Ббк 74. 261. 4 Укр 2 б 77 РецензентиСторінка7/17
Дата конвертації16.12.2016
Розмір2.61 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   17

А паморозь, піч, блакить, жовч, сіль;

Б емаль, далеч, ожеледь, річ, матір;

В тінь, ніч, розкіш, подорож, папороть;

Г Рось, даль, голубінь, честь, зелень;

Д осінь, блакить, мазь, творчість, лінь.

12. Усі прикметники утворюються від іменників за допомогою суфікса -ов у рядку:

А ліс, дощ, ситець, знак, колір;

Б сніг, черешня, набряк, козак, тест;

В брат, рахунок, метр, дуб, серпень;

Г вітер, бурштин, розум, військо, замок;

Д книжка, директор, кришталь, кизил, зима.

13. Числівники з іменниками правильно узгоджено в рядку:

А два з чвертю місяця, півтора кілограма;

Б четверо хлопців, три з половиною роки;

В сім десятих процента, два острова;

Г перед другим вересням, тисяча тонн;

Д півтора десятка, чотири оберемка.

14. Слово з не треба писати окремо в рядку:

А Любов і мудрість будують храми, (не) нависть їх руйнує (М. Мащенко);

Б На столику світить (не) догарок свічки, над книжкою я у думках (О. Маковей);

В Мене так ранили і (не) уцтво, й байдужість, лихі слова і дріб’язковість дум (Л. Забашта);

Г Осіння (не) года за вікном глухо шуміла вербами, дощ стікав по шибках (О. Гончар);

Д Я житиму (не) тілом, а душею, надією великою моєю (П. Куліш).

15. Поширена прикладка не відокремлюється на письмі в реченні (розділові

знаки пропущено):А Лише Дніпро брат вічності й краси тече в лугах тих самих і так само (Л. Костенко);

Б Він великий коронний гетьман Речі Посполитої Микола Синявський мусив оборону краю тримати проти нападників... (В. Горбатюк);

В Драматург і поет викладач української літератури Дмитро Николишин був пресвітлою особистістю найвитонченішим інтелігентом знавцем світових літератур і мрійником (Р. Іваничук);

Г Переяслав місто древньої звитяги стародавніх легенд та історичних переказів привертало увагу Григорія ще в студентські роки (І. Пільгук);

Д Орест Кузьма професор біології і хімії зачаровував нас на уроках практичними дослідами (Р. Іваничук).

16. Серед речень з двокрапкою не є складним безсполучниковим:

А Речі прості і чисті люблю я: потиск руки мозолястої, сині світанки над водами, шум у лісі зелений і шум золотий, спів солов’їний і пісню людську (М. Рильський);

Б А вечір приходить і все втихомирює: і нелад, і лад, навіть безлад - усе (І. Драч);

В Тутешні краєвиди не здавалися неприступними: до далеких горизонтів сягала хвиляста рівнина лісостепу (Б. Харчук);

Г Юстина перевела погляд на дровітню: гілляччя складено високою купою (Б. Харчук);

Д Умовк кобзар сумуючи: щось руки не грають (Т. Шевченко).

Завдання (17-19) на встановлення відповідностей

17. Установіть відповідність між місцем наголосу та словами:

Місце наголосу Приклади

1 наголос на першому складі А винагорода, затишно, милостивий, помилка

2 наголос на другому складі Б долішній, вірші, насміх, висланець

3 наголос на третьому складі В теплопровід, фільварок, чотирнадцять,

4 можливий подвійний наголос пізнання

Г оленячий, поляк, коромисло, афінянка

Д абетковий, агрономія, наговір, надрядковий

18. Установіть відповідність між ступенями порівняння прикметників і словами:

Форма ступеня порівняння Приклади

1 проста форма вищого А найменш цікавий, найбільш приємний,

ступеня порівняння найбільш досвідчений, найменш зрозумілий

2 складена форма вищого Б молодший, кисліший, чемніший, дзвінкіший

ступеня порівняння В найвищий, найскладніший, найпрозоріший,

3 проста форма найвищого найдорожчий

ступеня порівняння Г якнайбільший, щонайдужчий, щонайкращий,

4 складена форма найвищого якнайвищий

ступеня порівняння Д більш обережний, менш приємний, менш

веселий, більш зелений

19. Установіть відповідність між засобами, які ускладнюють речення, і прикладами:

Засоби, які ускладнюють речення Приклади

1 відокремлена обставина А У нас там, на городах, пахне кропом у

2 відокремлений уточнюючий сизі ранки (М.Рильський)

член речення Б І, звісно, змалку боровик скидати

3 вставний компонент капелюх не звик (Д.Павличко)

4 звертання В Широкий Дніпре мій, з тобою ми в

розлуці (А.Малишко)

Г Видзвонюючи чистим кришталем,

бризнув сміх (Є.Гуцало)

Д Хай весна прилине - радість журавлина

(В.Сосюра)

Завдання (20-25) відкритої форми

20. Утворіть форму родового відмінка від поданих іменників:

блок (об’єднання)_________________________________________________________

блок (піднімальний механізм)________________________________________________

Туніс (місто)______________________________________________________________

Туніс (країна)_____________________________________________________________

серфінг (вид спорту)_______________________________________________________

21. До поданих слів доберіть пароніми:

зброя_____________________________________________________________________

адресат_________________________________________________________________

диктат__________________________________________________________________

професійний______________________________________________________________

цегельний________________________________________________________________

22. До поданих словосполучень доберіть,синонімічні, побудовані за схемою «прикметник + іменник»:

колискова матері_________________________________________________________

слід зайця________________________________________________________________

порада Ігоря______________________________________________________________

портфель Андрія__________________________________________________________

плаття Олі______________________________________________________________

23. Запишіть слова, розкриваючи дужки:

у (будь) чому ______________________________________________________________

ні (в) якому______________________________________________________________

з (аби) чим_______________________________________________________________

коли (не) коли_____________________________________________________________

хто (зна) що______________________________________________________________

24. Відредагуйте подані словосполучення:

на повному серйозі________________________________________________________

точка в точку____________________________________________________________

у декількох словах_________________________________________________________

вищий учбовий заклад______________________________________________________

рахувати правильним______________________________________________________

25. Закінчіть речення, доповнивши їх однорідними членами. Поставте потрібні розділові знаки:

Усі раділи сонцю___________________________________________________________

Для щастя людині треба___________________________________________________

Тут усе батькове_________________________________________________________

Ми не бачили вже нічого___________________________________________________

У неї квіти росли скрізь___________________________________________________

Варіант 11

Завдання (1-16) з вибором однієї правильної відповіді

1. Усі приголосні тверді в словах рядка:

А навчати, козак, людяний, розум, мереживо;

Б праця, блискавка, родина, весна, спека;

В друкар, слово, кораблик, переклад, ковзати;

Г берег, князь, звук, орел, сезон;

Д автор, роман, річка, замет, виноска.

2. Закони милозвучності української мови порушені в рядку:

А у передгір'ях Карпат, самоцвіт у короні, стріляли з луків;

Б помчав за ним услід, звивалась бурхлива річка, так всі думали;

В найщасливіший і наймогутніший, з усіх кінців, вони збудували б;

Г не витримали й надіслали, зранку всі поїхали, тупіт і крики;

Д орав у полі, з Києва й Чернігова, заховався в улоговині.

3. Усі слова правильно записані у рядку:

А півзабуття, півтон, півверстви, півострова, пів'європи;

Б пів'їдальні, півінтеграл, пів кроку, пів-Криму, півсекунди;

В півпальто, півкільце, пів'їжака, півтемрява, пів-сфера;

Г півгрупа, пів-України, півсутінь, пів сотні, півдуга;

Д пів-Африки, півімла, півбіди, пів'яблука, півпериметр.

4. На місці пропуску треба писати ґ в усіх словах рядка:

А ...ава, ...речний, а...ітація, дзи...а, ...рунт;

Б ...лей, ...ґринджоли, ...ранчастий, ...арбуз, ...уля;

В ...атунок, ...рунтовий, ...аздиня, ...ел...отіти, а...рус;

Г джи...ун, ма...ніт, ...валт, ...ер...отіти, дзи...лик;

Д ...и...нути; ...азда, ...андж, ...едзь, ...роно.

5. Усі слова пишуться з ь у рядку:

А ущіл...нення, зненац...ка, уйгрус...кий, дз...вякати, Тан...чин;

Б (у) жмен...ці, розріс...ся, їдал...ня, брин...чати, різ...бяр;

В осмілят...ся, безбат...ченко, т...мяний, нян...ка, приз...ба;

Г пол...овий, корін...чик, (у) скрин...ці, вчит...ся, біл...ший;

Д путивл...ський, підвод...ся, т...охкати, нян...чити, читал...ня.

6. Усі слова іншомовного походження правильно записані в рядку:

А процесія, концепція, претензія, естетика, репититор;

Б компетентний, реакція, ареал, галерея, бенефіс;

В поліетилен, модель, кориспонденція, генетика, ейфорія;

Г секція, делегат, оріентир, новеліст, флегматик;

Д експеремент, фієста, реферат, лотерея, депресія.

7. Помилка в правописі складної географічної назви є в рядку:

А Кам’янець-Подільський, Гуляйполе, Атлантик-Сіті, Мала Вільшанка;

Б Франкфурт-на-Майні, Біла Церква, Новосибірськ, Порт-Артур;

В Залісся Перше, Кривий Ріг, П’ятигорськ, Кембер-Ленд;

Г Печиводи, Михайло-Коцюбинське, Санкт-Петербург, Білопілля;

Д Нью-Йорк, Трипілля, Новосілки-на-Дніпрі, Зелена Гура.

8. Усі слова-синоніми в рядку:

А нишком, потай, покрадьки, навпомацки;

Б розум, здібності, обдарування, талант;

В незграбний, неповороткий, неотесаний, незугарний;

Г загодя, повагом, наперед, передчасно;

Д небесний, ясно-синій, блаватний, волошковий.

9. Фразеологічні звороти є антонімічними в рядку:

А як муха крилом зачепила - як корова язиком злизала;

Б як у дзвони дзвонити - яку воду дивитися;

В як кіт наплакав - як за гріш маку;

Г як з білої гарячки - як з голодного краю;

Д як шилом юшки вхопити - як камінь з душі звалити.

10. Прикметник перейшов в іменник у реченні:

А Тиха вода береги ломить (Нар. творчість);

Б З добрим дружись, а лихого стережись (Нар. творчість);

В Весняний день рік годує (Нар. творчість);

Г З маленької іскри великий вогонь буває (Нар. творчість);

Д Найбільша сила в світі - терпіння (Нар. творчість).

11. Закінчення у формі кличного відмінка мають усі іменники в рядку:

А земля, круча, вишня, товариш, прокурор;

Б лікар, юнак, лейтенант, тополя, мудрість;

В піч, друг, стіл, шофер, теля;

Г вітер, хлопець, каменяр, осінь, верба;

Д брат, голуб, поле, радість, любов.

12. Без помилки записані всі прикметники в рядку:

А бджолиний, солом’яний, зміїнний, хвилинний, широченний;

Б шалений, несказанний, височенний, довгожданний, мільйонний;В бездонний, забобонний, качиний, нездійсненний, сонний;

Г гречаний, машинний, буквенний, глибинний, страшенний;

Д осінній, непримирений, сонний, ранній, нездоланний.

13. Потребує редагування речення:

А Вони не бачилися протягом п’ятидесяти років.

Б Тарас зацікавлено читав про трьохсотлітній дуб.

В Оля зрізала кілька троянд.

Г Батько відпрацював учора півтори зміни.

Д Серед поранених було троє дорослих і двоє дітей.

14. Усі сполучники сурядні в рядку:

А та, зате, ні...ні, чи, мов;

Б проте, аби, й, то...то, як...так;

В і, як, не лише...а й, або...або, а втім;

Г ані...ані, та, бо, все ж, не то...не то;

Д або, чи...чи, але, не тільки...а й, однак.

15. Поширене означення відокремлюється на письмі в рядку, (розділові знаки пропущено):

А Густа мряка чорним запиналом єднала з небом спалену сонцем полонину (М. Коцюбинський);

Б Маленький човен керований старим сивим дідом підплив до Вадима (Б. Лепкий);

В Обабіч стежки мерехтить самоцвітами вмита росою трава (В. Ґжицький);

Г На лісовій галявині стояла вкрита очеретом хатина (О. Донченко);

Д Біля хатини притулився зроблений із хворосту і обмазаний глиною сарайчик (О. Донченко).

16. Треба поставити тире в безсполучниковому складному реченні (розділові знаки пропущено):

А Бачу здалека хвиля іскриста грає по синьому морі (Леся Українка);

Б Тепло світилася бронза сосон туманно сріблилися берези (М. Стельмах);

В Райдуга бринить під небесами гомін лісу чути в далині (В. Сосюра);

Г А мороз пече аж вії злипаються (Григір Тютюнник);

Д Раптом моє серце тенькнуло опустилось трохи вниз і радісно завмерло невдалік од отруйного стебла воронячого ока красовито стоять два близнюки-червоноголовці (М. Стельмах).
Завдання (17-19) на встановлення відповідностей

17. Установіть відповідність між фразеологізмами та їх значеннями:

Фразеологізм Значення

1 хоч обіддя гни А вродливий

2 самі вуха та губи Б дуже стомлений

3 як викручена ганчірка В дуже товстий, дебелий

4 очі відбиває Г неприємний

Д дуже худий

18. Установіть відповідність між варіантом написання прислівників і словами:

Варіант написання прислівника Слова

1 разом А раз/у/раз, сам/на/сам, день/у/день

2 окремо Б по/сусідському, на/гора, казна/коли

3 через дефіс В по/троє, десь/інколи, аби/то

4 через два дефіси Г віч/на/віч, коли/не/коли,

будь/що/будь

Д у/смак, по/волі, до/пізна

19. Установіть відповідність між способом вираження відокремленої обставини і реченнями (розділові знаки пропущено):

Спосіб вираження Приклади

відокремленої обставини

1 дієприслівниковий зворот А Рушниця в його руках стріляла не

2 одиничний дієприслівник хиблячи (М.Трублаїні)

3 сполучення іменника з Б А Чіпка наперекір світові й людям який

прийменником веселий радий (П.Мирний)

4 два дієприслівникові звороти, В Троянці в човни посідавши і швидко їх

з'єднані сурядним сполучником поодпихавши по вітру поплили (І.Кот-

ляревський)

Г Розсипаючи срібний дзвін шпарко

промчали коні (М.Стельмах)

Д Дітвора награвшись захотіла спати

(П.Мирний)

Завдання (20-25) відкритої форми

20. Від поданих слів утворіть дієслова префіксально-суфіксальним способом:

порожній________________________________________________________________

три_____________________________________________________________________

інакше___________________________________________________________________

свій_____________________________________________________________________

кращий__________________________________________________________________

21. Запишіть подані дієслова у формі першої особи однини теперішнього часу:

їздити___________________________________________________________________

писати__________________________________________________________________

любити__________________________________________________________________

мостити_________________________________________________________________

крутити_________________________________________________________________

22. Утворіть і запишіть складні прикметники:

18 поверхів_______________________________________________________________

30 днів___________________________________________________________________

45 мільйонів______________________________________________________________

120 тисяч________________________________________________________________

300 років___________________________________________________________________

23. Запишіть займенники, розкриваючи дужки:

хто (зна) чий_____________________________________________________________

ні (до) кого_______________________________________________________________

котрий (не) будь___________________________________________________________

(аби) який________________________________________________________________

казна (про) що____________________________________________________________


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   17


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал