«Діагностика та розвиток комунікативної компетентності менеджера з управління персоналом»Скачати 28.35 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації02.12.2016
Розмір28.35 Kb.

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ СЕМЕНА КУЗНЕЦЯ
ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І ПРАВА
КАФЕДРА СОЦІОЛОГІЇ ТА ПСИХОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ
Пояснювальна записка
до дипломної роботи
МАГІСТР
(
освітньо-кваліфікаційний рівень
) на тему: «Діагностика та розвиток комунікативної компетентності менеджера з управління персоналом»

Виконала: студентка 2 року навчання, групи 8.05.13.12.02, спеціальності 8.03050501
«Управління персоналом та економіка праці»
Маркарян Ю. Е.
Керівник: к.соц.н., доцент Бєлікова Ю. В.
Рецензент:
заступник начальника планово- економічного відділу ФБУ «Укрбургаз»,
Асаулов А. В.
Харків – 2014 рік

РЕФЕРАТ
У зв’язку з постійними соціально-економічними змінами, які відбуваються в Україні, спостерігається якісно новий підхід до управлінської діяльності, а, відповідно, і до менеджерів. Сутність цих змін полягає в формуванні й розвитку такого набору компетенцій у персоналу, який би дозволяв швидко й ефективно пристосовуватись до динамічних умов економічного світу. Сучасна філософія управління ґрунтується на визнанні першочергової ролі персоналу в розвитку організації, що вимагає від менеджерів високого рівня соціального інтелекту та комунікативної компетентності. Комунікативна компетентність – це не просто навички застосування мовних і немовних засобів в конкретному контексті і ситуації спілкування, уміння ефективно впливати на співбесідника, а й уява про діяльнісну мету свого мовлення, усвідомлення комунікативного сенсу спілкування, творче володіння лексичним запасом і необхідними граматико- синтаксичними схемами, інтелектуальна готовність до прийняття мотивованого рішення про закінчення висловлювання.
Розвиток комунікативних вмінь менеджера
є актуальною міждисциплінарною проблемою, вирішення якої має важливе значення як для кожної людини, так і для суспільства в цілому.
У першому розділі було розглянуто такі питання, як: основні функції менеджера, сутність його діяльності, модель компетентних і некомпетентних дій менеджера в організації, структура професійної комунікативної компетентності, а також була запропонована професіограма менеджера з управління персоналом.
Проведене дослідження у другому розділі дає можливість зробити наступні висновки. Для виконання своїх функцій будь-якому підприємству необхідні комунікації. Комунікації можна визначити як способи, за допомогою яких люди вступають у контакти один з одним. Без комунікації не може бути організації, тому що без них неможливо забезпечити координацію діяльності людей. Якщо люди не зможуть обмінюватися
інформацією, то вони не зможуть і працювати разом, формулювати цілі й
досягати їх. Щоб здійснювати комунікаційний процес, слід дотримуватися певних вимог щодо його організації – послідовності етапів, урахування психології учасників, використання зворотнього зв’язку та ін.
Для успішного здійснення комунікації менеджери повинні керуватися наступними правилами: перед комунікацією чітко визначити ідеї, що вкладаються в повідомлення; враховувати цілі і установки тих, кому направлено повідомлення і тих, кого воно стосується; проаналізувати дійсну мету кожної комунікації; проаналізувати все фізичне і людське оточення при будь-якій комунікації.
У третьому розділі визначено, що для розвитку комунікативної компетентності менеджера найбільш ефективним методом є навчання, що включає в себе проведення лекції та тренінгу. Тренінг має ефективний результат, так як він являється інтерактивним, емоційним та діяльносним.
Тренінг забезпечує не просто засвоєння та передачу нових знань та досвіду, а й формування нового бачення вирішення тих чи інших проблем.
Тренінг, як інтерактивна технологія і метод навчання, повинен реалізовувати принципи навчання дорослих, а саме враховувати вимоги андрагогічної моделі навчання.
Підготовка програму тренінгу здійснювалась поетапно, в результаті чого було визначено мету та завдання, які необхідно вирішити в процесі тренінга; визначення форму організації занять; виокремлено змістовні блоки та занять до кожного з них; визначено структуру та зміст сформованих через тренінг компетенцій; складено сценарний план тренінгу.
Після проведення тренінгу «Комунікативна компетентність і особиста ефективність менеджера з управління персоналу» на підприємстві визначено його ефективність шляхом співставлення результатів анкетування до та після тренінгу.
У четвертому розділі під назвою «Охорона праці та безпеки в надзвичайних ситуаціях» було розраховано соціальну ефективність запропонованого заходу. З даних розрахунків, можна зробити висновок про те, що запровадження заходів значно збільшує продуктивність праці
працівників та зменшує частоту виникнення травматизму та професійних захворювань.
Науково-практична цінність даної роботи полягає в тому, що запропоновані практичні рекомендації створюють основу для розробки програми формування та розвитку комунікативної компетентності менеджеру з управління персоналом підприємства.
Таким чином, можна зазначити, що заходи, запропоновані в дипломному проекті є доцільними для підвищення ефективності функціонування діяльності ХВБУ «Укрбургаз».


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал