Додаток 1 до рішення V сесії районної ради VІІ скликання від 19 лютого 2016 року №67-vіі положення про порядок управління майном, що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл І селищ Нововодолазького районуСторінка7/7
Дата конвертації22.12.2016
Розмір0.63 Mb.
ТипДодаток
1   2   3   4   5   6   7

Методика розрахунку орендної плати за майно територіальної громади Нововодолазького району, яке передається в оренду


1. Методика розрахунку орендної плати за майно територіальної громади Нововодолазького району, яке передається в оренду (далі - Методика), розроблена з метою створення єдиного організаційно-економічного механізму справляння плати за оренду цілісних майнових комплексів комунальних підприємств територіальної громади Нововодолазького району, їх структурних підрозділів (філії, цеху, дільниці), в тому числі нерухомого майна (будівель, споруд, нежитлових приміщень) підприємств, установ та організацій територіальної громади району (далі - підприємства) та окремого індивідуально визначеного майна, а також майна, що не ввійшло до статутного капіталу господарського товариства, створеного в процесі приватизації (корпоратизації) (далі - об'єкт оренди).

2. Методика визначає механізм розрахунку орендної плати за користування об'єктом оренди, що належить до комунальної власності територіальної громади Нововодолазького району (далі - майно).

3. Розмір орендної плати визначається згідно з цією Методикою і зазначається у договорі оренди.

У разі визначення орендаря на конкурсних засадах орендна плата, розрахована за цією Методикою, застосовується як стартова, а її розмір може бути збільшено за результатами такого конкурсу.

У випадку використання за іншим цільовим призначенням приміщень, переданих в оренду за результатами вивчення попиту єдиному претенденту, розмір орендної плати встановлюється відповідно до цієї Методики, але не може бути меншим ніж визначено в оголошенні про намір орендодавця передати майно в оренду.

У випадку використання за іншим цільовим призначенням приміщень, переданих в оренду за результатами проведення конкурсу, розмір орендної плати встановлюється відповідно до цієї Методики, але не може бути меншим ніж запропоновано переможцем конкурсу.

4. До орендної плати не включаються:

- відшкодування витрат за комунальні послуги;

- користування земельною ділянкою, на якій розташовано об’єкт оренди;

- плата за комунальні послуги, відповідно до укладених договорів, з підприємствами – надавачами таких послуг.

Витрати на утримання нерухомого майна, зданого в оренду кільком орендарям, і прибудинкової території розподіляються між ними залежно від наявності, кількості, потужності, часу роботи електроприладів, систем тепло- і водопостачання, каналізації за спеціальними рахунками, а в неподільній частині - пропорційно розміру займаної підприємствами, установами, організаціями загальної площі.

5. Орендна плата за цією Методикою розраховується у такій послідовності:

5.1. Визначається розмір річної орендної плати.

5.2. На основі розміру річної орендної плати встановлюється розмір орендної плати за перший (базовий) місяць оренди, який фіксується у договорі оренди.

5.3. Розмір орендної плати за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування розміру орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць.

6. У разі коли термін оренди менший чи більший за одну добу або за один місяць, то на основі розміру місячної орендної плати розраховується добова, а в разі необхідності - на основі розміру добової орендної плати розраховується погодинна орендна плата.

7. Орендар сплачує орендну плату згідно з розрахунком орендної плати, що є невід'ємною частиною договору оренди.

8. Розмір річної орендної плати за об'єкт оренди - цілісний майновий комплекс визначається за формулою:

Опл = (Воз + Внм) х Сор.ц / 100,

де Опл - розмір річної орендної плати, грн;

Воз - вартість основних засобів за незалежною оцінкою на час оцінки об'єкта оренди, гривень;

Внм - вартість нематеріальних активів за незалежною оцінкою на час оцінки об'єкта оренди, гривень;

Сор.ц - орендна ставка за використання об'єкта оренди, визначена згідно з додатком 1 цієї Методики, %.

9. У разі оренди нерухомого або іншого окремого індивідуально визначеного майна розмір річної орендної плати визначається за формулою, крім оренди нерухомого майна фізичними та юридичними особами, зазначеними у пункті 10 Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу, затвердженої Постановою КМУ № 786 від 04.10.1995 р.:

Опл = Вп х Сор / 100,

де Опл - річна орендна плата без ПДВ, грн;

Вп - вартість орендованого майна згідно з висновком про вартість майна, без ПДВ, грн;

Сор - орендна ставка, визначена згідно з додатком 2 цієї Методики, %.

Незалежна оцінка вартості об’єкта оренди повинна враховувати його місцезнаходження і забезпеченість інженерними мережами. Результати незалежної оцінки є чинними протягом шести місяців від дати оцінки, якщо інший термін не передбачено у звіті незалежної оцінки.

10. Для розрахунку орендної плати за базовий (перший місяць оренди) місяць розмір орендної плати визначається за такою формулою, з урахуванням вимог норм чинного законодавства:де Опл.міс - розмір річної орендної плати, визначений за цією Методикою, гривень;

Ід.о. - індекс інфляції за період з дати проведення незалежної до базового місяця розрахунку орендної плати;

Ім - індекс інфляції за базовий місяць розрахунку орендної плати.

Розмір орендної плати за перший місяць оренди визначається шляхом коригування розміру орендної плати за базовий місяць на індекс інфляції за період з першого числа наступного за базовим місяця до останнього числа першого місяця оренди.

11. Розмір орендної плати за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування розміру місячної орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць.

12. Терміни внесення орендної плати визначаються у договорі.

13. Розмір плати за суборенду нерухомого та іншого окремого індивідуально визначеного майна розраховується в порядку, встановленому цією Методикою для розрахунку розміру плати за оренду зазначеного майна.

Орендна плата за нерухоме майно, що передається в суборенду, визначається з урахуванням частки вартості такого майна у загальній вартості орендованого майна у цінах, застосованих при визначенні розміру орендної плати, і погоджується з орендодавцем.

У разі суборенди приміщення у будівлі, що входить до складу цілісного майнового комплексу, орендна плата за таке приміщення визначається з урахуванням частки вартості такого приміщення у загальній вартості відповідної будівлі та частки вартості зазначеної будівлі у загальній вартості орендованих основних засобів цілісного майнового комплексу.

Плата за суборенду майна у частині, що не перевищує орендної плати за майно, що передається в суборенду, сплачується орендарю, який передає в суборенду орендоване ним майно.

Різниця між нарахованою платою за перший місяць суборенди та тією її частиною, що отримує орендар, погоджується з орендодавцем і перераховується орендарем до місцевого бюджету.

Різниця між нарахованою платою за кожний наступний місяць суборенди і тією її частиною, що отримує орендар, визначається шляхом коригування різниці за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць.

14. Розмір стартової орендної плати за один місяць розрахований за даною Методикою застосовується як стартова ціна під час визначення орендаря на конкурсних засадах розраховується, за формулою:

Рсоп. = (Опл / 12)/Sоп,

де Рсоп - стартова орендна плата за 1 м2 в місяць.

Опл – річна орендна плата

Sоп – площа орендованого приміщення

Розмір стартової орендної плати за 1 добу визначається за формулою:

Опл.доб1.ст. = (Опл / 12)/30;

де Опл.доб1.ст. - стартова орендна плата за 1 добу.

15. Розмір річної орендної плати у разі оренди окремого індивідуально визначеного об'єкта оренди (крім нерухомого) встановлюється за згодою сторін, але не менше як 10 відсотків вартості орендованого майна, визначеної на підставі звіту про оцінку майна, затвердженого у встановленому порядку та чинного на момент укладення договору оренди, а у разі, коли орендарем є суб'єкт малого підприємництва, - не менш як 7 відсотків вартості орендованого майна за результатами такої оцінки.

16. Суми орендної плати, зайво перерахованої, зараховуються в рахунок наступних платежів, або повертається платникові в 5-ти денний термін від дня одержання його письмової заяви.

17. У разі встановлення орендної плати в розмірі 1 грн. на рік орендар окремо сплачує:  • - податки та збори у розмірах та порядку, визначених чинним законодавством України;

  • - відшкодування витрат за комунальні послуги;

  • - користування земельною ділянкою, на якій розташовано об’єкт оренди;

  • - плата за комунальні послуги, відповідно до укладених договорів, з підприємствами – надавачами таких послуг.

18. Додаток 1 Орендні ставки за використання цілісних майнових комплексів підприємств комунальної власності територіальної громади Нововодолазького району є не від’ємною частиною Методики (Постанова Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 1995 р. № 786 Про Методику розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу)

19. Додаток 2 Орендні ставки за використання нерухомого майна, що знаходиться в комунальній власності територіальної громади Нововодолазького району є невід’ємною частиною Методики (Постанова Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 1995 р. № 786 Про Методику розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу)Заступник голови районної ради Р.В. Мерзлікін

Додаток 1 до Методики розрахунку орендної плати за майно територіальної громади Нововодолазького району, яке передається в оренду

Орендні ставки за використання цілісних майнових комплексів підприємств комунальної власності територіальної громади Нововодолазького районуНайменування

Орендна ставка, відсотків

Цілісні майнові комплекси комунальних підприємств:
тютюнової промисловості, лікеро-горілчаної та виноробної промисловості, радгоспів заводів (що виробляють виноробну продукцію)

25

з виробництва електричного та електронного устаткування, деревини та виробів з деревини, меблів, з організації концертно-видовищної діяльності та виставкової діяльності, ресторанів, морського, залізничного та автомобільного транспорту, торгівлі, випуску лотерейних білетів та проведення лотерей, кольорової металургії, нафтогазодобувної промисловості

20

електроенергетики, газової, хімічної і нафтохімічної промисловості, чорної металургії, зв’язку, швейної та текстильної промисловості, ресторанного господарства (крім ресторанів), з виробництва транспортних засобів, устаткування та їх ремонту, виробництва машин та устаткування, призначеного для механічного, термічного оброблення матеріалів або здійснення інших операцій, з виробництва гумових та пластмасових виробів, лісового господарства, рибного господарства, целюлозно-паперової промисловості, переробки відходів, видобування неенергетичних матеріалів, з надання додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій, паливної промисловості, побутового обслуговування

16

сільського господарства, харчової промисловості (крім лікеро-горілчаної та виноробної промисловості), радгоспів-заводів (крім тих, що виробляють виноробну продукцію), металообробки, освіти, науки та охорони здоров’я, легкої (крім швейної та текстильної) промисловості, з виробництва будівельних матеріалів

12

інші об’єкти

10


Заступник голови

районної ради Р В. Мерзлікін


Додаток 2

до Методики розрахунку орендної плати за майно територіальної громади Нововодолазького району, яке передається в оренду


Орендні ставки за використання нерухомого майна, що знаходиться

в комунальній власності територіальної громади Нововодолазького району
Кате-

горія

Використання орендарем нерухомого майна

за цільовим призначенням
Орендна ставка, відсотків

1.

Розміщення казино, інших гральних закладів, гральних автоматів

100

2.

Розміщення пунктів продажу лотерейних білетів, пунктів обміну валюти

45

3.

Розміщення:

40
фінансових установ, ломбардів, бірж, брокерських, дилерських, маклерських, рієлторських контор (агентств нерухомості), банкоматівресторанів з нічним режимом роботиторговельних об’єктів з продажу ювелірних виробів, виробів з дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, антикваріату, зброїоператорів телекомунікацій, які надають послуги з рухомого (мобільного) зв’язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги з доступу до Інтернету
4.

Розміщення:

30
виробників рекламисалонів краси, саун, турецьких лазень, соляріїв, кабінетів масажу, тренажерних залівторговельних об’єктів з продажу автомобілівзовнішньої реклами на будівлях і спорудах
5.

Організація концертів та іншої видовищно-розважальної діяльності

25

6.

Розміщення суб’єктів господарювання, що провадять туроператорську та турагентську діяльність, готелів

22

7.

Розміщення суб’єктів господарювання, що провадять діяльність з ремонту об’єктів нерухомості

21

8.

Розміщення:

20
клірингових установмайстерень, що здійснюють технічне обслуговування та ремонт автомобілівмайстерень з ремонту ювелірних виробівресторанівприватних закладів охорони здоров’ясуб’єктів господарювання, що діють на основі приватної власності і провадять господарську діяльність з медичної практикирозміщення торговельних об’єктів з продажу оптики, окулярів, лінз, скелецьсуб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сфері права, бухгалтерського обліку та оподаткуванняредакцій засобів масової інформації:- рекламного та еротичного характеру- тих, що засновані в Україні міжнародними організаціями або за участю юридичних чи фізичних осіб інших держав, осіб без громадянства- тих, де понад 50 відсотків загального обсягу випуску становлять матеріали іноземних засобів масової інформації- тих, що засновані за участю суб’єктів господарювання, одним із видів діяльності яких є виробництво та постачання паперу, поліграфічного обладнання, технічних засобів мовлення
9.

Розміщення

18
крамниць-складів, магазинів-складівтурбаз, мотелів, кемпінгів, літніх будиночківторговельних об’єктів з продажу:- непродовольчих товарів, алкогольних та тютюнових виробів- промислових товарів, що були у використанні- автотоварів- відео- та аудіо продукціїофісних приміщеньантен
10.

Розміщення фізкультурно – спортивних закладів, діяльність яких спрямована на організацію та проведення занять різними видами спорту

17

11.

Розміщення:

15
суб’єктів господарювання, що надають послуги, пов’язані з переказом грошейбірж, що мають статус неприбуткових організаційкафе, барів, закусочних, буфетів, кафетеріїв, що здійснюють продаж товарів підакцизної групиветеринарних лікарень (клінік), лабораторій ветеринарної медицинисуб’єктів господарювання, що провадять діяльність з організації шлюбних знайомств та весільскладівсуб’єктів господарювання, що провадять діяльність з вирощування квітів, грибів
12.

Розміщення:

13
закладів ресторанного господарства з постачання страв, приготовлених централізовано для споживання в інших місцяхсуб’єктів господарювання, що надають послуги з утримання домашніх тварин
13.

Розміщення:

12
суб’єктів господарювання, що діють на основі приватної власності і надають послуги з перевезення та доставки (вручення) поштових відправлень (кур’єрська служба)стоянок для автомобілів
14.

Розміщення:

10
комп’ютерних клубів та інтернет-кафеветеринарних аптекрибних господарствприватних навчальних та дошкільних закладів,

проведення навчальних та освітніх занять суб’єктами підприємницької діяльності

шкіл, курсів з навчання водіїв автомобілівторговельних об’єктів з продажу книг, газет і журналів, виданих іноземними мовамисуб’єктів господарювання, що здійснюють проектні, проектно-вишукувальні, проектно-конструкторські роботивидавництв друкованих засобів масової інформації та видавничої продукції, що друкуються іноземними мовамиредакцій засобів масової інформації, крім зазначених у пункті 8 цього додатка та п. 10 Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу (Постанова КМУ № 786 від 04.10.95)
15.

Проведення виставок непродовольчих товарів без здійснення торгівлі

10

16.

Розміщення торговельних автоматів, що відпускають продовольчі товари

9

17.

Розміщення:

8
кафе, барів, закусочних, кафетеріїв, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групиаптек, що реалізують готові лікиторговельних об’єктів з продажу продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи
18.

Розміщення:

7
торговельних об’єктів з продажу ортопедичних виробівксерокопіювальної техніки для надання населенню послуг із ксерокопіювання документів
19.

Проведення виставок образотворчої та книжкової продукції, виробленої в Україні

7

20.

Розміщення:

6
їдалень, буфетів, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групифірмових магазинів вітчизняних промислових підприємств-товаровиробників, крім тих, що виробляють товари підакцизної групиоб’єктів поштового зв’язкусуб’єктів господарювання, що надають послуги з перевезення та доставки (вручення) поштових відправленьторговельних об’єктів з продажу поліграфічної продукції та канцтоварів, ліцензованої відео- та аудіопродукції, що призначається для навчальних закладів
21.

Розміщення:

5
державних та комунальних закладів охорони здоров’я, що частково фінансуються за рахунок державного та місцевих бюджетівоздоровчих закладів для дітей та молодісанаторно-курортних закладів для дітейкомунальних навчальних закладів, що частково фінансуються з місцевого бюджету, та навчальних закладів, що фінансуються з державного бюджетуторговельних об’єктів з продажу книг, газет і журналів, виданих українською мовоювідділень банків на площі, що використовується для здійснення платежів за житлово-комунальні послугисуб’єктів господарювання, що здійснюють побутове обслуговування населеннямісць загального користування та підсобних приміщень
22.

Розміщення:

4
їдалень, буфетів, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи, у навчальних закладах та військових частинахгромадських вбираленькамер сховувидавництв друкованих засобів масової інформації та видавничої продукції, що видаються українською мовою
23.

Розміщення:

3
аптек на площі, що використовується для виготовлення ліків за рецептамисуб’єктів господарювання, що надають ритуальні послугиорганів місцевого самоврядування та їх добровільних об’єднань (крім асоціацій органів місцевого самоврядування із всеукраїнським статусом), депутатських та громадських приймалень, партійних організаційнауково-дослідних установ, крім бюджетних
24.

Розміщення:

2
аптек, які обслуговують пільгові категорії населенняорганізацій, що надають послуги з нагляду за особами з фізичними чи розумовими вадамибібліотек, архівів, музеївдитячих молочних кухоньторговельних об’єктів з продажу продовольчих товарів для пільгових категорій громадян
25.

Розміщення:

1
закладів соціального захисту для бездомних громадян, безпритульних дітей та установ, призначених для тимчасового або постійного перебування громадян похилого віку та інвалідівдержавних та комунальних позашкільних навчальних закладів (крім оздоровчих закладів для дітей та молоді) та дошкільних навчальних закладівбюджетних установ, організацій, що фінансуються не за рахунок бюджету районузакладів соціального обслуговування для сімей, дітей та молоді, що утримуються за рахунок державного та інших бюджетів, зокрема центрів соціально-психологічної реабілітації дітей, соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, соціальних центрів матері та дитини, центрів соціально-психологічної допомоги, центрів реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, центрів для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді, підприємств по реабілітації інвалідів
26.

Розміщення творчих спілок, громадських, релігійних та благодійних організацій на площі, що не використовується для провадження підприємницької діяльності і становить:не більш як 50 кв.м.

3
понад 50 кв.м.

7

27.

Розміщення громадських організацій інвалідів на площі,

що не використовується для провадження підприємницької діяльності і становить:

не більш як 100 кв.м.

1
понад 100 кв.м.

7

28.

Розміщення транспортних підприємств з:перевезення пасажирів

15
перевезення вантажів

18

29.

Інше використання нерухомого майна не зазначене в п.п. 1-27 даного додатку

15

Примітки:

1. Орендні ставки для орендарів - вітчизняних юридичних і фізичних осіб, що є суб’єктами малого підприємництва, які провадять виробничу діяльність безпосередньо на орендованих виробничих площах (крім офісів) застосовується з коефіцієнтом 0,7

2. За рішенням Постійної комісії може бути визначений інший розмір орендної ставки, ніж передбачений цією Методикою.

3.. Розмір річної орендної плати у разі оренди іншого, крім нерухомого, окремого індивідуально визначеного майна, встановлюється за згодою сторін, але не менш як 10 відсотків вартості орендованого майна за результатами незалежної оцінки, а у разі, коли орендарем є суб'єкт малого підприємництва, - не менш як 7 відсотків вартості орендованого майна за результатами такої оцінки.Заступник голови

районної ради

Мерзлікін Р.В.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал