Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справиСторінка5/6
Дата конвертації16.12.2016
Розмір1.61 Mb.
1   2   3   4   5   6

13. Наука. Педагогіка. Освіта.

1.

74я73

Г 34Гендерна педагогіка [Текст]: хрестоматія / ред. В. Гайденко. - Суми: Університетська книга, 2014. - 313 с.

Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)Анотація: У хрестоматії подано найсучасніший матеріал з гендерної педагогіки вітчизняних і зарубіжних авторів, праці яких уперше перекладені українською.


2.

74.03(4УКР)я73

Д 40Джаман, Т.В.

Історія педагогіки України [Текст]: навч. посібник / Т. В. Джаман. - Львів: Новий світ-2000, 2013. - 288 с.

Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

Анотація: Відображено основні етапи розвитку вітчизняної навчально-виховної системи, особливості створення педагогічних концепцій.


3.

71.04(УКР)я73

Д 66Домінанти духовного світу українців [Текст]: навч. посібник / упор.: Л. М. Горболіс, О. Р. Єременко. - Суми: Університетська книга, 2014. - 300 с.

Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)Анотація: У посібнику розглядаються домінанти духовного світу, притаманні ментальності українців. Народознавчо-літературний матеріал проілюстровано цікавими зразками творів красного письменства, у доступній формі розглянуто художні особливості текстів.


4.

75.81я73

К 52Кляп, М.П.

Сучасні різновиди туризму [Текст]: навч. посібник / М. П. Кляп, Ф. Ф. Шандор. - К.: Знання, 2011. - 334 с.

Примірники: всього:2 - ЧЗ(2)

Анотація: Досліджено соціальний феномен туризму в сукупності його проявів: туристичної діяльності і поведінки, туристичних груп і організацій, соціальних систем і соціального інституту туризму.


5.

74.58я73

К 59Козлова, О.Г.

Керівництво громадянським вихованням студентської молоді [Текст]: навч. - метод. посібник / О. Г. Козлова, Т. В. Гребеник. - Суми: Університетська книга, 2014. - 188 с.

Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

Анотація: Розкриваються методологічні підходи, зміст, принципи, функції керівництва процесом громадянського виховання студентів вищого навчального закладу. Значна увага приділяється організаційно-педагогічному забезпеченню, зокрема, діагностиці рівня управління та громадянської вихованості студентів.


6.

74.200.51я73

К 88Кубай, Н.О.

Виховуємо традиціями українського козацтва [Текст]: навч. посібник / Н. О. Кубай, О. В. Кубай. - Львів: Новий світ-2000, 2013. - 284 с.

Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

Анотація: Розкрито роль виховного потенціалу козацької педагогіки у формуванні особистості молодшого школяра, розроблено структурно-функціональну модель гри-подорожі "Котигорошко".


7.

74.03(4УКР)я73

М 81Мосіяшенко, В.А.

Історія педагогіки України в особах [Текст]: навч. посібник / В. А. Мосіяшенко. - Суми: Університетська книга, 2014. - 266 с.

Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

Анотація: Розглядаються діяльність та творча спадщина визначних представників педагогічної думки від часів Київської Русі-України до кінця ХХ ст. відповідно з історичними періодами.


8.

53.59

Н 82Норбеков, М.С.

Работай над собой! [Текст]: научно-популярное издание / М. С. Норбеков. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: АСТ: Астрель: Транзиткнига, 2006. - 184 с.

Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

Анотація: Методическое пособие для тех, кто готов распрощаться со своими недугами, кто по-настоящему решил работать над собой, кто хочет узнать, на что способна сила его духа.


9.

72я73

О-75Оспіщев, В.І.

Технологія наукових досліджень в економіці [Текст]: навч. посібник / В. І. Оспіщев, В. В. Кривошей. - К.: Знання, 2013. - 255 с.

Примірники: всього:5 - ЧЗ(2), АБ(3)

Анотація: Висвітлено найважливіші сторони організації і проведення наукових досліджень у галузі економіки. Розкрито основи наукового пізнання, науки як системи знань, особливості організації наукової творчості. Послідовно розглядаються етапи підготовки до наукового дослідження з економіки, проведення наукового дослідження, методологічні засади і методи наукових досліджень. Особлива увага приділяється основним економіко-математичним методам і моделям прогнозування в науковому дослідженні, методам і моделям оформлення результатів, процедурам ухвалення рішень, визначенню ефективності і впровадженню результатів наукових досліджень.


10.

76.1я73

Ш 35Швецова-Водка, Г.М.

Загальна теорія документа і книги [Текст]: навч. посібник / Г. М. Швецова-Водка. - К.: Знання, 2014. - 405 с.

Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

Анотація: Розкриваються основні теоретичні питання загального документознавства - від визначення поняття "документ" до класифікації друкованих видань.14. Мовознавство. Літературознавство.

1.

81.2Англ-923

А 64Англійська мова [Текст]: підручник. Ч. І / Л. В. Мисик [та ін.]; ред. Л. В. Мисик. - К.: Ін Юре, 2012. - 368 с.

Примірники: всього:2 - ЧЗ(2)Анотація: Підручник є складовою частиною комплексу навчальних матеріалів для студентів І-ІІ курсів юридичних спеціальностей, а також частково може використовуватися для роботи зі студентами інших спеціальностей.


2.

81.2Англ-923

А 64Англійська мова [Текст]: підручник. Ч. ІІ / ред. Л. В. Мисик. - К.: Ін Юре, 2012. - 448 с.

Примірники: всього:2 - ЧЗ(2)Анотація: Підручник розрахований для вивчення англійської мови студентами з високим рівнем знань юридичних факультетів.


3.

81.2Англ-923

Б 90Була, Н.Я.

English for Business Communication = Aнглійська мова для ділового спілкування [Текст]: навч. посібник. У двох част. Ч. 2 / Н. Я. Була, В. Б. Гриців, Н. М. Христич; ред. Н. М. Семко. - К.: УБС НБУ, 2013. - 223 с.

Примірники: всього:75 - ЧЗ(5), АБ(70)

Анотація: Посібник складається з 20 уроків, кожен з яких містить два тексти і систему вправ, спрямованих на вивчення термінології, розвиток навичок читання, перекладу, анотування і реферування фахової літератури, удосконалення навичок ділового спілкування.


4.

83.34УКР1

Г 83Григорій Сковорода. Тарас Шевченко. Іван Франко. Леся Українкка [Текст]: [штрихи до біографії] / Л. В. Ушкалов, Т. М. Панасенко; худож.- оформ. О. М. Іванова. - Х.: Фоліо, 2012. - 472 с.

Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)Анотація: Філософ, поет, музикант і педагог Григорій Сковорода; геніальний поет, великий Кобзар Тарас Шевченко; письменник, публіцист, перекладач, етнограф Іван Франко; славетна поетеса і драматург Леся Українка - їхні імена назавжди увійшли до скарбниці національної культури, а багата творча спадщина і сьогодні служить людям. Інакше не могло і бути, бо кожен з них на своєму етапі був виразником і провідником найбільш передових ідей свого часу.


5.

83.34УКР1

Д 28Деко, Олександр.

Шевченківський календар [Текст]: публіцистично-літературознавче видання / О. Деко. - Ізраїль: Вид-во Соборність, 2013. - 319 с.

Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

Анотація: Олександр Аврамович є головою Спілки українських письменників Ізраїлю, головним редактором часопису "Соборність" і однойменного некомерційного видавництва Олександром Деком. Це видання він підготував спеціально до 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка і працював над ним 20 років, збираючи наукові дані про українського поета. За доступними джерелами перевірено біографічний та творчий фактаж класика української та світової літератури й великого художника, біографія якого ускладнена тим, що літературознавство на протязі десятиліть після смерті Тараса Шевченка лишалося спогадальним і тільки у ХХ столітті стало документальним.


6.

81.2Укря73

З-12Забіяка, В.А.

Світ фразеологізмів. Етимологія, тлумачення, застосування [Текст]: практ. посібник / В. А. Забіяка, І. М. Забіяка. - К.: ВЦ Академія, 2012. - 304 с.

Примірники: всього:2 - ЧЗ(2)

Анотація: Уміння точно і дотепно висловлюватися - важливий чинник комунікаційної і життєвої ефективності. У мові людей, які дбають про це, завжди більше змісту, ніж слів. Такою її робить доречне використання фразеологізмів.


7.

83.3(4УКР)6я73

І-90Історія української літератури ХХ - поч. ХХІ ст.: у З-х т. [Текст]: навч. посібник. Т. 2 / В. І. Кузьменко [та ін.]; ред. В. І. Кузьменко. - К.: Академвидав, 2014. - 536 с.

Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)Анотація: Другий том навчального посібника розкриває ключові явища і тенденції української літератури 50-80-х років ХХ ст., творчість найпомітніших письменників материкової України та зарубіжжя, а також майстрів перекладацької та літературознавчої справи цього періоду.


8.

83.3(4УКР)6я73

І-90Історія української літератури ХХ - поч. ХХІ ст.: у З-х т. [Текст]: навч. посібник. Т. 1 / ред. В. І. Кузьменко. - К.: Академвидав, 2013. - 592 с.

Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)Анотація: На порубіжжі ХІХ - ХХ ст. українська література, зазнаючи глибоких внутрішніх змін, сягнула вершин, якими зрівнялася з європейською. Та невдовзі внаслідок тоталітарного диктату зазнала жорстоких утисків і суттєвих деформацій. Саме на цьому драматичному періоді зосереджений перший том навчального посібника, в якому розкрито традиції, новаторство і трагічні злами української літератури в контексті розвитку світової літератури.


9.

83.3(4УКР)1

К 50Клочек, Г.Д.

Поетика візуальності Тараса Шевченка [Текст]: монографія / Г. Д. Клочек. - К.: Академвидав, 2013. - 256 с.

Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

Анотація: У монографії проаналізовано мистецтво живописання словом Т. Шевченка як потужне джерело енергії художнього впливу його поезії.


10.

81.2Англ-923

М 65Мисик, Л.В.

Англійська юридична мова: комунікативний аспект [Текст]: підручник / Л. В. Мисик, І. В. Савка; ред. Л. В. Мисик. - К.: Ін Юре, 2013. - 288 с.

Примірники: всього:2 - ЧЗ(2)

Анотація: Пропонований підручник призначений для вдосконалення фахового мовлення студентами-правниками.


11.

81.411.1-923

П 69Практикум з української мови за професійним спрямуванням для юристів [Текст]: навч. посібник / І. В. Зайцева [та ін.]. - К.: ЦУЛ, 2014. - 396 с.

Примірники: всього:12 - ЧЗ(2), АБ(10)Анотація: Висвітлено основні теоретичні питання з предмета "Українська мова за професійним спрямуванням". Подано юридичну термінологію, правничі тексти, вправи.


12.

81.2Рос-4

Р 75Російсько-український словник [Текст]: у 4 т.- Т. 4. (С-Я) / І. С. Гнатюк [та ін.]; Національна Академія Наук України Інститут української мови. - К.: Знання, 2014. - 934 с.

Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)
13.

81.2Рос-4

Р 75Російсько-український словник [Текст]: у 4 т. - Т. 3. (П-Р) / І. С. Гнатюк [та ін.]; Національна Академія Наук України Інститут української мови. - К.: Знання, 2013. - 933 с.

Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)Анотація: Словник відображає зміни, що відбулися у лексичному складі української та російської мов за останні десятиріччя. Відповідає сучасним правописним нормам і може бути надійним довідником для здійснення перекладу текстів різних стилів і жанрів з російської мови на українську.


14.

81.2Англ-923

С 30Семко, Н.М.

English for Business Communication = Aнглійська мова для ділового спілкування [Текст]: навч. посібник. У двох частинах. Ч. 1 / Н. М. Семко, Н. Я. Була, Н. Г. Городецька; ред. Н. М. Семко. - К.: УБС НБУ, 2013. - 222 с.

Примірники: всього:75 - ЧЗ(5), АБ(70)

Анотація: Посібник складається з 19 уроків, кожен з яких містить два тексти (А, В) і систему вправ, спрямованих на розвиток навичок читання літератури ділового стилю, засвоєння термінології, вироблення навичок ділового спілкування, дискусії.


15.

83.34УКР1

С 37Симоненко, Р.Г.

Тарас Шевченко та його доба [Текст]: документально-хрестоматійне висвітлення життя й діяльності видатного сина України та найближчих у часі спадкоємців і продовжувачів його справи І.Я.Франка, Лесі Українки, М.П.Драгоманова: у трьох томах. Т.1. / Р. Г. Симоненко, В. А. Берестенко; худож. О. М. Іванова. - Х.: Фоліо, 2013. - 495 с.: іл.

Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

Анотація: У тритомнику «Тарас Шевченко та його доба» висвітлюється життя й діяльність видатного сина України, великого Кобзаря. В ньому зібрані ретельно перевірені документи, що збереглися, автентичні спогади сучасників — друзів і соратників Шевченка, які близько знали поета, а також наукові дослідження, що базуються на об'єктивному відборі фактів, ґрунтовному й неупередженому їх викладенні. Перший том розповідає про становлення й розвиток шевченкознавства, про дослідження творчої спадщини великого митця - поета, художника, революціонера, а також про його злиденні роки дитинства і юності, аж до визволення з кріпацтва і вступу до Петербурзької академії художеств.16.

83.34УКР1

С 37Симоненко, Р.Г.

Тарас Шевченко та його доба [Текст]: документально-хрестоматійне висвітлення життя й діяльності видатного сина України та його найближчих у часі спадкоємців і продовжувачів його справи І.Я.Франка, Лесі Українки, М.П.Драгоманова: у трьох т. Т.2. / Р. Г. Симоненко, В. А. Берестенко; худож. О. М. Іванова. - Х.: Фоліо, 2013. - 495 с.: іл.

Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

Анотація: Другий том присвячений найбурхливішому періоду життя в житті Т.Г.Шевченка: навчанню у Петербурзькій академії художеств, знайомству і спілкуванню з видатними діячами культури цього часу: В.Жуковським, К.Брюлловим, Ф.Глинкою, Є.Гребінкою, Г.Квіткою-Основ'яненком та іншими, участь у Кирило-Мефодіївському товаристві, арешту і засланню.


17.

83.34УКР1

С 37Симоненко, Р.Г.

Тарас Шевченко та його доба [Текст]: документально-хрестоматійне висвітленя життя й діяльності видатного сина України та найближчих у часі спадкоємців і продовжувачів його справи І.Я.Франка, Лесі Українки, М.П.Драгоманова: у трьох т. Т.3. / Р. Г. Симоненко, В. А. Берестенко; худож. О. М. Іванова. - Х.: Фоліо, 2013. - 527 с.: іл.

Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

Анотація: До третього тому увійшли матеріали, що стосуються останнього періоду життя і творчості Т.Г.Шевченка - від повернення із заслання і до самої смерті у 1861 році. Також у цьому томі висвітлюються історичні погляди поета та його вплив на розвиток української та світової літератури і навіть на творчість таких видатних митців, як Леся Українка, Іван Франко, Михайло Драгоманов, що стали спадкоємцями традицій Кобзаря.


19.

83.34УКР1-Черк

С 44Скоць, А.

"Щоб слово пламенем взялось" [Текст]: поетичний світ Тараса Шевченка : монографія /А. Скоць. - Львів: Львів. нац. ун-т ім. І.Франка, 2013. -258 с.

Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

Анотація: Видання присвячене актуальним проблемам шевченкознавства. Розглянуто життєпис Тараса Шевченка, його творчість в ранній "добі романтичного націоналізму". Досліджено Шевченків тайнопис, його поетику умовчань, незримі субстанції художності.


20.

81.2-4

Х- 76Хоміцька, З.М.

Словник латинських юридичних висловів [Текст]: довідкове видання / З. М. Хоміцька . - 3-є вид. - Х.: Право, 2008. - 272 с.

Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

Анотація: Словник включає латинські юридичні вислови, терміни, термінологічні словосполучення, що описують основні інститути та норми римського й середньовічного права. Багато з них зберегли актуальність і широко використовуються і нині.


15. Мистецтво. Релігієзнавство.

1.

86.2я73

І-90Історія писемності, священних книг і віроповчальних текстів [Текст]: навч. посібник і хрестоматія в 2 т. Т. 1 / В. І. Лубський [та ін.]. - К.: ЦУЛ, 2014. - 448 с.

Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)Анотація: Навчальний посібник і хрестоматія містять матеріали, щодо історії виникнення писемності, функціонування священних та віроповчальних текстів світових, національних релігій, а також секулярних вчень релігійного характеру.


2.

86.2я73

І-90Історія писемності, священних книг і віроповчальних текстів [Текст]: навч. посібник і хрестоматія в 2 т. Т. 2 / В. І. Лубський [та ін.]. - К.: ЦУЛ, 2014. - 336 с.

Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)
3.

86.2я73

П 75Прибутько, П.С.

Релігіезнавство [Текст]: посіб. для підготов. до іспитів / П. С. Прибутько. - 2-те вид., стереотип. - К.: Видавець Паливода А.В., 2013. - 160 с.

Примірники: всього:7 - ЧЗ(2), АБ(5)

Анотація: Посібник містить аналіз основ релігієзнавства - предмета, природи та функцій релігії, етапів її історичного розвитку від первісних вірувань до світових і новітніх релігій. Розглянуті історичні аспекти зародження християнства, його початок на українських землях, хрещення Київської Русі та проблеми релігійного життя в сучасній Україні. Особлива увага приділена розкриттю сутності різних релігійних конфесій, проаналізовані основні етапи еволюції поширених нині релігій.


4.

85.103(4УКР)

Ш 26Шаров, І.Ф.

Художники України: 100 видатних імен [Текст]: художньо-публіцистичне видання / І. Ф. Шаров, А. В. Толстоухов. - К.: АртЕк, 2007. - 480 с.: іл.

Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

Анотація: Автори пропонують ознайомитись з біографіями та творчістю відомих українських художників ХІХ - ХХ століть, роботи яких правомірно вважаються національним надбанням України.


5.

86.2я73

Ш 95Шугаєва, Л.М.

Релігії світу[Текст]: навч. посібник / Л. М. Шугаєва. - К.: Академвидав, 2011. - 256 с.

Примірники: всього:2 - ЧЗ(2)

Анотація: Розкрито особливості давніх вірувань, культів, ранніх і сучасних національних та світових релігій.


16. Філософія. Етика. Психологія.

1.

88.4

Г 79Грей, Д.

Геймшторминг. Игры, в которые играет бизнес [Текст]: сборник игр / Д. Грей, С. Браун, Дж. Макануфо. - СПб.: Питер, 2012. - 288 с.: ил.

Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

Анотація: Эта книга содержит описание более 80 игр, помогающих ломать барьеры, совершенствовать коммуникативные навыки и генерировать новые идеи, догадки и стратегии.


2.

88.37

Д 12Дабберли, Эмили

Как быть с бывшими? [Текст]: [пер. с англ. А.Турхан] / Эмили Дабберли. - М.: Geleos Publishing House; Кэпитал Трейд Компани, 2010. - 208 c.

Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

Анотація: Эмили Дабберли - британская писательница и журналистка, специалист в области психологии и сексуальных отношений.


3.

87.751

Д 53Дмитренко, М.Й.

Корпоративна культура [Текст]: тенденції розвитку і функціональний потенціал: монографія / М. Й. Дмитренко. - Черкаси: Видавець Ю. Чабаненко , 2013. - 398 с.

Примірники: всього:30 - АБ(27), ЧЗ(3)

Анотація: Розглянуто теоретичне обгрунтування на засадах авторської методологічної програми нового напряму культурно-антропологічних досліджень, а саме: трансісторичного філософсько-антропологічного аналізу локалізованих культурних форм і спільнот у світі праці. Запропонована філософсько-антропологічна концептуалізація корпоративної культури як культурного формоутворення на перетені світу праці і життєвого світу.


4.

87.7я73

Е 88Етика та естетика [Текст]: навч. посібник для підготовки до іспитів / упоряд.: І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. - К. : ЦУЛ, 2014. - 316 с.

Примірники: всього:5 - ЧЗ(2), АБ(3)Анотація: Розкрито основні поняття, структура етики, основні моральні категорії, вчення про сутність та зміст моралі, її основні принципи та поняття, структуру, функції і закономірності, що пояснюють еволюцію та механізм дії моралі у житті людини, суспільства, світу, народів з метою оволодіння знаннями студентами та застосування їх на практиці, у повсякденному житті, діловому спілкуванні, побуті, вироблення власної моделі моральної поведінки, слідуючи найкращим, найбільш переконливим і прийнятним для нього зразкам моральної поведінки.


5.

87.8

І-90Історія української естетичної думки [Текст]: монографія / ред. В. А. Личковах. - К.: ЦУЛ, 2013. - 388 с.

Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)Анотація: У монографії розгортається широка історична панорама становлення і розвитку естетичної думки України з часів її прадавнього населення до початку ХХІ століття. Основні ідеї, принципи і понятійний тезаурус української естетичної думки аналізуються в контексті вітчизняних духовних традицій і спільноєвропейського культурного спадку.


6.

87.6

І-98Іщенко, М.П.

Людина у Всесвіті і світовій цивілізації [Текст]: монографія / М. П. Іщенко, І. І. Руденко ; ред. М. П. Іщенко. - К.: УБС НБУ, 2013. - 458 с.

Примірники: всього:30 - ЧЗ(3), АБ(27)

Анотація: У монографії на основі аналізу наукових ідей, що зумовлювали протягом тисячоліть соціально-економічний, духовно-політичний, природно-біологічний і морально-гуманістичний прогрес людства викладені знання про загадки виникнення Всесвіту, життя і людини як основного суб'єкта становлення земної цивілізації, про тенденції технізації і технологізації життєдіяльності світової цивілізації, а також про людину в системі владно-управлінської діяльності.


7.

87.4я73

Л 69Логіка для юристів (кредитно-модульний курс) [Текст]: навч. посібник / ред. В. І. Цимбалюк. - Львів : Новий світ-2000, 2012. - 216 с.

Примірники: всього:12 - ЧЗ(2), АБ(10)Анотація: Посібник містить основні теоретичні положення курсу логіки, тести, логічні вправи, завдання та методичні рекомендації до самостійної роботи студентів. Окремо представлений словник, який враховує труднощі студентів у вивченні базових термінів логіки і правознавства.

8.

88.37я73

М 82Москалець, В.П.

Психологія особистості [Текст]: навч. посібник / В. П. Москалець. - К.: ЦУЛ, 2013. - 262 с.

Примірники: всього:2 - ЧЗ(2)

Анотація: Викладено найбільш істотні властивості особистості як психологічного феномена, що формується і функціонує в суспільстві. Висвітлено основний зміст тих теорій особистості, які утворили модерну гуманістичну парадигму в психології. Представлено основний зміст всіх методів дослідження особистості.


9.

88.5я73

Н 56Нестуля, О.О.

Основи лідерства. Тренінг лідерських якостей та практичних навичок менеджера [Текст]: навч. посібник / О. О. Нестуля, С. І. Нестуля, В. В. Карманенко. - К.: Знання, 2013. - 287 с.

Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

Анотація: Привабливість пропонованого видання полягає в його практичному спрямуванні, зорієнтованному на виявлення, розвиток і вдосконалення особистісних лідерських та професійно-управлінських якостей менеджера. У книзі наводяться інтерактивні групові й індивідуальні завдання і тренінгові вправи, які допоможуть в оволодінні навичками комунікативної майстерності, управління емоційною сферою особистості лідера, стресостійкості, а також формуванні здатності приймати стратегічні рішення, долати конфліктні ситуації, керувати командою.


10.

88.5я73

Н 56Нестуля, О.О.

Основи лідерства. Тренінг лідерських якостей та практичних навичок менеджера. Уроки видатних підприємців [Текст]: навч. посібник / О. О. Нестуля, С. І. Нестуля, В. В. Карманенко. - К.: Знання, 2013. - 358 с.

Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

Анотація: Наведено життєві історії найвидатніших підприємців світу ХХ - початку ХХІ ст., які стануть яскравим прикладом для кожного студента, джерелом натхнення для особистих звершень, допоможуть знайти власну формулу щастя.


11.

87.3

П 22Пашук, А.

Філософський світогляд Івана Франка [Текст]: монографія / А. Пашук. - К.: ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2007. - 432 с.

Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

Анотація: Висвітлено основні проблеми антропологізму, історії та суспільного розвитку, соціальних прав людини і народу, проблеми українського націотворення і української ідеї, критику ідеології денаціоналізації українського народу, питання релігійного світогляду в творчості Івана Франка.


12.

88я73

П 86Психологія та педагогіка [Текст]: підручник / С. Д. Максименко [та ін.]; ред. С. Д. Максименко. - К.: ВД Слово, 2013. - 584 с.

Примірники: всього:6 - ЧЗ(2), АБ(4)Анотація: Розкрито загальні питання психології та педагогіки. Подано блок процедур, які забезпечують активне та свідоме засвоєння навчальної інформації.


13.

88я73

С 79Степанов, О.М.

Основи психології і педагогіки [Текст]: навч. посібник / О. М. Степанов, М. М. Фіцула. - 3-тє вид., доповн. - К.: Академвидав, 2012. - 528 с.

Примірники: всього:10 - ЧЗ(2), АБ(8)

Анотація: Розкрито загальні засади психології та педагогіки з урахуванням історичного досвіду і сучасних реалій вітчизняної школи. Містить термінологічний словник, запитання і завдання для закріплення матеріалу та актуалізації мисленнєвої діяльності.


14.

87

Т 52Толерантність як соціально-культурний феномен: світоглядно-методологічний аспект [Текст]: колективна монографія / Ф. С. Бацевич [та ін.]; ред. В. П. Мельник. - Львів: Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, 2012. - 330 с.

Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)Анотація: Толерантність досліджується як універсальна цінність європейської культури у контексті сучасних викликів цивілізаційного поступу.


15.

87.3

Ф 56Філософія Артура Шопенгауера та сучасність [Текст]: колективна монографія / А. Карась [та ін.]; ред. А. Карась. - Львів: Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, 2012. - 164 с.

Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)Анотація: У пропонованому науковому виданні вчені звертаються до творчої спадщини А. Шопенгауера з метою висвітлити ті головніші його ідеї, що спричинилися до радикального переусвідомлення метафізичної традиції мислення й продовжують викликати теоретичні суперечки в сучасній філософії. Увагу зосереджено на виясненні проблем свободи волі та сучасного обгрунтування моралі й етики відповідальності. Обгрунтована думка про внутрішній взаємозв'язок між здатністю людини розуміти світ та її здібностями до співчуття, або емпатії.


16.

87я73

Ф 51Філософія, логіка, філософія освіти. Кредитно-модульний курс [Текст]: навч. посібник / ред.: Р. О. Додонов, Л. І. Мозговий. - К.: ЦУЛ, 2014. - 512 с.

Примірники: всього:2 - ЧЗ(2)Анотація: Посібник містить теоретичний матеріал з філософії, логіки, філософії освіти, поданих у відповідності з кредитно-модульною системою оцінювання знань студентами.


17.

88.37я73

Ф 33Федорчук, В.М.

Тренінг особистісного зростання [Текст]: навч. посібник / В. М. Федорчук. - К.: ЦУЛ, 2014. - 250 с.

Примірники: всього:2 - ЧЗ(2)

Анотація: Систематизовано теоретичний і практичний досвід проведення тренінгу особистісного зростання, спрямованого на самооцінку, самопізнання, самоприйняття, самовдосконалення, саморозвиток особистості.


18.

87.75я73

Х 79Хоружа, Л.Л.

Етичний розвиток педагога [Текст]: навч. посібник / Л. Л. Хоружа. - К.: Академвидав, 2012. - 208 с.

Примірники: всього:2 - ЧЗ(2)

Анотація: У посібнику висвітлено сутність і значення професійної етики педагога як детермінанти його взаємин з учасниками навчально-виховного процесу, моральні засади педагогічної професії, проблеми розвитку етики як основи фахового вдосконалення та умови розкриття творчого потенціалу вчителя в контексті сучасної освіти.


19.

87.7я73

Ч-68Чистіліна, Т.О.

Етика та естетика [Текст]: навч. посібник / Т. О. Чистіліна. - К.: ЦУЛ, 2013. - 304 с.

Примірники: всього:5 - ЧЗ(2), АБ(3)

Анотація: Матеріал подається з позицій сучасних концепцій етики та естетики у відповідності з навчальною програмою курсу.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал