Білавич галина василівнаСкачати 10.38 Mb.
Сторінка25/42
Дата конвертації22.12.2016
Розмір10.38 Mb.
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   42

544. Зайшлий Я. Крайове господарське т-во «Сільський господар» у Львові під окупацією німців (1941–1944 р.) / Я. Зайшлий // Крайове… – С.43–60.

545. Зайшлий Я. Над Прутом у Лузі / Ярослав Зайшлий. – Торонто, 1961. – 453 с.

546. Зайшлий Я. Обласне т-во «Сільський господар» у Кракові і Люблині 1940–1941 р. / Ярослав Зайшлий // Крайове… – С.37–42.

547.Закінчення куховарського вишколу в Рожищах (Луччина) // Сільський Господар. – 1937. – 1 лютого. – Ч.3.– С.50

548. Закінчено зимову школу «Сільського Господаря» в Коршові // Сільський Господар. – 1929. – 1 і 15 травня. – Ч.9–10. – Річник ХY.– С.11–12.

549. Закладаймо кооперативні бібліотеки! // Господарсько-кооперативний часопис. – 1928. – Ч. 8. – С. 2–3.

550. Закладайте свої власні фабрики // Слово. – 1923. – 24 червня. – Ч.25. – С.5.

551. Закон от 24 апреля 1871 о учрежденіи агрономического наукового заведения в Черновцахъ // Дневникъ законовъ и разпоряжений. – Черновцы, 1871. – С. 69.

552. Закон України «Про сільськогосподарську дорадчу діяльність» // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 38. – С. 460-470.

553. Залізняк М. З української літератури про кооперацію та сільське господарство / М. Залізняк // Діло. – Львів, 1909. – 13 лютого. – Ч. 32. – С. 2; 17 лютого. – Ч. 34. – С. 2; 18 лютого. – Ч. 35. – С. 2; 19 лютого. – Ч. 36. – С. 2.

554. Залізняк О. Монографія / Олена Залізняк. – Торонто : СФУЖО, 1987. – 183 с.

555. Залізняк О. Новий табор / О. Залізняк // Нова Хата. – 1935. – С. 11–12. – С. 4

556. За національний характер Полісся // Рідна Школа. – 1938. – 15 травня. – Річник YІІ. – Ч.10. – С.157–158.

557. За наш великий промисел // Слово. – 1923. – 28 липня. – С.2.

558. Заочний курс домашнього господарства УТГІ при УГА в Подєбрадах // Сільський господар. – 1932. – Ч.5. – 1 березня. – С. 63.

559. Заочний курс домашнього господарства // Шлях виховання й навчання. – 1932. – YІ-ий річник. – Липень-серпень-вересень. – Третя книжка. – С.62–63.

560. Запаси на зиму // Жіноча Доля. – 1930. – 12 жовтня. – Ч.41.–С. 9.

561. Запороцька А. Перша внутрішня оцінка / Анна Запороцька // Хліборобська Молодь. – 1938. – Ч.12. – С. 186.

562. За поширення кооперативної освіти // Кооперативна Республика. – Львів, 1928. – Ч. 7–8. – С. 364–365.

563. За розбудову середнього стану. Користі з фахового шкільництва // Львівські вісті. – 1942. – Ч.135.

564. Заставний Ф.Д. Географія України / Ф.Д. Заставний. – Львів: Світ, 1993. – 560 с.

565. Захоронка «Р.Ш.» в Надвірній // Рідна Школа. – 1932.– 15 жовтня. – Ч.19–20.– С. 273.

566.Захоронки на Підкарпатті // Рідна Школа. – 1932.– 15 жовтня. – Ч.19–20.– С. 288.

567. Зашкільняк Л. Історія Польщі : Від найдавніших часів до наших днів / Л. Зашкільняк, М. Крикун. – Львів : Львів. нац. ун-т імені Івана Франка, 2002. – 752 с.

568. Заява від видавництва // Газета господарська. – 1901. – Ч. 11–12. – С. 1.

569. Збірник наказів та інструкцій Мін-ва освіти УРСР. – 1984. – №11. – С.3–10.

570.Збірник наказів та інструкцій Мін-ва освіти УРСР. – 1985. – №2. – С.3–24.

571. Збори «Сільського Господаря» // Громадський голос. – 1929. – 23 березня.

572. Звернення єпископів до молоді Марійських Дружин від 12 червня 1935 року // WAP AGKB, Syg. 1753. – S. 98.

573. Звідомлення головної управи Р.Ш. за час від 1 вересня 1936 до 31 серпня 1937 р. // Рідна Школа. – Львів, 1937. – Ч. 23–24. – С. 347–384.

574. Звідомлення Головної Управи Рідної Школи за час від 1 вересня 1937 р. до 31 серпня 1938 // Рідна Школа. – 1938. – С.23–24. – С.367–478

575. Звідомлення головної управи українського педагогічного товариства за час від 1 вересня 1923 до 31 серпня 1924 // Додаток до «Діла». – Львів, 1924. – Ч. 236. – С. 2.

576.Звідомлення головної управи українського педагогічного товариства за час від 1 вересня 1924 до 31 серпня 1925 // Додаток до «Діла». – Львів, 1925. – Ч. 239. – С. 18.

577.Звідомлення дирекції РСУК за 1938 р. // Господарсько-кооперативний часопис. – Львів, 1939. – Ч. 22–23. – С. 23–26.

578. Звідомлення з діяльности Ревізійного союзу українських кооператив за час від 1.I.1927–30.VI.1928 // Західно-українська кооперація в 1927 році : звідомлення РСУК – загальний огляд і статистика союзних кооперативів. – Львів, 1929. – 22 с.

579.Звідомлення з діяльности Ревізійного союзу українських кооператив за час від 1.VII.1932 до 1.VII.1933 // Господарсько-кооперативний часопис. – Львів, 1933. – Ч. 48–49. – С. 2–17.

580.Звідомлення з діяльности Ревізійного союзу українських кооператив за час від 1.1. до 31.XII.1936. – Львів, 1937. – 40 с.

581. Звідомлення з діяльности Ревізійного союзу українських кооператив за час від 1.1.1938 до 31.ХІІ.1938 р. // Господарсько-кооперативний часопис. – Львів, 1939. – Ч. 22–23. – С. 3–57.

582. Звідомлення з діяльности Ревізійного союзу українських кооператив за час від 1 січня до 31 грудня 1936 р. – Львів, 1937. – 37 с.

583.Звідомлення з діяльности Українського Педагогічного Товариства за час від 1. вересня 1922 до 31. серпня 1923. – Львів : Діло, 1923. – 8 с.

584. Звідомлення з дільности Українського Педагогічного Товариства за час від 1. вересня 1923 до 31. серпня 1924. – Львів : Діло, 1924. – 14 с.

585.Звідомлення з праці Краєвого господарського товариства «Сільський господар» за 1931 р. – Львів, 1932. – 21 с.

586.Звідомлення з праці секції господарського вишколу ХВМ (повністю) при кружку «С Г» в Підберізці // Сільський Господар. –1934. – 15 травня. – Ч.10. – С. 158.

587. Звідомлення із діяльности краєвого товариства господарського «Сільський Господар» у Львові за час від 24 листопада 1924 до 30 листопада 1927 р. – Львів, 1927. – 86 с.

588.Звідомлення Крайового Госп. Т-ва «Сільський Господар» за 1933 р. // Сільський Господар. – 1934. – 15 травня. – Ч.10. – С.161.

589. Звіт з діяльності товариства «Жіноча громада» на Буковині» // Буковина. – 1907. – Ч.12.

590. Звіт з агрономічної діяльности в тернопільському повіті за час від 1.І 1930 – 1.ІY 1930 // Сільський Господар. – 1930. – 1 серпня. – Ч.15–16. – С.370–371.

591. Звіт з діяльности «Жіночої громад» // Буковина. – 1907. – Ч.12. – С.2–5

592.Звіт з діяльности Головного Виділу Товариства «Просвіта» в 1913 р. // Письмо з «Просвіти». – 1914. – Ч.4. – С.100–115.

593. Звіт з діяльности Головної Управи Рідної Школи у Львові // Рідна Школа. – 1934. – 1 липня. – Рік ІІІ. – Ч.14. – С. 208.

594.Звіт з діяльности Кружка Студентів Рільників при Т-ві «Основа» у Львові // Сільський Господар. – 1930. – 15 березня. – Ч.6. – С. 148.

595.Звіт з діяльности кружка т-ва «Сіл. Госп.» в Ляцьку, пов. Добромиль // Сільський Господар. – 1937. – 1 вересня. – Ч.17. – С.272.

596.Звіт з діяльности товариства «Рідна Школа» за час від 21 травня 1929 р. до 31 серпня 1930 р. – Львів, 1931. – 39 с.

597. Звіт з діяльности Філії Т-ва «Сільський Господар» у Сокалі // Сільський Господар. – 1930. – 1 серпня. – Ч.15–16. – С. 369–370.

598. Звіт з діяльності товариства «Жіноча громада» на Буковині за рр. 1906 до 1912. – Чернівці, 1913. – 19 с.

599.Звіт з діяльності Філії Т-ва «Сільський господар» у Мостиськах // Сільський Господар. – 1930. – 1 вересня. – Ч.17.– С.395–396.

600. Звіт з дїяльности краєвого союза ревізійного у Львові і стану союзних стоваришень за 1910 р. // Економіст. – Львів, 1911. – Ч. 2. – С. 25–37.

601.Звіт з торговельного курсу в Збаражи // Економіст. – Львів, 1908. – Ч. 1.– С. 12–13.

602.Звіт краєвого товариства господарського «Сільський Господар» у Львові за рік 1911. – Львів, 1912. – 156 с.

603.Звіт Сільськогосподаського Краєвого Товариства «Сільський господар» з діяльности за 1928 рік. – Львів : Сільський Господар, 1929. – 58 с.

604.Звіт Сільськогосподаського Краєвого Товариства «Сільський господар» з діяльности за 1936 рік. – Львів : Сільський Господар, 1937. – 78 с.

605.Звіт Сільськогосподаського Краєвого Товариства «Сільський господар» з діяльности за 1938 рік. – Львів : Сільський Господар, 1939. – 82 с.

606.Звіт Товариства «Просвіта» з діяльности за час від 1 січня 1908 до 31 грудня 1909. – Львів : Просвіта, 1908. – 136 с.

607. Звіт Товариства «Просвіта» з діяльности за час від 1 січня 1910 до 31 грудня 1912. – Львів : Просвіта, 1913. – 162 с.

608. Звіт Товариства «Просвіта» з діяльности за час від 1 січня по 31 грудня 1913. – Львів : Просвіта, 1914. – 102 с.

609. З Волинського життя // Українська нива (Луцьк). – 1936. – 8 листопада.

610. З господарсько-промислової комісиї т-ва «Просьвіта» у Львові // Економіст. – Львів, 1908. – Ч. 9. – С. 165–166.

611. Зголошуйтеся до фахових шкіл // Вільне слово. – 1941. – Ч.48.

612. Здвиг наших найменших на площі Сокола-Батька // Діло. – 1938. – 29 липня.

613. З діяльности філії Сіл. Господаря в Теребовлі // Сільський Господар. – 1935. – 1 жовтня. – Ч.19. – С. 300.

614. Зелений П. Вступайте до хліборобських шкіл / П. Зелений // Хліборобська Молодь. – Львів, 1935. – Ч. 9. – С. 136–137.

615. Зелений П. Не плуг на весні – а волока і культиватор / П. Зелений // Сільський Господар. – 1935. – 1 квітня. – Ч.7. – С.102.

616. Зелений П. Підготовляймося до кооперативної праці / П. Зелений // Хліборобська Молодь. – Львів, 1936. – Ч. 3. – С. 58–59.

617. Зелений П. Ювілей важної станиці / П. Зелений // Рідна Школа. 1935. – 1 жовтня. – Ч. 19. – С. 291–293.

618. Зеленчук І. М. Освітній етносоціальний проект «Школа гірського сільського господарства на Гуцульщині» / І.М. Зеленчук // Українознавство. – 2010. – № 3. – С. 240-243.

619. Зеркаль С. Хто дав початок поступовому пасічництву в Европі / Сава Зеркаль // Сільський Господар. – 1927. – 1 грудня. – Ч.23. – С. 280–281.

620. З Життя. Виклад для селян про крамниці // Буковина. – 1895. – Ч.145. – С.1.

621. З життя господарської школи в Милованню // Сільський Господар. – 1932. – 1 серпня. – Ч.15. – С. 238–239.

622. З життя Рідної Школи // Рідна Школа. – 1939. – 1 травня. – Рік YІІІ. – Ч.9. – С.170–171.

623. З життя Рідної Школи // Рідна Школа. – 1939. – 25 березня. – Рік YІІІ. – Ч.6–7. – С.112–113.

624. З життя «Сільського Господаря» в Заліській Волі, повіт Ярослав // Сільський Господар. – 1937. – 15 липня. – Ч.14. – С. 225.

625. З життя товариства // Сільський Господар. – 1932. – 15 червня. – Ч.12. – С.189–192.

626. З життя товариства. Як працює філія в Коломиї 1936 р. // Сільський Господар. – 1937. – 15 лютого. – Ч.4. – С.364.

627. З життя Філії «Сільського Господаря» в Луцьку // Сільський Господар. 1930. – 15 березня. – Ч.6.– С.144–145.

628. Зимова господарська школа в Заставні // Народний голос. – 1912. – Ч.20.

629. Зимовий курс Філії «Сільського Господаря та Пов. Союзу Кооператив у Рогатині // Сільський Господар. – 1930. – 15 березня. – Ч.6. – С145–146.

630. Зимові короткотермінові курси на Коломийщині // Сільський Господар. – 1930. – 1 жовтня. – Ч.19.– С.444.

631. Зі звіту праці з 1 травня 1926 року до 31 грудня 1927 р. І. Лапчука – агронома в Перемишлі // Сільський Господар. – 1927. – 1 червня. – Ч.11. – С. 127.

632. Зі статистики шкільництва в Польщі // Рідна Школа. – 1938. – 1 січня. – Річник YІІ. – Ч.1. – С.16.

633. З «Історичного Товариства» // Народний голос. – 1910. – Ч.72. – С.5.

634. З’їзд голов, секретарок та інструкторок Філіяльних Секцій Господинь 1-го лютого 1938 р. у Львові // Сільський Господар. – 1939. – Ч. 2. – С. 4–5.

635. З'їзд учителів і учительок учительських семінарій // Учитель. – 1907. – Ч.4. – С.53–56.

636. З Ковельського повіту // Сільський Господар. – 1927. – 1 червня. – Ч.11. – С. 136.

637. З.К. Про вагу фахової освіти для дівчат / З.К. // Діло. –1939. – 18 червня.

638. Злупко С. М. На чатах рідної землі: Євген Храпливий – учений, організатор, патріот / С. М. Злупко. – Л. : Львів. нац. ун-т ім. І.Франка, 1999. – 283 c.

639. З львівських шкіл // Діло. – 1913. – 6 червня.

640. З методики правописних вправ у ІІ-ій клясі // Методика і шкільна практика. Додаток до «Учительського слова». – 1938. – ІХ-ий річник. – С.97–99.

641.Значіння електрики в рільництві // Сільський Господар. – 1929. – 1 і 15 серпня. – Ч.15–16. – Річник ХY.– С.28.

642. Значіння, організаційна дійсність і висліди виховно-шкільної праці Рідної Школи // Рідна Школа. – 1939. – 15 лютого. – Рік YІІІ. – Ч.4. – С.53–57.

643. З Пластової хроніки // Молоде Життя. – Львів, 1922. – Ч. 4. – С. 5–7; Ч. 5. – С. 6–7; 1923. – Ч. 7–8. – С. 61–62; 1925. – Ч  5–6. – С. 10; 1929. – Ч. 1. – С. 3–4.

644. З промови сен. О. Кисілевської на засіданні сенату 1. Березня ц.р.) // Рідна Школа. – 1935. – Ч.7. – С.82–84.

645. З Радянської України // Сільський Господар. – 1926. – 1 листопада. – Ч.11. – С. 174.

646. З Тернополя / Учитель. – 1900. – Ч.10. – С.159.

647. З товариства «Жіноча громада» // Діло. – 1910. – Ч. 261. – С.7.

648. Зуляк І. Особливості розвитку і характер діяльності фахових шкіл «Просвіти» у міжвоєнний період / Іван Зуляк // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного ун-ту імені Володимира Гнатюка. Серія : Історія / за заг. ред. проф. М. М. Алексієвця ; Національно-державне відродження слов’янських народів Центрально-Східної Європи крізь призму 85-річчя. – Тернопіль : ТДПУ, 2003. – Вип. 3. – С. 288–295.

649. Зуляк І. С. Діяльність «Просвіти» у Західній Україні в міжвоєнний період (1919 – 1939) / Іван Зуляк. – Тернопіль : Воля, 2005. – 946 с.

650.З хліборобського шкільництва // Сільський Господар. – Львів, 1933. –


Ч. 19. – С. 202–204.

651. З хліборобської політики. Обіжник ч. 11 // Сільський Господар. – 1932. – 1 жовтня. – Ч.19. – С. 286–288.

652. Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України: гол. ред. В.Г. Кремень. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 1037 с.

653.Єдино правильний шлях // Український голос. – 1927. – 12 червня. – Ч.24. – С.1.

654. Іванюк І. Народні приказки щодо пір року / І. Іванюк // Літопис Волині. – 1962. – Ч.6. – С.85.

655. Івах С. М. Проблеми українського шкільництва у жіночому русі Галичини (80–ті роки ХІХ – 30–ті роки ХХ ст.) : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / С. М. Івах ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ, 2007. – 20 с.

656. Із життя дитячих шкільних кооперативів // Учитель. – 1924. – Ч.7. – С.261.

657. Ілюстрований Народний Калєндар Товариства «Просвіта» на рік звичайний 1911. – Львів : Просвіта, 1911. – 218 с.

658. Інструкція Головної Управи Кружків „Рідної школи» по організації професійного навчання дівоцтва // Шлях Молоді. – Львів, 1937. – Ч. 2. – С. 5–6.

659. Ісаїв П. Період Другої світової війни / П.Ісаїв // Енциклопедія українознавства. Загальна частина. Перевидання в Україні. – К., 1995. – С.951-952.

660. Історія кооперативного руху : підручник для кооперативних вузів / С.Г. Бабенко, С.Д.Гелей, Я.А. Гончарук [та ін.] ; Укоопспілка, Львівська комерційна академія. – Львів : Інститут українознавства ПАНУ, 1995. – 410 с.

661. Історія Львова. У трьох томах / [редкол. : Я. Ісаєвич та ін.]. – Львів : Центр Європи, 2007. – Т. 2. : 1772 – жовтень 1918. – 559 с.

662. Казанівський І. Наука (slojd) зручности як орудник виховання в народній школі / І. Казанівський // Учитель.–1913.–Ч.10.–С.311–314; Ч.11–12. – С.344–345.

663. Калєндарик праці Кружка С.У. // Українка. – 1938. – Ч.2. – С.13–14; Ч.3. – С.12–13.

664. Календарно-обрядові пісні / Упор. і вст. ст. О.Ю. Чабанюк. – К. : Дніпро, 1987. – 390 с.

665. Календар «Сільський Господар» на 1929 р. – Львів, 1928. – 245 с.

666. Калинович В. Доріст Р.Ш. при праці / В. Калинович // Рідна Школа. – 1937. – 1 жовтня. – Ч.19. – Річник YІ.– С.271–273.

667. Калинович М. Йдемо веред! / В. Калинович // Рідна Школа. – 1937. – 15 квітня. – Ч.7–8. – Річник YІ. – С.110.

668. Калинович В. Наша молодь в переломній добі / В. Калинович. – Львів, 1926.– 94 с.

669. Калинович В. Організація доросту при Кружках Р.Ш. / В. Калинович // Рідна Школа. – 1937. – 1 листопада. – Ч.21. – Річник YІ. – С.311–312; 15 листопада. – Ч.22. – Річник YІ. – С.324–328.

670. Калинович В.Правові і статутові вказівки при організації гуртків доросту Р.Ш. / В. Калинович // Рідна Школа. – 1937. – 15 лютого. – Ч.4. – Річник YІ.–С.60–61.

671. Калинович І. Расові кури лєггорни на Золочівшині / В. Калинович // Сільський Господар. – 1934. – 15 лютого. – Ч.4. – С. 84–85.

672. Калинович І. Філія т-ва «С.Г.» у Золочеві 1927–1930 роках / Іван Калинович // Крайове… – С.321–328.

673. Калініченко Н. Трудова підготовка учнів сільської школи. Друга половина ХІХ–ХХ століття: монографія / Н.А.Калініченко. – Кіровоград: Імекс–ЛТД, 2007. – 744 с.

674. Каменярі. – 1913. – Ч.2. – С.5.

675. Канюк С. Про нову спілку господарську «Стоваришення для випасу худоби» / С. Канюк. – Чернівці : З друк. Тов. «Руська Рада», 1906. – 43 с.

676. Канюк С. Про ощадність / С. Канюк // Каменярі. – 1911. – Ч.10; Ч.11.– С.7.

677. Канюк С. Учитель на селі / С.Канюк // Bukoviner Schule. – 1906. – №5. – S.140–143.

678. Каплистий М. Вражіння агронома-сусп. З поїздки по Жовківщині / М. Каплистий // Сільський Господар. – 1930. – 15 червня. – Ч.12. – С.289–290.

679. Каплистий М. Господарсько-освітні курси / М. Каплистий // Сільський Господар. – Львів, 1933. – 1 жовтня. – Ч. 19. – С. 341–343.

680. Каплистий М. Дещо про недомагання нашої господарки // Сільський Господар. – 1934. – Ч. 16. – С. 278-278.

681. Каплистий М. Піврічний звіт з агроном. діяльності в Жовківщині / М. Каплистий // Сільський Господар. – 1930. – 1 серпня. – Ч.15–16. – С.371.

682. Каплистий М. Провідники Крайового господарського т-ва «С.Г.» у Львові / Макар Каплистий // Крайове… – С.233–239.

683. Каплистий М. Сільський вчитель – найкращий помічник агронома / Макар Каплистий // Сільський Господар. – 1930. – 1 листопада. – Ч. 21. – С.490.

684. Капластий М. Філія т-ва «Сільський господар» у Дрогобичі / Макар Каплистий // Крайове ... – С.275–285.

685. Каплистий М. Філія т-ва «Сільський господар» у Жовкві / Макар Каплистий // Крайове ... – С.291–303.

686. Каплистий М. Хліборобський Вишкіл Молоді / Макар Каплистий // Крайове ... – С. 115–125.

687. Каплистий М. Ще раз про сою людства / Макар Каплистий // Сільський Господар. –1934. – 15 травня. – Ч.10. – С.147–148.

688. Капраль М. Діяльність учителів-гуманістів у вихованні школярів (1970–1980–ті рр.) / Марта Капраль // Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського простору. Додаток 4. – Київ, 2010. – Том VІІ (25). – С.204–212.

689. Караман М. Філія т-ва «Сільський господар» у Камінці Струмиловій / Михайло Караман // Крайове... – С.363–365.

690. Карбоване слово на скрижалях історії / Романюк М.М. Українські часописи Львова 1848–1939 рр. – Історико-бібліографічне дослідження: У 3 т. – Т. 1. – 1848–1900 рр. / Романюк М.М., Галушко М.В. – Львів: Світ, 2001. – С. 7–147.

691.Карбулицький І. Моц гірко на світі жити / І. Карбулицький // Буковина. – 1901. – Ч.13. – С.3.

692. Карбулицький І.І. Розвій народного шкільництва на Буковині / І.І. Карбулицький. – Вашківці : З друк. Тов. «Руська Рада», 1905. – 148 с.

693. Карбулицький І. Сумерк українського шкільництва на Буковині / Ілярій Карбулицький // Рідна Школа. – 1932. – 1 січня. – Рік І. – Ч.1.– С.4–5.

694. Карбулицький І. Шкільництво національних меншин в Румунії / Ілярій Карбулицький // Рідна Школа. – 1932. – 15 серпня. – Ч.15–16. – С.236.

695. Карп’як В. Дещо про білошкурництво / Петро Карп’як // Календар «Сільський Господар» на 1929 р. – Львів, 1928. – С.217–219.

696. Катастрофальне положення на Поліссі // Рідна Школа. – 1934. – 20 січня. – Рік ІІІ. – Ч.2. – С.27.

697. Качор А. Євген Храпливий / А. Качор. – Вінніпег, 1980. – 32 с.

698. Качор А. Збірні квартири для учнів / А.Качор // Краківські вісті: Тижневик. – 1941. – Ч.41. – С.6.

699. Качор А. Роля духовенства і церкви в економічному відродженні Західної України / А.Качор. – Вінніпеґ, 1992. – Ч. 30. – 31 с.

700. Качор А. Українська молочарська кооперація в Західній Україні / Андрій Качор. – Мюнхен, 1927. – 385 с.

701. Качоровський В. Сірі будні села і як з них вийти / В. Качоровський // Сльський Господар. – 1934. – 15 травня. – Ч.10. – С. 249.

702. Кемінь В. П. Розвиток освіти й педагогічної думки українців у країнах Центральної, Східної та Південно-Східної Європи (1918-1996) [Текст] : монографія / В.П. Кемінь. – К. : [б. в.], 1997. – 234 с.

703. Кецик У.В. Громадянське виховання учнів українських професійних шкіл Галичини (перша третина XX ст.) : автореф. дис.. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Уляна Василівна Кецик ; Прикарп. нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2005. – 20 с.

704. Кисілевська О. З моїх мандрівок / О. Кисілевська // Жіноча Доля. – 1930. – 19 жовтня. – Ч.42. – С. 4.

705. Кисілевська О. Самовиховання / Олена Кисілевська // Наша Книга. Альманах «Жіночої Долі» на рік 1929. – Коломия, 1928. – С. 152–166.

706. Кисілевська О. Як вести жіночі й дівочі гуртки по селах / Олена Кисілевська // Жіноча Доля. – 1926. – листопад. – Ч.11. – С.13–14.

707. Кисілевська О. Як вести працю в жіночих гуртках / Олена Кисілевська. – Коломия: Жіноча Доля, 1927. – 16 с.

708. К–ів Л. Курс для народних учителів з пасічництва і городництва / Львів К–ів // Учитель. – 1903. – Ч.22. – С.347–348.

709. Кілька думок про виклади і відчити для селян // Промінь. – 1907. – Ч. 2. – С.29.

710. Кіцмань. Новинки. Курс вищої осьвіти в Кіцмані // Народний голос. – 1912. – Ч.17. – С.6.

711. Клочурак С. До невіруючих Томів! / С. Клочурак // Земля і воля. – 1935. – 11 квітня.

712. К. М. [Костянтина Малицька] Кілька думок про виклади і відчити для селян / К.М. // Промінь. – 1907. – Ч. 2. С. 28–29.

713. Кобельська О.М. Просвітницька діяльність жіночих організацій України (кінець ХІХ- перша половина ХХ століття) [Текст] : монографія / О. М. Кобельська ; Тернопільський експериментальний ін-т педагогічної освіти. – Т. : Мандрівець, 2007. – 234 c.

714. Коберський К. Буквар кооперації. Для вжитку самоосвітників, кооперативних курсів і вишколу хліборобської молоді / Карло Коберський. – Львів: Бібліотека РСУК, 1939. – Ч.80. – 160 с.

715. Коберський К. Дві головні ради кооперативних кас / Карло Коберський // Господарсько-кооперативний часопис. – 1928. – 5 вересня. – Ч.36. – С.1–2.

716. Коберський К. Кооперативний буквар. (Перша книжка кооперативного навчання) / Карло Коберський. – Львів : Накладом Ревізійного Союзу Українських Кооператив. 1928. – 164 с.

717. Коберський К. Наші найближчі завдання в ділянці кооперативного виховання / К. Коберський // Господарсько-кооперативний часопис. – 1938. – Ч. 2–3. – С.35–37.

718. Коберський К. Плани і програми кооперативних курсів / К. Коберський. – Львів : накл. РСУК, 1930. – 16 с.

719. Коберський К. Подрібні пляни для кооперативних курсів /


К. Коберський // Кооперативна Республика. – Львів, 1929. – Чис. 12. –
С. 473–487.

720. Коберський К. Про кредит і сільські каси (райфазенки) / Карло Коберський. – Львів : Сільський Господар, 1928. – 40 с.

721. Кобилянська Л.І. Становлення і розвиток українських народних шкіл на Буковині (70–ті рр. YІІІ – початок ХХ ст.) : автореф. дис.. на здобуття наук. ступеня канд. пед.. наук: 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Лілія Іванівна Кобилянська; Прикарпат. ун-т ім. В.Стефаника. – Івано-Франківськ, 1998. – 17 c.

722. Кобринська Н. Жіноча справа в Галичині / Наталя Кобринська // Наша Доля. – 1884. – Кн.1. – С. 1-36.

723. Ковалевський В. Моя практика з годівлею курей / Василь Ковалевський// Сільський Господар. – 1937. – 1 вересня. – Ч.17.– С.259.

724. Ковалів С. Наука сельського господарства в народной школе / С. Ковалів // Учитель. – 1870. – Ч.13–14. – С.1977–199.Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   42


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал