Ббк 74. 261. 4 Укр 2 б 77 РецензентиСторінка5/17
Дата конвертації16.12.2016
Розмір2.61 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

В ...пиляний, ...тихнути, ...хилений, ...губити, …фальсифікований;

Г ...писаний, ...творений, ...хоронений, ...чищений, ...триманий;

Д ...питати, ...хотіти, ...топлювати, ...губний, ...худнути.

4. Усі слова пишуться з літерою е на місці пропуску в рядку:

А книж...чка, зар...во, л...щата, л...мон, дал...ч;

Б л...міш, ст...лити, в...ликий, ос...ні, ж...рдина;

В л...генда, пш...ниця, бр...зент, ш...пшина, бур...лом;

Г мар...во, сит...чко, зверн...ння, печ...во, кл...котіти;

Д в...сло, пряд...во, дзв...ніти, в...рба, с...рцевий.

5. З помилкою записане слово є в рядку:

А льон; пісня, цвях, волинський, кінчик;

Б Харків, турецький, дьоготь, онученьці, радиться;

В майбутнє, доньці, сміється, трьох, тонше;

Г стільчик, гребінчик, черешенці, сьогодні, різьба;

Д бадьорий, матінці, совість, хорольський, рученька.

6. Усі слова треба писати з великої літери в рядку:

А (с)обор (с)вятого (ю)ра, (д)авній (є)гипет; (г)уцульщина;

Б (е)стонська (р)еспубліка, (с)ередня (а)зія; (а)ндріївський (у)звіз;

В (а)грарна (п)артія (у)країни, (д)жомолунгма, (х)арківщина;

Г (в)елике (г)ерцогство (л)юксембург, (ф)удзіяма, (ж)еневське (о)зеро;

Д (ф)едерація (м)алайзія, (з)олота (о)рда, (в)олодимир (в)еликий.

7. Помилка в правописі слова іншомовного походження є в рядку:

А конферансьє, бюджет, п’єдестал, пенні, Монтеск’є;

Б Чилі, кювет, інтерв’ю, голландський, бульйон;

В інтуїція, ф’юзеляж, прем’єр, Мадрид, ірреальний;

Г бар’єр, нетто, Дізель, бразилієць, віньєтка;

Д Гюго, журі, миш’як, лібрето, інкогніто.

8. Правильно пояснено значення фразеологічного звороту блоха на аркані в рядку:

А невеличка річ;

Б хто-небудь легко дістає, здійснює щось;

В нічого немає, пусто;

Г прихована небезпека;

Д підступна людина.

9. Усі слова багатозначні в рядку:

А тополя, ряд, голос, слід, бій;

Б голова, сяйво, фамілія, сойка, стрижень;

В вірш, хабар, гачок, ділення, висота;

Г камінь, стіл, вушко, зірка, дуб;

Д драбина, голубка, вітчим, цензура, страва.

10. Одне слово вжите в різних формах у рядку:

А музика, музичний, музикант, музикальний;

Б мрія, замріяний, мрійник, омріяний;

В ходити, ходив, ходили, ходитимуть;

Г круг, круглий, округлий, круговий;

Д земля, земелька, земний, приземлитися.

11. Усі складні іменники пишуться разом у рядку:

А зірви/голова, радіо/центр, міні/футбол, п’яти/денка, авто/страда;

Б кіно/камера, верто/літ, чорно/гуз, дизель/мотор, шлако/блок;

В корабле/будівник, лісо/степ, чорно/зем, гори/цвіт, пів/години;

Г ново/будова, вербо/ліз, носо/ріг, пів/аркуша, віце/президент;

Д багато/слів’я, само/хід, трудо/день, генерал/губернатор, сніго/пад.

12. Усі прикметники вжиті у формі найвищого ступеня порівняння в рядку:

А пресмачний, найбільш смачний, найсмачніший, дуже смачний;

Б найбільш близький, найближчий, якнайближчий, щонайближчий;

В найміцніший, якнайміцніший, менш міцний, щонайміцніший;

Г багатющий, найбагатший, найбільш багатий, якнайбагатший;

Д найлегший, легкуватий, якнайлегший, найбільш легкий.

13. Усі іменники іншомовного походження належать до жіночого роду в рядку:

А мадам, Ай-Петрі, Міссісіпі, ООН, Калахарі;

Б леді, Ніцца, піца, Россіні, місіс;

В фрау, какаду, колібрі, Беатріче, алібі;

Г поні, Бетті, шасі, фламінго, Онтаріо;

Д кабукі, авеню, кольрабі, салямі, Гаїті.

14. Правильний варіант родового відмінка числівника 687 подано в рядку:

А шестисот восьмидесятьох сімох;

Б шестисот восьмидесята сімох;

В шістсот вісімдесяти семи;

Г шестисот вісімдесяти семи;

Д шестисот восьмидесята семи.

15. Поширене означення не відокремлюється на письмі в реченні (розділові знаки пропущено):

А Червоних маків розгорівся ряд після дощу ласкавого й рясного (М. Рильський);

Б Цвіте земля задивлена в свободу (Л. Костенко);

В Цей будинок виходив вікнами на сині озера облюбовані птахами (О.Ульяненко);

Г Легке погойдування добре вантажених возів приколисувало візників

(Р. Іванченко);

Д Слова полохливими пташками вилітали з рота і шепеляво мовлені шаруділи в машині (Є. Гуцало).

16. Пунктуаційна помилка є в складносурядному реченні:

А Задихав березняк зеленими устами, і перший пролісок, аж білий до нестями, тоненьку ніжку звів (А. Малишко);

Б Вже цвіла шовкова трава - ковила, - і степ вкотре змінював своє вбрання (В. Чемерис);

В Від лісу тягло свіжим настоєм живиці та долітав стукіт роботящого дятла (Ю. Збанацький);

Г Ще минула хвилина-друга - і грім ударив десь збоку (І. Сенченко);

Д Хай вітер знамена колише й співають в садах солов’ї! (В. Сосюра).


Завдання (17-19) на встановлення відповідностей

17. Установіть відповідність між термінами та їх визначеннями:

Термін Тлумачення

1 мовленнєвий стиль А функціональний різновид літературної

2 науковий стиль мови, яким послуговуються в засобах

3 публіцистичний стиль масової інформації

4 офіційно-діловий стиль Б мова ділових паперів, що використо-

вуються в офіційному спілкуванні

В сукупність прийомів вибору та

сполучення мовленнєвих засобів,

функціонально зумовлених змістом,

метою та обставинами спілкування

Г функціональний різновид літературної

мови, що обслуговує релігійні потреби

суспільства

Д функціональний різновид літературної

мови, що обслуговує сферу і потребу

науки

18. Установіть відповідність між фразеологічними синонімами:

1 як у карася вовни А як листу на дереві

2 як зірок на небі Б як хап ухопив

3 як водою вмило В як рак на мілині

4 як Сірку муху з’їсти Г як дурному з гори бігти

Д як з цапа молока

19. Установіть відповідність між прикладами і типом відношень між однорідними членами речення:

Приклади Тип відношень між однорідними

членами речення

1 Там лист осик у вічному танку А єднальні

тремтить, і поривається, і лине Б розділові

у височінь (М.Рильський) В протиставні

2 Хочеться мені хоч одним оком Г градаційні

поглянуть ще на Італію, а також Д приєднувальні

побути на селі (М.Коцюбинський)

3 Тече вода в синє море, та не

витікає (Т.Шевченко)

4 Чи то чайки, чи то горлиці летіти

тихо-тихо над зеленими лугами (В.Грінчак)

Завдання (20-25) відкритої форми

20. До поданих слів доберіть спільнокореневі, які б ілюстрували явище чергування приголосних:

дорога__________________________________________________________________

вухо____________________________________________________________________

пасіка___________________________________________________________________

тихий___________________________________________________________________

запросити_______________________________________________________________

21. Утворіть словосполучення, добираючи з дужок потрібні слова:

поверховий (натяг, проект)_________________________________________________

вислухати (лекцію, співрозмовника)__________________________________________

сердешний (невроз, парубок)________________________________________________

тактична (вихователька, схема)____________________________________________

споживацькі (інтереси, товари)_____________________________________________

22. Замініть конструкції з дієсловами на словосполучення з дієприкметниками:

справи, які задумали_______________________________________________________

уміння, які здобули________________________________________________________

сорт, який вивели_________________________________________________________

струмок,який обмілів______________________________________________________

доповідь,яку виголосили____________________________________________________

23. Запишіть числа словами:

135_______________________________________________________________________

5239____________________________________________________________________

63574___________________________________________________________________

1375000__________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

24. Відредагуйте подані словосполучення:

міри пожежної безпеки____________________________________________________

голодний жолудок_________________________________________________________

обмін думок______________________________________________________________

горбушка хліба___________________________________________________________

влучнийвираз_____________________________________________________________

25. Складіть речення, використовуючи подані слова.

Тож /___________________________________________________________________

То ж/ ___________________________________________________________________

Якже /__________________________________________________________________

Як же/ __________________________________________________________________

За те/___________________________________________________________________
Варіант 8

Завдання (1-16) з вибором однієї правильної відповіді

1. Усі слова правильно наголошено в рядку:

А дочка, спина, листопад, чотирнадцять, прийду;

Б квартал, рукопис, фартух, п’ятдесят, прийде;

В олень, кропива, одинадцять, пишу, принесеш;

Г завдання, квартал, феномен, розв’язання, привезу;

Д затишок, будуть, вимикач, кілометр, шістдесят.

2. В алфавітному порядку розміщені всі слова в рядку:

А горбочок, горбун, горбуша, гординя, горгона;

Б гномик, гномон, гноїще, гноярка, гноячок;

В глазур, гламур, гланда, гласність, глаукома;

Г гірлянда, гірник, гірокомпас, гіроскоп, гіроплан;

Д губитель, губище, губенята, губернатор, губернія.

3. Літеру и треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка:

А к...сіль, пал...чка, к...піти, гл...тати, кош...чок;

Б сп...тати, с...діти, дал...на, ст....рати, ш...потіти;

В розлож...стий, пш...ниця, рушн...чок, гл...бінь, зал...вати;

Г х...жак, др....жати, кр...ниця, пал...чка, дал...чінь;

Д бл...щати, см...ркає, сп...нити, плет...во, п...ріг.

4. Усі слова пишуться з префіксом пре в рядку:

А пр...хороший, пр...завзятий, пр...спокійно, пр...дорого, пр...глибокий;

Б пр...гаряче, пр...чудовий, пр...дивний, пр...дунайський, пр...стол;

В пр...глушений, пр...смачний, пр...добрий, пр...тихий, пр...білий;

Г пр...багатий, пр...парування, пр...паскудний, пр...лютий, пр...кутий;

Д пр...великий, пр...зирливий, пр...кушений, пр...милий, пр...чистий.

5. Усі слова пишуться з ь у рядку:

А п’ят...сот, дос...є, жен...шень, різ...ба, кан...йон;

Б д...оготь, нян...ці, князівс...кий, нян...чити, Уман...щина;

В ручен...ка, гребін...чик, лял...чин, кул...гати, близ...ко;

Г т...мяно, міл...йон, ател...є, стан...те, нен...ці;

Д Гор...кий, батал...йон, хустин...ці, кул...баба, сон...ко.

6. Усі слова треба писати з великої літери в рядку:

А (з)ахідна (с)ахара, (п)алеозойська (е)ра, (центральна (р)ада;

Б (б)ессарабія, (п)апа (р)имський, (б)ерег (с)лонової (к)істки;

В (ш)вейцарська (к)онфедерація, (в)елика (в)вітчизняна (в)ійна, (с)ередопістя;

Г (м)ічиган, (н)ародний (а)ртист (у)країни, (г)ригорій (ч)удотворець;

Д (н)овий (о)рлеан, (у)спіння (п)ресвятої (б)огородиці, (ш)ейх.

7. Спрощення приголосних відбулося в усіх словах рядка:

А швидкіс.. .ний, медаліс...ці, совіс...ний, прихвос...ні, ціліс...ний;

Б хрус...нути, захис...ний, тріс...нути, кореспонден...ський, чес...ний;

В щас...ливий, звіс...ці, безжаліс...ний, реміс...ник, проїз...ний;

Г тиж...ня, мас...ний, шелес...не, влас...ний, жаліс...ний;

Д абонен...ський, бряз...нути, радіс...ний, улес...ливий, с...лати.

8. Усі слова загальновживані в рядку:

А розмова, їжа, температура, локомотив, ніч;

Б трава, маркетинг, хвилина, брат, очі;

В ліжко, любов, пиріг, індикатор, липа;

Г сум, стілець, ліс, гра, генетика;

Д тато, корова, обід, поле, щастя.

9. Фразеологічні звороти є синонімічними в рядку:

А гратися з вогнем - грім би мене вдарив;

Б як з клоччя батіг - як із дишла гармата;

В каламутити воду - виводити з ладу;

Г глузд за розум завертає - заговорити іншою мовою;

Д туман застелив очі - з кам’яним лицем.

10. Помилки в морфемному поділі слів є в рядку:

А при/плюс/ов/ува/ти, за/гад/к/а, ви/ставл/ен/ий, об/ши/тт/я;

Б наді/бр/а/н/ий, при/дивл/я/ти/ся, комах/о/їд/н/ий, дар/ун/ок;

В пере/гук/н/у/ти/ся, за/вал/ен/ий, від/гад/ан/ий, тверд/і/нн/я;

Г теле/екран, на/йм/ен/ува/ти, у/серед/ин/і, галас/лив/ий;

Д ли/в/ар/н/я, в’я/л/ість, по/у/тепл/юва/ти, з/умовл/ен/ий.

11. Усі іменники мають форми однини і множини в рядку:

А колодязь, дружба, хмара, дорога, брова;

Б стаття, дрохва, яма, програмування, вишня;

В лікарня, пасовище, гречка, кущик, ріжок;

Г клинчик, двір, закарлючка, переселенець, сметана;

Д ліхтар, сад, жінка, артист, повість.

12. Усі іменники в родовому відмінку множини мають нульове закінчення в рядку:

А відро, селянин, сантиметр, серце, волокно;

Б грузин, перо, знання, вікно, гніздо;

В завдання, лезо, дворянин, гість, село;

Г прочанин, рішення, слово, роздоріжжя, озеро;

Д осердя, кінь, сухожилля, киянин, розгалуження.

13. Усі прикметники утворюються від іменників за допомогою суфікса -ев (-єв) у рядку:

А яблуня, травень, казка, емаль, насіння;

Б барвінок, груша, життя, корінь, тиждень;

В вересень, почуття, глянець, вишня, квасоля;

Г ансамбль, жовтень, помаранча, кущ, овоч;

Д алича, бій, січень, віче, лице.

14. Чергування приголосних відбулося при творенні всіх дієприкметників у рядку:

А оплачений, розгублений, висунутий, спущений, очищений;

Б посаджений, змужнілий, куплений, запрошений, оплачений;

В розгублений, заморожений, підсмажений, розбуджений, спечений;

Г повідомлений, досліджений, написаний, засмаглий, огороджений;

Д знижений, об’їжджений, заощаджений, скошений, вимощений.

15. Зайва кома є в реченні:

А Далеко, аж біля гирла Десни, здіймалися у вирій лебеді (І. Пільгук);

Б Тихо шумить вода, чиста, з лісових джерел (Григір Тютюнник);

В На призьбі сиділа Мотря, склавши руки, й дивлячись замислено кудись убік (В. Винниченко);

Г У довгому кобеняку, запорошений снігом, з палицею у руці, він зразу здавався дорослим чоловіком (С. Васильченко);

Д Сонце, цілий день закрите хмарами, надвечір вибилося з своєї неволі і, сідаючи за гору, обливало червоним світлом усе село (П. Мирний).

16. Позначте кількість простих речень у поданому складному:

На щастя, гарячі сонячні дні змінювалися короткочасними щедрими зливами, і тоді старий Київ молодо й завзято сміявся до неба, виблискуючи своїми церковними банями (А. Костенко).А 2;

Б 3;

В 4;

Г 5;

Д 6.

Завдання (17-19) на встановлення відповідностей

17. Установіть відповідність між фразеологізмами та їх значеннями:

Фразеологізми Значення

1 зачіпати за душу А діставати відсіч

2 тримати язик за зубами Б витрішки купувати

3 дерти голову В зживати зі світу

4 замазувати очі Г співати дифірамби

Д не змикати очей

18. Установіть відповідність між словами та наявними в них орфограмами:

Орфограма Слова

1 літера и в словах іншомовного А тр…умф, ауд…унція, б…знес, х…мія

походження Б п…юре, ф…юзеляж, б…бюджет, Гюго

2 літера і в словах іншомовного В п…єдестал, миш…як, Х…юстон,

походження ін…єкція

3 м’який знак у словах Г сп…рт, Кр…т, Флор…да, Ч…каго

іншомовного походження Д він…єтка, конферанс…є, бул…йон,

4 апостроф у словах Він…ї

іншомовного походження

19. Установіть відповідність між характеристикою речення і прикладами:

Характеристика речення Приклади

1 просте, ускладнене А Шевченкові нащадки зробили «Заповіт»

однорідними членами своїм революційним маніфестом,

2 просте, ускладнене маючи для того підстави (Є.Сверстюк)

відокремленою прикладкою Б Селища, натомлено поринулі в сон, спо-

3 просте, ускладнене чивали в теплих обіймах ночі (О.Гончар)

відокремленою обставиною В Спочинь з дороги, брате (Л.Костенко)

4 просте, ускладнене Г Пробував писати вірші, байки, притчі,

звертанням занотовував свої філософські роздуми

(І.Пільгук)

Д У старого Івана Шевченка, Тарасового

діда, на свята завжди повно людей в

хаті (С.Васильченко)
Завдання (20-25) відкритої форми


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал