Бережіть дітей такими, якими вони є, зробіть їх такими, якими вони мають стати. Ви маєте розгадати їх. На те ви й доросліСторінка3/6
Дата конвертації22.12.2016
Розмір1.34 Mb.
1   2   3   4   5   6

Малюнок «Мій клас»

Форма проведення: індивідуальна і групова.

Час проведення: ЗО хв.

Обладнання: аркуш з альбому формату А4, простий олівець, гумка, кольорові олівці.

Інструкція для дітей. Намалюйте свій клас.

Примітка. Аркуш з альбому має бути розташований горизонтально.

Інструкція для психолога. Для правильної інтерпретації необхідно провести бесіду за малюнком із кожною дитиною, у ході якої з'ясувати:

 • хто і що зображено на малюнку (при цьому запитання «Де ти зображений на малюнку?» або «Чи намалював ти себе?» ставити не можна, щоб не наштовхувати дитину на думку про те, що вона повинна була «включити» в зображення себе);

 • якщо учень «не включив» себе, то можливі такі запитання за малюнком: «Де ти зараз перебуваєш?», «Що ти там робиш? », «Чому ти знаходишся там?», «Що тобі хотілося б зробити?».

Інтерпретація

 1. Відповідність або невідповідність малюнка темі інтерпретується аналогічно методиці «Що мені подобається в школі».

 2. Ознака «наявність відсутність» того, хто малював, у зображенні:

 • якщо дитина себе намалювала, значить, вона «включила» себе в образ свого класу; це свідчить про те, що адаптація до школи проходить успішно (варто також звернути увагу на особливості зображення: колір, положення тіла, ситуацію);

 • якщо дитина себе не намалювала, то вона «не включила» себе в образ свого класу; це свідчить про те, що в процесі адаптації до школи виникли труднощі;

• якщо дитина зобразила в класі тільки себе, то це може вказувати або на наявність у неї проблем у стосунках з однокласниками, учителем, або на егоцентризм.

3. Ознака «наявність відсутність» інших людей у класі: • наявність учителя, однокласників, за умови «включення» себе в зображення, свідчить про нормальний контакт дитини з учителем, однокласниками (але варто звернути увагу на особливості зображення);

 • відсутність учителя, однокласників на малюнку вказує на можливі проблеми в стосунках того, хто малював, з тими, кого він «не включив»;

 • якщо дитина намалювала кого-небудь із членів своєї родини, це свідчить про труднощі в адаптації до школи, вона не може вийти за межі сімейної спільноти;

 • якщо дитина «включає» в малюнок кого-небудь зі своїх друзів, що не є її однокласниками, то, можливо, у неї немає друзів у класі.

4. На малюнку зображені тільки стіни, шкільні меблі, квіти — зовнішня мотивація. Якщо такі малюнки в більшості учнів класу, це може вказувати на те, що вчитель приділяє недостатню увагу
побудові теплих емоційних взаємин між дітьми. Також можливо, що ставлення вчителя до учнів формалізоване і вони не одержують необхідної підтримки й уваги.

1.2. Система роботи практичного психолога з проблеми адаптації першокласників до школи

І етап. Профілактика дезадаптації майбутніх першокласників

до школи має велике значення, оскільки вчасно й успішно проведена превентивна робота психолога буде сприяти адаптації дітей. З чого ж складається профілактична робота?

1. Робота з майбутніми першокласниками (підготовча група або діти, документи яких уже подали в перший клас школи):

1.1. Психологічна діагностика готовності дітей до навчання в школі містить дослідження: • рівня розвитку пізнавальних процесів;

 • рівня довільності;

 • мотиваційної готовності;

 • соціально-психологічної готовності (уміння спілкуватися в групі однолітків, готовності грати соціальну роль школяра).

Мета: збирання даних для консультування батьків майбутніх першокласників, виявлення дітей «групи ризику» щодо дезадаптації до школи і, відповідно, для адекватної побудови подальшої роботи психолога з дітьми, учителями й батьками.

 1. Індивідуальне консультування батьків (у разі потреби й учителів), а також надання рекомендацій щодо подальшого розвитку дитини й підготовки її до навчання в школі.

 2. Систематична участь психолога в заняттях із підготовки дітей до школи: релаксаційні вправи, ігри з розвитку навичок спілкування в групі, розвитку пізнавальних процесів.

 3. Індивідуальна корекційна робота.

 1. Складання картотеки «групи ризику» щодо дезадаптації до школи в 1-му класі на базі інформації, отриманої в процесі пси-ходіагностичного обстеження дитини, бесіди з батьками, з анамнезу (анамнез психолог складає за результатами бесіди з батьками і включає інформацію з медичної карти дитини).

 2. Психологічна освіта батьків майбутніх першокласників на батьківських зборах із питань вікових особливостей, готовності до школи, проблеми адаптації до школи, спілкування з однокласниками, виховання дітей.

 3. Психологічна освіта вчителів, які працюватимуть з 1-ми класами, на педагогічних консиліумах, засіданнях методичних об'єднань із питань вікових особливостей, готовності до школи, проблем адаптації першокласників, спілкування педагога з дітьми, їхнього навчання.

 4. Індивідуальне консультування вчителів із питань індивідуальних психологічних особливостей дітей «групи ризику» щодо дезадаптації до школи.

2. Проведення профілактичних занять з учнями 1 -х класів (1—2 заняття на тиждень протягом І семестру) за програмою «Психологічна абетка для першокласників» (Т. Аржакаєва, І. Вачков), «Розвивальна робота психолога на етапі адаптації дітей до школи» (Т. В. Азарова, М. Р. Бітянова).

II етап. Контроль за процесом адаптації першокласників до школи

Цей етап роботи проводиться в жовтні — листопаді. Він дає можливість виявити дітей із труднощами в адаптації і вчасно надати їм необхідну психологічну допомогу. Адже від того, наскільки дитина адаптується до шкільного життя, залежать і подальші її успіхи в школі, і психологічний комфорт у житті. Особливу увагу психолог приділяє дітям «групи ризику» щодо дезадаптації.Контроль адаптації включає:

1. Спостереження психолога.Мета: вивчення особливостей навчальної роботи й поведінки учнів на уроці, особливостей взаємин між однокласниками, стилю взаємин між учителями і дітьми.

2. Дослідження процесу адаптації першокласників до школи за допомогою психодіагностичних методик: • малюнок «Мій клас»;

 • малюнок «Що мені подобається в школі»;

 • малюнок «Школа тварин»;

 • «Колірний тест відносин»;

 • анкета Н. Г. Лусканової «Рівень шкільної мотивації й адаптації».

3. Індивідуальні бесіди психолога з уиителями перших класів.
Мета: збирання інформації про дітей.

 1. Виявлення групи учнів, у яких виникли труднощі в процесі адаптації. Таку «контрольну групу» психолог складає за результатами спостережень, досліджень, бесід з учителями. До неї відносять учнів з низьким рівнем адаптації або дезадаптації.

 2. Повторне анкетування за методикою Н. Г. Лусканової учнів «контрольної групи» для перевірки вірогідності отриманого результату (проводиться у випадку, якщо перше анкетування проходило в груповій формі й отриманий результат не узгоджується з результатами, отриманими за іншими методиками).

 3. Складання аналітичного звіту за результатами дослідження проблеми адаптації першокласників до школи.

 4. Повідомлення узагальнених результатів дослідження, надання загальних рекомендацій психолога з даної проблеми на нараді вчителів, батьківських зборах.

III етап. Дослідження причин труднощів в адаптації в дітей «контрольної групи»

Щоб намітити правильний шлях корекції, слід чітко визначити причини труднощів. Даний етап роботи включає індивідуальне дослідження особливостей розвитку пізнавальних процесів, особистості дитини, міжособистісних відносин у родині й у групі однолітків, особливостей сімейного виховання,

У нашій роботі ми використовували такі методи:


 1. Спостереження психолога.

 2. Індивідуальні бесіди з дітьми.

 3. Анкетування вчителів, батьків за методиками;

 • карта адаптації першокласників (заповнює психолог разом з учителем) (додаток 9);

 • методика «Експертна оцінка адаптованості дитини до школи» (додаток 7) складається з двох частин; першу частину заповнює вчитель, другу—батьки, у результаті можна визначити рівень адаптації дитини до школи;

 • анкета для батьків першокласників (додаток 8).

 1. Індивідуальні бесіди з учителями, батьками (якщо потрібно, психолог складає анамнез).

 2. Індивідуальна діагностика:

5.1. Особливостей пізнавальних процесів:

 • методика «Десять слів» (дослідження слухової механічної пам'яті, працездатності);

 • методика «Запам'ятовування геометричних фігур» (дослідження зорової пам'яті);

 • методика «Коректурна проба», «Знайди відмінності» (дослідження уваги);

 • методика «Назви одним словом», «Четвертий зайвий», «Матриці Равена» (серія А), «Склади картинку», «Візерунки на кубиках Коса» (дослідження мислення й конструктивної діяльності);

 • методика «Графічний диктант» (дослідження слухового сприйняття, довільності, просторового орієнтування, уміння працювати за зразком, розвитку графічних умінь).

5.2. Вивчення особливостей особистості:

 • «Тренінг-тест» (працездатність, тип нервової системи дитини);

 • методика дослідження мотивації навчання в першокласників (додаток 6);

 • «Неіснуюча тварина»;

 • «Будинок. Дерево. Людина».

5.3. Вивчення міжособистісних відносин:

 • у групі: методика «Соціометрія» (варіант проведення з використанням листівок);

 • у родині: методика «Малюнок родини».

6. Дослідження особливостей стилю сімейного виховання:

 • опитувальник батьківського ставлення (А. Я. Варга, В. В. Століна);

 • опитувальник «Яке місце у Вашому житті займають діти?».

IV етап. Індивідуальне консультування вчителів і батьків за результатами досліджень

На цьому етапі психолог дає рекомендації вчителям, батькам з питань індивідуальних особливостей психічного розвитку, особливостей навчання, виховання, адаптації дитини до школи, причин труднощів, що виникли в процесі адаптації, навчання. Мета цієї роботи — залучити батьків, учителів до вирішення проблем дитини. Також психолог пропонує батькам провести відповідну корекційну роботу, пояснюючи, яка її мета і в чому вона полягатиме. Нагадуємо, що для проведення індивідуальної роботи психолога з дитиною необхідний дозвіл батьків, а, крім того, часто буває потрібна і їхня допомога.

На наш погляд, найважливішим завданням цього етапу роботи психолога є не тільки надання професійних рекомендацій, а і об'єднання власних зусиль, зусиль батьків, учителів для надання всебічної допомоги дитині в подоланні проблем.

Veman. Корекційна робота з першокласниками, у яких виникли труднощі в процесі адаптації до школи. Залежно від виявлених причин труднощів, що виникли в процесі адаптації дитини до школи, психолог визначає напрями корекційної роботи:


 • розвиток пізнавальних процесів;

 • розвиток мотиваційної сфери;

 • розвиток довільності;

 • корекція тривожності;

 • розвиток навичок спілкування в групі;

 • корекція агресивності.

1.3. Планування й організація психокорекційної роботи

Ефективність корекційної роботи багато в чому залежить від того, як вона організована. Важливими моментами в організації корекцій-них занять є: • вибір форми корекційної роботи;

 • розробка програми корекційного курсу;

 • визначення необхідної періодичності і тривалості занять;

 • організація співпраці з учителями й батьками дитини;

 • підготовка місця проведення занять і наочного дидактичного матеріалу.

Корекційна робота може здійснюватись як в індивідуальній, так і в груповій формі. Індивідуальні корекційні заняття необхідно проводити у випадках, коли в дитини спостерігається специфічне або більш серйозне, ніж в інших дітей, відставання або порушення, що внеможливлює її повноцінну роботу в групі.

Корекційна група може мати однорідний і неоднорідний склад.

Однорідні групи, до складу яких входять учні, що мають однотипні проблеми, доцільно формувати в разі корекції пізнавальної сфери. У цьому випадку підбір дітей слід здійснювати відповідно до рівня розвитку якостей, робота над якими планується в групі. Занадто великий діапазон розбіжностей між дітьми за цим параметром небажаний.

Формування неоднорідної групи, у якій зібрані діти, що мають різні проблеми, доцільне при корекції емоційно-вольових і поведінкових складностей, за наявності комунікативних проблем. Так, наприклад, у групу розвитку комунікативних навичок бажано включити не тільки дітей, які мають труднощі в спілкуванні, а й 1—2 учнів із середнім або високим рівнем розвитку комунікативних умінь. Це підвищить ефективність роботи даної групи.70 способів сказати «дуже добре»

(Інформація для вчителів) 1. Ти зараз на правильному шляху.

 2. Пречудової

 3. У тебе це вийшло.

 4. Правильно.

 5. Це добре.

 6. Супер

 7. Я пишаюся тим, як ти працював (ла).

 8. Ти робиш це дуже добре.

 9. Це набагато краще.

 1. Гарна робота.

 2. Я щасливий(а) бачити цю роботу.

 3. Ти робиш гарну роботу.

 4. Ти близький(а) до істини.

 5. Мої вітання.

 6. Це те, що треба.

 7. Я знав(ла), що ти можеш це зробити.

 8. Зараз ти це зрозумів (ла).

 9. Нарешті!

 10. Ти швидко вчишся.

 11. Працюючи так само, ти досягнеш багато чого.

 12. Я не зумів (ла) б зробити краще.

 13. Це правильний шлях.

 14. З кожним днем у тебе виходить краще.

 15. Це гарний спосіб.

 16. Ти нічого не проґавив(ла).

 17. Так тримати!

 18. Надзвичайно.

 19. Прекрасно.

 20. Це найкраще.

 21. Остаточно.

 22. Сенсаційно.

 23. Тепер нічого тебе не зупинить.

 24. Відмінно.

 25. Це була першокласна робота.

 26. Чудово.

 27. Ще краще.

 28. Твій мозок попрацював на славу.

 29. Ти досягнеш успіху.

 30. Це видатний винахід.

 31. Фантастика!

 32. Неймовірно!

 1. Це чудова робота.

 2. Ти робиш це красиво.

 3. Як ти багато зробив (ла)!

 4. Розумник(ця).

 5. Ти справді це покращив (ла).

 6. Прегарно!

 7. Вітаю!

 8. Твоя правда!

 9. Так тримати!

 10. Ти зробив (ла) це вчасно.

 11. Мені подобається хід твоїх думок.

 12. Я пишаюся тобою.

 13. Дуже приємно вчити таких розумних дітей.

 14. Велика тобі подяка.

 15. Я ніколи не бачив(ла) нічого кращого.

 16. Твоя робота принесла мені багато радості.

 17. Молодчина!

 18. Повний порядок.

 19. Серйозний прорив.

 1. Ось цього я ще не бачив (ла).

 2. Ти неперевершений(а) сьогодні.

 3. Це вже успіх.

 4. Це твоя перемога.

 5. Тепер ти відчуваєш свої можливості.

 6. Ти справжній майстер.

 7. Щиро радий(а) за тебе.

 8. Не можу навіть передати свого захоплення.

 9. Грандіозно!

 10. Я вірю в тебе, у тебе завжди виходитиме не гірше.


Слова підтримки та заохочення для забезпечення позитивної емоційної атмосфери на уроці:

 • Давай спробуємо ще раз.

 • У мене теж не одразу все виходило, тому не втрачай надії.

 • Я завжди вважав(ла), що ти зможеш це зробити.

 • Повір у себе.

 • Я можу зрозуміти твій стан.

 • Я тебе розумію.

 • Я впевнений (а), що ти можеш.

 • Разом ми зможемо.

 • Сьогодні вийде краще, ніж учора.

 • Мені подобається те, що ти зробив(ла).

 • Навіть, якщо ти помилишся, я допоможу тобі.

 • Ти талановитий(а).

 • Я впевнений(а) у твоїх силах, здібностях, знаннях.

 • Мені приємно спілкуватися з тобою.

 • Я вірю в те, що все вийде.

 • Спробуймо зробити якнайкраще.

 • Цікава відповідь, оригінальна відповідь.

 • Відчувається співпраця.


Дитині потрібно, щоб її:

 • розуміли;

 • любили;

 • визнавали;

 • поважали.

Якщо ця потреба не задовольняється, виникає негативний емоційний стан:

 • біль;

 • страх;

 • агресія;

 • образа.


Після першого місяця навчання можна запропонувати батькам заповнити анкету для батьків учнів 1-го класу, яка дає змогу зробити певні висновки про навчальні труднощі дитини.

Анкета для батьків учнів 1-го класу

Шановні батьки, це опитування проводиться з метою виявлення дезадаптації в учнів 1-го класу.

Позначте, які прояви особливостей поведінки та навчальної діяльності Вашої дитини ви помічаєте останнім часом (обведіть кружечком номер відповідного висловлювання).

Моя дитина: 1. Відмовляється вранці йти до школи.

 2. Неохоче йде до школи.

 3. Йде до школи з побоюванням.

 4. Не виявляє цікавості до уроків.

 5. Без нагадувань сідає за уроки.

 6. Дуже довго виконує домашнє завдання.

 7. Підчас виконання домашнього завдання постійно відволікається.

 8. Без контролю з боку батьків не може виконати домашнє завдання.

 9. Постійно перевіряє себе, може декілька разів переписувати домашнє завдання за власним бажанням.

 1. Припиняє роботу над завданням, коли стикається з труднощами.

 2. Дуже хвилюється через шкільні успіхи.

 1. Погано засинає,

 2. Погано їсть.

 3. Збуджена, напружена, роздратована.

 4. Пригнічена, плаксива.

 5. Часто хворіє.

 6. Скаржиться на втому, різноманітні болі, нудоту.


Послідовно заповнюється «Індивідуальна картка психологічного супроводу», яка буде доповнюватись оновленими матеріалами в 4,5, 7, 9 та 10-му класах.

Рекомендації батькам

 1. Старання дитини обов'язково мають бути визнаними. Позитивна оцінка й добре, тепле ставлення необхідні дитині для гарного самопочуття, формування в неї такої важливої риси, як упевненість у собі та своїх можливостях.

 2. У режимі дня кожної дитини мають бути постійні обов'язки, закріплені за нею на тривалий час. Дитина, яка вміє працювати вдома, легко долучається до навчання.

 3. Розширюйте й збагачуйте навички спілкування з дорослими та однолітками, учіть враховувати оцінки й думки інших людей для формування власних поглядів.

 4. Не порівнюйте дитину з іншими дітьми. Порівнюйте її з такою, якою вона була вчора, чи, можливо, буде завтра.

 5. Не обговорюйте при дитині проблеми її поведінки. Вона може вважати, що конфлікти неминучі, і продовжувати провокувати їх.

 6. Дозволяйте дитині виявляти самостійність, заохочуйте найменші її вияви.

 7. Не критикуйте дитину при свідках.

 8. Сприяйте розширенню її інтересів.

 9. Аргументуйте свої заборони та вимоги: діти чутливі до несправедливості, яка є в більшості вимог. Шукаючи аргументи, ви ще раз зможете обміркувати необхідність їх застосування.
 1. Намагайтеся дивитися на світ очима дитини. Будьте щирими в спілкуванні з нею, цікавтеся її інтересами,

 2. У спілкуванні з дитиною частіше використовуйте «Я-висловлювання».

Рекомендації вчителям

 1. Враховуйте вікові особливості першокласників: рухову активність, переважання ігрового типу діяльності, недостатню сформованість вольової регуляції.

 2. Порівнюйте роботу учня лише з його попередніми роботами, а не з роботами інших.

 1. Уникайте критики учня при свідках, а також вживання слів «завжди», «ніколи».

 2. Хваліть учня за найменші досягнення.

 3. Дозволяйте учневі самостійно оцінювати свою поведінку та її наслідки.

 4. Створюйте ситуації успіху.

 5. Зменшуйте кількість заперечних слів та речень. Краще замінити їх на ствердні та позитивно спрямовані.

 6. Не наполягайте на відповідях біля дошки тих дітей, які виявляють тривожність. Краще об'єднуйте їх у групки, що працюватимуть разом.

 7. Для підтримання усних інструкцій використовуйте візуальну стимуляцію.

 1. Давайте учням можливість виплескувати енергію (фізкультхвилинки, ігри на перервах).

 2. Надавайте учням можливість висловлювати свої думки, підкреслюйте цінність почутого.

Корекційна програма для подолання соціальної дезадаптації

 1. Діагностика причин та проявів дезадаптації.

 2. Спостереження за дитиною в колі однокласників під час уроків та поза уроками, у ГПД.

 3. Бесіди з дитиною. Тести «Що тобі подобається в школі?», «Твої улюблені заняття», «Продовж речення», анкетування для вивчення інтересів, схильностей та спрямованості особистості.

 4. Ігрові вправи:

а) ігри на прояви окремих характерологічних рис, емоцій: мімічні та пантомімічні етюди (хоробрий лев, заляканий заєць, ласкаве кошеня і навпаки — заляканий лев, хоробрий заєць...), створення казок—реальних («Одного разу...», «Були собі...», у них розігруються сварки, зустрічі, поведінка в незнайомому місці), умовних («Немов би...» — історії, які могли б статися, але за інших обставин, у них
моделюються ситуації тривоги, напруження, поразки, перемоги). При цьому переборюється страх, невпевненість, сором'язливість під час спілкування чи конфліктних форм поведінки;

б) вправи на саморегуляцію: «Опануй себе», «Врости в землю», «Замри», «Сонячне зайченя»; зняття напруження «Насос і м'яч»;

в) ігри на зниження імпульсивності: «Будь уважним», «Стоп», «Чотири стихії»;

г) ігри на формування довільності поведінки—уміння діяти за правилами, оволодіння контролем над діями, опанування планувальної функції мови: «Шкала зростання», «Офіцер — солдат», «Тролейбусний маршрут», «Кольорове місто»;

ґ) ігри на просторову орієнтацію: «Мовчазна сторінка», «Ґудзики», «Пошук скарбів», «Кольорове місто»;

д) ігри на розвиток уяви: «Чарівне слово», «Плямка»;

є) формування внутрішньої позиції дитини: шкала зростання;

є) ігри на розвиток мислення, пізнавальних здібностей: «Складання речень», «Пошук спільного», «Пошук протилежних предметів», «Вилучення зайвого», «Вгадай фігуру», «Розгадай слово», «Чарівний ланцюжок», «Парні картинки», «Картки-загадки»;

ж) ігри на розвиток уваги, пам'яті: «Слухай і виконуй», «Слухай оплески», «Телефон зламався», «Букви алфавіту»; моторно-слухової пам'яті: «Повторюй за мною», «Поза», «Друкарська машинка»;

з) вправи на зняття страхів: малювання — «Намалюй свій страх», «Що мені сниться страшне?» або «Чого я боюся вдень», «Найгірше і найкраще».5. Робота з батьками:

а) формування навичок спілкування: рольові ігри «Школа», «Сім'я», бесіди батьків з дитиною про школу, вчительку, домашні завдання;

б) гармонізація ставлення дитини в сім'ї та стосунків з однолітками: запрошення однокласників у гості, спільні прогулянки в природу, спільна праця в сім'ї;

в) корекція рис характеру, які заважають процесу спілкування: вправи «Два сердиті хлопчики», «Вчитель», «Врости в землю»;

г) тренінгові заняття в групі.

6. Робота з учителем:

а) створення вчителем доброзичливої атмосфери в класі;

б) залучення дезадаптованої дитини до спільних ігор, справ, виконання доручень;

в) соціологічне міні-дослідження «З ким ти хотів би сидіти за однією партою?», «Хто в класі тобі подобається найбільше?», «З ким ти хотів би дружити?»; сприяння дружнім стосункам між дітьми;

г) визначення оптимального режиму завантаженості учня;

ґ) підкреслення позитивних рис характеру та особистісних досягнень дитини перед класом;

д) зняття невтішних оцінок на перших етапах навчання (словесних — погано, незадовільно; кольорових зображень, фігур; бальних оцінок);

є) психологічна підтримка зусиль дитини на досягнення успіху, сприятливе ставлення до неї,
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал