Додаток 1 до наказу Міністерства освіти і науки України від 11. 01. 2016 №4 Перелік проектівСторінка1/17
Дата конвертації10.03.2017
Розмір1.73 Mb.
ТипДодаток
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
Додаток 1

до наказу Міністерства освіти

і науки України

від 11.01.2016 № 4

Перелік проектів

фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок вищих навчальних закладів та наукових установ, які віднесено до сфери управління Міністерства освіти і науки України, з експертними балами, отриманими у ході конкурсного відбору


Низький рівеньНазва роботи

ВНЗ/НУ

Тип

Сер. бал

Фін. всього

В т.ч. 2016р.

1

Банк та бази даних морських геологічних досліджень в Україні

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

ДП

22.00

400

200

2

Визначення протиерозійної та протидефляційної стійкості ґрунтів Степу України в умовах сучасного антропогенного навантаження та змін клімату

Миколаївський національний аграрний університет

ДП

34.00

600

300

3

Високопродуктивні обчислювальні засоби обробки та розпізнавання зображень на основі клітинних автоматів

Державний економіко- технологічний університет транспорту

ДП

22.00

560

280

4

Вплив геометрії та розмірів наповнювачів на структуру та теплофізичні властивості полімерних нанокомпозитних систем

Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського

ДП

35.50

402.417

201.763

5

Вплив нанодисперсних включень оксиду ітрію на структуру та механічні властивості реакторних матеріалів

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ДП

26.00

887

443.5

6

Впровадження похідних 1,2,4 - триазолу до програми діагностики та профілактики захворювань птиці

Луганський національний аграрний університет

ДП

34.67

522

315.41

7

ГІС розвитку рекреаційної діяльності в зеленій зоні міста Києва

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ДП

20.50

470.8

236.1

8

Дизайн реклами у моделюванні поведінки громадян України в умовах соціальних конфліктів, спричинених збройним протистоянням

Харківська державна академія дизайну і мистецтв

ДП

22.50

593.6

275.1

9

Дослідження феномену художнього дерева Закарпаття: європейський контекст та регіональні особливості

Львівська національна академія мистецтв

ДП

35.50

820.2

410.1

10

Дослідження, розробка, економічне обґрунтування і впровадження енергоефективних схем електропостачання, засобів блискавкозахисту та систем регулювання енергоспоживання потужних споживачів гірничо-металургійного комплексу та інфраструктурних об'єктів міст і сіл

Криворізький національний університет

ДП

31.00

400

200

11

Еколого-економічна оцінка агроландшафтів у сучасній системі землекористування (на прикладі центральної частини Лісостепу України)

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

ДП

30.00

420

208.3

12

Енергетичні комплекси поглинання та акумулювання сонячної енергії на основі полімерних колекторів та полімер-неорганічних теплоакумулюючих матеріалів

ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»

ДП

39.00

800

400

13

Забезпечення економічної безпеки підприємств України на засадах інноваційного розвитку

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

ДП

35.33

607.97

236.7

14

Застосування паралельних обчислень при проектуванні складних аерокосмічних об'єктів

ДВНЗ «Запорізький національний університет»

ДП

23.33

526.526

248.021

15

Застосування продуктів нанотехнології для профілактики біологічного забруднення в освітніх закладах

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

ДП

33.00

400

200

16

Збереження, інтродукція, репродукція рідкісних та зникаючих рослин і моніторинг біологічного різноманіття модельних екосистем природно-заповідних територій

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ДП

36.33

6634.1

3325.7

17

Зсувна небезпека та напружено-деформований стан протизсувних споруд в сейсмонебезпечних регіонах України

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

ДП

32.33

400

200

18

Індикатори регіональної безпеки в Україні: критерії оцінювання, моніторинг та прогнозування

Національний університет «Острозька академія»

ДП

23.67

400

200

19

Інтенсифікація ендотермічних стадій реакцій горіння і окиснення твердих вуглеводнів з використанням низькотемпературної плазми

Черкаський державний технологічний університет

ДП

27.33

625.8

312.9

20

Інформаційні детермінанти європейської інтеграції університетів України на основі реорганізації діяльності Центрів науково-технічної інформації

Національний університет водного господарства та природокористування

ДП

35.00

660

300

21

Інформаційно-знаннєва парадигма постіндустріальної економіки

Інститут інтелектуальної власності Національного університету «Одеська юридична академія»

ДП

15.67

500

250

22

Комплекс оцінювання впливу факторів ризику середовища менеджменту авіапідприємства на безпеку авіаційної діяльності

ВСП НАУ "Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного університету"

ДП

31.00

430

215

23

Комплексне використання біологічного зворотного зв'язку та методів психологічної корекції оперативної пам'яті та уваги

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

ДП

30.33

600

300

24

Комплексне дослідження видавничих аспектів якості навчальних видань в національному освітньому процесі

Українська академія друкарства

ДП

27.00

570

200

25

Концептуалізація архетипів аграрного суспільства, актуальних для подолання тоталітарної і неототалитарної свідомості

Луганський національний аграрний університет

ДП

39.50

458.29

219.64

26

Ландшафтне обґрунтування проектів охорони етнокультурної спадщини

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

ДП

35.00

550

275

27

Логістика формування «зеленої зони» транспортного сектору промислової зони м Маріуполь в пост воєнних умовах

ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

ДП

29.00

430

215

28

Матрично - операторний формалізм в теорії дифракції мод хвилеводів

Університет митної справи та фінансів

ДП

40.00

457.5

229.6

29

Методи, моделі та інформаційні технології оцінки стану здоров'я населення у надзвичайних умовах для прийняття реабілітаційних рішень

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

ДП

36.00

400

200

30

Методика психолого-педагогічної реабілітації дітей молодшого шкільного віку – біженців із зони АТО

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

ДП

32.33

400

200

31

Механізми нарощування та інтеграції фінансово-економічного потенціалу промислових підприємств у процесі реалізації стратегічних цілей просторового розвитку муніципальної системи

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

ДП

19.67

400

200

32

Нанодисперсні добавки для підвищення електричних характеристик акумуляторних систем

ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»

ДП

39.50

912

456

33

Науково-освітня експертиза розвитку громадянської культури студентської молоді в культурно-освітньому просторі: український контекст

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

ДП

36.33

900

450

34

Науково-технічні засоби забезпечення точності обробки прецизійних отворів новими інструментами та розробка вимірювальних систем щодо вібрацій і похибок

Одеський національний політехнічний університет

ДП

39.00

700

250

35

Обґрунтування критеріїв ранньої діагностики, прогнозування та алгоритмів профілактично-лікувальних заходів для збереження здоров'я високопродуктивних корів

Білоцерківський національний аграрний університет

ДП

39.00

600

300

36

Органайзер інновацій на основі принципу різнотипності: наукові стратегії безпеки суспільства, інтернаціоналізація освітніх програм, інтеграція виробничих проектів

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ДП

35.67

1767.8

883.9

37

Організаційно-правові засади комерціалізації практичної юридичної діяльності з надання правової допомоги

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

ДП

38.33

930.2

465.1

38

Основи кінезіологічної підготовки дітей 6–7 років до шкільних навчальних навантажень

Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

ДП

38.33

285

142.5

39

Правове забезпечення сільського туризму в Україні

Національний університет біоресурсів і природокористування України

ДП

40.00

600

300

40

Прикладні проблеми статистичного прогнозування соціальних процесів

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ДП

21.67

1185.6

592.8

41

Профілактика первинної інвалідності внаслідок травм і захворювань опорно-рухової системи засобами фізичної реабілітації

Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту

ДП

31.33

400

200

42

Розробка енергоефективного обладнання для гомогенізації молока

Таврійський державний агротехнологічний університет

ДП

29.00

408

209

43

Розробка енергозберігаючого каталітичного блока для проведення каталітично-стабілізованого спалювання пальних газів

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

ДП

23.00

403.802

201.901

44

Розробка методів та спеціалізованих комп'ютерних засобів виявлення та класифікації малорозмірних оптичних об'єктів

Державний економіко- технологічний університет транспорту

ДП

40.00

1560

780

45

Розробка методу утилізації вибухонебезпечних сполук

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

ДП

20.67

415.494

207.747

46

Розробка моделей і методик прогнозування показників надійності та вартості експлуатації, оптимальних параметрів системи технічної експлуатації складних радіоелектронних засобів озброєння

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ДП

34.00

1566.4

783.2

47

Розробка моделей та методів ідентифікації аномальних станів для систем виявлення вторгнень

Київський національний університет будівництва і архітектури

ДП

34.50

700

350

48

Розробка системи дистанційного аналізу кутових положень активних оптичних маркерів

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ДП

29.50

700

430.5

49

Розробка способів і технологій відновлення зношених деталей суднових дизелів плазмово-порошковим наплавленням пульсуючою дугою та оцінка їх міцності

Одеський національний морський університет

ДП

34.33

400

200

50

Розробка та впровадження засобів трансферу технологій у сферах освіти та науки України

Київський національний університет будівництва і архітектури

ДП

35.67

900

450

51

Розробка теоретичних основ технології окиснення гідрокситолуенів озоном в льодяній оцтовій кислоті

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

ДП

34.50

409.684

204.592

52

Розробка технології виготовлення поліграфічної продукції з використанням сенсорних способів відтворення друкованої інформації

Українська академія друкарства

ДП

32.00

620

200

53

Розробка технологічного процесу виготовлення надпровідного матеріалу обробкою металів тиском

Криворізький національний університет

ДП

34.67

412

206

54

Розроблення алгоритмів адаптивного кольоропередавання каналами зв'язку

Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова

ДП

38.33

496.2

248.1

55

Розроблення інтегрованих технологічних рішень виробництва продукції тваринництва, забезпечення життєдіяльності тварин та отримання альтернативних джерел енергії

Вінницький національний аграрний університет

ДП

37.67

492.8

246.4


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал