Додаток 1 до рішення V сесії районної ради VІІ скликання від 19 лютого 2016 року №67-vіі положення про порядок управління майном, що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл І селищ Нововодолазького районуСторінка5/7
Дата конвертації22.12.2016
Розмір0.63 Mb.
ТипДодаток
1   2   3   4   5   6   7

14. Контроль за використанням майна, переданого в оренду, та виконанням умов договору оренди


14.1. Орендодавці та балансоутримувачі здійснюють контроль за використанням майна, переданого в оренду, та документальний контроль своєчасності надходження орендної плати до бюджету.

Контроль здійснюється шляхом документальної або фактичної перевірки умов виконання договору оренди та використання орендованого майна.

Орендодавці та балансоутримувачі здійснюють контроль за виконанням орендарями умов договору оренди і, у разі виникнення заборгованості з орендної плати або інших платежів, вживають заходи щодо погашення заборгованості, в тому числі проводять відповідну претензійно-позовну роботу.

Орендодавці та балансоутримувачі до 25 числа місяця, наступного за звітним кварталом, надають інформацію Постійній комісії про сплату за оренду та про перерахування частини орендної плати до місцевого бюджету, а також про вжиті заходи щодо погашення заборгованості з орендної плати. Зазначені звіти оприлюднюються на офіційному сайті районної ради.

14.2.Орендодавець та балансоутримувач мають право контролювати використання орендованого майна, шляхом здійснення перевірок.

14.3. Порушення умов договору оренди та суборенди є підставою для розірвання договору оренди або суборенди в установленому законодавством порядку. 

Заступник голови

районної ради

Р. В. МерзлікінДодаток 1
до Положення про оренду майна територіальної громади Нововодолазького району

Заява про оренду та перелік документів, які надаються комунальними підприємствами, установами, організаціями територіальної громади району, що мають намір передати майно в оренду


______________________________
______________________________
                            (орендодавець)
ЗАЯВА ПРО ОРЕНДУ

Прошу здійснити заходи щодо передачі в оренду комунального майна територіальної громади Нововодолазького району

http://kmr.ligazakon.ua/l_flib1.nsf/lookupfiles/mr150642_img_001.gif//mr150642_img_001.gif  

Перелік документів, що додаються до заяви про оренду

1.

Інформація про технічний стан об'єкта1)

2.

Викопіювання з поповерхового плану з визначенням об'єкта оренди, завірене підприємством-балансоутримувачем1)

3.

Звіт про оцінку майна1) або акт оцінки майна у випадках, визначених Положенням

4.

Розрахунок орендної плати за перший місяць оренди, підписаний керівником і головним бухгалтером підприємства-балансоутримувача1)

5.

Розподільчий баланс (у разі оренди цілісного майнового комплексу структурного підрозділу)2)

6.

Документи, які необхідно надати для нотаріального посвідчення договору оренди згідно з переліком, визначеним законодавством3)

7.

Лист-погодження органу управління у сфері охорони культурної спадщини в разі належності до пам'яток культурної спадщини, або лист підприємства-балансоутримувача про те, що об'єкт не є пам'яткою культурної спадщини

8.

Звіт про екологічний аудит (у випадках, передбачених законодавством України)2)

9.

Лист-погодження комунального закладу охорони здоров'я «Центральна районна лікарня» щодо майна закладів охорони здоров'я; або відділу освіти Нововодолазької районної державної адміністрації щодо майна закладів освіти, що знаходяться у нього в підпорядкуванні

Примітка:

1) для оренди цілісного майнового комплексу комунального підприємства територіальної громади району, його структурного підрозділу не надається;

2) для оренди цілісного майнового комплексу комунального підприємства територіальної громади району, його структурного підрозділу;

3) для договорів, укладених на строк не менше ніж три роки;

4) документи, крім звіту про оцінку, повинні бути прошнуровані, пронумеровані та скріплені печаткою у разі її наявності.


Дата "___" ____________ ____
           (число)         (місяць)           (рік)

_____________________
(підпис)

 

Заступник голови

районної ради

Р. В. Мерзлікін
Додаток 2
до Положення про оренду майна територіальної громади Нововодолазького району

Заява про оренду та перелік документів, що надають фізичні та юридичні особи, які бажають укласти договір оренди майна
НОВОВОДОЛАЗЬКА РАЙОННА РАДА

(орендодавець)ЗАЯВА ПРО ОРЕНДУ

Прошу надати в оренду комунальне майно територіальної громади Нововодолазького району

ЗАЯВНИК

Організаційна форма та повна назва

(заповнюється згідно із свідоцтвом про державну реєстрацію)

---------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------


Ідентифікаційний кодФорма власності _____________________________

(комунальна, державна, приватна)

Юридична адреса:

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

Контактний телефон

роб. __________________________________

моб. _________________________________
Об’єкт

______________________________

__________________________________Адреса:

-----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

площа кв. м

Пропозиції щодо використання:
--------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------


Поверх

Площа, кв. м

ПризначенняТермін оренди
Керівник _______________________________ _____________________________

М.П. (П.І.П) підписПерелік документів, що додаються до заяви про оренду
1.

Копія статуту або положення (завірена заявником)

2.

Виписка з Єдиного державного реєстру, копія ліцензії на здійснення юридичною особою окремого виду діяльності, якщо це передбачено законом (завірена заявником)

3.

Довідка органу статистики про включення юридичної особи до ЄДРПОУ

4.

Річна фінансова звітність (форми N 1, 2, 3)1)

5.

Виписка з Єдиного державного реєстру для фізичної особи - суб'єкта малого підприємництва

6.

Копія паспорта (стор. 1, 2, 11) та копія ідентифікаційного коду для фізичної особи (завірені заявником)

7.

Розподільчий баланс (у разі оренди цілісного майнового комплексу структурного підрозділу)2)

8.

Звіт про оцінку майна або акт оцінки майна у випадках, визначених положенням3)

9.

Документи, які необхідно надати для нотаріального посвідчення договору оренди згідно з переліком, визначеним законодавством4)

10.

Звіт про екологічний аудит (у випадках, передбачених законодавством України)2)

11.

Лист-погодження органу управління у сфері охорони культурної спадщини в разі належності до пам'яток культурної спадщини, або лист підприємства-балансоутримувача про те, що об'єкт не є пам'яткою культурної спадщини

12.

Лист-погодження комунального закладу охорони здоров'я «Центральна районна лікарня» щодо майна закладів охорони здоров'я; або відділу освіти Нововодолазької районної державної адміністрації щодо майна закладів освіти, що знаходяться у нього в підпорядкуванні

13.

Викопіювання з поповерхового плану з визначенням об'єкта оренди, завірене балансоутримувачем3)

14.

Розрахунок орендної плати за перший місяць оренди, підписаний керівником і головним бухгалтером підприємства-балансоутримувача3)

15.

Довідка підприємства-балансоутримувача про те що об'єкт оренди є самостійним об'єктом цивільно-правових відносин

Примітка:

1) річна фінансова звітність (форми N 1, 2, 3) для нерухомого майна та іншого окремого індивідуально визначеного майна не надається;

2) для оренди цілісного майнового комплексу комунального підприємства територіальної громади району, його структурного підрозділу;

3) для оренди цілісного майнового комплексу комунального підприємства територіальної громади району, його структурного підрозділу не надається;

4) для договорів, укладених на строк не менше ніж три роки;

5) документи, крім звіту про оцінку, повинні бути прошнуровані, пронумеровані та скріплені печаткою у разі її наявності.

Дата "___" ____________ ____ _____________________

(підпис)Заступник голови

районної ради Р. В Мерзлікін


Додаток 3
до Положення про оренду майна територіальної громади Нововодолазького району

Заява про оренду та перелік документів, що надаються підприємствами, установами та організаціями, які мають право на укладення договору оренди без проведення конкурсу

Прошу надати в оренду комунальне майно територіальної громади Нововодолазького району без проведення конкурсу


http://kmr.ligazakon.ua/l_flib1.nsf/lookupfiles/mr150642_img_003.gif//mr150642_img_003.gif  

Перелік документів, що додаються до заяви про оренду

1.

Копія статуту або положення (завірена заявником)

2.

Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб - підприємців

3.

Копія довідки органу статистики про включення юридичної особи до ЄДРПОУ (завірена заявником)

4.

Штатний розпис (завірений заявником)

5.

Обґрунтування необхідності використання площ (за видом використання та за площею)

6.

Звіт про оцінку об'єкта оренди або акт оцінки майна у випадках, визначених положенням.

7.

Погодження органу управління у сфері охорони культурної спадщини в разі належності об'єкту до пам'яток культурної спадщини, або лист підприємства-балансоутримувача про те, що об'єкт не є пам'яткою культурної спадщини

8.

Лист-погодження комунального закладу охорони здоров'я «Центральна районна лікарня» щодо майна закладів охорони здоров'я; або відділу освіти Нововодолазької районної державної адміністрації щодо майна закладів освіти, що знаходяться у нього в підпорядкуванні

9.

Викопіювання з поповерхового плану з визначенням об'єкта оренди, завіреного підприємством-балансоутримувачем

10.

Документи, які необхідно надати для нотаріального посвідчення договору оренди згідно з переліком, визначеним законодавством1)Примітка:

1) для договорів, укладених на строк не менше ніж три роки,

2) документи, крім звіту про оцінку, повинні бути прошнуровані, пронумеровані та скріплені печаткою у разі її наявності.

Дата "___" ____________ ____
           (число)         (місяць)            (рік)

_____________________
(підпис)Заступник голови

районної ради Р. В. МерзлікінДодаток 4
до Положення про оренду майна територіальної громади Нововодолазького району

Перелік документів, що надаються претендентами на укладення договорів суборенди

______________________________
______________________________
                         (орендодавець)
ЗАЯВА

Прошу надати в суборенду комунальне майно територіальної громади Нововодолазького району

http://kmr.ligazakon.ua/l_flib1.nsf/lookupfiles/mr150642_img_004.gif//mr150642_img_004.gif  

Перелік документів, що додаються до заяви

1

Копія статуту або положення для юридичної особи (завірена заявником)

2

Копія паспорта (стор. 1, 2, 11) для фізичної особи (завірена заявником)

3

Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб - підприємців

4

Копія ідентифікаційного коду для фізичної особи (завірена заявником)

5

Копія довідки органу статистики про включення юридичної особи до ЄДРПОУ (завірена заявником)

6

Копія ліцензії на здійснення юридичною особою окремого виду діяльності, якщо це передбачено законом (завірена заявником)

7

Звіт про оцінку об'єкта суборенди у разі, якщо в суборенду передається індивідуально визначене майно, яке є складовою частиною орендованого цілісного майнового комплексу

8

Погодження орендаря

9

Викопіювання з поповерхового плану з визначенням об'єкта суборенди, завіреного орендарем

10

Договір суборенди підписаний орендарем та суборендарем з додатками

11

Розрахунок плати за суборенду

Примітка:

1) документи, крім звіту про оцінку, повинні бути прошнуровані, пронумеровані та скріплені печаткою у разі наявності.Дата "___" ____________ ____
           (число)         (місяць)           (рік)

_____________________
(підпис)
Заступник голови

районної ради Р. В Мерзлікін


Додаток 2
до рішення V сесії Нововодолазької районної ради VІІ скликання
від 19 лютого 2016 року

№ 67-VІІПоділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал