Білавич галина василівнаСкачати 10.38 Mb.
Сторінка32/42
Дата конвертації22.12.2016
Розмір10.38 Mb.
1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   ...   42

Додаток М.12


Інструкція УПТ «Рідна школа» щодо формування господарської культури дівчат у фахових школах (уривок)
Передумовами належного поставлення фахових шкіл є:

а) відповідне приміщення: залі для навчання, кухня, спіжарня тощо;

б) навчання куховарства в професійній сільській школі може відбутися там, де є відповідне кухонне начиння і де учениці дбають про харчові засоби;

в) у відділах для хлопців найважніші допоміжні засоби – це:

1.зразкове господарство, 2.відповідні таблиці і рисунки з різних відділів сільського господарства.

У навчанні дівчат потрібні:

1. машини для шиття, матеріали до шиття вишивок, латання, крою, приладдя до прасування, кухонні знаряддя тощо;

2. город з відповідним знаряддям;

3. учительські сили.

У всій цій важливій справі слід діяти спільно з іншими українськими товариствами і кооперативами, вкупі з якими бажано відкрити спеціяльну професійну школу для підготовлення вчителів для фахових шкіл.


Джерело: [658].

Додаток М.13

Уривок із праці Л. Ясінчука

Рідна школа в ідеї і житті.Підручник для рідношкільних організацій і діячів”
… Український нарід ще й сьогодні селянський, хліборобський нарід. Він ще й сьогодні не розділений на суспільні верстви, які задовольняли би рівномірно всі потреби національного життя. Торговля та банки на наших землях ще в більшості в чужих руках. Тому нам треба безлічі фахово-вишколених робітників, які наладнали би й перебрали би у свої руки обмін найважніших товарів, продукуваних нашим народом, які зуміли би повести переробку й доставку продукованих витворів.

Широке поле для творчої праці на ниві рідного промислу й торгівлі! Бажаний успіх у тих ділянках нашого господарського життя зможуть виявити лише підприємливі й добре кваліфіковані фахові сили. А ті сили матимемо, якщо спрямуємо нашу молодь до фахових шкіл і дамо їй добру фахову освіту. Мусимо спрямувати поважну частину наших сил до творчої праці на господарській ділянці, бо господарська независимість є у високій мірі підставою независимости нації.

За фаховою освітою промовляє не тільки наш національний інтерес, але й інтерес нашої молоді. Вишколений, кваліфікований фахівець може нераз краще забезпечити свій власний добробут, ніж дехто з тих, що покінчили високі школи. Ще більші можливости для забезпечення свого існування мають ті, що зможуть покінчити середні або вищі фахові школи.

Джерело: [1682, с.94-95].


Додаток М.14

Курсова підготовка дітей та юнацтва в УПТ «Рідна школа»
Таблиця М.3.1

Курси, улаштовані УПТ «Рідна школа» у 1936-1937 навчальному році

Назва курсів

Кількість курсів, %

Кількість учасників, %

Українознавства


18 25%

425 28%

Трикотарства

9 13%


198 13%

Бібліотекарства

2 2%

51 3%

Фарбярський

1 1%

5 0,3%

Руханково-спортовий


1 1%

26 1,7%

Для провідників доросту


8 11%

191 12,6%

Режисерський

1 1%


3 0,2%

Куховарства

5 7%


101 6,7%

Нот


2 2%

22 1, 5%

Грамоти

7 9,9%

77 5,1%


Крою і шиття

6 8,5%


1 7%

Танків


1 1%

26 1,7

Підготовки до гімназії


4 5,6%

 116 7,7%

Для провідниць дитячих садків

7 9,9%


180 11,9%

РАЗОМ

72

1510


Джерело: [1323, с. 32].
Додаток М.15

Інформація про діяльність фахової школи Сестер Василіянок у Львові (1931 р.)

Перша вистава виробів професійної школи СС. Василіянок у Львові відбулася 26-28 червня ц.р. в помешканні школи (вул. Длугоша, 17). Від трьох літ уже існує у Львові професійна школа СС. Василіянок, в якій поруч із загальною наукою, вчать українських дівчат кравецтва, білизнярства та мистецьких жіночих робіт. Завдяки пильній праці скромних Сестер, школа стоїть тепер уже на належній висоті й дістала вже всі права державних середніх професійних шкіл. В цім році був перший випуск дівчат, що закінчили цю школу, а з цього приводу влаштувала школа також першу виставу виробів своїх учениць. Виставу уряджено досить скромно й на жаль навіть належно не оповіщено про неї в укр. часописах, а тимчасом на виставі були виставлені дуже

Закінчення додатка М.15

гарні мистецькі жіночі роботи, які певно зацікавили б наше громадянство, та й стрияли б успіхові школи, так дуже необхідної в наших часах, коли все більше відчувається потреба давати хлопцям і дівчатам фахову освіту.


Джерела: [521; 1518].Додаток М.16

Інформація про стан українського фахового шкільництва (1939 р.)
Малопомітно для ширших кругів українського громадянства виросла нова наша ґімназія у Львові, і то ґімназія особливого змісту, купецька. Шкільний рік, який тількищо покінчився, був останнім роком "Торговельної Школи", основаної в 1911. р. Т-вом "Просвіта" і перенятої в 1924. р. Т-вом "Рідна Школа". Кільканацять днів тому вийшли останні іспитовані абсольвенти цієї школи, а сама школа переформована в купецьку ґімназію, матиме в новому шк. році також чергову 3-тю клясу. В дальшому ще році дійде вона до повної зрілости, бо дістане ІV-ту й останню клясу, присвячену спеціялізації (детайлічна торговля, торговля сіл.-госп. продуктами, адміністрація).

Перед нами найновіше "Звідомлення Дирекції 4-літньої коедукаційної Купецької Ґімназії і Школи Адмін.-Торговельної Підготови Р. Ш. у Львові за 1938-39 шк. рік". Це звідомлення цікаве не тільки для тих дітей і батьків, що вже стоять близько обох названих шкіл, але також для тих громадян, що у звязку з актуальністю тепер справи вибору школи для своїх дітей, кому віддадуть їх під опіку, чого вони навчаться і в якому середовищі житимуть декілька років. Про те все докладно інформують уступи згаданого звідомлення, а саме Педаґоґічна Paдa, Орґанізація шкіл, Допомічні наукові засоби, Літопис Школи, Виховна праця в Школі, Опіка над Молоддю, тощо.

Подамо тут хоч би такий уривок з інформацій про купецьку ґімназію:

"Осереднім предметом навчання є наука про торговельне підприємство і його ведення. Основу навчання творять: наука про орґанізацію і техніку торговлі, товарознавство, господарська ґеоґрафія і техніка реклями. Крім того входять ще у програму навчання заг.-освітні предмети, звязані посередньо, або незвязані з торговельним званням. Програма навчання загально-освітних предметів зближена до програми цих предметів у загальноосвітних ґімназіях. Завдяки тому абсольвенти купецьких ґімназій можуть далі вчитися у фахових або загальноосвітних ліцеях і високих школах".


Закінчення додатка М.16

Та як завважили вже читачі — мова є ввесь час про "школи". Діло в тому, що при ґімназії є ще однорічна "Школа Адміністраційно-Торговельної Підготови", яка зявилась на місце зліквідованого Однорічного Торгов. Курсу для абсольвентів ґімназій. Цього року вийдуть із цієї школи перші її абсольвенти, числом около 80.

Коли ми при числах, то спинимось хвилину при статистичних даних, що їx находимо у "Звідомленні". І так: Усіх учениць і учнів у закінченому тепер шкільному році було 357. Найбільший континґент учнів дає Львів (101) і львівське воєвідство (125), далі йдуть за чергою: станиславівське воєвідство (51), тернопільське (49), волинське (13), поліське (2). З інших земель Польщі походило 7 учнів, з Буковини — 1, з УССР — 4, з Німеччини 4. Коли йде про звання батьків, то найчисленніші є три групи, я саме: хліборобська (124), урядники — державні і приватні (118) і робітники (43). Дальше йдуть: ремісники (33), священники (20), купці (19), тощо.

Самоорґанізація і самодіяльність учнів виявляється ось-такими орґанізаціями: "Шкільна Громада", кооп. "Чайка" (оборот поверх зл. 4.000, чистий зиск 1938/39 зл. 396.53), Гурток "Молоді Кооператори", Марійська Дружина, Протиґазовий Гурток, Спортовий Гурток "Стрибог" і врешті при школі є теж "Товариство Абсольвентів", яке має 150 членів.

Українське торговельне шкільництво в останньому часі почало замітно розростатись. Зявилась низка нових шкіл у Львові і в краю. Автім Купецька Ґімназія і Школа Адмін.-Торг. Підготови Р. Ш. у Львові займають почесне місце в торговельному шкільництві, маючи за собою довголітню традицію, досвід і велике надбання у виряді, так конечному для доцільного фахового навчання. Добре приміщення обох шкіл у будинку бурси "Нар. Дому" при вул. Курковій дали можливість дбайливому директорові А. Ковалиськові скомплєтувати все потрібне для успішної науки і зорґанізувати відділи, згідно з вимогами програми. Згадаймо хоч би товарознавчу робітню, відділ машиновий (писання на машинах), тощо. Зацікавлені мали б тепер добру нагоду познайомитись з вартістю школи хоч би на скромному показі реклямових праць учнів, який з нагоди закінчення шкільного року відбувається тепер в одній зі саль у будинку школи. Пишемо "скромній", тому, що це показ покищо для внутрішнього вжитку, дарма, що виставлені експонати направду гарні і заслуговують на увагу. Оглядаючи деякі афіші просто не вірите, що виконали його самі учні. Скомпоновані подекуди навіть по мистецьки. Слідний тут добрий фаховий провід знавця реклямового рисунку інж. С. Пастернака, учителя реклями.

Побажаним було б, щоб у черговому році Дирекція ґімназії влаштувала таку виставу для прилюдного вжитку. Особливо наші купці і промисловці могли б не без користи оглянути ці молодечі праці, і то не тільки плякати чи афіші, але теж зразкові, з великим майстерством удекоровані виставові вікна у комерційній робітні.

При кінці згадаємо, що обі названі школи — ґімназія і однорічна — мають повні права державних шкіл, як це вже подало "Діло" недавно в новинці.

Джерело: [962].Додаток М.17

Навчальний план двокласної торговельної школи товариства «Просвіта»
у Львові (1912 р.)

Джерело: [1430].

Додаток М.17

Організація торгівельно-кооперативного шкільництва

Навчальні програми рідномовних торгівельних шкіл

Програми навчання, оперті на довголітній практиці і знанні чужих програм, краєвих і заграничних:1-РІЧНА ЕВ. 2-РІЧНА ШКОЛА КРАМАРІВ.

ПРЕДМЕТИ


А. Фахові

Годин тижнево

1. Організація і техніка торгівлі…………………………….………………………

2

2. Товарознавство (продукти сел. кооп.)……………………...……………………

3

3. Торгівельна арифметика і калькуляція…………………………………………..

4

4. Книговодство…………………………………………….......................................

3

5. Кооперація…………………………………………………………………………

3

6. Будова і праця кооп. і крамниці………………………………………………….

5

7. Письмо і реклама …………………………………………………………………

2

8. Господарка села у нас і світі……………………………………………………..

1

Разом 22

Б. Помічні незвязані зі званням.

9. Релігія …………………………….……………………………………………...

1

10. Українська мова …………………………………………………………………

3

11. Польська мова …………………………………………………………………...

2

12.Руханка ……………………………………………..............................................

1

13. Наука про здоровля ……………………………………………………………..

1

Разом 30


4-ЛІТНЯ КУПЕЦЬКА ГІМНАЗІЯ.

ПРЕДМЕТИ Кляси

I.

II.

III.

А.Фахові


1. Організація і техніка торговлі………………………………………

4

4

2

2. Письмо і техніка реклями…………………………………………...

23. Товарознавство………………………………………………………

2

4

3

4. Господарська географія……………………………………………..

-

2

3

5.Наука про народнє господарство……………………………………

-

-

2

6. Торгівельна арифметика…………………………………….............

4

3

3
7. Книговодство………………………………………………………...

-

3

3

8. Кооперація……………………………………………………………

2

2

1

Разом

14

18

17

Б) Помічні й тісно звязані зі званням


Природничі науки ……………………………………………………...

3

-

-

Німецька мова з перепискою………………………………………….

3

3

3

Господарська історія і устрій………………………………………….

3

3

3

В) Помічні безпосереднонезвязані з навчанням


Релігія……………………………………………………………………

1

1

1

Українська мова………………………………………………………...

4

3

3

Польська мова……………………………………………………..........

3

3

3

Руханка і наука здоровля………………………………………………

1

1

2

Разом


Надобовязково


Стенографія………………………………………………………..........

-

2

1

Машина………………………………………………………………….

-

-

2

Разом

32

32

32

IV-а КЛЯСА (коперативна спеціалізація).

ПРЕДМЕТИ Годин тижн.

 1. Кооперативне рахівництво……………………………………….……..

4

 1. Енцикльопедія сільського господарства…………………………….....

1

 1. Організація і практика кооператив рільників……………………........

6

 1. Ревізія і люстрація кооператив……………………………………........

2

 1. Наука про податкові, поштові і залізничні приписи………………….

2

 1. Кооперативний закон кооперативний статут……………..…………...

1

 1. Економіка………………………………………………………………..

3

 1. Зразковий склеп…………………………………………………………

1

 1. Товарознавство………………………………………………………….

2

 1. Усті і письменні вправи кооп. пропаганди…………………………….

2

 1. Кооперативи мійських продуцентів і робітників……………………...

2

 1. Господарська географія…………………………………………………

2

Разом тижнево

28

Наука через 5 днів,а 6-тий день тижня практика.

ПРОЄКТ Б

 1. Релігія………………………………………………………………….

1

 1. Українська мова ………………………………………………………

2

 1. Польська мова………………………………………………..………..

2

 1. Німецька мова…………………………………………………………

2

 1. Руханка…………………………………………………………...……

1

 1. Перерібка і торговля рільними продуктами………………………...

2 1. Практичне товарознавство…………………………………………….

2

 1. Торговля споживчими продуктами…………………………………...

2

 1. Білянси…………………………………………………………………

3

 1. Приписи й закони відносно кооператив………………………...……

2

 1. Люстрація кооператив………………………………………………...

1

 1. Практика……………………………………………………………….

8

 1. Кооперативні вправи…………………………………………………..

2

Разом тижнево годин 30


Поділіться з Вашими друзьями:

1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   ...   42


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал