Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справиСторінка1/6
Дата конвертації16.12.2016
Розмір1.61 Mb.
  1   2   3   4   5   6

Черкаський інститут банківської справи

Університету банківської справи


БІБЛІОТЕКА

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИКНОВИХ НАДХОДЖЕНЬ
квітень - грудень 2014 року


ЧЕРКАСИ

2015 рік

Бібліографічний покажчик , що пропонується вашій увазі , допоможе без значних витрат часу отримати вже систематизовану інформацію про нові надходження до бібліотеки у ІІ-ІV кварталі 2014 року. Покажчик містить інформацію про надходження книг. Література, подана в покажчику, класифікована згідно таблиць ББК.

Матеріал розташовано в систематичному, а в межах розділів - в алфавітному порядку авторів та назв.

Бібліографічний опис видань подано згідно з державним стандартом.

Представлено видань всього: 353 назви.

Покажчик частково анотований.

Зміст

1. Статистика. Соціологія.


2. Історія. Історичні науки.

3. Економіка. Економічні науки. Історія економічних вчень.

4. Бухгалтерський облік. Економічний аналіз.

5. Фінанси. Бюджетна система. Податкова система.

6. Кредитно-грошова система. Банківська справа.

7. Страхування.

8. Підприємництво. Бізнес. Економіка підприємства.

9. Маркетинг. Менеджмент.

10. Світова економіка.

11. Політологія.

12. Право. Юридичні науки.

13. Наука. Педагогіка. Освіта.

14. Мовознавство. Літературознавство.

15. Мистецтво. Релігієзнавство.

16. Філософія. Етика. Психологія.

17. Художня література.

  1. Статистика. Соціологія.
1.

65.051.526.2я73

Б 23Банківська статистика [Текст]: навч. посібник / уклад. І. В. Бєлова. - Суми: Університетська книга, 2014. - 431 с.

Примірники: всього:20 - ЧЗ(3), АБ(17)Анотація: Навчальний посібник містить короткий зміст лекцій, тестові завдання та завдання для самостійної роботи, список нормативних та рекомендованих джерел.


2.

60.54я73

Г 34Гендер і сексуальність [Текст]: хрестоматія / ред. В. Гайденко; пер. з англ. В. Гайденко. - Суми: Університетська книга, 2014. - 140 с.

Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)Анотація: Хрестоматія розрахована на широку аудиторію, яка виявляє інтерес до питань соціального конструювання гендера та сексуальності, біолого-медичного обгрунтування гендерних і сексуальних відмінностей.


3.

60.6(4УКР)

Д 50Діяльність суб'єктів господарювання [Текст]: статистичний збірник / Державна служба статистики України; ред. І. М. Жук. - К.: ТОВ Август Трейд, 2013. - 840 с.

Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)Анотація: Наведені дані про стан і тенденції розвитку суб'єктів господарювання за 2012 р. порівняно з попередніми роками. Висвітлено показники щодо зайнятості та обсягів реалізованої продукції (товарів, послуг) суб'єктів господарювання, а також оплати праці, інвестиційної діяльності та фінансового стану підприємств.


4.

60.6(4УКР)

З-78Зовнішня торгівля України [Текст]: статистичний збірник / Державна служба статистики України; відп. за випуск А. Фризоренко. - К.: ДП Інформ.- аналіт. агенство, 2013. - 99 с.

Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)Анотація: У збірнику вміщено дані про обсяги зовнішньої торгівлі товарами та послугами за 2007-2012 рр.


5.

60.6(4УКР)

І-58Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності України [Текст]: статистичний збірник / Державна служба статистики України. - К.: ДП Інформ.- аналіт. агенство, 2014. - 48 с.

Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)Анотація: Збірник містить інформацію про обсяги прямих інвестицій, які унесені в економіку України та здійснені з України в економіку інших країн світу, станом на 1 січня 1996, 2001, 2006, 2010-2013 років та на 31 грудня 2013 року.


6.

65.051я73

К 78Крамченко, Л.І.

Економічна статистика [Текст]: навч. посібник / Л. І. Крамченко, Н. П. Лутчин, Б. С. Москаль. - 2-ге вид., випр. та доп. - Львів : Новий світ-2000, 2014. - 364 с.

Примірники: всього:4 - АБ(4)

Анотація: Розкрито основи економічної статистики та системи національного рахівництва. Висвітлено методологію статистичного аналізу складових ринкової економіки.


7.

60.6я73

Л 69Логунова, Н.А.

Статистика ІІ [Текст]: підручник / Н. А. Логунова. - К.: Кондор, 2014. - 340 с.

Примірники: всього:5 - ЧЗ(2), АБ(3)

Анотація: Узагальнено матеріали, що стосуються методологічних засад статистики, групувань та класифікацій у системі національних рахунків, розроблення системи показників економічної статистики та практичного використання статистичних даних, при цьому значну увагу приділено економічному тлумаченню отриманих результатів.


8.

60.56я73

Л 84Лукашевич, М.П.

Соціологія сім'ї [Текст]: підручник / М. П. Лукашевич, Ф. Ф. Шандор. - К.: Знання, 2013. -223 с.

Примірники: всього:20 - ЧЗ(2), АБ(18)

Анотація: Розглядаються основні категорії, об'єкт і предмет соціології сім'ї та особливості використання соціологічних методів у дослідженнях впливу сімейної сфери на суспільне життя та поведінку людей. Здійснено ретроспективний аналіз становлення соціології сім'ї у світовій практиці та в Україні. Сім'я досліджена як соціальний феномен, важливий соціальний інститут, соціальна організація та мала соціальна група, які у сукупності визначають дошлюбну та сімейну поведінку людини, первинну соціалізацію особистості. Розглянуто перспективи розвитку сім'ї під глобальними впливами у контексті національної культури, традицій та звичаїв.


9.

60.54(4УКР)я73

П 54Полякова, О.М.

Актуальні аспекти соціально-правового захисту молоді в сучасній Україні [Текст]: навч. посібник / О. М. Полякова, Г. В. Приходько, Ю. В. Сапарай. - Суми: Університетська книга, 2014. - 240 с.

Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

Анотація: Висвітлено особливості становлення, реалізації й оптимізації системи ювенального законодавства, здійснено теоретичний і практичний аналіз сучасного стану та перспектив соціального захисту інтересів людей з особливими потребами, у тому числі молодих інвалідів.


10.

60.6(4УКР)

С 69Соціальні індикатори рівня життя населення [Текст]: статистичний збірник / Державна служба статистики України ; відп. за випуск І. В. Калачова. - К.: ДП Інформ.- аналіт. агенство, 2013. - 222 с.

Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)Анотація: Моніторингове видання містить структуровану систему показників-індикаторів, що характеризують рівень життя населення країни та окремих його верств.


11.

60.5я73

С 69Соціологія [Текст]: підручник / ред. В. М. Піча. - 4-те вид., виправлене. - Львів: Магнолія 2006, 2011. - 293 с.

Примірники: всього:1 - АБ(1)Анотація: У підручнику розглядаються загальні проблеми соціології як науки про суспільство і соціальні відносини, основи спеціальних і галузевих теорій, а також методологія конкретних соціологічних досліджень.


12.

60.5я73

С 69Соціологія [Текст]: підручник / ред. В. М. Піча. - 4-те вид., виправлене. - Львів: Магнолія 2006, 2008. - 278 с.

Примірники: всього:4 - ЧЗ(2), АБ(2).
13.

60.6(4УКР)

С 71Співробітництво між Україною та країнами ЄС у 2012 році [Текст]: статистичний збірник / відп. за вип. А. Фризоренко. - К.: Держстат України, 2013. - 230 с.

Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)Анотація: Наведено дані про обсяги зовнішньої торгівлі товарами, послугами за 2007-2012 роки та дані по зовнішній торгівлі товарами, послугами та прямих іноземних інвестицій за країнами ЄС за 2012 рік у порівняні з 2011 роком.


14.

60.6(4УКР)

С 78Статистичний збірник "Регіони України" 2013[Текст]: збірник. Ч. 1 / Державна служба статистики України; ред. О. Г. Осауленко. - К.: ТОВ Август Трейд, 2013. - 324 с.

Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)Анотація: Публікуються статистичні дані про соціально-економічне становище регіонів України, надається інформація про розвиток економіки регіонів за видами економічної діяльності у 2012 році порівняно з попередніми роками.


15.

60.6(4УКР)

С 78Статистичний збірник "Регіони України" 2013[Текст]: збірник. Ч. 2 / Державна служба статистики України; ред. О. Г. Осауленко. - К.: ТОВ Август Трейд, 2013. - 784 с.

Примірники: всього:1 - ЧЗ(1).
16.

60.6(4УКР)

С 78Статистичний щорічник України за 2013 рік [Текст]: статистичний матеріал / ред. О. Г. Осауленко. - К.: Консультант, 2014. - 534 с.

Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)Анотація: "Статистичний щорічник України за 2013 рік" містить широкий спектр статистичних показників соціально-економічного стану держави у 2013 році порівняно з 1990, 1995, 2000, 2005-2012 роками.


2. Історія. Історичні науки.

1.

63.3(4УКР)

Д 30Демиденко, Г.Г.

Ярослав Мудрий - великий князь Русі [Текст]: наук.-попул. видання / Г. Г. Демиденко. - Х.: Право, 2013. - 352 с.: іл.

Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

Анотація: Захоплююча розповідь про життя, державну діяльність і законотворчість великого князя Київської Русі Ярослава Мудрого - сина Володимира І Святославича.


2.

63.3(2РОС)я73

І-90Історія Росії (з найдавніших часів до кінця XVIII століття) [Текст]: навч. посібник / Київ. нац. ун-т ім.Т.Шевченка; автор-уклад. В. М. Мордвінцев. - К.: Знання, 2013. -455 с.

Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)Анотація: В хронологічному порядку висвітлюється історія Росії з найдавніших часів до кінця XVIII ст. Особливу увагу приділено аналізу проблем, що не розглядаються в сучасних підручниках.


3.

63.3(4УКР)-7я73

І-90Історія української культури [Текст]: підручник / В. О. Лозовой [и др.] ; ред. В. О. Лозовой. - Х.: Право, 2013. - 368 с.

Примірники: всього:10 - ЧЗ(2), АБ(8)Анотація: У підручнику висвітлено історичний процес становлення та розвитку української культури від прадавніх часів до сьогодення у світовому культурному контексті.


4.

63.3(4УКР)4

К 17Каляндрук, Т.Б.

Загадки козацьких характерників [Текст]: монографія / Т. Б. Каляндрук. - 4-те вид., доп. - Львів: Піраміда, 2013. - 288 с. : іл.

Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

Анотація: У книзі висвітлено малодосліджені сторінки української історії, міфології, культури, які по-новому розкривають сутність бойового духу та військового мистецтва українського народу через прадавні традиції військової бойової підготовки та вірування наших предків.


5.

63.3(4)я73

К 82Кріль, М.М.

Історія країн Центрально-Східної Європи (кінець ХХ - початок ХХІ ст.) [Текст]: навч. посібник / М. М. Кріль. - 3-тє вид., випр. та доп. - К. : Знання, 2013. - 278 с.

Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

Анотація: Подано стислі нариси про країни Центрально-Східної Європи від останнього десятиліття ХХ ст. донині. Висвітлено найважливіші проблеми, загальні закономірності та специфічні особливості їх державно-політичного розвитку, соціально-економічних змін, культури, основні напрями зовнішньої політики. Значну увагу приділено причинам ліквідації авторитарних і тоталітарних структур влади.


6.

63.3(0)

С 43Скляренко, В.М.

50 знаменитых загадок истории ХVIII-ХІХ веков [Текст]: научно-популярное издание / В. М. Скляренко, В. В. Сядро, О. Ю. Очкурова; худож. - оформитель О. Н. Иванова. - Х.: Фолио, 2013. - 507 с.

Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)


7.

63.3(4РОС)6

С 77Стариков, Н.В.

Ликвидация России. Кто помог красным победить в Гражданской войне? [Текст]: научно-популярное издание / Н. В. Стариков. - СПб.: Питер, 2014. - 384 с.

Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

Анотація: Книга Н. Старикова посвящена событиям Гражданской войны. В ее вихре сгинули российская государственность, территориальная целостность и экономика страны. Были уничтожены Романовы, русский флот, русская армия и миллионы жителей России. Последствия этой страшной междоусобицы во многом не изжиты и по сей день. Кто же сделал эту кровавую карусель возможной? Кто сделал ставку? Ставку на большевиков...


8.

63.5(4УКР)

Т 65Традиції та звичаї українців [Текст]: навч.- метод. посібник. В 2 т. Т. 1 / упор. І. Ю. Квасниця. - К.: Гнозіс, 2007. - 408 с.: іл.

Примірники: всього:6 - ЧЗ(2), АБ(4)Анотація: В хронологічному порядку описано 29 свят українців церковного та хліборобського року. Батьки знайдуть вірші, оповідання та казки для своєї малечі, створені народом. Молоді господині відкриють таємницю рецептів старовинних обрядових страв.


9.

63.5(4УКР)

Т 65Традиції та звичаї українців [Текст]: навч.- метод. посібник. В 2 т. Т. 2 / упор.: І. Ю. Квасниця, А. В. Квасниця. - К.: Гнозіс - Компанія Поліграф, 2010. - 512 с.: іл.

Примірники: всього:6 - ЧЗ(2), АБ(4)Анотація: В хронологічному порядку описано 19 свят українців літнього періоду церковного та хліборобського року: християнська історія свята; його народні звичаї та традиції; стародавні записи обрядів; сучасні сценарії обрядових дійств для постановки і виконання у родинах, школах; тексти українських народних та обрядових пісень.


3. Економіка. Економічні науки. Історія економічних вчень.

1.

65.012.121я73

А 35Азаренкова, Г.М.

Аналіз моделювання і управління ризиком ( в схемах і прикладах) [Текст]: навч. посібник / Г. М. Азаренкова. - Львів: Новий світ-2000, 2014. - 240 с.

Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

Анотація: Розглядаються питання ідентифікації, оцінки та мінімізації економічних ризиків. Велика увага приділяється висвітленню засобів управління ризиками та їх урахуванню під час прийняття управлінських рішень в умовах невизначеності і ризику. Подано методи оцінки ризиків і способи вибору з наявних альтернатив оптимальних рішень. Розглянуто теорії статистичних і стратегічних ігор та можливості їх застосування для прйняття рішень в умовах невизначеності.


2.

65.012я73

А 64Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка [Текст]: підручник: у 2 кн. Кн. 1 : Вступ до аналітичної економії. Макроекономіка / ред.: С. М. Панчишин, П. І. Островерх. - 2-ге вид., виправл. та доп. - К. : Знання, 2013. - 615 с.

Примірники: всього:2 - ЧЗ(2)Анотація: На основі досягнень світової економічної науки з урахуванням особливостей перехідної економіки України у підручнику розглянуто теоретичні основи макро- і мікроекономіки. Особливу увагу приділено макроекономічним показникам, питанням споживання та економічного зростання, безробіття та інфляції, монетарній і фіскальній політиці, світовій економіці, а також теоріям поведінки споживача, функціонування ринкового механізму та ринкових структур.


3.

65.012.121я73

А 86Артим-Дрогомирецька, З.Б.

Економічний ризик [Текст]: навч.- метод. посібник / З. Б. Артим-Дрогомирецька, М. В. Негрей. - Львів: Магнолія 2006, 2013. - 320 с.

Примірники: всього:5 - ЧЗ(2), АБ(3)

Анотація: Розглянуто методологічні та методичні підходи до кількісної оцінки, системного аналізу та управління економічним ризиком. Викладено суть невизначеності та ризику, наведено методи кількісної та якісної оцінки економічних систем в умовах ризику. Висвітлено основи теорії корисності та її застосування в процесі прийняття рішень. Розглянуто методику управління портфелем цінних паперів та оцінки ризиків в інвестиційних проектах. Значну увагу приділено управлінню фінансовими ризиками.


4.

65.01я73

Б 86Бочан, І.О.

Основи економічної теорії: Інституціональний підхід [Текст]: навч. посібник / І. О. Бочан. - К.: Знання, 2012. - 211 с.

Примірники: всього:2 - ЧЗ(2)

Анотація: Розглянуто економічне підгрунтя загальноцивілізаційного процесу. Розкрито механізм функціонування національного та світового господарства, висвітлено становлення економічної теорії, загальні засади економічного розвитку, принципи мікро- і макроекономіки. Показано роль інституціоналізму як альтернативи неокласичному напряму економічної теорії.


5.

65.01я73

В 85Вступ до економічної теорії [Текст]: підручник / ред. З. Ватаманюк. - 3-є вид., доп. - Львів : Новий світ-2000, 2014. - 504 с.

Примірники: всього:1 - АБ(1)Анотація: У підручнику викладено теоретичні питання сучасної економічної теорії. Порівняно з попереднім виданням дещо змінено структуру матеріалу, а також введено нові теми. Відповідно доповнені й тести.


6.

65.01

Г 17Гальчинський, А.С.

Політична нооекономіка: начала оновленої парадигми економічних знань [Текст]: наукове видання / А. С. Гальчинський. - К.: Либідь, 2013. - 472 с.

Примірники: всього:2 - ЧЗ(2)

Анотація: Ноосфера-нооцивілізація-нооекономіка - вузлові визначення нової епохи, що нині формується. У книзі, що публікується в порядку дискусії, зроблено спробу обгрунтувати загальнометодологічні засади відповідної взаємозалежності. Йдеться про ренесанс політичної економії, її трансформацію у політичну нооекономіку, що закладає основу оновленої парадигми економічних знань, економіки Розуму.


7.

65.02я73

Г 67Горбачевська, О.В.

Історія економіки та економічної думки у логічних схемах [Текст]: навч. посібник / О. В. Горбачевська, М. І. Хмелярчук, А. В. Стасишин; ред. О. В. Горбачевська. - К.: УБС НБУ, 2013. - 526 с.

Примірники: всього:75 - ЧЗ(5), АБ(70)

Анотація: Посібник дає досить повне уявлення про зміст основних розділів від еволюції господарства на етапі ранніх цивілізацій до етапу інформаційно-технологічного і про наукове відображення цих процесів в економічній думці з урахуванням особливостей наукових шкіл та напрямів.


8.

65.04я73

Д 40Джаман, М.О.

Теорія економіки регіонів [Текст]: навч. посібник / М. О. Джаман. - К.: ЦУЛ, 2014. - 384 с.

Примірники: всього:2 - ЧЗ(2)

Анотація: Висвітлено теоретичні основи економіки регіону. державного регулювання економічного розвитку регіонів та стратегії сталого розвитку регіону; виявлено сутність економічного потенціалу, закономірності, принципи і фактори формування та розвитку економіки регіонів; розкрито методику аналізу та оцінки факторів економічного розвитку регіону; розглянута економіка регіону, як ланка єдиного господарського комплексу країни та вплив глобалізації на нові тенденції розвитку міжрегіональних і міжнародних економічних зв'язків.


9.

65.01я73

Д 43Дзюбик, С.Д.

Основи економічної теорії [Текст]: навч. посібник / С. Д. Дзюбик, О. С. Ривак. - 3-тє вид., переробл. та доп. - К.: Знання, 2014. - 423 с.

Примірники: всього:5 - ЧЗ(2), АБ(3)

Анотація: Розглядаються найважливіші закони і категорії економічної теорії, зокрема організація ринкової економіки, ринковий механізм регулювання соціально-економічних відносин, сучасні підходи до управління людськими і матеріальними ресурсами, роль держави та основні інструменти управління економічними процесами.


10.

65.02

З-68Злупко, С.

Іван Франко і економічна думка світу [Текст]: монографія / С. Злупко. - Львів: Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, 2006. - 412 с.

Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

Анотація: У монографії на основі аналізу творчої спадщини Івана Франка вперше висвітлюються його погляди на розвиток економічної думки світу від найдавніших часів до початку ХХ ст.


11.

65.02я73

І-90Історія економічних вчень [Текст]: підручник / ред.: В. М. Тарасевич, Ю. Є. Петруня. - К.: ЦУЛ, 2013. - 352 с.

Примірники: всього:2 - ЧЗ(2)Анотація: Розглянуто історичну еволюцію і сучасні напрямки світової й української економічної думки в контексті динаміки економічної, соціальної, духовної та політичної сфер суспільства. Охарактеризовано ідеї, концепції й теорії провідних мислителів стародавнього світу і середньовіччя, науковий доробок класичної політичної економії, її засновників і провідних прихильників. Спеціальні розділи підручника присвячено генезису марксизму, неокласики, кейнсіанства та інституціоналізму. Акцентовано увагу на історичному поступі вітчизняної економічної думки, досягненнях провідних українських вчених-економістів.


12.

65.02я73

К 56Ковальчук, В.М.

Світова економіка: її історія та дослідники [Текст]: навч. посібник / В. М. Ковальчук. - 2-ге вид., перероб. та доп. - К.: ЦУЛ, 2014. - 632 с.

Примірники: всього:2 - ЧЗ(1), АБ(1)

Анотація: На основі великої кількості спеціальних досліджень та новітніх досягнень розкриваються питання історії світової економіки провідних країн та окремих регіонів та її дослідників від найдавніших часів до сьогоднішнього дня.


13.

65.02я73

К 78Краус, Н.М.

Історія економіки та економічної думки: структурно-логічні схеми, таблиці, малюнки [Текст]: навч. посібник / Н. М. Краус. - К.: ЦУЛ, 2014. - 496 с.

Примірники: всього:2 - ЧЗ(2)

Анотація: Навчальний посібник з історії економіки та економічної думки закладає основи економічної освіти, професійного погляду на явища, процеси і закономірності розвитку економічного життя суспільства протягом всього існування людства.


14.

65.28я73

М 48Мельник, Л.Г.

Економіка природних ресурсів [Текст]: навч. посібник / Л. Г. Мельник, Л. Г. Сотник, О. Ю. Чигрин. - Суми: Університетська книга, 2014. - 348 с.

Примірники: всього:2 - ЧЗ(2)

Анотація: Розглядаються зміст і функції природних факторів, підходи до формування економічної оцінки природних ресурсів, системи кадастрів та платного природокористування, питання власності на ресурси, шляхи підвищення ефективності природокористування.


15.

65в631

М 54Методи, моделі та інформаційні системи в економіці і освіті [Текст]: монографія / ред. В. М. Чаплига. - К.: УБС НБУ, 2013. - 227 с.

Примірники: всього:12 - ЧЗ(2), АБ(10)Анотація: Монографія містить результати наукових досліджень кафедри економічної кібернетики Львівського інституту банківської справи УБС НБУ щодо розробки і застосування математичних методів та інформаційних систем і технологій в економіці, управлінні, освіті.


16.

65.011.3я73

О-75Основи ринкової економіки [Текст]: підручник / В. В. Кулішов [та ін.]; ред. В. В. Кулішов. - Львів: Магнолія 2006, 2013. - 472 с.

Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)Анотація: У підручнику послідовно викладено основні засади формування суспільної економічної думки, проблемних питань сучасної ринкової економіки, розвитку підприємнцтва та підприємств, національної економіки та її інтеграції в світову економіку в умовах глобалізації.


17.

65.011

Р 64Розвиток України в контексті актуальних соціально-економічних проблем [Текст]: монографія / ред. Р. Ф. Пустовійт. - Черкаси: Маклаут , 2013. - 510 с.

Примірники: всього:2 - ЧЗ(2)Анотація: Досліджено широке коло актуальних проблем соціально-економічного розвитку України та визначено пріоритетні шляхи їх вирішення в сучасних умовах. Надано науково-практичне обгрунтування чинників економічного розвитку та проаналізовано існуючі перешкоди у вітчизняному інституційному середовищі.


18.

65.04я73

С 12Савченко, В.Ф.

Регіональна економіка [Текст]: навч. посібник / В.Ф. Савченко . - К.: Кондор, 2012. - 339 с.

Примірники: всього:40 - ЧЗ(2), АБ(38)

Анотація: Посібник грунтовно досліджує та пропонує до вивчення питання, які характеризують регіональну економіку України. Особлива увага звертається на теоретичні складові економіки регіонів, розміщення продуктивних сил, регіональну економічну політику держави, природний та трудоресурсний потенціал, промисловий розвиток, охорону навколишнього середовища.


19.

68.9я2

Ф 51Філіповський, О.В.

Безпека життєдіяльності. Словник-довідник [Текст]: навч. посібник / О. В. Філіповський. - К.: УБС НБУ, 2013. - 407 с.

Примірники: всього:40 - ЧЗ(4), АБ(36)

Анотація: Словник-довідник розкриває зміст основних найпоширеніших термінів і понять (близько 2 400) з безпеки життєдіяльності людини, які даються в законах, державних і міжнародних стандартах, нормативно-правових документах та науковій літературі. Матеріал посібника дозволяє студентам сформувати практичні навички для безпечного життя та збереження власного здоров'я та життя і здоров'я найближчого оточення.Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал