Додаток 1 до листа Міністерства освіти І науки України від 21. 01. 2016 №1/9-34 план проведення наукових конференцій з проблем вищої освіти І науки в системі Міністерства освіти І науки України на 2016 рікСторінка15/15
Дата конвертації15.12.2016
Розмір3.12 Mb.
ТипДодаток
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

ВЕРЕСЕНЬІІ Міжнародна конференція

«Сучасні тенденції навчання фізики, математики і технологій у загальноосвітній та вищій школі»

Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

25006, м.Кіровоград, вул.Шевченка, 1,

кафедра фізики та методики її викладання

д.пед.н., проф. М.І. Садовий,

тел.:050-457-08-58

м. Кіровоград,

12-16 вересня 2016 р.

100


Інститут педагогіки НАПН України, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Научно-исследовательский институт ядерной физики имени Д.В. Скобельцына (г. Москва, Российская федерация), Атырауский государственный университет им. Х.Досмухамедова (г. Атырау, Республіка Казахстан), Інститут педагогічних наук (м. Кишинів, Республіка Молдова), Физика в школе: Научно-методический журнал (г. Москва, Российская федерация), «Могилевский государственный университет имени А.А.Кулешова»VІ Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Безпека життєдіяльності, екологія і охорона здоров’я дітей і молоді ХХІ ст.: сучасний стан, проблеми та перспективи»

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»,

Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький,

вул. Сухомлинського, 30,

тел. (04567) 5-46-44

phdpu.edu@gmail.com

м. Переяслав-Хмельницький,

29-30 вересня 2016 р.

120

Міністерство освіти і науки України, Європейська Асоціація наук з безпеки (Польща), Міжнародна Академія безпеки життєдіяльності, Міжнародна Академія культури безпеки, екології і здоров’я, Академія безпеки та основ здоров’я, Інститут гігієни та медичної екології імені О.М. Марзєєва АМН України

І Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Сучасна психологія: теорія і практика»

Горлівський інститут іноземних мов

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», (м. Артемівськ).

м. Артемівськ, вул. Комсомольська, 24,

к. псих. н., доцент

Грицук Оксана Вікторівна

тел. +380509530549,

е-mail: kafedrapsychology@ukr.net

м. Артемівськ,

29-30 вересня 2016 р.


100

Міністерство освіти і науки України, Софійський технічний університет, Барановичський державний університет, Даугавпілський університет, Краківська академія ім. Анджея Фрича Моджевського

Науковий диспут: питання історії, філології, філософії, соціології, політології, психології

Ізмаїльський державний гуманітарний університет

68610, м. Ізмаїл, Одеська обл., вул. Рєпіна, 12,

т/факс (04841) 51388, 58530

e-mail: idgu@ukr.net

м. Ізмаїл,

вересень 2016 р.

50

Міністерство освіти і науки України, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», Одеський національний університет ім.. І.І. МечніковаЖОВТЕНЬІV Міжнародна наукова Інтернет-конференція – «Тоталітаризм у повоєнній Європі»

Горлівський інститут іноземних мов

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», (м. Артемівськ).

м. Артемівськ, вул. Комсомольська, 24,

к.іст.н., доцент Концур Вікторія Володимирівна

тел. +380996849975

е-mail: kontsur75@mail.ru

м. Артемівськ,

1-30 жовтня 2016 р.
100

Міністерство освіти і науки України, Краківська академія ім. Анджея Фрича Моджевського

Десята Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція "Інтернет-освіта наука"
Вінницький національний технічний університет,

21021, м. Вінниця Хмельницьке шосе, 95,

тел.: (0432) 59-84-32

е-mail: ies2016@vntu.edu.ua


м. Вінниця,

11-14 жовтня 2016 р.


200

Міністерство освіти і науки України, Бакинський державний університет, Азербайджан, Грузинський технічний університет, м.Тбілісі, Грузинський університет ім. Святого Андрія Первозванного патріаршества Грузії, Лісабонський університет NOVA, Люблінська політехніка, Польша, Чорноморський державний університет імені Петра Могили, Академія праці, соціальних відносин і туризму, CDM.

Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція до 25-річчя незалежності України „Особливості соціально-економічного розвитку незалежної України (1991-2015 р.р.)”

Дніпродзержинський державний технічний університет,

51918, м. Дніпродзержинськ,

вул. Дніпробудівська, 2

проф. Донченко С.П.

тел. 067-446-86-09

е-mail: sveta33lida@rambler.ru

м. Дніпродзержинськ,

19-20 жовтня 2016 р.

80

Міністерство освіти і науки України

Науково-практична Інтернет-конференція «Актуальні проблеми методології та історіографії мовознавства»

Державний вищий навчальний заклад «Донбаський державний педагогічний університет» (м. Слов’янськ).

м. Слов’янськ, вул. Генерала Батюка, 19, д. філол. н., проф., зав. кафедри германської та слов’янської філології

Глущенко Володимир Андрійович

тел. (06262)32354, (050)8860183),

е-mail: sdpunauka@ukr.net

м. Слов’янськ,

19-20 жовтня 2016 р.


80

Інститут мовознавства імені О. О. Потебні НАН України, Київський університет імені Бориса Грінченка, Донецький національний університет, Чорноморський державний університет імені Петра Могили

Науково-практична Інтернет-конференція «Актуальні проблеми методології та історіографії мовознавства»

Державний вищий навчальний заклад «Донбаський державний педагогічний університет» (м. Слов’янськ).

м. Слов’янськ, вул. Генерала Батюка, 19, д. філол. н., проф., зав. кафедри германської та слов’янської філології

Глущенко Володимир Андрійович

тел. (06262)32354, (050)8860183),

е-mail: sdpunauka@ukr.net

м. Слов’янськ,

19-20 жовтня 2016 р.


80

Інститут мовознавства імені О. О. Потебні НАН України, Київський університет імені Бориса Грінченка, Донецький національний університет, Чорноморський державний університет імені Петра Могили

Міжнародна Інтернет-конференція «Теоретичні і практичні проблеми теорії пластичності та обробки металів тиском»

Вінницький національний технічний університет.

21021, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 95, Україна.

конференції, д.т.н., професор, зав. кафедри опору матеріалів та прикладної механіки

Огородніков Віталій Антонович

д.т.н., професор, зав. кафедри технологій та автоматизації машинобудування

Сивак Іван Онуфрійович

тел.: (0432) 56-08-48

(0432) 598–391

факс: (0432) 46-57-72

е-mail: vntu@vntu.edu.ua

м. Вінниця,

26-27 жовтня 2016 р.

80

Міністерство освіти та науки України, Донбаська державна машинобудівна академія, Луцький національний технічний університет, Національний технічний університет «Київський політехнічний інститут», Східноукраїнський національний університет, ім. В. Даля, Інститут проблем матеріалознавства ім, І. М. Францевича НАН України, Московський державний машинобудівний університет, Люблінська політехніка, Польща

Управління навчальними закладами: досвід, проблеми та перспективи
Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет

імені К. Д.Ушинського»

м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 71

тел.: (048) 726-19-20

е-mail: torgan.marianna@list.ru

м. Одеса,

27-28 жовтня 2016 р.

100


Міністерство освіти і науки України, Університет менеджменту освіти НАПН України, Кишинівський інститут безперервної освіти (Молдова), Ізмаїльський державний гуманітарний університет, Костанайській інженерно-економічний університет ім. М. Дулатова (Казахстан)ІІІ Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Фінанси, облік і аналіз в управлінні підприємницькою діяльністю: сучасні проблеми та перспективи розвитку теорії і практики»

Харківський державний університет харчування та торгівлі,

61051, м. Харків-51, вул. Клочківська, 333,

тел.: (057) 336-74-92; (057) 349-45-87,

(057) 349-45-07,

(057) 349-45-34,

(057) 349-45-43

факс: (057) 337-85-35;

(057) 336-94-88

е-mail: conf-hduht@yandex.ru

hduht@kharkov.com
м. Харків,

28 жовтня 2016 р.

150

Міністерство освіти і науки України, Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України, Спілка податкових консультантів України, Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва Мінагрополітики України, Національна академія статистики, обліку та аудиту, Житомирський національний технологічний університет, Полоцький державний університет (м. Новополоцьк, республіка Білорусь), Вільнюський університет, (м. Вільнюс, Литва)

ІІІ Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Фінанси, облік і аналіз в управлінні підприємницькою діяльністю: сучасні проблеми та перспективи розвитку теорії і практики»

Харківський державний університет харчування та торгівлі,

61051, м. Харків-51, вул. Клочківська, 333,

Тел.: (057) 336-74-92; (057) 349-45-87

(057) 349-45-07, (057) 349-45-34,

(057) 349-45-43

факс: (057) 337-85-35; (057) 336-94-88

е-mail: conf-hduht@yandex.ru

hduht@kharkov.com
м. Харків,

28 жовтня 2016 р.

150

Міністерство освіти і науки України, Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України, Спілка податкових консультантів України, Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва Мінагрополітики України, Національна академія статистики, обліку та аудиту, Житомирський національний технологічний університет, Полоцький державний університет (м. Новополоцьк, республіка Білорусь), Вільнюський університет, (м. Вільнюс, Литва)

ІІ Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Національне виробництво й економіка в умовах реформування: стан і перспективи інноваційного розвитку та міжрегіональної інтеграції»
Подільський державний аграрно-технічний університет,

м. Кам’янець-Подільський, вул. Шевченка, 13,

тел.:03849+68319

м. Кам’янець-Подільський,

жовтень 2016 р.

30

Міністерство освіти і науки України, Мінагрополітики України

ІІ Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Інноваційні технології та інтенсифікація розвитку національного виробництва»

Подільський державний аграрно-технічний університет,

м. Кам’янець-Подільський, вул. Шевченка, 13,

тел.:03849+68319


м. Кам’янець-Подільський,

жовтень 2016 р.

30

Міністерство освіти і науки, Мінагрополітики України

Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Актуальні проблеми економічного розвитку України в умовах інтеграції: досягнення та проблеми»

Українська інженерно-педагогічна академія.

61003, м. Харків, вул.Університетська, 16.

, завідувач кафедри економіки та організації діяльності суб’єктів господарювання,

д.екон.н., професор,

Прохорова Вікторія Володимирівна

тел.: (057)-733-79-30

м. Харків,

жовтень 2016 р.
120

МОН України, Рада молодих учених при МОН України, Департамент економіки і міжнародних відносин ХОДА, Українська державна академія залізничного транспорту, Національний авіаційний університет, Національна металургійна академія УкраїниЛИСТОПАДВсеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання національно-патріотичного виховання дітей та молоді: досвід та проблеми»

Комунальний заклад «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради,

69035, м. Запоріжжя, вул. 40 років Радянської України, 57-А,

тел.: (061)236-02-52

е-mail: zoippo@mail.ru


м. Запоріжжя,

1-2 листопада 2016 р.

100

Міністерство освіти і науки України, Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти» МОН України, Інститут проблем виховання НАПН України, Запорізька обласна рада, Департамент освіти і науки Запорізької облдержадміністрації, Управління молоді та спорту Запорізької облдержадміністрації, Комунальний заклад «Обласний центр патріотичного виховання молоді» Запорізької обласної ради


Утвердження українського цивілізаційного простору: духовно-історичні передумови, сучасні тенденції та перспективи розвитку

Карпатський університет імені

Августина Волошина,

88000, м. Ужгород, вулиця Гойди, 4,

тел./факс: +38 (0312) 61-29-45,

е-mail: aau_2006@ukr.net

м. Ужгород,

3 – 4 листопада 2016 р.

150

Міністерство освіти і науки України, Інститут модернізації змісту освіти Міністерства освіти і науки України, Міжнародна академія богословських наук, Православний богословський факультет Пряшівського університету, (м. Пряшів, Словаччина), Богословський факультет Софійського університету, (м. Софія, Болгарія), Інститут сучасних гуманітарних досліджень, (м. Москва, Росія), Національний гуманітарний інститут соціального управління, (м. Сергієв-Посад, Росія)


Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аудиту та аналізу: теорія, методологія, організація

Херсонський національний технічний університет,

73008, м. Херсон, Бериславське шосе, 24.

к.е.н., доцент

Єремян Олена Михайлівна

тел.: (0552) 32-69-36, 32-69-10,

е-mail: oblik-kntu@ukr.net
м. Херсон,

8-9 листопада 2016 р.

100

Міністерство освіти і науки України

Міжнародна науково-практична конференція «Світ ХХІ сторіччя: модернізація освіти та цінності дитинства»

Комунальний заклад «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради,

69035, м. Запоріжжя, вул. 40 років Радянської України, 57-А,

тел.: (061) 236-02-52; (061) 233-40-02

е-mail: zoippo@mail.ru
м. Запоріжжя – м. Київ,

8-9 листопада 2016 р.


300

Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти» МОН України (сектор розвитку навичок спілкування і взаємодії відділу дошкільного розвитку), Інститут психології ім. Г.С. Костюка НАПН України (лабораторія психології дошкільника), Ризька академія педагогіки та управління освітою (Латвія, м. Рига), Філія акціонерного товариства «Національний центр підвищення кваліфікації «Өрлеу» Інститут підвищення кваліфікації педагогічних працівників по Північно-Казахстанській області» (Республіка Казахстан, м. Петропавлівськ)

«Проблеми і шляхи забезпечення якості вищої освіти щодо підготовки фахівців у сучасних умовах»
Харківський національний автомобільно-дорожній університет

61002, м.Харків, вул.Тимурівців, 3а

тел.(057)700-38-54,(057)738-77-93

е-mail:admin@khadi.kharkov.ua


м. Харків,

11 листопада 2016 р.

80

Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва, (м. Харків), Харківський національний університет внутрішніх справ (м.Харків), ДВНЗ „Українська академія банківської справи Національного банку України (м.Суми)

Міжнародна Інтернет-конференція «Проблеми довговічності матеріалів, покриттів та конструкцій»

Вінницький національний технічний університет

Хмельницьке шосе, 95, м. Вінниця, 21021.

тел. (0432) 56-08-48,

факс: (0432) 46-57-72,

е-mail: vntu@vntu.edu.ua

м. Вінниця,

12 листопада 2016 р.

100

Міністерство освіти і науки України, Хмельницький національний університет, Кіровоградський національний технічний університет, Національний технічний університет України " КПІ », Університет «Стефан чел Маре», Румунія, Технічний університет  «Georghe Asachi», Румунія

Міжнародна Інтернет-конференція

«Гідро- та пневмоприводи машин»

Вінницький національний технічний університет.

21021,м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 95,

к.т.н., професор, декан факультету машинобудування та транспорту

Бурєнніков Юрій Анатолієвич,

д.т.н., професор кафедри технології та автоматизації машинобудування

Козлов Леонід Геннадійович,

тел.: (0432) 598-169, (0432) 598-404

е-mail: osna2030@gmail.com

м. Вінниця,

15-16 листопада 2016 р.

100

Міністерство освіти та науки України, Національний технічний університет України «КПІ», Національний технічний університет «ХПІ», Національний авіаційний університет, асоціація спеціалістів промислової гідравліки та пневматики, Технічний університет «Gheorghe Asachi», Румунія, Люблінська політехніка, Польща.

Модернізація програм підготовки керівників навчальних закладів

Маріупольський державний університет,

м.Маріуполь, пр. Леніна, 89-а,

тел.(0629) 34-45-17

e-mail: kafomp@mail.ru

м.Маріуполь,

18 листопада 2016 р.

100


Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра ДовженкаМіжнародна Інтернет-конференція «Сучасні вібраційні технології, машини, обладнання та динамічні процеси в них»

Вінницький національний технічний університет.

21021,м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 95,

д.т.н., професор, зав. кафедри металорізальних верстатів та обладнання автоматизованих виробництв

Іскович-Лотоцький Ростислав Дмитрович,

тел.: (0432) 56-08-48, (0432) 598–523

фкс: (0432) 46-57-72

е-mail: vntu@vntu.edu.ua


м. Вінниця,

19-21 листопада 2016 р.

100

Міністерство освіти та науки України:, Національний технічний університет « КПІ », Одеський національний політехнічний університет, Національний університет «Львівська політехніка», Севастопольський національний технічний університет, Луцький національний технічний університет, Вінницький національний аграрний університет, Кременчуцький національний університет ім. Михайла Остроградського, Тернопільський національний університет ім. Івана Пулюя, Українська державна академія залізничного транспорту (м. Харків), Західно–Саксонська вища школа (м. Цвіккау, Німеччина), Вармінско–Мазурський університет (м. Ольштин, Польща), Московський державний технічний університет ім. Н.Е. Баумана (Росія)

І Науково-практична Інтернет –конференція «Технічна творчість молоді – шлях до інноваційного розвитку держави»
Хмельницький національний університет,

29016, м. Хмельницький, вул. Інститутська, 11,

е-mail:g_drapak@i.ua

м. Хмельницький,

20 листопада 2016 р.

120


Міністерство освіти і науки України, Національна академія педагогічних наук України, Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, Люблінська політехніка(Республіка Польща), Вітебський державний технологічний університет (Республіка Білорусь), Науково-методичній центр професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно – педагогічних працівників у Хмельницький області, Хмельницький обласний інститут після дипломної педагогічної освіти, ГО «Українсько-польський центр Поділля»Впровадження технологій комп’ютерного моделювання для підви-щення якості підготовки фахівців з будівельної та машинобудівельної галузей

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

61002, м.Харків, вул.Петровського,25

тел.(057)700-38-54, (057)707-37-24

е-mail: admin@khadi.kharkov.ua

м. Харків,

24 листопада 2016 р.

50

Машинобудівний завод „Світло шахтаря” (м.Харків), ПрАТ „Манометр – Харків” (м.Харків), ТОВ „Моторімпекс” (м.Харків)

Міжнародна науково-практична конференція «Економіка та управління: сучасний стан і перспективи розвитку»

Одеська державна академія будівництва та архітектури,

м. Одеса, вул. Дідріхсона, 4,

Ажаман І.А.

тел.:(48) 729-85-68

е-mail: marketing-konf@ukr.net

м. Одеса,
24-25 листопада 2016 р.

100


Міністерство освіти і науки України, National institute for economic research (Молдова), Миколаївський національний аграрний університет, Одеський державний аграрний університет, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»Розвиток педагогічної та музично-хореографічної і образотворчої обдарованості особистості: інноваційні підходи
Ізмаїльський державний гуманітарний університет

68610, м. Ізмаїл, Одеська обл., вул. Рєпіна, 12,

т/факс (04841) 51388, 58530

e-mail: idgu@ukr.net

м. Ізмаїл,

листопад 2016 р.

50

Міністерство освіти і науки України, ДЗ «Південноукраїнський національний університет ім.. К.Д Ушинського», Білгород-Дністровське педагогічне училищеГРУДЕНЬПроблеми, досягнення та перспективи розвитку медико-біологічних та спортивних наук

Херсонський державний університет

73000, м. Херсон, вул. 40 років Жовтня, 27,

тел. (0552) 326-754

e-mail: office@ksu.kherson.ua


м. Херсон,

20-23 грудня 2016 р.

100

Чорноморський державний університет іменя Петра Могили

Соціальна робота: історія, теорія та сучасна практика діяльності соціальних служб

ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»,

87400 м. Маріуполь, вул. Університетська,7,

тел. 0629 44-65-53

e-mail: harabet_v_v@pstu.edu

socsrsbornik@mail

м. Маріуполь,

грудень 2016 р.

100

Міністерство освіти і науки України, Забайкальський державний університет (Росія), Пінський державний університет (Білорусь)Директор

Інституту модернізації змісту освіти Н. Б. Вяткіна

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал