Диплом «Кваліфікованого робітника»Скачати 50.58 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації17.01.2017
Розмір50.58 Kb.
ТипДиплом


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Освітньо-професійною програмою підготовки молодших спеціалістів за спеціальністю 5.03050801 «Фінанси і кредит» при вступі на навчання для випускників, що мають диплом «Кваліфікованого робітника», передбачається складання фахового вступного випробування у вигляді співбесіди.
Перелік питань для підготовки до складання фахового вступного випробування базується на навчальному матеріалі фундаментальних та спеціальних дисциплін, що вивчались за освітньо-кваліфікаційним рівнем
«Кваліфікований робітник».
Мета фахових вступних випробувань полягає у визначенні рівня підготовленості вступників, які бажають навчатись у Технолого- економічному коледжі за спеціальністю 5.03050801 «Фінанси і кредит» .
Вимоги до здібностей і підготовленості абітурієнтів. Для успішного засвоєння освітньо-професійної програми молодшого спеціаліста за спеціальністю 5.03050801 «Фінанси і кредит» абітурієнти повинні мати повну загальну середню освіту, диплом «Кваліфікованого робітника» та здібності до володіння знаннями, уміннями і навичками в галузі природничо-наукових, загальноекономічних та спеціально-економічних наук.


КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Оцінка ― відмінно (10-12 балів) – виставляється, якщо абітурієнт відповів на поставлені питання в повному обсязі, мають місце обґрунтованість та повнота відповіді на теоретичні та практичні питання.
Оцінка ― добре ( 7 - 9 балів) – виставляється, якщо абітурієнт відповів на екзаменаційні питання в повному обсязі, освітлені всі теоретичні та практичні питання, але має місце деяка необгрунтованність висвітлення цих питань.
Оцінка ― задовільно (4 – 6 бали) – виставляється, якщо абітурієнт відповів на екзаменаційні питання в неповному обсязі, немає повної відповіді на теоретичні або практичні питання, але практичне питання в основному виконане.
Оцінка ― незадовільно (1 – 3 бали ) – виставляється, якщо абітурієнт відповів на екзаменаційні питання в неповному обсязі, повністю відсутні відповіді на теоретичні або практичні питання. Незадовільна оцінка може бути виставлена, якщо відповіді були не по суті теоретичних та практичних питань.


Розділ 1
«Гроші та кредит»

Сутність та функції грошей у їх взаємозв’язку.
Попит на гроші та фактори, що його визначають.
Механізм формування пропозиції грошей та основні фактори, що визначають його зміну.
Сутність та структура грошового обороту. Принципи організації безготівкового та готівкового обороту. Форми безготівкових розрахунків.
Грошова маса та показники її виміру. Грошова база: сутність, економічне призначення та взаємозв’язок із грошовою масою.
Закон грошового обігу. Швидкість обігу грошей та фактори, що на неї впливають.
Механізм поповнення маси грошей в обігу: первинна та вторинна емісія грошей. Сутність та механізм кредитної емісії грошей.
Сутність та елементи грошової системи. Типи грошових систем та їх еволюція.
Грошовий ринок: суть, структура, суб’єкти, інструменти.
Зміст та інструменти грошово-кредитної політики.
Інфляція: сутність, етапи розвитку, класифікаційні види. Методи державного регулювання інфляції.
Сутність та види грошових реформ. Грошові реформи як шлях стабілізації грошей.
Валютне регулювання та валютна політика. Органи валютного регулювання.
Необхідність, суть та функції кредиту. Стадії та закономірності руху кредиту. Економічні межі кредиту.
Позичковий процент: суть та чинники формування.
Фінансово-кредитні установи небанківського сектору
(парабанківської системи) в Україні.

Види валютних систем, їх сутність та основні елементи.
Еволюційний розвиток міжнародної валютної системи.
Сучасні монетаристські теорії грошей. Кейсіансько-неокласичний синтез.
Банківська система: поняття, основи її організації, принципи побудови та функції.
Центральні банки: призначення, організація, статус.
Поняття, класифікація, порядок створення та ліцензування банківської діяльності.
Організаційні структури та функції окремих видів банків.
Загальна характеристика сучасних банківських операцій та послуг.
Організаційно
- правові основи функціонування та статус
Національного банку України.
Розділ 2
«Банківські операції»

Загальна характеристика операцій комерційних банків.
Активні операції банків.
Пасивні операції банків.
Комісійно-посередницькі операції банків.
Склад, структура та економічна характеристика ресурсів комерційного банку.
Власні та залучені кошти банку, їх економічна характеристика.
Залучені ресурси комерційних банків, порядок їх формування.
Операції банків по залученню вкладів і депозитів.
Види вкладів та їх економічна характеристика.
Власний капітал комерційного банку, його склад і порядок формування.

Функції власного капіталу.
Позичені ресурси комерційного банку.
Залучення ресурсів на міжбанківському ринку.
Управління банківськими ресурсами на мікро- та макрорівнях.
Гарантування банківських депозитів в Україні.
Організація грошових розрахунків у народному господарстві.
Характеристика платіжного обороту.
Основи організації безготівкових розрахунків .
Форми безготівкових розрахунків у народному господарстві і способи платежів.
Готівкові і безготівкові розрахунки, сфера їхнього застосування.
Організація готівкових грошових розрахунків.
Ведення рахунків клієнтів.
Міжбанківські розрахунки.
Система електронних платежів НБУ.
Поняття, види та характеристика банківських платіжних карток.
Кредитні пластикові картки.
Дебетові пластикові картки.
Технологія розрахунків з використанням платіжних карток.
Учасники системи карткових розрахунків, їх права та обов’язки.
Класифікація банківських кредитів.
Споживчий кредит.
Іпотечні кредити.
Процес банківського кредитування.
Форми позичкових рахунків і режим їх дії.
Порядок видачі і способи погашення банківських кредитів.
Відсоток за кредит комерційних банків і його диференціювання.
Кредитний ризик і методи управління ним.
Валютні операції комерційних банків.
Неторговельні операції банків з іноземною валютою.

Операції банків за міжнародними торговельними розрахунками.
Операції банків в іноземній валюті на міжбанківському ринку.
Касові валютні операції.
Строкові валютні операції.
Форвардні валютні операції.
Ф’ючерсні валютні операції.
Валютні опціони.
Банківські інвестиційні операції.
Характеристика цінних паперів.
Характеристика ринку цінних паперів.
Операції банків на ринку цінних паперів.
Функції банків на ринку цінних паперів.
Формування банківського портфеля цінних паперів.
Управління портфелем цінних паперів.
Емісійні операції банків.
Інвестиційні операції банків з цінними паперами.
Посередницькі операції комерційних банків на фондовому ринку.
Характеристика банківських послуг.
Лізингові операції банків.
Факторингові операції банків.
Трастові послуги банків.
Гарантійні, посередницькі та інформаційні послуги банків.
Організація послуг банків зі зберігання цінностей.
Операції банків з дорогоцінними металами.
Сутність фінансової стійкості комерційного банку та способи її забезпечення.
Доходи і витрати банку.
Ліквідність і платоспроможність банку.
Формування резервів для покриття можливих втрат банку від активних операцій.

Економічна сутність та необхідність регулювання діяльності банків.
Економічні нормативи регулювання діяльності банків.
Банківський нагляд: сутність та методи нагляду за діяльністю банків.
Фінансова звітність банку.
Рейтингова комплексна оцінка діяльності банків за системою
CAMELS.
Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал