розвиток району;

зайнятості населення, передусім, шляхом створення сприятливих умов для само зайнятості та підприємницької діяльності, розвиток і підтримка малого та середнього підприємництва;

розбудова та модернізація соціальної, транспортної, житлово-комунальної інфраструктури;

сприяння впровадженню енергозберігаючих технологій;

проведення оцінки показників рейтингової оцінки за рівнем соціально-економічного розвитку;

виконання: плану заходів на 2014 рік, передбачених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2011 року № 1237-р „Про затвердження плану заходів на 2012 рік щодо реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року” , Комплексної стратегії розвитку Дніпропетровської області на період до 2015 року (зі змінами та доповненнями), затвердженої рішенням Дніпропетровської обласної ради від 24 червня 2011 року № 132-7/VI та Стратегії соціально-економічного та культурного розвитку Солонянського району на період до 2015 року, затвердженої рішенням районної ради від 09.09.2011 року № 1-11/VІ;

підвищення ефективності реалізації цільових програм.Критерії досягнення:

Поліпшення: добробуту та умов життя населення області;

соціальної, транспортної, житлово-комунальної інфраструктури, підвищення якості житлово-комунальних та соціальних послуг;

поступове зростання спроможності району вирішувати місцеві проблеми за рахунок власних та залучених коштів.

Нарощування обсягів реалізації промислової продукції на промислових підприємствах,приріст продукції сільськогосподарського виробництва.

прогнозується зростання заробітної плати.Виконуюча обов’язки керівника

відділу економічного розвитку і

торгівлі райдержадміністрації В.М.КУЗЬМЕНКО

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал