Білавич галина василівнаСкачати 10.38 Mb.
Сторінка29/42
Дата конвертації22.12.2016
Розмір10.38 Mb.
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   42

ДОДАТКИ

Додаток А

Дисертаційні та монографічні дослідження українських учених, у яких розкрито різні аспекти трудової підготовки особистості (1991-2015 рр.)

Биковська О.В. Трудове виховання в позашкільних закладах у сучасних економічних умовах (на прикладі гуртків науково-технічного профілю) [Текст] : автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / Биковська Олена Володимирівна ; Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. – К., 2000. – 19 с.

Будник О.Б. Господарське виховання школярів [Текст] : наук.-метод. посібник для вчителів, вихователів, студ. пед. ін-тів та ун-тів / О. Б. Будник ; АПН України, Прикарпатський ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано–Франківськ : Плай, 1998. – 157 с.

Будник О.Б. Педагогічні передумови виховання господарської культури молодших школярів [Текст] : дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / Будник Олена Богданівна ; Прикарпатський ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 1997. – 179 с.

Вихрущ А.В. Трудова підготовка учнів у загальноосвітніх школах України (Іст.-пед. аналіз та перспективи) [Текст] : дис... д-ра пед. наук: 13.00.01 / Вихрущ Анатолій Володимирович ; Український держ. педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. – К., 1994. – 473 с.

Даник А.А. Формування у юнаків та дівчат готовності до сімейно- побутової праці у процесі родинного виховання [Текст] : автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / Даник Аліна Анатоліївна ; Кіровоградський держ. педагогічний ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград, 1998. – 16 с.

Дем'янюк Т.Д. Інноваційні технології трудового виховання учнів [Текст] : навч.-метод. посіб. / Т. Д. Дем'янюк [та ін.] ; Ін-т інновац. технологій та змісту освіти, Рівнен. держ. гуманіт. Ун-т, Н.-д. лаб. інновац. виховних технологій, Від. освіти Дубен. райдержадмін., Метод. каб. – К. ; Рівне : Волинські обереги, 2008. – 175 с.

Дрижак В.Д. Педагогічні основи підготовки старшокласників до підприємницької діяльності [Текст] : автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / Дрижак Віктор Володимирович ; Український держ. педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. – К., 1997. – 23 с.

Жерноклєєв І.В. Педагогічні умови забезпечення професійного самовизначення учнів основної школи на уроках трудового навчання [Текст] : автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / Жерноклєєв Ігор Васильович ; Тернопільський держ. педагогічний ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2002. – 20 с.

Калініченко Н.А. Трудова підготовка учнів сільської школи у центральному регіоні України (друга половина XX століття) [Текст] : автореф. дис... д-ра пед. наук: 13.00.01– загальна педагогіка та історія педагогіки / Калініченко Надія Андріївна ; Ін-т педагогіки АПН України. – К., 2008. – 38 с.

Карелін М.В. Трудове навчання у загальноосвітніх закладах Харківської губернії у другій половині XIX – на початку XX століття [Текст] : метод. рек. / М. В. Карелін. – Слов'янськ : Маторін Б. І., 2011. – 139 с.

Кепша Я.С. Воспитание у подростков творческого отношения к труду во внеурочное время [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / Кепша Ярослав Семенович ; НИИ педагогики Украины. – К., 1992. – 120 с.

Ковальчук Г.П. Трудове виховання школярів у загальноосвітніх закладах України в першій третині ХХ століття [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Ковальчук Геннадій Петрович ; Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка. – Кам'янець-Подільський, 2008. – 220 с.

Коломієць Ю.В. Трудове виховання учнів 8–9 класів на традиціях і звичаях українського народу [Текст] : автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / Коломієць Юрій Віталійович ; Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. – К., 1998. – 16 с.

Продовження додатка А

Косик І.М. Педагогічні умови виховання трудової культури учнів середнього і старшого шкільного віку [Текст] : автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / Косик Іван Миколайович ; Київський ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 1997. – 17 с.

Кравченко Л.В. Формування в учнів 5–11 класів активної трудової позиції у процесі позаурочної предметно-перетворювальної діяльності [Текст] : дис... канд. пед. наук: 13.00.07 / Кравченко Леся Василівна ; Уманський держ. педагогічний ун-т ім. Павла Тичини. – Умань, 2005. – 204 с.

Кухарський В.М. Трудова підготовка учнів у загальноосвітніх школах України (1937–1954 рр.) [Текст] : дис...канд. пед. наук: 13.00.01 / Кухарський Володимир Михайлович ; Тернопільський педагогічний ін-т. – Тернопіль, 1995. – 174 с.

Кучерявий А.О. Формування готовності старшокласників до фермерської праці у навчально-виховному процесі сільської школи [Текст] : дис... канд. пед. наук: 13.00.07 / Кучерявий Андрій Олександрович ; Донецький національний ун-т. – Донецьк, 2003. – 275 с.

Максимчук О.В. Система трудового виховання в педагогічній спадщині І.Г.Ткаченка [Текст] : автореф. дис. канд. пед. наук: 13.00.01 / Максимчук Оксана Володимирівна ; Криворізький держ. педагогічний ун-т. – Кривий Ріг, 2002. – 23 с.

Марущак В.С. Виховання позитивного ставлення до праці в учнів 5–7 класів шкіл-інтернатів у позаурочній діяльності [Текст] : дис... канд. пед. наук: 13.00.07 / Марущак Валентина Степанівна ; Ін-т пробл. виховання АПН України. – К., 2006. – 212 с.

Мельник О.В. Підготовка старшокласників до самостійного вибору майбутньої професії в процесі профільного трудового навчання [Текст] : автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.07 / Мельник Олександр Васильович ; Ін-т пробл. виховання АПН України. – К., 2003. – 20 с.

Левківський М.В. Формування відповідального ставлення до праці в учнів загальноосвітньої школи: ( історико-теоретичний аспект) [Текст] : дис... д-ра пед. наук.: 13.00.01 / Левківський Михайло Васильович ; Український держ. педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. – К., 1994. – 346 с.

Лесовая Н.В. Профессионально–педагогическая подготовка учителя к обучению учащихся технологии хранения и переработки продукции сельского хозяйства [Текст] : дис...канд. педагогический наук: 13.00.01 / Лесовая Нина Витальевна ; Брянский педагогический ин-т им. И.Г.Петровского. – Брянск, 1993. – 230 с.

Лісова С.В. Педагогічні основи формування культури праці учнів основної школи у процесі трудового навчання і виховання [Текст] : автореф. дис... д-ра. пед. наук: 13.00.01 / Лісова Світлана Валеріївна ; Акад. пед. наук України, Ін-т педагогіки. – К., 1996. – 41 с.

Люлька В.С. Формування професійної спрямованості учнів 8–9 класів сільської школи на сферу сільськогосподарського виробництва в процесі трудового профільного навчання [Текст] : дис... канд. пед. наук: 13.00.07 / Люлька Василь Степанович ; Ін-т пробл. виховання АПН України. – К., 2003. – 212 с.

Марущак В.С. Виховання позитивного ставлення до праці в учнів 5–7 класів шкіл–інтернатів у позаурочній діяльності [Текст] : дис... канд. пед. наук: 13.00.07 / Марущак Валентина Степанівна ; Ін-т пробл. виховання АПН України. – К., 2006. – 212 арк.

Нестеренко К.М. Профессиональная ориентация сельских школьников на обучение в аграрном колледже [Текст] : дис...канд.пед.наук:13.00.01 / Нестеренко Константин Михайлович ; КГПИИЯ. – К., 1994. – 194 с.

Огієнко Д.П. Трудове виховання учнів у навчальних закладах Чернігівщини другої половини XIX – початку XX століття [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Огієнко Дана Петрівна ; Черніг. нац. пед. ун–т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – 250 с.

Омельченко С.О. Формування морально-ціннісного ставлення до праці у старшокласників в умовах ринкової економіки [Текст] : автореф. дис... канд. пед. наук:

Продовження додатка А

13.00.01 / Омельченко Світлана Олександрівна ; Луганський держ. педагогічний ін-т ім. Т.Г.Шевченка Східноукраїнського ун-ту. – Луганськ, 1997. – 18 с.

Оршанський Л.В. Теоретико-методичні засади художньо-трудової підготовки майбутніх учителів трудового навчання [Текст] : автореф. дис... д-ра пед. наук: 13.00.04 / Оршанський Леонід Володимирович ; Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. - К., 2009. - 41 с.

Павелків О.М. Виховання у старшокласників інтересу до підприємницької діяльності у процесі оволодіння економічним розрахунком [Текст] : дис... канд. пед. наук: 13.00.07 / Павелків Ольга Миколаївна ; Рівненський держ. гуманітарний ун-т. – Рівне, 2004. – 231 с.

Побірченко Н.А. Формування особистісної готовності учнів загальноосвітньої школи до підприємницької діяльності [Текст] : дис... д-ра психол. наук: 19.00.07 / Побірченко Неоніла Антонівна ; Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України. – К., 2000. – 456 с.

Поспелова И.Д. Психологические условия развития положительного отношения к труду у учащихся шестилетнего возраста [Текст] : дис... канд. психол. наук: 19.0.07 / Поспелова Ирина Донатасовна ; АПН Украины, Ин-т психологии. – К., 1993. – 179 с.

Продуктивная педагогика. Политехнические основы соединения обучения с производительным трудом [Текст] / В. Н. Мадзигон ; АПН Украины, Ин-т педагогики. – К. : Вересень, 2004. – 324 с.

Психолого-педагогічна реабілітація дітей, вилучених із сільськогосподарської праці [Текст] / Т. Ф. Алєксєєнко [та ін.] ; ред.: О. П. Петращук, І. І. Цушка ; АПН України, Міжнар. прогр. з викоренення найгірших форм дитячої праці в Україні, Укр. наук.-метод. центр практ. психології і соц. роботи, Благод. фонд "Інтелектуал. перспектива". – К. : Ніка–Центр, 2003. – 228 с.

Пустовійт Р.Ф. Педагогічні умови формування підприємницької культури у старшокласників [Текст] : автореф. дис... канд. педагог. наук: 13.00.01 / Пустовійт Роберт Фрідріхович ; Акад. пед. наук України, Ін-т педагогіки. – К., 1997. – 24 с.

Рацул А.Б. Общественно полезный,производительный труд как фактор нравственного воспитания учащихся общеобразовательных школ-интернатов [Текст] : дис...канд. пед. наук:13.00.01 / Рацул Анатолий Борисович ; КГПИ им. М.П.Драгоманова. – К., 1991. – 153 с.

Романчук В.П. Організаційно-педагогічні умови підготовки старшокласників до вибору майбутньої професії у навчально-трудовій діяльності [Текст] : дис... канд. пед. наук: 13.00.07 / Романчук Василь Прокопович ; АПН України, Ін-т пробл. виховання. – К., 2002. – 249 с.

Слюсаренко Н.В. Вітчизняні педагоги другої половини ХХ століття про трудову підготовку підростаючого покоління [Текст] : монографія / Н.В. Слюсаренко. – Херсон : [б. в.], 2014. – 195 с.

Слюсаренко Н.В. Становлення та розвиток трудової підготовки дівчат у школах України кінця XIX–XX століття : монографія / Ніна Віталіївна Слюсаренко.– Херсон : РІПО, 2009.– 456 с.

Слюсаренко Н.В. Теорія і практика трудової підготовки дівчат у школах України (кінець XIX – XXст.) : автореф. дис ... д-ра пед. наук : 13.00.02 / Ніна Віталіївна Слюсаренко; В.о. АПН України. Ін-т педагогіки.– К. : Б.в., 2010. – 40 с.

Стасюк В.Д. Педагогічні умови професійної підготовки майбутніх економістів у комплексі «школа – вищий заклад освіти» [Текст] : автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.04 / Стасюк Варвара Дмитрівна ; Південноукраїнський держ. педагогічний ун-т (м. Одеса) ім. К.Д.Ушинського. – Одеса, 2003. – 20 с.

Терещук Г.В. Дидактические основы индивидуализации трудового обучения учащихся общеобразовательных школ [Текст] : дис... д-ра пед. наук: 13.00.02 / Терещук Григорий Васильевич ; Институт профессионального самоопределения молодежи. – М., 1993. – 322 с.

Тополь О.В. Формування готовності старшокласників до виробу професій сфери підприємницької діяльності [Текст] : автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / Тополь Ольга Володимирівна ; Акад. пед. наук України, Ін-т педагогіки. – К., 1997. – 24 с.

Закінчення додатка А

Тхоржевський Д.О. Загальноосвітня підготовка учнів у процесі трудового навчання [Текст] / Д. О. Тхоржевський [та ін.] ; ред. Д. О. Тхоржевський ; Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова, Тернопільський держ. педагогічний ун-т ім. Володимира Гнатюка. – К. : [б.в.], 1998. – 183 с.

Тхоржевський Д.О. Трудова політехнічна школа: міфи і реальність (1917–1941 рр.) [Текст] / Д. О. Тхоржевський [та ін.] ; Український педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. – К. : [б.в.], 1994. – 135 с.

Учнівській молоді про хліборобські традиції [Текст] : метод. посіб. / Кіровогр. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти ім. Василя Сухомлинського ; уклад. і вступ Н. А. Калініченко. – Кіровоград : ТОВ "Імекс–ЛТД", 2005. – 164 с.

Хільковець В.У. Форми і методи професійної орієнтації старшокласників сільської школи в процесі навчально-трудової діяльності [Текст] : дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / Хільковець Василь Ульянович ; Акад. пед. наук України, Ін-т педагогіки. – К., 1996. –

179 с.

Додаток Б

Усна народна творчість господарського змісту, яка побутувала в Західному регіоні за досліджуваного періоду

Додаток Б.1

Зимовий календарно-обрядовий фольклор, записаний на Івано-Франківщині

Ой сивая тая зозуленька

Ой сивая тая зозуленька

Приспів:

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я!

Усі сади тай облітала.

А в одному тай не бувала.

А в тім салу три тереми.

У першому – красне сонце.

У другому – ясен-місяць,

А в третьому – дрібні зірки.

Ясен–місяць – пан господар,

Красне сонце – жона його,

Дрібні зірки – його діти.


Добрий вечір тобі, пане господарю!

Добрий вечір тобі, пане господарю!

Радуйся! Ой радуйся, земле,

Син Божий народився!

Застеляйте столи та все килимами.

Радуйся! Ой радуйся, земле,

Син Божий народився!

Та кладіть калачі з ярої пшениці.

Радуйся! Ой радуйся, земле,

Син Божий народився!

Бо прийдуть до тебе три празники в гості.

Радуйся! Ой радуйся, земле,

Син Божий народився!
Нова радість стала

Нова радість стала, яка не бувала:

Над вертепом звізда ясна світу засіяла.

Де Христос родився, з Діви воплотився,

Як чоловік пеленами убого вповився.

Пастушки з ягнятком перед тим дитятком

На колінця припадають, Царя-Бога вихваляють.

Славим Тебе, Царю, небесний Владарю,

Даруй літа щасливії цему дому господарю.

Даруй господарю, його господині, аби вони дочекали за рік цеї днини.


Новая радість світу ся зявила

Новая радість

Світу ся з’явила: Пречиста Діва Сина породила.

Як породила, В пелени сповила, В зелене сіно в ясла положила.

Як ся жидови про це довідали,

За Матір’ю Божою усюди шукали.

Продовження додатка Б.1

Тікала вона через чисте поле,

А там господар на пшеничку оре.

«Біг, помагай Біг

На пшеницю орати,

Нині виореш, нині посієш, завтра будеш жати»

Біжать жидови через чисте поле,

А там господар пшениченьку жне.

«Біг, помагай Біг пшениченьку жати,

Чи не йшла сюди з Христом Божа Мати?»

«Ой ішла, ішла, буйний вітер віяв.

Як я оцю, цю пшениченьку сіяв».

Стали жидови, як в полі билина.

Суд з ними ся став від Божого Сина.

(Записано від Г. Кузич, с. Нижній Березів)
Ой в лісі, ліску, на злотім піску

Ой в лісі, ліску, на злотім піску

Приспів: Ой дай, Боже.

Аж там ґаздинька ризи білила,

Ризи білила, твердо заснула.

Ой завіяли буйні вітри,

Понесли ризи на тихий Дунай.

А то по ризах сам Господь ходить.

Сам Господь ходить, дзвіночками дзвонить.

Дзвіночками дзвонить, три службоньки править.

Одну службоньку – за господаря,

Другу службоньку – за господиню,

Третю службоньку – за челядоньку.
Де ти бувала, перепілонько?

Де ти бувала, перепілонько?

Приспів:

Щедрий вечір, добрий вечір.

Ой я бувала у ярому житі.

Прийшли женці жито жати,

Мене нагнали, дітей забрали.
На нове літенько, на здоров’ячко

На нове літенько, на здоров’ячко

Приспів:

Щедрий вечір, добрий вечір.

Чи вдома, вдома господаренько?

Ой вдома, вдома, сидить біля столу.

Не сам з собою, з своєю жоною.

А коло нього його слугоньки,

А на оборі – аж три королі.

Що перший король – сонечко ясне,

Другий король – місяченько ясний,

Продовження додатка Б.1

Третій король – дощик майовий.

Сонечко каже: «Нема по мене.

Як зійду – радуються люди,

Гори тай доли, в церквах престоли».

Місяченько каже: «Нема по мене,

Як я зійду – радується гість в дорозі».

А Дощик каже: «Нема по мене.

Як я прийду в місяці маю,

То радується жито – пшениця,

Жито–пшениця, усяка пашниця».


Ой ти, паночку-господароньку

Ой ти, паночку-господароньку.

Приспів:

Щедрий вечір, добрий.

Ой пусти ж ти нас у чистеє поле.

У чистеє поле незміряне.

А ми підем та зміряєм.

Посіємо Тобі жито-пшеницю,

Жито-пшеницю, всяку пашницю.

І вродять там стебла-серебра,

Стебла-серебра – золоті зерна.

Візьмемо женців – сімсот молодців,

А в’язальничок – сімсот жіночок.

Наложимо кіп, як на небі звізд.

Зберемо вози з усіх оборів,

Звеземо в стіжок над крутий бережок.

Завершим його одним сніпочком,

Одним сніпочком – сивим соколочком.

Сивий сокіл сидить, у воду ся дивить,

З рибкою говорить:

«Тобою, рибко, гості гостити,

А мною, соколом, стоги вершити».

(Записано від С. Шпак, мешканки с. Петрилів)
Ой чи є, чи нема пан господар вдома?

«Ой чи є, чи нема пан господар вдома?»

«Ой нема, ой нема, бо поїхав до Львова».

«А чим він торгує?» – «Деревце купує.

Деревце купує, церковцю будує:

Ой з трьома верхами,

Ой з трьома вікнами

І райськими дверима.

В тих райських дверях

Сам Господь стоїть,

Ключиками дзвонить,

Три службоньки править.

А перша службовка за дєдика твого,
Продовження додатка Б.1

А друга службовка – за неньку твою,

А третя службовка за тебе самого –

Хлопця молодого!.


Надлетіла ластівочка

Надлетіла ластівочка,

Сіла собі у віконце.

Тай почала щебетати,

Викликати ґазду з хати.

«А встань, ґаздо, підоймися,

До кошари подивися:

Овечки ся покотили,

Корови ся положили –

З біленькими копитами,

З золотими головами.

А в кошарі Божа Мати

Хоче тебе закликати.

Щедрий вечір, щедрівочка,

Прилетіла ластівочка.

(записано від М.Дзурака, мешканця с. Криворівня)


Віншування

І я вас віншую, усі добрі люди,

Най Божа поміч все з вами буде –

Кожної години, кожної хвилини.

Журба най пропаде, біда най загине.

Бджілка, худібка най Вам си кохає.

А поза тим жито-пшениця, всяка пашниця.

А цему господарю многії літа.

(записано від М.Дзурака, мешканця с. Криворівня)
Ой горда і пишна ґаздиня чесна

Ой горда і пишна ґаздиня чесна

По двору ходить, челядоньку будить:

Ой, встаньте, хлопці тай молодії,

Вмітайте двори тай кам’янії,

Заносьте столи тай тисовії,

Застеляйте скатерті та шовковії,

Кладіть калачі та пшеничнії.

Бо до нас прийдуть гостоньки з поля,

Щоб їх гостити усіх доволі.


У цього ґазди на подвірєчку

У цього ґазди на подвірєчку

Файно вметено, мяткою встелено.

А на тій мятці стояла росиця.

З тої росиці стала пшениця.

Закінчення додатка Б.1

А в тій криниці Господь купався

Із святим Петром, із святим Павлом.

Купалися, повбиралися.

До цього ґазди на вечерю прийшли.

«Ой, – Господь каже, – Петре Павле,

Послужімося у три дороги:

У першу дорогу – по зелене вино,

У другу дорогу – по кудряве пиво,

У третю дорогу – по солодкий мід».

Частуєм Бога зеленим вином.

А всіх святих – кудрявим пивом,

ПА цього ґазду – солодким медом.

Ой за цим словом будь нам здоров,

Не сам собою, а з своєю ґаздинею, з своїми дітьми і добрими людьми.


Чи вдома, дома господаренько

«Чи вдома, дома господаренько?»

Служечки кажуть, що нема вдома:

У новій стодолі золото віє.

«Най же він віє, чей же і нам дасть

Тай по одному, по золотому».

«Чи вдома, дома єго ґаздиня?».

Служечки кажуть, що нема вдома:

У новій світлоньці калачі пече.

«Най вона пече, чей жен вона нам дасть

Тай по одному, по пшеничному».

«Чи вдома, дома їхній синочок?»

Служечки кажуть, що нема вдома:

У новій стаєнці коники чеше.

«Най же він чеше, чей же він нам дасть

Тай по одному, по вороному».

(Записано від Н.Будурович, уродженки с. Воскресінці)
Джерела: [163; 427; 784; 1081; 1646].
Додаток Б.2

Обжинкові пісні, які побутували за досліджуваного періоду в Галичині

«Косарі косять»

Косарі косять, а вітер повіває,

Шовкова трава на косу налягає.

Шовкова трава на косу налягає,

Поміж той травой галочка пролітає.

Галочка моя, галочка чорненькая,

Скажи, галочка, де моя миленькая.

А твоя мила у лузі над водою

Умивається дрібною сльозою.

Умивається дрібною сльозою,

Витирається білою хустиною.

Продовження додатка Б.2

«Ой косив я сіно-сіно, косив я отаву»

Ой косив я сіно-сіно, косив я отаву.

Ой любив я дівчиноньку біляву, чорняву.

Ой косив я сіно-траву, косив я осоку,

Ой любив я дівчиноньку тоненьку, високу.

Ой косив я вперед гречку, а потім пшеницю,

Ой любив я вперед дівчат, потім – молодицю


«Там, за гаєм зелененьким»

Там, за гаєм зелененьким.

Там, за гаєм зелененьким

Брала вдова льон дрібненький.

Брала вдова льон дрібненький.

Брала, брала, вибирала,

Брала, брала, вибирала.

Тонкий голос подавала.

Тонкий голос подавала.

Там Василько сіно косить.

Там Василько сіно косить.

Тонкий голос переносить.

Тонкий голос переносить.

Кинув косу на травоньку.

Кинув косу на травоньку.

А сам пішов додомоньку.

А сам пішов додомоньку.

А сам пішов додомоньку.

А сам пішов додомоньку.

Схилив на стіл головоньку.

Схилив на стіл головоньку.

Вийшла мати із кімнати.

Вийшла мати із кімнати.

Стала Василя питати.

Стала Василя питати.

— Чого сидиш? Що думаєш?

Чого сидиш? Що думаєш?

Чом ти не п’єш, не гуляєш?

Чом ти не п’єш, не гуляєш?

— Позволь, мати, вдову взяти.

Позволь, мати, вдову взяти.

Буду пити ще й гуляти.

Буду пити ще й гуляти

— Не позволю вдови взяти,

Не позволю вдови взяти,

Вдова вміє чарувати.

Вдова вміє чарувати.

Зчарувала мужа свого

Зчарувала мужа свого

Ще й зчарує сина мого.

Продовження додатка Б.2

Зчарувала мужа свого

Зчарувала мужа свого

Ще й зчарує сина мого…

«Живо, женчики, живо»

Живо, женчики, живо,

Живо, женчики, живо,

Буде горілочка й пиво.

А ми жита дожнемо,

А ми жита дожнемо,

Горілочки вип'ємо.

Відчиняйте нам браму,

Відчиняйте нам браму.

Вінок котиться з лану.

Гей, господиня пишна.

Гей, господиня пишна

За воротоньки вийшла.

Ключами подзвонила,

Ключами подзвонила,

Нам браму відчинила.

Нам браму відчинила,

Нам браму відчинила.

Нас медом угостила.

Господарю, не журися,

Господарю, не журися,

В чоботи нові взуйся.

Та й піди си по поли,

Та й піди си по поли,

Полічи свої стоги.

Скільки на небі зірок,

Скільки на небі зірок,

Стільки у полі кіпок.

Вийди, Ґаздине, до Нас,

Вийди, Ґаздине, до Нас,

Відбери Вінок від Нас.

Не вийдеш викупити,

Підемо Го пропити.

Проп'ємо Вінок Кругленький

За Медок Солоденький,

І з Перцем Оковиту,

Слив'янку Соковиту.

А Наш Вінок Красний,

Як в Небі Місяць Ясний,

А стільки Колосочок,

Скільки в Небі Звіздочок.

Не Зірка Ясна зійшла,

Ґаздиня до Нас вийшла,

Вклонилася додолу

Віночку Золотому.

Продовження додатка Б.2

Коломийки

- Ой дай, дана, дана, дана, межи туденьками,

Як легенько погуляти коломийки з вами.

А я жала пшениченьку лиш по колоскови,

Пізнаю тебе, мій милий, лиш по голоскови.

Ожинки, ожинки, ожинки, ожинки,

Обжинки, обжинки, лиш по голоскови.

- Минулася косовиця, минулися жнива,

Вийди, вийди на обору, моя чорнобрива.

- Ой на стерни, на стерниску скрекочуть сороки,

Ти до мене не ходи, бо-с дуже високий.

Ожинки, ожинки, ожинки, ожинки,

Обжинки, обжинки, бо-с дуже високий.

- Не можу я жито жати, ліпше в копи класти,

Закінчення додатка Б.2

Та так ходжу, зазираю, як би любку вкрасти.

Жито жати і складати, не можу си скласти,

Обіймати, цілувати, коби лиш допасти.

Ожинки, ожинки, ожинки, ожинки,

Обжинки, обжинки, коби лиш допасти.

Ми цариночку убрали, добре потрудилися,

Коломийки витинаєм: вмієм веселитися.

Ожинки, ожинки, ожинки, ожинки,

Обжинки, обжинки, вмієм веселитися.

Обжинкові пісні, які виконували на Святі обжинок «Сільського господаря» в Ямниці (1935 р.)

Джерела: [163; 427; 784; 1249; 1646].
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   42


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал