Департамент освіти і науки Київської обласної державної адміністрації Київський обласний комунальний позашкільний навчальний закладСторінка10/12
Дата конвертації16.12.2016
Розмір2.84 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

8. Умови визначення результатів конкурсу-захисту
8.1. Максимальна сумарна оцінка за участь у всіх розділах програми
конкурсу становить 350 балів.
8.2.Заочне оцінювання науково-дослідницьких робіт проводиться членами журі.
8.3. Критерії оцінювання (крім секції літературної творчості):

  складність, проблемність та науковість                 - 20 балів;

  актуальність теми дослідження                          - 20 балів;

  новизна отриманих результатів                          - 20 балів;

  системність і повнота у розкритті теми                 - 20 балів;

  аргументованість висновків                              - 10 балів;

  грамотність викладу та культура оформлення        - 10 балів.

Максимальна кількість балів -100.

8.4. Критерії оцінювання науково-дослідницьких робіт секції літературної творчості:

  повнота розкриття теми та художніх образів          - 40 балів;

  оригінальність образно-художнього мислення  - 30 балів;

  власна творча неповторність                                  - 20 балів;

  грамотність викладу та культура оформлення         - 10 балів.

Максимальна кількість балів -100.


8.5. Оцінювання навчальних досягнень учасників з базових дисциплін.
Про форму та порядок оцінювання навчальних досягнень учасників з
базових дисциплін буде повідомлено додатково.

Максимальна сума балів -100.


8.6. Захист науково-дослідницьких робіт.
8.6.1. Захист науково-дослідницьких робіт проходить у секціях. На захисті мають право бути присутніми інші члени секції як опоненти (за узгодженням з головами комісій). Питання про присутність на захисті керівників делегації вирішуються оргкомітетом у залежності від конкретних умов.
8.6.2. Захист науково-дослідницьких робіт проходить окремо в кожній секції. Для захисту роботи автору надається до 10 хвилин, для відповіді на запитання - до 3 хвилин.
8.6.3. Під час захисту проводяться дебати (обговорення проблемних аспектів робіт) у групах за певною тематикою досліджень.
8.6.4. Порядок захисту, дебатів та склад груп визначається журі за підсумками заочного оцінювання науково-дослідницьких робіт.
8.6.5. Захист науково-дослідницьких робіт оцінюється за такими критеріями:

аргументованість вибору теми дослідження та її

розкриття з урахуванням власного вкладу дослідника               - 70 балів;

чіткість, логічність, послідовність, лаконічність

викладення матеріалу                                                         - 30 балів;

компетентність учасника, вичерпність відповідей           - 30 балів;

етикет та культура спілкування учасника                                - 10 балів;

активна кваліфікована участь у веденні дискусії -10 балів.

Максимальна кількість балів -150.
8.7. Результати заочного оцінювання науково-дослідницьких робіт оголошуються під час захисту науково-дослідницьких робіт. Автор кожної роботи отримує аргументовану рецензію.

Якщо учасник конкурсу не згідний із результатами заочного оцінювання, під час захисту роботи йому надається можливість навести відповідні аргументи щодо свого дослідження. За рішенням журі попередня оцінка може буде змінена (Наказ ГУОН від 29 грудня 2012 № 410).


8.8. Результати оцінювання навчальних досягнень учасників із базових дисциплін оголошуються перед захистом науково-дослідницьких робіт. Якщо учасник конкурсу не згідний із результатами оцінювання навчальних досягнень з базової дисципліни, він подає апеляційну заяву на ім’я голови апеляційної комісії протягом однієї години після оголошення результатів оцінювання навчальних досягнень із базових дисциплін. Після прийому апеляційної заяви учаснику конкурсу повідомляється про час і місце її розгляду. Апеляційна заява розглядається апеляційною комісією та членами журі предметної комісії в присутності учасника конкурсу. Присутність інших осіб не допускається (Наказ ГУОН від 29 грудня 2012 № 410).
8.9. Результати захисту науково-дослідницьких робіт оголошуються після виступу всіх учасників відповідної секції та підсумкової наради членів журі. Якщо за результатами захисту роботи учасника виникають питання, йому надаються аргументовані роз’яснення і рекомендації головою та членами журі секції. Бали визначаються та фіксуються у підсумковому протоколі. Після оголошення результатів оцінка вважається остаточною та оскарженню не підлягає (Наказ ГУОН від 29 грудня 2012 № 410).
8.10. Допускається об’єднання секцій за спорідненими розділами наук, якщо кількість заявлених в одній секції учасників менше 5 (Наказ департаменту освіти і науки від 03липня 2013 року № 209).


 1. Визначення переможців і нагородження учасників

9.1. Конкурс має характер особистої першості. Переможці визначаються в


кожній секції за сумою балів, отриманих учасниками у всіх розділах програми конкурсу.

Перше місце не визначається, якщо учасник не набрав 300 балів. Друге місце не визначається, якщо учасник не набрав 280 балів. Третє місце не визначається, якщо учасник не набрав 260 балів.
  1. При рівності суми балів декількох учасників місця визначаються з урахуванням підсумків захисту науково-дослідницьких робіт.

  2. Кількість призових (перших, других та третіх) місць становить 50 відсотків від кількості учасників з орієнтовним розподілом їх у співвідношенні 1:2:3.
  1. Призери конкурсу нагороджуються дипломами І, II, III ступенів.
  1. Результати проведення ІІ етапу конкурсу затверджуються наказом головного управління освіти і науки Київської обласної державної адміністрації.
  1. Кращі роботи учасників конкурсу можуть бути відзначені
   спеціальними дипломами, відзнаками та призами.
  1. Наукові керівники, які підготували призера конкурсу нагороджуються подяками головного управління освіти і науки Київської обласної державної адміністрації.
  1. Наукові керівники, які підготували двох або більше призерів конкурсу можуть бути нагородженими відзнаками Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

9.9. Відповідно до Указу Президента України від 16.05.2006 № 398/2006

«Про Положення про стипендії Президента України Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України», переможці та призери III етапу конкурсу-захисту у кількості 120 осіб відзначаються стипендіями Президента України.

Розмір стипендії визначається згідно чинного законодавства України.


9.10. Призери конкурсу можуть бути нагороджені іншими спеціальними стипендіями установ, закладів, громадських і благодійних організацій та фондів.
10. Оргкомітети конкурсу-захисту

10.1. Оргкомітети:


10.1.1 проводять організаційну роботу з підготовки та проведення конкурсу-захисту;
10.1.2 визначають і забезпечують порядок проведення змагань;
10.1.3 готують документацію для проведення змагань;
10.1.4 при порушенні учасниками змагань цього Положення позбавляють їх права участі в них.
10.2. До складу Оргкомітетів входять представники науково-методичних центрів районних відділів освіти, керівники навчальних закладів, де проводяться перевірка та презентація конкурсних робіт, представники головного управління освіти і науки Київської обласної державної адміністрації, представники Президії Малої академії та адміністрація Малої академії наук учнівської молоді.
10.3. Члени оргкомітетів:

відповідають за безпечні умови для членів журі конкурсу-захисту та учнів-конкурсантів, які презентують свої роботи;

відповідають за збереження конкурсних робіт під час проведення конкурсу-захисту;

забезпечують роботу комп’ютерів і технічних приладів для учнівських презентацій.


Журі II етапу конкурсу
11.1. Журі ІІ етапу конкурсу формується за відповідними секціями

наукових відділень науково-педагогічних та педагогічних працівників навчальних закладів.
  1. Журі відділення очолює голова та співголова відділення.
  1. Журі секції — голова, який може мати одного або кількох заступників та секретаря; решта — члени журі, доручення між якими розподіляє голова або його заступник.
  1. Кількість членів журі не повинна перевищувати третини від кількості учасників конкурсу.
  1. Склад журі погоджується з Президією Малої академії наук учнівської молоді, затверджується наказом головного управління освіти і науки Київської обласної державної адміністрації та оголошується на відкритті конкурсу.
  1. Голова журі відділення або секції:

11.6.1. Бере участь у формуванні складу журі.


11.6.2. Забезпечує об’єктивність заочного оцінювання та захисту науково-дослідницьких робіт учасників конкурсу (Наказ ГУОН від 29 грудня 2012 №410, Наказ департаменту освіти і науки від 03липня 2013 року № 209).
11.6.3. Проводить консультації для учасників конкурсу.
11.6.4. Аналізує рівень підготовки учасників конкурсу, готує подання оргкомітету про нагородження переможців, складає відповідний звіт.


  1. Секретар секції, як правило, призначається з числа педагогічних працівників закладів-організаторів конкурсу.

Секретар входить до складу журі без права оцінювання знань, забезпечує ведення належної документації.


  1. Обов’язки членів журі (Наказ ГУОН від 29 грудня 2012 № 410):

11.8.1 зобов’язані вчасно прибути на розгляд (заочний тур) та захист (очний тур) конкурсних робіт учнів;


11.8.2 розглядають, перевіряють та оцінюють роботи учнів;
11.8.3 дотримуються діючих критеріїв оцінювання конкурсних робіт;
11.8.4 заповнюють протоколи згідно з установленим порядком;
11.8.5 закінчують роботу та залишають місце засідання після підпису протоколів головою журі.

 1. Фінансування ІІ етапу конкурсу

12.1. Проведення конкурсу фінансується за рахунок обласного бюджету у межах видатків, передбачених кошторисами, затвердженими в установленому порядку.


  1. Витрати на проїзд, харчування в дорозі, відрядження супроводжуючих осіб здійснюють відповідні органи освіти, які направляють команду на даний конкурс, а на проживання, харчування, культурне обслуговування учасників під час проведення II етапу конкурсу, оплату роботи членів журі і оргкомітету, проведення оцінювання навчальних досягнень учасників з базових дисциплін, заохочення учасників Київський обласний

комунальний позашкільний навчальний заклад «Мала академія наук учнівської молоді».
12.3. У разі відсутності державного фінансування на проведення II етапу конкурсу фінансування участі команд може здійснюватися за рахунок організацій, що відряджають.
12.4. Учасники конкурсу за нормами харчування прирівнюються до учасників спортивних змагань.
12.5. За працівниками установ та закладів освіти, які залучаються до проведення конкурсу, зберігаються норми відшкодування витрат на службові відрядження, що встановлюються Кабінетом Міністрів України.
12.6. До роботи зі складання та перевірки контрольних завдань, тестів та до участі в роботі оргкомітету і журі можуть залучатися працівники різних закладів, установ й організацій на договірних засадах з оплатою праці відповідно до чинного законодавства.
Додаток 1 до Положення про конкурс-захист науково- дослідницьких робіт учнів- членів Малої академії наук учнівської молоді

(Наказ ГУОН від 29 грудня 2012 №410)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Керівник відділу (управління)

освіти(освіти і науки) районної (міської)

держадміністрації

«____» __________

ЗАЯВКА'>ЗАЯВКА

на участь у II етапі Всеукраїнського конкурсу-захистунауково-дослідницьких робіт учнів — членів

Малої академії наук України
Секція_________________________________________________________________________

Базова дисципліна_______________________________________________________________

Тема роботи ____________________________________________________________________

Прізвище ______________________________________________________________________

Ім'я ___________________________________________________________________________

По батькові ____________________________________________________________________

Рік народження__________________________________________________________________

Участь у всеукраїнських та обласних етапах олімпіад, конкурсів-захистів (рік, предмет, тема роботи) __________________________________________________________________

Районне відділення МАН_________________________________________________________

Базовий позашкільний навчальний заклад __________________________________________

Навчальний заклад ________________ Клас__________

Науковий керівник _______________________________________________________________

Необхідність у технічних засобах:

1.______________________________________________________________________________

2.______________________________________________________________________________________

3. _____________________________________________________________________________________

Домашня адреса__________________________________________________________________

Контактний телефон, електронна пошта _____________________________________________________________Додаток 2 до Положення про конкурс-захист науково-дослідницьких робіт учнів- членів Малої академії наук учнівської молоді

(Наказ ГУОН від 29 грудня 2012 №410)


ЗАТВЕРДЖЕНО

Керівник відділу (управління)

освіти(освіти і науки) районної (міської)

держадміністрації

«____» __________ЗАЯВКА

на участь у II етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідицьких робіт учнів — членів Малої академії наук України у науковому відділенні комп'ютерних наук
Секція________________________________________________________________________________

Базова дисципліна______________________________________________________________________

Тема роботи ___________________________________________________________________________

Об'єм роботи (в байтах)__________________________________________________________________

Прізвище______________________________________________________________________________

Ім'я __________________________________________________________________________________

По батькові ___________________________________________________________________________

Рік народження________________________________________________________________________

Участь у всеукраїнських та обласних етапах олімпіад, конкурсів-захистів (рік, предмет, тема роботи)_______________________________________________________________________________

Районне відділення МАН _______________________________________________________________

Базовий позашкільний навчальний заклад _________________________________________________

Навчальний заклад____________________________________________________________________

Клас

Науковий керівник ___________________________________________________________________Об'єм роботи (в байтах)_______________________________________________________________

Мінімальні вимоги до комп'ютера:

монітор__________________________________________________________________________

процесор ____________________________________________________________________________

пам'ять______________________________________________________________________

відеокарта ___________________________________________________________________

звукова карта_________________________________________________________________________

колонки, мікрофон ___________________________________________________________________

мережа ______________________________________________________________________________

вхід в Інтернет ____________________________________________

необхідне програмне забезпечення, його об'єм_____________________________________________

носії ________________________________________________________________________________

Домашня адреса ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Контактний телефон, електронна пошта ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Додаток 3

до Положення про конкурс-захист науково-дослідницьких робіт учнів- членів Малої академії наук учнівської молоді

(Наказ ГУОН від 29 грудня 2012 №410)


ПАСПОРТ ЕКСПОНАТУ (РОЗРОБКИ)

Назва експонату (розробки) _____________________________________________

Прізвище, ім'я автора (авторів) експонату (розробки)________________________

____________________________________________________________________

Назва навчального закладу (клас, курс), адреса, тел/факс ___________________

____________________________________________________________________

Назва гуртка _________________________________________________________

____________________________________________________________________

Прізвище, ім'я, по батькові керівника гуртка ______________________________

____________________________________________________________________

Навчальний заклад, на базі якого працює гурток, поштова адреса, тел/факс____

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Примітка ____________________________________________________________

____________________________________________________________________


Керівник навчального закладу

м.п.


Додаток 4 до Положення про конкурс-захист науково-дослідницьких робіт учнів- членів Малої академії наук учнівської молоді

(Наказ ГУОН від 29 грудня 2012 №410)
АНКЕТА

учасника II етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту

науково-дослідницьких робіт учнів —

членів Малої академії наук України

Прізвище, ім'я, по батькові учасника (розбірливо)Дата народження

(день, місяць, рік)

Домашня адреса: _____________________________________________________


Конт.тел.
Е-таі1
Відомості про батьків:

Батько: ____________________________________________________________

________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові, місце роботи, посада, контактний телефон)
Мати: _____________________________________________________________

__________________________________________________________________(прізвище, ім'я, по батькові, місце роботи, посада, контактний телефон)
Місце навчання___________________________________________________

_________________________________________________________________(назва, адреса навчального закладу, прізвище, ім 'я, по батькові директора, тел. приймальної)

клас/курс ______________________________

Відділення МАН______________________________________________________

____________________________________________________________________

Секція_____________________________________________________________

____________________________________________________________________

Базова дисципліна ____________________________________________________

____________________________________________________________________

Назва дослідницької роботи ____________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Науковий керівник ___________________________________________________

____________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові, вчений ступінь, посада, контактний телефон)

Позашкільний заклад, в якому навчаєтесь/навчались _______________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________(назва, адреса навчального закладу, прізвище, ім'я, по батькові директора, тел. приймальної)

Скільки років займаєтесь в МАН________________________________________

____________________________________________________________________

Є кандидатом у члени МАН / дійсним членом МАН______________________

____________________________________________________________________

Чим зумовлений Ваш вибір напрямку наукового дослідження______________

_________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________Чи були переможцем/учасником інших конкурсів, олімпіад, змагань (перерахувати) ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Чи володієте іноземною мовою (якою, рівень володіння) __________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________Чи маєте закордонний паспорт (дитячий проїзний документ)_________________

Сфера інтересів____________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

В яких вищих навчальних закладах Ви мрієте здобути освіту_______________

____________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Якою професією хотіли б оволодіти___________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

В якій сфері Ви хотіли б реалізувати себе в майбутньому (політика, наука, бізнес, інше)_______________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Які побажання Ви маєте щодо діяльності МАН та процедури проведення конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Додаток 5 до Положення про конкурс-захист науково-дослідницьких робіт учнів- членів Малої академії наук учнівської молоді

(Наказ ГУОН від 29 грудня 2012 №410)


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал