Державний стандарт професійно технічної освіти дспто 6131. А. 01. 50 2016Сторінка2/4
Дата конвертації19.12.2016
Розмір0.86 Mb.
ТипДержавний стандарт
1   2   3   4

Тема 2. Програмні засоби ПК. Комп’ютерні технології


Робота з прикладними програмами професійного спрямування (за напрямом професії фермер).

Інтернет-технології. Взаємодія комп’ютерів у локальних і глобальних мережах. Основні принципи мережевої взаємодії комп’ютерів у локальних і глобальних мережах. Основні принципи організації інформаційних мереж підприємства, установи з використанням інтернет-технологій.

Телеконференції. Дошки оголошень. Internet-магазини та аукціони.

Інфраструктура електронної комерції. Електронні платежі. Електронні кредитні картки та електронні "гроші".

Інформаційні технології та реклама в електронній комерції. Методи реклами в Internet. Стратегії реклами в Internet: активна, пасивна, інтерактивна.

Лабораторно-практичні роботи:


  1. Використання можливостей програмних продуктів за напрямом професії фермер у професійному навчанні.

  2. Створення проекту (ескізу, макету, форми) з використанням можливості програмних продуктів за напрямом професії фермер.

  3. Створення мультимедійного каталогу новинок товарів і послуг галузевого спрямування на основі знайденої інформації в мережі Internet.

  4. Робота з Internet-магазинами галузевого спрямування, пошук товарів.


Тема 3. Мережні системи та сервіси

Поняття електронної комерції, її переваги і обмеження. Схеми електронної комерції: бізнес-бізнес (В2В) і бізнес-споживач (В2С). Електронні ринки. Вплив електронної комерції на сучасний бізнес. Переваги і недоліки електронної комерції.


Лабораторно-практичні роботи:

1. Робота з інформаційно-довідковими системами та електроннимибібліотеками: створення бібліографічного каталогу за професією фермер;


2. Робота з інформаціно-довідковими системами та електронними бібліотеками: підбір інформаційних ресурсів для написання повідомлення, реферату, пошукової роботи, дослідницьких спостережень.

Типова навчальна програма з предмета

«Основи правових знань»


з/п

Теми

Кількість годин


усього

з них на лабораторно-практичні роботи

1.

Фермерське господарство, правила його створення та функціонування

2
2.

Права і обов'язки найманого працівника та роботодавця

3
3.

Земельне законодавство

1
4.

Поняття та принципи підприємницької діяльності. Організаційно-правові форми суб'єктів підприємницької діяльності

3
5.

Правовий статус господарських товариств і об'єднань

2
6.

Форми власності як об'єкт підприємницьких правовідносин. Захист прав власності

2
7.

Юридична відповідальність у сфері підприємництва

2
8.

Державне регулювання підприємницької та комерційної діяльності. Правові засади обмеження монополізму в економіці України

2
9.

Правове регулювання кредитно-розрахункових відносин

1
10.

Організаційно-правові основи ринку цінних паперів. Правове регулювання біржової діяльності

2
11.

Організаційно-правові основи безпеки підприємництва. Страхова справа як фактор підвищення економічної безпеки підприємництва

3
12.

Про захист персональних даних

2
13.

Організаційно-правові основи регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Правовий режим іноземних інвестицій

2
14.

Правовий режим вільних економічних зон та міжнародних розрахунків

3Усього годин

30

Тема 1. Фермерське господарство, правила його створення та функціонування

Поняття фермерського господарства.

Законодавство про фермерське господарство. Закон України «Про фермерське господарство» із внесеними змінами, його зміст та завдання.
Тема 2. Права і обов'язки найманого працівника та роботодавця

Колективний договір, його зміст, форма й порядок укладання. Строк чинності колективного договору. Порядок внесення змін і доповнень. Контроль за виконанням, звіти перед трудовим колективом про виконання трудового договору.

Нормативні акти, що регулюють охорону праці. Комплексні заходи з охорони праці та кошти, призначені на ці цілі.

Відповідальність роботодавців, пільги і компенсації, що можуть надаватися за шкоду, заподіяну застрахованим особам.

Особливості правового регулювання трудових відносин у сільському господарстві.

Порядок оформлення документів при зарахуванні та звільненні найманих працівників. Особова справа. Медичний огляд. Інструктажі з безпеки праці.

Право громадян України на зайнятість. Регулювання та організація зайнятості населення. Компенсації в разі втрати роботи.

Контроль і відповідальність за порушення законодавства про зайнятість населення України.


Тема 3. Земельне законодавство

Земельний Кодекс України, його зміст. Строк чинності. Контроль за виконанням. Порядок внесення змін та доповнень. Нормативні акти, що регулюють Кодекс. Відповідальність за порушення Земельного Кодексу.


Тема 4. Поняття та принципи підприємницької діяльності. Організаційно-правові форми суб’єктів підприємницької діяльності

Поняття, зміст та суб’єкти підприємницької діяльності. Принципи підприємництва. Умови здійснення підприємницької діяльності. Індивідуальне підприємництво фізичних осіб. Підприємництво юридичних осіб.

Правовий статус підприємств та джерела формування їх майна. Організаційно-правові форми та види підприємств. Створення, державна реєстрація й припинення діяльності підприємств.

Тема 5. Правовий статус господарських товариств і об'єднань

Поняття й особливості господарських товариств. Повне товариство. Товариства з обмеженою відповідальністю. Колективне товариство. Акціонерне товариство.
Тема 6. Форми власності як об'єкт підприємницьких правовідносин. Захист прав власності

Поняття та форми власності в економіці України. Право власності. Суб'єкти та об'єкти права власності в Україні. Правові підстави виникнення та припинення права власності.

Суб'єкти підприємницьких правовідносин, способи та види захисту їх прав. Нотаріальний захист прав власності. Адміністративний і судовий захист прав власності. Підсудність і підвідомчість господарських спорів.
Тема 7. Юридична відповідальність у сфері підприємництва

Поняття, функції та види юридичної відповідальності у сфері підприємництва, підстави її виникнення. Поняття, види та підстави виникнення цивільно-правової відповідальності. Види договорів та договірні зобов'язання. Позадоговірні зобов'язання. Відповідальність за заподіяну шкоду. Банкрутство суб'єктів підприємницької діяльності.


Тема 8. Державне регулювання підприємницької та комерційної діяльності. Правові засади обмеження монополізму в економіці України

Об'єктивна необхідність державного регулювання економічних процесів. Методи державного регулювання, зокрема, у сфері малого бізнесу.

Монопольне становище та зловживання ним.

Відповідальність за порушення антимонопольного законодавства.

Розгляд справ про порушення антимонопольного законодавства.

Порядок оскарження та виконання розпоряджень Антимонопольного комітету України.


Тема 9. Правове регулювання кредитно-розрахункових відносин

Поняття та види кредиту. Кредитний договір. Порядок відкриття рахунків у банках. Порядок і форми розрахунків у господарському обігу.


Тема 10. Організаційно-правові основи ринку цінних паперів. Правове регулювання біржової діяльності

Поняття, принципи побудови та місце ринку цінних паперів. Основні елементи ринку цінних паперів. Структура регулювання правовідносин у сфері функціонування ринку цінних паперів. Акції та облігації. Інші види цінних паперів.

Поняття та юридичні ознаки біржі. Функції, права та обов'язки біржі.

Види біржових угод. Правила біржової торгівлі. Правовий статус фондової біржі.


Тема 11. Організаційно-правові основи безпеки підприємництва. Страхова справа як фактор підвищення економічної безпеки підприємництва

Загальна структура та поняття безпеки підприємництва. Структура системи економічної безпеки підприємництва. Основні внутрібанківські засоби та системи економічної безпеки у сфері кредитування.

Основні поняття, структура та роль страхування в розвитку підприємницької діяльності. Правове регулювання та основні організаційні форми страхування в Україні. Страхування та інші види гарантій щодо зниження ризиків у сфері підприємництва.
Тема 12. Про захист персональних даних

Законодавчі акти України щодо удосконалення системи захисту персональних даних.

Канали витоку й методи захисту інформації з обмеженим доступом.

Категорії інформації з обмеженим доступом, правовий режим її захисту.

Конфлікт інтересів між правомірним користуванням і власником інформації.

Створення системи взаємодії суб'єктів фінансово-господарських відносин щодо економічної безпеки підприємництва.

Організація обліку, зберігання й передачі документів та інших носіїв відомостей з обмеженим доступом.
Тема 13. Організаційно-правові основи регулювання зовнішньо-економічної діяльності. Правовий режим іноземних інвестицій

Поняття та суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності. Принципи й види зовнішньоекономічної діяльності. Ліцензування й квотування зовнішньоекономічної діяльності.

Поняття іноземних інвестицій. Основні аспекти режиму іноземного інвестування. Правове регулювання іноземних інвестицій.

Розміщення іноземних інвестицій в Україні та форми здійснення інвестицій за її межі.

Додаткові джерела фінансування економіки України.
Тема 14. Правовий режим вільних економічних зон та міжнародних розрахунків

Поняття та види вільних економічних зон (ВЕЗ). Правовий статус ВЕЗ. Органи управління вільних економічних зон.

Розрахункові операції щодо обслуговування зовнішньоекономічних угод. Основні форми міжнародних розрахунків. Пріоритетні форми міжнародних розрахунків для України.


Типова навчальна програма з предмета

«Основи галузевої економіки та підприємництва»


з/п

Теми

Кількість годин


усього

з них на лабораторно-практичні роботи

1

Економічна суть, особливості організації і розвитку підприємництва й агробізнесу

8
2

Організаційні форми підприємництва

8

4

3

Фінансове забезпечення господарської діяльності підприємця

6

2

4

Маркетингова діяльність в агробізнесі. Управління ризиком і страхуванням

10

6

5

Планування підприємницької діяльності, зміст бізнес-плану

11

8

6

Оподаткування в агропромисловому комплексі

2Усього годин

45

20


Тема 1. Економічна суть, особливості організації і розвитку підприємництва й агробізнесу

Поняття і роль підприємництва й агробізнесу в сучасних умовах. Основні суб'єкти підприємництва й агробізнесу. Економічна свобода і взаємозв'язок підприємництва й відносин власності.

Принципи підприємницької діяльності: вільний вибір діяльності, залучення на добровільних засадах майна і коштів, самостійне регулювання виробничо-фінансової діяльності, вільне наймання працівників тощо.

Особливості підприємництва в Україні. Господарський Кодекс України, його зміст. Подальший розвиток підприємництва у виробничій діяльності й системі аграрного ринку на основі чинних законодавчих актів України.

Особливості організації агробізнесу, показники. Взаємодія агробізнесу як системи з різними агробізнесовими структурами. Розробка інноваційних проектів, підтримка агробізнесу з питань матеріально-технічного забезпечення, кредитування, оподаткування, співпраці з міжнародними організаціями тощо.

Проблеми підготовки підприємців малого бізнесу аграрного сектору в Україні.

Суть підприємництва як особливого типу господарювання. Підприємницьке середовище та його складові за ступенем їх взаємодії із суб'єктами підприємництва у виробничій, фінансовій, соціально-культурній сферах.

Принципи підприємницької діяльності: економічна свобода, відповідальність, заінтересованість, ризик, вільна конкуренція, самостійність у виборі напрямів і методів діяльності та прийнятті рішень, орієнтація на досягнення комерційного успіху, інноваційний характер тощо.

Становлення підприємництва в сільському господарстві. Модернізація технічної й технологічної бази, спеціалізація і розміщення виробництва.

Формування підприємницького середовища в сільському господарстві на національному, регіональному мікрорівнях та внутрішньогосподарському рівнях. Координація сільськогосподарської діяльності з іншими сферами агропромислового комплексу України за допомогою відкритого ринку контрактної, кооперативної, вертикальної й комбінованої інтеграції. Модель і механізми реформування господарств в організаційні форми підприємництва у сферах виробництва й аграрного ринку.

Об'єктивна необхідність активізації підприємницької діяльності в аграрній сфері економіки та основні принципи вирішення проблем підприємництва.

Система мотивів підприємницької діяльності: політичні, суспільно-історичні, адміністративні, соціальні, психологічні, корпоративні, організаційні, економічні.

Економічні потреби та інтереси як основа підприємницької діяльності та їх вплив на підвищення ефективності виробництва. Основні стимули потреб та інтересів (власність, дивіденди, заробіток та ін.).

Оренда й орендні відносини в розвитку підприємницької діяльності. Основні принципи суб'єктів орендних відносин: повна свобода підприємницької діяльності, чесність, збереження природи, забезпеченість дохідності від виробничої діяльності, піднесення економічної грамотності.

Економічні та соціальні умови формування малих підприємницьких структур (малого бізнесу). Повна незалежність у питаннях виробництва, збуту, ціноутворення, кадрової та соціальної політики, інновацій.

Економічна відповідальність як об'єктивна збуджуюча сила активізації підприємницької діяльності.

Місце і роль малого бізнесу в національній економіці. Показники діяльності малих підприємств в Україні.
Тема 2. Організаційні форми підприємництва

Основні види підприємницької діяльності за організаційними формами: створення й функціонування нових підприємств; діяльність в уже створених і функціонуючих організаційних структурах; об'єднання існуючих підприємств на основі спільних інтересів.

Забезпечення сільськогосподарського підприємства фінансами. Альтернативні джерела фінансування. Основні види кредитів, умови і порядок їх отримання. Акціонерне фінансування. Види акцій, сфери їх застосування. Фінансування з допомогою облігацій. Операції з цінними паперами. Основні види незабезпечених і забезпечених кредитних зобов'язань.

Фінансово-кредитні інститути: комерційні, інвестиційні банки, фондові біржі, страхові компанії, фінансові посередники тощо. Створення й діяльність сільськогосподарських кредитних спілок.

Фінансово-кредитна інформація. Складання фінансових звітів про доходи фірми. Бюджетні кошториси. Балансовий звіт банку для отримання кредиту. Перевірка фінансових звітів. Аудит як контрольна функція.

Класифікація форм підприємництва за основними показниками та ознаками.

Реформування аграрного сектору економіки. Створення приватних (приватно-орендних) підприємств, сільськогосподарських товариств, сільськогосподарських кооперативів, селянських (фермерських господарств).

Створення необхідної інфраструктури аграрного ринку у сферах переробки й реалізації продукції, матеріально-технічного забезпечення та обслуговування сільськогосподарських товаровиробників (приватних підприємств і обслуговуючих кооперативів з переробки продукції, заготівлі і збуту, постачання, агросервісу); інформаційно-консультаційних служб у сфері торгівлі (оптових ринків, агроторгових домів, заготівельних кооперативів, ярмарок, підприємств фірмової торгівлі тощо).

Особливості організаційно-економічної структури підприємств, інфраструктури аграрного ринку та механізм їх створення і діяльності. Створення і діяльність обслуговуючих кооперативів. Засновницькі документи (Установчий договір, Статут підприємництва та ін.).

Поняття об'єктивної необхідності розвитку внутрігосподарських товарно-грошових відносин в умовах ринкової економіки.

Основи успіху підприємця. Етичні критерії бізнесу. Принципи відносин зі споживачами, співробітниками, конкурентами.

Задоволення економічних і соціальних потреб співробітників; соціальна відповідальність.

Промислова (інтелектуальна) власність. Комерційна таємниця. Захист інтересів сільськогосподарського підприємства.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал