Дитина – це дзеркало морального життя батьків. Завданням школи і батьків – дати кожній дитині щастя. В. СухомлинськийДата конвертації19.12.2016
Розмір76.1 Kb.


Дитина – це дзеркало морального життя батьків.

Завданням школи і батьків – дати кожній дитині щастя.

В. Сухомлинський

Ми живемо в суспільстві, невід'ємною реальністю якого стала епідемія ВІЛ – інфекції та СНІДу. Ми не можемо продовжувати ігнорувати проблему ВІЛ/СНІДу і думати, що вона не торкнеться нас.

Вирішення проблеми збереження власного здоров'я закладено у самій людині, у знанні та розумінні нею проблем формування, збереження, зміцнення і відновлення його, а також умінні дотримуватися правил здорового способу життя.

Період самого високого ризику виникнення шкідливих проявів, асоціальної поведінки та звикання до наркотиків припадає на початок юності, коли у підлітків відбувається активне становлення дорослості, - фізіологічної і суспільної, закладаються моральні основи майбутньої зрілості людини, здійснюється вибір напрямів діяльності у професійній, соціальній, особистісній сферах.

Саме тому сьогодні зростає роль превентивної просвітницької роботи в нашій школі: учнівська молодь повинна знати і розуміти проблему, мати знання і навички безпечної поведінки, вміти розумно оцінювати життєві ситуації і робити правильний вибір, зокрема і щодо власного здоров'я та поведінки. Вкрай важливими також є навички володіння собою і способами самозахисту від насильницьких впливів і дій, негативної інформації ЗМІ та реклами.

Особливості превентивного виховання.

Школа виховує та навчає дітей, як вести здоровий і продуктивний спосіб життя, як бути достойним громадянином, як у майбутньому стати конкурентно-спроможним на ринку праці; • впливати на свідомість і поведінку учнів;

 • виховні впливи спрямовуємо на формування у дітей позитивних цінностей, знань. Ставлення, умінь і навичок, які зменшують ризик виникнення поведінкових проблем і підвищують їх особистісний потенціал для гармонійного розвитку та життєвого успіху.

 • Для посилення мотивації та ефективності виховання впливати на шкільну політику і створюємо сприятливе середовище.

Головним принципом цього виховання є зосередження на потенціалі та позитиві. Мотивація при цьому ґрунтується не на страху перед наслідками ризикової поведінки, а на тому, що кожен здатний захиститися від вживання шкідливих звичок, якщо дотримуватися простих заходів безпеки.

Додатковим надбанням стають уміння будувати рівноправні стосунки з дорослими, однолітками і протилежною статтю, гідно відстоювати свою позицію, відмовлятися від того, що є небезпечним, виявляти людяність і співчуття до тих, хто цього потребує.
Превентивне

вихованняпрофілактика правопорушень серед неповнолітніх

профілактика куріння, вживання алкоголю, наркотичних

речовин


утвердження здорового способу життя


Превентивна педагогічна робота – цілеспрямована діяльність з чітко визначеною метою. Вона проводиться з усіма дітьми починаючи з дошкільного періоду з метою попередження відхилення у поведінці з тими, хто перебуває у несприятливих умовах виховання чи характеризується негативною поведінкою, а також з тими, хто вже став на шлях асоціальної і протиправної поведінки.

Мета:

 • Пропагувати здоровий спосіб життя. Викликати в учнів негативне ставлення до вживання алкоголю, тютюнокурінню, які завдають великої шкоди здоров'ю дитини;

 • Формування правової свідомості, почуттів, що регулюють поведінку, законності обраної мети, правомірності шляхів її реалізації, справедливості, активної протидії порушникам законів нашої країни; підвищення правової культури;

 • Попередження асоціальних проявів серед учнів;

 • Профілактика вживання наркотичних речовин, дитячої бездоглядності;

 • Просвітницька робота із запобіганням протиправній поведінці, шкідливим звичкам, профілактика захворювань;

 • Правильне статеве виховання, досягнення сталої і відповідальної поведінки, сформованості імунітету до негативних впливів соціального оточення.

Учні навчального закладу мають можливість отримувати додаткову освіту, спрямовану на формування ціннісного ставлення до здоров'я відвідуючи факультативні заняття «Захисти себе від ВІЛ» ( 10 клас) . Отримана інформація дає можливість учням використати знання в реальних справах, учить бути самостійними, уміти приймати рішення, уміти творити.

Завдання:

 1. Участь і проведення масових заходів з превентивного виховання;

 2. Створюються куточки правової освіти та превентивного виховання;

 3. Виготовляємо додатковий матеріал з даної тематики, розповсюджуємо його серед школярів;

 4. Випускаються методичні бюлетені «Молодь обирає здоровий спосіб життя»;

 5. Проведемо конкурс плакатів та малюнків «Зупинимо СНІД разом!»

 6. Формуємо правовий світогляд підлітків, попередження правопорушень серед учнів;

 7. Учнями отримують знання, уміння і навички щодо реалізації здорового способу життя та профілактики вживанню наркотичних речовин, алкоголю;

 8. Попередження випадків дитячого травматизму;

 9. Підвищуємо обізнаності учнів щодо проблеми ВІЛ/СНІДу

 10. Учнями школи готується місячник превентивного виховання «За здоровий спосіб життя»;

Суб'єкти превентивної педагогіки:

  • діти дошкільного віку, учні школи;

  • неповнолітні, які перебувають на обліку (шкільному, кримінальному, наркологічному);

  • неповнолітні, соціалізація яких відбувається під впливом негативних явищ (групи ризику);

  • неповнолітні, які не мають умов сімейного виховання й опіки (сироти; неповнолітні з алкоголем- та наркозалежних родин; діти, батьки яких перебувають у місцях позбавлення волі);

  • молоді сім'ї, які потребують консультативної допомоги з догляду за дітьми; - сім'ї, які мають дітей з хибними проявами у поведінці;

  • працівники служб у справах неповнолітніх, центрів соціальних служб для молоді, кримінальної міліції й інших правових установ, медичних закладів;

Форми і методи роботи

Формування здорового способу життя, превентивне виховання і соціальний захист

Значна увага приділяється впровадженню в досвід роботи вчителів сучасних педагогічних методик та інтерактивних методів виховання, що є однією з передумов підвищення їхньої ефективності виробляти інноваційний стиль діяльності.

Питання які вивчалися у процесі діяльності, сприяють підвищенню теоретичної підготовки вчителів, забезпечують їх інформацією з цієї проблеми. Так, у тісній співпраці батьки – вчителі – учні було організовано та проведено лекторії наприклад, «Правові аспекти у сфері охорони здоров’я», семінари-практикуми «Роль сім’ї у формуванні здорового способу життя підлітків», круглі столи «Формування здорового способу життя підлітків як важливої складової життєвого самовизначення», диспути «Вплив різних середовищ на вибір способу життя», дискусії, випускаються методичні бюлетні(«Як зберегти зір, працюючи за комп’ютером?», «Здоровя – цінність нашого життя»), стінні газети ( «Зупинимо СНІД разом!», «Куточок здоровя»).

Здоровий спосіб життя – це обов’язкова умова того, щоб учні зростали духовно та фізично досконалими. Саме з цією метою з учнями проводяться цікаві заходи, наприклад ділова гра « Знайди свій шлях», бесіда «Алкоголь найпоширеніший наркотик» , тренінгові заняття «Здоровий спосіб життя»«Твій вибір твоя відповідальність», диспут «СНІД – не залишайся байдужим», рольова гра «Ми за здоровий спосіб життя» та інші, які допомагають чіткіше відокремити питання здоров’я, на які слід спрямувати діяльність у першу чергу, обирати найбільш активні засоби впливу на вихованців. Усі заходи достатньо унаочнені, з використанням засобів технічного забезпечення. Наші учні є активними учасниками у підготовці та проведенні виховних і загальношкільних справ, які розкривають кожного учня як творчу особистість.

У роботі з батьками , з метою підвищення їхньої обізнаності з цієї теми вчителі використовують різні активні форми роботи6 бесіди за круглим столом(наприклад «Уміння виховувати здорову дитину – це талант»), лекції, тренінгові заняття («Шкідливий вплив алкоголю і слабоалкогольних напоїв на організм підлітка») Лекторій для батьків «Здоровя дитини – багатство родини». Бесіда для батьків «Негативне ставлення сімї до споживання алкоголю, наркотиків та куріння.» тощо.

Працівники соціально- психологічної служби розробляють заходи, взаємовідвідують виховні справи з цієї проблеми. Ними проведено ряд заходів, а саме: 1. Виховні бесіди по класам на тему СНІДу,та його профілактики

 2. Конкурс малюнків плакатів «Єднаймося проти СНІДу»

 3. Години спілкування «Відверто про ВІЛ\СНІД»

 4. Семінар для педагогів «ВІЛ\СНІД та його профілактика»

 5. Години спілкування «ВІЛ\СНІД передбачити, уникнути, не захворіти»

 6. Виготовлення пам'яток.

 7. Година спілкування формула здоров'

 8. Куріння чи здоровя обираємо самі

 9. Круглий стіл «Не будьте собі ворогом!»

 10. Заняття «Здоровя і шкідливі звички»

Крім цього в школі проводилися:

 • Місячники і дні здоров'я

 • Спортивні змагання

 • Тренінги

 • Виступи агітбригад

Працює рада по профілактиці правопорушень, наркопост.

Щороку проводиться обстеження умов проживання дітей девіантної поведінки.

Школа постійно співпрацює з районним відділом соціального захисту населення, районним відділом внутрішніх прав.

Від життєрадісності, бадьорості учнів залежить їхнє духовне життя, світосприймання, розумовий та фізичний розвиток, міцність знань, віра в свої сили, на що спрямована не тільки робота вчителів а й усього педагогічного колективу.Вся проведена робота протягом року була націлена на забезпечення дружньої, заохочувальної, сприятливої атмосфери в шкільному середовищі. Велика увага приділялася забезпезпеченню та дотриманню належних санітарно-гігієнічних умов. Різні види діяльності сприяли співпраці та активному навчанню .За результатами роботи можна зробити висновок, що в школі відсутнє фізичне покарання та насильство. Недопускається знущання , домагання та дискримінація. Організовано роботу шкільного самоврядування, де лідери проявляючи свої здібності сприяють рівним можливостям учнів, щодо участі у прийняті рішень. В цілому превентивна робота ведеться на достатньому рівні.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал