Державний стандарт професійно технічної освіти дспто 6131. А. 01. 50 2016Сторінка1/4
Дата конвертації19.12.2016
Розмір0.86 Mb.
ТипДержавний стандарт
  1   2   3   4


Міністерство освіти і науки України

Міністерство соціальної політики України

Державний стандарт

професійно-технічної освіти

ДСПТО 6131.А.01.50-2016

(позначення стандарту


Професія: Фермер

Код: 6131

Кваліфікація: фермер 6 -го розряду

Видання офіційне

Київ - 2016Міністерство освіти і науки України

Міністерство соціальної політики України


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки України

від «__ » _____________ р. № ___


Державний стандарт

професійно-технічної освіти

ДСПТО 6131.А.01.50-2016

(позначення стандарту)
Професія: Фермер

Код: 6131

Кваліфікація: фермер 6 -го розряду

Видання офіційне

Київ – 2016

Авторський колектив

Іванюк Ярослав Вячеславович, методист Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Волинській області;

Конащук Володимир Павлович – заступник директора з навчально-виробничої роботи ПТУ №22 смт. Луків;

Курило Софія Іванівна – викладач спеціальних дисциплін Рожищенського коледжу Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Гжицького;

Лук’янова Лариса Анатолівна – викладач предметів професійно-теоретичної підготовки ПТУ №22 смт. Луків;

Семенюк Інна Борисівна, заступник директора з навчально-методичної роботи Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Волинській області.

Науковий консультант

Гаврилюк Володимир Андрійович – кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, директор Поліської дослідної станції ННЦ «ІГА імені О.Н. Соколова».

Рецензенти

Петриканин Людмила Федорівна – заступник директора департаменту агропромислового розвитку Волинської облдержадміністрації;

Федорчук Олександр Олександрович – головний агроном ТзОВ «Баффало».

Літературний редактор

Семенюк Інна Борисівна, заступник директора з навчально-методичної роботи Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Волинській області.

Технічний редактор

Семенюк Інна Борисівна, заступник директора з навчально-методичної роботи Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Волинській області.

Керівники проекту

Паржницький Віктор Валентинович, начальник відділу професійної освіти і тренінгів Інституту модернізації змісту освіти Міністерства освіти і науки України;

Шнюкова Ірина Вадимівна, науковий співробітник відділу професійної освіти і тренінгів Інституту модернізації змісту освіти Міністерства освіти і науки України;

Парфенюк Зоя Іванівна, директор Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Волинській області.

Зауваження та пропозиції щодо змісту державного стандарту з професії «Фермер», замовлення на його придбання просимо надсилати за адресою:

______________________________________________________________________________

03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 36

Інститут модернізації змісту освіти Міністерства освіти і науки України.

Телефон: (044) 248-91-16.

*Примітка. Цей стандарт не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований та розповсюджений без дозволу Інституту модернізації змісту освіти Міністерства освіти і науки України.

Загальні положення щодо реалізації ДСПТО
Державний стандарт професійно-технічної освіти для підготовки (перепідготовки) робітників з професії Фермер 6-го розряду розроблено відповідно до статті 32 Закону України «Про професійно-технічну освіту» і постанови Кабінету Міністрів Українивід 17 серпня 2002 р. №1135 «Про затвердження Державного стандарту професійно-технічної освіти»та є обов’язковим для виконання всіма професійно-технічними навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями, що здійснюють (або забезпечують) підготовку (перепідготовку) кваліфікованих робітників, незалежно від їх підпорядкування та форми власності.

У ПТНЗ першого атестаційного рівня тривалість професійного навчання на 6 розряд становить 820 годин.

У ПТНЗ другого та третього атестаційних рівнів тривалість первинної професійної підготовки встановлюється відповідно до рівня кваліфікації, якої набуває учень, що визначається робочим навчальним планом.

При організації перепідготовки за робітничими професіями термін професійного навчання встановлюється на основі термінів, передбачених для первинної професійної підготовки робітників з відповідної професії, при цьому навчальна програма перепідготовки може бути скорочена до 50% за рахунок виключення раніше вивченого матеріалу за наявності в слухача документа про присвоєння робітничої професії.

У разі необхідності зазначені строки навчання можуть бути продовжені за рахунок включення додаткового навчального матеріалу відповідно до вимог сучасного виробництва, конкретного робочого місця, замовників робітничих кадрів тощо.

Типовим навчальним планом передбачено резерв часу для вивчення предметів за потребою ринку праці («Техніка пошуку роботи», «Ділова етика і культура спілкування» тощо).

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника складена на основі кваліфікаційної характеристики професії Фермер (Випуск 2 «Сільське господарство та пов’язані з ним послуги». Розділ «Рослинництво. Овочівництво. Садівництво», затверджений наказом Міністерства аграрної політики України від 07.06.2004р. №212), досягнень науки і техніки, впровадження сучасних технологічних процесів, передових методів праці, врахування особливостей галузі, потреб роботодавців і містить вимоги до рівня знань, умінь і навичок. Крім основних вимог до рівня знань, умінь і навичок, до кваліфікаційних характеристик включено вимоги, передбачені пунктом 7 «Загальних положень» (Випуск 1. «Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності») Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 року № 336.

Професійно-практична підготовка здійснюється в навчальних майстернях, лабораторіях, на навчально-виробничих дільницях та/або безпосередньо на робочих місцях підприємств.

Обсяг навчального часу на обов'язкову компоненту змісту професійно-технічної освіти не може перевищувати 80% загального фонду навчального часу, відповідно варіативний компонент – 20 %.

Навчальний час учня, слухача визначається обліковими одиницями часу, передбаченого для виконання навчальних програм професійно-технічної освіти.

Обліковими одиницями навчального часу є:

академічна година тривалістю 45 хвилин;

урок виробничого навчання, тривалість якого не перевищує 6 академічних годин;

навчальний день, тривалість якого не перевищує 8 академічних годин;

навчальний тиждень, тривалість якого не перевищує 36 академічних годин;

навчальний рік, тривалість якого не перевищує 40 навчальних тижнів.

Навчальний (робочий) час учня, слухача в період проходження виробничої та передвипускної (переддипломної) практики встановлюється залежно від режиму роботи підприємства, установи, організації згідно із законодавством.

Професійно-технічні навчальні заклади, органи управління освітою, засновники організують та здійснюють поточний, тематичний, проміжний і вихідний контроль знань, умінь та навичок учнів (слухачів), їх кваліфікаційну атестацію. Представники роботодавців, їх організацій та об'єднань долучаються до проміжного, вихідного контролю знань, умінь та навичок учнів (слухачів), їх кваліфікаційної атестації.

Після завершення навчання кожний учень (слухач) повинен уміти самостійно виконувати всі роботи, передбачені освітньо-кваліфікаційною характеристикою, технологічними умовами і нормами, установленими у відповідній галузі.

До самостійного виконання робіт учні (слухачі) допускаються лише після навчання і перевірки знань з охорони праці.

Кваліфікаційна пробна робота проводиться за рахунок часу, відведеного на виробничу практику. Перелік кваліфікаційних пробних робіт розробляється професійно-технічними навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційних характеристик, критеріїв оцінювання.

Особі, яка опанувала курс підвищення кваліфікації й успішно пройшла кваліфікаційну атестацію, присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» з набутої професії відповідного розряду та видається свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації.

Зразки свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 року № 979 «Про затвердження зразків документів про професійно-технічну освіту».Міністерство освіти і науки України

Міністерство соціальної політики України

Державний стандарт

професійно-технічної освіти


ДСПТО 6131.А.01.50-2016

(позначення стандарту


Професія: Фермер

Код: 6131

Кваліфікація: фермер 6-го розряду


Видання офіційне

Київ – 2016
Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно-технічного навчального закладу

(підприємства, установи та організації, що здійснюють (або забезпечують) підготовку

(підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників)
1. Професія: 6131 Фермер


 1. Кваліфікація: фермер 6 -го розряду
 1. Кваліфікаційні вимоги


Повинен знати:

чинне аграрне законодавство;

сучасну технологію виробництва сільськогосподарської продукції;

основні принципи виконання механізованих робіт у виробництві сільськогосподарської продукції;

будову і правила експлуатації тракторів;

призначення та принципи роботи технічних засобів для виробництва сільськогосподарської продукції;

основи ринкової економіки;

ціни та ціноутворення;

попит на продукцію та вимоги споживачів до якості продукції;

чинні державні стандарти;

оплату праці;

правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту;

правила охорони навколишнього середовища.
Повинен уміти:

здійснювати виробничу та комерційну діяльність у фермерському господарстві;

впроваджувати передові технології виробництва сільськогосподарської продукції;

проводити роботу, спрямовану на зростання продуктивності господарства;

раціонально використовувати землю, сільськогосподарські машини, знаряддя, механізми та інші засоби господарювання;

додержуватися норм чинного земельного законодавства, вимог державних стандартів до якості продукції;

додержуватися правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4. Загальнопрофесійні вимоги
Повинен:

раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;

дотримуватися норм технологічного процесу;

не допускати браку в роботі;

знати та виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і навколишнього середовища, дотримуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

використовувати в разі необхідності засоби попередження й усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

знати інформаційні технології в обсязі, які є необхідними для виконання професійних обов’язків;

володіти обсягом знань з правових питань галузі, основ ведення підприємницької діяльності, державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності та трудового законодавства в межах професійної діяльності.


5. Вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного рівнів, кваліфікації осіб

5.1 При підвищенні кваліфікації.

Повна загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта; освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за технологічно суміжними сільськогосподарськими професіями 4-го або 5-го розрядів; стаж роботи не менше 1 року.

5.2 Після закінчення навчання.

Професійно-технічна освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією фермер 6-го розряду; без вимог до стажу роботи.
6. Сфера професійного використання випускника

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство.


Сільське господарство, мисливство та надання пов’язаних із ними послуг.

Змішане сільське господарство, яке включає діяльність сільськогосподарських одиниць, які поєднують рослинництво і тваринництво без визначення спеціалізації (КВЕД – 2010-2016, секція – А, розділ – 01, група – 01.5, клас – 01.50).


7. Специфічні вимоги

7.1. Вік: прийняття на роботу після закінчення строку навчання здійснюється відповідно до законодавства.

7.2. Стать: чоловіча, жіноча (обмеження отримання професії по статевій приналежності визначається переліком важких робіт і робіт із шкідливими та небезпечними умовами праці, на яких забороняється використання праці жінок, затверджених наказом МОЗ України № 256 від 29.12.1993).

7.3. Медичні обмеження.Типовий навчальний план

Професія: 6131Фермер

(код, назва професії)

Кваліфікація: 6розряд

(рівень кваліфікації - розряд, клас, категорія)

Загальний фонд навчального часу 850 годингальний фонд

з/п

Навчальні предмети

Кількість годин

усього

з них на лабораторно-практичні роботи

1

Загальнопрофесійна підготовка


95

32

1.1

Інформаційні технології

15

12

1.2

Основи правових знань

30
1.3

Основи галузевої економіки та підприємництва

45

20

1.4

Резерв часу

5
2

Професійно-теоретична підготовка

225

100

2.1

Технології виробництва, зберігання й переробки сільськогосподарської продукції у фермерському господарстві

90

36

2.2

Механізація виробництва, зберігання й переробки сільськогосподарської продукції у фермерському господарстві

105

64


2.3

Охорона праці

15
2.4

Екологічна безпека в сільськогосподарському виробництві

15
3

Професійно-практична підготовка

492
3.1

Виробниче навчання

180
3.2

Виробнича практика

312
4

Консультації

30
5

Державна кваліфікаційна атестація

8
6

Загальний обсяг навчального часу (без п.4):

820

132


Перелік кабінетів, лабораторій, майстерень для підготовки кваліфікованих робітників за професією Фермер 6-го розряду
1. Кабінети:

- Технології та механізації виробництва, зберігання і переробки сільськогосподарської продукції;

- Основ агробізнесу та комерційної діяльності;

- Охорони праці;

- Інформаційних технологій.

2. Лабораторії:

- Механізації виробництва, зберігання й переробки сільськогосподарської продукції.


3. Майстерні:

 • Пункт технічного обслуговування.

 1. Навчальний полігон:

 • Пост технологічного налагодження машин;

 • Машинотракторний двір.


Примітка: для підприємств, організацій, що здійснюють професійне навчання кваліфікованих робітників:

 • допускається зменшення кількості кабінетів, майстерень за рахунок їх об’єднання;

 • індивідуальне професійне навчання кваліфікованих робітників може здійснюватись при наявності обладнаного робочого місця;

 • предмет «Інформаційні технології» вивчається за згодою підприємств-замовників кадрів.


Типова навчальна програма з предмета

«Інформаційні технології»


з/п

Теми

Кількість годин


усього

з них на лабораторно-практичні роботи

1.

Інформація та інформаційні технології

4

3

2.

Програмні засоби ПК. Комп’ютерні технології

5

4

3

Мережні системи та сервіси

6

5
Усього годин

15

12


Тема 1. Інформація та інформаційні технології

Ієрархічні системи управління виробництвом (за напрямом професії фермер). Ієрархія інформаційних технологій за рівнями складності об’єктів інформатизації. АРМ (робочі станції автономні РМ), мережеві інформаційно-пошукові системи, мережеві автоматизовані інформаційно-вимірювальні системи реального часу.

Напрямки застосування прикладного програмного забезпечення у галузі сільського господарства, його особливості.

Лабораторно-практичні роботи:


 1. Вивчення нових можливостей прикладних програм професійного спрямування (за напрямом професії фермер). Робота з прикладними програмами професійного спрямування (за напрямом професії).

 2. Проектування (планування) з використанням можливості програмних продуктів у галузі сільського господарства.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал