Дата уроку Тема уроку ПриміткиСкачати 100.66 Kb.
Дата конвертації14.07.2017
Розмір100.66 Kb.
ТипУрок
Календарно-тематичне планування уроків

інформатики

для 9 класу


уро-ку

Дата

уроку

Тема уроку

Примітки

Тема 1. Інформація. Інформаційні процеси та системи


Техніка безпеки при роботі з комп'ютером і правила поведінки у комп'ютерному класі.

Поняття про інформацію та способи її подання. Дані. Різновиди інформаційних повідомлень. Вимірювання обсягу даних. Поняття про інформаційну надлишковість повідомлень. Способи подання і кодування повідомлень, двійкове кодування. Вимірювання довжини двійкового коду. Інформаційні процеси: отримання, збирання, зберігання, пошук, обробка і передавання інформації. Об'єкти та їх властивості

Поняття про інформаційні системи та технології. Види інформаційних систем. Поняття про апаратне та програмне забезпечення інформаційної системи. Етапи розвитку та сфери застосування інформаційних технологій. Поняття про інформаційну культуру та інформатичну компетентність. Інформатика як наука та галузь діяльності людини
Тема 2. Апаратне забезпечення інформаційних систем


Типова архітектура персонального комп'ютера. Класифікація та призначення апаратних засобів: пристроїв введення, виведення, зберігання та обробки інформації. Класифікація та основні характеристики процесорів

Принцип дії та основні характеристики найбільш поширених видів запам'ятовувальних пристроїв: дискових накопичувачів, оперативної та флеш-пам'яті. Класифікація та основні характеристики принтерів. Відеосистема комп'ютера, призначення та основні характеристики її складових: монітора, відеоадаптера та відеопам'яті. Мультимедійне обладнання. Комунікаційні пристрої

Історія розвитку обчислювальної техніки. Покоління ЕОМ. Правила техніки безпеки під час роботи на комп'ютері.

Практична робота № 1. Робота з клавіатурним тренажером. Комп'ютерне тестування

Контрольна робота з тем: "Інформація. Інформаційні процеси та системи.", "Апаратне забезпечення інформаційних систем"

Тема 3. Системне програмне забезпечення


Загальні відомості про системне, службове та прикладне програмне забезпечення. Класифікація, основні функції та складові операційних систем. Поняття про ядро операційної системи, інтерфейс користувача, драйвери та утиліти. Різновиди інтерфейсу користувача. Поняття файлової системи, відмінності між поширеними файловими системами. Поняття файла, каталогу. Ім'я файла та каталогу, розширення імені файла. Імена зовнішніх запам'ятовувальних пристроїв, шлях до файла

Робота з основними елементами графічного інтерфейсу користувача операційної системи. Використання вікон, меню, елементів керування.

Практична робота № 2. Робота з інтерфейсом користувача операційної системи

Робота з об'єктами файлової системи: створення, копіювання, перейменування, переміщення та видалення об'єктів. Використання ярликів. Використання буфера обміну.

Практична робота № 3. Робота з об'єктами файлової системи

Запуск на виконання програм. Типи файлів. Зв'язок типів файлів з програмами та з розширеннями імен файлів

Пошук інформації на комп'ютері.

Практична робота № 4. Пошук інформації на комп'ютері

Використання автономної та онлайнової довідки операційної системи. Встановлення й видалення програм. Відновлення видалених даних. Програма перевірки й очищення дисків. Дефрагментація дисків. Контрольні точки відновлення операційної системи

Контрольна робота з теми: "Системне програмне забезпечення"
Тема 4. Службове програмне забезпечення


Поняття комп'ютерного вірусу. Історія та класифікація вірусів і троянських програм. Призначення, принцип дії та класифікація антивірусних програм. Робота в середовищі антивірусної програми. Правила профілактики зараження комп'ютера вірусами.

Практична робота № 5. Захист комп'ютера від вірусів

Стиснення, архівування та розархівування даних. Архіватори та операції з архівами.

Практична робота № 6. Архівування та розархівування даних

Запис інформації на оптичні носії. Форматування та копіювання дисків.
Тема 5. Комп’ютернi мережi

І. Поняття про комп’ютернi мережi. Робота в локальнiй мережi


Поняття про глобальну та локальну комп’ютернi мережi. Апаратне й програмне забезпечення мереж. Поняття про сервер та клiєнтський комп’ютер. Мережнi протоколи.

Поняття робочої групи, домену, користувача й сеансу користувача; вхiд у локальну мережу. Поняття про права доступу до ресурсiв. Навiгацiя локальною мережею. Спiльне використання файлів i папок. Надання доступу до ресурсiв. Спiльне використання принтерів i спiльний доступ до глобальної мережi.

Вiддалене керування комп’ютером.

Практична робота № 7. Спiльне використання ресурсiв локальної мережi.
ІІ. Основи Інтернету. Всесвiтня павутина й пошук в Інтернетi


Призначення й структура мережi Інтернет. Протоколи Інтернету. Адресацiя в Інтернетi, поняття IP-адреси, доменного iменi та URL-адреси. Способи підключення до Інтернету, функцiї провайдера.

Служби Інтернету. Поняття гiпертекстового документа, гiперпосилання, web-сторiнки та web-сайту. Поняття всесвiтньої павутини та навiгацiя нею.

Використання та настроювання браузера. Вибiр системи кодування пiд час перегляду web-сторiнок. Збереження web-сторiнок та їх фрагментiв на локальному комп’ютерi. Використання списку сайтiв, обраних для швидкого доступу.

Засоби пошуку iнформацiї в Інтернетi. Принципи функцiонування web-каталогiв та пошукових систем. Стратегiї пошуку iнформацiї.

Практична робота № 8. Пошук інформації в Інтернетi

Контрольна робота з тем: "Службове програмне забезпечення" та "Комп'ютерні мережі"
Тема 6. Основи роботи з текстовою iнформацiєю


Призначення, можливостi i класифікація систем обробки текстiв. Огляд середовища текстового процесора. Формати файлiв документiв. Створення, вiдкриття й збереження текстового документа. Використання довiдкової системи текстового процесора

Введення й редагування тексту. Видiлення фрагментiв тексту та операцiї зними. Перевiрка правопису. Пошук та автоматична замiна текстових фрагментiв.

Практична робота № 9. Робота з текстовими фрагментами

Форматування шрифтiв i абзацiв.

Практична робота № 10. Введення, редагування й форматування тексту

Робота зкiлькома документами.

Контрольна робота з теми: «Основи роботи з текстовою інформацією»
Тема 7. Комп’ютерна графiка

І. Засоби перегляду й перетворення графiчної iнформацiї


Поняття комп’ютерної графiки. Растровi й векторнi зображення та їх властивостi. Колiрнi системи. Призначення та класифiкацiя засобiв обробки графiчних даних. Формати графiчних файлiв. Засоби перегляду зображень та перетворення графiчних форматiв
ІІ. Основи растрової графiки


Джерела й параметри растрових зображень. Поняття про роздільну здатнiсть, глибину кольору та їх зв’язок з якiстю растрових зображень

Робота в середовищi редактора растрової графiки: робота зфайлами, використання iнструментiв малювання, видiлення фрагментiв малюнка, їх переміщення та копiювання

Створення текстових написiв. Настроювання кольору.

Практична робота № 11. Створення растрових зображень
ІІІ. Основи векторної графiки


Принципи побудови й обробки векторних зображень. Засоби графiчного редактора, вбудованого у середовище офiсних програм; створення простих векторних зображень. Інструменти малювання. Малювання геометричних фiгур. Операцiї зоб’єктами. Зафарбування об’єктiв, встановлення параметрiв заливки

Створення малюнкiв з кривих i ламаних. Багатошаровi зображення, керування розмiщенням об’єктiв за шарами. Вирiвнювання й групування об’єктiв. Додавання тексту до графiчних зображень та його форматування.

Практична робота № 12. Створення векторних зображень

Контрольна робота з теми: "Комп'ютерна графіка"

Повторення та узагальнення навчального матерiалу

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал