Ббк 74. 261. 4 Укр 2 б 77 РецензентиСторінка8/17
Дата конвертації16.12.2016
Розмір2.61 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   17

24. Відредагуйте подані словосполучення:

своїми силами_____________________________________________________________

ставити під удар__________________________________________________________

шкідлива привичка_________________________________________________________

договоритися про зустріч___________________________________________________

ефектні ліки______________________________________________________________

25. Доповніть речення прямою мовою. Поставте потрібні розділові знаки.

Мене навчала мати ще колись________________________________________________

Він голосно звернувся до людей_______________________________________________

Олена злякано запитала____________________________________________________

_____________________________________________________________писав мій друг

____________________сказала вона пошепки й додала_____________________________


Варіант 12

Завдання (1-16) з вибором однієї правильної відповіді
1. М’які приголосні є в усіх словах рядка:

А олень, альманах, ранок, політ, доля;

Б льон, пісок, буряк, місяць, лис;

В приймач, лялька, няня, сітка, пісня;

Г гімн, косуля, дятел, колиска, переліт;

Д люлька, вікно, бібліотека, джинси, відгук.

2. На місці пропуску в треба записати в реченні:

А Хліб ... дорозі не затяжить (Нар. творч.);

Б Осінь ...сьому рахунок дає (Нар. творч.);

В Хто часто ... дорозі, був під возом і на возі (Нар. творч.);

Г Коли козак ... полі, то він на волі (Нар. творч.);

Д Щоб рибу їсти, треба ... воду лізти (Нар. творч.).

3. Усі слова правильно записані в рядку:

А придаток, прибиральниця, прифіксація, привчання, примірка;

Б приладдя, приймач, прив’язка, пригинання, приподобниця;

В пригнічення, приєднання, приземок, приймак, привілля;

Г привітання, приадаптація, пригноблювач, прийнятність, приказування;

Д примана, прив’ядання, придатність, приосвященство, приживання.

4. Усі слова пишуться з великої літери в рядку:

А (б)іла (ц)ерква, (п)очаївська (л)авра, (в)елика (б)ританія;

Б (з)ахідний (ф)ронт, (д)анило (г)алицький, (е)кваторіальна (а)фрика;

В (б)абин (я)р, (б)лаговіщення, (в)ерховний (с)уд (у)країни;

Г (ф)ранкознавство, (с)тародавня (г)реція, (м)ихайлівський (з)олотоверхий (м)онастир;

Д (д)алекий (с)хід, (с)трітення, (ф)едерація (ф)утболу (у)країни.

5. Усі слова правильно записані в рядку:

А подвоєння, узбережжя, гілля, пташення, буйноквіття;

Б будування, суддя, рілля, міццю, наллєш;

В навмання, підніжжя, довгожданний, ссавець, Ілля;

Г віддалік, Запоріжжя, спросоння, безлісся, лисття;

Д узбіччя, Поволжжя, буття, розуміння, співвітчизник.

6. Усі слова треба писати з апострофом у рядку:

А ад...ютант, безхліб...я, п...єса, пів...їдальні, від...ємник;

Б голуб...я, з...ясований, дит...ясла, деб...ют,тер...єр;

В черв...як, ф...юзеляж, олів...є, подвір...я, дріб...язковість;

Г зм...якшення, недокрів...я, манік...юр, об...їзд, слов...янський;

Д сап...ян, зав...язь, реп...ях, кур...єр, к...ювет.

7. На місці пропуску треба писати літеру и в усіх словах рядка:

А конт...нгент, д...наміка, ар.. .тмія, вар.. .ація, синтакс...с;

Б д...дактика, аг...тація, д...намо, газ...фікація, публіцист...ка;

В б...ографія, ауд...торія, д...сципліна, д...фірамб, ц...вілізація;

Г д...логія, ол...мпіада, т...рада, ц...клон, д...симіляція;

Д т...раж, ц...ліндр, ж...рафа, д...ктофон, інтенс...фікація.

8. Не всі слова-синоніми в рядку:

А лопата, заступ, рискаль, городник;

Б красивий, вродливий, гарний, файний;

В намисто, коралі, пацьорки, бантина;

Г багач, багатир, дука, хазяїн;

Д блискавка, громовиця, грімниця, моргавка.

9. Синонімом до слова докоряти є фразеологічний зворот:

А почухати потилицю;

Б накрити мокрим рядном;

В облити серце кров’ю;

Г правити теревені;

Д насипати на хвіст солі.

10. Основи збігаються з коренем в усіх словах рядка:

А ячмінь, щастя, стрій, юнга, ґудзик;

Б штанга, туман, стіл, тягар, яйце;

В фабрика, стрічка, поле, ясен, шахтар;

Г баштан, хребет, яхта, шлунок, чумак;

Д яструб, шоколад, чудеса, фанера, уряд.

11. Усі іменники вживаються тільки в однині в рядку:

А фосфор, гречка, сіль, палець, цитрамон;

Б розквіт, мужність, бронза, кисень, цемент;

В ім’я, молодь, вуглець, ситець, сталь;

Г глина, льон, курча, молоко, мідь;

Д шовк, професія, борошно, малина, аспірин.

12. Нестягнений прикметник є в реченні:

А Чом, Дунаю, став ти мутен, став ти мутен, каламутен? (П. Куліш);

Б В порожньому житті немає втіхи (Б. Грінченко);

В І шумить, і гуде, дрібен дощик іде (Нар. творчість);

Г Ніч яка місячна, зоряна, ясная, видно, хоч голки збирай! (М. Старицький);

Д ...І небо синє, як петрів батіг, на крила хоче - безвісти летіть (А. Подолинний).

13. На місці пропуску в особових закінченнях дієслів треба писати е в рядку:

А вишиватим...мо, гратим...мо, вез...мо, печ...мо, стеж...мо;

Б занес...мо, допомож...мо, стукн...мо, побіж...мо, теш...мо;

В допиш...мо, варитим...мо, свататим...мо, хоч...мо, сид...мо;

Г клич...мо, говор...мо, мож...мо, береж...мо, виор...мо;

Д розвед...мо, пиш...мо, скаж...мо, жив...мо, учитим...мо.

14. Не з дієприкметниками пишеться окремо в рядку:

А (не) розв’язана студентом задача, (не) забута історія;

Б (не) полита вранці грядка, ще (не) вивчений вірш;

В (не) дописаний твір, (не) надісланий сестрі лист;

Г (не) зірвані ще яблука, (не) асфальтована дорога;

Д (не) доглянута дитина, (не) виправлена помилка.

15. Неправильно виділено вставну конструкцію в реченні:

А До речі, примара цензури переслідує і Довженка, і Гоголя все життя (Є. Сверстюк);

Б Значить, недалеко є людське житло (Б. Лепкий);

В Дні текли по-ярмарковому, і може, саме тому жваво (І. Багряний);

Г А скатерка, помережана візерунками дубового листя, здавалося, обзивалась гомоном зеленого гаю (І. Пільгук);

Д Дійсно, відірвавшись від дому, рідних місць, батьківської опіки, людина самостійно пізнавала світ напівдорослими очима і такою ж напівзрілою свідомістю (3 журн.).

16. Замість коми краще поставити тире в реченні:

А Ми знову сміялись, і це завжди було добрим початком... (Є. Сверстюк);

Б Дерева тільки-но почали вкриватись ніжним листом, і крони їх здаються прозоро-зеленими хмаринками (В. Ґжицький);

В А ниви пахли хлібами, динями, кавунами, і шуліки високо в небі погойдувалися на крилах (Григір Тютюнник);

Г Студений вітер б’є в холодні вікна, і олов’яний важко дише став (М. Рильський);

Д Найменший шелест або стук, і моє серце падає і замирає (М. Коцюбинський).
Завдання (17-19) на встановлення відповідностей

17. Установіть відповідність між прикметниками та способами їх творення:

Прикметники Спосіб творення

1 премудрий, антинародний, А суфіксальний

нелегкий, завеликий Б префіксальний

2 прісноводний, новоутворений, В префіксально-суфіксальний

однотипний, вогнетривкий Г безафіксний

3 хворобливий, здоровенний, Д основоскладання

вирішальний, гіллястий

4 підшлунковий, позакласний,

безшовний, наплічний

18. Установіть відповідність між розрядами числівників за значенням та словами:

Розряд числівника Приклади

за значенням

1 власне кількісні А три, сорок чотири, сто одинадцять, двісті два

2 дробові Б багато, чимало, кількадесят, кількасот

3 збірні В обидва, четверо, двадцятеро, тридцятеро

4 порядкові Г одна третя, шість сьомих, півтора, одна ціла

три п'яті

Д сьомий, десятий, сороковий, сотий

19. Установіть відповідність між характеристикою відокремленої прикладки і реченнями:

Характеристика Приклади

відокремленої прикладки

1 стоїть після пояснюваного А Професійний педагог, патріот і гуманіст,

іменника Степан Васильченко може бути уособленням

2 має додатковий обставинний поняття народний учитель (О.Гончар)

відтінок Б Сивочола дитина - жду чудес восени

3 стосується особового (П.Перебийніс)

займенника В Час, великийдиригент, перегортає ноти

4 приєднується до пояснюваного на пюпітрі (Л.Костенко)

іменника уточнювальними Г Та ось на мене, чижика малого, війнуло

словами небо хвилею вологи (П.Перебийніс)

Д Прилетів до нас здалека чорногуз, або лелека

(А.Адаменко)

Завдання (20-25) відкритої форми

20. Подані назви населених пунктів запишіть у родовому відмінку:

Канів____________________________________________________________________

Кривий Ріг______________________________________________________________

Бориспіль________________________________________________________________

Кишинів_________________________________________________________________

Ржищів__________________________________________________________________

21. До поданих слів доберіть антоніми:

авангард_________________________________________________________________

актив___________________________________________________________________

альтруїст________________________________________________________________

атака___________________________________________________________________

атеїстичний______________________________________________________________

22. Від поданих слів утворіть нові за допомогою префіксів з-, зі-, або с-:

жати___________________________________________________________________

формулювати_____________________________________________________________

юрмитися________________________________________________________________

мліти____________________________________________________________________

кріпити_____________________________________________________________________

23. Запишіть прислівники, розкриваючи дужки:

всього (на) всього__________________________________________________________

з (роду) віку_______________________________________________________________

на (віки) вічні___________________________________________________________

без (кінця) краю___________________________________________________________

день (у) день______________________________________________________________

24. Відредагуйте подані словосполучення:

заготовка продуктів_______________________________________________________

одержоти освіту__________________________________________________________

переводити статтю_______________________________________________________

крайні міри_______________________________________________________________

робити враження_________________________________________________________

25. Складіть і запишіть речення, які б відповідали поданим схемам:

[ ], але [ ]._________________________________________________________________

(Якщо...), [ ]._______________________________________________________________

[ ], [ ], [ ].________________________________________________________________

[ ] - [ ].___________________________________________________________________

[ ]: [ ], (яка...)._____________________________________________________________

Варіант 13

Завдання (1-16) з вибором однієї правильної відповіді
1. Кількість звуків і букв однакова в усіх словах рядка:

А мураха, листя, дощ, весна, сон;

Б танець, одяг, полеміст, долото, ганчірка;

В поїзд, груша, поет, вікно, гарбуз;

Г мріяння, ряд, нога, аптека, річка;

Д любов, яблуко, зошит, сонце, кривда.

2. Не можна переносити жодне слово в рядку:

А ода, орел, юннат, око, яма;

Б умію, ящик, ясен, оса, ущент;

В ірис, в’юн, іти, юнак, армія;

Г шия, алея, мрія, ясно, олія;

Д юність, орган, ягня, удвох, ящур.

3. З помилкою записано слово в рядку:

А придунайський, придатковий, пригноблений, причалений, присуджений;

Б притуплений, притемнений, прироблений, принаджений, причарований;

В прихоплений, прикочений, приземний, прибійний, привласнений;

Г примазаний, прикопаний, припозитивний, приготований, приземкуватий;

Д прив’ялений, припорошений, примітливий, приємний, пригнутий.

4. На місці пропуску треба писати і в усіх словах рядка:

А веч...рній, к...птява, ж...виця, к...льце, х...д;

Б х...ст, шк...дливий, шк....ра, к...лок, щ...тка;

В щ...чка, виг...дний, г...рчиця, к...п’ятильник, підг...р’я;

Г зг...рклий, виг...н, зач...ска, ущ...льнення, к...рпатий;

Д ж...нка, ч...пляти, проч...сувати, ч...льний, ч...ткість.

5. Усі слова пишуться з ь у рядку:

А будівел...ник, медал...йон, дівчин...ці, сіл...ський, сліз...ми;

Б іспан...ський, с...огодні, дяд...ко, бат...ків, урал...ський;

В мен...ший, тр...ома, донец...кий, павіл...йон, мален...кий;

Г ус...ому, єдніс...ть, нен...ці, ллєт...ся, рибал...ський;

Д він...єтка, голубон...ці, міл...йон, дз...об, різ...ба.

6. З орфографічною помилкою записано слово в рядку:

А мотто, змінний, безсмертя, довгожданий, життєпис;

Б віддаль, суцвіття, долар, тераса, лібретто;

В суддя, нетто, подорожжю, піщаний, новела;

Г панно, зрання, каса, кутя, брутто;

Д родинний, овва, бароко, імміграція, іподром.

7. Усі словосполучення правильно записані в рядку:

А Далекий Схід, Чумацький Шлях, бульвар Шевченка, цукерки «Червоний мак»;

Б «Слово про Ігорів похід», Чернеча гора, Базедова хвороба, Звенигородський міськвиконком;

В Партія зелених України, автомобіль «Таврія», Великий Піст, Перська затока;

Г Велика Вітчизняна війна, День Учителя, Маріїнський парк, теплохід «Тернопіль»;

Д журнал «Освітянин», Лесині вірші, Міністр транспорту, доктор філологічних наук.

8. Синонім до прикметника неправильно дібрано в рядку:

А переможений - подоланий;

Б скнарий - хворий;

В марний - даремний;

Г звичайний - буденний;

Д жахливий - моторошний.

9. Антонімом до влучити в саме око є фразеологічний зворот:

А вилетіти з голови;

Б тягнути за язик;

В душі не чути;

Г розв’язати руки;

Д дати маху.

10. Спосіб творення слів видолинок, безводний, усиновити:

А префіксальний;

Б суфіксальний;

В постфіксальний;

Г префіксально-суфіксальний;

Д основоскладання.

11. Не всі іменники у формі кличного відмінка однини правильно записані в рядку:

А весно, гаю, батьку, Денисе, Софіє;

Б учителю, совісте, директоре, Олесе, Остапе;

В заметіле, орля, добродію, Миколо, Тарасе;

Г котику, краю, юносте, Сергію, Ганно;

Д подороже, лоша, діду, Івасю, Таню.

12. Усі складні прикметники пишуться через дефіс у рядку:

А південно/західний, яскраво/червоний, українсько/німецький,

вокально/інструментальний;Б мовно/літературний, жовто/гарячий, лейб/гусарський, кисло/солодкий;

В біло/сніжний, хіміко/технологічний, науково/дослідний, густо/малиновий;

Г військово/повітряний, сріблясто/сірий, історико/педагогічний,

суспільно/корисний;Д літературно/меморіальний, жовто/блакитний, атомно/молекулярний,

право/бережний.13. Не потребує редагування речення:

А Я швидко виконав моє завдання;

Б Йому постійно везло;

В Ніхто не може заперечити Остапові;

Г Можливо, хто з рідних допоможе мені;

Д Вони зустрілися на тому ж місці.

14. Частку не з прикметником треба писати окремо в реченні:

А Гомін був (не) ласкавий, сердитий (Б. Грінченко);

Б Був білий світ (не) білий вже, а чорний (Л. Костенко);

В Зажурилась Україна, що (не) добра їй година (М. Костомаров);

Г 3 темної гущавини садка доносилося (не) стямне щебетання соловейків

(П. Мирний);

Д Пухнасті хмари пливли білими кораблями до густого, (не) пролазного лісу...

(В. Винниченко).

15. Неправильно виділено звертання в реченні:


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   17


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал