Державний комітет україни у справах містобудування І архітектури містобудування. Планування І забудова міських І сільських поселень дбн 360-92Pdf просмотр
Сторінка6/12
Дата конвертації22.12.2016
Розмір5.97 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Примітка. Для туристських готелів, які розміщуються у найбільших і великих містах, громадських пунктах, розміри земельних ділянок допускається приймати за нормами, встановленими для комунальних готелів.
Фізкультурно-спортивні споруди
Комплекс площинних спортивних споруд у центрі планувального
(адміністративного) району га
0,1

Відкриті площинні спортивні споруди у житловому кварталі
(мікрорайоні) включаючи споруди для ігор дітей дошкільного, молодшого шкільного віку та дорослого населення га
0,15
Відкриті площинні спортивні споруди у центрі житлового району. га
0,10
Відкриті спортивні споруди у загальноміському центрі га
0,10
Приміщення для фізкультурно- оздоровчих занять у житловому кварталі
(мікрорайоні) м
2
загальної площі
90
Спортивні зали у центрі планувального
(адміністративного) району м
2
площі підлоги
40
Спортивні зали загального користування у центрі житлового району м
2
площі підлоги
50
Спортивні зали у загальноміському центрі м
2
площі підлоги
20
Басейни криті та відкриті загального користування у центрі житлового району м
2
площі дзеркала води
30
Басейни відкриті і криті у загальноміському центрі м
2
площі дзеркала води
20
Басейни криті та відкриті у центрі планувального
(адміністративного) м
2
площі дзеркала води
25
району
Приміщення реабілітаційного призначення у центрі житлового району м
2
загальної площі
15
Примітки:
1. В історичних ареалах та умовах реконструкції забудови що історично склалася нормативні величини фізкультурно-спортивних споруд дозволяється зменшувати, але не більше ніж на 50 %;
2. У південних регіонах України (зона IIIБ
2
та зона IVB) дозволяється збільшувати частку відкритих площинних споруд. Але не більше ніж на 25 %, при відповідному зменшенні закритих споруд;
3. У північних регіонах (зона IIB та зона IIIB) дозволяється збільшувати частку приміщень для фізкультурно-оздоровчих занять, але не більше ніж на 25 %, при відповідному зменшенні відкритих площинних споруд;
4. В разі відсутності в місті планувальних(адміністративних) районів, частку фізкультурно- спортивних споруд, які додатково розміщуються у житловому районі, слід приймати від норми, встановленої для планувального (адміністративного) району, % території - 35, спортивні зали -50, басейни - 45, у загальноміському центрі додатково розміщуються спортивні споруди до показників для планувального (адміністративного) району, відповідно - 65, 50, 55.
3. УСТАНОВИ КУЛЬТУРИ Й МИСТЕЦТВА, КУЛЬТОВІ СПОРУДИ
Приміщення для культурно-масової роботи з населенням, дозвілля й аматорської діяльності (за місцем проживання)
Місць відвідування
15 - 20 м
2
або 50 - 60 м
2 площі підлоги
Примітка. Рекомендується формувати єдині комплекси для організації культурно-масової, фізкультурно-оздоровчої роботи для використання учнями і населенням (з відповідним підсумуванням нормативів) у межах пішохідної доступності не більше 500 м.
Танцювальні зали
Місць
6
За завданням на проектування
Клубні установи та центри дозвілля,
у т. ч.:
в міських поселеннях у сільській місцевості
Місць відвідування
Те саме
- " -
131,7 35 - 190 8)
300 - 500 9)

Те саме
- " -
- " -
Кінотеатри та відеозали
Місць
12 - 25
- " -
Примітка. Питому вагу танцювальних залів, кінотеатрів і клубів рекомендується розміщувати за міським центром у розмірі від 40 до 50 %. З них для учнів та інших груп молоді не менше 20 %.
Мінімальну кількість місць установ культури й мистецтва приймати для найбільших і великих міст.
Розміщення, місткість і розміри земельних ділянок планетаріїв, виставкових залів і музеїв визначаються за завданням на проектування.
Театри для міст
Місць
2,1
За завданням на проектування
понад 100 тис. чол. Те саме
5 - 8
Те саме
Концертні зали для міст понад 250 тис. чол.
- " -
- " -
1,3 3 - 5
- " -
- " -
Цирки
- " -
3,5 - 5,0
- " -
Зали атракціонів та
ігрових автоматів м
2
площі підлоги
3
- " -
Міські масові бібліотеки
10)
тис. од. збереження чит. місць
2 - 3
- " -
Культові споруди
За завданням на проектування
- " -
Примітка. Цирки, концертні зали, театри і планетарії передбачати, як правило, у містах з населенням
250 тис. чол. і більше, а кінотеатри - у поселеннях з кількістю жителів не менше 10 тис. чол.
4. ПІДПРИЄМСТВА ТОРГІВЛІ, ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ Й ПОБУТОВОГО
ОБСЛУГОВУВАННЯ
Магазини, всього у т. ч. у міських поселеннях, всього м
2
торгової площі
Те саме
245,2 230 (100)
6)
Торгові центри місцевого значення з кількістю обслуговуваного населення, тис. чол., на об'єкт: з 4 до 6 - 0,4 - 0,6 га; більше 6 до 10 -
0,6 - 0,8 га; більше 10 до 15 - 0,8 -
1,1 га; більше 15 до 20 - 1,1 - 1,3 га з них:
продовольчих товарів непродовольчих товарів м
2
торгової площі
Те саме
80 (70)
6)
150 (30)
6)
Торгові центри малих міст і сільських поселень з кількістю жителів, тис. чол.:
до 1 - 0,1 - 0,2 га;
більше 1 до 3 - 0,2 - 0,4 га;
більше 3 до 4 - 0,4 - 0,6 га;
більше 4 до 6 - 0,6 - 1,0 га;
більше 7 до 10 - 1,0 - 1,2 га у сільській
11) місцевості, всього
- " -
250 з них:
продовольчих товарів непродовольчих товарів
- " -
- " -
85 165
Підприємства торгівлі м
2
торгової площі, 100 м
2
торгової площі:
до 250 - 0,08 га;
більше 250 до 650 - 0,08 - 0,06 га;
більше 650 до 1500 - 0,06 - 0,04 га;
більше 1 500 до 3500 - 0,04 - 0,02 га;
понад 3500 - 0,02 га
Примітка. До норм розрахунку входить уся мережа підприємств торгово-побутового обслуговування незалежно від їхньої відомчої належності. При автономному забезпеченні підприємств інженерними системами і комунікаціями, а також розміщенні на їхній території підсобних будинків і споруд площу ділянки можна збільшувати до 50 %. У норму розрахунку магазинів непродовольчих товарів у містах входять комісійні магазини з розрахунку 10 м
2
торгової площі на 1 тис. чол. Магазини замовлень і кооперативні приймати за завданням на проектування додатково до встановленої норми розрахунку магазинів продовольчих товарів, орієнтовно 5 - 10 м
2
торгової площі на 1 тис. чол. У селищах садівницьких товариств продовольчі магазини передбачати з розрахунку 80 м
2
торгової
площі на 1 тис. чол. На промислових підприємствах та в інших місцях прикладання праці передбачати пункти видачі продовольчих замовлень з розрахунку, м
2
нормованої площі на 1 тис. працюючих: 60 - при віддаленому розміщенні промислових підприємств від сельбищної зони; 36 - при розміщенні промислових підприємств біля меж сельбищної зони; 24 - при розміщенні місць прикладання праці у межах сельбищної території (на площі магазинів і окремих об'єктах).
Ринкові комплекси м
2
торгової площі
24 - 40
Від 7 до 14 м
2
на 1 м
2
торгової площі ринкового комплексу залежно від місткості:
14 м
2
- при торговій площі до 600 м
2
;
7 м
2
- понад 3000 м
2
Примітка. Для ринкового комплексу на 1 торгове місце треба приймати 6 м
2
торгової площі.
Підприємства громадського харчування
Місць
40 (7)
6)
При кількості місць, га на 100 місць:
до 50 - 0,2 - 0,25;
більше 50 до 150 - 0,2 - 0,15;
понад 150 - 0,1
Примітка. У містах-курортах і містах-центрах туризму розрахунок мережі підприємств громадського харчування слід приймати з урахуванням тимчасового населення: на бальнеологічних курортах - до 90 місць, на кліматичних курортах - до 120 місць на 1 тис. чол. Потреба у підприємствах громадського харчування на виробничих підприємствах, в установах, організаціях і навчальних закладах розраховується за відомчими нормативами на 1 тис. працюючих (учнів) у максимальну зміну. У виробничих зонах сільських поселень та в інших місцях прикладення праці, а також на польових станах для обслуговування працюючих повинні передбачатися підприємства громадського харчування з розрахунку 220 місць на 1 тис. працюючих у максимальну зміну.
Заготівельні підприємства громадського харчування розраховуються за нормою 300 кг за добу на 1 тис чол. Для міських зон масового відпочинку населення у великих і найбільших містах слід враховувати норми підприємств громадського харчування 1,1 - 1,8 місця на 1 тис. чол.
Магазини кулінарії м
2
торгової площі
6 (3)
6)

Підприємства побутового обслуговування у т. ч. безпосереднього обслуговування населення
Робочих місць
Те саме
9 (2)
6)
5 (2)
6)
На 10 робочих місць для підприємств потужністю, робочих місць:
0,1 - 0,2 га - 10 - 50;
0,05 - 0,08 га - 50 - 150;
0,03 - 0,04 га - понад 150
Примітка. Для виробничих підприємств та інших місць прикладення праці показник розрахунку підприємств побутового обслуговування слід приймати у розмірі 5 - 10 % в рахунок загальної норми.
Виробничі підприємства централізованого виконання замовлень
Робочих місць 4 0,5 - 1,2 га
Комплексний
12) приймальний пункт
(КПП) сільського населеного пункту з кількістю жителів
Те саме
2 0,5 - 1,2 га
понад 200 чол.
Підприємства комунального обслуговування
Пральні, всього у т. ч. для міського населення кг білизни за зміну
Те саме
98,2 120 (10)
6)

Пральні самообслуговування
- " -
10 (10)
6)
0,1 - 0,2 га на об'єкт
Фабрики-пральні
- " -
110 13)
0,6 - 1,0 га на об'єкт
Примітка. Показник розрахунку фабрик-пралень наведений з урахуванням обслуговування громадського сектора до 40 кг білизни за зміну.
Хімчистки, всього у т. ч. для міського населення кг речей за зміну
Те саме
9,2 11,4 (4,0)
6)

Хімчистки самообслуговування
- " -
4,0 (4,0)
6)
0,1 - 0,2 га на об'єкт
Фабрики-хімчистки - " -
7,4 0,5 - 1,0 га на об'єкт
Бані й душові для населення:
міського сільського
Помивочних місць
5,8 5 7 0,2 - 0,4 га на об'єкт
Примітка. У поселеннях, забезпечених упорядкованим житловим фондом, норми розрахунку місткості бань і банно-оздоровчих комплексів на 1 тис. чол. допускається зменшувати до 3 місць.
5. ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ УПРАВЛІННЯ, ПРОЕКТНІ ОРГАНІЗАЦІЇ, КРЕДИТНО-
ФІНАНСОВІ УСТАНОВИ ТА ПІДПРИЄМСТВА ЗВ'ЯЗКУ
Відділення зв'язку
14)
(відділення зв'язку, укрупнені доставні відділення зв'язку, вузли зв'язку, поштамти, агентства союздруку, телеграф, міжміські, міські та сільські телефонні станції, станції проводового мовлення об'єктів радіомовлення і телебачення)
у т. ч. для міського населення
Об'єкт
0,39
(група, потужність, місткість)
Слід приймати за нормами і правилами
Міністерства зв'язку
України


0,16
Відділення зв'язку мікрорайону, житлового району, га, для обслуговуваного населення, груп:
IV - V (до 9 тис. чол.) - 0,07 - 0,08;
III - IV (9 - 18 тис. чол.) - 0,09 - 0,1;
II - III (20 - 25 тис. чол.) - 0,11 - 0,12.
Відділення зв'язку селища, сільських поселень для обслуговування населення, груп:
V - VI (0,5 - 2 тис. чол.) - 0,3 - 0,35;
III - IV (2 - 6 тис. чол.) - 0,4 - 0,45
Відділення банків
Операційна каса
1 операційна каса на 10 -
30 тис. чол. га на об'єкт при операційних касах
(місцях): 0,2 - двох 0,5 - семи
Відділення і філіали ощадного банку:
у містах,
у сільських
Операційне місце
Те саме
1 операційне місце
(вікно) на 2 - 3 тис. чол.
Те саме на 1 - 2 тис. чол.
0,5 - трьох
0,4 - 20
поселеннях
Організації та установи управління
Об'єкт
За завданням на проектування
Залежно від поверховості будинку, м
2
на 1 співробітника:
44 - 18,5 при поверховості 3 - 5;
13,5 - 11 при поверховості 9 - 12;
10,5 при поверховості 16 і більше.
Обласних, міських, районних Рад народних депутатів, м
2
на 1 співробітника:
54 - 30 при поверховості 3 - 5;
13 - 12 при поверховості 9 - 12;
11 при поверховості 16 і більше.
Селищних і сільських Рад, м
2
на 1 співробітника:
60 - 40 при поверховості 2 - 3
Проектні організації і конструкторські бюро
Об'єкт
Те саме
Залежно від поверховості будинку, м
2
на 1 співробітника:
30 - 15 при поверховості 2 - 5;
9,5 - 8,5 при поверховості 9 - 12;
7 при поверховості 16 і більше
Районні (міські) народні суди
Робоче місце
1 суддя на 30 тис. чол.
0,15 га на об'єкт при 1 судді; 0,4 га на об'єкт при 5 суддях;
0,3 га на об'єкт при 10 членах суду;
0,5 га при 25 членах суду
Обласні суди
- " -
1 член суду на 60 тис. чол. області
Юридичні консультації
- " -
1 юрист-адвокат на 10 тис. чол.
Нотаріальна контора
- " -
1 нотаріус на 30 тис. чол.
6. УСТАНОВИ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
Житлово-експлуатаційні організації
Житлових кварталів
(мікрорайону)
Об'єкт
1 об'єкт на мікрорайон з населенням 20 тис. чол.
0,12 - 0,15 га на об'єкт
Житлового району
- " -
1 об'єкт на житловий район з населенням до
80 тис. чол.
1 га на об'єкт
Пункт прийому вторинної сировини від населення
- " -
1 об'єкт на 20 тис. жителів
0,01 га на об'єкт
Примітка. У селищах міського типу з населенням менше 20 тис. жителів передбачається один пункт прийому вторсировини на селище. Пункти прийому вторсировини розміщуються: у житловій забудові при окремо розташованих житлово-експлуатаційних організаціях, на межі селітебних та промислових зон.
Правління колгоспу Робочих місць При кількості жителів:
0,1 - 0,3 га на об'єкт

(дирекція радгоспу) до 1000 чол. - 15;
1001 - 2000 чол. - 15 -
10;
2001 - 2500 чол. - 10 - 8;
більше 3500 чол. - 8,5
Пожежне депо при кількості жителів міста або іншого поселення: до 1 тис. чол.
Пожежна автомашина
15)
1 0,3 - 0,6 га на об'єкт більше 1 до 7 тис. чол.
2 0,3 - 0,6 га на об'єкт. більше 8 до 20 тис. чол.
1 на 4 тис. чол.
0,6 - 1,0 га на об'єкт більше 21 до 50 тис. чол.
1 на 5 тис. чол.
0,8 - 1,2 га на об'єкт більше 51 до 100 тис. чол.
1 на 6, 5 тис. чол.
0,9 - 1,75 га на об'єкт більше 101 до 200 тис. чол.
1 на 7,0 тис. чол.
0,9 - 1,75 га на об'єкт більше 201 до 500 тис. чол.
1 на 8,0 тис. чол. більше 501 до 1000 тис. чол.
1 на 10,0 тис. чол. більше 1000 до 2000 тис. чол.
1 на 15,0 тис. чол.
6,9 - 2,2 га на об'єкт понад 2001 тис. чол. і більше
1 на 20,0 тис. чол.
Готелі
Місць
4,8
При кількості місць готелю, м на 1 місце:
від 25 до 100 - 55;
більше 100 до 500 - 30;
більше 500 до 1000 - 20;
більше 1000 - 2000 - до 15
Примітка. У сейсмічних районах розмір земельних ділянок слід збільшувати до 10 % (при зменшенні поверховості до 4-х поверхів).
Громадські вбиральні
Прилад
1
Бюро похоронного обслуговування
Об'єкт
Не менше 1 на 0,05 млн. чол.
Будинок траурних обрядів
Об'єкт
Не менше 1 на 0,25 млн. чол.
Кладовище традиційного поховання
16)
га
0,24
Розміри земельних ділянок, які відводяться для поховання, допускається уточнювати залежно
від співвідношення кладовищ традиційного поховання і кладовищ для поховання після кремації, які встановлюються за місцевими умовами
Крематорій з кладовищем урнових поховань одиниць/га
За завданням на проектування або 0,02
____________
1)
Норми розрахунку установ і підприємств обслуговування не поширюються на проектування установ і підприємств обслуговування, розміщених на територіях промислових підприємств, вузів та інших місць прикладення праці.
2)
У кожному центральному селі необхідно мати шкільну установу.
3)
У центрі первинної сільської системи розселення нормативна величина по філіалах Будинку школярів визначена в 2,5 % від загальної кількості школярів центру.
4)
У міжгосподарському і районному центрі нормативна величина по дитячій школі мистецтв або музичній школі визначена в 1,5 % від загальної кількості школярів центру; у центрі сільської первинної системи розселення - у 2 % від загальної кількості школярів центру.
5)
Норматив по будинках-інтернатах у розрахунку на 1 тис. чол. населення визначений 3,1 - 4 місця.
6)
У дужках наведені норми розрахунку підприємств на рівні житлового кварталу (мікрорайону) і житлового району.
7)
У сільських поселеннях з кількістю жителів до 2 тис. чол. передбачається один спортивний зал площею не менше 300 м
2
при нормі 100 - 200 м
2
загальної площі підлоги на 1 тис. чол.
8)
Норматив місць відвідування на 1000 чол. населення у клубних установах та центрах дозвілля по містах з кількістю населення:
понад 500 тис. чол. 35 місць
250 - 500 тис. чол. 40 місць
100 - 250 тис. чол. 50 - 40 місць
20 - 100 тис. чол. 60 - 50 місць менше 20 тис. чол.
і райцентр 190 - 140 місць.
9)
Норматив місць відвідування на 1000 чол. населення у клубних установах по сільських поселеннях з кількістю жителів:
понад 1000 чол. 400 - 300 місць
500 - 1000 чол. 500 - 300 місць
300 - 500 чол. 500 - 300 місць менше 300 чол. 400 - 300 місць.
10)
Наведені норми не поширюються на наукові, універсальні й спеціалізовані бібліотеки, місткість яких визначається завданням на проектування.
11)
Села з населенням до 100 чоловік обслуговуються пересувними торговими підприємствами (автолавками). У сільських поселеннях з населенням більше 100 чол. розміщуються магазини, які забезпечують жителів товарами щоденного попиту
(загальний норматив 120 м
2
торгової площі на 1000 чол., у т. ч. непродовольчих товарів - 40 м
2
і продовольчих - 80 м
2
),
рештою товарів - за попереднім замовленням з доставленням додому.
12)
КПП виконують роль філіалів сільських Будинків побуту і районного комбінату побутового обслуговування з приймання замовлення від населення.
13)
У сільських населених пунктах з кількістю жителів більше 200 чол. нормативний показник дорівнює 40 кг білизни за зміну на 1000 чол.
14)
Норматив визначено у 0,39 підприємств зв'язку на 1 тис. чол. населення, у т. ч. для міського населення - 0,16.
15)
Йдеться про автоцистерни або автонасоси (включаючи резервні). Спеціальні автомобілі (автодрабини) нормуються відомчими актами. Радіус обслуговування пожежних депо треба приймати 3 км по дорогах загального користування.
Нормативи на спеціальні пожежні автомобілі див. у додатку 3.1.
16)
У сільській місцевості 0,1 га на 1000 чол.
(таблиця 6.1 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 04.12.2009 р. N 555)
6.2 Установи й підприємства обслуговування у сільських поселеннях слід розміщувати з розрахунку забезпечення жителів кожного поселення послугами першої необхідності у межах пішохідної доступності не більше 30 хв. Забезпечення об'єктами більш високого рівня обслуговування треба передбачати на групу сільських поселень.
Для організації обслуговування необхідно передбачати, крім стаціонарних будинків, пересувні засоби і споруди сезонного використання, виділяючи для всіх відповідні майданчики.
6.3 При визначенні кількості, складу і місткості установ і підприємств обслуговування у містах-центрах системи розселення слід додатково враховувати населення, що приїжджає з інших міських і сільських поселень, розміщених у зоні, обмеженій витратами часу на пересування в міжобласний центр - не більше 3 год.; обласний центр - не більше 2 год.; у міжрайонний - 1,5 год.; у районний - не більше 1 год.; у міжгосподарський центр - не більше 30 хв. (додаток 6.1).
В історичних містах необхідно враховувати також туристів, у курортних - неорганізовано відпочиваючих.
Для орієнтовних розрахунків кількість і місткість установ і підприємств загальнокурортного обслуговування на 1000 чоловік, що лікуються й відпочивають, треба приймати за додатком 6.2.
Радіус обслуговування населення установами й підприємствами, які розміщуються у житловій забудові, приймають не більшим за той, що вказано у додатку 6.3 (таблиця 1 і 2).
Для поселень, розміщених у районах сейсмічністю 7 - 8 балів, як правило, поверховість громадських будинків цілодобового перебування (санаторно-курортні, оздоровчі і
туристські установи, лікарні і готелі) слід встановлювати не більше 4 поверхів відповідно до чинних норм з урахуванням кількості місць і ступеня вогнестійкості будинків.
6.4 У сейсмічних районах будинки дитячих дошкільних установ повинні бути не вище за 2 поверхи, шкіл загального типу, спальні корпуси шкіл-інтернатів - не вище за 3 поверхи; спеціалізованих шкіл і шкіл-інтернатів (для дітей з порушенням фізичного й розумового розвитку), будинків для осіб похилого віку - не вище за 2 поверхи.
Спорудження громадських будинків більше 4 поверхів при належному архітектурно- композиційному і техніко-економічному обґрунтуванні може здійснюватись з дозволу відповідних державних органів.
Будівництво громадських будинків на територіях з сейсмічністю 9 балів допускається як виняток при техніко-економічному і містобудівному обґрунтуванні з дозволу відповідних державних органів, визначених Кабінетом Міністрів України.
6.5. Відстані від будинків і меж земельних ділянок установ і підприємств обслуговування треба приймати не менші, ніж ті, що наведені у таблиці 6.2.
Таблиця 6.2
Будинки (земельні ділянки) установ і підприємств обслуговування
Відстань від будинків (меж, ділянок) установ і підприємств обслуговування, м до червоної лінії до стін житлових будинків до будинків загальноосвітніх шкіл, дитячих дошкільних установ у містах у сільських поселеннях
Дитячі дошкільні установи і загальноосвітні школи (стіни будинку)
25 25**)
50
За нормами інсоляції та освітленості
Приймальні пункти вторинної сировини
-
-
20*)
50
Пожежне депо
10 10
-
-
Кладовища традиційного поховання і крематорії
6 6
300 300
Кладовища для поховання після кремації
6 6
100 100
Ванни відкритих басейнів
15 15 50
-
____________
*)
Будинок із входами і вікнами.
**)
Залежно від місцевих умов допускається зменшувати відстані, залишаючи зелену захисну смугу завширшки не менше 6 м. Числівник - відстані від меж ділянки, знаменник - відстані від будинку. Відстань від меж ділянки до житлового будинку з вікнами (у сільській місцевості) - не менше 10 м, до глухої стіни - 5 м.
Примітка 1. Ділянки дитячих дошкільних установ, заново розміщуваних лікарень не повинні примикати безпосередньо до магістральних вулиць.
Примітка 2. В умовах міської та сільської забудови, яка склалася, рішення щодо
реконструкцій капітального ремонту житлових і громадських будинків, розміщення нових об'єктів у зонах, що примикають до закритих кладовищ, приймаються за згодою з місцевими органами санітарного нагляду залежно від природних умов (рельєф місцевості, гідрогеологія тощо) і ступеня інженерного обладнання території.
Примітка 3. Приймальні пункти вторинної сировини слід ізолювати смугою зелених насаджень і передбачати до них під'їзні шляхи для автомобільного транспорту.
Примітка 4. На земельній ділянці лікарні необхідно передбачати окремі в'їзди в зони господарську і корпусів: лікувальних - для інфекційних і неінфекційних лікарень (окремо) і патолого-анатомічного.
7 ТРАНСПОРТ І ВУЛИЧНО-ДОРОЖНЯ МЕРЕЖА
7.1 При проектуванні міських і сільських поселень слід передбачити єдину дорожньо- транспортну мережу поселень і районів, які тяжіють до них, для забезпечення зручних і безпечних зв'язків з усіма функціональними зонами, з іншими поселеннями системи розселення, місцями заміського відпочинку, з улаштуванням зовнішнього транспорту і автомобільними дорогами загальної мережі.
Витрати часу на пересування від місць проживання до місць прикладення праці для 90 % трудящих (в один кінець), як правило, не повинні перевищувати: у містах з населенням понад 1 млн. чол. - 45 хв., від 500 тис. до 1 млн. чол. - 40 хв., від 250 до 500 тис. чол. - 35 хв., до 250 тис. чол. - 30 хв.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал