Державна адміністрація залізничного транспорту УкраїниPdf просмотр
Сторінка1/7
Дата конвертації14.07.2017
Розмір5.01 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7

1
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ’ЯЗКУ УКРАЇНИ
Державна адміністрація залізничного транспорту України
УКРЗАЛІЗНИЦЯ
Інспекція з контролю ефективності використання енергоресурсів


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Укрзалізниці від 10.10.2008 р.
№ 453-Ц


ЦІЕ/013

ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ

ПРОВЕДЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОГО АУДИТУ

КИЇВ-2008


2
ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО Східно – Українським Інноваційним центром залізничного транспорту

2 ВНЕСЕНО Інспекцією з контролю ефективності використання енергоресурсів Укрзалізниці

3 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ
Наказом Укрзалізниці № 453-Ц від 10.10.2008 року
4
ВПРОВАДЖУЄТЬСЯ вперше
5 РОЗРОБНИКИ к.т.н. Зонов В.Д. (керівник теми), магістр Данько
В.М., доцент Калабухін Ю.Є., інженер Івашутін В.М.


3
№ 453 –Ц від 10.10.2008 р.
Про затвердження та введення в дію
Порядку організації проведення енергетичного аудиту

З метою створення галузевої нормативної бази щодо методології проведення енергетичних обстежень структурних підрозділів господарств
Укрзалізниці, підвищення ефективності використання паливно – енергетичних ресурсів та уникнення необґрунтованих витрат на впровадження енергозберігаючих заходів

НАКАЗУЮ:
1 Затвердити і ввести в дію з 1 січня 2009 року Порядок організації проведення енергетичного аудиту (далі – Порядок), що додається.
2 Начальнику Інспекції з контролю ефективності використання енергоресурсів Укрзалізниці (Красильніков В.Г.) визначити загальний тираж та передати Управлінню справами текст Порядку для тиражування.
3
Начальнику Управлінню справами ( Грущак І.М.):
3.1 У термін до 1 грудня 2008 року забезпечити тиражування Порядку.
3.2 Забезпечити розсилку Порядку в необхідній кількості на залізниці
України.
4
Начальникам залізниць України організувати вивчення Порядку і забезпечити безумовне дотримання його вимог при проведенні енергетичних обстежень структурних підрозділів залізничного транспорту.
5
Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.


Генеральний директор В.О.Мельничук
4
З М І С Т
1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ.................................................................................6 2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ...........................................................................6 3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ..........................................................7 4 ПОЗНАКИ ТА СКОРОЧЕННЯ.........................................................................10 5
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ................................................................................11 6 ОСНОВНІ ЕТАПИ ЕНЕРГЕТИЧНОГО АУДИТУ………………….............17 7 ВИМОГИ ДО РОБІТ З ЕНЕРГЕТИЧНОГО АУДИТУ……………..............32 7.1 Вимоги до складання плану ЕА та робочих документів………….............32 7.2 Вимоги до підготовлення персоналу структурного підрозділу, залученого до ЕА…………………………………………………………...........33 7.3 Вимоги до періодичності ЕА..........................................................................34 8
ВИМОГИ
ДО
ЗБИРАННЯ
ІНФОРМАЦІЇ
ПРО
ОБ’ЄКТ
ЕНЕРГЕТИЧНОГО АУДИТУ..............................................................................34 8.1 Загальні вимоги до збирання інформації.....................................................34 8.2 Вимоги до документальної інформації.........................................................35 8.3 Вимоги до вимірювання................................................................................36 9 ВИМОГИ ДО ОБРОБЛЮВАННЯ ТА АНАЛІЗУВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ
ПРО ОБ’ЄКТ ЕНЕРГЕТИЧНОГО АУДИТУ......................................................38 10 ВИМОГИ ДО РОЗРОБЛЮВАННЯ РЕКОМЕНДАЦІЙ ЩОДО
ЗАПРОВАДЖЕННЯ ЕНЕРГООЩАДНИХ ЗАХОДІВ......................................41 11 ВИМОГИ ДО СКЛАДАННЯ ЗВІТУ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ
ЕНЕРГЕТИЧНОГО АУДИТУ ТА ЕНЕРГОАУДИТОРСЬКОГО
ВИСНОВКУ..........................................................................................................42 12 ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ОБСТЕЖЕНЬ ТА ЇЇ
ОРГАНІЗАЦІЙНЕ Й МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ....................................46 13 ПРАВОВА ОСНОВА ДІЯЛЬНОСТІ ЕНЕРГОАУДИТОРІВ.......................46 14 ВИМОГИ ДО АТЕСТАЦІЇ ТА ДІЯЛЬНОСТІ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ
ОРГАНІЗАЦІЙ.......................................................................................................48 15 ОСОБЛИВОСТІ ДОДЕРЖАННЯ КОМЕРЦІЙНОЇ ТАЄМНИЦІ
ЕНЕРГОАУДИТОРАМИ......................................................................................51

5 16
ПОРЯДОК ВИДАЧІ ТА ПОДОВЖЕННЯ ТЕРМІНУ ДІЇ СВІДОЦТВА НА
ПРАВО ВЕДЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ОБСТЕЖЕНЬ.......................................52 17
ПОРЯДОК АНУЛЮВАННЯ СВІДОЦТВА НА ПРАВО ВЕДЕННЯ
ЕНЕРГЕТИЧНИХ ОБСТЕЖЕНЬ.........................................................................53 18
ЛОГІКА ВИЗНАЧЕННЯ ОБ’ЄКТУ ЕНЕРГЕТИЧНОГО АУДИТУ, ЗАДАЧ
І ДІЙ ЕНЕРГОАУДИТОРА ТА ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ ЗАХОДІВ.............54 19
ЕНЕРГЕТИЧНИЙ АУДИТ ЯК ІНСТРУМЕНТ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ
ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ
УКРАЇНИ...............................................................................................................93
ДОДАТКИ..............................................................................................................99
ДОДАТОК А Бібліографія.................................................................................100
ДОДАТОК Б

Зразок заяви на подовження дії Свідоцтва на право проведення енергетичного аудиту..............................................................102
ДОДАТОК В

Зразок заяви на атестацію підприємства на право проведення енергетичного аудиту..........................................................................................105
ДОДАТОК Г Наказ НАЕР № 35 „Про запровадження системи показників ефективного використання паливно – енергетичних ресурсів”.....................1086

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Цей Порядок установлює вимоги до організування робіт і порядку проведення енергетичного аудиту (ЕА) структурних підрозділів залізничного транспорту енергоаудиторськими підрозділами залізничного транспорту та процедуру отримання дозволу на право проведення енергетичного обстеження (аудиту).
Цей Порядок визначає:
- призначеність і завдання енергетичного аудиту;
- основні етапи енергетичного аудиту;
- вимоги до робіт з енергетичного аудиту;
- вимоги до збирання та аналізування інформації про об’єкт енергетичного аудиту;
- вимоги до розроблювання рекомендацій щодо запровадження енергоощаджувальних заходів, їх техніко – економічного обґрунтування та оцінення їх впливу на довкілля;
- вимоги до складання звіту за результатами енергетичного аудиту;
- процедура подання, оформлення, видачі та продовження терміну дії документів щодо атестації спеціалізованих організацій на право проведення енергетичних обстежень (аудиту) ;
- нормативні та правові вимоги щодо отримання свідоцтва на право проведення енергетичного обстеження (аудиту).
2

НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ
У цьому Порядку використовуються посилання на такі нормативні документи:
Закон України „Про енергозбереження”.
Закон України „Про метрологію та метрологічну діяльність”.
Закон України „Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти”
Наказ Національного агентства України з питань ефективного використання енергетичних ресурсів від 13.03.2008 №35 „Про

7 запровадження системи показників ефективного використання паливно – енергетичних ресурсів”.
ДСТУ 4713 – 2007 Енергозбереження. Енергетичний аудит промислових підприємств. Порядок проведення та вимоги до організації робіт.
Указ Президента України від 28 лютого 2008 року № 174/2008 “Про невідкладні заходи щодо забезпечення ефективного використання паливно- енергетичних ресурсів”, затвердженого Кабінетом Міністрів України від 5 березня 2008 року
Указ Президента України від 02.08.07 р. № 678 “Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 червня 2007 року “Про стан виконання рішень Ради національної безпеки і оборони України з питань енергетичної безпеки”
Наказ Державного Комітету України з енергозбереження від 9.04.1999 року №27 „Про затвердження Положення про порядок організації енергетичних обстежень”.
Наказ Державного Комітету України з енергозбереження від 15.09.1999 року №78 „Про затвердження Порядку організації енергетичних обстежень бюджетних установ, організацій та казенних підприємств”.
ДСТУ 4065 – 2001 „Енергетичний аудит” Загальні технічні вимоги. Київ.
Держстандарт України. 2002.
Тимчасове положенням про порядок проведення енергетичного обстеження та атестації спеціалізованих організацій на право його проведення №49 від 12.05.1997 року.
3

ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ
У цьому Порядку використані терміни, що означають поняття, визначені відповідно до Законів України „Про енергозбереження”, „Про метрологію та метрологічну діяльність, „Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти” з ДСТУ 2155, ДСТУ 2420, ДСТУ 2804, ДСТУ 3581, ДСТУ 3682,
ДСТУ 3755, ДСТУ 4065.

8

енергоаудитор
Фізична особа, яка має кваліфікаційне свідоцтво на право проведення енергетичного аудиту на території України

енергоаудиторська група
Енергоаудитори та представники підприємства – замовника енергетичного аудиту, призначені організовувати та провоаити енергетичний аудит

замовник (енергетичного аудиту)
Юридична особа (підприємство, організація тощо), що доручає провадити енергетичний аудит виконавцю енергетичного аудиту

ефективне використання паливно – енергетичних ресурсів
Використання паливно – енергетичних ресурсів для досягнення економічно обґрунтованої ефективності за наявного рівня розвитку техніки та технології, а також за умови виконання технічних і технологічних вимог, вимог до якості продукції, охорони довкілля та охорони праці

аудит системи енергетичного менеджменту
Незалежний документально оформлений процес обстеження, пов’язаний
із збиранням та об’єктивним оцінюванням доказів для визначення відповідності наявної на підприємстві системи енергетичного менеджменту вимогам керування ефективністю використання паливно – енергетичних ресурсів на підприємстві, а також з поданням висновків цього обстеження керівництву

енергоаудиторський висновок
Документальне оформлення стану ефективності використання паливно – енергетичних ресурсів підприємством за результатами енергетичного аудиту

методика проведення енергетичного аудиту
Система методичних, технічних та організаційних процедур обстеження й аналізу ефективності використання паливно – енергетичних ресурсів підприємством, розроблення рекомендацій та їх техніко – економічне

9 обґрунтування згідно з поставленим завданням підприємства у сфері енергозбереження
аналіз паливно – енергетичного балансу
Функція керування споживанням паливно – енергетичних ресурсів, спрямована на виродлення оптимальних управлінських рішень щодо ефективності використання паливно – енергетичних ресурсів

показник енергоефективності

Абсолютна або питома величина споживання, або втрати енергетичних ресурсів для продукції будь-якого призначення, встановлена державними стандартами

дані (результати) аудиту
Результати оцінювання зібраних доказів аудиту, зіставлені з погодженими критеріями аудиту. Дані (результати) аудиту є основою звіту про енергетичний аудит.

об’єкт аудиту
Організація чи територія, що підлягає (піддається) аудиту.
суб’єкти енергетичного аудиту
Є його замовник та виконавці:

Замовник (клієнт) – організація (установа) або фізична особа, що замовляє та доручає здійснення енергетичного аудиту. Клієнтом
(замовником) може бути сам об’єкт енергетичного аудиту, або будь яка інша юридична (фізична) особа, що має на це встановлене законом чи нормативним актом право, або яка має право доручати здійснення аудиту будь якій аудиторській групі, що спеціалізується на здійсненні енергетичного аудиту.

10
4

ПОЗНАКИ ТА СКОРОЧЕННЯ
У цьому Порядку використано такі познаки та скорочення:
ВВП – валовий внутрішній продукт України
ВДВ – валова додана вартість виробленої продукції та наданих послуг в регіонах
ДІЕ – Державна інспекція з енергозбереження
ЕА – енергетичний аудит
НАЕР – національне агентство України з питань ефективного використання енергоресурсів
НЗТ – заступник начальника залізниці по вагонному, локомотивному господарствах та матеріально – технічному забезпеченню
НІЕ – інспекція з енергозбереження залізниці
ОЗП – осінньо – зимовий період
ОТЗ – організаційно – технічні заходи
ПЕР – паливно – енергетичні ресурси
ПЕБ – паливно – енергетичний баланс
СЕМ – система енергетичного менеджменту
ТНТС – база палива служби локомотивного господарства залізниці
ЦІЕ – інспекція з контролю ефективності використання паливно – енергетичних ресурсів Укрзалізниці.
КМУ – Кабінет Міністрів України
ДКС – Держкомстат
УСР – Управління співпраці з регіонами та інформаційного забезпечення
УСЕТ – Управління стратегії, енергоефективних технологій та міжгалузевих заходів
УНВДЕ – Управління науки та нетрадиційних і відновлюваних джерел енергії
УЕП – Управління економічної політики та міжнародного співробітництва
ЦОВВ – міністерства та інші центральні органи виконавчої влади

11
МЦЕТ – ДП “Міжнародний центр енергоефективних технологій”
КІЦ – ДП «Координаційний інформаційний центр Національної
інформаційної мережі енергозбереження»
РІЦ – Регіональний інформаційний центр Національної інформаційної мережі енергозбереження
КДПЕ – Комплексна державна програма енергозбереження України
НВДЕ – Програма державної підтримки розвитку нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії та малої гідро- і теплоенергетики
ПОЗО – Програми поетапного оснащення житлового фонду засобами обліку та регулювання споживання води і теплової енергії
ГПЕ – галузева програма з енергозбереження
РПЕ – (обласні) регіональні програми з енергозбереження
ОДА – облдержадміністрація
БД
– база даних “Проекти з енергозбереження”

5 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
5.1
Призначеність ЕА – сприяти керівництву структурного підрозділу залізничного транспорту у визначенні стану споживання ПЕР, потенціалу енергоощадження, джерел втрат і обсягу нераціонального використання ПЕР основними й допоміжними підрозділами, технологічними процесами й окремими споживачами, у розробленні енергоощаджувальних заходів, їх техніко – економічному оцінюванню та оцінюванню їх впливу на довкілля.

5.2 Завдання проведення ЕА:
- визначити загальний стан структурного підрозділу залізничного транспорту, його тягових одиниць, спеціальної самохідної техніки, автотранспорту, основних і допоміжних підрозділів і технологічних процесів як споживачів ПЕР;
- проаналізувати баланси споживання ПЕР окремо за кожним видом, а при проведенні енергетичного аудиту локомотивного депо ще й за кожним видом тяги;

12
- проаналізувати баланси споживання ПЕР в енергомістких технологічних установках, технологічних процесах і підрозділах;
- проаналізувати втрати ПЕР на об’єктах ЕА;
- проаналізувати витрати коштів на ПЕР у собівартості продукції;
- оцінити потенціал енергоощадження об’єктів ЕА;
- оцінити рівень ефективності використання ПЕР;
- проаналізувати енергомісткість продукції;
- проаналізувати питоме споживання ПЕР і порівняти з чинними нормами та нормативами, підготувати пропозиції щодо його зменшення;
- оцінити ефективність функціонування СЕМ;
- розробити рекомендації щодо впровадження енергоощадних заходів з їх техніко – економічним оціненням.

5.3 Основні принципи ЕА
- компетентність і об’єктивність виконавців ЕА під час виконування ними енергоаудиторської діяльності;
- наукова обґрунтованість і легітимність енергоаудиторського висновку;
- достовірність, повнота й конфіденційність енергоаудиторської інформації;
- врахування досягнень науково – технічного прогресу, норм і правил технічної та екологічної безпеки, вимог регламентів, стандартів, міжнародних вимог;
- незалежність енергоаудиторів під час виконування ними енергоаудиторської діяльності;
- відповідальність суб’єктів ЕА за організування, проведення та якість ЕА.

5.4 Види ЕА: первинний, періодичний, позачерговий, локальний, експрес – аудит, специфічний.
5.4.1
Первинний ЕА провадять на передпусковому та перед експлуатаційному етапах функціонування об’єкта ЕА, щоб перевірити відповідність монтажу та налагодження вимогам нормативно – правових актів за показниками енергетичної ефективності устатковування, яке

13 споживає ПЕР. За результатами первинного ЕА приймають рішення про пуск або введення в експлуатацію устаткування, яке споживає ПЕР.
При проведенні первинного ЕА за основу беруться висновки державної експертизи з енергозбереження. Державна експертиза з енергозбереження - система заходів щодо встановлення відповідності показників об’єктів експертизи, які характеризують використання ПЕР вимогам нормативно – правових актів та нормативно – технічних документів у сфері енергоефективності. Державній експертизі з енергозбереження підлягають:
- проекти схем розвитку та розміщення продуктивних сил, проекти розвитку галузі, територіальних схем енергозабезпечення, інша передпланова та перед проектна документація;
- енерготехнічна частина техніко – економічних обґрунтувань та проектів будівництва нових і розширення (реконструкції, технічного переобладнання, модернізації) діючих об’єктів і підприємств з річним споживанням паливно – енергетичних ресурсів у тисячу і більше тонн у перерахунку на умовне паливо;
- проекти інструктивно – методичних і нормативно – технічних актів, будівельні норми та правила, документи на створення та придбання нової енергоємної техніки, технології та матеріалів, інші документи й матеріали, що регламентують усі види діяльності у сфері енергозбереження.
Завданням первинного ЕА є підтвердження відповідності чи невідповідності виконаних проектно – монтажних робіт висновку державної експертизи з енергозбереження, яка повинна забезпечити:
- визначення відповідності управлінської, інвестиційної та іншої діяльності цілям з енергоефективності;
- встановлення відповідності перед проектних, перед планових, проектних та інших рішень вимогам законодавства з енергоефективності, чинним енергетичним стандартам і нормам;
- підготовка висновків, пов’язаних із програмами та проектами у сфері енергоспоживання та енергоефективності.

14
5.4.2
Періодичний ЕА виконують через установлений період часу, щоб визначити основні показники, які характеризують ефективність використання
ПЕР в умовах структурного підрозділу. Періодичність ЕА регулюють чинним законодавством України та власне потребами самого структурного підрозділу. Але, так як на даний час ще не прийнято Закон України „Про діяльність в сфері енергетичного аудиту” питання періодичності проведення енергетичного аудиту залишається не врегульованим на державному рівні, тому до прийняття Кабінетом Міністрів України відповідного рішення для структурних підрозділів залізничного транспорту з річним споживанням енергоресурсів 1000 тонн умовного палива і більше рекомендується
проводити періодичний енергетичний аудит не рідше як 1 раз у 5 років.
5.4.3 Позачерговий ЕА провадять у проміжку між періодичними ЕА у випадках модернізації, реконструкції, погіршеня економічних показників, зниження ефективності використання ПЕР та у разі виникнення сумнівів щодо вірогідності результатів попереднього ЕА.
5.4.4 Локальний ЕА виконують, щоб оцінити ефективність використання за окремими видами ПЕР, вторинних енергоресурсів або за окремими показниками енергоефективності роботи структурного підрозділу залізничного транспорту. У локальний ЕА може бути долучено енергетичні аудити найбільш енергомістких споживачів структурного підрозділу, рішення щодо яких приймає енергоаудиторська група.
5.4.5 Експрес – аудит провадять при наявності обмеження на обсяг або строк проведення, щоб визначити показники енергоефективності роботи структурного підрозділу, окремих агрегатів або груп агрегатів.
5.4.6 Специфічний ЕА виконують у разі вирішення спеціальних завдань, пов’язаних з ЕА, в яких зацікавлений замовник (наприклад, визначення технологічної та аварійної броні об’єкта, визначення споживачів – регуляторів електричної потужності, оцінювання ефективності функціонування СЕМ тощо).
5.5
Об’єкти ЕА:
- структурні підрозділи залізничного транспорту, що функціонують;

15
- окремі цехи чи об’єкти структурного підрозділу;
- технологічні процеси основних і допоміжних виробництв;
- енергомісткі споживачі ПЕР;
- об’єкти, що перебувають у передпусковій або в перед експлуатаційній стадіях;
- системи енергозабезпечення;
- будівлі та споруди;
- системи обліку та контролю використання ПЕР;
- система енергетичного менеджменту;
-
інвестиційні та приватизаційні пропозиції, програми, проекти, кредитні угоди тощо.
5.6 Суб’єкти ЕА: замовник та виконавець енергетичного аудиту.

5.7 Правова основа ЕА: Закони України „Про енергозбереження”, „Про метрологію та метрологічну діяльність”, „Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти”, Господарський кодекс України, а також інші нормативні акти даного спрямування.
5.8 За формою ЕА може бути добровільним та обов’язковимє
5.8.1 Добровільний ЕА виконують стосовно будь яких об’єктів ЕА на замовлення керівника структурного підрозділу залізничного транспорту або за внесенням Інспекції з енергозбереження залізниці, керівництва відповідної служби Управління залізниці або за рішенням оперативного штабу залізниці по забезпеченню енергоефективності. На даний час на залізничному транспорті діє система планового періодичного проведення ЕА енергоаудиторськими підрозділами залізничного транспорту, що дозволяє цілеспрямовано і послідовно реалізовувати політику енергоефективності у структурних підрозділах всіх господарств, реалізовувати напрацьований досвід одних господарств у інших, не допускати повторення допущених помилок та прорахунків.
Оперативне й методологічне керівництво енергоаудиторською роботою на залізничному транспорті України покладено на Інспекцію з контролю ефективності використання енергоресурсів Укрзалізниці.

16

5.8.2 Обов’язковий ЕА виконують на замовлення та за рахунок коштів зацікавлених органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування щодо об’єктів залізничного транспорту державної форми власності, перелік яких затверджує Кабінет Міністрів України або уповноважений ним орган.


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал