Державний стандарт професійно технічної освіти дспто 6131. А. 01. 50 2016Сторінка3/4
Дата конвертації19.12.2016
Розмір0.86 Mb.
ТипДержавний стандарт
1   2   3   4

Практичні роботи:


1. Робота з установчими документами обслуговуючих кооперативів (Установчий договір, Статут тощо).

2. Робота з оформлення фінансових звітів, використання цінних паперів та документів на одержання кредитів.


Тема 3. Фінансове забезпечення господарської діяльності підприємця

Значення фінансового забезпечення підприємництва. Визначення потреб сільськогосподарського підприємства у фінансах. Основні види фінансування підприємницької діяльності. Зовнішнє і внутрішнє кредитування.

Практична робота


  1. Практичне визначення потреб сільськогосподарського підприємства у фінансах.


Тема 4. Маркетингова діяльність в агробізнесі. Управління ризиком і страхуванням

Суть, принципи й методи маркетингу. Управління маркетингом. Стратегія й планування маркетингової діяльності в сільськогосподарському виробництві.

Розробка товарів. Методи і засоби поширення товарів.

Цінова політика та методи встановлення цін на товари.

Формування попиту й стимулювання збуту. Управління рухом і збутом товарів.

Технології просування на ринку продовольчих і непродовольчих товарів. Технології просування на ринку сервісних послуг у формуваннях агропромислового комплексу України.

Поняття комерційного ризику. Обов'язок підприємця ризикувати. Ризик як стимул ефективної діяльності підприємців.

Страхування як метод зниження ризику. Основні принципи страхування. Страхування від стихійного лиха. Види транспортного страхування. Компенсаційне страхування, соціальне та інші види страхування в бізнесі.

Ризики, не пов'язані зі страхуванням. Неоптимальний розподіл ресурсів. Зміна смаків клієнтів і дії конкурентів. Незадоволення. Фінансовий ризик. Помилки менеджерів. Коливання цін, рівня прибутку. Помилки у виборі проектів. Непередбачені зміни у сфері бізнесу. Зменшення ризику в результаті вдосконалення менеджменту.

Практична робота


  1. Робота з методами оцінки товарів, встановленням цін.


Тема 5. Планування підприємницької діяльності, зміст бізнес-плану

Вибір сфери бізнесу. Узгодження сфери діяльності й власних здібностей. Визначення форми підприємництва. Пошук власного місця на ринку. Пошук фінансових ресурсів.

Бізнес-план фермера. Стратегічне планування на підготовчій стадії. Зовнішній і внутрішній аналіз. Визначення цілі діяльності сільськогосподарського підприємства. Аналіз стратегічних альтернатив і вибір стратегії.

Зміст бізнес-плану, його структура й логіка розробки: титульний лист, зміст, резюме. Галузь господарства і вид продукції чи послуг. Оцінка ринку збуту. Маркетинг-план. Виробничий план. Організаційний план. Оцінка ризику й страхування. Фінансовий план. Додатки, висновки, пропозиції.


Практична робота


  1. Робота з бізнес-планом. Участь у складанні бізнес-плану (тематика планування визначається в залежності від особливостей професійної направленості фахівців).


Тема 6. Оподаткування в агропромисловому комплексі

Аналіз оподаткування в агропромисловому комплексі.Контроль агросектору, порядок заповнення податкової звітності. Типова навчальна програма з предмета

«Технології виробництва, зберігання й переробки сільськогосподарської продукції у фермерському господарстві»


з/п

Теми

Кількість годин


усього

з них на лабораторно-практичні роботи

1

Технології вирощування, зберігання й переробки зернових культур

8

2

2

Технології вирощування, зберігання й переробки круп'яних і зернобобових культур

8

2

3

Технології виробництва й зберігання кормів

8

2

4

Технології вирощування, зберігання й переробки технічних культур

8

2

5

Технології вирощування, зберігання й переробки овочевих культур і картоплі

10

6

6

Технології вирощування, зберігання й переробки плодів і ягід

10

6

7

Технології виробництва яловичини

7

4

8

Технології виробництва свинини

7

4

9

Технології виробництва, первинної обробки молока

12

4

10

Технології виробництва, переробки продукції птахівництва

12

4
Усього годин

90

36


Тема 1. Технології вирощування, зберігання й переробки зернових культур

Організація вирощування зернових культур. Агротехнiчнi вимоги до вирощування зернових культур. Якість посівного матеріалу і його вплив на врожайність.

Основнi технологiчнi процеси й операцiї з вирощування зернових культур. Методи захисту рослин від шкідників, хвороб та бур'янів. Способи застосування органічних та мінеральних добрив, пестицидів, регуляторів росту рослин.

Організація виpощування зеpнових культур за iнтенсивною технологiєю, боpотьба з втpатами, контpоль за якiстю виконання pобiт.

Технології первинної обробки, переробки й зберігання зернових культур.

Продукти переробки зернових культур, їхзберігання.Лабораторно-практична робота

    1. Вивчення технологій вирощування, зберігання й переробки зернових культур.

Тема 2. Технології вирощування, зберігання й переробки круп’яних і зернобобових культур

Організація вирощування круп’яних і зернобобових культур. Агротехнiчнi вимоги до вирощування круп’яних і зернобобових культур. Якість посівного матеріалу і його вплив на врожайність.

Основнi технологiчнi процеси й операцiї з вирощування круп’яних і зернобобових культур. Методи захисту рослин від шкідників, хвороб та бур'янів. Способи застосування органічних та мінеральних добрив, пестицидів, регуляторів росту рослин.

Організація виpощування круп’яних і зернобобових культур за iнтенсивною технологiєю, боpотьба з втpатами, контpоль за якiстю виконання pобiт.

Технології первинної обробки, переробки й зберігання круп’яних і зернобобових культур.

Продукти переробки круп’яних і зернобобових культур, їх зберігання.Лабораторно-практична робота

1. Вивчення технологій вирощування, зберігання й переробки круп’яних і зернобобових культур.


Тема 3. Технології виробництва й зберігання кормів

Основнi технологiчнi процеси й операцiї з виробництва й зберігання кормів.

Корми рослинного походження. Основні види рослинних кормів: грубі (сіно, солома, сінаж, трав’яне і сінне борошно); соковиті (зелена маса, силос, комбісилос, коренебульбоплоди); залишки технічних виробництв (жом свіжий, кислий, сухий, мезга картопляна і кукурудзяна, барда, кормова патока, макуха і шрот); концентровані (зерно злакових і бобових культур, плющене або подрібнене) та ін..

Оцінка поживності кормів. Технологія приготування сіна, сінажу, силосу. Хімічне консервування кормів. Приготування кормів штучним сушінням. Підготовка кормів до згодовування. Комбікорми і кормові добавки. Вплив нітратів, масляної кислоти, мінотоксин тощо на якість кормів.

Технологія виробництва та зберігання кормів для годівлі великої рогатої худоби.

Технологія виробництва та зберігання кормів для годівлі свиней.

Технологія виробництва та зберігання кормів для годівлі птиці.

Лабораторно-практична робота

1. Оцінки поживності кормів.


Тема 4. Технології вирощування, зберігання й переробки технічних культур

Організація вирощування технічних культур. Агротехнiчнi вимоги до вирощування технічних культур. Якість посівного матеріалу і його вплив на врожайність.

Основнi технологiчнi процеси й операцiї з вирощування технічних культур. Методи захисту рослин від шкідників, хвороб та бур'янів. Способи застосування органічних та мінеральних добрив, пестицидів, регуляторів росту рослин.

Організація виpощування технічних культур за iнтенсивною технологiєю, боpотьба з втpатами, контpоль за якiстю виконання pобiт.

Технології первинної обробки, переробки й зберігання технічних культур.

Продукти переробки технічних культур, їх зберігання.Лабораторно-практична робота

1. Вивчення технологій вирощування, зберігання й переробки технічних культур.


Тема 5. Технології вирощування, зберігання й переробки овочевих культур і картоплі

Організація вирощування овочевих культур і картоплі. Агротехнiчнi вимоги до вирощування овочевих культур. Якість посадочного та посівного матеріалу і його вплив на врожайність.

Основнi технологiчнi процеси й операцiї з вирощування овочевих культур і картоплі. Методи захисту рослин від шкідників, хвороб та бур'янів. Способи застосування органічних та мінеральних добрив, пестицидів, регуляторів росту овочевих культур.

Організація виpощування овочевих культур і картоплі за iнтенсивною технологiєю, боpотьба з втpатами, контpоль за якiстю виконання pобiт.

Технології первинної обробки, переробки й зберігання овочевих культур і картоплі. Овочесховища.

Продукти переробки овочевих культур і картоплі, їх зберігання.Лабораторно-практична робота

1. Вивчення технологій вирощування, зберігання й переробки овочевих культур і картоплі.


Тема 6. Технології вирощування, зберігання й переробки плодів і ягід

Організація вирощування плодів і ягід. Агротехнiчнi вимоги до вирощування плодів і ягід. Якість посадочного матеріалу і його вплив на врожайність. Основнi технологiчнi процеси й операцiї з вирощування плодів і ягід. Краплинне зрошення. Методи захисту рослин від шкідників, хвороб.

Організація виpощування плодів і ягід за iнтенсивною технологiєю, боpотьба з втpатами, контpоль за якiстю виконання pобiт.

Технології первинної обробки, переробки й зберігання плодів і ягід.

Продукти переробки плодів і ягід, їх зберігання, в т.ч. у фруктосховищах (шокова заморозка).

Лабораторно-практична робота

1. Вивчення технологій вирощування, зберігання й переробки плодів і ягід.


Тема 7. Технології виробництва яловичини

Спеціалізовані м’ясні та м'ясо-молочні породи великої рогатої худоби, їх характеристика.

Морфологічний склад туш великої рогатої худоби у різні вікові періоди, хімічний склад і калорійність м’яса яловичини. Показники м’ясної продуктивності (жива маса, середньодобовий приріст, забійна маса, забійний вихід, вгодованість). Чинники, що впливають на кількісні і якісні показники виробництва яловичини (умови годівлі, догляду та утримання, жива маса, порода, конституція, екстер’єр, вгодованість).

Вирощування молодняка м’ясних і комбінованих порід у молочний період. Умови отримання здорових телят. Підготовка корів до отелення та проведення його. Вирощування телят у молозивний період. Годівля і утримання телят у молочний період. Норми потреби у поживних речовинах молодняку у молочний період. Схеми годівлі телят за періодами росту. Використання замінників незбираного молока (ЗНМ) і витрачання інших видів кормів на спеціалізованих фермах. Підсисний метод вирощування.

Вирощування молодняка на м’ясо у післямолочний період. Норми годівлі при інтенсивному вирощуванні молодняка у цей період. Оптимальні строки дорощування. Раціон годівлі для молодняка на дорощуванні.

Дорощування та заключна відгодівля молодняку великої рогатої худоби. Рецептура білково-мінерально-вітамінної добавки. Технологія годівлі і утримання молодняка на дорощуванні та відгодівлі.

Організація кормової бази при виробництві яловичини. Вирощування та відгодівля худоби з використанням соковитих і зелених кормів, відходів харчової промисловості (жому, барди). Особливості відгодівлі дорослої худоби.

Нагул худоби. Формування стад для вирощування і нагулу молодняку, пасовищний період. Організація загінного випасання, підгодівлі та водопою при вирощуванні молодняку в літній період.

Використання домішок, преміксів і біологічно активних речовин для стимуляції приростів та профілактики захворювань відгодівельного молока.

Використання бугаїв м’ясних порід для схрещування з низькопродуктивною худобою молочних порід для одержання і відгодівлі молодняку.

Підготовка худоби до забою, організація транспортування, та забій худоби в господарстві.

Лабораторно-практичні роботи

1. Схеми випоювання телят. Відгодівля великої рогатої худоби різними видами.

2. Зважування і нумерація великої рогатої худоби різними способами.
Тема 8. Технології виробництва свинини

Біологічні особливості свиней, їх відмінності від інших сільськогосподарських тварин.

Породи свиней.

Утримання свиней. Типи свинарників, їх характеристика. Літні приміщення. Утримання кнурів. Утримання поросних і підсисних свиноматок. Техніка проведення опоросу, виживання поросят.

Годівля свиней. Типи годівлі. Раціони годівлі кнурів, поросних і підсисних свиноматок, молодняку свиней. Раціони для м’ясної, беконної відгодівлі свиней, відгодівлі до жирних кондицій.

Відтворення поголів’я стада свиней.

Зоотехнічний і племінний облік у свинарстві. Мічення свиней. Оцінка та відбір кнурів та свиноматок. Підбір у свинарстві.

Лабораторно-практичні роботи

1.Складання раціону для свиней на відгодівлі.

2. Мічення свиней. Ведення племінних карток. Підбір кнурів та свиноматок при відтворенні стада свиней.
Тема 9. Технології виробництва та первинної обробки молока

Молоко, його значення в харчуванні людини. Чинники, що впливають на надій і склад молока: порода, вік, умови годівлі, догляду та утримання, стадія лактації, жива маса корів, жива маса при першому отеленні, тривалість сухостійного і сервіс-періодів, сезон отелення, спосіб, частота і техніка доїння, роздоювання.

Показники, що характеризують молочну продуктивність. Організація обліку і контроль показників молочної продуктивності. Молочні та комбіновані породи великої рогатої худоби. Технологія вирощування ремонтного молодняку молочного напрямку продуктивності. Умови одержання здорових, здатних до інтенсивного росту і розвитку телят. Технологія вирощування ремонтного молодняку за періодами росту.

Схеми годівлі телят до шестимісячного віку. Використання замінників молока.

Системи і способи утримання молодняку у різні вікові періоди. Годівля, утримання та підготовка до отелення нетелей.

Типи ферм з виробництва молока.

Годівля корів різного фізіологічного стану продуктивності та віку. Організація годівлі і утримання корів у весняно-літній період. Потоково-цехова система виробництва молока.

Організація технологічного процесу при виробництві та первинній обробці молока в умовах фермерських господарств.Лабораторно-практичні роботи

1.Ознайомлення з методикою визначення показників молочної продукції.

2.Складання раціону годівлі дійних корів.
Тема 10. Технології виробництва, переробки продукції птахівництва

Біологічні особливості сільськогосподарської птиці. Продуктивність птиці: яєчний та м’ясний напрями. Породи сільськогосподарської птиці.

Розведення птиці. Годівля сільськогосподарської птиці.

Утримання птиці. Пташники, їх види.

Виробництво харчових яєць, їх сортування.

Виробництво м’яса птиці. Забій птиці та обробка тушок.Технологія переробки продукції птахівництва та оцінка її переробки.

Лабораторно-практичні роботи

  1. Визначення порід сільськогосподарської птиці.

  2. Визначення норм годівлі сільськогосподарської птиці.

Типова навчальна програма з предмета

«Механізація виробництва, зберігання й переробки сільськогосподарської продукції у фермерському господарстві»


з/п

Теми

Кількість годин


усього

з них на лабораторно-практичні роботи

1

Механізація вирощування, зберігання й переробки зернових культур

12

6

2

Механізація вирощування, зберігання й переробки круп'яних і зернобобових культур

8

4

3

Механізація виробництва й зберігання кормів

8

4

4

Механізація вирощування, зберігання й переробки технічних культур

12

6

5

Механізація вирощування, зберігання й переробки овочевих культур і картоплі

16

10

6

Механізація вирощування, зберігання й переробки плодів і ягід

15

10

7

Механізація виробництва яловичини і свинини

16

10

8

Механізація виробництва, первинної обробки молока

12

10

9

Механізація виробництва, переробки продукції птахівництва

6

4
Усього годин

105

64


Тема 1. Механізація вирощування, зберігання й переробки зернових культур

Забезпечення механізації основних технологiчних процесів i операцiй із вирощування зернових культур. Комплекси машин для виpощування зеpнових культур за iнтенсивною технологією. Технічне обслуговування машин і механізмів.

Механізація первинної обробки й зберігання зернових культур. Основні машини і механізми, їх технічне обслуговування.

Механізація й автоматизація переробки зернових культур. Технічне обслуговування машин і механізмів.

Новітня техніка для механізації вирощування, зберігання й переробки зернових культур у фермерському господарстві, її раціональне використання.

Лабораторно-практична робота

1. Вивчення комплексу машин і механізмів для механізації вирощування, зберігання й переробки зернових культур.


Тема 2. Механізація вирощування, зберігання й переробки круп'яних і зернобобових культур

Забезпечення механізації основних технологiчних процесів i операцiй з вирощування круп'яних і зернобобових культур. Комплекси машин для виpощування круп'яних і зернобобових культур за iнтенсивною технологiєю. Технічне обслуговування машин і механізмів.

Механізація первинної обробки й зберігання круп'яних і зернобобових культур. Основні машини і механізми, їх технічне обслуговування.

Механізація й автоматизація переробки круп'яних і зернобобових культур. Технічне обслуговування машин і механізмів.

Новітня техніка для механізації вирощування, зберігання й переробки круп'яних і зернобобових культур у фермерському господарстві, її раціональне використання.

Лабораторно-практична робота

1. Вивчення комплексу машин і механізмів для механізації вирощування, зберігання й переробки круп'яних і зернобобових культур.


Тема 3. Механізація виробництва й зберігання кормів

Забезпечення механізації основних технологiчних процесів i операцiй з виробництва й зберігання кормів. Комплекси машин для виробництва й зберігання кормів, їх технічне обслуговування.

Механізація первинної обробки кормів. Основні машини і механізми, їх технічне обслуговування.

Механізація й автоматизація виробництва й зберігання кормів. Технічне обслуговування машин і механізмів.

Новітня техніка для механізації виробництва й зберігання кормів у фермерському господарстві, її раціональне використання.

Лабораторно-практична робота

1. Вивчення комплексу машин і механізмів для механізації виробництва й зберігання кормів.


Тема 4. Механізація вирощування, зберігання й переробки технічних культур

Забезпечення механізації основних технологiчних процесів i операцiй з вирощування технічних культур. Комплекси машин для виpощування технічних культур за iнтенсивною технологiєю. Технічне обслуговування машин і механізмів.

Механізація первинної обробки й зберігання технічних культур. Основні машини і механізми, їх технічне обслуговування.

Механізація й автоматизація переробки технічних культур. Технічне обслуговування машин і механізмів.

Новітня техніка для механізації вирощування, зберігання й переробки технічних культур у фермерському господарстві, її раціональне використання.

Лабораторно-практична робота

1. Вивчення комплексу машин і механізмів для механізації вирощування, зберігання й переробки технічних культур.Тема 5. Механізація вирощування, зберігання й переробки овочевих культур і картоплі

Забезпечення механізації основних технологiчних процесів i операцiй з вирощування овочевих культур і картоплі. Комплекси машин для виpощування овочевих культур і картоплі за iнтенсивною технологiєю. Технічне обслуговування машин і механізмів.

Механізація первинної обробки й зберігання овочевих культур і картоплі. Основні машини і механізми, їх технічне обслуговування.

Механізація й автоматизація переробки овочевих культур і картоплі. Технічне обслуговування машин і механізмів.

Новітня техніка для механізації вирощування, зберігання й переробки овочевих культур і картоплі у фермерському господарстві, її раціональне використання.

Лабораторно-практична робота


      1. Вивчення комплексу машин і механізмів для механізації вирощування, зберігання й переробки овочевих культур і картоплі.


Тема 6. Механізація вирощування, зберігання й переробки плодів і ягід

Забезпечення механізації основних технологiчних процесів i операцiй з вирощування плодів і ягід. Комплекси машин для виpощування плодів і ягід за iнтенсивною технологiєю. Системи краплинного зрошення. Технічне обслуговування машин і механізмів.

Механізація первинної обробки й зберігання плодів і ягід. Основні машини і механізми, їх технічне обслуговування.

Механізація й автоматизація переробки плодів і ягід. Технічне обслуговування машин і механізмів.

Новітня техніка для механізації вирощування, зберігання й переробки плодів і ягід у фермерському господарстві, її раціональне використання.

Лабораторно-практична робота

1. Вивчення комплексу машин і механізмів для механізації вирощування, зберігання й переробки плодів і ягід.


Тема 7. Механізація виробництва яловичини і свинини

Забезпечення механізації основних технологiчних процесів i операцiй із виробництва яловичини і свинини. Комплекси машин і механізмів для механізації виробництва яловичини і свинини, їх технічне обслуговування, раціональне використання.Лабораторно-практична робота

1. Вивчення комплексу машин і механізмів для механізації виробництва яловичини і свинини.


Тема 8. Механізація виробництва, первинної обробки молока

Забезпечення механізації основних технологiчних процесів i операцiй із виробництва, первинної обробки молока. Комплекси машин для виробництва, первинної обробки молока, їх технічне обслуговування, раціональне використання.Лабораторно-практична робота

1. Вивчення комплексу машин і механізмів для механізації виробництва, первинної обробки молока.


Тема 9. Механізація виробництва, переробки продукції птахівництва

Забезпечення механізації основних технологiчних процесів i операцiй із виробництва продукції птахівництва. Комплекси машин для виpобництва продукції птахівництва, їх технічне обслуговування, раціональне використання.

Механізація й автоматизація переробки продукції птахівництва. Технічне обслуговування машин і механізмів.

Лабораторно-практична робота

1. Вивчення комплексу машин і механізмів для механізації виробництва, переробки продукції птахівництва.Типова навчальна програма з предмета

«Охорона праці»


з/п

Теми

Кількість годин


усього

з них на лабораторно-практичні роботи

1

Правові та організаційні основи охорони праці

2
2

Основи безпеки праці у галузі сільського господарства. Загальні відомості про потенціал небезпек. Психологія безпеки праці. Організація роботи з охорони праці

5
3

Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва і вибухозахист

2
4

Основи електробезпеки

2
5

Основи гігієни праці та виробничої санітарії. Медичні огляди

2
6

Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках

2Усього годин

15

Тема 1. Правові та організаційні основи охорони праці

Зміст поняття "охорона праці", соціально-економічне значення охорони праці. Мета і завдання предмета "Охорона прані", обсяг, зміст і порядок його вивчення. Додаткові вимоги щодо вивчення предмета при підготовці робітників для виконання робіт з підвищеною небезпекою.

Основні законодавчі акти з охорони праці та безпечної діяльності підприємств: Конституція України, Закон України "Про охорону праці", Кодекс законів про працю України, Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності", Кодекс цивільного захисту України, Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", Кодекс України про адміністративні правопорушення.

Основні нормативно-правові акти з охорони праці. Право громадян на охорону праці при укладанні трудового договору. Правила внутрішнього трудового розпорядку. Тривалість робочого дня працівників. Колективний договір, його укладання і виконання. Права працівників на охорону праці під час роботи на підприємстві, на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці. Охорона праці жінок і неповнолітніх. Відповідальність за порушення законодавства про праці, охорону праці, нормативно-правових актів з охорони праці.

Державне управління охороною праці. Соціальна політика щодо атестації робочих місць за умовами праці на відповідність вимогам нормативно-правових актів з охорони праці.

Державний нагляд за охороною праці. Органи державного нагляду за охороною праці. Громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці, повноваження і права профспілок та уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці.

Проведення інструктажів з охорони праці. Типове положення про порядок навчання і перевірку знань з питань охорони праці, яке встановлює порядок і види інструктажів з охорони праці, форми перевірки знань працівників і посадових осіб.

Вимоги нормативно-правових актів з охорони праці щодо безпечного проведення навчання в навчальних, навчально-виробничих приміщеннях навчальних закладів та безпечного проведення робіт із застосуванням засобів праці на виробництві відповідної галузі під час виробничої практики.

Основні завдання охорони праці: створення системи правових, соціально-економічнихорганізаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я і працездатності людини в процесі трудової діяльності, зниження та усунення небезпечних і шкідливих виробничих факторів, створення ефективних засобів захисту працівників.

Поняття про виробничий і побутовий травматизм і профзахворювання. Нещасні випадки, пов'язані з працею на виробництві і побутові. Безпека праці і здоровий спосіб життя. Алкоголізм і виробнича безпека. Професійні захворювання і професійні отруєння. Основні причини травматизму і професійних захворювань на виробництві. Основні заходи запобігання травматизму та захворювання на виробництві: організаційні, технічні, санітарно-виробничі, лікувально-профілактичні. Загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасних випадків і професійних захворювань. Соціальна і медична реабілітація працівників. Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків на виробництві, професійних захворювань і отруєнь.


Тема 2. Основи безпеки праці у сільськогосподарській галузі. Загальні відомості про потенціал небезпеки. Організація роботи з охорони праці

Загальні питання безпечного ведення робіт у галузі. Перелік робіт з підвищеною небезпекою в галузі для проведення яких потрібне спеціальне навчання і перевірка знань з охорони праці.

Основні небезпеки при проведенні сільськогосподарських робіт. Роботи з підвищеною небезпекою в сільськогосподарській галузі.

Вимоги до персоналу, який експлуатує та обслуговує сільськогосподарську техніку. Вимоги безпеки до організації робочого місця фермера. Вимоги безпеки під час виконаннямеханізованих, кінно-ручних та ручних робіт у виробництві сільськогосподарської продукції. Правила безпеки під час організації проведення робіт та технічного обслуговування сільськогосподарських машин та механізмів. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях.

Захист від дії хімічних і біологічних чинників Зони безпеки та їх огородження. Світлова і звукова сигналізація. Попереджувальні надписи, сигнальні фарбування. Знаки безпеки.

Засоби колективного та індивідуального захисту від небезпечних і шкідливих виробничих факторів у галузі. Спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту. Захист від шуму, пилу, газу, вібрацій, несприятливих метеорологічних умов. Мікроклімат виробничих приміщень. Прилади контролю безпечних умов праці, порядок їх використання.

Правила та заходи щодо попередження нещасних випадків і аварій. Вимоги безпеки у навчальних, навчально-виробничих приміщеннях навчальних закладів.

Фізіологічна та психологічна основа трудового процесу (безумовні та умовні рефлекси, їх вплив на безпеку праці).

Психологія безпеки праці. Пристосування людини до навколишніх умов в процесі праці (почуття, сприймання, увага, пам'ять, уява, емоції) та їх вплив на безпеку праці.

Психофізичні фактори умов праці (промислова естетика, ритм і темп роботи, виробнича гімнастика, кімнати психологічного розвантаження) та їх вплив на безпеку праці.

Вимоги нормативно-правових актів про охорону праці щодо безпеки виробничих процесів, обладнання, будівель і споруд.

Організація роботи з охорони праці. Організація ведення робіт з підвищеною небезпекою або таких, де є потреба в професійному доборі.

Запобігання виникненню аварій техногенного характеру. План евакуації з приміщень уразі аварії.
Тема 3. Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека і вибухозахист виробництва

Характерні причини виникнення пожеж: порушення правил використання відкритого вогню і електричної енергії, експлуатація непідготовленої техніки в пожежонебезпечних місцях; порушення правил використання опалювальних систем, електронагрівальних приладів, відсутність захисту від блискавки, дитячі пустощі. Пожежонебезпечні властивості речовин.

Організаційні та технічні протипожежні заходи. Пожежна сигналізація.

Горіння речовин і способи його припинення. Умови горіння. Спалах, загоряння, самозагоряння, горіння, тління. Легкозаймисті і горючі рідини. Займисті, важкозаймисті і незаймисті речовини, матеріали та конструкції. Поняття вогнестійкості.

Вогнегасильні речовини та матеріали: рідина, піна, вуглекислота, пісок, покривала, їх вогнегасильні властивості. Протипожежна техніка: спец-автомашини, авто- та мотопомпи, спецустановки, вогнегасники, ручний протипожежний інструмент, їх призначення, будова, використання на пожежі. Особливості гасіння пожежі на об'єктах галузі сільського господарства.

Організація пожежної охорони у галузі сільського господарства.

Стан та динаміка аварійності в світовій індустрії. Аналіз найвідоміших промислових аварій, пов'язаних з викидами, вибухами та пожежами хімічних речовин. Загальні закономірності залежності масштабів руйнування і наслідків аварій від масштабу, фізико-хімічних властивостей і параметрів пальних речовин, що використовуються у технологічній системі.

Теоретичні основи механізму горіння та вибуху. Особливості горіння та вибуху в апаратурі, виробничому приміщенні, газових викидів у незамкнутому просторі. Механізм горіння аерозолів.

Параметри і властивості, що характеризують вибухонебезпеку середовища.

Кількісні показники вибухів, що характеризують масштаби руйнування і тяжкість наслідків.

Основні характеристики вибухонебезпеки хіміко-технологічних процесів; показники рівня руйнування промислових об'єктів.

Вибір .засобів контролю, управління і протиаварійного захисту (ПАЗ).

Обґрунтування вибору енергозабезпечення (енергостійкості) систем контролю управління і ПАЗ з урахуванням характеру технологічного процесу і енергетичного потенціалу об'єкту.

Запобігання аварійній розгерметизації технологічних систем, загоряння аварійних викидів.

Вимоги щодо професійного відбору та навчання персоналу для виробництв підвищеної вибухонебезпеки.
Тема 4. Основи електробезпеки

Електрика промислова, статична і атмосферна.

Особливості ураження електричним струмом. Вплив електричного струму на організм людини. Електричні травми, їх види. Фактори, що впливають на ступінь ураження людини електрикою: величина напруги, частота струму, шлях і тривалість дії, фізичний стан людини, вологість повітря. Безпечні методи звільнення потерпілого від дії електричного струму.

Загальні відомості про 4-провідну електричну мережу живлення. Фазова та лінійна напруги. Електричний потенціал Землі. Електрична напруга доторкання.

Класифікація виробничих приміщень відносно небезпеки ураження працівників електричним струмом.

Допуск до роботи з електрикою і електрифікованими машинами. Колективні та індивідуальні засоби захисту в електроустановках. Попереджувальні написи, плакати та пристрої, ізолювальні прилади. Занулення та захисне заземлення, їх призначення. Робота з переносними електросвітильниками.

Правила роботи на електронно-обчислювальних машинах і персональних комп'ютерах.

Захист від статичної електрики. Захист будівель та споруд від блискавки. Правила поведінки під час грози.


Тема 5. Основи гігієни праці та виробничої санітарії. Медичні огляди

Поняття про виробничу санітарію як систему організаційних, гігієнічних та


санітарно-технічних заходів. Шкідливі виробничі фактори (шум, вібрація, іонізуючі випромінювання тощо), основні шкідливі речовини, їх вплив на організм людини. Лікувально-профілактичне харчування.

Фізіологія праці. Чергування праці і відпочинку. Виробнича гімнастика. Дотримання норм піднімання і переміщення важких речей неповнолітніми і жінками.

Основні гігієнічні особливості праці за професією.

Вимоги до опалення, вентиляції та кондиціонування повітря у виробничих, навчальних та побутових приміщеннях. Правила експлуатації систем опалення та вентиляції.

Види освітлення. Природне освітлення. Штучне освітлення: робоче та аварійне. Правила експлуатації освітлення.

Санітарно-побутове забезпечення працівників.

Щорічні медичні огляди неповнолітніх працівників, осіб віком до 21-го року.
Тема 6. Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках

Основи анатомії людини.

Послідовність, принципи і засоби надання першої медичної допомоги. Дії у важких випадках. Основні принципи надання першої допомоги: правильність, доцільність дії, швидкість, рішучість, спокій.

Засоби надання першої медичної допомоги. Медична аптечка, її склад, призначення, правила користування.

Перша медична допомога при запорошуванні очей, пораненнях, вивихах, переломах. Припинення кровотечі з рани, носа, вуха, легенів, стравоходу. Надання першої медичної допомоги при знепритомності (втраті свідомості), шоку, тепловому та сонячному ударах, опіку, обмороженні.

Перша допомога при ударах, вивихах, переломах, розтягненні зв’язок.

Види електротравм. Правила надання першої допомоги при ураженні електричним струмом.

Опіки, їх класифікація. Перша допомога при хімічних і термічних опіках, опіку очей.

Ознаки отруєння і перша допомога потерпілому. Способи надання допомоги при отруєнні чадним газом, алкоголем, нікотином.

Способи реанімації. Штучне дихання способом “з рота в рот” чи “з носа в ніс”. Положення потерпілого і дії особи, яка надає допомогу. Непрямий масаж серця. Порядок одночасного виконання масажу серця та штучного дихання.

Транспортування потерпілого. Підготовка потерпілого до транспортування. Вимоги до транспортних засобів.

Типова навчальна програма з предмета

«Екологічна безпека в сільськогосподарському виробництві»


з/п

Теми

Кількість годин


усього

з них на лабораторно-практичні роботи

1

Економіка природокористування – як розділ екології. Екологічне стимулювання природоохоронної діяльності

3
2

Основні екологічні проблеми при веденні товарного сільськогосподарського виробництва

8
3

Управління та контроль за природокористуванням та охороною природного середовища у сільськогосподарському виробництві. Відповідальність за екологічні порушення

4Усього годин

15

Тема 1. Економіка природокористування – як розділ екології. Екологічне стимулювання природоохоронної діяльності

Ознайомлення з поняттями екологія, антропогенний вплив, природні ресурси, природокористування (раціональне і нераціональне), середовище існування, біосфера. Взаємодія людини і біосфери. Завдання економіки природокористування. Основні розділи економіки природокористування.

Екологічно чиста продукція сільськогосподарського виробництва та система її сертифікації. Чинна законодавча база відносно якості сільськогосподарської продукції.

Система економічного регулювання природоохоронної діяльності. Форми контролю. Вплив державних органів влади.


Тема 2. Основні екологічні проблеми при веденні товарного сільськогосподарського виробництва

Основні і побічні продукти сільськогосподарського виробництва. Види екологічних забруднень при веденні товарного сільськогосподарського виробництва та їх наслідки на навколишнє середовище. Система заходів спрямованих на їх запобігання та шляхи усунення наслідків екологічних забруднень у сільськогосподарському виробництві.
Тема 3. Управління та контроль за природокористуванням та охороною природного середовища у сільськогосподарському виробництві. Відповідальність за екологічні порушення

Закони про охорону природи в Україні. Міжнародні відносини України в галузі охорони навколишнього середовища. Система екологічного контролю (екологічний моніторинг, екологічна паспортизація, екологічна експертиза).

Поняття про екологічні експертизи в галузях, пов’язаних з сільськогосподарським виробництвом. Основні завдання експертизи. Типи, принципи експертизи. Виконавчі органи.

Відповідальність за екологічні правопорушення. Заходи покарання за екологічні правопорушення та відповідальність, яку несуть особи чи підприємства.Типова навчальна програма з виробничого навчання

Професія: 6131 Фермер

(код, назва професії)

Кваліфікація: фермер 6 розряду(рівень кваліфікації - розряд, клас, категорія)


з/п

Теми

Кількість годин

І. Виробниче навчання

1.

Вступне заняття. Інструктаж з безпеки праці та пожежної безпеки на базі навчальних та виробничих об’єктів

6

2.

Екскурсія на сільськогосподарське підприємство (фермерське господарство)

6

3.

Планування і організація робіт із вирощування, переробки і зберігання зернових культур

12

4.

Планування і організація робіт із вирощування, переробки і зберігання круп’яних і зернобобових культур

12

5.

Планування і організація робіт із виробництва, зберігання і переробки кормів

12

6

Планування і організація робіт із вирощування, переробки і зберігання технічних культур

12

7

Планування і організація робіт із вирощування, переробки і зберігання овочевих культур і картоплі

12

8

Планування і організація робіт із вирощування, переробки і зберігання плодів і ягід

12

9

Планування і організація робіт із виробництва яловичини та свинини

24

10

Планування і організація робіт із виробництва, первинної обробки молока

12

11

Планування і організація робіт із виробництва, переробки продукції птахівництва

12

12

Робота в середовищі програмних засобів для автоматизації фінансового забезпечення

48
Усього годин

180

ІІ. Виробнича практика

1.

Інструктаж з безпеки праці та пожежної безпеки на фермерському господарстві

7

2.

Самостійне виконання робіт з професії Фермер 6-го розряду

305
Кваліфікаційна пробна роботаУсього годин

312
Разом

492


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал