Державний вищий навчальний закладСкачати 247.22 Kb.
Дата конвертації09.02.2017
Розмір247.22 Kb.
ТипПротокол
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

Кафедра правового регулювання економіки


МАТЕРІАЛИ


для підготовки до атестації

з науки «Господарське процесуальне право»

для студентів освітнього ступеня «бакалавр»

спеціальності «Правознавство»

денної форми навчання

Затверджено


на засіданні кафедри

правового регулювання економіки

Протокол №12 від 7 квітня 2016 р.

С.І. Шимон

Київ 2016


Програмні питання до атестаційного іспиту з науки

«Господарське процесуальне право»


 1. Порівняйте засоби доказування та докази у господарському процесі.

 2. Порівняйте окрему ухвалу та додаткову ухвалу господарського суду.

 3. Порівняйте дії судді господарського суду на стадії підготовки справи до розгляду та вирішення справи по суті.

 4. Порівняйте письмові та речові докази у господарському процесі.

 5. Порівняйте медіацію та претензійний порядок.

 6. Порівняйте склад та структуру господарського суду.

 7. Порівняйте нововиявлені обставини та нові докази.

 8. Порівняйте процесуальне правонаступництво та заміну неналежного відповідача.

 9. Порівняйте повноваження апеляційної та касаційної інстанції.

 10. Порівняйте судові акти господарських судів.

 11. Порівняйте окрему ухвалу та повідомлення господарського суду

 12. Порівняйте підвідомчість та підсудність справ господарським судам.

 13. Порівняйте роз’яснення рішення, ухвали та виправлення рішення, ухвали.

 14. Порівняйте зупинення провадження у справі та залишення позову без розгляду.

 15. Порівняйте відкладення розгляду справи та перерву в засіданні.

 16. Порівняйте залучення до участі у справі іншого відповідача та заміну неналежного відповідача.

 17. Порівняйте третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги на предмет спору та третіх осіб, які не заявляють самостійні вимоги на предмет спору.

 18. Порівняйте забезпечення позову та запобіжні заходи у господарському процесі.

 19. Порівняйте припинення провадження у справі та зупинення провадження у справі.

 20. Порівняйте припинення провадження у справі та залишення позову без розгляду.

 21. Порівняйте перегляд судових рішень у апеляційному та касаційному порядку.

 22. Порівняйте відмову у прийнятті позовної заяви та повернення позовної заяви.

 23. Історія становлення господарських судів в Україні.

 24. Етапи розвитку господарського судочинства.

 25. Правовий генезис регламентації господарського судочинства.

 26. Правова природа досудового порядку врегулювання господарських спорів та його значення.

 27. Право на звернення до господарського суду.

 28. Поняття господарського процесу.

 29. Предмет господарського процесу.

 30. Стадії господарського процесу.

 31. Господарське процесуальне право та його джерела.

 32. Принципи господарського процесуального права.

 33. Господарські процесуальні правовідносини: об’єкт, суб’єкт, підстави виникнення.

 34. Господарське процесуальне право як юридична наука.

 35. Правовий статус господарського суду в Україні.

 36. Система, склад і структура господарських судів.

 37. Завдання та функції господарських судів.

 38. Повноваження, порядок утворення і діяльності місцевих господарських судів, апеляційних господарських судів, Вищого господарського суду України.

 39. Суддя господарського суду.

 40. Верховний Суд України як вищий орган в системі правосуддя.

 41. Поняття підвідомчості, її значення у господарському судочинстві.

 42. Розмежування спорів між судами загальної юрисдикції.

 43. Підсудність господарських справ.

 44. Види підсудності у господарському процесі.

 45. Передача справ з одного господарського суду до іншого.

 46. Загальна характеристика учасників господарського процесу.

 47. Склад господарського суду.

 48. Суддя, відвід судді господарського суду.

 49. Сторони в господарському процесі.

 50. Процесуальні права та обов’язки сторін.

 51. Участь у справі кількох позивачів та відповідачів.

 52. Процесуальне правонаступництво.

 53. Треті особи, їх процесуальні права та обов’язки.

 54. Участь у господарському процесі прокурора.

 55. Інші особи, які беруть участь у господарському процесі.

 56. Представництво в господарському процесі.

 57. Поняття і види доказів.

 58. Обов’язок доказування і подання доказів в господарському процесі.

 59. Належність і допустимість доказів.

 60. Письмові та речові докази.

 61. Витребування доказів.

 62. Огляд та дослідження письмових та речових доказів у місці їх знаходження.

 63. Пояснення сторін, третіх осіб та осіб, які не є учасниками господарського процесу.

 64. Призначення і проведення експертизи.

 65. Висновок експерта.

 66. Забезпечення доказів.

 67. Запобіжні заходи.

 68. Оцінка доказів господарським судом.

 69. Поняття і види судових витрат.

 70. Судовій збір.

 71. Звільнення від сплати судового збору.

 72. Повернення судового збору.

 73. Поняття витрат, які пов’язані із розглядом справи, їх види.

 74. Відшкодування судових витрат.

 75. Розподіл судових витрат.

 76. Поняття і види процесуальних строків.

 77. Строки, встановлені законом.

 78. Строки визначені господарським судом.

 79. Обчислення строків.

 80. Зупинення процесуальних строків.

 81. Відновлення та продовження процесуальних строків.

 82. Наслідки пропуску процесуального строку.

 83. Позовна форма захисту права в господарському суді.

 84. Поняття та елементи позову.

 85. Право на позов.

 86. Процесуальні засоби захисту відповідача проти позову.

 87. Забезпечення позову.

 88. Об’єднання і роз’єднання кількох позивних вимог.

 89. Порядок пред’явлення позову і наслідки його порушення.

 90. Позовна заява, її форма і зміст.

 91. Виправлення недоліків позовної заяви.

 92. Прийняття позовної заяви і засади до відмови в її прийнятті.

 93. Повернення позовної заяви.

 94. Відзив на позовну заяву.

 95. Пред’явлення зустрічного позову.

 96. Значення підготовки справи до судового розгляду.

 97. Процесуальні дії судді по підготовці справи до розгляду.

 98. Зміст ухвал, що виносить суддя господарського суду в стадії підготовки справи до судового розгляду.

 99. Дії сторін на цій стадії.

 100. Строки розгляду справ.

 101. Порядок ведення засідання.

 102. Відкладення розгляду справи, перерва у засіданні.

 103. Відмова позивача від позову, зменшення або збільшення розміру позовних вимог, визнання позову відповідачем.

 104. Мирова угода.

 105. Зупинення провадження у справі та його поновлення.

 106. Припинення провадження у справі.

 107. Залишення позову без розгляду.

 108. Протокол судового засідання.

 109. Особливості провадження у справах за участю іноземних підприємств і організацій.

 110. Поняття і види господарських судових актів.

 111. Зміст і сутність рішення.

 112. Зміст ухвали.

 113. Види ухвал.

 114. Роз’яснення та виправлення рішення і ухвали.

 115. Постанова: види і зміст.

 116. Сутність і значення апеляційного оскарження.

 117. Право апеляційного оскарження, його суб’єкти.

 118. Строк, порядок подання, форма і зміст апеляційної скарги.

 119. Порушення процесу перегляду судових рішень в апеляційному порядку.

 120. Розгляд справи в апеляційній інстанції.

 121. Повноваження апеляційної інстанції.

 122. Постанова апеляційної інстанції.

 123. Сутність касаційного оскарження.

 124. Право касаційного оскарження, його суб’єкти і об’єкти.

 125. Строк, порядок подання і зміст касаційної скарги.

 126. Порушення процесу перегляду судових рішень у касаційному порядку.

 127. Розгляд справи у касаційної інстанції.

 128. Повноваження касаційної інстанції.

 129. Постанова касаційної інстанції.

 130. Перегляд судових рішень господарського суду Верховним Судом України.

 131. Поняття перегляду судового рішення за нововиявленими обставинами.

 132. Засади перегляду судового рішення за нововиявленими обставинами.

 133. Розгляд заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами.

 134. Оформлення наслідків перегляду судового рішення за нововиявленими обставинами.

 135. Виконання судових рішень господарських судів.

 136. Учасники виконання судових рішень господарських судів.

 137. Поняття і зміст наказу.

 138. Порядок видачі наказу, його дублікату.

 139. Строк для пред’явлення наказу до виконання.

 140. Загальні умови виконання.

 141. Відповідальність за невиконання судового рішення.

 142. Поворот виконання наказу господарського суду та вирішення питання про поворот виконання.

 143. Дії судді на етапі виконання судового рішення.

 144. Інститут банкрутства.

 145. Суб’єкти банкрутства. Учасники процедури банкрутства.

 146. Провадження у справах про банкрутство.

 147. Забезпечення інтересів кредиторів.

 148. Судові процедури щодо боржника.

 149. Розпорядження майном боржника.

 150. Санація.

 151. Ліквідаційна процедура.

 152. Мирова угода.

 153. Припинення провадження у справі про банкрутство.

 154. Особливості процедури банкрутства окремих суб’єктів підприємництва.

Програмні ситуації до атестаційного іспиту з науки

«Господарське процесуальне право»
1. Господарський суд виніс ухвалу про припинення провадження у справі, посилаючись на те, що сторони не подали витребувані докази. Що є підставами припинення провадження у справі? Чи правильно вчинив суд? Чому?

2. У процесі вирішення постійно діючим міжнародним комерційним арбітражем господарського спору, відповідач звернувся із заявою до компетентного органу про відсутність у третейського суду компетенції. Чи має відповідач на це право? Чому?

3. Господарський суд відклав в межах строків, встановлених законодавством, розгляд справи, посилаючись на те, що сторони уклали угоду про передачу даного спору на вирішення третейського суду. Що є підставами відкладення розгляду справи? Чи правильно вчинив суд? Чому?

4. Акціонерне товариство “Файшенспоживгруп” подало позов до Регіонального відділення Фонду державного майна України про визнання частково недійсним договору купівлі продажу майнового комплексу заводу торговельних автоматів. Господарський суд Сумської області ухвалою відмовив в прийнятті позовної заяви з посиланням на пункт 1 частини першої статті 62 ГПК. [Заява не підлягає розгляду у господарському суді, (справа адміністративної юрисдикції та має бути розглянута адміністративним судом)]. Акціонерне товариство подало апеляційну скаргу на ухвалу. Харківський апеляційний господарський суд задовольнив скаргу і скасував ухвалу суду першої інстанції. Чим керувався Господарський суд Сумської області коли виносив свою ухвалу? Чим керувався Харківський апеляційний господарський суд коли виносив свій судовий акт? Який із судів є правий і вірно визначив підвідомчість цієї справи? Чому?

5. Корпоративне підприємство “Агротехмезомшор” звернулося з позовом до Севастопольської міської ради з вимогою про право власності на майно, що знаходиться у м. Севастополі. Позовну заяву було подано до Господарського суду м. Севастополя, той передав справу до іншого господарського суду за підсудністю. Яким чином і з яких підстав відбувається передача справ з одного господарського суду до іншого? Чи є правильними дії суду Господарського суду м. Севастополя? Який господарський суд має розглянути цю справу?

6. Відповідачем за позовом Повного товариства “Творчсвидмол” юридична адреса і фактично місцезнаходження якого є смт. Козелець зі спору про витребування майна з чужого незаконного володіння, що знаходиться у м. Донецьк є Донецька міська рада. Позивач подав позовну заяву до Господарського суду Донецької області. Суд ухвалою відмовив в прийнятті позовної заяви з посиланням на те, що справа подана не за підсудністю.Чи правильно вчинив суд? Чому? Як має вчинити господарський суд у випадку подання позовної заяви з порушенням підсудності? Як має вчинити господарський суд у випадку подання позовної заяви з порушенням підвідомчості?

7. Власниками і членами фермерського господарства “Соняшник” було подружжя Кавенкових. Через три місяці після припинення діяльності фермерського господарства подружжя розлучилося і дружина подала позовну заяву до Господарського суду Кіровоградської області про розподіл майна фермерського господарства, що залишилося неподіленим. Господарський суд Кіровоградської області ухвалою відмовив в прийнятті позовної заяви, посилаючись, що справа не може бути розглянута господарським судам. Хто вчинив вірно громадянка Кавенкова чи господарський суд? Чому? Коли фізична особа може подавати позов до господарського суду?

8. Учасниками фермерського господарства “Ляпонок” є подружжя Власененків, рідні і двоюрідні брати чоловіка та дружини — загалом вісім осіб. Вирішуючи питання про завершення фермерської діяльності учасники не дійшли згоди. Старшій брат чоловіка подав позов про припинення діяльності фермерського господарства до Господарського суду Хмельницької області. Господарський суд Хмельницької області виніс ухвалу про порушення провадження у справі. У відзиві молодший брат дружини заперечував проти позову та зазначав, що суд порушив провадження не за підвідомчістю і тому має залишити позов без розгляду. Чи правомірно вчинив Господарський суд Хмельницької області? Чи вірно зазначив у відзиві молодший брат громадянки Власененко?

9. Акціонерне товариство “Асбелназ” і Товариство з обмеженою відповідальністю “Отаман” уклали договір про поставку Акціонерним товариством “Асбелназ” електронного обладнання Товариству з обмеженою відповідальністю “Отаман”. Товариству з обмеженою відповідальністю протягом трьох днів після отримання електронного обладнання має перерахувати кошти Акціонерному товариству. Також, за домовленістю, певні види електронного обладнання були доставлені до дому для власного користування голові, його заміснику та головному бухгалтеру. Товариство з обмеженою відповідальністю “Отаман” та його працівники своєчасно кошти не сплатили. Акціонерне товариство “Асбелназ” звернулося з позовною заявою до господарського суду з проханням зобов'язати Товариством з обмеженою відповідальністю, його голову, замісника голові та головного бухгалтера сплатити відповіді гроші, а Товариству з обмеженою відповідальністю ще і пеню за прострочену оплату, яка передбачена договором. Господарський суд прийняв позовну заяву в частині вимог щодо Товариства з обмеженою відповідальністю “Отаман”, а в іншій частині щодо вимог до голови, замісника голові та головного бухгалтера відмовив у прийнятті з посиланням на пункт 1 частини першої статті 62 Господарського процесуального кодексу. Чи правильно вчинив господарський суду? Які правила було порушено на думку суду? Як мав діяти господарський суд, коли таке порушення буде встановлено у розгляді справи?

10. Господарський суд Н-ської області відмовив у клопотанні судового експерта про продовження строку розгляду справу у зв'язку з тим, що він не встигає до закінчення строку розгляду справи надати висновок. Відповідач з цим не погодився та оскаржив таке рішення суду до апеляційного господарського суду. Вирішить ситуацію. Дії яких учасників: судового експерта, відповідача, господарського суду є вірними. Що може здійснити господарський суд щодо строку розгляду справу у зв'язку з призначення господарським судом судової експертизи?

11. Господарський суд Н-ської області розглядаючи справу про порушення умов договору перевезення не прийняв відмову позивача від позову та прийняв рішення по суті справі відмовивши у позові частково. Представник третьої особи із самостійними вимогами на предмет спору оскаржив це рішення. Чи має право позивач відмовитись від позову? Чи зобов'язаний суд прийняти таку відмову? Хто може брати участь у господарському процесі через представника? Чи правильно вчинила третя особа із самостійними вимогами на предмет спору ?

12. З позовом про усунення перешкод у користування майном до господарського суду звернулося чотири суб’єкта господарювання (приватні підприємства, торговельні приміщення яких розташовані на одній вулиці), до відповідача (будівельна компанія, що здійснює будівництво біля торговельних приміщень та заважає працювати). При оформленні позову виникли суперечки між позивачами щодо сплати судового збору, проте суд отримавши заяву порушив провадження по справі. Яким чином має здійснюватися сплата судового збору в цьому випадку (в якому розмірі і ким)? Як має діяти господарський суд? До якого бюджету сплачується судовий збір у господарському процесі?

13. У судовому засіданні господарського суду у процесі розгляду справи Товариства з обмеженою відповідальністю “Волтранслаб” до Товариства з обмеженою відповідальністю “Омархзиск” про стягнення оплати за поставлені прибори та сплату неустойки з’ясувався факт недоплати суми судового збору, Позивач уточнив розмір неустойки та збільшив розмір позовних вимог , недоплачену суму судового збору необхідно. Чи може бути продовжено розгляд справи по суті? Яким чином слід діяти господарському суду?

14. Комунальне підприємство звернулося до господарського суду зі скаргою на бездіяльність органів Державної виконавчої служби в порядку статті 121-2 Господарського процесуального кодексу України. Суддя господарського суду повернув скаргу посилаючись на те до скарги не додано підтвердження сплати судового збору. Комунальне підприємство подало апеляційну скаргу на цю ухвалу? Чи правильно вчинив господарський суд? Чи може бути скасована ухвала? Чому? Питання обґрунтуйте.

15. Суб'єкт підприємницької діяльності Юрковий В. Я. подав касаційну скаргу на рішення господарського суду залишеного без змін апеляційним судом. Судове рішення оскаржувалося в частині відстрочення виконання рішення, тому суб'єкт підприємницької діяльності Юрковий В. Я. звернувся з проханням до Вищого господарського суду України про зменшення ставки судового збору з касаційної скарги, посилаючись на те, що апеляційний суд задовольнив аналогічне прохання. Чи правильно вчинив апеляційний суд? Чи може господарський суд зменшити розмір судового збору або звільнити від його сплати?

16. Між ТОВ «Арарат» та ТОВ «Стріла» виник спір про стягнення заборгованості за опротестованим векселем. Представник ТОВ «Арарат» зобов’язує ТОВ «Стріла» вирішити спір в досудовому порядку, керуючись нормами ГПК. Надайте правову консультацію. Чи можна даний спір вирішити шляхом досудового врегулювання спорів? Назвіть випадки на які не поширюється досудове врегулювання спорів.

17. ПАТ «Агріколі» вирішило подати до господарського суду позов щодо неналежного виконання договору поставки зі сторони ТОВ «АВС», ціна позову складає 100 000 грн. Який розмір судового збору необхідно сплатити при подачі даного позову? Які документи необхідно додати до позовної заяви?

18. ПАТ «Зоря» та ПАТ «Світанок» вирішили врегулювати спір в досудовому порядку. ПАТ «Зоря» направило претензію до ПАТ «Світанок». Дана претензія була розглянута у місячний термін, однак ПАТ «Світанок» вирішило повідомити заявника в усному порядку. Вкажіть чи правомірні дії ПАТ «Світанок»? Назвіть, які вимоги встановлені до відповіді на претензію відповідно до ГПК України.

19. Під час розгляду господарського спору між ТОВ «Веселка» та ТОВ «Барвінок» брала участь третя особа, яка згодом була реорганізована шляхом перетворення. Вкажіть, які дії в процесі повинен зробити суддя з приводу реорганізованої третьої особи? Поясніть, що слід розуміти під правонаступництвом?

20. Фірма «Альбатрос» (місто Київ) звернулася з позовом до господарського суду міста Києва щодо неналежного виконання договору з боку заводу «Фрегат» (місто Миколаїв). Суддя господарського суду відмовив у прийнятті позову, про що виніс ухвалу. Чи правомірні дії суду? Які процесуальні дії повинен виконати суд? Охарактеризуйте територіальну підсудність справ господарському суду.
Підсумкове оцінювання за результатами поточної

успішності та екзамену
Оцінювання знань студентів з нормативних навчальних дисциплін здійснюється на основі результатів поточної успішності та екзамену.

Екзамен проводиться у письмовій формі.

На екзамен виносяться вузлові теоретичні питання, задачі, ситуації, завдання, що потребують творчої відповіді та уміння синтезувати набуті знання і застосовувати їх для вирішення практичних задач тощо.

Завдання, що включаються до екзаменаційних білетів є узагальненими, комплексними, потребують творчого підходу при побудові відповіді та уміння синтезувати отримані знання.

Перелік питань, що охоплюють зміст програми науки, критерії оцінювання екзаменаційних завдань визначаються кафедрою, включаються до робочої програми дисципліни та методичних матеріалів щодо змісту та організації СРС, поточного і підсумкового контролю і доводяться до студентів на початку семестру.

Питання екзаменаційних білетів формулюються в межах змісту програми науки.

Результати екзамену оцінюються в діапазоні від 0 до 50 балів включно.

У разі, якщо відповіді студента оцінено менше ніж у 30 балів (до 60 %), він отримує незадовільну оцінку за результатами екзамену, а набрані за екзамен бали не враховуються у загальній підсумковій оцінці.

Загальна підсумкова оцінка з дисципліни складається з суми балів за поточну успішність та за виконання екзаменаційних завдань (за умови, що на екзамені студент набрав не менше 30 балів).Якщо на екзамені студент набрав менше 30 балів, тобто отримав незадовільну оцінку, загальна підсумкова оцінка включає лише оцінку за поточну успішність.
Підсумкове оцінювання знань студентів здійснюється з урахуванням результатів оцінювання поточної роботи в семестрі та результатів письмового іспиту (не менше 30 і не більше 50 і 100 балів відповідно) за 100-бальною системою з подальшим переведенням у 4-бальну та систему ECTS за наступною шкалою:

Оцінка за шкалою, що використовується в КНЕУ


Оцінка за національною шкалою

Оцінка за шкалою ECTS

90-100

відмінно

А


80-89

добре

В

70-79

С

66-69

задовільно

D

60-65

Е

21-59

незадовільно з можливістю повторного складання

FX

0-20

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

F


Критерії оцінювання знань студентів на письмовому іспиті
Екзаменаційний білет містить 5 завдань, кожне з яких оцінюється за шкалою від 0 до 10 балів залежно від рівня знань.
Шкала оцінювання екзаменаційних завдань:

Оцінка за 100-бальною шкалою


РІВЕНЬ ЗНАНЬ

10

відмінний

8

добрий

6

задовільний

0

незадовільний

Критеріями оцінювання кожного із завдань, які виносяться на екзамен, відповідно до Розпорядження декана юридичного факультету від 17.12.2009 р., № 235/09 «Про вдосконалення критеріїв поточного і підсумкового оцінювання знань студентів денної, вечірньої та заочної форм навчання», є:
Рівень знань

Оцінка за 100-бальної шкалою

Критерії оцінки відповіді

Відмінний рівень

10

Відповідь студента:

- містить повний, розгорнутий, правильний виклад матеріалу з поставленого питання;

- демонструє знання основних понять і категорій та взаємозв’язку між ними;

- знання назв і змісту передбачених програмою нормативно-правових актів;

- знання та вірне розуміння змісту правових норм, їх характерних рис та особливостей;

- вміння давати змістовний та логічний аналіз правових норм;

- знання різних наукових концепцій та підходів щодо певної науково-теоретичної чи науково-практичної проблеми, пов’язаної з поставленим питанням;

- здатність робити власні висновки в разі неоднозначності, спірного чи проблемного характеру поставленого питання чи проблеми.Добрий рівень

8

Студент дав досить змістовну відповідь на поставлене питання, але відповідь містить наступні недоліки:

- недостатня повнота, незначні неточності чи прогалини при поясненні того чи іншого аспекту питання;

- містить посилання не на всі основні нормативно-правові акти, що регулюють відповідні суспільні відносини, або ж їх назви та дати прийняття вказані з помилками


Задовільний рівень

6

Студент дав відповідь на поставлене питання, однак допустив суттєві помилки як змістовного характеру, так і при оформлені відповіді на питання, а саме:

- зміст відповіді свідчить про прогалини у знаннях з відповідного питання або ж про невірне розуміння окремих аспектів поставленого питання;

- відповідь не містить взагалі, або має лише загальні посилання на відповідні джерела правового регулювання.

- відповідь викладена недостатньо аргументовано та/або з порушенням правил логіки при поданні матеріалу;

- відповідь не містить аналізу проблемних аспектів поставленого питання, свідчить про недостатню обізнаність з основними науковими теоріями і концепціями, що стосуються відповідного питання;

- у роботі багато грубих орфографічних помилок.Незадовільний рівень

0

Студент взагалі не відповів на питання, або його відповідь є неправильною, тобто містить грубі змістовні помилки щодо принципових аспектів поставленого питання. Аргументація відсутня взагалі або ж є абсолютно безсистемною чи алогічною.


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна:

1. Конституція України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України 1996. - № 30. - Ст. 141.

2. Господарський процесуальний кодекс України від 06.11.1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 6. – Ст. 56.

3. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. // Офіційний вісник України. – 2003. - № 11. – Ст. 461.

4. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. // Офіційний вісник України. – 2003. - № 11. – Ст. 462.

5. Про судовий збір: Закон України від 8.07.2011 р. № 3674-VI // Відомості Верховної Ради України від 06.04.2012 — 2012. - № 14. – Ст. 87.

6. Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом: Закон України від 14.05.1992 р. № 2343-XII // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 31. - Ст. 404.

7. Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 7.07.2010 р. № 2453-VI // Відомості Верховної Ради України. - 2010. - №№ 41-45. - Ст. 529.

8. Про доступ до судових рішень: Закон України від 22.12.2005 р. № 3262-IV // Відомості Верховної Ради України. - 2006. - № 15. - Ст. 128.

9. Про виконавче провадження: Закон України від 21.04.1999 р. № 606-XIV // Відомості Верховної Ради України. – 1999.– № 24.– Ст. 297.

10. Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16.04.1991 р. № 959-XII // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 29. - Ст. 377.

11. Про третейські суди: Закон України від 11.05.2004 р. № 1701-IV // Відомості Верховної Ради України. — 2004. - № 35. – Ст. 412.

12. Про міжнародний комерційний арбітраж: Закон України від 24.02.1994. р. № 4002-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1994.– № 25.– Ст. 198.

13. Про судову експертизу: Закон України від 25.02.1994 р. № 4038-XII // Відомості Верховної Ради України. - 1994. - № 28.

14. Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон України від 05.07.2012 р. № 5076-VI // Відомості Верховної Ради. – 2013. – № 27. – Ст.282.

15. Питання мережі господарських судів України: Указ Президента України від 12.08.2010 р. № 811/2010 // Офіційний вісник України. — 2010. - № 62. - Стор. 14.

16. Про позовну давність у міжнародній купівлі-продажу товарів : Конвенція ООН від 14.06.1974. : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_002.

17. Про порядок вирішення спорів, пов’язаних із здійсненням господарської діяльності : Угода СНД від 20.03.1992. : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/997_076.Судова практика:

1. Про деякі питання підвідомчості і підсудності справ господарським судам: Постанова Пленуму ВГСУ від 24.10.2011 р. № 10 // Вісник господарського судочинства — 2011. - № 6. - Стор. 13.

2. Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції: Постанова Пленуму ВГСУ від 26.12.2011 р., № 18 // Вісник господарського судочинства. — 2012. - № 1. - Стор. 27.

3. Про судове рішення: Постанова Пленуму ВГСУ від 23.03.2012 р. № 6 // Вісник господарського судочинства. — 2012. - № 3. - Стор. 36.

4. Про деякі питання практики застосування розділу XII Господарського процесуального кодексу України: Постанова Пленуму ВГСУ від 17.05.2011 р. № 7 // Вісник господарського судочинства. — 2011. - № 3. - Стор. 23.

5. Про деякі питання практики застосування розділу XII-1 Господарського процесуального кодексу України: Постанова Пленуму ВГСУ від 24.10.2011 р. № 11 // Вісник господарського судочинства. — 2011. - № 6. - Стор. 20.

6. Про деякі питання практики перегляду рішень, ухвал, постанов за нововиявленими обставинами: Постанова Пленуму ВГСУ від 26.12.2011 р. № 17 // Вісник господарського судочинства. — 2012. - № 1. - Стор. 23.

7. Про деякі питання практики виконання рішень, ухвал, постанов господарських судів України: Постанова Пленуму ВГСУ від 17.10.2012 р. № 9 // Вісник господарського судочинства. — 2012. - № 6. - Стор. 39.Наукова та навчально-методична література:

1. Балюк І.А. Господарське процесуальне право: Навч. посіб. / І. А. Балюк. – К.: КНЕУ, 2008. – 224 с.

2. Беляневич В. Е. Науково-практичний коментар господарського процесуального кодексу України. Станом на 1 грудня 2010 р. / В. Е. Беляневич / [За ред. Притики Ю. Д.] - К.: Центр учбової літератури, 2011. - 608 с.

3. Васильєв С. В. Судочинство в господарських судах. Підручник / С. В. Васильєв. - Х.: Еспада, 2013. – 320с.

4. Міжнародне судочинство / К. М. Вітман, О. І. Мельничук, В. І. Муравйов та ін. / Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України / [Ю.С. Шемшученко (заг. ред.)]. – К. : Юридична думка, 2009. – 260 с.

5. Господарське процесуальне право України: Підручник / [За ред. О. І. Харитонової]. – К.: Істина, 2008. – 360 с.

6. Господарські суди України: історичний нарис, портрети, події / [Ред. Д. М. Притика]. – К.: Ін Юре, 2006. – 461 с.

7. Господарський процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар / [Д. М. Притика, Ред. К. К. Гулий]. – 2-ге вид., виправ. і доп. – Харків: Консум, 2002. – 320 с.

8. Господарське процесуальне право України: Підручник [В. Д. Чернадчук, В. В. Сухонос, В. П. Нагребельний, Д. М. Лук’янец]. – 2-ге вид. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2009. – 378 с.

9. Господарське процесуальне право України : Навч. посіб. / [За заг. ред. В. Л. Костюка]. – К.: Ін Юре, 2009. – 220 с.

10. Демченко С. Ф. Господарське процесуальне право: практикум / С. Ф. Демченко. - Київ: Преса України, 2008. - 120 с.

11. Несинова С. В., Воронко B. C., Чебікина Т. Господарське право України. Навч. посіб. / [За заг. ред. С. В. Несиної]. — К.: Центр учбової літератури, 2012.-564с.

12. Світличний О. П. Господарський процес: навч. посіб. / О. П. Світличний. - К.: НУБіП України, 2014. - 299 с

Додаткова:

Наукова та навчально-методична література:

1. Беляневич О. А. Спірні питання вжиття запобіжних заходів у господарському судочинстві / О. А. Беляневич // Судоустрій і судочинство в Україні. – К.: Ін Юре. - 2007. - № 4. - С. 36-42.

2. Беляневич О.А. Про досудове врегулювання господарських спорів / О. А. Беляневич // Вісник господарського судочинства – 2014. – № 2 – C. 253-361.

3. Вечірко І. Господарський суд як суб’єкт процесуальних правовідносин у провадженні у справах про банкрутство // Підприємництво, господарство та право. - К.: Ін Юре. - 2008. - № 6. - С. 21-24.

4. Григор’єва В. Рішення суду як зовнішня форма виразу судження суду / В. Григор’єва // Підприємництво, господарство та право. - К.: Ін Юре. - 2007. - № 12. - С.142-143.

5. Коструба А. В. Правова природа судового рішення в контексті теорії правоприпинення / А. В. Коструба // Вісник господарського судочинства. – 2014. – № 1 – C. 158-163.

6. Міщенко І. Оксамитова революція в юриспруденції. Визначення підсудності в справах з іноземним елементом господарськими судами України / І. Міщенко // Юридичний журнал. - К.: Юстініан. - 2004. - № 4 (22). - С.101-107.

7. Найфлеш В. Поняття та ознаки судового акта господарського суду / В. Найфлеш // Підприємництво, господарство та право. - К.: Ін Юре. - 2008. - № 2. - С.42-45.

8. Ніколенко Л. М. Щодо поняття джерела господарського процесуального права / Л. М. Ніколенко // Підприємництво, господарство та право. - К.: Ін Юре. - 2008. - № 6. - С.17-20.

9. Ніколенко Л. М. Поняття та функції принципів господарського процесуального права / Л. М. Ніколенко // Часопис Київського університету права. - К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. - 2008. - № 4. - С. 118-121.

10. Ніколенко Л. М. Поняття судових доказів у господарському процесі / Л. М. Ніколенко // Право України. - 2003. - № 9. - С. 48-51.

11. Новицкий В. Встречный иск: понятие и существенные признаки / В. Новицкий // Підприємництво, господарство та право. - К.: Ін Юре. - 2006. - № 5. - С.60-65.

12. Суховий В. В. Про деякі питання звільнення від доказування обставин у процесуальному законодавстві України та зарубіжних країн / В. В. Суховий // Вісник господарського судочинства. – 2014. – № 1 – C. 89-94.

13. Павленко Д. Добросовісність сторін як принцип господарського процесуального права / Д. Павленко // Юридичний журнал. - К.: Юстініан. - 2005. - № 5(35). - С.118-124.

14. Степанова Т. Сутність апеляційного оскарження та право на апеляцію / Т. Степанова // Підприємництво, господарство та право. - К.: Ін Юре. - 2008. - № 2. - С.39-41.

15. Стратієнко Л. В. Особливості нормативно-правового регулювання діяльності та функціонування господарських судів України / Л. В. Стратієнко // Форум права. – 2013. – № 1. – С. 968 – 975.

16. Татьков В. І. Ефективне виконання рішень господарських судів: складова права на справедливий суд і тенденція розвитку господарського процесу / В. І. Татьков // Економіка та право. – 2013. – № 2. – С. 40 – 46.

17. Татьков В. І. Принцип спеціалізації як критерій розмежування судових юрисдикцій / В. І. Татьков // Вісник Національної академії правових наук України. – 2013. – № 2. – С. 185 – 192.

18. Чапля О. Щодо поняття учасників господарського процесу / О. Чапля // Підприємництво, господарство та право. - К.: Ін Юре. - 2005. - № 2. - С.134-136.

19. Штогун С. Як змінити судочинство? Реформа судової системи очима судді у відставці / С. Штогун // Юридичний Вісник України. – 2014. – № 16. – С. 5-7.20. Юревич І. В. Організаційні проблеми реалізації єдності судової системи / І. В. Юревич // Право і безпека. – 2013. – № 2. – С. 59 – 64.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал