Департамент освіти Вінницької міської ради Комунальна установа «Міський методичний кабінет»Скачати 146.29 Kb.
Дата конвертації10.05.2017
Розмір146.29 Kb.
ТипОбґрунтування
Департамент освіти Вінницької міської ради

Комунальна установа

«Міський методичний кабінет»

Комунальний заклад

«Вінницький технічний ліцей»

Проект підготував

соціальний педагог

Щорс Вадим

ВолодимировичВінниця — 2016


Соціальний проект

«Формування правової свідомості дітей»ЗМІСТ


 1. Обґрунтування актуальності створення проекту……………………3

 2. Мета і завдання проекту……………………………………………....5

 3. Поширеність проекту та цільова група……………………………....6

 4. Ресурси…………………………………………………………………6

 5. Ключові поняття проекту……………………………………………..6

 6. План проекту…………………………………………………………..8

 7. Методи і технології проекту………………………………………….10

 8. Рівень реалізованості………………………………………………….10

 9. Очікувані результати………………………………………………….11

 10. Список використаної літератури……………………………………..12

 11. Додатки…………………………………………………………………141. ОБҐРУНТУВАННЯ АКТУАЛЬНОСТІ СТВОРЕННЯ ПРОЕКТУ

Діти мають виховуватися не для теперішнього, а для майбутнього, можливо кращого стану роду людського

І.Кант
Зараз особливо актуальним є питання про зміцнення громадянської позиції кожного, про виховання високої правової культури громадян.

Проблема прав дітей — одна з гострих проблем нашого суспільства. Важливість вирішення прав дітей зумовлена тим, що реалізація прав дитини є чи не найголовнішою умовою фізичного благополуччя дитини, її розвитку. Необхідність розвивати в дітях почуття гідності, своєї необхідності для суспільства, усвідомлення своїх прав, обов’язків, відповідальності за свої дії; стимулювати у дітей бажання реалізувати свої права.

Тому одним з основних аспектів правої роботи соціального педагога є формування в учнів культури поведінки. Саме її відсутністю характеризуються неповнолітні правопорушники. Адже, як правило, учні, які добре поводяться в школі, в більшості так само ведуть себе і за її межами. Хто привчився й звик виконувати правила для учнів, той легко виконуватиме й усі інші правила суспільства.

Актуальність проблеми правового виховання школярів на сучасному етапі зумовлена наступними основними факторами:

по-перше, однією зі сторін усебічного розвитку особистості є наявність у неї високої культури поведінки, адже не можна вважати фізично здорову людину культурною, коли вона, маючи ґрунтовні знання, добре працюючи або навчаючись, порушує норми моралі чи законів;

по-друге, в Україні спостерігається тенденція до зростання дитячої злочинності, поширення злочинності серед неповнолітніх випереджає її загальне зростання, при цьому вона «омолоджується».

Тому здійснення правової роботи з учнями є доцільним з перших днів їх перебування в навчальному закладі.

Отже, коли ми говоримо про те, чому нас навчає закон, невірно обмежуватися питанням про знання або незнання правових норм. Ідеться про щось більше – про правову культуру школяра. Правова культура школяра – складне психологічне явище, що відбиває багато важливих сторін життя суспільства, держави. Формування правової культури у людини відбувається за такою схемою:Схема

Дана практика є корисною як для учасників‚ так і для «ведучих – підлітків». Адже саме для старшокласників досвід роботи з аудиторією знадобиться у подальшому дорослому житті.


2. МЕТА І ЗАВДАННЯ ПРОЕКТУ
Мета: підвищення рівня правової свідомості дітей-підлітків та середовища їх соціалізації через упровадження програми та новітніх методик з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей дітей; розширення світогляду формування активної позиції учнів у реалізації прав у житті.

Об’єктом дослідження є правова свідомість учнів, що потребує постійного вдосконалення.

Предмет діяльності — сприяння в розвитку правового виховання дітей; правова освіта молоді; захист громадянських прав і свобод дітей.

Відповідно до предмета, мети, були поставлені такі завдання проекту:

1. формування в учнів поваги до закону та відповідальної поведінки, розвиненої правосвідомості, яка проявляється в усвідомленні особистістю своїх прав, свобод, обов’язків, свідомому ставленні до законів та державної влади;

2. розповсюдження та пропаганда правових знань серед неповнолітніх із метою виховання правової культури та свідомості;

3. підвищення ефективності профілактичної та роз’яснювальної роботи з метою запобігання порушення прав дитини та жорстокому поводженню з дітьми;

4. сприяння становленню активної позиції учнів щодо реалізації прав і свобод людини;

5. утворення у навчальному закладі атмосфери неприпустимості до будь-яких проявів антигромадської, протиправної поведінки.

6. попередження протиправних дій та вчинків серед учнівської молоді через координацію зусиль педагогів, батьків, ССД, ВКМСД, Центру соціальної служби у справах сім'ї та молоді та громадських організацій;7. створення умов для набуття учнями досвіду громадянської дії, демократичної поведінки та конструктивної взаємодії.

3. ПОШИРЕНІСТЬ ПРОЕКТУ ТА ЦІЛЬОВА ГРУПА

Поширеність проекту: м. Вінниця‚ комунальний заклад «Вінницький технічний ліцей».

Цільова група: учні 8-11 класів.
Термін реалізації: 1 навчальний рік.
Керівник проекту: соціальний педагог КЗ «ВТЛ» Щорс В.В.

4.РЕСУРСИ

Людські ресурси: соціальний педагог КЗ «ВТЛ» Щорс В.В., учні 8-11 класів.

Матеріальні ресурси: кабінет психологічної служби, навчальні кабінети, актова зала‚ мультимедійна установка‚ проектор‚ буклети, листівки-повідомлення на правову тематику, фарби, ватмани.
5. КЛЮЧОВІ ПОНЯТТЯ ПРОЕКТУ
Батьки батько та мати, записані органами реєстрації актів цивільного стану у книзі народжень і свідоцтві про народження дитини.
Відповідальність кримінальна — правовий наслідок діяння, що вважається в конкретній культурі злочином.
Відповідальність неповнолітніх — передбачена законодавством правова відповідальність осіб, які не досягли вісімнадцяти років.
Відповідальність соціальна — 1) відповідальність перед суспільством; 2) участь як окремих індивідів, так і крупних комерційних компаній в соціальних програмах, добродійності тощо.
Конвенція ООН з прав дитини — міжнародний правовий документ, що визначає права дітей в державах-учасницях. Конвенція з прав дитини є першим і основним міжнародно-правовим документом обов'язкового характеру, що присвячений широкому спектру прав дитини.
Конституція — основний закон держави.
Насильство — факт примусового контролю, який використовує одна людина над іншою.
Позитивне виховання — виховання спрямоване на те, щоб виростити дитину, яка має сильну волю, але при цьому готова співпрацювати, тобто коригувати свою волю і бажання. Позитивний підхід направлений на виховання чуйних дітей, які підкоряються правилам не зі страху, а приймають рішення, наслідуючи веління свого серця.
Права людини — те, що дозволене законом, захищене державою.
Право — установлені та закріплені норми й правила, які регулюють відносини людей у суспільстві.
Соціалізація — входження людини в суспільство разом з його соціальними зв’язками та інтеграцією в різні типи соціальних спільнот, унаслідок чого відбувається становлення соціального індивіда.
Соціальна адаптація — приведення індивідуальної і групової поведінки відповідно до пануючої в даному суспільстві, класі, соціальній групі системи норм й цінностей.
Соціально-психологічний тренінг — метод активного навчання і групового впливу з метою розвитку компетентності у сфері спілкування.
Толерантність — терпимість до чужих думок, учинків, уміння жити з іншими людьми, поважне ставлення.

План проектуЗміст роботи

Термін

виконання

Цільова аудиторія

Вересень

1.

Вхідне анкетування

01-23.09

1 клас з паралелі

8-11 класів2.

Інформаційні хвилинки на тему «Чи знаєте ви свої права?»

05-16.09

учні 8-9 класи

3.

Презентація «Сторінками Конвенції ООН про права дитини»

19.09

учні 8 класів

4.

Виступ «Основні положення Конвенції ООН про права дитини»

26.09

учні 9 класів

ЖовтеньЗаняття з елементами тренінгу «Наші права – щасливе дитинство»

05.10

учні 8 класуЗаняття з елементами тренінгу «Наші права – щасливе дитинство»

12.10

учні 9 класуВиступ «Чому не буває прав без обов’-язків ?»

17.10

учні 10 класуЛекція «Міжнародне законодавство про права людини»

19.10

учні 11 класу

ЛистопадВиступ «Толерантність врятує світ»

16.11

учні 8 класуЗаняття з елементами тренінгу «Чому не буває прав без обов’язків ?»

09.11

учні 9 класуЛекція «Міжнародне законодавство про права людини»

21.11

учні 10 класуЛекція «Законність, правопорядок і юридична відповідальність»

30.11

учні 11 класу

ГруденьЗаняття з елементами тренінгу «Навички підтримки людини з особливими потребами»

01.12

учні 8 класуВиступ «Пастки» для підлітка? Попередження залучення дітей до злочинної діяльності»

07.12

учні 9 класуЗаняття з елементами тренінгу «Профілактика правопорушення серед підлітків»

14.12

учні 10 класуЗаняття з елементами тренінгу «Профілактика правопорушення серед підлітків»

21.12

учні 11 класу

СіченьВиступ «Пастки» для підлітка? Попередження залучення дітей до злочинної діяльності»

18.01

учні 8 класуЗаняття з елементами тренінгу «Переваги життя без наркотиків»

23.01

учні 9 класуВиступ «До чого призводять наркотики»

25.01

учні 10 класуВиступ «Що ви знаєте про наркотики?»

30.01

учні 11 класу

ЛютийЗаняття з елементами тренінгу «Переваги життя без наркотиків»

01.02

учні 8 класуВиступ «Наслідки зловживання алкоголем»

08.02

учні 9 класуДослідження «Молодь і протиправна поведінка»

01-29.02

учні 10 класівЛекція «Бездоглядність – причина значної кількості правопорушень»

22.02

учні 11 класу

БерезеньВиступ «Наслідки зловживання алкоголем»

01.03

учні 8 класуЗаняття з елементами тренінгу «Власна відповідальність»

16.03

учні 9 класуВиступ за результатом дослідження «Молодь і протиправна поведінка»

06-10.03

учні 10 класівЗаняття з елементами тренінгу «Відповідальність у натовпі»

22.03

учні 11 класу

КвітеньЗаняття з елементами тренінгу «Власна відповідальність»

03.04

учні 8 класуЗаняття з елементами тренінгу «Профілактика правопорушення серед підлітків»

12.04

учні 9 класуЗаняття з елементами тренінгу «Відповідальність у натовпі»

19.04

учні 10 класівЛекція «Формування моделі безпечної поведінки в разі виїзду та перебування за кордоном»

26.04

учні 11 класу

ТравеньЗаняття з елементами тренінгу «Уявіть своє життя: мрії та перешкоди»

03.05

учні 8 класуЗаняття з елементами тренінгу «Стежка до мрій»

10.05

учні 9 класуЗаняття з елементами тренінгу «Стежка до мрій»

17.05

учні 10 класівВихідне анкетування

22-25.05

1 клас з паралелі

8-11 класів
8. Методи і технології проекту

Метод проектів не є принципово новим у розвитку педагогічної науки. На сучасному етапі набув поширення завдяки раціональному поєднанню теоретичних знань і можливостей‚ їх практичного застосування для розв’язування конкретних проблем дійсності.

З метою реалізації соціального проекту «Формування правової свідомості дітей» та досягнення поставлених цілей використали наступні методи:


 • теоретичні — аналіз наукової літератури для з’ясування змісту базових понять;

 • емпіричні — спостереження, анкетування для вивчення стану досліджуваної проблеми та перевірки ефективності впровадження проекту;

Використання даних методів дає змогу отримати практичну‚ теоретичну‚ пізнавальну значущість очікуваних результатів.
9. Рівень реалізованості

Даний проект апробований і реалізується в комунальному закладі «Вінницький технічний ліцей» серед учнів 8-11 класів.10. Очікувані результати

Після втілення даного проекту в життя передбачається‚ що учні не тільки поповнять свій багаж знань‚ підвищать рівень правової культури‚ але запам’ятають‚ що кожна людина є цінною незалежною від статі‚ мови‚ релігії‚ кольору шкіри, а також у них виховуються прояви громадянських рис і переконань‚ дотримання законів України.Кінцевими результатами проекту для випускників 11 класу є дитина, якій притаманні почуття гордості за свою родину, школу, Батьківщину та розвинену правосвідомість, яка здатна самореалізовуватися, самостверджуватися і самовдосконалюватися протягом усього життя, свідомо ставиться до своїх прав і обов’язків перед суспільством та державою, вміє свідомо користуватися правами, має бажання керувати своїм життям здійснюючи моральний вибір, розвиваючи власні громадські якості.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


 1. Бех І. Д. Виховання особистості: Навч.-метод. посіб.: [y 2 кн.]. - К.: Либідь, 2003. - Кн. 1: Особистісно орієнтований підхід: теоретико-технологічні засади – 2003. – 278 с.

 2. Буткевич В.Г. Права людини в Україні. З погляду творення нової правової бази. - Політична думка. – 1993. - № 1.

 3. Декларація прав людини очима дітей. - Дрогобич, 1994.

 4. Загальна декларація прав людини // Міжнародні договори України. -К., 1992.

 5. ЗМІ та права дітей: практичний посібник для працівників засобів масової інформації. (розроблено ЮНІСЕФ) – Press Wise, 1999.

 6. Кічук Я. В. Соціально-педагогічні умови формування правосвідомості майбутніх учителів у педагогічних коледжах: Автореф. дис... канд. пед. наук / Я. В.  Кічук. — О., 2002. - 22 с.

 7. Коментар до Конституції України. - К., Інститут законодавства ВРУ, 1996.

 8. Конвенція про права дитини. УПФ. - К., 1995.

 9. Копровська І. Основними порушеннями своїх прав діти вважають кривду й погрози, які походять від дорослих. // Факти. – 2000. – №1057.

 10. Кравченко С. А. Социологический энциклопедический русско-английский словарь : Более 10 000 единиц / С. А. Кравченко.  М. : ООО «Издательство Астрель» : ООО «Издательство АСТ» : ООО «Транзиткнига», 2004.  511, [1] c.

 11. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права // Міжнародні

 12. Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права //

 13. Міжнародні договори України. - К., 1992.

 14. Офіційний сайт ЮНІСЕФ. – Режим доступу: //http:www.unicef.org.

 15. Перші кроки: посібник для початкового вивчення прав людини / Хосе Турчик, Л. Маринович, І. Савчик. – Дрогобич: Коло, 2000.

 16. Права людини: методичні рекомендації для вчителів загальноосвітніх шкіл (склали Л.Грузинова, Л.Заблоцька) – К.: Українська правнича фундація, 1996.

 17. Права людини: моя власна думка /під ред. І. Гаврилюк.– Харків: Фоліо, 1999.

 18. Права людини: основи правових знань /А. В.Булгакова,   Н.А.Торопова. – Харків: Ранок, 1998.

 19. Права людини: підручник для 10-11 класів ліцеїв та гімназій. / Т.Андрусяк, З.Рамовська, В.Семенов. – К.: Право, 1997.

 20. Права людини: підручник для 5-9 класів. /З.Бабак, А.Остогорський. – М.: Звенья, 1999.

 21. Рябоконь Л. Дітям – право голосу!//День. – 2001. – N53.

 22. Столяренко О. Традиції формування ціннісного ставлення до людини у виховних моделях соціуму. / О. Столяренко. // Рідна школа. — 2005. — № 6. — червень. — С. 25-29.

 23. Столяренко О. В. Гуманізація і гуманітаризація освіти на шляху духовного розвитку особистості / О. В. Столяренко. // Рідна школа. — 2002. — № 3 (березень). — С. 19-22.

 24. Хто я? Хто ми? : хрестоматійний збірник для дітей молодшого та шкільного віку / Л. Маринович, М. Хейма. – Харків: Поліграфічні послуги, 1999.

 25. Шилова М.И. Изучение воспитанности школьников / М. И. Шилова. – М.: Педагогика, 1982. – 104 с.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал