Бюлетень національна комісія україни у справах юнескоСкачати 305.03 Kb.
Дата конвертації03.03.2017
Розмір305.03 Kb.c:\users\dl_ukraine\desktop\фото юнеско\нацкомісія_юнеско.jpg


БЮЛЕТЕНЬ
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ УКРАЇНИ У СПРАВАХ ЮНЕСКО
Випуск 3, 2015

38-а сесія Генеральної конференції ЮНЕСКО
У період з 3 по 18 листопада ц.р. у штаб-квартирі ЮНЕСКО у Парижі пройшла 38-а сесія Генеральної конференції ЮНЕСКО. В її роботі взяли участь делегації 195-и держав-членів. Українську делегацію на конференції очолював Заступник Міністра закордонних справ України, Голова національної комісії України у справах ЮНЕСКО С.О.Кислиця.

16-17 листопада ц.р. у рамках 38-ї сесії Генконференції з нагоди відзначення 70-и річчя ЮНЕСКО відбувся Форум керівників, в якому взяли участь глави держав і урядів низки держав-членів Організації.

Важливим підсумком 38-ї сесії Генеральної конференції стало прийняття стратегії зміцнення діяльності ЮНЕСКО у галузі охорони культури та сприяння культурному плюралізму у випадку збройного конфлікту. Її реалізація дасть змогу інтегрувати питання охорони культурної спадщини та різноманітності до програми гуманітарної діяльності в умовах збройних конфліктів і надзвичайних ситуацій.

Відбулася також важлива дискусія на тему освіти у цілях протидії насильницькому екстремізму. Її учасники зійшлися на думці щодо необхідності підвищення ролі шкільної освіти у протидії екстремізму і заохоченні цінностей свободи, терпимості і недискримінації.

Питання ключової ролі освіти у реалізації Порядку денного у галузі сталого розвитку на період до 2030 року були ​​в центрі уваги під час обговорення Рамок дій «Освіта-2030». За результати дискусії делегації більш ніж 180 держав-членів ЮНЕСКО підтримали прийняття Рамок дій «Освіта-2030».

Крім того, під час цієї сесії вперше відбулася церемонія нагородження Премією ЮНЕСКО-Японії за освіту в інтересах сталого

Генеральна конференція ухвалила резолюцію про універсальність Інтернету, яка покликана відіграти важливу роль у розширенні доступу до всесвітньої мережі з метою передачі знань та інформації.

Була також ухвалена рекомендація щодо збереження і доступності документальної спадщини, у тому числі, в цифровій формі, а 28 вересня проголошено Міжнародним днем ​​загального доступу до інформації.

У контексті проведення 30 листопада - 11 грудня ц.р. у Парижі 21-ї Міжнародної конференції з питань зміни клімату «Париж. Клімат 2015», Генеральна конференція доручила Секретаріату ЮНЕСКО підготувати проект Декларації про етичні принципи у зв'язку зі зміною клімату: адаптація і пом'якшення наслідків.

З нагоди Всесвітнього дня науки у ході Генеральної конференції ЮНЕСКО відбулася презентація Доповіді з науки: на шляху до 2030 року. У ній, зокрема, наголошено, що, у даний час, переважна більшість держав розглядають інвестиції у наукові дослідження та запровадження інновацій як ключ до забезпечення стійкого економічного зростання і подальшого розвитку.

Держави-члени також переглянули прийняту 1978 року Міжнародну хартію фізичного виховання, фізичної активності та спорту з метою посилення ролі цього документа у боротьбі з використанням допінгу, маніпуляціями та корупцією у спорті.

Гостру дискусію викликало питання стосовно ухвалення рекомендації 197-ї сесії Виконавчої ради щодо прийняття Косово до складу Організації. За підсумками голосування рішення щодо прийняття Косово до ЮНЕСКО не було ухвалене через брак необхідної кількості голосів («за» проголосували 92 держави-члени при необхідному мінімумі 95).

Виступаючи 5 листопада в рамках загальнополітичних дебатів перед учасниками 38-ї сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО, Глава делегації України С.Кислиця значну увагу приділив викладенню бачення нашою державою пріоритетів діяльності Організації за нинішньої складної ситуації у світі.
c:\documents and settings\me\local settings\temporary internet files\content.word\dscn6200.jpg
Він, зокрема, зазначив, що Україна, яка нещодавно була обрана непостійним членом Ради Безпеки ООН, вітає ухвалення Порядку денного на період після 2015 року та Цілей сталого розвитку, що містяться у Порядку денному-2030.

У виступі було наголошено на тому, що головною умовою забезпечення відповідності ЮНЕСКО складним завданням сьогодення, її здатності успішно протистояти новим викликам і загрозам є неухильне слідування основоположним принципам і цінностям ООН, зокрема, у сфері дотримання основних прав і свобод людини та спроможність ефективно протистояти зовнішньому впливу.

Значна увага у виступі була приділена стану виконання рішення 197-ї сесії Виконавчої ради ЮНЕСКО щодо моніторингу ситуації в тимчасово окупованій Росією Автономній Республіці Крим. Представник України, зокрема, закликав Генерального директора ЮНЕСКО вжити невідкладних заходів з метою запровадження на інституційному рівні відповідного моніторингового механізму, який би забезпечив безпосередню участь ЮНЕСКО у розробці відповідних рішень, що входять до сфери її компетенції.

Учасники засідання були поінформовані про порушення Росією прав і свобод людини, принципів, на яких базуються основоположні конвенції ЮНЕСКО. Глава делегації України закликав держави-члени ЮНЕСКО, міжнародні і неурядові організації запровадити регулярний обмін інформацією з метою налагодження дієвого механізму моніторингу ситуації в АРК.

Послідовну і тверду підтримку територіальної цілісності і державного суверенітету України висловила у своєму виступі на Форумі керівників Президент Литви Д.Грибаускайте.

Особливе занепокоєння Глави Литовської держави викликала ситуація із забезпеченням свободи слова та прояви насильства стосовно журналістів в окупованому Росією Криму. На думку Президента Литви, злочинні дії окупаційної російської влади проти журналістів є прямим порушенням основоположних прав людини і потребують відповідної реакції з боку міжнародного співтовариства. Вона повідомила, що з метою об’єднання зусиль медіа спільноти, держав-членів і міжнародних організацій у протидії таким ганебним явищам, Литва ініціювала в РБ ООН проект резолюції, яка закликає держави-члени забезпечити настання відповідальності за злочини, вчинені стосовно журналістів у ситуаціях збройного конфлікту.

Під час 38-ї сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО Україну було обрано до складу Ради керуючих Інституту ЮНЕСКО та до Міжурядового комітету ЮНЕСКО з фізичного виховання та спорту на період до 2019 року. Представником нашої держави у Міжурядовому комітеті став заступник Міністра молоді та спорту України з питань європейської інтеграції, заступник Голови Національної комісії України у справах ЮНЕСКО М.П.Мовчан.

Він також взяв участь у роботі Комісії з соціальних та гуманітарних наук, засідання якої відбулися у рамках 38-ї сесії Генконференції. Члени Комісії ухвалили низку важливих рішень, що стосуються, зокрема, результатів 9-го Молодіжного форуму ЮНЕСКО (26-28 жовтня 2015 р., м. Париж), остаточного проекту переглянутої Міжнародної хартії фізичного виховання та спорту, а також рішення щодо проголошення  20 вересня Міжнародним днем студентського спорту тощо.

Підсумки 38-ї сесії Генеральної конференції стали підтвердженням глобальної лідируючої ролі ЮНЕСКО, як однієї з найбільш впливових організацій системи ООН, що відповідає за співробітництво між державами у сфері освіти науки і культури в інтересах забезпечення прав і свобод людини.
Постійне представництво України при ЮНЕСКО

197-а сесія Виконавчої ради ЮНЕСКО

8 - 22 жовтня 2015 року у Парижі пройшла 197-а сесія Виконавчої ради ЮНЕСКО. В її роботі взяла участь делегація України на чолі із Заступником Міністра закордонних справ України, Головою Національної комісії України у справах ЮНЕСКО, представником України у Виконавчій раді ЮНЕСКО С.О.Кислицею.c:\documents and settings\me\local settings\temporary internet files\content.word\new picture (2).png

Пріоритетну увагу учасники сесії приділили питанням забезпечення ефективного функціонування ЮНЕСКО та підвищення її ролі у вирішенні актуальних міжнародних проблем гуманітарного характеру, зокрема, здатності протистояти новим викликам і загрозам.

Вони позитивно оцінили участь ЮНЕСКО у здійсненні порядку денного у галузі розвитку на період після 2015 р. та хід підготовки Рамкової програми дій у галузі освіти до 2030 р.

Під час обговорення питання щодо підсумків Всесвітнього форуму з питань освіти 2015, що відбувся у травні 2015 р. в м. Інчхон, Республіка Корея, учасники сесії висловили підтримку прийнятій на форумі Декларації, спрямованій на реалізацію майбутнього порядку денного у галузі освіти у світі. Було відзначено важливість втілення у життя передбачених у Декларації колективних зобов’язань щодо доступу, інклюзивності та рівності в освіті, забезпечення гендерної рівності, якості та принципу навчання протягом всього життя.

У зв’язку із розширенням масштабів конфліктів у світі, зростанням екстремістських проявів насильства і нетерпимості, що спостерігаються останнім часом, члени Виконавчої ради закликали держави-члени ЮНЕСКО, міжнародне співтовариство вжити більш дієвих заходів з метою подолання цих викликів і побудови діалогу культури миру.

Вони підтримали зусилля Генерального директора, спрямовані на подальшу реалізацію ініціатив у сфері залучення ресурсів для досягнення окреслених масштабних цілей Міжнародного десятиліття зближення культур (МДЗК) та втілення у життя Плану дій з проведення МДЗК для зміцнення своєї прихильності до міжкультурного діалогу, взаєморозуміння та співробітництва в ім’я миру.

Значний інтерес учасників сесії викликало питання активізації зусиль ЮНЕСКО, спрямованих на захист культури та заохочення культурного плюралізму у випадку збройного конфлікту. Зазначалося, що метою руйнування екстремістами і терористами пам’яток культурної спадщини, культурного надбання часто є не лише намагання дестабілізувати ситуацію, але й спроба поширити почуття ненависті за межі зон існуючих конфліктів.

Учасники дискусії дійшли спільної думки про те, що, з метою виконання мандату Організації, за цих умов подальшого зміцнення потребує інституційний і оперативний потенціал ЮНЕСКО.

У ході обговорення питання щодо виконання програми ЮНЕСКО «Управління соціальними перетвореннями» (МОСТ), метою якої є сприяння просуванню знань, розробці нових норм та налагодженню інтелектуального співробітництва, що має дати поштовх здійсненню соціальних перетворень, заснованих на повазі до ідеалів справедливості, свободи і людської гідності, учасники сесії позитивно оцінили ініціативу Міжурядової ради програми МОСТ з розробки комплексної стратегії цієї програми та проведення її презентації під час 199-ї сесії Ради. Делегати відзначили позитивний вплив запровадження регулярних форумів на рівні міністрів соціального розвитку і шкіл держав, що беруть участь у програмі ЮНЕСКО, на розробку державної політики у цій сфері та підтримали зусилля щодо створення та розширення діяльності національних комітетів МОСТ в інтересах зміцнення зв'язків між науковими колами та розробниками політики на місцевому рівні.

Значна увага в ході обговорення також була приділена питанням залучення представників громадянського суспільства до участі у розробці та виконанні програм, що реалізуються у рамках МОСТ.

12 жовтня 2015 р. у загальнополітичній дискусії в рамках першого пленарного засідання 197-ї сесії Виконавчої ради ЮНЕСКО виступив Глава делегації України, Заступник міністра закордонних справ України С.О.Кислиця.

Головну увагу було приділено ситуації в Автономній Республіці Крим та м. Севастополь, зокрема, масштабним та системним порушенням російською окупаційною владою прав людини та насадженню політики нетерпимості і дискримінації за національною та релігійною ознаками. Представник України закликав учасників сесії підтримати запропонований українською делегацією у співавторстві з делегаціями низки інших держав-членів Виконавчої ради проект рішення стосовно продовження моніторингу ситуації в АРК.

Він нагадав, що 2016 року виповнюється 30-ть років з часу аварії на Чорнобильській АЕС. У цьому зв’язку увагу делегацій держав-членів Виконавчої ради та керівництва ЮНЕСКО було привернуто до необхідності більш активного залучення Організації до виконання Програми ООН щодо Чорнобиля до 2016 р. та гідного відзначення річниці Чорнобильської катастрофи у стінах штаб-квартири ЮНЕСКО.

14 жовтня 2015 р. на засіданні Комісії з питань програми та зовнішніх зносин в рамках 197-ї сесії Виконради ЮНЕСКО було ухвалено ініційоване Україною, у співавторстві з 12-ма державами-членами, рішення «Моніторинг ситуації в Автономній Республіці Крим та м. Севастополь (Україна)».

У ході дискусії більшість учасників позитивно оцінили представлений Україною проект документа як конструктивний і спрямований на забезпечення прав людини на півострові у сферах компетенції ЮНЕСКО. Водночас, делегація Російської Федерації виступила з традиційним набором аргументів щодо неприпустимості політизації діяльності ЮНЕСКО та втручання у внутрішні справи суверенних держав.

Ухвалене 14 жовтня 2015 р. на засіданні Комісії рішення «Моніторинг ситуації в Автономній Республіці Крим та м. Севастополь (Україна)» було затверджене 22 жовтня ц.р. у ході пленарного засідання 197-ї сесії Виконавчої ради ЮНЕСКО.

Важливим позитивним підсумком для України розгляду цього питання на 197-й сесії Виконавчої ради стала також згода США та низки європейських держав невідкладно провести спільне опрацювання конкретних пропозицій щодо практичної реалізації рішення стосовно моніторингу ситуації в АРК.

Учасники сесії не підтримали запропонований делегацією РФ проект рішення «Сприяння ЮНЕСКО обмінам, контактам та співробітництву у сфері культури, мистецтва та ЗМІ, вільних від політичного тиску та дискримінації».

у ньому йшлося про залучення ЮНЕСКО до засудження та протидії запровадженню заборон окремим діячам культури і мистецтва та ЗМІ в‘їзду на територію держав-членів Організації. Проект вочевидь вирізнявся політизованим та тенденційним характером і де-факто мав на меті сприяти безкарному проведенню інформаційної війни проти України. З огляду на це, він був негативно сприйнятий не лише українською стороною, але й США та державами-членами ЄС, що застосовують санкції проти низки громадян Росії, які порушують міжнародне право і причетні до окупації Криму та подій в окремих районах Донецької та Луганської областей України.

Під тиском переважної більшості делегацій держав-членів Виконавчої ради російська сторона була змушена зняти з розгляду згаданий проект рішення.

Учасники 197-ї сесії Виконавчої ради також обговорили низку важливих питань, що стосуються організаційної та програмної діяльності ЮНЕСКО. Прийняті за результатами цих обговорень рішення мають дати поштовх для подальшої активізації роботи ЮНЕСКО, спрямованої на подолання політичних, економічних, природоохоронних та гуманітарних викликів, з якими сьогодні зіткнулася Організація.
Національна комісія України у справах ЮНЕСКО
Засідання Спільного менеджмент-комітету з управління об’єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО «Букові праліси Карпат та давні букові ліси Німеччини»
25-28 жовтня 2015 року у м. Сніна (Словаччина), відповідно до Спільної Декларації про наміри між Міністерством екології та природних ресурсів України, Федеральним Міністерством навколишнього середовища, охорони природи, будівництва та безпеки реакторів Федеративної Республіки Німеччини і Міністерством охорони навколишнього середовища Словацької Республіки щодо співпраці з охорони та управління спільним об’єктом всесвітньої спадщини «Букові праліси Карпат та давні букові ліси Німеччини», відбулося засідання Спільного менеджмент-комітету.
c:\documents and settings\me\local settings\temporary internet files\content.word\img_4045c.jpg
В інтегрованій Системі управління об’єктом всесвітньої спадщини «Букові праліси Карпат та давні букові ліси Німеччини», Спільний менеджмент-комітет здійснює координацію управління його складовими та надає сприяння діяльності національних керівних комітетів та груп. Йдеться, зокрема, про розробку і практичну реалізацію спільних транснаціональних планів з моніторингу, дослідницьких програм і проектів, навчання та підвищення кваліфікації фахівців.

Важливим завданням Спільного менеджмент-комітету є також контроль за станом збереження та підготовка звітності перед Комітетом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО про стан транснаціональної серійної спадщини загалом.

До його складу входять представники міністерств охорони довкілля країн-учасниць проекту. Засідання Спільного менеджмент-комітету відбуваються раз на рік почергово в алфавітному порядку на території однієї з держав-учасниць.

Об’єкт всесвітньої спадщини ЮНЕСКО «Букові праліси Карпат та давні букові ліси Німеччини» був утворений за рішенням Комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО 25 червня 2011 року шляхом розширення українсько-словацького об’єкта «Букові праліси Карпат». Він включає 15 частин букових пралісів та давніх букових лісів, які репрезентують різні природно-кліматичні зони Європи від Карпат до узбережжя Балтійського моря на територіях України, Словаччини та Німеччини. Площа ядрової зони об’єкта становить 33669 гектарів (4391 гектар в Німеччині та 29278 гектарів в Словаччині та Україні). Навколо кожної частини об’єкта створена буферна зона загальною площею 62 402 гектари.

Учасники засідання Спільного менеджмент-комітету обговорили низку актуальних питань діяльності об’єкта, зокрема, хід виконання рішень Комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО щодо припинення суцільних рубок в пралісах словацької частини та детально проаналізували результати експертного висновку моніторингової місії Міжнародного Союзу Охорони природи (IUСN) з цього приводу.

У доповідях радника Міністра охорони навколишнього середовища Словацької Республіки Я.Юлені, заступника директора Служби охорони природи Словацької Республіки М.Адамця та співробітника національного парку «Полоніни» М.Гіча, було презентовано шляхи розв’язання проблем, пов’язаних із збереженням словацьких кластерів спадщини. Вони, зокрема, поінформували, що між міністерствами охорони природи та лісового господарства Словаччини був підписаний з цього приводу відповідний Меморандум, проводиться робота з землевласниками та громадами щодо уточнення меж ядрової та буферної зон, ведеться активна роз'яснювальна робота тощо. На державному рівні також йде підготовка документа щодо підвищення природоохоронного статусу окремих частин об’єкта, які знаходяться за межами національного природного парку «Полоніни» та охоронної ландшафтної області «Вігорлат». Все це, на думку членів Спільного менеджмент-комітету, має забезпечити збереження його цілісності та недоторканості.

У ході засідання відбулося обговорення позицій Словаччини, Німеччини та України стосовно розширення, порядку формування, функцій та фінансування Спільного менеджмент-комітету, стану підготовки угоди про його розширення, процесу номінації, зміни назви тощо.

Презентаційну доповідь з цього питання зробили керівник підрозділу австрійського федерального Міністерства сільського і лісового господарства, довкілля та водного менеджменту В.Гаслер та директор австрійського екологічного інституту Г.Кірхмаєр.

З метою забезпечення управління розширеним об’єктом, для включення до складу якого були підготовлені номінаційні досьє ще одинадцяти країн, Австрія, як країна, яка наразі є координатором із розширення об’єкта, запропонувала створити Секретаріат, фінансування якого здійснювалося б за рахунок країн-учасниць та змінити його назву на «Праліси та давні букові ліси Європи».

У ході дискусії українська сторона висловила незгоду із запропонованою назвою об’єкта наполягаючи на використанні у ній назви «Карпати». Порушене було також питання стосовно відсутності в Україні механізмів виділення коштів на подібні цілі, внаслідок чого створення координуючого секретаріату на запропонованих засадах буде для нашої держави проблематичним.

Позиція української сторони була підтримана німецькою та словацькою сторонами. В результаті консенсусом було погоджено назву розширеного об’єкта - «Букові праліси Карпат та давні букові ліси інших регіонів Європи». Таким чином, бренд всесвітньої спадщини ЮНЕСКО для букових пралісів Карпат буде збережений.

Зі свого боку представники Бельгії та Австрії запропонували профінансувати діяльність Координатора об’єкта протягом наступних десяти років по п’ять років кожна. Водночас, кожна держава-учасниця має взяти на себе фінансування почергово проведення на її території засідання Спільного менеджмент-комітету.


c:\documents and settings\me\local settings\temporary internet files\content.word\img_4180 (1).jpg
Учасники засідання також ознайомилися зі станом збереження букових пралісів на території національного парку «Полоніни», охоронної ландшафтної області «Вігорлат» та східнословацького військового лісництва.

Наступне, чергове засідання Спільного менеджмент-комітету, відбудеться 2016 року в Україні.Федір Гамор

заступник директора Карпатського біосферного заповідника, доктор біологічних наук, професор, заслужений природоохоронець УкраїниПольова експедиція

Швейцарського науково-дослідного інституту в Карпатському біосферному заповіднику
Швейцарський федеральний інститут лісових, снігових та ландшафтних досліджень (WSL) майже двадцять років активно співпрацює із Карпатським біосферним заповідником (КБЗ). За цей час було виконано значні обсяги науково-дослідних робіт, десятки наукових співробітників біосферного заповідника та Національного лісотехнічного університету й Українського науково-дослідного інституту гірського лісівництва ім. П.С.Пастернака пройшли стажування у Швейцарії. Українські і швейцарські вчені брали участь у низці міжнародних наукових та науково-практичних конференцій, їхні дослідження були опубліковані в авторитетних закордонних наукових виданнях.

Серед таких заходів варто, зокрема, відзначити Міжнародну конференцію «Природні ліси в помірній зоні Європи – цінності та використання» (Мукачеве, 2003), за рекомендаціями якої до Лісового кодексу України було включено норму про збереження пралісів та успішно завершено процес номінації букових пралісів Карпат до переліку об’єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Важливе значення для популяризації природних та культурних цінностей Карпат мала опублікована німецькою та українською мовами монографія «Праліси в центрі Європи. Путівник по лісах Карпатського біосферного заповідника», англомовний путівник по Угольсько-Широколужанських пралісах та узагальнюючі наукові статті в авторитетних міжнародних журналах: «Ліси» («Forestry. An International Journal of Forest Research»), «Відновлювальна екологія» («Restoration Ecology»), «Журнал наук про рослинність» («Journal of Vegetation Scince») та інших виданнях із високим індексом цитування тощо.
c:\documents and settings\me\local settings\temporary internet files\content.word\img_3957.jpg
Питання продовження цих багаторічних фундаментальних досліджень було детально обговорене в адміністрації Карпатського біосферного заповідника із керівниками українсько-швейцарських проектів WSL Б.Коммормот та Т.Бюргі під час їхнього візиту до України.

Сторони констатували плідні результати багаторічної співпраці. Було підкреслено, що для пізнання закономірностей функціонування дикої природи надзвичайно важливими є результати досліджень, які отримані (шляхом проведення через кожні п’ять років детальної таксації) на десятигектарній пробній площі закладеній в Угольських пралісах у 2000 році, та підсумки статистичної інвентаризації на 353 кругових пробних площах, які проводились в Угольсько-Широколужанських букових пралісах у 2010-2013 роках.

Актуальними для успішного ведення лісового господарства також є результати, отримані на українсько-швейцарському науковому полігоні з переформування похідних ялинників в змішані структуровані ліси, який закладений у старовікових монокультурах смереки, у рамках проекту FORSA, який у 2005 році проводився у Чорногірському масиві біосферного заповідника.

З метою актуалізації цих досліджень між адміністраціями КБЗ, WSL та природничим інститутом Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника підписано новий договір про науково-технічну співпрацю.

А з 22 вересня по 3 жовтня 2015 року, польова група WSL у складі швейцарських науковців Й.Штільгарда, Г.Проєра, Є.Ніцше, які відповідають за технічне забезпечення, виміри та моніторинг пробних площ у швейцарських природних резерватах (включаючи Sihlwald-ліс, де паралельно у 2000 році закладено порівняльну до Угольських букових пралісів теж десятигектарну пробну площу у господарських букових лісах), за участі французьких дослідників Л.Ларі та Б.Курбада, а також доктора сільськогосподарських наук, професора Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника Ю.Шпарика та працівників Угольського природо-охоронного науково-дослідного відділення КБЗ, здійснила першу частину таксаційних робіт у рамках чергової четвертої інвентаризації Угольської десятигектарної пробної площі.
Федір Гамор

доктор біологічних наук, професор,

заступник директора Карпатського біосферного заповідника
V Міжнародна наукова конференція «Православ’я в Україні», присвячена 400-літтю

Київської православної богословської академії (1615 – 2015)

17 листопада 2015 року у Київській православній богословській академії (КПБА) за участю Предстоятеля Української Православної Церкви Київського Патріархату Святійшого Патріарха Філарета під патронатом Національної комісії України у справах ЮНЕСКО відбулася V Міжнародна наукова конференція «Православ’я в Україні», присвячена 400-літтю Київської академії, заснованої на базі Київської братської школи (1615 – 2015). Співорганізатором заходу виступив Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України.

Відкриваючи пленарне засідання конференції Патріарший намісник, ректор Київської православної богословської академії, доктор богословських наук, професор-митрополит Переяслав-Хмельницький і Білоцерківський Епіфаній (Думенко), привернув увагу учасників до багатої історії навчального закладу та навів приклади, які підтверджують продовження високої просвітницької місії Київської православної богословської академії сьогодні. Він подякував Святійшому Патріарху Київському і всієї Руси-України Філарету за підтримку, що дала змогу академії видавати значну кількість наукових, науково-популярних та публіцистичних богословських і церковно-історичних праць.

У своєму зверненні до учасників конференції Святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет позитивно оцінив внесок КПБА у розвиток богословської думки в Україні та відзначив, що колектив закладу сьогодні добре відомий не лише в нашій державі, але й за її межами завдяки своїй активній науковій діяльності. Торкнувшись питання про значення святкування 400-ліття створення Київської православної богословської академії він наголосив, що громадськість має знати правду про історію й ті складні часи, які їй довелося пережити.

Святійший Патріарх також нагородив двох військових священиків, які проходять своє служіння у Збройних Силах України на Сході нашої держави.

Учасники конференції взяли участь у роботі секцій, на засіданнях яких обговорювалися питання богослов’я, братського руху, історії освіти та науки доби Гетьманщини, бібліологічної, богословської, церковно-історичної спадщини Київської духовної академії та сучасні проблеми духовності в українському суспільстві.

18 листопада ц.р. учасники конференції відвідали Національний університет «Києво-Могилянська академія», де зустрілися зі студентами цього навчального закладу.
прот. Віталій Клос

доктор церковно-історичних наук, професор


Міжнародна науково-практична конференція
«Міжнародний досвід охорони, збереження та популяризації об’єктів
всесвітньої культурної спадщини», присвяченої 70-річчю від дня заснування ЮНЕСКО
23-24 вересня 2015 року у Національному Києво-Печерському історико-культурному заповіднику відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Міжнародний досвід охорони, збереження та популяризації об’єктів всесвітньої культурної спадщини», присвячена 70-річчю створення ЮНЕСКО.

Організатором заходу виступив Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник за підтримки Міністерства культури України та Національної комісії України у справах ЮНЕСКО.

У роботі конференції взяли участь фахівці пам’ятко-охоронної сфери, реставратори, дослідники та працівники провідних музеїв та заповідників із Азербайджану, Білорусії, Болгарії, Великобританії, Греції, Грузії, Литви, Польщі, Німеччини.

Від імені Президента України П.Порошенка учасників та гостей


конференції привітав радник Президента України Ю.П.Богуцький. Він, зокрема, наголосив на актуальності обміну міжнародним досвідом з питань охорони, збереження та популяризації об’єктів всесвітньої культурної спадщини на міжнародному рівні, а також закликав присутніх до пошуку методів, зокрема дипломатичних та політичних, які допоможуть захистити культурне надбання України та світу за умов погіршення міжнародної безпеки та стабільності.

Від імені Уряду України до учасників та гостей конференції звернувся Перший заступник Міністра культури України І.Д.Ліховий Він відзначив важливість місії, яку виконують працівники пам’ятко-охоронної сфери та наголосив, що забезпечення безпеки пам'яток історії та культури сьогодні набуло для України особливого значення і потребує першочергової уваги.

У рамках конференції було заслухано 18 доповідей, присвячених проблемам охорони пам’яток, реставрації та реконструкції культурних об’єктів, включених до Списку всесвітньої культурної спадщини ЮНЕСКО.

Міжнародний науковий форум став платформою для обговорення стану охорони та збереження українських та європейських пам’яток, включених до Списку ЮНЕСКО. Його учасники порушили низку пріоритетних завдань, які стоять сьогодні перед державними та громадськими організаціями у справі збереження та популяризації об’єктів всесвітньої спадщини. Вони обмінялися думками щодо методів ефективного використання інноваційних технологій у сфері охорони й популяризації українських культурних об’єктів, включених до Списку всесвітньої спадщини та перспектив його поповнення новими.

За підсумками роботи Міжнародної науково-практичної конференції «Міжнародний досвід охорони, збереження та популяризації об’єктів всесвітньої культурної спадщини», присвяченої 70-річчю від дня заснування ЮНЕСКО, учасники прийняли відповідну резолюцію.

Національний Києво-Печерський Історико-Культурний Заповідник

співробітнитцво з ЮНЕСКО

у сферах фізичної культури, спорту та молодіжної політики

12 вересня ц.р. на виконання розробленого Міністерством молоді та спорту України Плану заходів з питань співробітництва з ЮНЕСКО у сферах молодіжної політики, фізичної культури та спорту на 2015 рік відбулося святкування Дня фізичної культури і спорту та Європейського тижня спорту під егідою Європейської Комісії. В ньому взяли участь керівництво Мінмолодьспорту та представники іноземних представництв, акредитованих в Україні, зокрема, директор ПРООН в Україні Я.Хімстра, заступник Посла Угорщини в Україні Л.Ч.Пап, виконавчий директор структурного осередку "Німецько-Польсько-Українського Товариства" в Україні А.Поддубни та інші. У рамках святкування відбулися фізкультурно-оздоровчі та спортивно-масові заходи, зокрема, олімпійський урок, Кубок України з перетягування канату, презентація більш ніж 60-и спортивних майданчиків для різних видів спорту, забіг на 5 км "Intersport Ukraine Run 2015" та дитяча естафета "Kids for peace" тощо.

04 жовтня 2015 року Всеукраїнський центр фізичного здоров’я населення "Спорт для всіх" за сприяння Міністерства молоді та спорту України провів у Києві на вул. Хрещатик Всеукраїнський спортивно-масовий захід "TAFISA Всеукраїнський день ходьби" з нагоди Всесвітнього дня ходьби.
c:\documents and settings\me\local settings\temporary internet files\content.word\new picture (1).bmp
Метою заходу була популяризація спортивної ходьби як одного з найдоступніших та найдемократичніших видів фізичної активності.
c:\documents and settings\me\local settings\temporary internet files\content.word\new picture.bmp

З вітальним словом до учасників Всесвітнього дня ходьби звернувся Міністр молоді та спорту України І.О.Жданов. Під час заходу учасники пройшли масовою ходою дистанцію близько 2 км. по вул. Хрещатик та взяли участь у проведенні фізкультурно-оздоровчої зарядки. Відбулися також спортивні ігри для дітей, змагання з настільного тенісу, фестиваль борщу, ігри від федерації петанку, святковий концерт, конкурси та розіграш лотереї. Загальна кількість учасників та гостей заходу становила майже 1500 осіб.

З нагоди відзначення 70-річчя ЮНЕСКО, 13 жовтня 2015 року у Мінмолодьспорту під головуванням заступника Міністра молоді та спорту України з питань європейської інтеграції, заступника Голови Національної комісії у справах ЮНЕСКО М.П.Мовчана відбувся Круглий стіл за участю представників української молоді, які були делеговані для участі у ІХ-му Молодіжному форумі ЮНЕСКО (26-28 жовтня 2015 р., м. Париж) у рамках програми Фонду Богдана Гаврилишина "Молодіжний делегат України до ООН". Метою заходу було - проконсультувати українських делегатів молодіжного форуму щодо питань молодіжної політики України, ЮНЕСКО та ООН, напрацювати пропозиції від молодіжних громадських організацій України для представлення та просування питань, що стосуються української молоді, на міжнародних форумах та конференціях, в яких делегати братимуть участь.

15-17 жовтня 2015 року у м. Брюссель (Бельгія) відбулася підготовча зустріч до ІХ-го Молодіжного форуму ЮНЕСКО, в якій, за сприяння Мінмолодьспорту, взяв участь делегат від української молоді В.Різниченко. Організаторами заходу, у якому взяло участь 35 делегатів від 26 держав-членів Ради Європи, виступили Фламандська комісія у справах ЮНЕСКО та Німецькомовна комісія у справах ЮНЕСКО. Його метою було ознайомити делегатів з держав-членів Ради Європи з національними підходами до молодіжної політики, основними документами у цій галузі, а також забезпечення структурного діалогу між молодіжними організаціями і владою та міжнародними структурами.

20 жовтня 2015 року у Міністерстві молоді та спорту України відбулася зустріч співробітників Міністерства, Громадської ради при Мінмолодьспорті та представників спортивних організацій з капеланом Міжнародного олімпійського комітету Д.Сметхурстом (Великобританія) та головним капеланом національних збройних сил Латвії Е.Плявіньшем. Гості поділилися своїм досвідом капеланської роботи під час організації та проведення великих спортивних заходів, зокрема Олімпійських ігор, відповіли на питання щодо спортивного виховання дітей та молоді, ролі капеланської роботи у розвитку олімпійського руху та у збереженні миру.

23 жовтня 2015 року у школі № 232 м. Києва за сприяння


Міністерства молоді та спорту України пройшов відкритий урок, присвячений 70-річчю ЮНЕСКО.

У ньому взяли участь заступник Міністра молоді та спорту України


з питань європейської інтеграції, заступник Голови Національної комісії у справах ЮНЕСКО М.П.Мовчан, Голова Громадської ради при Міністерстві С.Тимофєєв та науковець з університету
Віадріна (Німеччина, м. Франкфурт-на-Одері) К.Хьольберт. Гості розповіли учням школи про співпрацю України з ООН та ЮНЕСКО, а також про взаємини Німеччини із зазначеними організаціями.

26-28 жовтня 2015 року у штаб-квартирі ЮНЕСКО у м. Париж відбувся ІХ-й Молодіжний Форум ЮНЕСКО. В його роботі взяла участь делегація представників української молоді у складі А.Бугар, М.Левицької та В.Різниченка.


c:\documents and settings\me\local settings\temporary internet files\content.word\new picture (1).png
Делегацію було сформовано за результатами конкурсного відбору, здійсненого Фондом Богдана Гаврилишина, Мінмолодьспорту та за фінансової підтримки Фонду.

У Форумі взяли участь більш ніж 500 молодих людей з усього світу. Вони обговорили низку актуальних питань щодо становища молоді у світі, зокрема доступу до якісної освіти, забезпечення професійного зростання, тощо. Учасники Форуму зійшлися на думці стосовно необхідності включення проблем, які стоять сьогодні перед молоддю, до прядку денного 21-ї сесії Конференції сторін рамкової конвенції ООН щодо зміни клімату у контексті нових Глобальних цілей сталого розвитку.За підсумками Форуму учасники підготували низку рекомендацій стосовно того як ЮНЕСКО має просувати свою політику і реалізовувати програми у тематичних галузях зміни клімату і стійкого розвитку.

Сектор молодіжної політики Міністерства молоді та спорту України
Голова національного олімпіського комітету України та чемпіон спорту ЮНЕСКО С.Н.Бубка презентував свої книги
25 липня ц.р., напередодні відкриття літнього Європейського юнацького олімпійського фестивалю на спеціальній конференції в Тбілісі (Грузія) віце-президент ІААФ Сергій Бубка представив читачам свою автобіографічну книгу «Життя в польоті» та написану у співавторстві з професором М.Булатовою книгу «Легка атлетика. Енциклопедія у запитаннях і відповідях».
c:\documents and settings\me\local settings\temporary internet files\content.ie5\g9ysvf0p\tbilisi 6.jpg
Автобіографічна книга розповідає про долю хлопчика, який виріс у складному соціальному середовищі, але зумів подолати всі труднощі, і стати видатним спортсменом, який і досі продовжує служити спорту.

Друга представлена книга - це унікальне більш ніж 500-сторінкове видання, яке дає вичерпну інформацію про спортивні дисципліни, що включає легка атлетика, їх історію, правила, рекорди, зірок та традиції.

У презентації взяли участь лідери національних федерацій легкої атлетики низки держав, представники ЄOК, оргкомітету ЄЮОФ, а також представники Міністерства молоді і спорту Грузії, національних олімпійських комітетів, ЮНІСЕФ та ЮНЕСКО.
c:\documents and settings\me\local settings\temporary internet files\content.ie5\g9ysvf0p\tbilisi 8.jpg
Виступаючи на прес-конференції, Бубка, який є доктором наук і професором з питань Олімпійського спорту Української академії наук, а також автором і співавтором більше десятка книг і публікацій зі спортивної тематики, сказав: «Я дуже радий, що маю таку нагоду звернутися до молоді та привернути її увагу, спонукати і надихати, і врешті-решт, допомогти їм знайти свій власний шлях до успіху і щастя в житті».

«Легка атлетика. Енциклопедія в запитаннях і відповідях» є наступним кроком для молодих спортсменів, які займаються легкою атлетикою і хочуть більше дізнатися про цей вид спорту, а також - джерелом широких знань для любителів спорту у всьому світі». «Якщо ми хочемо, щоб майбутні покоління були здоровими і сильними, - наголосив С.Бубка, - ми повинні залучати молодь до спорту, надихати їх жити активним життям, виховувати їх і, звичайно, підтримувати молодих спортсменів. Я твердо вірю, що легка атлетика, яка є настільки універсальною, і в той же час, унікальною, ідеально підходить для роботи з дітьми».

«Я гордий і щасливий, що мені вдалося присвятити все своє життя легкій атлетиці, і тепер я продовжую служити їй як спортивний адміністратор, сприяючи її глобальному просуванню і залученню молодих людей до спорту, - зазначив він».

С.Бубка має великий досвід у популяризації легкої атлетики серед молодих глядачів, працюючи з міжнародними організаціями, а також втілюючи свої ініціативи в Україні.

Починаючи з 1990 р., коли відкрився Спортивний клуб ім. Сергія Бубки, він зробив все від нього залежне, щоб надати можливість молодим людям займатися спортом, надихаючи і передаючи їм свій досвід.

«Одним з ключових елементів мого бачення майбутнього нашого спорту, – наголосив він, - є взаємодія майбутніх поколінь спортсменів і любителів спорту. Мені приємно відзначити, що багато членів нашої легкоатлетичної родини, а також колег з олімпійського руху і світових організацій, таких як ЮНЕСКО і ЮНІСЕФ поділяють мої думки, і хочу запевнити, що й надалі буду підтримувати можливі ініціативи щодо залучення молодих людей до занять легкою атлетикою».

Нинішній рекордсмен зі стрибків з жердиною Р.Лавіллені був одним із перших, хто прочитав книгу С.Бубки «Життя в польоті».

Він, зокрема, зазначив, що С.Бубка завжди був героєм для нього як спортсмен і як особистість. «Коли я був дитиною, - сказав Р.Лавіллені, - його рекорди дали мені натхнення для занять із стрибків з жердиною, а тепер я захоплююся його діяльністю в якості спортивного адміністратора і поділяю його бачення щодо майбутнього легкої атлетики. Я знаю з власного досвіду, як це важливо для молодих спортсменів мати свого кумира для наслідування».

«Життя в польоті» - це чудова ініціатива Сергія. У книзі показано шлях справжнього чемпіона - від початку і до вершини. Він посилає молоді дуже важливе послання про те, що немає нічого неможливого, якщо бути наполегливим і відданим тій справі, якою ти займаєшся. Я б хотів мати таку книга, коли я був дитиною. Дякую Сергію. Чудово, що «Життя в польоті» перекладена багатьма мовами. Я впевнений, що ця книга приведе в спорт багато нових чемпіонів, - зазначив нинішній чемпіон світу у стрибках з жердиною».

c:\documents and settings\me\local settings\temporary internet files\content.word\new picture (3).png
С.Бубка також висловив свою вдячність Європейським Олімпійським Комітетам, їх президенту П.Хікі, Організаційному комітету Європейського юнацького олімпійського фестивалю в Тбілісі та його голові А.Ахвледіані, який також є президентом Федерації легкої атлетики Грузії, представникам національних федерацій легкої атлетики:

«Для мене було важливо представити книгу тут, в Тбілісі, де зібралися 3800 юних спортсменів з 50 НОКів, щоб зробити свої перші кроки у міжнародному спорті вищих досягнень. Я знаю, як багато юнацького спорту, включаючи легку атлетику, підтримується тут, як багато молодих людей прийшли в спорт з вулиць і змагатимуться на спортивних об’єктах, побудованих і реконструйованих в Грузії з натхненням та ентузіазмом. Легка атлетика є основою кожного олімпійського виду спорту і я радий, що організатори ЄЮОФ ставляться до цього виду спорту відповідально, створивши чудові умови для змагань кращих юних спортсменів Європи. Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій повинна, звичайно, забезпечити всіляку підтримку для федерацій-членів ІААФ для участі в комплексних змаганнях, таких як Європейські юнацькі олімпійські фестивалі та Юнацькі Олімпійські ігри, і пропаганди легкої атлетики серед молоді своїх регіонів».

У своєму виступі з нагоди презентації С.Бубкою книг представник ЮНЕСКО Л.Месхі наголосила, що «одним з головних пріоритетів ЮНЕСКО є залучення молодого покоління до здорового способу життя. Спорт є чудовим інструментом, який допомагає молодим людям рости здоровими і знайти правильний шлях у житті. Ми хотіли б подякувати Сергієві Бубці за всі зусилля і за те, що він робить. Ми вважаємо, що Ваші книги і Ви особисто зробите ще дуже-багато хороших речей, щоб змінити наш світ на краще».

Представник ЮНІСЕФ Д.Дуріч зазначила, що «спорт, дійсно, може бути дивом, яке трансформує наше життя починаючи з раннього віку. Спорт може зробити чемпіоном, але він також може бути чимось набагато більшим, оскільки не кожен може стати чемпіоном і встановити 35 світових рекордів. Спорт є набагато важливішим для визначення життєвої мети, надання позитивної енергії для молодих людей. Ці публікації несуть в собі багато необхідних знань і прикладів для всіх нас і майбутніх поколінь».


Національний олімпійський комітет України

Львів отримав статус «Місто літератури ЮНЕСКО»
prostir
11 грудня 2015 року Генеральний директор ЮНЕСКО І.Бокова оголосила про надання 47-ми містам з 33-х держав світу статусу нових членів UNESCO Creative Cities Network (Мережа творчих міст ЮНЕСКО). «Мережа творчих міст ЮНЕСКО являє собою величезний потенціал просування ролі культури як рушійної сили сталого розвитку. Я вітаю нові міста стількох нових країн, які збагатять Мережу своєю різноманітністю», - наголосила вона під час церемонії оголошення.

Створена у 2004-му році, UNESCO Creative Cities Network об'єднує сто шістнадцять міст з усього світу. Її члени ставлять собі за мету сприяти розвитку міжнародного співробітництва з містами-членами і між ними, інвестувати у творчість як двигун сталого міського розвитку, соціальної інтеграції та культури.

Цього року міста обиралися у семи творчих категоріях: мистецтво, дизайн, кіно, кулінарія, література, медійна справа і музика.

Особливістю цьогорічного конкурсу стало й те, що він проходив у десяту річницю прийняття Конвенції про охорону та заохочення розмаїття форм культурного самовираження.Приєднавшись до Мережі, міста взяли на себе зобов'язання співпрацювати і зміцнювати партнерські зв'язки з метою стимулювання творчих ініціатив у сфері культури, обміну передовим досвідом, участі у культурному житті, а також інтеграції культури до стратегії і планів економічного і соціального розвитку.

Наступне засідання UNESCO Creative Cities Network відбудеться у вересні 2016-го року в Естерсунді (Швеція).
Постійне представництво України при ЮНЕСКО


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал