Департамент освіти і науки Київської обласної державної адміністрації Київський обласний комунальний позашкільний навчальний закладСторінка11/12
Дата конвертації16.12.2016
Розмір2.84 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

ДАНІ

про учасників Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України
(на кожне відділення окрема таблиця)


Відділення____________________________ПІБ учня

Район, місто

Базова дисципліна

Клас

Назва навчального закладу*

Тема роботи

Науковий керівник

Секція
Секція

Секція
* - назву навчального закладу необхідно зазначити в родовому відмінку.
Додаток 6 до Положення про конкурс-захист науково-дослідницьких робіт учнів- членів Малої академії наук учнівської молоді

(Наказ ГУОН від 29 грудня 2012 №410)
ІНФОРМАЦІЯ

про результативність участі вихованців (районного, міського) відділення МАН у І етапі конкурсу
(на кожне відділення подається окрема таблиця)


Наукове відділення

І етап конкурсу-захисту
Місце проживання

Всього

Кількість учасників

Секція

Міста обласного підпорядкування

Міста, районні центри

Села, селища міського типуК-ть

учасниківК-ть

переможцівК-ть

учасниківК-ть

переможцівК-ть

учасниківК-ть

переможцівК-ть

учасниківК-ть

переможців9 клас

10 клас

11 клас

Разом


Перелік

наукових відділень і секцій Малої академії наук України, в яких проводитиметься III етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт

учнів-членів Малої академії наук УкраїниНазва відділення

Секція

Базова дисципліна

І. Літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства

1. Українська література

Українська мова та література

2. Світова література

Українська мова та література, світова література (за вибором)

3. Російська література

Російська мова, світова література (за вибором)

4. Фольклористика

Українська мова та література

5. Мистецтвознавство

Українська мова та література

6. Літературна творчість

Українська мова та література

ІІ. Мовознавства

1. Українська мова

Українська мова та література

2. Російська мова

Російська мова

3. Китайська мова

Китайська мова

4. Іспанська мова

Іспанська мова

5. Англійська мова

Англійська мова

6. Німецька мова

Німецька мова

7. Французька мова

Французька моваІІІ. Філософії та

суспільствознавства1. Філософія

Історія України

2. Соціологія

Історія України

3. Правознавство

Історія України

4. Теологія, релігієзнавство та історія релігії

Історія України

5. Педагогіка

Українська мова та література

6. Журналістика

Українська мова та література

IV. Історії

1. Історія України

Історія України

2. Археологія

Історія України

3. Історичне краєзнавство

Історія України

4. Етнологія

Історія України

5. Всесвітня історія

Історія України

V. Наук про Землю

1. Географія та ландшафтознавство

Географія

2. Геологія, геохімія та мінералогія

Географія

3. Кліматологія та метеорологія

Географія

4. Гідрологія

Географія

VІ. Технічних наук

1. Технологічні процеси та перспективні технології

Фізика, математика

(за вибором)2. Електроніка та приладобудування

Фізика, математика

(за вибором)3. Матеріалознавство

Фізика, математика

(за вибором)4. Авіа- та ракетобудування, машинобудування і робототехніка

Фізика, математика

(за вибором)5. Інформаційно-телекомунікаційні системи та технології

Фізика, математика

(за вибором)6. Екологічно безпечні технології та ресурсозбереження

Фізика, математика

(за вибором)7. Науково-технічна творчість та винахідництво

Фізика, математика

(за вибором)VІІ. Комп’ютерних наук

1. Комп’ютерні системи та мережі

Математика

2. Безпека інформаційних та телекомунікаційних систем

Математика

3. Технології програмування

Математика

4. Інформаційні системи, бази даних та системи штучного інтелекту

Математика

5. Internet-технології та WEB дизайн

Математика

6. Мультимедійні системи, навчальні та ігрові програми

Математика

VIІІ. Математики


1. Математика

Математика

2. Прикладна математика

Математика

3. Математичне моделювання

Математика

IX. Фізики і астрономії

1. Теоретична фізика

Фізика

2. Експериментальна фізика

Фізика

3. Астрономія та астрофізика

Фізика

4. Аерофізика та космічні дослідження

Фізика

X. Економіки

1. Економічна теорія та історія економічної думки

Математика

2. Мікроекономіка та макроекономіка

Математика

3. Фінанси, грошовий обіг і кредит

Математика

XI. Хімії та біології1. Загальна біологія

Біологія, хімія

(за вибором)2. Біологія людини

Біологія, хімія

(за вибором)3. Зоологія, ботаніка

Біологія, хімія

(за вибором)4. Медицина

Біологія, хімія, фізика

(за вибором)5. Валеологія

Біологія, хімія (за вибором)

6. Психологія

Біологія, історія України (за вибором)

7. Хімія

Хімія

ХІI. Екології та аграрних наук

1. Екологія

Біологія, хімія, українська мова (за вибором)

2. Охорона довкілля та раціональне природокористування

Біологія, хімія, іноземна мова (за вибором)

3. Агрономія

Біологія, хімія

(за вибором)4. Ветеринарія та зоотехнія

Біологія, хімія

(за вибором)5. Лісознавство

Біологія, математика

(за вибором)6. Селекція та генетика

Біологія, математика

(за вибором)


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ головного управління

освіти і науки Київської

облдержадміністрації

від 21.11.2012 № 374


Порядок розгляду спірних питань

на ІІ (обласному) етапі конкурсу
1. Порядок розгляду спірних питань щодо результатів заочного оцінювання науково-дослідницьких робіт учасників.

Результати заочного оцінювання науково-дослідницьких робіт оголошуються напередодні захисту науково-дослідницьких робіт. Автор кожної роботи отримує аргументовану рецензію з висновками та рекомендаціями журі. Якщо учасник конкурсу не згідний із результатами заочного оцінювання, під час захисту роботи йому надається можливість навести відповідні аргументи щодо предмету свого дослідження. За рішенням журі попередня оцінка може бути змінена.


2. Порядок розгляду спірних питань щодо результатів оцінювання навчальних досягнень учасників із базових дисциплін.
2.1. Якщо учасник конкурсу не згідний із результатами оцінювання навчальних досягнень з базової дисципліни, він подає апеляційну заяву на ім’я голови апеляційної комісії протягом однієї години після оголошення результатів оцінювання навчальних досягнень із базових дисциплін.
2.2. В апеляційній заяві вказується причина подання апеляції.

2.3. Апеляційна заява передається секретареві апеляційної комісії.


2.4. Після прийому апеляційної заяви учаснику конкурсу повідомляється про час і місце її розгляду.
2.5. Апеляційна заява розглядається апеляційною комісією та членами журі предметної комісії в присутності учасника конкурсу. Присутність інших осіб не допускається.
2.6. Засідання веде голова апеляційної комісії.
2.7. Апеляційна заява розглядається у такій послідовності:

зачитується апеляційна заява;

в усній формі уточнюються причини подачі апеляції;

заслуховуються питання та коментарі учасника конкурсу;

заслуховуються коментарі членів предметної комісії;

після обговорення апеляційною комісією приймається остаточне рішення, яке фіксується в апеляційній заяві та вноситься до протоколу оцінювання навчальних досягнень з базової дисципліни.


2.8. Учасник конкурсу ознайомлюється з остаточним рішенням апеляційної комісії, яке засвідчує своїм підписом в апеляційній заяві.
3. Порядок розгляду спірних питань щодо результатів захисту науково-дослідницьких робіт учасників.
3.1. Результати захисту науково-дослідницьких робіт оголошуються після виступу всіх учасників відповідної секції та підсумкової наради членів журі. Якщо за результатами захисту роботи в учасника виникають питання, йому надаються аргументовані роз’яснення і рекомендації головою та членами журі секції.

3.2. Бали визначаються та фіксуються в підсумковому протоколі. Після оголошення результатів оцінка вважається остаточною та оскарженню не підлягає.

3.3. Апеляційні заяви після оприлюднення підсумкового протоколу не приймаються.

ОСНОВНІ ВИМОГИ

до написання, оформлення та представлення

учнівських науково-дослідницьких робіт

( Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

від 22.01.2013 № 44)

1. Загальні положення

1.1. На конкурс подаються роботи проблемного (пошукового) характеру, які відповідають віковим інтересам та пізнавальним можливостям учнів, свідчать про обізнаність учасника конкурсу щодо сучасного стану галузі дослідження, опанування ним методики експерименту.

Тематика науково-дослідницьких робіт має відповідати напрямам секцій наукових відділень Малої академії наук України.

1.2. Кожна робота має ґрунтуватись на певній науковій та експериментальній базі, містити власні дані дослідів, спостережень чи пошукової роботи; їх обробки, аналізу та узагальнення; посилання на відповідні наукові джерела та відображати власну позицію дослідника.

У роботі мають бути чітко відображені наступні аспекти: визначення мети, об’єкта та предмета дослідження, завдання, методика дослідження, відмінність та перевага запропонованих підходів та результатів. Зміст та результати досліджень викладаються стисло, логічно, грамотно та аргументовано, без загальних слів, міркувань, бездоказових тверджень, тавтології.

Назва роботи має бути стислою та відповідати суті наукової проблеми (завдання), що вирішується.

1.3. До наукової роботи обов'язково додаються відгуки наукових керівників та рецензії відповідних фахівців (досвідчених педагогів, науковців, спеціалістів із певної галузі).

Достовірність наведених у роботі результатів підтверджується науковим керівником у відгуку.

1.4. Науково-дослідницька робота оформлюється у двох примірниках: один використовується журі під час оцінки роботи, другий – учасником під час захисту. Примірники мають бути ідентичними.

1.5. До розгляду не приймаються роботи, тема та зміст яких не відповідають профілю секції; роботи, що були представлені в попередні роки та не мають суттєвого доопрацювання; роботи, які є плагіатом; компілятивні роботи без самостійного дослідження, опрацювання джерел і власних висновків з обраної тематики.

Автори цих робіт після етапу заочного оцінювання науково-дослідницьких

робіт отримують відповідну рецензію і до участі в наступних етапах конкурсу

не допускаються.

Також до розгляду не приймаються роботи без тез, відредагованих та оформлених відповідно до даних вимог.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал