Білавич галина василівнаСкачати 10.38 Mb.
Сторінка27/42
Дата конвертації22.12.2016
Розмір10.38 Mb.
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   42
-ва «Просвіта» в Милованню // Сільський Господар, 1932. – Ч. 2. – С. 61.

1263. Семчишин М. Тисяча років української культури (історичний огляд культурного процесу) / М. Семчишин ; Наук. т-во ім. Т. Шевченка. – Нью-Йорк ; Сидней ; Торонто ; Париж : [б. и.], 1985. – 550 с.

1264. Сербин А. Дбаймо більше про себе й поширюймо промисел / Андрій Сербин // Календар «Сільський Господар» на 1929 р. – Львів, 1928. – С. 216–217.

1265. Серед важкої навали // Свобода. – 1923. – 19 серпня. – С.1.

1266. Середнє шкільництво в Карпатській Україні // Українська Школа. – 1938. – Р. ХХ. – Ч. 7–12. – С.185–188.

1267. Середньошкільна проблема // Лемківські вісті: Тижневик. – 1941. – Ч. 18.

1268. Сивіцький М. Записки сірого волиняка / М. Сивіцький. – Львів, 1996. – 375 с.

1269. Симко С. Меліорація селянських ґрунтів / Степан Симко // Крайове ... – С. 536–538.

1270. Симко С. Філія т-ва «Сільський господар» у Любачеві та Яворові / Степан Симко // Крайове … – С.395–402.

1271. Синявська А. Становлення та розвиток комерційної освіти на Західній Україні (XIX ст.) : автореферат дис.. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Синявська Алла Михайлівна ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І.Франка. – Дрогобич, 2009. – 278 с.

1272. Сирота І. За поширення кооперативної освіти серед молоді високих шкіл / І. Сирота // Господарсько-кооперативний часопис. – 1929. – 21 квітня. – Ч.16. – С.1–2.

1273. Сівіцький М. З листа до членів ВССМ / М. Сівіцький // Młoda Wieś = Молоде Село. – łuck, 1930. – № 15. – С. 5–6.

1274. Сікурська-Хомова М. Філіяльна секція господинь т-ва «С.Г.» у Зборові / Марія Скурська-Хомова // Крайове… – С.319–320.

1275. Сільський Господар. – 1929. – 1. квітня. – Ч.7. – Річник ХY. – С.16.

1276. Сільський Господар. – 1930. – Ч.15–16. – С. 419.

1277. Сільський Господар. – 1932. – 15 квітня. – Ч.8. – С.119.

1278. Сільський Господар. – 1937. – Ч. 9. – 1 Травня. – С. 132.

1279. Сільськогосподарська вистава в Стрию // Сільський Господар. – 1927. – 1 вересня. – Ч.17. – С.205–206.

1280. Сільськогосподарська організація жіноцтва (Зміст реферату Др. Хариті Кононенко) // Жіноча Доля. – 1935. – Ч. 10. – С. 10; Ч. 11. – С. 12–13. 1281. Сільсько-господарська школа в Шибалині біля Бережан // Ілюстрований господарський календар „Сільський Господар» на звичайний рік 1937.– Львів, 1936. – Ч. 132. – С. 223–224.

1282. Сільсько-господарське шкільництво в Чехословаччині // Сільський Господар. – 1926. – 1 листопада. – Ч.11. – С. 171–173.

1283. Сільсько-господарський курс с. Лисичинці на Збаражчині // Сільський Господар. – 1930. – 1 липня. – Ч.13–14.– С. 340.

1284. Сільсько-господарський курс у Віську, пов. Добромиль // Сільський Господар. –1934. – 15 лютого. – Ч.4. – С.93–94.

1285. Сільсько-господарський курс у С. Кошляки, пов. Збараж // Сільський Господар. – 1930. – 15 червня. – Ч.12. – С.312.

1286. Сільськогосподарські професійні школи // Львівські вісті. – 1944. – Ч.11.

1287. Сільськогосподарські школи // Краківські вісті. –1940. – Ч.8. – С.10.

1288. Сільськогосподарські школи // Львівські вісті. – 1941. – Ч.84.

1289. Сірополко С. Завдання нової школи / С. Сірополко // Республіка. – Станіславів, 1919. – 25 квітня-14 травня.

1290. Сірополко С. Історія освіти на Україні / Степан Сірополко. – К. : Наук. думка, 2001. – 912 с.

1291. Сірополко Ст. Освіта на Закарпатті / Ст. Сірополко // Рідна Школа. – 1933. – 1 серпня. – Рік ІІ. – Ч.15.– С.242–244.

1292. Скріпити фахову підготовку // Львівські вісті. – 1942. – Ч.271.

1293. Скільський Д. Історія української педагогіки. Ілюстрований навчальний посібник / Дмитро Скільський. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2012. – 340 с.

1293 а. Скотний В. Г. Філософія освіти : екзистенція ірраціонального в раціональному : монографія / В. Г. Скотний. – Дрогобич : Вимір, 2004. – 295 с.

1294. Скульський Р.П. Методика викладання народознавства в школі [Текст] : посібник для вчителів, вихователів, студ. і викл. пед. ін-тів та ун-тів / Р. П. Скульський, М. Г. Стельмахович; ред. Р. П. Скульський ; АПН України, Прикарпатський ун-т ім. В.Стефаника. – Івано-Франківськ : [б.в.], 1995. – 176 с.

1295. Скурська М. Як перевести господинський курс на селі / Марія Скурська // Сільський Господар. – 1935. – 15 травня. – Ч.10.– С.252–253.

1296. Сливка Ю.Ю. Західна Україна в реакційній політиці польської буржуазії, (1920–1939) / Ю. Ю. Сливка ; АН Української РСР, Ін-т суспільних наук ; відп. ред.: Ю. Г. Гошко. – Київ : Наукова думка, 1985 . – 271 с.

1297. Слово від Видавництва // Кооперативне Молочарство. – 1926. – Ч. 1. – С. 1.

1298. Слюсар П. Вийду я в поле / П. Слюсар // Хліборобська Молодь. – Львів, 1939. – Ч. 7. – С. 107–108.

1299. Слюсаренко Н.В. Вітчизняні педагоги другої половини ХХ століття про трудову підготовку підростаючого покоління [Текст] : монографія / Н.В. Слюсаренко. – Херсон : [б. в.], 2014. – 195 с.

1300. Слюсаренко Н.В. Становлення та розвиток трудової підготовки дівчат у школах України кінця XIX–XX століття : монографія / Ніна Віталіївна Слюсаренко. – Херсон : РІПО, 2009. – 456 с.

1301. Смаль-Стоцький С. В справі заснування Союза усіх руских кас райфайзенських» / С. Смаль-Стоцький // Руска Рада. – 1903. – 27 березня.

1302. Смаль-Стоцький С. Сільські крамниці / С. Смаль-Стоцький // Буковина. – 1895. – Ч.145. – С.3.

1303. Смаль-Стоцький С. Як будився зі сну український народ на Буковині / С.Смаль-Стоцький // Ювілейний Календар Товариства «Просвіта» за рік 1928. – Львів, 1927. – С.62–68.

1304. Смаль-Стоцький Ст. Як закладати і провадити крамницю / Ст. Смаль-Стоцький // Буковина. – 1894. – Ч.29.

1305. Смаль-Стоцький С. Як закладати каси пожичкові порадниці (райфайзенки). Для руських громад на Буковині / С. Смаль-Стоцький. – Чернівці: Друк. Тов.-ва «Руска Рада», 1900. – 52 с.

1306. Смілий О. Що може робити молодь (Лист до редакції) / О. Смілий // Нова Скиба. Вісник філії «Сільського Господаря» в Луцьку. – Луцьк, 1934. – Ч. 7–8 (10–11). – С. 10–11.

1307. Соболта Б. Господарська праця філії т-ва «С.Г.» у Бережанах / Богдан Соболта // Крайове ... – С.247–250.

1308. Созанський В. Де наша хліборобська сила? / Василь Созанський // Сільський Господар. – 1929. – 1 квітня. – Ч.7. – Річник ХY.– С.1–2.

1309. Созанський В. Яка буде завтра погода? / Василь Созанський // Сільський Господар. – 1929. – 15 червня. – Ч.12. – Річник ХY.– С.10–12; 1 і 15 серпня. – Ч.15–16. – Річник ХY.– С.18–22.

1310. Сокільський Закон // Сокільський калєндарець. 1938. – Львів : Сокіл-Батько, 1937. – 128 с.

1311. Солтис О. Буквар для науки неграмотних / О.Солтис. – Львів, 1908. – 72 с.

1312. Соневицький Ю. Відродження гарбарського промислу в Галичині / Юліан Соневицький // Сільський Господар. – 1935. – 15 січня. – Ч.2. – С. 27–28.

1313. Софія Русова і Галичина. Збірник статей і матеріалів / Упор. текстів, вступна стаття, прим. й додатки Нагачевської З.І. – Івано-Франківськ : Вік, 1996. – 126 с.

1314. Соціально-економічні проблеми українського націоналізму // Розбудова нації. – 1932. – січень-лютий. – С.3–13. С.10.

1315. Союз Промисловців Гуцульщини в Косові // Молоде Життя. Часопис Українського Пласту. – Львів, 1928. – Ч. 4–5 (52). – С. 9–10.

1316. Спинул Н. Народне шкільництво з кінцем року 1908 / Н. Спинул // Буковина. – 1909. – Ч.290. – С.3.

1317. Справозданє з діяльности виділу Філії Товариства педагогічного в Тернополи за час від 1 грудня 1895 до січня 1896 // Учитель. – 1896. – Ч.20. – С.30–31.

1318. Справозданє з перших загальних зборів товариства «Просвіта». Передрук з «Правди». – Коштом Товариства. – Львовъ, 1868. – 9 с.

1319. Справозданє зъ діяльности Головного Выділу Т-ва «Просвіта» за 1896 и 1897 р. – Львовъ: Просвіта, 1897. – 45 с.

1320. Справозданє зъ діяльности Головного Выділу Товариства «Просвіта» за часъ від 27 Мая до 15 червня 1876 року. – Львовъ: Просвіта, 1876. – 14 с.

1321. Справозданє зъ діяльности Центрального Виділу Товариства «Просвіта» за рокъ 1890. – Львовъ, 1891. – 23 с.

1322. Стан всенародних шкіл Р.Ш. в 1933–1934 шк. році // Рідна Школа. – 1934. – 1 жовтня. – Рік ІІІ. – Ч.19. – С. 281–282.

1323. Стан і діяльність Рідної Школи 1936–1937. – Львів, 1938. – 162 с.

1324. Стан і потреби рільничої освіти на Волині // Młoda Wieś = Молоде Село. – łuck, 1935. – № 20. – С. 1–2.

1325. Статут Руского Товариства Педагогічного. Затверджений рішенєм ц.к. Намісництва з дня 6 серпня 1881. Ч.37847. – Львів, 1881. – 15 с.

1326.Статут товариства «Руский жіночий кружок» в Коломиї. – Коломия, 1904. – 10 с.

1327. Статут Товариства «Союз Українок» у Львові. Рескрипт Львівського Воєводства з 10.V. 1924. ч. 7708/24/1/3. – Львів, 1924. – 10 с.

1328. Статутъ товариства «Просвіта». – Львовъ: Просвіта, 1882. – 8 с.

1329. Статутъ товариства «Просвіта». – Львовъ: Просвіта, 1891. – 16 с.

1330. Стахова Є. Часть господарска / Євдокія Стахова // Жіноча Доля. – 1926. – липень. – Ч.7. – С.14.

1331. Стахова Ф. Сільські школи домашнього господарства / Франка Стахова // Наша Книга. Альманах «Жіночої Долі» на рік 1929. – Коломия, 1928. – С. 168–176.

1332. Стеблій Ф. І. Боротьба селян Східної Галичини проти феодального гніту в першій половині XIX ст. / Ф.Стеблій. – К. : Вид-во АН УРСР, 1961. – 184 с.

1333. Стеблій Ф. Початки українського національного руху в Галичині / Ф.Стеблій // Україна: Культурна спадщина, Національна свідомість, державність. – Вип. 2. – Львів, 1995. – С 60–62.

1334. Стельмахів Р. Посилайте дітей до хліборобських шкіл! / Р. Стельмахів // Сільський Господар. – 1929. –15 червня. – Ч.12. – Річник ХY. – С.16–17.

1335. Стельмахович М. Г. Теорія і практика українського національного виховання. Посібник / М.Г. Стельмахович. – Івано-Франківськ, 1996. – С. 115.

1336. Стинська В.В. Система шкільництва в Галичині (кінець XIX – початок XX ст.) : [монографія] / Вікторія Володимирівна Стинська. – Івано-Франківськ : Гостинець, 2007. – 180 с.

1337. Стойкевич О. Філя т-ва «Сільський господар» та її співпраця з повітовим союзом кооператив у Зборові / Осип Стойкевич // Крайове… – С. 308–314.

1338. Стойко С.М. Роль природно-заповідного фонду Карпат у збереженні етнокультурної спадщини гуцулів, бойків і лемків / С.М.Стойко, Д.І.Крук // Зелені Карпати. – 2004. – № 1–2. – С. 27–39.

1339. Струбицький В.В. За освіту для народу (Розвиток шкільництва на Волині) / В.В. Струбицький, О.М. Шпортенко. – Львів : Каменяр, 1969. – 72 с.

1340. Струк В. Відбудова українського рільництва і селянського стану / В. Струк // Сільський Господар. – 1917. – Ч. 7. – С. 111–113.

1341. Струк З. Євген Храпливий / Українські кооператори. Історичні нариси. Книга 1. / З.Струк. – Львів: Вид-во «Укоопросвіта» Львівської комерційної академії, 1999. – С. 414–420.

1342. Струтинська М. Організуймо курси / Марія Струтинська // Народня Просвіта. – 1924. – Ч. 1. – С. 4–5.

1343. Струтинська М. Освіта і сільське жіноцтва / Марія Струтинська // Народня Просвіта. – 1924. – Ч. 7. – С. 105–106.

1344. Струтинська М. Підходячий момент / Марія Струтинська // Народня Просвіта. – 1924. – Ч. 2. – С. 20–21.

1345. Струтинська М. Розмова про куховарення / Марійка Стутинська // Сільський Господар. –1934. – 15 лютого. – Ч.4. – С.89–90.

1346. Ступарик Б. М. Ідея національної школи та національного виховання в педагогічній думці Галичини (1772 – 1939 рр.) / Б. М. Ступарик, В. Д. Моцюк. – Коломия : Вік, 1995. – 173 с.

1347. Ступарик Б. Шкільництво Галичини (1772 – 1939) / Б. Ступарик. – Івано-Франківськ, 1994. – 144 с.

1348. Ст. Ч. За кооперативне об’єднання домашнього гончарського промислу // Господарсько-кооперативний часопис. – 1942. – Ч. 4. – С.2.

1349. Субтельна Г. В. З історії виникнення доповнюючих промислових шкіл Галичини / Галина Володимирівна Субтельна // Ідея національного виховання в українській психолого-педагогічній науці XIX – XX ст. : зб. статей і доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Коломия : ВІК, 1997. – С. 111–123.

1350. Субтельний О. Україна: історія / Орест Субтельний. – К. : Либідь, 1991. – 512 с.

1351. Суспільне виховання / О. Суховерський // Учительське Слово. – 1939. –Ч.8. – С. 23-25.

1352. Сухий О. Українці Галичини в кінці XYIII – першій половині XIX ст.: проблема національного самовизначення / О. Сухий // Галичина. Науковий культурно-просвітній краєзнавчий часопис. На пошану професора Олександра Карпенка. Вип. 5-6. – Івано-Франківськ, 2001. – С. 119-124.

1353. Суховерський О. Господар і право / О. Суховерський // Сільський Господар. – 1929. – 1 і 15 травня. – Ч.9–10. – Річник ХY. – С.33–34.

1354. С. Ч. Домашній промисел і селянський побут / С.Ч. // Господарсько-кооперативний часопис. – 1942 – Ч. 6. – С. 3.

1355. Сціборський М. Земельне питання / Микола Сціборський. – Париж: Українська книгарня-накладня, 1939. – 109 с.

1356. Сціборський М. Націократія / Микола Сціборський. – Париж, 1935. – 121 с.

1357. Сьома Краєва учительська конференція // Каменярі. – 1913. – Ч.13–14. – С.1.

1358. Там, де вчать на поступових господарів // Сільський Господар. – 1929. – 15. Лютого – 1. Березня. – Ч.4–5. – Річник ХY. – С.21–22.

1359. Тарнович О. Українська діточа бібліотека / Олександер Тарнович // Рідна Школа. – 1934. – 1 березня. – Ч.3–4. – С.57–59.

1360. Творидло М. Вертаймо до добрих звичаїв наших предків / М. Творидло // Сільський Господар. – 1926. – 1 листопада. – Ч.11. – С.170–171.

1361. Творидло М. В справі організації рільничих шкіл / М. Творидло // Діло. – Львів, 1911. – 16 падолиста. – Ч. 255. – С. 4–5; 22 падолиста. – Ч. 259. –
С. 5–6.

1362. Творидло М. З приводу основаня української торговельної школи /


М. Творидло // Діло. – Львів, 1911. – 6 вересня. – Ч. 197. – С. 3.

1363. Творидло М. Пекучі питання в нашім пасічництві / М. Творидло // Сільський Господар. – 1926. – 1 жовтня. – Ч.10. – С. 147–148.

1364. Творидло М. П'ятдесятилітня діяльність «Просьвіти» на поли економічнім; упоряд., вступні статті Володимира Пашука, Жанни Ковби / М. Творидло. – Львів : Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України, 2002. – 98 с.

1365. Творидло М. Сільсько-господарське шкільництво / М. Творидло // Сільський Господар. – 1927. – 15 липня. – Ч.14. – С. 164.

1366. Теребовельська земля: історично-мемуарний збірник. – Нью-Йорк, 1968. – 913 с.

1367. Терещук Г. В. Индивидуализация трудового обучения: дидакт. аспект / Г. В. Терещук ; под ред. В. А. Полякова. – М. : Ин-т ПСМ РАО, 1993. – 200 с.

1368. Терлецький М. Українське приватне середнє шкільництво / М. Терлецький // Українська Школа. – 1938. – Р. ХХ. – Ч. 7–12. – С.108–125.

1369. Тернопільський Ю. Українська преса з перспективи 150-ліття / Ю. Терлецький. – Дзерзі Ситі : Видавництво М.П. Коць, 1974. – 175 с.

1370. Терпило П. Як підвисити прибутковість селянського господарства / П. Терпило // Сільський Господар. – 1926. – 1 листопада. – Ч.11. – С. 161–162.

1371. Тиждень «Сільського Господаря» в українській господарській академії в Подєбрадах Ч.С.Р. // Сільський Господар. – 1929. –15 липня. – Ч.14. – Річник ХY. – С.21.

1372. Тимчук Л. І. Організаційно-педагогічні засади української освіти дорослих на Буковині (1869–1940 рр.): дис... канд. пед. наук: 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Людмила Іванівна Тимчук ; Прикарпатський національний ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2005. – 230 с.

1373. Типы школъ. Якоѣ школы намъ треба // Учитель. – Ужгородъ, 1920. – Ч. 7. – С. 1–4 ; Ч. 8. – С. 3.

1374. Тисовський О. Життя в Пласті: Основи пластового знання для української молоді / Олександр Тисовський. – Львів : Накл. Верховної Пластової Ради, 1921. – 158 с.

1375. Тисовський О. Користи й труднощі гуртового навчання й виховання / Олександр Тисовський // Рідна Гкола. – 1937. – 1 лютого. – Ч.3. – Річник YІ.–С. 41–46.

1376. Товариство «Жіноча громада» в Чернівцях // Каменярі. – 1921. – Ч.26. – С.8.

1377. Товариство «Просвіта» в рр. 1933–1935. Звідомлення з діяльності за час від 1 січня 1933 р. до 31 грудня 1935 р. – Львів : Просвіта, 1936. – 71 с.

1378. Товариство «Просвіта» в рр. 1936–1938. Звідомлення з діяльності за час від 1 січня 1936 р. до 31 грудня 1938 р. – Львів : Просвіта, 1939. – 83 с.

1379. Товариш. Народний календар на рік звичайний 1909. – Чернівці, 1908. – 302 с.

1380. Томашівський С. Десять літ українського питання в Польщі [Текст] : пер. стенограми відчиту уладженого «Інститутом дослідів національних справ» у Варшаві 12.IV.1929 / С. Томашівський. – Л. : [б.в.], 1929. – 48 с

1381. Тотоміянц В.Ф. Вступні відомости про кооперацію / Авт. переклад М. Ростковича / В.Ф. Тотоміянц. – Станіславів, 1930. – 120 с.

1382. Трикотарський курс при Кружку „Сільський Господар» у Довгій Войн., пов. Калуш // Хліборобська Молодь. – Львів, 1936. – Ч. 6. – С. 94–96.

1383. Три роки шовківництва // Сільський Господар. – 1932. – 15 квітня. – Ч.8. – С. 123–124.

1384. Трофим'як Б. Гімнастично-спортивні організації у національно-визвольному русі Галичини (друга пол. XIX cт. – перша пол. ХХ ст.) / Богдан Трофим'як. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – 694 с.

1385. Трусевич М. Наука жіночих ручних робіт в народній школі / М. Трусевич // Bukowiner Schule. – 1907. – Ч.7. – С.242–246.

1386. Труш В. Скромний ювілей, 1928–1933 / В. Труш // Кооперативний вісник. – 1933. – Ч. 5. – С. 1.

1387. Туган-Барановський М. Означенє і клясифікация кооперативів / М. Туган-Барановський // Економіст. – Львів, 1912. – Чис. 1. – С. 4–8.

1388. Туган-Барановський М. І. Політична економія / М.І. Туган-Барановський. – К. : Наукова думка, 1994. – 264 с.

1389. Туган-Барановський М. Що таке кооперація / М. Туган-Барановський // Калєндарь громадянина-кооператора на рік 1919. – К.: Видання Дніпровського Союзу Споживчих Союзів України, 1918. – С. 56–58.

1390. Турій О. Конфесійно-обрядовий чинник у національній самоідентифікації українців Галичини в середині XIX століття / О. Турій // Записки НТШ. – Т. ССХХХІІІ. – Львів, 1997. – С. 67–99.

1391. Тушкан П. Освіта по кооперації в сільському хазяйстві та організація курсів для селян-кооператорів / П. Тушкан // Сільський Господар. – Київ. – 1918. – 1–15 вересня. – Ч.5–6. – С.31–34.

1392. Тушкан П. Програм курсів по кооперації в сільському господарстві / П. Тушкан // Сільський Господар. – Київ. – 1918. – 1–15 вересня. – Ч.5–6. – С.38–41.

1393. Тхоржевський Д. Трудова політехнічна школа: Міфи і реальність... / Д. Тхоржевський, А. Вихрущ. – К., 1994. – 135 с.

1394. Тхоржевський Д. Система трудового навчання / Д. Тхоржевський. – К., 1975. – 134 с.

1395. 3–х тижневий ветеринарі йно-годівельний курс в Рогатині // Сільський Господар. – 1932. – 15 березня. – Ч.6. – С. 93–94.

1396. 16 травня – День Сільського Господаря // Сільський Господар. – 1937. – 1 травня. – Ч.9. – С. 130.

1397. Увѣдомленя державноѣ реальноѣ гімназіѣ в Береговѣ на школьный рок 1923–1924. – Ужгородъ, 1924. – 72 с.

1398. Угринівський Т. Цілі і значення ручних робіт у народній школі / Т. Угринівський // Життя і Школа. – 1923. – Ч.1. – С.З–4; 10–12; 55–62.

1399. Українська гімназія в Тернополі // Рідна Гкола. – 1936. – 15 червня. – Ч.12. – С. 185–186.

1400. Українська Господиня. – 1929. – Річник 1. – Ч.8-9. – Вересень-жовтень.

1401. Українська Захоронка. Перегляд праці на Загальних Зборах Т-ва // Діло. – 1939. – 17 червня.

1402. Українська пасічницька бібліографія // Український Пасічник. – 1934. – Ч. 11. – С. 20–23.

1403. Українська педагогічна вистава // Шлях виховання й навчання. – 1936. – Ч.1. – Квітень-травень-червень. – Друга книжка. – С.116.

1404. Українська суспільно-політична думка в 20 столітті: Документи і матеріали / Ред. Гунчак Т., Сольчаник Р. – Т.1. – Б.м. : Сучасність, 1983. – 510 с.

1405. Українська читанка для 3 кляси народних шкіл Румунії. – Чернівці, 1933. – 168 с.

1406. Українська школа в Польщі // Діло. – 1939. – 20 червня.

1407. Українське шкільництво в цифрах // Рідна Школа. – 1934. – 5 лютня. – Рік ІІІ. – Ч.3.– С.35-36.

1408. Українське Педагогічне Товариство. Статут (Прийнятий до відома Високим ц.к. Правительством рескриптом ц.к. Міністерства внутрішніх справ з дня 15 червня 1912 р. Ч.16626. – Львів : Українське Педагогічне Товариство, 1912. – 12 с.

1409. Українське сільськогосподарське шкільництво в Генеральній Губернії // Краківські вісті. – 1942. – Ч.259.

1410. Українське шкільництво в Галичині колись тепер // Краківські вісті. – 1942. – Ч. 171.

1411. Український Букварь для народних шкіл. – Чернівці : Видання «Української Видавничої Спілки», 1922. – 80 с.

1412. Український жіночий конгрес в Станиславові. 23–27.YІ.1934. – Станиславів, 1934. – 15 с.

1413. Українські діти до української школи! // Рідна Школа. – 1927. – Рік 1. – Ч.1. – С.13–16.

1414. Українські діти до шкіл Рідної Школи! // Рідна Школа. – 1936. – 15 червня. – Ч.12.

1415. Українські кооператори : історичні нариси. Кн. 1 / ред. С. Д. Гелей ; Укоопспілка, Львівська комерційна академія. – Львів, 1999. – 456 с.

1416. Українські кооператори : історичні нариси. Кн. 2 / за заг. ред. С. Гелея. – Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2001. – 338 с.

1417. Українські професійні школи в Генеральній Губернії // Краківські вісті. – 1943. – Ч. 156; 157.

1418. Українські народні прислів'я та приказки: праця, господарство [Електронний ресурс]. – Режим доступу // uk.wikiquote.org/...

1419. Українські часописи Львова 1848–1939 рр. – Історико-бібліографічне дослідження: У 3 т. – Т. 2. – 1848–1939 рр. – Львів: Світ, 2002. – 692 с.

1420. Українські часописи Львова 1848–1939 рр. – Історико-бібліографічне дослідження: У 3 т. – Т. 3. – 1920–1928 рр. / Упор. М.М.Романюк, М.В.Галишко. – Львів: Світ, 2003. – 909 с.

1421. Українські школи в Ген. Губернії // Краківські вісті: Тижневик. – 1942. – Ч.259.

1422. Українські школи зовсім не мають шкільних підручників! // Рідна Школа. – 1936. – 15 червня. – Ч.12. – С.181–183.

1423. У 57–ліття Рідної Школи // Рідна Школа. – 1938. – 15 жовтня. – Річник YІІ. – Ч.20.– С. 205–206.

1424. Урбан Й. Наука ручных работь для хлопцев и її педагогічне значення / Й. Урбан // Учитель. – 1890.–Ч. 15. – С. 181–196.

1425. Урядові Вісти Верховної Пластової Команди // Молоде Життя. Часопис Українського Пласту. – Львів, 1925. – Ч. 2 (9). – С. 7–9.

1426. Устав краєвого товариства господарського «Сільський Господар» у Львові. – Львів, 1929. – 32 с.

1427. Устав Краєвого Товариства господарського „Сільський Господар». – Львів, 1912. – 35 с.

1428. Устав Товариства «Просвіта» у Львові. – Львів: Просвіта, 1868. –4 с.

1429. Устав Товариства «Жіноча Громада» на Буковині. – Чернівці. – Б.р. – 7 с.

1430. Устрій і плян науки двоклясової торговельної школи товариства «Просвіта » у Львові. – Львів, 1912. – 17 с.

1431. Учасник. Свято ощадности в рідній школі в Копичинцях / Учасник // Рідна Школа. – 1932. – 15 листопада. Ч.22. – С.319.

1432. Учительство а кооперація // Кооператива. – Ужгородѣ, 1924. – Ч. 10–12. – С. 4–5.

1433. Учительські семінарії // Учитель. – 1906. –Ч.7-8. – С. 113–114.

1434. Учімся поступової господарки // Сільський Господар. – 1930. – 1 липня. – Ч.13–14.

1435. Учнівській молоді про хліборобські традиції [Текст] : метод. посіб. / Кіровогр. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти ім. Василя Сухомлинського ; уклад. і вступ Н. А. Калініченко. – Кіровоград : ТОВ «Імекс-ЛТД», 2005. – 164 с.

1436. Фахові школи // Рідна Школа. – 1939. – 1 травня. – Рік YІІІ. – Ч.9. – 1 травня. – Ч.9. – С.167–168.

1437. Федусевич М. Початки Пластового Руху у перспективі сорокаліття / Мирон Федусевич // Пластовий шлях. – 1951. – Ч.5. – С. 11-17.

1438. Ференчук С. Господарські газети найближчі дорадники господаря /
С. Ференчук // Сільський Господар. – Львів, 1927. – Ч. 2. – С. 86.

1439. Филипчак І. Годівля шовкопряди в Самборі / Іван Филипчак // Шовківництво. – 1929. – Річник ІІ. – Ч.9. – Серпень. – С.44.

1440. Филипчак І. Короткий курс плекання шовковиці та годівлі шовкопряди / Іван Филипчак // Шовківництво. – 1928. – 1 жовтня. – Рік 1. – Ч.1. – С.2–7; 1 листопада. – Ч.2. – С.10–14.

1441. Филипчак І. Учительська семінарія в Самборі / І. Филипчак // Шлях виховання й навчання. – 1938. – Ч.2. – С. 109.

1442. Филипчак І. Три роки шовківництва / Іван Филипчак // Сільський Господар. – 1932. – Ч.8. – 15 квітня. – С. 123-124.

1443. Филипчак І. Як стати багатим, або про годівлю шовкопряди / Іван Филичак // Календар «Сільський Господар» на 1929 р. – Львів, 1928. – С. 144–149.

1444. Філія в Косові // Сільський Господар. – 1928. – 15 січня. – Ч.2. – С.22.

1445. Філія Печеніжин // Сільський Господар. – 1926. – 1 жовтня. – Ч.10. – С. 158.

1446. Філія Сокаль // Сільський Господар. – 1927. – 1 серпня – Ч.15. – С. 182.

1447. Філія Стрий // Сільський Господар. – 1927. – 1 серпня – Ч.15. – С.182.

1448. Філянський Б. Спогад із праці в т-ві «Сільський господар» / Богдан Філянський // Крайове… – С. 272–274.

1449. Фрайт В. А тепер хвилинку для гороху / Володимир Фрайт // Хліборобська Молодь. – 1938. – Ч.3. – С.59–60.

1450. Фрайт В. Геть з неужитками – садім малини / Володимир Фрайт // Хліборобська Молодь. – 1938. – Ч.10. – С.154–155.

1451. Фрайт В. Дальша праця в парниках / Володимир Фрайт // Хліборобська Молодь. – 1938. – Ч.2. – С.39–41.

1452. Фрайт В. Дещо про цибулю / Володимир Фрайт // Хліборобська Молодь. – 1938. – Ч.1. – С. 27.

1453. Фрайт В. Закладаймо парники / Володимир Фрайт // Хліборобська Молодь. – 1938. – Ч.1. – С. 23–25.

1454. Фрайт В. Контролі – оцінки / В. Фрайт // Хліборобська Молодь. – 1939. – Ч. 5. – С. 72–73.

1455. Фрайт В. Під увагу передовикам! / В. Фрайт // Хліборобська Молодь. – 1938. – Ч.12. – С. 187–188.

1456. Фрайт В. Трохи про копання бараболь / Володимир Фрайт // Хліборобська Молодь. – 1938.– Ч.9. – С. 138.

1457. Фрайт В. Управляймо помідори / В. Фрайт // Хліборобська Молодь. – 1938. – Ч.3. – С.74–76.

1458. Фрайт В. Як виготовляти плян праці / В. Фрайт // Хліборобська Молодь. – 1938. – Ч.12. – С. 182–183.

1459. Фрайт В. Як закладати парник / Володимир Фрайт // Хліборобська Молодь. – 1938. – Ч.1. – С.25–27.

1460. Франко І. Дані щодо стану шкіл гімназіальних і реальних в Галичині. Рукописний фонд інституту літератури ім. Т. Шевченка. – Автограф. – № 204.

1461. Франко І. Дрібнички крайові / Іван Франко // І. Франко // Зібрання творів: У 50 т. – К. : Наукова думка, 1984. – Т. 44. – Кн. 1. – С. 410.

1462. Франко І. Лихварство в Галичині / І. Франко // Зібрання творів: У 50 т. – К. : Наукова думка, 1984. – Т. 44. – Кн. II. – С. 373-392.

1463. Франко І. Наші народні школи і їх потреби / Іван Франко // Народ. – 1892. – № 7–8. – С. 103–108.

1464. Франко І.Я. Панщина та її скасування 1848 р. в Галичині / І.Я. Франко // Франко І.Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К. : Наукова думка, 1986 р. – Т. 47. – С. 7 – 122.

1465. Франко П. Успішне господарство / П. Франко // Сільський Господар. – 1937. – 1 лютого. – Ч.3. – С. 46–47.

1466. Франко П. Більше уваги сої / П. Франко // Сільський Господар. – 1937. – Ч. 8. – 15 квітня. – С. 122-123.

1467. Харитончук А. Українська школа в Бересті на Поліссі / Андрій Харитончук // Голос Берестейщини. – 1992. – №2(4). – С.1–2.

1468. Х.В.М. переходить на три ступеня справности // Хліборобська Молодь. – Львів, 1938. – Ч. 7. – С. 101–102.

1469. Хліборобська Молодь. – 1938. – Ч. 10. – С. 145–146.

1470. Хліборобське шкільництво // Сільський Господар. –1934. – 1 вересня. – Ч.17. – С.269–270.

1471. Хліборобський Вишкіл Молоді в працях Парохіяльних Кружків КАУМ на селах // Католицька Акція. – Львів, 1934. – Ч. 6. – С. 12–15.

1472. Ходаківський М. Вчимося плекати садовину / В. Ходаківський // Хліборобська Молодь. – 1938. – Ч.3. – С.60–62.

1473. Холевський М. Без фахової освіти нема поступу в с. господарстві / М. Холевський // Кооперативне Молочарство. – 1934. – Ч. – С.2.

1474. Холевчук М. Годівля і плекання поросят / М. Холевчук // Сільський Господар. –1934. – 15 лютого. – Ч.4. – С.83–84.

1475. Холєвчук М. За оживлення праці в кружках і Філіях «Сільського Господаря» / М. Холєвчук // Сільський Господар. – 1932. – 1 серпня. – Ч.15. – С. 225–226.

1476. Холєвчук М. Контроля молочности в Борщовичах / М. Холєвчук // Сільський Господар. – 1932. – 15 вересня. – Ч.18. – С. 279–280.

1477. Холлєвчук М. Контроля молочности на терені діяльности Районової Молочарні в Милованню / М. Холєвчук // Сільський Господар. – 1932. – Ч. 14. – 15 липня. – С. 211-212.

1478. Холєвчук М. Пробна контроля молочности районової молочарні в Балинцях / М. Холєвчук // Сільський Господар. – 1930. – 1 листопада. – Ч.21.– – С.483-484.

1479. Холєвчук М. Ширім сільсько-господарську освіту/ М. Холєвчук // Сільський Господар. – 1930. – 15 жовтня. – Ч.20.– С.452–453.

1480. Холєвчук М. Як працювати в Кружку „Сільський Господар» / М. Холєвчук // Сільський Господар. – Львів, 1930. – Ч. 1. – С. 3–5.

1481. Хом’як М. До боротьби з нечуваним визиском українських рільних робітників / М. Хом’як // Сільський Господар. – 1938. – Ч. 9. – С. 203.

1482. Хор курсантів годівельно-ветеринарного курсу в Верчанах // Сільський Господар. – 1936. – 15 серпня. – Ч.16.– С. 118.

1483. Храпливий Е. Зближається Великий День Українських Хліборобів! / Евген Храпливий // Сільський Господар. – 1929. – 15. квітня. – Ч.8. – Річник ХY. – С.1–2.

1484. Храпливий Е. Притягаймо молодь до «Сільського Господаря» / Евген Храпливий // Сільський Господар. – 1929. – 1 і 15 травня. – Ч.9–10. – Річник ХY.– С.4–6.

1485. Храпливий Е. Українські хлібороби радять над своєю майбутністю / Е. Храпливий // Сільський Господар. – 1929. – 15 квітня. – Ч.8. – Річник ХY. – С.10-11.

1486. Храпливий Е. Як працювати у Хліборобському Вишколі Молоді. Друге, поправлене видання / Евген Храпливий. – Краків, 1940. – 138 с.

1487. Храпливий Є. Вчім молодь на добрих господарів / Євген Храпливий // Календар «Сільський господар». – Львів, 1932. – С.50–52.

1488. Храпливий Є. Дальші успіхи нашої оборонної роботи / Євген Храпливий // Сільський господар. – 1932. – 1 грудня. – Ч.23. – С. 354–355.

1489. Храпливий Є. До дальшої праці / Є. Храпливий // Хліборобська Молодь. – Львів, 1937. – Ч. 7. – С. 101–103.

1490. Храпливий Є. Дорогі читачі! / Євген Храпливий // Хліборобська Молодь. – 1938. – Ч.12. – С. 177–178.

1491. Храпливий Є. За наше хліборобське шкільництво / Євген Храпливий. – Львів : накладом Краєвого Господарського Товариства «Сільський Господар» у Львові, 1933. – 47 с.

1492. Храпливий Є. Західньо-українська сільсько-господарська вистава «Українське Село» у Львові в році 1929 / Євген Храпливий // Календар «Сільський Господар» на 1929 р. – Львів, 1928. – С. 7–9.

1493. Храпливий Є. Західноукраїнські агрономи між двома еміграціями / Євген Храпливий // Крайове ... – С.74–84.

1494. Храпливий Є. За хліборобську справу: Про те, як основувати кружки та філії «Сільського господаря» та як в них працювати / Є. Храпливий // Кооперативна Республика. – 1932. – Ч. 10.

1495. Храпливий Є. За хліборобську справу. Про те як основувати кружки та філії «Сільського господаря» та як в них працювати» / Євген Храпливий. – Львів: Накладом тов. «Сільський господар», 1932. – 245 с.

1496. Храпливий Є. Книговодство сільськогосподарське / Євген Храпливий. – Львів: Накладом Т-ва «Сільський Господар», 1939. – 49 с.

1497. Храпливий Є. Місяць українського часопису і наше селянство / Є. Храпливий // Сільський Господар. – 1932. – Ч. 20. – С. 389.

1498. Храпливий Є. Наше завдання – не зневірюватись, а дальше працювати! / Євген Храпливий // Сільський Господар. – 1930. – 15 жовтня. – Ч.20.– С.449–451.

1499. Храпливий Є. Ощадність як фактор поліпшення добробуту народу / Євген Храпливий. – Львів, 1937. – 36 с.

1500. Храпливий Є. Перед першим українським сільсько-господарським конгресом у Львові в р. 1929 / Євген Храпливий // Календар «Сільський Господар» на 1929 р. – Львів, 1928. – С. 12–13.

1501. Храпливий Є. Праця «Сільського Господаря» в першій половині 1928 / Євген Храпливий // Календар «Сільський Господар» на 1929 р. – Львів, 1928. – С. 190–195.

1502.Храпливий Є. Позашкільне виховання хліборобської молоді / Євген Храпливий // Рідна Школа. – 1939. – Ч.8. – С.118–119.

1503. Храпливий Є. Про завдання „Сільського Господаря» / Є. Храпливий // Ілюстрований господарський календар „Сільський Господар» на звичайний рік 1930. – Львів, 1929. – Ч. 63. – С. 45–47.

1504. Храпливий Є. Про хліборобський вишкіл сільської молоді / Є. Храпливий. – Львів : Сільський Господар, 1932. – 72 с.

1505. Храпливий Є. Про хліборобський вишкіл сільської молоді / Євген


Храпливий. – Львів : накладом Краєвого Господарського Товариства «Сільський Господар» у Львові, 1933. – 21 с.

1506. Храпливий Є. Святкуймо Свято «Сільського Господаря» / Євген Храпливий // Календар «Сільський Господар» на 1929 р. – С. 197–198.

1507. Храпливий Є. Творім сільсько-господарський музей-архів! / Євген Храпливий // Сільський Господар. – 1926. – 1 жовтня. – Ч.10. – С. 145–146.

1508. Храпливий Є. Хліборобство і кооперація / Євген Храпливий // Ілюстрований господарський календар «Сільський господар» у Львові за звичайнай рік 1930. – Львів: Сільський Господар, 1929. – С. 186–189.

1509. Храпливий Є. Хліборобське шкільництво в Чехословацькій Республиці / Євген Храпливий // Кооперативна Республика. – Львів, 1931. – Ч. 10. – С. 372–377; Ч. 11. – С. 406–412.

1510. Храпливий Є. Хліборобське шкільництво є частиною суспільної агрономії / Євген Храпливий // Сільський Господар. – Львів, 1933. – Ч. 11. – С. 219–221.

1511. Храпливий Є. Шляхи праці нашої суспільної агрономії / Євген Храпливий. – Львів : Накладом т-ва «Сільський Господар» у Львові,1931. –35 с.

1512. Храпливий Є. Як дальше боротися? / Євген Храпливий // Сільський Господар. – 1932. – 15 листопада. – Ч.22. – С.337–338.

1513. Храпливий Є. Як піднести наше хліборобство? Про співпрацю кооперації, «Сільського господаря» і культурно-освітніх установ у ділянці суспільної агрономії / Євген Храпливий. – Львів : Накладом т-ва «Сільський Господар», 1932. – 36 с.

1514. Храпливий Є. Як працювати в ХВМ / Є. Храпливий // Хліборобська Молодь. – 1938. – Ч.12. – С.77.

1515. Храпливий Є. Як працювати у хліборобському вишколі молоді / Є. Храпливий. – Львів, 1936. – 160 с. – (Б-ка „Сільського Господаря»; Ч. 130).

1516. Храпливий Є. Як працювати у хліборобському вишколі молоді / Євген Храпливий. – Краків : накладом « Укр. Видавництва» в Кракові, 1940. – 143 с.

1517. Храпливий Є. 25–ліття «Сільського господаря» / Євген Храпливий // Сільський Господар. – 1939. – Ч. 1. – С. 1-2.

1518. Хроніка // Дзвони. – 1931. – Ч. 4-5. – C. 295-304.

1519. Хроніка // Католицька Акція. – Львів, 1938. – Ч. 3–4. – С. 113–114.

1520. Хроніка // Українське Юнацтво. – Львів, 1936. – Ч. 7. – С. 11–12.

1521. Хроніка // Українське Юнацтво. – Львів, 1936. – Ч. 12. – С. 43–44.

1522. Хронович В. Практичні заняття в III і IV кЛьвів. вселюдних шкіл першого ступеня / Володимир Хронович // Учительське Слово. – 1938. – Ч. 10. – С.74–76.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   42


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал