Ббк 74. 261. 4 Укр 2 б 77 РецензентиСторінка9/17
Дата конвертації16.12.2016
Розмір2.61 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   17

А Спасибі, земле, за твої щедроти! (Л. Костенко);

Б Тобі, тобі, моя Вітчизно, у серці дзвонять голоси (М. Рильський);

В Здрастуй, липню кучерявий! (М. Драй-Хмара);

Г О, сонце, всміхнись хоч мені, зігрій мою душу холодну, заглянь в мою чорну

безодню, кинь в неї проміння ясні (О. Олесь);Д Спинися, сонце надвечірнє, спинись, мій заходе життя! (О. Олесь).

16. Треба поставити кому у складносурядному реченні (розділові знаки пропущено):А В печі тріщав вогонь та сичав борщ (М. Коцюбинський);

Б І в нього кров козацька закипала і стугоніли в пам’яті шаблі (Л. Костенко);

В В голосі Шахая бриніли ноти непохитної волі і чувся металевий тембр (Ю. Яновський);

Г Гойдає вогку черемшину весни всевладної рука і серце пісню солов’їну на поєдинок виклика (М. Рильський);

Д Над водою вставав туман і повівало холодком (С. Васильченко).
Завдання (17-19) на встановлення відповідностей

17. Установіть відповідність між місцем наголосу та словами:

Місце наголосу Приклади

1 наголос на першому складі А арахіс, набожний, мережа, обруч

2 наголос на другому складі Б первісний, напасть, обгортковий, одежина

3 наголос на третьому складі В подружка, олень, тризвук, баржа

4 можливий подвійний наголос Г змиршавілий, бездоглядність, абиде, начіс

Д бюлетень, конопельки, облисіти, кропива

18. Установіть відповідність між словами та їх значеннями:

Слово Лексичне значення

1 кадіб А страва з густо запареного борошна

2 бричка Б криниця без зрубу

3 лемішка В легкий візок для їзди

4 студня Г велика діжка

Д сир з овечого молока

19. Установіть відповідність між характеристикою відокремленого означення і реченнями:

Характеристика Приклади

відокремленого означення

1 стоїть після означуваного А Знесилений, кінь зупинився, важко дишучи

іменника (О.Гончар)

2 має додаткове обставинне Б Приїхала і, знеможена, відразу лягла

значення (У.Самчук)

3 відірване від означуваного В Що їм, бідним, сниться у холоднім сні?

іменника іншими словами (В.Сосюра)

4 відноситься до особового Г Минають миті, довші від століть

займенника (Л.Костенко)

Д Добігало вже сонце до гір, величезне,

червоне (І.Франко)
Завдання (20-25) відкритої форми

20. До поданих слів доберіть споріднені, які б писалися з апострофом:

солома___________________________________________________________________

трава___________________________________________________________________

соловей__________________________________________________________________

єднати__________________________________________________________________

їсти_____________________________________________________________________

21. До поданих іншомовних слів доберіть українські відповідники:

амбасада________________________________________________________________

дайджест________________________________________________________________

інвестиція________________________________________________________________

ексклюзивний_____________________________________________________________

рейтинг__________________________________________________________________

22. Утворіть присвійні прикметники від поданих іменників:

донька___________________________________________________________________

матінка__________________________________________________________________

Юля_____________________________________________________________________

Ольга____________________________________________________________________

Явдоха_____________________________________________________________________

23. Запишіть прислівники, розкриваючи дужки:

хрест (на) в (хрест)________________________________________________________

як (не) будь_______________________________________________________________

с (під) лоба_______________________________________________________________

сам (на) сам______________________________________________________________

як (най) довше____________________________________________________________

24. Відредагуйте подані словосполучення:

знеболюючий засіб_________________________________________________________

мати в виду_______________________________________________________________

головуючий на зборах_______________________________________________________

за браком часу_____________________________________________________________

бувші студенти___________________________________________________________

25. Складіть речення, використовуючи подані слова.

Проте /____________________________________________________________________

Про те /___________________________________________________________________

Удень /____________________________________________________________________

У день /____________________________________________________________________

По перше /_________________________________________________________________

Варіант 14

Завдання (1-16) з вибором однієї правильної відповіді

1. Літери я, ю, є позначають два звуки в усіх словах рядка:

А боягуз, віяло, заєць, п’єса, юрта;

Б хом’як, єпископ, коляда, пояс, в’юн;

В любисток, лекція, здоров’я, ювілей, діяч;

Г планіметрія, єретик, виярок, поєдинок, клуня;

Д сором’язливість, кількаярусний, єхидна, бюро, ерозія.

2. Правильно поділено на частини для переносу всі слова в рядку:

А оке-ан, при-їжд-жа-ти, ра-йон, зі-лля;

Б пе-ред-за-хід-ний, пе-ньок, від-га-дати, лі-йка;

В за-вою-ва-ти, проб-лиск, ся-ють, щас-тя;

Г роз-ріс-ся, оспі-ва-ний, пі-джи-ва, об’-єм;

Д від-звук, клей-ко-ви-на, пір’-ям, над-міру.

3. Усі слова пишуться з префіксом при- в рядку:

А пр...будова, пр...зирство, пр...віт, пр...гінка, пр....зовник;

Б пр...лягання, пр...кажчик, пр...їзд, пр...голублення, пр...хильниця;

В пр...ємність, пр...голів’я, пр...везення, пр...мудрість, пр...бирання;

Г пр...шивка, пр...тирання, пр...сутність, пр...мор’я, пр...принт;

Д пр...бережник, пр...власнення, пр...позиція, пр...землення, пр...лавок.

4. На місці пропуску не потрібно вставляти літери в усіх словах рядка:

А звіс...но, скатер...ка, асистен...ський, влас...ний, лус...нути;

Б зліс...ний, контрас...ний, блис...нути, учас...ник, щас...ливий;

В тис...нути, ус...ний, страс...ний, очис...ний, якіс...ний;

Г п’я...десят, чес...ний, корис...ний, хрус...нути, улес...ливий;

Д радіс...ний, студен...ство, бряз...нути, щотиж...невий, заїз...ний.

5. Усі слова правильно записані в рядку:

А мудрість, зозульці, тьмяний, сеньйорита, Ульяна;

Б гуцульський, неньці, жіньчин, портьєра, Нью-Йорк;

В внученьці, чотирьох, заводський, мальярія, Лавуазьє;

Г злість, подільський, збіговисько, мільярд, Манчжурія;

Д тьохкати, кружальце, бершадський, батальйон, Омелян.

6. Усі слова треба писати з апострофом у рядку:

А п...єдестал, кар...ра, торф...яний, св...яткувати, з...явитися;

Б Лук...янчук, без...язикий, тім...ячко, узгір...я, дев...ятсот;

В духм...яний, багатослів...я, в...яз, зіп...ястись, дит...ясла;

Г міжребер...я, пред.. .явник, розм...якнути, зап...ястя, цв...яховий;

Д надбрів...я, пан...європейський, з...єднати, риб...ячий, дзв...якати.

7. Правопис ненаголошених е, и перевіряється наголосом в усіх словах рядка:

А крилатий, кленовий, вечірній, пенал, поклик;

Б глибокий, деревце, кривий, вишневий, кишеня;

В стелити, величати, перон, серпневий, весна;

Г скрипіти, вкривати, зимовий, крикливий, апельсин;

Д впливати, кленовий, село, легенький, весло.

8. Синонім до іменника неправильно дібрано в рядку:

А доповідь - промова;

Б мореплавство - навігація;

В долівка - підлога;

Г мученик - страдник;

Д кабала - ресторанчик.

9. Позначте фразеологічний зворот, який є антонімом до як на лопаті вивіз:

А як в око вліпив;

Б як на дріжджах;

В як горіхи лущити;

Г як язиком злизало;

Д як гора з плечей звалилася.

10. Усі слова мають префікс у рядку:

А поїдати, покуття, половчанин, полагоджений, попускати;

Б поповнення, позолочений, подбати, позитивізм, поволі;

В полягати, покупець, пожвавішати, подзьобаний, повзти;

Г полісся, полюбляти, поміщати, поламати, пойменований;

Д полакувати, покалічений, повидло, покинути, повіяти.

11. Усі конструкції правильно записані в рядку:

А привітайте Ольгу Шевченко, завітайте до Назарія Петренко;

Б порадьтеся з Павлом Лупій, слухали Ніну Матвієнко;

В напишіть Наталії Кушнір, запитайте в Миколи Кравчук;

Г читайте Олександра Довженка, згадайте Олену Пчілку;

Д розмовляли з Тарасом Дяченком, говорили з Ганною Пінчуком.

12. Не потребує редагування речення:

А Двісті сімдесят чотири студента коледжу відвідують різні спортивні секції;

Б Деякі навчальні заклади розпочинають заняття у дев’ять годин;

В Для відремонтованих аудиторій купили три нові дошки;

Г Юлі подарували двох ляльок;

Д Його прадідусь народився в тисячу дев’ятсот десятому році.

13. Усі займенники треба писати через дефіс у рядку:

А хтозна/що; де/хто, кому/небудь, казна/чим;

Б казна/хто, чого/небудь, хтозна/кому, будь/який;

В аби/який, будь/що, хтозна/який, казна/кому;

Г який/небудь, хтозна/чому, аби/чий, казна/чого;

Д будь/чого, ні/який, що/небудь, казна/якому.

14. Іменник з не треба писати разом у рядку:

А Для інших і доля, і щастя хай буде, собі я бажаю (не) сну, а життя

(Б.-І. Антонич);

Б Я жбурляв (не) слова, а бомби із опечених гнівом уст (В. Симоненко);

В По небу (не) хмари, а клоччя білої з сірим бавовни (П. Карманський);

Г ...У нас нема зерна (не) правди за собою (Т. Шевченко);

Д Ситий голодному (не) товариш (Нар. творчість).

15. Двокрапка після узагальнюючого слова ставиться в реченні (розділові знаки

пропущено):А Ще в хаті були рушники роменські з червоними начосами скриня жердка піч сволок жовтий і на ньому хрест випалений дідусем (Григір Тютюнник);

Б Під стелею на жердині висіли пучки калини материнки чебрецю м’яти

(Р. Іванченко);

В Люблю я осіннії квіти прощальну красу вечорів і сині оголені віти і вітру холодного спів (В. Сосюра);

Г І він почав роздавати молотки й молоточки плоскогубці й плоскогубчики циркуль керна зубила й зубильця викрутки й викруточки ручні тиски завбільшки з сірникову коробочку кронциркулі внутроміри крейсмейсер ножички для тонкого металу... (Григір Тютюнник);

Д Сидячи на призьбі в’язала у пучки сухі цілющі трави безсмертник кропиву полин материнку звіробій (Р. Іванченко).

16. Три прості речення утворюють складносурядне в рядку (розділові знаки

пропущено):А По воді то мерехтіли срібні персні то котилися смугами і пропадали в прибережнім ситняку (М. Коцюбинський);

Б Гарячі коні помахували обтиканими виноградним листям головами а дівчина у вінку з виноградної гіллячки тягла за собою на віз кілька стятих батьком довгих лозин з делікатним лапатим листом та позакручуваними тоненькими вусиками (М. Коцюбинський);

В Дніпро спокійно шумить і реве і хвиля берег миє і мла стоїть стіною від землі до неба глухого беззоряного (А. Шиян);

Г Соколиний бір тепер золотився багрянів палав холодним полум’ям і кожний раз готував все нові і нові візерунки додавав гарячих фарб (О. Донченко);

Д І літо минуло і осінь приспіла і листям пожовклим всі стежки покрила (Л. Глібов).
Завдання (17-19) на встановлення відповідностей

17. Установіть відповідність між іменниками та способами їх творення:

Іменники Спосіб творення

1 перехід, обнова, зав'язь, розгін А префіксальний

2 міськрада, завгосп, спецкор, начдив Б суфіксальний

3 навушник, пристінок, подорожник, надголів'я В безафіксний

4 співавтор, неволя, переддень, підвид Г префіксально-суфіксальний

Д абревіація

18. Установіть відповідність між словами та буквами, які в них треба вставити на місці пропуску:

Слова Пропущена літера

1 моза...ка, проза...к, ру...на, Ка...р А е

2 ш...лінг, сеньйор...та, ч...пси, С...рія Б и

3 силу...т, про...кт, фа...тон, ід...ал В і

4 конве...р, абітурі...нт, ...нот, фой... Г ї

Д є

19. Установіть відповідність між відокремленими членами речення і пркладами:

Відокремлений член речення Приклади

1 означення А Батько його, Всеволод, прожив шістдесят

2 прикладка три літа (Р. Іванченко).

3 додаток Б Хмара сповзла за річку і зупинилася там,

4 обставина розгорнувши над лісом велетенські вороні

крила (Григір Тютюнник).В І срібна ніч, серпанками накрита, дріма і

слуха солов’я (О. Олесь).

Г Григорієві ж, можна сказати, пощастило

(Григір Тютюнник).

Д У хліві, крім ластів’ячого гнізда під

кроквою, нічого не було (Григір Тютюнник).Завдання (20-25) відкритої форми

20. Від поданих іменників утворіть прикметники:

черешня_________________________________________________________________

соя______________________________________________________________________

слива____________________________________________________________________

калій____________________________________________________________________

нікель___________________________________________________________________

21. До поданих доберіть словосполучення, у яких прикметники вживалися б у переносному значенні:

солодкий торт____________________________________________________________

золотий годинник__________________________________________________________

гострий ніж______________________________________________________________

срібний посуд_____________________________________________________________

чиста склянка_____________________________________________________________

22. Запишіть числівники літерами:

4-денна дорога____________________________________________________________

16-поверховий будинок______________________________________________________

3-актна п'єса_____________________________________________________________

70-річний дідусь___________________________________________________________

35-кілометровий шлях________________________________________________________

23. Запишіть словосполучення, розкриваючи дужки:

(к)убок (с)тенлі____________________________________________________________

(у)країнський (і)нвестиційний (ф)онд__________________________________________

(с)тарий (з)аповіт_________________________________________________________

(л)ьодовиковий (п)еріод_____________________________________________________

(ц)имлянське (в)одосховище__________________________________________________

24. Відредагуйте подані словосполучення:

вірний розв'язок____________________________________________________________

любима страва____________________________________________________________

дружнє відношення________________________________________________________

заключні заняття__________________________________________________________

комфортний літак_________________________________________________________

25. Складіть і запишіть речення, які б відповідали таким схемам однорідних членів:

О,О,О._____________________________________________________________________

І О, і О.____________________________________________________________________

О і О, О і О.________________________________________________________________

О, а О._____________________________________________________________________

О, і О, і О._________________________________________________________________

Варіант 15

Завдання (1-16) з вибором однієї правильної відповіді

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   17


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал