Білавич галина василівнаСкачати 10.38 Mb.
Сторінка42/42
Дата конвертації22.12.2016
Розмір10.38 Mb.
1   ...   34   35   36   37   38   39   40   41   42
Тематика проблемної групи

Теоретичні здобутки педагогів, громадських діячів Західної України в галузі виховання господарської культури дітей та юнацтва (кінець ХІХ – початок ХХ ст.)

Створення фронту громадських національних сил у ділянці господарського виховання українського юнацтва (друг половина ХІХ – перша половина 40-х рр. ХХ ст.)

Пластові вишкільні програми формування господарської культури юнацтва

«Усезнайство» в системі пластових «умілостей»

Виховання дівчини-господині, патріотки і громадянки як наріжне завдання «доросту»

система господарської освіти і виховання у Західній Україні (кінець ХІХ – початок ХХ ст.)

Діяльність Українського педагогічного товариства «Рідна школа» з організації позашкільної господарської освіти в Галичині (1881-1939 рр.)

Пластова ідеологія в ділянці педагогіки виховання господарської культури юнацтва

Розвиток позашкільної хліборобської освіти на Волині (1930-ті рр.)

Особливості розвитку сільськогосподарської освіти в Генеральній губернії за періоду Другої світової війни

Генеза Хліборобського вишколу молоді в Західній Україні (1930- початок 1940-х рр.)

Зміст і завдання ХВМ

Методи хліборобського навчання українського юнацтва

Форми формування господарської культури юнаків і дівчат у ХВМ

Змагальність як засіб і форма хліборобського навчання

Оцінювання хліборобського навчання в ХВМ

Практичні методи навчання сільського господарства в ХВМ

«Дослідництво» як провідний метод і форма господарського виховання в ХВМ

ХВМ як педагогічний феномен

Діяльність ВССМ на Волині (1930-ті рр.)

Внесок господарсько-економічних діячів Західної України в розвиток теорії і практики господарського виховання (кінець ХІХ – початок ХХ ст.)

Єдність господарського, патріотичного та громадського складників формування господарської культури особистості

Виховання «поступового господаря»-громадянина-патріота як наріжне завдання громадського позашкілля

Професіограма «змагуна» в «Кодекс трудової честі «змагуна (-нки)»

Система освіти в ХВМ

Роль опікунів у вихованні господарської культури особистості в системі ХВМ

Економічний націоналізм як ідеологічна основа педагогіки виховання господарської культури особистості в Галичині та на Волині (початок ХХ ст. – 1940-і рр.)

Господарсько-економічна праця «Просвіти» (1868-1939 рр.)

Товариство «Сільський господар» як очільник господарсько-економічного руху в Галичині та Волині (1899-1944 р.)

Союз українок у фарватері жіночого руху в Західній Україні (кінець ХІХ – перша третина ХХ ст.)

Навчально-методичне забезпечення процесу формування господарської культури особистості в українських приватних ви ділових школах

Ідея формування «культури щоденного життя» в педагогічній концепції І.Біденка та Д.Петріва

Досвід українських громадських товариств щодо підготовки юнацтва до практичного і самостійного життя

Засоби і форми виховання господарської культури дітей та юнацтва в системі громадського просвітництва (кінець ХІХ – перша третина ХХ ст.)

Роль КАУМ у формування господарської культури особистості (середина 1930-х рр.)

Зміст підготовки вчителів до здійснення господарського виховання в народних школах (перша третина ХХ ст.)

Методи «життєво-господарське» виховання юнацтва в українських навчальних закладах Західної України (1930-ті рр.)

Творчі здобутки західноукраїнських педагогів-методистів (Т. Когут, Я. Кузьмів, Д.Петрів, І.Петрів, В.Чолій, ін.)

Зміст «утилітарно-господарського виховання» в українських виділових школах

«Господарський аспект» вивчення української мови в українських виділових школах

Міждисциплінарний підхід до здійснення господарського виховання в українських навчальних закладах УПТ «Рідна школа»

Зміст хліборобської освіти в Західній Україні (1930 – початок 1940-х рр.)

Зміст господарського виховання в українських приватних гімназіях

Позакласна виховна робота з виховання господарської культури українського юнацтва в приватних навчальних закладах

«Ідея ощадності» як напрям господарського виховання юнацтва (1930-ті рр.)

Зміст, методи, форми економічного виховання особистості в українських приватних закладах (1930-ті рр.)

Теоретичний і практичний аспект «науки кооперації» в українському приватному шкільництві

Мета і завдання шкільних кооперативів, «кас ощадності» в приватних навчальних закладах УПТ «Рідна школа»

Українські традиції господарювання в галицькій сім’ї початку Х ст.Орієнтована тематика студентської наукової конференції «Педагогіка виховання господарської культури юнаків та дівчат: з досвіду діяльності українських громадських товариств Західної України наприкінці ХІХ – на початку 1940-х рр.»

Теоретичні засади виховання господарської культури особистості у творчих напрацюваннях освітніх та громадських діячів Західної України

Українське педагогічне товариство «Рідна школа» як організатор приватного фахового шкільництва в Галичині (1881-1939 рр.)

Зміст, методи і форми здобуття основ господарсько-економічних знань, формування умінь і навичок в учнів українських державних та приватних навчальних закладах Західної України (кінець ХІХ - початок ХХ ст.)

Пластова методика формування господарсько-економічної культури особистості: традиції і сьогодення

«Доріст» як форма позашкільного господарського виховання дітей та юнацтва

Методика виховання господарської культури молодших школярів у навчально-виховному процесі виділових шкіл Галичини, горожанських школах Закарпаття (1930-ті рр.)

Підготовка кадрів до виховання господарської культури дітей у початкових школах Західній Україні (наприкінці ХІХ – 1940-ві рр. ХХ ст.)

Використання досвіду виховання господарської культури педагогом-новатором В.Білавичем у Середньоберезівській середній школі Косівського району Івано-Франківської області (1970-1980- рр.)

Теорія і практика виховання господарської культури дітей в сучасній українській школі: стан і перспективи розвитку

Педагогіка виховання господарської культури юнаків та дівчат: з досвіду діяльності українських громадських товариств Західної України наприкінці ХІХ – на початку 1940-х рр.

Педагогіка виховання господарської культури юнаків та дівчат у Хліборобському вишколі молоді

ХВМ як педагогічний феномен

Додаток Х

Таблиця Х. 7.2
Зміст роботи проблемної групи «Педагогіка виховання господарської культури дітей та юнацтва: з досвіду діяльності українських громадських товариств Західної України в першій третині ХХ ст.»

Тематика занять

Форма проведення

1.

2

34

5

67

8

910

11

12Теоретичні засади виховання господарської культури особистості у творчих напрацюваннях освітніх та громадських діячів Західної України

Українське педагогічне товариство «Рідна школа» як організатор приватного шкільництва в Галичині


Зміст, методи і форми здобуття основ господарсько-економічних знань, формування умінь і навичок в учнів українських державних та приватних навчальних закладах Західної України (кінець ХІХ - початок ХХ ст.)

Пластова методика формування господарсько-економічної культури особистості: традиції і сьогодення

«Доріст» як форма позашкільного виховання

Методика виховання господарської культури сісільського юнацтва в Ххліборобському вишколі молоді

Підготовка кадрів до виховання господарської культури дітей у початкових шшколах Західній Україні (наприкінці ХІХ – 1940-ві рр. ХХ ст.)

Використання досвіду виховання господарської культури педагогом-новатором В.В.Білавичем у Середньоберезівській середній школі Косівського району Івано-ФФранківської області (1970-1980- рр.)

Теорія і практика виховання господарської культури дітей в сучасній укукраїнській школі: стан і перспективи розвитку

Виховання господарської культури юнаків та дівчат: з досвіду діяльності ууукраїнських громадських товариств Західної України наприкінці ХІХ – на ппочатку 1940-х рр.

«Якби я був міністром освіти, то створив би таку концепцію гогосподарського виховання особистості…»

Теорія і практика господарського виховання сучасного юнацтва (з вввикористанням здобутків минувшини)
лекція

презентація інформаційних проектів

круглий стіл

дискусія


лекція

лекція


бесіда

лекція-показ

презентація творчих проектів

наукова конференція

презентація творчих проектів

круглий стіл
Додаток Ц

Словник найбільш уживаних понять, термінів, які зустрічаються в тексті роботи
Абсольвент – випускник

Абстинент – той, хто утримувався від вживання алкоголю

Анальфабет – неграмотна людина, неук

Анкета – нарада

Багацько – багато

Балачка – бесіда

Безроги – свині (плекання безріг – вирощування свиней)

Бдительно – ретельно

Білизнярство – пошиття білизни

Будучність – майбутнє

Бурса – гуртожиток

Вакації – канікули

Ведомости – інформація

Верстати – майстерні

Взвовжати – опікати

Видатність (господарки) – самоокупність, рентабельність господарства

Виділ – відділ

Виїмки – уривки

Виклад – реферат, лекція

Викладова мова – мова навчання

Виказувати – демонструвати

Винна лоза – виноградна лоза

Винниця – виноградник

Вимінення гадок – обмін думками

Виображення – уява

Виобразування – формування

Виплекати – ростити, доглядати

Виробити – сформувати

Вислід – результат

Витворювати – формувати

Виучування – вивчення

Виховательська штука – виховний вплив

Вишкіл – виховання, ретельне навчання, вироблення певних навичок

Відживляти – годувати

Відзначаючо – відмінно

Відозва – звернення

Вложити устав – укласти статут

Вознести – підняти

Вписи до школи – вступ до школи, прийом документів

Вповні вистарчаючий – той, який задовольняє певні вимоги

Вчительські сили – вчительські кадри

В'язати – поєдувати

Вакації – канікули, перерва в роботі навчальних закладів, установ.

Взір (на взір) – як зразок кого-небудь або чого-небудь.

Вщіплювати – прищеплювати.

Гарбарство (чинбарство) — давнє українське ремесло, обробка шкір тварин

Галабурда – невпорядкованість

Гафт, гапт – вишивка шовковими нитками, вкритими тонким шаром золота або срібла нитками різного ґатунку

Гміна – адміністративно-територіальна одиниця у Польщі

Гній-обірник – природні добрива

Городці, огород – пришкільна ділянка, город

Городничка – очільниця дитячого дошкільного закладу

Гутірка – бесіда

Ділає – робить, впливає

Діточі забави – ігри

Досвід – дослід

Досвідне поле – дослідне поле

Достарчати – забезпечувати

Доходячий учитель – нештатний (не постійний) учитель, якого запрошували з інших навчальних закладів

Дріб – дрібні домашні тварини (кури, качки, гуси, індики тощо)

Заангажувати – запросити

Заведенє – заклад

Завізвати – запросити

Заводити школи – відкривати школи

Загальнообразуючий – загальноосвітній

Заложувати – закладати

Замилування (до праці) – любов (до праці)

Запізнання – ознайомлення

Заряджуватися – бути

Засоби карности – засоби покарання

Заховуватися при столі – поводитися за столом

Захоронка – дошкільний заклад (на кшталт сучасного дитячого садка)

Защеплювати – привавати, прищеплювати

Збіжжя – 1) рослини та зерно хлібних злаків; 2) майно, речі (хатні, особисті), пожитки

Збірка на «Рідну школу» – збір пожертвувань на «Рідну школу»

Збір – зібрання, нарада

Збір учительський – педагогічний колектив

Звання – професія, спеціальність

Званеві школи – спеціальні, професійні школи

Звідомлення – звіт

Звідунство – знання назв всіх лісових тварин, подробиць їх життя та звичок

Здвигнення – 1) велика кількість людей; 2) побудова, зведення

Зглядом сеї науки – відповідно до цієї науки

Злагодити (кухню) – тут: зварити, спекти; приготувати (страву)

Зложений – складений

Зложити – скласти

Злучений хор – зведений хор

Змагун, змагунка – учасник змагання

Зшитки – зошити

Етатовий учитель – штатний (постійний) учитель

Імпреза – виховні заходи: видовище, вистава, концерт, забава, спортивні змагання для розваги, пропаганди або прибутку

Інтролєгаторський – палітурний

Каляфійори – цвітна капуста

Карність – дисципліна

Каси ощадности – ощадні каси

Класифіковано учениць – атестовано учениць

Книговодство – книговедення

Коедукація – спільне навчання хлопців і дівчат

Компост – органічне добриво, що складається із суміші землі, торфу, мінеральних добрив з рослинними і тваринними рештками

Кусень (землі) – частина, ділянка

Конечність – необхідність

Контроля молочности – досліди в ділянці тваринництва, спрямовані на підвищення ефективності вирощування домашніх тварин

Кусні книги – частини книги

Летунство – авіація; тут: знання будови літаків та надувних шарів

Лещатарський спорт – лижний спорт

Лєктура – читання, література

Лучити – з’єднувати

Льокалі – заклади

Матура – іспити зрілості

Моднярство – моделювання одягу – ремесло модистки (майстриня, яка шиє плаття, білизну та жіночі капелюшки)

Молодіж– молодь

Морва – шовковиця; плоди шовковичного дерева

Морелі – абрикоси з дрібними плодами

Надвижка – дохід

Наука геометричних форм – геометрія

Начеркнені – визначені

Неужиток – непридатна для використання земля

Нидіння – бездіяльне, позбавлене мети, сенсу, духовних інтересів життя

Новак – починаючий пластун

Нота – оцінка

Наука ручних робіт – ручна праця

Обіжник – циркуляр

Оборона – охорона

Обсервація – спостереження

Обсерваційна задача – дослідні завдання

Образуванє – формування

Обхід – захід

Обходження – поводження

Овочі – фрукти

Овочеві дерева – фруктові дерева

Одинока – єдина

Однострої– форма

Окрасні кущі – декоративні кущі

Опікун – виховник ХВМ

Опінія – думка, переконання

Осяги – досягнення

Офірувати – жертвувати

Ощадність – бережливість

Павза – перерва

Переводиться – проводиться

Перекусня – їдальня

Переплетництво – ремесло палітурника

Переплетницький гурток – гурток, де навчали майстерності переплетення книг

Переплетня – палітурна майстерня

Переробить – опрацює

Піонірка – підготовча робота до організації пластових таборів

Плекання– догляд, піклування

Плекання тіла – догляд за тілом

Плекання тварин – вирощування тварин, догляд за тваринами

Плетіння – в’язання

Погної – добрива

Пожива – їжа

Пожиточний – корисний

Пожиточність –потрібність

Пожиток – достаток

Помічення – судження

Помічна школа – допоміжна школа, навчальний заклад для розумово відсталих дітей

Пониження – приниження

Попис – виступ

Пополуднева наука – навчання у другу зміну

Посвідка – посвідчення, документ

Послух – слухняність

Постало – виникло

Поставанє – створення

Поступ – рух уперед, розвиток, прогрес; перехід від нижчого рівня до вищого

Поступовий господар – господар-передовик, зразковий господар

Почин – початок

Почитання – повага, шана

Появ – виникнення

Право прилюдности – статус державного навчального закладу

Презес – голова (напр. гуртка), керівник

Прелегент – лектор, доповідач

Привести – доповнити

Придатися – знадобитися

Приноровитися – пристосуватися

Причиняється – сприяє

Приятель звірят – любитель або друг звірят

Проба – іспит

Проба – репетиція

Провід – керівництво

Прогулька – екскурсія

Раса – порода

Раціонально-поплатно – вигідно

Речинець – термін

Римарство – виготовлення ремінної збруї

Рисунки – малювання

Рільничі школи – сільськогосподарські, агрономічні школи

Рішаюче – вирішальне

Робітня – майстерня, цех

Роблення цвітів – виготовлення штучних квітів

Розвій – розвиток

Ростини – рослини

Рури – труби

Руханка – гімнастика, фізичні вправи

Русини – українці

Ручні роботи – ручна праця

Саля – зала, приміщення

Самообразування – самоосвіта, самовдосконалення

Світлення – фотографування

Світлина – фотографія

Силовання – примушування

Силуваннє – наполегливість

Склеп – крамниця

Скріплення волі – вироблення вольових якостей

Совісне виховання – належне (добре) виховання

Спиняння – гальмування

Спосібний – здібний

Способний – здатний

Сталі школи – школи стаціонарного типу

Стоваришення – організації, товариства

Стреміти – прагнути

Стрічі – зустрічі

Суспільність – суспільство

Сходини – зібрання, збори

Табірництво – розбивання таборів на природі

Термінатор (термінатора) – практикант, практикантка

Товчок – поштовх

Товщ – жир

Толкованя – тлумачення

Трускавки – полуниці

Уділеня відомостей – передача відомостей

Ужиток зложення – використання внесків

Улад – керівництво

Уладжувати – створювати, проводити, організовувати, відбути

Умові сили – розумові здібності

Упекти – спекти

Управа – керування; керівний орган певної установи, організації

Успособлення – пристосування

Уступ – частина тексту, уривок, абзац

Утраквізм – двомовність

Ферії – канікули

Фестини – народне гуляння з танцями, лотереєю, спортивними й мистецькими забавами

Фреквенція – відвідування

Фрізієрський гурток – гурток, де навчаються перукарської справи

Хосен – користь

Централя – управа, провід

Численє – математика

Швальня – швацька майстерня

Ширення – поширення

Шкілка яблуні – саджанець яблуні

Шкілка овочева – розсадник фруктових дерев

Штучні погної – мінеральні добрива

Щадити – економити, заощаджувати

Щаднича скарбничка – ощадна каса
1 Тут і далі збережено тодішню орфографію та граматику, тлумачення слів подано в додатку Ц.


2 Механізми реалізації аналогічних завдань, розв’язання подібних проблем (фактично кожна позиція в нашій моделі) за досліджуваного періоду подано нами в дисертаційному дослідженні. Ці відповіді, методичні рекомендації, поради тощо слід розглядати як відправні, ними можна скористатися, відповідно адаптувавши до сучасних умов суспільного розвитку українства, поступу освіти, науки тощо.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   34   35   36   37   38   39   40   41   42


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал