Департамент освіти і науки, молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Науково-методичнийСторінка1/8
Дата конвертації07.01.2017
Розмір1.01 Mb.
ТипПротокол
  1   2   3   4   5   6   7   8


Департамент освіти і науки, молоді та спорту

Чернівецької обласної державної адміністрації

Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області

Науково-методичний центр практичної психології та соціальної роботи

Управління освіти Кельменецької районної державної адміністрації

Районний методичний кабінет
Розглянуто на засіданні ради районного

методичного кабінету

Протокол № 4 від 12.06.2014р.

Голова ради: В.І. Молода


«Затверджено»

Рішенням обласної Експертної комісії

НМЦППСР ІППОЧО

від 19 листопада 2014 р.

протокол № ____

голова Експертної комісії

Д.Д. Романовська
ПСИХОДІАГНОСТИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ

В РОБОТІ З ПЕДАГОГІЧНИМИ ПРАЦІВНИКАМИ

Укладачі:

В.І. Молода, завідувач

районним методичним кабінетом

управління освіти

Ж.О. Лопанчук, методист районного

методичного кабінету управління освіти
Кельменці

2014

Зміст

Вступ……………………………………………………………………………………3

План впровадження результатів діагностування у внутрішкільну методичну роботу ……………………………………………………………………………………4

І розділ:

«Педагогічне діагностування, як запорука забезпечення якісної організації та планування методичної роботи в освітніх закладах»………………………….. 5

 1. Опитувальник щодо планування педагогічної роботина 20___ - 20___ навчальний рік …………………………………………………………………………5

2. Діагностичний опитувальник педагога щодо рівня організації навчально-виховного процесу…………………………………………………………………….6

3. Аналіз мотивації діяльності педагогів ……………………………………........8


4. Діагностична анкета для визначення стану методичної підготовки вчителя………………………………………………………………………………….. 9


5. Діагностична карта педагога ………………………………………………… 11

6.Діагностична картка підвищення рівня методичної грамотності педагога…12


7. Опитувальник щодо рівня вивчення методичної майстерності педагога …..14

8. Технологічна готовність вчителя до проектної діяльності ……………….. 15

9. Діагностика сформованості проектувальних умінь вчителя ………………. 16

10. Опитувальник щодо організації навчально-виховної діяльності вчителя …17

11. Педагогічна самооцінка діяльності педагога ……………………………….. 18

12. Опитувальник: «Психолого-педагогічна культура вчителя» …………….. 1913. Анкетування: «Готовність вчителя до інноваційної діяльності» …………. 20

ІІ розділ:

«Застосування психологічних діагностичних методик для вивчення окремих характерологічних особливостей педагогічних працівників»……. 22

 1. Тест«Стан вашої нервової системи» …………………………………………22

 2. Методика «Особистісний опитувальник» (Г. Айзенк, адаптований О.Г. Шмєльовим) …………………..………………………………………………24

 3. Опитувальник оцінки рівня психологічної, фізіологічної і професійної дезадаптації О.Н. Родіної …………………………………………………….28

 4. Експрес-діагностика організаторських здібностей ………………………… 31

 5. Тест на визначення творчого потенціалу особистості ……………………..32

 6. Методика "12 тварин" (Б. К. Пашнєва) ……………………………………..35

 7. Тест «Ціннісні орієнтації працівників» (М. Рокич) ……………………….. 39

 8. Визначення психологічного клімату в організації …………………………42

 9. Методика діагностики особистості на мотивацію до успіху Т. Елерса ….45

 10. Діагностика статегій розв’язання конфлікних ситуацій Д. Джонсона і Ф. Джонсона ……………………………………………………………………….48

 11. Тест по визначенню готовності педагогів до нового навчального року ….51

 12. Опитувальник: «Самооцінка професійних якостей педагога»……………..52

 13. Чи комунікабельний педагог з батьками …………………………………….54

Список використаної літератури………………………………………………. 56

Вступ

Одним із стратегічних завдань, окреслених у Державній національній програмі «Освіта» (Україна ХХІ століття), є створення умов для формування освіченої творчої особистості громадянина. Ставиться завдання виховання нової генерації педагогічних кадрів, розробки комплексу теоретичних і методичних основ щодо забезпечення підготовки педагога.

А тому в практику роботи організаторів методичної роботи повинна широко ввійти діагностика професійної діяльності вчителів, яка забезпечить науковий підхід до організації роботи з педагогічними кадрами, їх професійний розвиток і саморозвиток. Проведення діагностування та, особливо, самодіагностування педагогічної діяльності слід спрямувати на оволодіння кожним учителем навичок самоаналізу, самооцінки, що дозволить перевести роботу в режим активного саморегулювання та самокоригування, а також реалізувати одну із функцій методичної роботи стосовно конкретного педагогічного працівника – аналітично оцінювальну, сутність якої полягає передусім у критичному осмисленні існуючої педагогічної практики та особистого професійного досвіду і їх оцінювання.

Практика свідчить, що там, де проводиться відповідна робота на діагностичній основі, відбувається зниження педагогічних труднощів щодо самооцінки вчителя та оцінки заступника директора.

Так як педагогічна діагностика – система технологій, процедур, засобів, методик і методів отримання інформації про стан та розвиток педагогічних систем, то в структурі методичної роботи вона виконує дві взаємопов’язані функції: функцію вивчення і оцінювання стану чи рівня та функцію навчальну.

Основне призначення діагностування рівня професійної компетентності педагогічних працівників – надання необхідної допомоги педагогічним працівникам у професійному розвитку та врахування результатів організації в процесі системи методичної роботи.

Збірник комплексних методик, діагностичних опитувальників допоможе вивчити рівень сформованості компетенцій педагога за критеріями оволодіння методичними, науковими,теоретичними, технологічними знаннями (знання і використання педагогічних технологій, конструювання уроків, здатність акумулювати і використовувати позитивний досвід діяльності колег, прогнозувати результати та здійснювати їх корекцію тощо), стану моральної культури педагога, рівень етичних, естетичних, загальних, духовних, методичних, фахових, дослідно-творчих компетентностей, культури праці та професійної етики, загальнопрофесійних умінь і навичок.

Посібник адресовано заступникам директора з навчально-виховної роботи, працівникам психологічної служби, педагогам, викладачам гімназій, ліцеїв та коледжів, а також усім тим, хто потребує психодіагностичного інструментарію під час організації та діагностування рівня методичної роботи в освітніх закладах.План впровадження результатів діагностування

у внутрішкільну методичну роботу
п/п

Прізвище, ім’я, по батькові вчителя

Які предмети викладає

Питання діагностичної анкети

Внутрішкільна методична робота

Психологічні особливості педагогічного працівника

Чи сприяють розвиткові загально навчальнихкомпетенцій учнів

Знання типів і структури уроків

Володіння технологією проведення особистісно-орієнтованого уроку

Використання ігровихелементів, методика проведеннянетрадиційних уроків

Самоаналіз уроку

Питання, які потребують розгляду

Форма реалізації

Дата виконання

Загальний рівень стресостійкості

Характерологічні особливості педагога

Рівень організаторських здібностей

Рівень творчого потенціалу

Домінуючий алгоритм при розв’язанні

конфліктних ситуацій

1. Впровадження тематичного обліку знань

Методична оперативка


Серпень-вересень


2. Використання ігрових елементів, методика проведення нетрадиційних уроків.

Семінар-практикум
Грудень3. Самоаналіз уроку

Методична консультація

Серпень-вересень

(Висновки діагностування необхідно врахувати в плануванні методичної роботи в загальноосвітньому навчальному закладі освіти).
І розділ:

«Педагогічне діагностування, як запорука забезпечення якісної організації та планування методичної роботи в освітніх закладах»
1. Опитувальник щодо планування педагогічної роботи

на 20___ - 20___ навчальний рік
Мета: визначити та спроектувати алгоритм побудови методичної роботи в освітньому закладі.

Референтна група: вчителі із педагогічним стажем роботи від 1 року до 35 років і більше.

Термін проведення: серпень-вересень.

Бланк опитувальника
1.Прізвище, ім'я, по-батькові:_______

2.Тема Самоосвіти: __________________

3. Чи можете ви поділитися власним досвідом? (якщо так, то яким): ___________

4.Які відкриті заходи Ви можете запропонувати з обміну досвідом: ________________

5. Які семінари, консультацій, повідомлення для педагогів Ви можете провести (теми): ______________________________________________________________________

6. Які напрямки в пізнавально – дослідницькій діяльності для Вас перспективні і цікаві: __________________________________________________________

7. Чи маєте ви намір цьогоріч приймати участь в шкільному та районному етапах Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт (якщо так, то з якого питання): _________________________

8.Які консультації та семінари Вам потрібні (теми): ___________________________________

 9. Яку допомогу і від кого Ви хотіли б отримати під час роботи шкільних методичних об’єднань: _____________________________________

10. Яку допомогу і від кого Ви хотіли б отримати під час роботи районних методичних об’єднань: _____________________________________

11. Ваші пропозиції та побажання щодо поліпшення педагогічного процесу в школі: _______________

12. Ваші пропозиції та побажання щодо поліпшення педагогічного процесу в школі: _______________2. Діагностичний опитувальник педагога щодо рівня організації навчально-виховного процесу

Мета: виявлення утруднень педагогічних працівників при організації методичної діяльності.

Референтна група: вчителі із педагогічним стажем роботи від 0 до 35 років і більше.

Термін проведення: серпень-вересень.

Бланк опитувальника


 1. Прізвище, ім’я, по батькові ___________________

 2. Який предмет викладає ___________________

 3. Педагогічний стаж ___________________
Види методичної діяльності

Самооцінка вчителя

Відчуваю утруднення

Володію питанням

Можу допомогти колегам

1. Цільовий компонент


Визначення мети уроку


Визначення мети позакласного заходу


Визначення мети планування


Визначення мети будь-якої діяльності


2. Змістовий компонент


Засвоєння ідей і понять науки (у рамках предмета, що викладається)


Оволодіння змістом підручника


Оволодіння новітніми методичними прийомами, технологіями


Оволодіння передовим досвідом навчання


Робота з літературою за спеціальністю


Робота з літературою з методики


3. Проектований компонент


Розподіл матеріалу теми за уроками


Складання плану, конспекту уроку


Підбір теоретичного матеріалу до уроку


Підбір системи задач і вправ


Підбір діагностичного матеріалу


Вибір форм і методів навчання


Вибір структури уроку


4. Організаційний компонент


Постановка мети уроку і забезпечення сприйняття її учнями


Організація сприйняття того, що вивчається


Організація осмислення навчальної інформації


Організація закріплення і застосування на практиці отриманих знань


Організація власної діяльності на уроці


Організація колективної діяльності на уроці


Поєднання індивідуальної і групової діяльності учнів


Підтримання необхідного темпу уроку


Організація індивідуально-диференційованого підходу до учнів


Використання елементів проблемного навчання:

створення проблемної ситуації;

висування гіпотези;

логічний доказ її.
Навчання учнів:

прийомам планування;

самоконтролю;

прийомам скорочення записів;

раціональній витраті часу;

умінням висловлювати свою думку;

прищеплення навчальних навичок, специфічних для даного предметаВолодіння методикою проведення навчальних занять:

перевірка підсумків попередньої роботи;

презентація нового матеріалу;

практика під керівництвом учителя;

незалежна самостійна практика учнів;

самоконтроль і самооцінка результатів роботи;

узагальнення навчального матеріалу;

визначення домашнього завдання;підбиття підсумків заняття


5. Контрольно-оціночний компонент


Визначення з кожної теми обов’язкового для учнів обсягу знань, умінь та навичок відповідно до рівнів навчальних досягнень


Структурування завдань для тематичної атестації


Застосування критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів


Визначення форми проведення тематичної атестації


Методика проведення різних форм тематичної атестації


Обґрунтування виставлених оцінок


Дотримання такту при виставленні оцінок


Організація корекційної роботи за результатами тематичної атестації


Форми проведення повторної атестації


Самоконтроль


3. Аналіз мотивації діяльності педагогів
Мета: проаналізувати провідні мотиви викладацької діяльності педагогічних працівників освітніх закладів.

Референтна група: вчителі із педагогічним стажем роботи від 0 до 35 років і більше.

Термін проведення: вересень-жовтень.
Інформаційний інструктаж:

При оцінці мотивів «значимі для мене самого» проводиться ранжування мотивів від найбільш до найменш значущого. При оцінці мотивів «провідні в нашому колективі» і «мотиви, на які орієнтована адміністрація» виділяються три найбільш значущих (по порядку значущості від 1 до 3).Бланк опитувальника


Мотиви діяльності.

Значущі для мене самого

Провідні в нашому колективі

Мотиви, на які орієнтується адміністрація

Прагнення до досягнення професійних успіхів.


Усвідомлення соціальної значущості педагогічної праці.


Прагнення проявити і утвердити себе в професії.


Добре ставлення, професійне взаєморозуміння колег.


Бажання проявити творчість в роботі.


Можливість самостійно планувати свою діяльність.


Повага та підтримка з боку адміністрації.


Прагнення до отримання великої матеріальної винагороди.Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал