Дипломної освіти ім П. Л. Щупіка Державний заклад " Дніпропетровська медична академія"Сторінка1/18
Дата конвертації25.12.2016
Розмір2.92 Mb.
ТипДиплом
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


Міністерство охорони здоров'я України

Національна медична академія післядипломної освіти ім П.Л. Щупіка

Державний заклад " Дніпропетровська медична академія"

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ


для керівників інтернів на базах стажування:

фах " Неонатологія"

Навчально-методичний посібник
Є.Є. Шунько, Ю.К. Больбот, Т.К Мавропуло, О.Т.Лакша, Т.М.Плеханова,

Т.І.Степаненко, Н.М. Казицька, С.М.Паримончик

Дніпропетровськ - 2014 рік


Зміст
Вступ..........................................................................................................4

Загальні положення. Зарахування, переведення, відрахування та поновлення в інтернатурі…………………………………………….4

Тривалість інтернатури та графік навчального процесу………………6

Організація та проведення підготовки інтернів на базах стажування..7

Статус лікаря-інтерна у відділенні……………………………………...9

Форми навчання лікарів-інтернів на базах стажування………………10

Відповідальність головного лікаря бази стажування…………………12

Відповідальність керівника на базі стажування………………………12

Контроль за якістю підготовки лікарів-інтернів……………………...15

Методичні рекомендації по проведенню обходів та клінічних розборів ………………………………………………………………….18

Методики проведення семінарів з інтернами………………………….20

Орієнтовний тематичний план семінарських занять

на базах стажування 22

Інформація про ліцензійний іспит « Крок-3»………………………….24

Атестація лікарів-інтернів .........………………………………………25

Програма інтернатури зі спеціальності «Неонатологія»………………28

Освітньо-кваліфікаційна характеристика фахівця зі спеціальності «Неонатологія»……………………………………………………………35

Перелік практичних навичок……………………………………………..38

Практичні навички………………………………………………………..40

Література ………………………………………………………………..149

Додатки……………………………………………………………………156


Перелік умовних скорочень

АТ – артеріальний тиск

ГХН – гемолітична хвороба новонароджених

ДММТ дуже мала маса тіла при народженні

ДР – дихальні розлади

ДШ – дихальні шляхиЕТТ - ендотрахеальна трубка

НЕК – некротизуючий ентероколіт

НЛ – наповнення легень

НМС – непрямий масаж серця

ОЗПК – операція замінного переливання крові

ППХ – повне парентеральне харчування

ПРН – первинна реанімація новонароджених

ПХ – парентеральне харчування

ССС – серцево-судинна система

ЦД - цукровий діабет

ЧПХ - часткове парентеральне харчування

ЧСС – частота серцевих скорочень

ШКТ - шлунково-кишковий тракт

ВСТУП

Інтернатура є обов`язковою формою післядипломної підготовки випускників усіх факультетів вищих медичних закладів освіти ІІІ-IV рівнів акредитації незалежно від підпорядкування та форми власності .

Основною метою інтернатури є підвищення рівня професійної готовності лікарів-інтернів до самостійної роботи в якості лікаря-спеціаліста. Основним завданням інтернатури з фаху " Неонатологія" є удосконалення теоретичної і практичної підготовки з питань фізіології і патології пери- та неонатального періодів, анатомо-фізіологічних особливостей доношених новонароджених і передчасно народжених немовлят, сучасних підходах до надання медичної допомоги новонародженим, зокрема дітям з малою масою тіла.

Інтернатура проводиться у формі очно-заочного навчання на кафедрах неонатології вищих медичних закладів освіти ІІІ-IV рівнів акредитації та стажування в базових лікувально-профілактичних закладах охорони здоров'я матері та дитини обласного або міського рівня (перинатальних та неонатальних центрах, родопомічних закладах, відділеннях неонатологічного профілю дитячих лікарень).

Після закінчення інтернатури лікарю-інтерну присвоюється кваліфікація спеціаліста з фаху " Неонатологія".
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

ЗАРАХУВАННЯ, ПЕРЕВЕДЕННЯ, ВІДРАХУВАННЯ ТА ПОНОВЛЕННЯ В ІНТЕРНАТУРІ

Зарахування. В інтернатуру зараховуються лікарі, що мають диплом про закінчення вищого медичного учбового закладу та направлення обласного, міського відділу охорони здоров`я.

Переведення лікаря-інтерна з однієї бази стажування на іншу здійснюється за згодою Департаменту охорони здоров'я обласної держадміністрації та вищого медичного навчального закладу. На базу стажування, куди лікар-інтерн переводиться, він подає витяг з наказу Департаменту охорони здоров'я обласної держадміністрації, бази стажування з якої він переводиться, індивідуальний навчальний план з відміткою про хід його виконання та щоденник лікаря-інтерна.

У наказах Департаменту охорони здоров'я обласної держадміністрацій указується, за рахунок якого Департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрацій надалі буде здійснюватися фінансування проходження інтернатури.Відрахування з інтернатури здійснюється:

  • за невиконання навчального плану і програми;

  • за порушення правил внутрішнього трудового розпорядку;

  • за пропуск занять (у т.ч. із поважних причин, якщо лікар-інтерн пропустив більше третини занять на кафедрі);

  • за непрацездатністю, якщо за висновком лікарсько-консультативної комісії (ЛКК) або медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) визначена непрацездатність лікаря-інтерна до роботи лікарем.

Єдиним дійсним документом, який виправдовує відсутність лікаря-інтерна на роботі є лікарняний лист .

Поновлення в інтернатурі допускається для осіб, які були звільнені з інтернатури з поважних причин (за станом здоров'я), і здійснюється на підставі письмової заяви на ім'я начальника Департаменту охорони здоров'я обласної держадміністрації за погодженням з вищим медичним навчальним закладом за умови зарахування лікаря, який поновлюється в інтернатурі, на посаду лікаря-інтерна за бюджетом.

Поновлення осіб, які були звільнені з інтернатури за порушення правил, невиконання навчального плану проводиться на умовах договорів, що укладаються між Департаментом охорони здоров'я обласної державної адміністрації, вищим медичним навчальним закладом та юридичними або фізичними особами, які будуть фінансувати навчання в інтернатурі.


Зміна спеціальності в інтернатурі може здійснюватись:

  • за непрацездатністю, якщо за висновком ЛКК або МСЕК визначено, що лікар-інтерн є непрацездатним для проходження інтернатури з даного фаху;

  • за виробничою необхідністю, що потребує згоди лікаря-інтерна.

Зміна спеціальності в інтернатурі здійснюється за наказом управління охорони здоров'я обласної держадміністрації за погодженням з вищим закладом освіти, який закінчив лікар-інтерн.

ТРИВАЛІСТЬ ІНТЕРНАТУРИ ТА ГРАФІК НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Протягом першого року 6 місяців (936 годин) навчання на кафедрах вищих медичних навчальних закладах ІІІ-IV рівнів акредитації і 5 місяців (780 годин) практична робота в медичних закладах, які призначені базами стажування.

На другому році - 5 місяців (780 годин) на кафедрах вищих медичних навчальних закладах ІІІ-IV рівнів акредитації і 6 місяців (936 години) практичної роботи на базах стажування. На першому та другому році навчання лікарі –інтерни мають один місяць відпустки.

Графік навчального процесу


Роки навчання

Місяці
VІІІ

ІX

XXІІ

І

ІІ

ІІІ

ІV

VVІІ

Перший

Б

К

К

К

К

К

К

Б

Б

Б

Б

В

Другий

Б

Б

Б

Б

Б

Б

К

К

К

К

К

В

Примітка: Б- стажування на базі

К- навчання на профільній та суміжних кафедрах

В- відпустка.


ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ПІДГОТОВКИ ІНТЕРНІВ НА БАЗАХ СТАЖУВАННЯ

Виконання навчальної програми інтернами на базі стажування досягається шляхом їх практичної лікарської діяльності під керівництвом безпосереднього керівника інтернів , згідно навчального плану, у якому вказано орієнтовний час, що виділяється для освоєння певного розділу програми, та число тижнів роботи лікаря-інтерна у кожному із відділень бази стажування.Навчальний план практичної лікарської діяльності лікарів-інтернів за спеціальністю “Неонатологія” на базах стажування

Загальна тривалість 11 місяців або 44 тижні (1716 годин)

Назва відділення

Назва курсу навчальної програми

Тижні

Пологовий будинок,

пологове відділення,

післяпологове відділення спільного перебування матері і дитини


- Організація діяльності родопомічного закладу та медичної допомоги новонародженим

- Фізіологія пери- та неонатального періоду.

- Фізіологічний догляд та грудне вигодовування здорової новонародженої дитини


14

Відділення (палата) інтенсивної терапії

новонароджених пологового будинкуПатологія пери- та неонатального періоду

Інфекції пери- та неонатального періоду. Основи інфекційного контролю.  • Інтенсивна терапія та невідкладні стани у новонароджених з перинатальною патологією

  • Надання невідкладної медичної допомоги та інтенсивна терапія у новонароджених з асфіксією, розладами дихання, вродженими вадами розвитку, гіпербілірубінемією тощо

- Показання та підготовка до транспортування хворих доношених та недоношених новонароджених в дитячу лікарню

10

Відділення патології новонароджених обласних дитячих лікарень

- Організація діяльності лікувально-профілактичного закладу та медичної допомоги новонародженим

- Патологія пери- та неонатального періоду

- Інфекції пери- та неонатального періоду. Основи інфекційного контролю

- Медична допомога новонародженим з перинатальною патологією (гіпоксичні ураження ЦНС, розлади дихання, метаболічні порушення, гіпербілірубінемії, перинатальні інфекції, сепсис тощо)

- Особливості фармакотерапії новонароджених


6

Відділення виходжування недоношених дітей обласних дитячих лікарень

-Організація діяльності лікувально-профілактичного закладу та медичної допомоги недоношеним новонародженим

- Інфекції пери- та неонатального періоду. Основи інфекційного контролю

- Інтенсивна терапія та виходжування дітей з малою масою тіла (тепловий ланцюжок періоду, респіраторна підтримка, ентеральне вигодовування, парентеральне харчування )

- Особливості фармакотерапії у передчасно народжених дітей6

Відділення інтенсивної терапії новонароджених обласних дитячих лікарень

- Інфекції пери- та неонатального періоду. Основи інфекційного контролю

- Інтенсивна терапія та виходжування дітей з малою масою тіла (респіраторна підтримка, штучна вентиляція легень, парентеральне харчування, ентеральне вигодовування

- Невідкладні стани та інтенсивна терапія у новонароджених з перинатальною патологією (розладами дихання, важкою асфіксією, вродженими вадами розвитку, сепсисом тощо)

- Особливості фармакотерапії новонароджених8

Разом:
44


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал